google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Årest skiften i din havedam - Fra januar og året ud

Stenfolie. Set hos KoiGarden.dk

Stenfolie. Set hos KoiGarden.dk

Hvordan du bedst holder sumpskildpadder i din havedam, året rundt.

I løbet af året, hvad sker der i havedammen og hvad kan du gøre for at sikre, at dine sumpskildpadder lever det gode liv og dyrene får de bedste ovelevelseschance i din havedam.

Hver rubrik begynder med måneden, teksten handler om. Der er tit flere rubrikker, der omhandler samme måned. Hele året er gennemgået.

Scroll/rul ned på siden og find den måned du er interesseret i.

God fornøjelse

Hvordan bygger jeg en havedam til mine sumpskildpadder.

Under topsiden Havdam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Koi Garden har alt til din havedam, filter, folie og pumper m.m.

Denne side er opdateret d.6. januar 2024

Efter endt vinterdvale

Vi begynder med at fortælle dig, mange sumpskildpadder drukner om foråret, efter dvaleperioden.

Du synes måske, at det er det forkert sted at begynde? Men, har du planer om at dine sumpskildpadder skal overvintre i din havedam, så skal du huske på, at de danske vintre er meget ustabile. Måske kommer solen frem i februar og skinner, som om foråret er kommet for at blive. Det vil lokke nogle sumpskildpadder ud af deres dvale, og op fra bunden af dammen. Sumpskildpadderne skal allerede der kunne kravle op til vandoverfladen.

Sørg for at dine sumpskildpadder, har let ved kan kravle op til vandoverfladen, efter vinterdvalen. Der drukner mange sumpskildpadder, efter endt dvale er sumpskildpaddens celler fyldt af mælkesyre, og sumpskildpadden vil derfor være meget stiv og have svært ved at bevæge sig, og af sig selv komme op til vandoverfladen og trække luft.

Med denne viden, kan du enten opbygge din havedam, så anlægget permanent har en indretning, så dine sumpskildpadder let kan komme op til vandoverfladen eller allerede nu begynde at planlægge, hvordan du vil lave en midlertidig indretning i havedammen, ved begyndelsen af vinteren, så skildpadden let kan komme op til vandoverfladen.

Hvordan sikrer jeg at mine sumpskildpadder let kan klatre op til vandoverfladen, efter vinterdvale i dammen?

 1. Rul et par baner af bassinfolie med grusbelægning ned i dammen ⬆
 2. Læg et par baner af *havehegn ned i dammen ⬇
 3. Læg trærødder/grene/stamme ned i dammen ⬇

Det hele kan pilles op af dammen igen, når forårstemperaturen er blevet mere stabil. Det hele ser ikke lige kønt ud, men, du redder dine sumpskildpadder fra at drukne.

Vi benytter *"hunde" havehegn (masker 100x50 mm se foto) der er rullet ned i dammen, gerne rul et par baner ned i dammen om efteråret.

Havehegn lægger vi i vores damme om vinteren, så dyrene har noget at klatre i, når de vågner efter endt dvale. Havehegn kan købes i ethvert byggemarked.

Det flere muligheder du giver dine sumpskilde for at komme op til vandoverfladen, det større er chancen for at se din skildpadde levende igen, efter endt vinterdvale.

Vil du vide mere om, hvad der sker med en skildpadde der går i dvale og hvorfor skildpadden har svært ved at komme i gang om foråret? Læs: Livet uden ilt? Der omhandler, hvordan de vandlevende skildpadder kan klare sig uden "ilt" i dvaleperioden?

*Havehegn letter skildpaddens opgang til vandoverfladen.
Rul tråhegn ud i dammen, allerede i begyndelsen af vinteren.

Træstamme/grene/rødder og stenfolie kan redde en sumpskildpadder fra at drukne, efter endt dvale.

Bemærk: 👇 De nedenfor nævnte måneder, kommer måske ikke lige efter hinanden, fordi der kan være sammenfald af begivenheder. 

Svømmer skildpadden rundt i januar - marts måned - En del sumpskildpadder har hævede øjne?

Terrapiner er dukket op, i utide.

Sumpskildpadde er dukket op, i utide.

Svømmer skildpadden rund i dammen eller kravler den oppe på land?

Vi gennemgår to scenarier.

1. Januar-marts måned. I

denne periode dør der mange vandlevende skildpadder i havedamme rundt i landet. Sumpskildpadder vækkes "*før tid" efter flere måneder i dvale, hvor dyrene nu er svagest. 

*Vejrskift, til pludselig nu at være varmt. Det kan være livsfarlig for dyret, hvis vejret pludselig bliver kold igen. Kan skildpadden gå i dvale igen? 

Det kan derfor være mere end vanskeligt at holde sine vandlevende skildpadder i dvale.

En del af skildpadderne der vågner, er svage og har øjenproblemer.

Det er derfor vigtigt at du holder øje med dine udendørs sumpskildpadder, nogle skildpadder vil ikke kunne klare sig til foråret, uden hjælp fra deres ejer!

1. Svømmer din sumpskildpadde rundt i havedammen, på denne tid af året. Så vil vi tage skildpadden ind, indtil dammens temperatur når ca.15 grader, så kan sumpskildpadden sættes ud i dammen igen.

Vi anbefaler at man tager sumpskildpadden ind i en balje eller andet, og giv dyrene den samme vandtemperatur der er udenfor, i løbet af nogle få dage vil vi hæve vandtemperaturen til 18-20 grader. Så slipper du normalt for at dine dyr bliver forkølet eller får lungebetændelse.

Husk, sumpskildpadden skal også have en solplads, med 30-35 grader, under varmepæren. Sumpskildpadden skal også have en UVB pære op. Indtil du sætter skildpadden ud i dammen igen.

2. Har din sumpskildpadde hævede øjne?

Sumpskildpadder der dukker op af dvalen med hævede øjne. Måske opdager du at skildpadden ligger og flyder i dammen? Det er tit tegn på at skildpadden har det dårligt.

Vi ser meget tit sumpskildpadder der dukker op af dammen, efter endt dvaleperioden, i det tidlige forår. En del af de sumpskildpadder lider af hævede øjne. De sumpskildpadder har ikke taget føde til sig, gennem hele vinteren, hvorfor de har tæret på deres ressourcer. Mange af de sumpskildpadder har A-vitaminmangel?

Vi anbefaler derfor, at man tager de sumpskildpadder ind, og gør som der står ovenfor.

Link til - Øjen problemer hvad kan vi gøre?

Sumpskildpadder begynder ikke at tage føde til sig før vandet når en 12-14 grader. Med ordentligt foder og en god vitamin- og mineralblanding, en solplads med UVB-lys og varme, så vil skildpaddens øjne normalt komme sig ret hurtigt.

Indretning af akvarium

Skildpadden kan sættes ud igen, når dammens vandtemperatur er omkring 15 grader. 

Sumpskildpadder dukker op af isen.

Her ser du to terrapiner. De er sikkert hegnet ind og kan ikke komme ud i naturen.

Her ser du to terrapiner. De er sikkert hegnet ind og kan ikke komme ud i naturen.

2. Først i marts måned, har flere kunne se deres sumpskildpadder dukke frem af havedammen, når solen skinner. Det er en farlig tid for sumpskildpadder at komme frem. 

Hvad gør jeg, når sumpskildpadden dukker op midt vinter?

Vil sumpskildpadden ikke gå ned på bunden igen, efter solen er forsvundet, så vil vi herfra Sumpskildpadder anbefale at tage dyrene ind.

Pas nu sumpskildpadden indendørs, indtil foråret. Hæld kold vand i og lad vandets temperatur stige langsomt op, til ca.20 grader. I en nødsituation, kan man tage sit badekar i brug, indtil et bedre opholdssted bliver fundet. 

Opret også en solplads, hvor skildpadden kan kravle op og blive helt tør, hæng både en UVB- og en varmepære op over solpladsen. Solpladsen skal have en temperatur på 30-35 grader. Så vil din sumpskildpadde være frisk, når du sætter skildpadden tilbage i dammen, til foråret.
Her hos Sumpskildpadder vil vi sætte vores indendørs sumpskildpadder ud, når dammens temperatur, er 15 grader. Så sikre vi os, at sumpskildpadden forbliver rask.
  

Tidlig forår - Dvalesyge blandt sumpskildpadder

Meget stor flydeø, til havedammens skildpadder. Find øen, på vores SkildpaddeShop.dk

Meget stor flydeø, til havedammens skildpadder. Find øen, på vores SkildpaddeShop.dk

3. Februar-april. Om foråret, kan der dukke sumpskildpadder op, som har fået det vi kalder ”dvalesyge”. Skildpaddens immunforsvar, er svækket.

Skildpaddens immunnforsvar kan være svækket på grund af stress, skildpadden har ikke været passet godt nok, og derfor ikke helt rask og i god nok kondition, inden skildpadden er gået i dvale. De sumpskildpadder vil tit bukke under, for den første infektion, de påfører sig, i det tidlige forår.

Når vandtemperaturen stiger, så vil parasitter også vågne, af deres dvale. De parasitter vil angribe, de svækkede sumpskildpadder. Dvalesyge viser sig ved, at skildpadden hænger sløvt i vandoverfladen eller op af en sten, dyret vil også typisk have hævede øjne og svamp og skimmel omkring hovedet.  

Her skal du henvende dig hos en krybdyrkyndig dyrlæge eller få din lokale dyrlæge til at kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge, der kan hjælpe med til, at stille den rigtige diagnose på skildpadden.  En dyrelæge vil tit kunne fortælle dig, at din sumpskildpadde også har lungebetændelse.
Det er vigtigt, at din skildpadden hurtigt får den rette behandling, hvis dyret skal overleve. For at skildpadden skal overleve, så vil din dyrelæge nok give din skildpadde både antibiotika og et svampemiddel. Det kan vi ikke selv klare, hjemme ved køkkenbordet.

Lungebetændelse er en af de mest almindelige skildpadde dræbere, for skildpadder i fangenskab (diagnosen lungebetændelse, kan kun stilles af en dyrlæge). Lungebetændelse kan vise sig på mange måder. Trækker skildpadden vejret med åben mund, hiver dyret efter vejret, har skildpadden næseflod, slim ved næbet, hoster og eventuelt svømmer skævt. Så har dyret sikkert fået sig en lungebetændelse. 

Desværre kan man ikke altid se, om dyret har en lungebetændelse.

Hvad så når skildpadden er taget ind?
Når du så har været rundt omkring dyrlægen, så kan du straks begynde med, at give skildpadden den optimale pasning.

Er dammens vandtemperatur ikke nået op på ca.15 grader, så skal sumpskildpadden holdes inde, indtil foråret kommer og du kan sætte dyret ud igen, i havdammen.
Akvarum indretning 

Forår

Herfra forsvandt der dyr!

Herfra forsvandt der dyr!

4.a. April-september. Tjek løbende gennem hele året, havedammens indhegning.

Husk, her om foråret, at få tjekket havedammens indhegning. Det vil være så ærgerligt at miste sine sumpskildpadder, til naturen, når dyrene har overlevet vinteren.

Vi sætter vores sumpskildpadder ud i havedammen, når vandets temperatur er 15 grader. 

Hvorfor 15 grader? Vi holder vores sumpskildpadder inde i ca.20 graders varmt vand. Flytter vi pludselig vores sumpskildpadder ud i vand, der er mere end 5 grader koldere end det vand de lever i, så er der risiko for at sumpskildpadderne kan få  og evt. dø af lungebetændelse.

Inden dyrene sættes ud, kan du nu med fordel få tjekket dit anlæg.

I løbet af vinteren kan en mår, ræv eller andre dyr, være trængt ind i dyrenes anlæg. De kan have efterladt et hul, i eller under indhegningen, hegn er måske revet i stykker. Akrylplader, er måske revnet og skal nu kun have et lille tryk, og skildpadden er ude? Træstolper og brædder kan være rådnet og bør nu skiftes ud. Sumpskildpadder må ikke kunne slippe ud i den danske natur - dansk lov!

Kan mennesker uden problemer stjæle dine dyr, når de er ude i anlægget? Måske skulle du sætte et viltkamera op, der kan fange gerningsmanden eller et dyr, der er kommet ind til dine skildpadder.

Liste, med potentielle problemer?

Vi må ikke glemme, at holde øje med, hver enkelt skildpadde. Har du forøvrigt set lille "Skalle" for nylig?

 • Måske mistrives sumpskildpaddens liv, af en anden skildpadde, af naboens kat, din hund?
 • Skildpadden bliver skubbet væk, når der deles mad ud, af skildpadder eller måske de større fisk eller har fiskehejren set sig sulten, på dine små dyr?
 • Du skal sikre dig, at alle skildpadder spiser. 
 • Har du små skildpadder, i din havedam, er der risiko for at de kan bliver bidt, af en "sur" voksen skildpadde, når der spises og dyrene parrer sig?
 • Har du sikret dammens teknik, så de små skildpadder ikke kan blive fanget i havedammens-indsugningsfilter?
 • Har du mange trådalger, hvor de små sumpskildpadder, kan hænge fast i og drukne?
 • Er din indhegninge i orden, er hegnet hel og uden huller, er træværket rådnet, så skildpadden måske ender ude i naturen? 
 • Husk at tjekke dine skildpadder, en gang imellem for igler, og andet kravl der kan sætte sig fast på dyrene.

Meget mere om at holde skildpadder, i haven: Skildpadder i haven

Sumpskildpadder kommer frem, efter endt dvale

Grene eller træstamme der rækker ned til bunden, af dammen, kan redde en skildpaddes liv.

Grene eller træstamme der rækker ned til bunden, af dammen, kan redde en skildpaddes liv.

4.b. Marts  - Maj.

Maj måned bemærkning, til din havedam: Sumpskildpadder der lever indendørs, i vinterhalvåret, de sumpskildpadder kan sættes ud i havedammen, når vandtemperaturen er 15 grader.

Tidligt på foråret, typisk i slutningen af marts måned, ser vi de første sumpskildpadder, der vågner op, efter deres dvaleperiode.

Dagene er nu blevet længere og lysere, lyset trigger sumpskildpadden til, at vågne op af sin vinterdvale.

Dammens temperatur, er endnu på et lavere temperatur niveau, end den temperatur, der om efteråret sender sumpskildpadderne i dvale. Sumpskildpadder er aktiv, ved en meget lavere temperatur, tidligt om foråret, end resten af året.

Man ser eksempelvis terrapiner, i det nordlige USA og Canada, tidligt om foråret, hvor de svømmer under isen og mellem grødisen.

Du kan begynde at fodre dine sumpskildpadder, men kun lidt, når vandets temperatur, når over 10-12 grader.

Hvor tidligt om foråret, kan jeg sætte mine sumpskildpadder ud, i min havedam?

Indendørs sumpskildpadder, de kan sættes ud i havedammen, når vandet er ca. 15 grader varmt.


Det er også nu du kan gøre din dam forårsklar.

Sådan vedligeholder du din havedam Linker til Bolius.dk

Denne guløret terrapin er kommet op af havedammen. Skildpadden er taget ind, og vi er begyndt at fodre skildpadden. Skildpadden kom sig senere og lever nu, til stor fornøjelse for sin ejer.

Denne guløret terrapin, kunne ikke komme op af havedammen. Fordi skildpadde er svag, efter dvaleperioden og dammen var beklædt med damfolie. Folie er meget glat, for en sumpskildpadde uden kræfter.

Ser du din sumpskildpadder under isen?

5.a./13. December-marts. Hænger sumpskildpadden oppe under isen? Eller kan du se skildpadden, gennem isen, hvor dyret ligger nede på bunden, på lavt vand?

Hver vinter, når isen kommer, så ser vi sumpskildpadder der flyder op, og ligger under isen.

Det kan være et dårligt tegn?! Hænger sumpskildpadden oppe under isen, kan det være tegn på at sumpskildpadden har dannet gasser, i sit tarmsystem og måske er død?

Det kan også være en europæiske sumpskildpadde eller måske en alm. snapskildpadde der bare har lagt sig i dvale, nærmest i isen? De to arter, kan holde til meget. Men er der noget galt, og det kan være svært at konstatere og du ikke tager skildpadden ind straks, så vil en del sumpskildpaddearter være i problemer. 

Ligger sumpskildpadden derimod på bunden (dyret flyder ikke!), så ligger skildpadden sikker trygt og godt i dvale. Sumpskildpadder vil som det bliver koldere, typisk trække sig fra det lave vand og ud på dybere vand. Er det, hvad du ser, så skal du bare lade skildpadden ligge.

Har din sumpskildpadde ikke lagt sig i dvale på bunden af dammen, inden jul, det vil ikke umiddelbart bekymre os så meget. – Er din sumpskildpadde gået i dvale og dukker op til overfladen efter jul. Der er pludselig kommet et vejrskifte, en varmebølge er trukket ind over landet, og har lokket sumpskildpadden ud af sin dvale. Nu er det vigtigt at du holder øje mes skildpadden, når kulden kommer tilbage, her er det vigtigt at skildpadden igen lægger sig på bunden og går i dvale. Sker det ikke og du ser sumpskildpadden padle rund i damme eller lægger sig på en sten og glor, så vil vi tage skildpadden ind. Sumpskildpadder kan blive forvirret over det ustabile danske klima.

Vores erfaring er, er du i tvivl, så tag sumpskildpadden ind og lad den blive inde resten af vinteren, i et akvarium eller balje. Med solplads, med UVB-lys og varme. 

Tag ikke skildpadden direkte ind, i 20 grader varmt vand. Start skildpaddens opvarmning, med 10 grader varmt vand, hæv vandets temperatur, over et par dage, til vandet er 20-22 grader varmt. Husk, skildpadden skal også have en solplads, med 30-35 grader, under varmepæren. Sumpskildpadden skal også have en UVB pære op.

Hvilken UVB- og varmepære skal jeg vælge?

Åben forsigtigt en våge, i isen og saml skildpadden ind. 

Indretning af akvarium og solplads 

5.a./13.Dvalesyg guløret terrapin. Der er fyldt med svamp og skimmel, omkring dyrets øjne.

Svækket guløret terrapin, vågnet op efter dvalen. Fotograf Dennis.

Mange mister sumpskildpadder om foråret

Guløret terrapin har lige akkurart overlevet, vinterdvalen, i voldgraven ved Nyborg Slot. Sådan begynder mange sumpskildpadder foråret, hvis de ikke er døde gennem vinteren. Lad være med at sætte sumpskildpadder ud i naturen.

Guløret terrapin har lige akkurart overlevet, vinterdvalen, i voldgraven ved Nyborg Slot. Sådan begynder mange sumpskildpadder foråret, hvis de ikke er døde gennem vinteren. Lad være med at sætte sumpskildpadder ud i naturen.

5.b. Hver forår, krævet mange sumpskildpadders liv.

Foråret kan have trukket ud, det har sumpskildpadder der har lagt i dvale, ikke gavn af. De skal hurtigst muligt efter endt dvaleperiode, op og i gang, med, at forbedre deres immunforsvar, ved at tage føde til sig og have et boost solskin.

Man har fundet ud af, ved undersøgelser, at sumpskildpadder reagerer på lys og temperatur stigning, de vil begynde at bevæge sig. 
Sumpskildpadder ligger og venter på de første tegn på forår.

Del siden

Det er netop ændringer i lys og temperatur, der giver de sumpskildpadder, der lever i Danmark problemer, om vinteren. Vores vinter vejr, er meget ustabilt. Sumpskildpadder begynder først at tage føde til sig når vandets temperatur er over ti grader. Temperatur og lyset ændrer sig, især efter jul, begynder "foråret" måske 4-6 gange. Men, vandets temperatur, når aldrig så langt op, at den vågne sumpskildpadde begynder at tage føde til sig. Kulden vælter ind over dammen igen igen, og sumpskildpadden skal igen gå i dvale, uden føde! Det er ikke sundt for skildpaddens immunforsvar!

Sikker opstigning: Har du ikke træstamme eller lignende i din dam, hvor sumpskildpadder kan få fat i og komme op til vandoverfladen. Så kan du lægge en bane havehegn eller stenbelagt folie ned i dammen, det vil gøre det meget lettere for de dvale svage sumpskildpadder at komme op til vandoverfladen om foråret, og få deres livsvigtige ilt. Mange sumpskildpadder drukner om foråret, især i damme, med glatte sider, hvor dyrene ikke kan få ordentligt fat. 

Vinterdvale

Foråret er endelig kommet i gang

Guldfiskene kan heller ikke holde sig fra vores foder.

Guldfiskene kan heller ikke holde sig fra vores foder.

5.c. Maj-juni. Sumpskildpadder rundt i landet, er nu kommet frem i jeres havedam, efter dyrenes meget lange dvale periode. Deværre har foråret trukket ud, og det har mange sumpskildpadder ikke kunne klare og er derfor døde.

Sumpskildpadder har ikke haft kondition og ressourcer nok til at klare den ekstra måneds dårlig vejr. Det kan vi ikke klandre dyrenes ejer for. Problemer er, at mange sumpskildpadder nok er dukket op tidligt, med skildpadderne æder ikke, så længe vandets temperatur er under ca.12 grader. Derfor kan skildpadderne ikke få fyldt deres depoter op, og derved få forbedre dyrets immunforsvar og kondition. Mange sumpskildpadder lider derfor, dyrene får blandt andet hævede øjne, der er et typisk tegn på a-vitaminmangel.

Husk, at have en god sumpskildpaddefoderpille klar, så snart vandets temperatur er til det. Vi har vores egen kvalitetsfoderpille, der hurtigt vil hjælpe dine sumpskildpadder i gang.

Vores foder sviner ikke, i din havedam. Det er let at fjerne det overskydende foder, der ikke synker. Vi har fundet frem til fodret, efter mange og lange test.

Forår og sommer i havedammen - Hedebølge

Se foto. Hvor det kan være svært for en sumpskildpadde at klatre op, benytter vi hegn. Måske er dammens sider meget glatte, her benytter vi havehegn brede 60 cm med felter 5 x 10 cm. Her vil vi hænge en meter eller to ned i dammen, fra dammens kant. Hegnet kan også beskytte dine planter. Find hegnet i metermål, på vores SkildpaddeShop.dk

Se foto. Hvor det kan være svært for en sumpskildpadde at klatre op, benytter vi hegn. Måske er dammens sider meget glatte, her benytter vi havehegn brede 60 cm med felter 5 x 10 cm. Her vil vi hænge en meter eller to ned i dammen, fra dammens kant. Hegnet kan også beskytte dine planter. Find hegnet i metermål, på vores SkildpaddeShop.dk

6. Maj-august. Alle vores sumpskildpadder trives, i det gode vejr. Dyrene ligger oppe på land og soler sig, livet er godt. Men, har alle dyrene det godt.

Vi må ikke glemme, at holde øje med, hver enkelt skildpadde. Har du forøvrigt set lille "Skalle" for nylig?

 • Måske mistrives sumpskildpaddens liv, af en anden skildpadde, af naboens kat, din hund?
 • Skildpadden bliver skubbet væk, når der deles mad ud, af skildpadder eller måske de større fisk eller har fiskehejren set sig sulten, på dine små dyr?
 • Du skal sikre dig, at alle skildpadder spiser. 
 • Har du små skildpadder, i din havedam, er der risiko for at de kan bliver bidt, af en "sur" voksen skildpadde, når der spises og dyrene parrer sig?
 • Har du sikret dammens teknik, så de små skildpadder ikke kan blive fanget i havedammens-indsugningsfilter?
 • Har du mange trådalger, hvor de små sumpskildpadder, kan hænge fast i og drukne?
 • Er din indhegninge i orden, er hegnet hel og uden huller, er træværket rådnet, så skildpadden måske ender ude i naturen? 
 • Husk at tjekke dine skildpadder, en gang imellem for igler, og andet kravl der kan sætte sig fast på dyrene.

Der sker hvert år, mange dramaer, i de danske havedammen. Mange af dem kan undgås, hvis du husker, at kigge efter alle dine sumpskildpadder, indhegning og teknikken der hører til dammen.

Hedebølge og vandskift

Sommeren 2018 har krævet sine sumpskildpadder. 

Der er en meget stor vandfordampning fra dammen om sommeren. Især under en lang hedebølge. Måske er du kommet hjem fra ferie og ser at over halvdelen af vandet i dammen er fordampet. Her skal du tænke dig om og springe til at fylde dammen op med koldt vand! Så risiker du at nogle af dine sumpskildpadder ikke overlever.

Har du kun mulighed for at tilføre koldt vand til dammen, så må du kun tilføre lidt af gangen. Det bedste vil være at tilføje vand der holder sig indenfor 5 grader, at dammens vandtemperatur, så sker der ikke noget med dine sumpskildpadder. Er vandet 25 grader varmt i dammen og du tilfører 10-14 grader koldt vand, så vil dammens vandtemperatur pludselig falde 10 grader, så er du sikker på at nogle af dine sumpskildpadder vil dø, af kuldechok/stresse. 

Det er ikke nok bare at skifte vand i dammen. Heden får vandstanden til at fordampe, med forureningen i vandet fordamper ikke! Derfor skal du huske at udskifte noget af dammens vand gennem sommeren ellers vil dammen bare ophobe forurening, til et niveau dine sumpskildpadder risikerer at tage skade af. Sumpskildpadder kan få hudbetændelse, sår der ikke vil hele, i værste fald dør der sumpskildpadder.

Læs mere om: Sår og skindproblemer

Sumpskildpadder vandrer, sørg for at sikre dit hegn

Fotograf Karin Kærgaard.

Fotograf Karin Kærgaard.

7. Juni-august. Her om sommeren vandrer sumpskildpadder, fra deres dam og ud i landet, hvor de leder efter gode æglægningssteder, hanner der blive kuet af alfa hannen, de vil også forsøge at finde væk, fra dammen. 

Er din havedam ikke sikret godt nok, så vil der være stor risiko for, at sumpskildpadden vil finde vej ud i naturen.

De mange udsatte "kæleskildpadder", kan findes, hvor de krydser landevejen og i baghaver, hvor hunner graver, en rede, til deres æg.

Karin Kærgaard var hurtig og fik fotograferet, en guløret terrapin hun, der var i fuld gang med æglægning, i hendes baghave.
På billedet, kan man tydelig se, det hul, skildpadden har gravet, i jorden og skimte æggene. Her lægger hun sine æg og sikre reden, hvor hun dækker jord hen over.

Skildpadden blev fanget og indleveret. Vi er glade for, at Karin tog sig tid til, at køre forbi med skildpadden. Vi sørger for, at alle de indleverede skildpadder får et godt liv. Men, i fangenskab, hvor skildpadderne ikke kan ødelægge livet for vores naturlige, danske dyreliv. Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Reden blev gravet igennem, så der med sikkerhed ikke kom unger ud af de æg.

Sørg for at din havedam er sikker, så sumpskildpadder ikke kan komme ud. Sumpskildpadder kan kravle over, næsten, hvad som helst. 

Hvordan du flugtsikre din havedam

Efterår. Vinterforberedelse af sumpskildpaddens dam

Løvnet.

Løvnet.

8. September. Om efteråret er der flere ting, der kan gøres, så du kan forbedre dine sumpskildpadders overlevelseschancer.
Det skal siges her, at mange sumpskildpadder dør under deres første vinterdvale i havedammen. Der er især risiko for, at de nye sumpskildpadder, du har fået ind i løbet af sommer og efteråret, ikke kan klare en vinterdvale. Det er ret umuligt at se, om de nye sumpskildpadder har et godt nok helbred, så de kan overleve en vinter i havedammen.

Får du nye sumpskildpadder, der har levet indendørs i et akvarium og de ikke har haft adgang til UVB- og varmepærer, de vil normalt ikke kunne overleve en vinterdvale. De sumpskildpadder skal først forberedes og leve under ordentlige forhold gennem mange måneder, normalt flere år, inden de måske vil kunne klare en vinterdvale. Hvilket stadigvæk vil være særdeles tvivlsomt.


De gamle sumpskildpadder, der allerede har klaret en vinterdvale, de sumpskildpadder har gennem lang tid fået opbygget deres fysik og kondition, derfor har de skildpadder meget mere at stå imod med, og kan bedre klare det meget hårde pres der er på skildpaddens fysik, en vinterdvale påfører dyrene.

Inden vinter. De fleste flydende planter, som vandhyacint og Muslingeblomst (Pistia stratiotes), det er en god ide, at tage planterne ind og lade dem overvintre i et akvarium eller en balje. Sørg for at planterne, har godt med lys gennem hele vinteren.

Du kan forbedre dine skildpadders overlevelseschance, i havedammen.

Når havesæsonen er ved at være over, så er der nogle ting vi kan gøre for at forbedre sumpskildpaddens overlevelse chancer, under vinterdvalen. Det er måske ikke helt let at forholde sig til, i de her dage, hvor temperaturen måske er over 20 grader.
Men, efteråret er tiden, hvor grundlaget for forårets og sommerens algevækst problemer begynder.

Træer og buske begynder at tabe deres blade. Du kan holde blade væk fra din dam ved, at benytte et løvnet. Hæng nettet ud over dammen. Det vil kunne fange de fleste blade ellers må du i gang med at rense dammen for de nedfalden blade og andet slam senere.

Nedbrydningsprocessen af plantemateriale, der ligger og rådner på bunden af dammen, kræver meget ilt. I værste fald bruges alt ilten i vandet og dammen fyldes i stedet for med giftige gasser, så dine skildpadder ikke overlever den kommende vinter.

Forøg, dine sumpskildpadders overlevelseschancer, sørg for en god ilttilførelse, til vandet. Nye undersøgelser, har vist, at ilttilførelse, er det der redder flest sumpskildpadder, gennem vinteren. Sumpskildpadder har forskellige teknikker til, at optager ilt fra vandet.

Nogle arter lader lidt vand trænge ind i dyrets kloak, her kan skildpadden så trække lidt ilt ud af vandet. Andre arter lader vandet komme ned i svælget og omkring det bagerste af tungen, hvor ilt kan trækkes ud af vandet. Der er også de arter der kan trække lidt ilt ud af vandet, gennem deres hud. Det er med til at holde liv i sumpskildpadder gennem vinterdvalen.

Har du moskusskildpadder, der skal overvintre, i og ved dammen. Opret et vinterhi område, ved dammen, med blade, grene og andet haveaffald, læg eventuelt en isoleringsmåtte. Moskusskildpadder kravler normalt op på land og graver sig ned, i jorden, hvor de så overvintre. Har du et vinterhi, så vil dyrene normalt grave sig ind under og her være mere sikret, gennem vinteren. 

De danske vintre, er generelt dårligt egnede til, at holde sine sumpskildpadder, i havedam. Vinteren i Danmark, er meget ustabil, hvor temperaturen svinger meget. Havde vi en stabil og kold vinter, så havde vi sikkert naturligt sumpskildpadder levende, i vores natur.

Her får du meget mere viden, om vinterteknik og vinterforberedelse, der kan sikre, at dine sumpskildpadder overlever vinterdvalen.

8. Rengøring af havedammen

Inden frosten sætter ind, er det vigtigt at havedammen er gjort ren, slam og blade fjernet. Efteråret med sit løvfald, det giver mange nedfalds blade og meget slam, i dammen. Hvilket forringer vandkvaliteten efterhånden som det nedbrydes. De gasser der derved opstår, de er med til at slå dine skildpadder ihjel. Slam og blade fjernest lettest ved hjælp af et løvnet eller en vand-støvsuger.

Rengøring af Pumpen. Biosmart. Set hos KoiGarden.dk

Det er meget vigtigt at havedammens filter, bliver gjort rent, inden vinter.
Det er en fordel at filteret kører året rundt. Du skal være opmærksom på at filteret er frostsikret.
Hold din pumpe ren, forlænger pumpens levetid, samtidig mindsker det også pumpens strømforbrug.

Stop med fodring - Vandskift inden vinter

9. Oktober. Når vandets temperatur når ned på 12 grader, så stopper du med at fodre dine skildpadder. Skildpadderne skal have tømt en del, af deres tarm, inden de går i dvale.

Når dam og filter er renset, så kan du med fordel skifte op til 30% vand, inden vinter. Det sikrer god vandkvalitet og giver dine skildpadder de bedste betingelser for vinteren.

Rengøring af bunddræn

Sørg for at dit bunddræn er spulet og gjort rent for slam. I slammet lever der parasitter og ved at fjerne parasitterne, så reduceres risikoen for et parasit angreb, i løbet af foråret. Vi ser mange skildpadder, der er døde af blandt andet svampangreb. 

Gennemluftning af vandet, giver dine sumpskildpadder den bedste overlevelseschance

God iltning af din havedam, er vigtigt for dine sumpskildpadders overlevelseschancer gennem vinteren.

God iltning af din havedam, er vigtigt for dine sumpskildpadders overlevelseschancer gennem vinteren.

10. I oktober og november måned tilføjer du ekstra gennemluftning/iltning, til din havedam.

Ved at gennemlufte vandet i havedammen, så sikre du bedst at de sumpskildpadder der ligger i dvale også vågner igen, til foråret.

I løbet af vinteren, hvor temperaturen falder, vil dine sumpskildpadder lægge sig ud på dammens dybeste sted og fortsætte deres dvale. Her skal du sørge for at der er en god iltning, af vandet.

Nye undersøgelser har vist at tilførelse af ilt til dammen, er det der redder flest sumpskildpadder, gennem vinteren.

Vandcirkulationen og iltning af vandet, det kan ske med en kraftig luftpumpe, monteret en stor luftsten, benyt gerne flere. Sørg for, at luftstenen kommer helt ned på bunden og dermed får skabt en god vandcirkulation og får iltet vandet.

Luftpumpen er også med til at presse gasser ud af dammen, de gasser der opstår, når blade og planterester rådner. Stillestående gasser, dræber mange sumpskildpadder, hvert år, under dyrenes vinterdvale.

Du kan også lade din filterpumpe køre hele vinteren, bare sørg for, at den ikke fryser til. Et løbende vandfald, vil også hjælpe med til den gode vandcirkulationen og iltningen af dammen. Et vandfald, er også god til at holde en våge åben, i isen, gennem vinteren. En våge, hjælper meget til at dine sumpskildpadder vil overleve. Gasser fra rådne plantematerialer, vil kunne slippe ud, gennem denne åbning, i isen. 

Er dammens bund fyldt med et muderlag, og sumpskildpadder graver sig ned, i det lufttætte mudder, så har sumpskildpadden ingen mulighed for, at optage ilt og vil dø.

Sumpskildpadder i dvale, de sætter deres system, næsten helt i stå. Hjerteslaget går ned på 2-3 slag i minuttet.

Sumpskildpadder har forskellige teknikker til, at trække ilt, ud af vandet, imens de ligger i dvale. Nogle sumpskildpaddearter, lader vandet løbe ind i kloakken, hvorfra ilten kan trænge ind, gennem dyrets slimhinde, andre arter kan lade ilten trænge gennem deres skind og andre lader vandet løbe ned i svælget, hvorfra ilten kan finde vej, inde i skildpadden.

Vil du have mange flere tips og tricks, om vinterteknik, der kan hjælpe dine sumpskildpadder, gennem vinteren: Vinterteknik

10. Iltning af vandet. AQUAOXY 500. Set hos Koigarden.dk

Sørg for en god gennemluftning og eller vandbevægelse, af din dam. En kraftig luftpumpe, med luftsten monteret (se foto), der holder en isfri, våge åben, gennem hele vinteren. En åbning i isen, forbedre iltningen af vandet, og forbedre sumpskildpaddernes overlevelseschancer. En god gennemluftning af vandet på bunden, forbedre sumpskildpaddens mulighed for at optage ilt, fra vandet. Det er tit på bunden dine sumpskildpadder lægger sig og går i hi. Terrapiner optager ilt gennem deres kloak. Gennemluftningen er samtidig med til at presse de dårlige gasser ud, af vandet. Gasser der opstår på grund af rådne planterester.

Hold en våge åben i isen. Oase OxyTex. Set hos KoiGarden.dk

Når frosten kommer, er det vigtigt at holde en våge åben i isen.
OxyTex består af en stor, rund iltsten og en masse kunstgræs, det er en nem og effektiv måde at vintersikre dine fisk, fordi der derved tilføres ilt til vandet og den biologiske filtrering holdes i gang vinteren igennem.
Iltning sker op gennem græsset, hvor du kan se det bobler. Den uro der derved sker på vandoverfladet, er med til at holde en våge åben i isen.
Sæt den sammen med en luftpumpe.

Frost og en stabil kold vinter, lader flere sumpskildpadder overleve til sommer

11. Oktober-marts. Mange af de udsatte "kæleskildpadder", de dør, i vores søer, damme og åer i løbet af vinteren. Grunden til, at sumpskildpadder dør ude i naturen, det skyldes at mange af de udsatte sumpskildpadder, er i dårlige kondition og foderstand og vores vinter vejr, er meget ustabilt.

Af de udsatte sumpskildpadder, er mellem 60-80% i dårlig kondition/foderstand (altså syge dyr).

Foto. En kraftig luftpumpe, der holder en isfri våge åben, gennem hele vinteren. En åbning i isen, forbedre iltningen af vandet, og forbedre sumpskildpaddernes overlevelseschancer. En god gennemluftning eller vandgennemstrømning, forbedre sumpskildpaddens mulighed for at optager ilt, fra vandet. Det er samtidig med til at presse de dårlige gasser ud, af vandet, gasser der blandt andet opstår, når planterester rådner. Terrapiner optager ilt gennem deres kloak.

Sumpskildpadder begynder først at tage føde til sig, når vandets temperatur er over 10. grader. Den udendørs temperatur og lyset ændrer sig meget gennem vinteren. Temperaturændringerne begynder især efter jul, at påvirke sumpskildpadder negativt. Her begynder "foråret" måske at starte op 4-6 gange. Men, vandets temperatur, når aldrig så højt op, så den nu vågne sumpskildpadde, vil begynde at tage føde til sig.

Kulden vælter ind over dammen igen og igen, og sumpskildpadden skal igen gå i dvale, uden føde! Det er ikke sundt for skildpaddens immunforsvar! Svage sumpskildpadder, påvirkes hurtigt, negativt, af de microorganismer, der lever i vores vande.

Derfor vil en stabil og kold vinter, med frostgrader, være det bedste for sumpskildpadder, der ligger i davle. Det har vi meget sjælden, i Danmark, hvor vi ligger så tæt ved Havet.

Fordi sumpskildpadder, smides ud i naturen, i så store mængder, så vil mange sumpskildpadder alligevel klare sig og overleve vinteren, de vågner op, om foråret: Her begynder sumpskildpadden så at æde løs, af blandt andet de sjældne padders æg og yngel, fuglenes æg, kyllinger og ællinger osv.

Ser du dine sumpskildpadder i november, december måned?

Vandlevende skildpadder og sne, er ikke den rette cocktail.

Vandlevende skildpadder og sne, er ikke den rette cocktail.

12. November-marts. Vi ønsker ikke at sne en sumpskildpadde i sneen.

Vores danske klima, er ikke idéel for de vandlevende skildpadder. Temperaturen i Danmark, er simpelhen for varm og ustabil. 

Det er ikke kulden der slår vores sumpskildpadder ihjel. Det er dét at temperaturen svinger, der giver sumpskildpadder problemer. Så længe der er frost, vil skildpadderne blive på bunden af dammen. Kommer der pludselig meget solskin og temperaturen stiger, så dukker mange skildpadder op i utide. Nogle dage senere, kan temperaturen falde igen. Hvor mange gange en sumpskildpadde kan vækkes fra sin dvale tilstand og gå tilbage i dvale igen, gennem en vinter, det ved vi ikke?

Noget andet er, stiger temperaturen, så giver det også energi til svampe, bakterier og andre kedelige organismer der får bedre livsbetingelser. De kan også være med til at slå din skildpadde ihjel, gennem en lang vinter.

I november måned, er vores sumpskildpadder gået i dvale og har lagt sig på bunden af vores havedam. Men, vi har pludselig fået to cifret varmegrader, med solskin og vi ser alle steder, at sumpskildpadder dukker op til overfladen, hvor de lægger sig op på land og soler sig.

Hvad skal man gøre ved de skildpadder? Vores råd, herfra Sumpskildpadder, er, at lade skildpadderne være. De lægger sig forhåbentlig ned på bunden af havedammen igen, når kulden igen kommer.

Skulle en enkelt skildpadde, blive ved med at padle rundt, selv om vejret skifter til kulde igen, så tag skildpadden ind. Hvis du vil være sikker på at skildpadden overlever vinteren.

Start en balje eller et akvarium op. Kan skildpadden sættes i dvale under kontrollerede forhold, er det måske en god ide? Men, ikke altid så let. Vinterdvale

Husk, at give dine sumpskildpadder en vandtemperatur, på 20-22 grader og byg et land op, med både en UVB- og varmepære. Indretning af akvarium

Du kan ikke give dine skildpadder kold vand (12-15 grader), at svømme rundt i og en varmeplads med 30-35 grader. Det risikerer at give dine skildpadder luftvejsproblemer

Vinterteknik, der hjælper dine skildpadder til at overleve vinteren.

Meget mere om at holde skildpadder, i haven: Skildpadder i haven