google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Skildpadder, deres oprindelse, evolution/udvikling

Skildpaddens skjold evolution.
Brede ribben har sikkert udviklet sig til knoglestrukturer der har givet de tidligste  skildpadder mere stabilitet og bedre mulighed for at grave deres æg ned. Efterhånden som disse strukturer udviklede sig, og skildpaddens skjold dukkede op i senere former, blev rygsøjlens fleksibilitet reduceret, og kravle hastigheden forringet.
Encyclopædia Britannica, Inc./Eliana Tobin

Skildpaddens skjold evolution.
Brede ribben har sikkert udviklet sig til knoglestrukturer der har givet de tidligste skildpadder mere stabilitet og bedre mulighed for at grave deres æg ned. Efterhånden som disse strukturer udviklede sig, og skildpaddens skjold dukkede op i senere former, blev rygsøjlens fleksibilitet reduceret, og kravle hastigheden forringet.
Encyclopædia Britannica, Inc./Eliana Tobin

Skildpaddens oprindelse og evolution.


De tidligste kendte skildpadder stammer fra den sene Perm periode (der varede fra 298,9 millioner til omkring 251,9 millioner år siden). 

Skildpadder (Testudines) er en orden af krybdyr.

Skildpadder der lever nu, er alle tandløse, mange af skildpaddens forfædre havde derimod tænder. 

Mange af de ældste og mest primitive former for skildpadder, havde ingen skjold (carapace), de manglede også et bugskjold (plastron). Imidlertid havde tidlige skildpadder forstadier til disse strukturer.

Eunotosaurus africanus, den tidligst kendte skildpadde, levede for 260 millioner år siden. Eunotosaurus havde tænder, og dens midtersektion indeholdt ni aflange ryghvirvler, ni par brede T-formede ryg ribben og fem par gastralia (ventralt placerede nedre ribben). Tilsammen kan disse modificerede knogler have tjent som en type mellemskjold struktur, hvorfra skjold og bugskjold (plastron) udviklede sig. 

(Lignende strukturer forekommer også i Pappochelys, en yngre, tandet art, der stammer fra omkring 240 millioner siden, under Mellem Trias perioden.)

Disse bredribbede strukturer, har sandsynligvis udviklet sig, for at give disse tidlige former for skildpadder mere stabilitet og en bedre mulighed for at kunne grave deres æg ned.

Af de mere end 350 skildpaddearter, der kendes i dag, er nogle stærkt truede. IUCN/SSC har optalt 369 skildpaddearter (2021), hvoraf nogle er under diskussion. 

Skildpadder er vekselvarme æglæggere, som evolutionsmæssigt har en stor tilpasningsevne.

Skildpadder kan både leve på land og i vand, alt efter hvilken art de tilhører. Skildpadder er i Danmark, et almindeligt kendt kæledyr. Desværre passes de tit for dårligt, og overlades til sig selv. Trods navnet er skildpadder ikke padder (frøer, tudser og salamander m.fl.)

Fortsætter nedenfor👇

Se også sider der omhandler:

Denne side er opdateret d.20. april 2023

Skildpaddes skelet
Rygskjoldet og plastronen opstod hver især fra to typer knogler: dermale knogler, der dannes i huden, og endokondral knogle (knogle, der stammer fra brusk), der stammer fra skelettet.

Skildpaddes skelet
Rygskjoldet og plastronen opstod hver især fra to typer knogler: dermale knogler, der dannes i huden, og endokondral knogle (knogle, der stammer fra brusk), der stammer fra skelettet.

Odontochelys semitestacea er en art der stammer fra omkring 220 millioner år siden, i slutningen af Trias, de er de ældste arter, der har en komplet bugskjold (plastron) og en bred ryg af ribben (dorsal), og en række neurale plader, selvom den endnu mangler et fuldt udviklet rygskjoldet. Videnskaben hævder, at denne art er bevis for, at rygskjoldet udviklede sig efter bugskjoldet (plastronen). Dette bevis tyder også på, at de senere skildpadders skjold, opstod fra neurale plader, der hærdede over tid, for så at blive til flade sektioner af knogler (osteodermer), der understøttet de brede rygribben. Skildpadder havde stadigvæk tænder på det her tidspunkt, der optrådte i både over- og underkæber på Odontochelys.

En lidt yngre fossil art, Proganochelys quenstedi havde også tænder, men tænderne var placeret på mundtaget (mundhulens øvre del; overmunden). I modsætning til Odontochelys, havde skjoldet hos Proganochelys de fleste af den moderne skildpaddes egenskaber og skjoldet omsluttede fuldstændigt skulder- og bækkenområdet.

Selvom OdontochelysProganochelys og Eunotosaurus giver indsigt i den tidlig anatomi, forbliver oprindelsen af ​​skildpadder, et stærkt omdiskuteret spørgsmål. 

Der er tre hovedhypoteser om deres oprindelse og eksisterende beviser er sådan, at der mangler overvældende støtte for nogen af ​​dem. En hypotese er stærkt afhængig af DNA-analyse, mens de andre er baseret på morfologiske undersøgelser af fossiler. DNA-hypotesen antyder, at skildpadder var en søstergruppe til archosaurerne(den gruppe, der indeholder dinosaurerne og deres slægtninge, inklusive krokodiller og deres forfædre og moderne fugle og deres forfædre)

En anden hypotese hævder, at skildpadder var tættere beslægtet med firben og tutatara. En tredje hypotese antyder, at skildpadder opstod som anapsider - en slægt, hvis kranium ikke indeholdt åbninger (temporale fenestrae) i siden af ​​hovedet. Anapsida menes at have været forfædre til diapside — en slægt af krybdyr, hvis kranium var karakteriseret ved to tidsmæssige fenestrae og efterfølgende ville omfatte alle archosaurer såvel som firben og tuataraer.

Proterocheris er en anden gammel fossil skildpadde, der levede på samme tid som ProganochelysProterocheris har mange træk, der tyder på, at det er en sidevender skildpadde. Hvis dette er sandt, de to store taksonomiske grupper af levende skildpadder, underordner Pleurodira (sidevender skildpadde) (af nogle kaldet halsvender) og Cryptodira (skjulte halse), havde deres oprindelse nogle 230 millioner år siden under Trias Periode (251.9 millioner til 201.3 millioner år siden) senest, hvilket gør skildpadder til en meget gammel gruppe. Proterocheris og to senere optrædende triasslægter er sandsynligvis ikke sande sidevender, men skildpadder, der deler nogle pleurodire-karakteristika. Uomtvistelige pleurodires dukker ikke op før den tidlige kridt-periode (ca. 145 millioner til 100,5 millioner år siden), og de første moderne sidevenderfamilier dukker ikke op før den sene krid-periodet (100,5 millioner til 66 millioner år siden).

Ved at spore tilbage i historien til den anden skildpadde-underorden, Cryptodira, Kayentachelys april af den sene jura-periode (omkring 150 millioner år siden) er næsten helt sikkert en cryptodire; det er også den ældste kendte nordamerikanske skildpadde. Andre cryptodires er kendt fra sen jura-periode, selvom de ikke er repræsentative for eksisterende familier. 

De største kendte skildpadder er Archelon ischyros, en havskildpaddeart, der levede under den sene kridttid og nåede en længde på omkring 3,5 meter, og Stupendymys geographicus , en sidevender ferskvandsskildpadde, der levede under miocæn, og skal alene have målt 2,4 meter i længden.

Blødskjoldsskildpadder (familien Trionychidae) er de første moderne skildpadder, der er fundet i fossiloptegnelsen, de dukkede op i kridt-perioden.

Den ældste havskildpadde (Santanachelys gaffneyi) er kendt fra midten af ​​Kridttiden. Den er medlem af Protostegidae, en sandsynlig søstergruppe af moderne læderhavskildpadder. S.gaffneyi der havde en strømlinet skjold på omkring 1,5 meter og forlemmer, der var godt på den evolutionære vej, til at blive til svømmeluffer.

Udbredelse

Skildpaddens skjold.

Skildpaddens skjold.

Med undtagelse af de polare regioner bebor skildpadder alle kontinenter. Skildpadder forekommer i mange forskellige slags omgivelser, fra de tropiske skove og sumpe, til ørkener og halvørkener, de lever i søer, damme, floder, brakvand og havet, de findes i tempererede, tropiske og subtropiske klimaer.


Skjoldet

Skjoldet, som udgør omkring 30% af vægten, er uden tvivl det skildpaddens afgørende kendetegn. Ingen andre hvirveldyr har en tilsvarende anatomi. Ligesom insekternes exoskelet, omslutter skjoldet skildpadden, som består af rygskjoldet (carapax) og bugskjoldet (plastron) der omslutter skildpaddens organer og kropsdele.

Rygskjoldet består af massive knogleplader, som evolutionsmæssigt har udviklet sig fra ryghvirvler og ribben, fra hvirveldyrs endoskelet. Skulderbladet (latin scapula), har skubbet sig ind under ribbenene, modsat alle andre hvirveldyr. Det ret stive rygskjold kræver en tilpasning af vejrtrækningen, som skal understøttes af ekstremiteternes bevægelse og de kraftige muskler.

Skildpaddens skjold er knogle, hvor der enten er et læderagtigt hudlag over, som hos blødskjoldskildpadder eller et hornlag/skæl. Hos visse skildpaddearter fornyr hornlaget sig, hvor det yderste lag løsner sig og falder af og det nye hornlag gror frem og kommer til syne. Vi har skrevet mere om skildpaddens skjold, på denne side.

Skildpaddens skjold blev langt op i det 20. århundrede benyttet af mennesker til at fremstille forskellige produkter. Se mere under vores side: Souvenir fra skildpadder. Det er i dag ulovligt at købe noget der er lavet af skildpaddeskjold.

Hvordan skildpaddens skjold udvikler sig

Skildpaddens sanser

Skildpadder kan hører.

Skildpadder kan hører.

Skildpadder har et godt syn. De kan genkende flere farver end mennesker, fordi deres øjne har fire forskellige farvereceptorer, ligesom alle krybdyr. Skildpadder er i stand til at opfatte dele af det infrarøde og ultraviolette farvespektrum. Det se ud som om at skildpadden har svære ved at skelne gråtoner.

Landskildpadder benytter ikke meget lyde, de er meste stumme. Undtagelsen er hvis skildpadden bliver forskrækkede. Her kan skildpadder udstøde en hvæsende-hvislende lyd, det sker når skildpadden trækker hovedet tilbage i skjoldet. De vandlevende skildpadder kan også udstøde en truende hvæsen. Mange hanner kan ved parringen udstøde bip- eller stønnelyde, ligesom hunnerne ind i mellem gør det, når de kæmper om de bedst ynglepladser. Landskildpadder kan få en slags kortvarig hikke, hvis de har spiser frugt eller små snegle for hurtigt.

Nyere forskning, af et team, ledet af Camila Ferrera, fra det brasilianske Wildlife Conservation Society og Richard Vogt fra Amazonas Research Institute i Manaus, de har fundet ud af, at der i det lave frekvensområde foregår akustisk kommunikation mellem individer. De voksne hunner kommunikerer med de nyklækkede unger. Embryoner udveksler oplysninger - med hinanden akustisk, muligvis for at synkronisere deres klækketidspunktet. 

Læs mere om skildpadder der "snakker" på denne side.

På de gamle skildpaddefossiler, kan man se at de havde tænder, som i løbet af evolutionen er forsvundet. Skildpadder har i dag ikke tænder, men et næb af horn, der kan bruges som et kraftigt værktøj. Som alle andre krybdyr tygger skildpadder heller ikke deres føde, men sluger det enten i helt tilstand eller de river føden i stykker med næbbet og forbenenes hjælp. 

Hvad æder en skildpadde?

Alligator snapskildpadde har en ormelignende gevækst, skildpadden bruger til at lure fisk til.

Alligator snapskildpadde har en ormelignende gevækst, skildpadden bruger til at lure fisk til.

Skildpadder er stort set altædende (såkaldt omnivor). Afhængigt af hvilken art, er de dog overvejende enten planteædende eller kødædende.

Nogle arter, især de vandlevende skildpadder, æder som unge meget proteinrig kost, som insekter mv, de voksne skildpadder går mere over til en proteinfattig kost, der indeholder mange planter.


For at kunne holde det relativt store skjold og skelet, og kunne producere æg med hård skal, skal skildpadderne have næring med et højt kalcium indhold. Næringen spænder vidt - alt afhængigt af skildpaddeart. Det kan være alt fra urter, blomster, frugter, vandplanter over alger, insekter, orme, snegle, fisk, søstjerner, krabber og vandmænd, og til ådsler og affaldsprodukter fra pattedyr.

Hvordan vi fodrer sumpskildpadder/ferskvandsskildpadder

Enkelte arter har dog specialiseret sig til kun at æde en særlig slags føde, såsom læderskildpadden (Dermochelys coriacea), der har specialiseret sig i at æde kun vandmænd, eller den malaysiske sumpskildpadde (Malayemys subtrijuga) med de kraftige kæber, der afslører dens præference for at knække sneglehuse.

Nogle andre skildpaddearter har også tilpasset deres fysik, til særlige jagtmetoder, som alligator snapskildpadden har, der stille og roligt venter med åben mund, indtil en fisk begynder at interessere sig for den ormelignende gevækst i gabet (se foto).

En anden, lidt usædvanlig fangstmetode findes hos Mata mata skildpadden (Chelus fimbriata) med sit særprægede skjold, tit overgroede med alger, der ligger skildpadden på lur, gemt i bundens mudderlag, hvor skildpadden med lynets hast suger sit bytte til sig, ved at åbne for kæberne og derved laver et undertryk.

Havskildpadde spiser vandmænd

Desværre er det meget let for en havskildpadde, at tage fejl af en plasticpose og en vandmand.

Køn og reproduktion

Hvordan havskildpadde æg udvikler sig. DRAWN BY DAWN.

Hvordan havskildpadde æg udvikler sig. DRAWN BY DAWN.

Hos nogle skildpaddearter bliver kønnet ikke genetisk bestemt ved befrugtningen, men kun bestemt af inkubationstemperatur. I visse temperaturområder klækkes der overvejende, eller endda udelukkende, hunner eller hanner. Dette har vist sig at være en fordel i avlsprojekter for beskyttelse af bestanden. Inkubationen tager afhængig af arten, mellem 50 til 250 dage. Til sidst fylder skilpaddeungen hele ægget og klækker. Ved æg med hård skal, benytter skildpaddeungen tit en såkaldt ægtand, det er en lille hård knop, der sidder på spidsen af ungens næb, den falder af, efter nogle dage. I visse tilfælde bliver skallen også brudt af ungens ben. Herefter begynder skildpaddeungen at strække og rette sin krop og bugskjold ud, på den måde kan unge nu sprænge skallen helt af.

Efter klækningen bliver skildpaddeungerne tit i rede hulen, indtil de helt har indtaget deres blommesæk, og ungerne ved fælles anstrengelse kan grave sig op til overfladen. I tørre områder sker dette normalt efter en regnbyge, der har blødgjort jorden.

På den nordlige halvkugle, overvintrer skildpaddeunger ofte i deres rede huler, og kommer først til overfladen i det efterfølgende forår. I det meste af den kendte litteratur om skildpadder, findes der ingen skildpaddeart, hvor hunnerne yder nogen form for beskyttelse, ungerne står alene lige fra de bliver udklækket. Men måske har moskusskildpaddens hunner udviklet et sikkersystem, hvor hunnerne tisser hen over æglægningsstedet. Det skal måske være med til at holde evt. slanger og andre dyr fra at tage æggene? - Den gulnakket skildpadde (Podocnemis unifilis) lægger sine æg, sammen med andre hunner af samme art, hvorefter de voksne skildpadder bliver i området, indtil ungerne er klække om kommet ud af æggene. Det er én af de eneste skildpaddearter vi kender, der "passer" på deres afkom, efter æggene er lagt.

Ungerne kommer først frem i samlet flok, efter deres mødre kalder på dem, med en lavfrekvent lyd, og derefter følger de efter deres mødre opad floden.

Det tager flere år for skildpadder at blive kønsmodne. At blive kønsmoden afhænger af alder og skildpaddens ernæringsmæssige tilstand. 

Klimaændringer har fået en gruppe forskere fra Iowa State University til at forudsige, at Guldskildpadden (Chrysemys picta) styrer mod udslettelse, over det næste århundrede, som følge af den globale opvarmning. Forskningen der er udført af holdet, tyder på, eftersom planeten bliver varmere, så vil Guldskildpadden begynde at producere, kun hunner, hvad der vil fører til en gradvis udryddelse af arten. 

Læs mere om klimaændringer der påvirker skildpadder: Videnskab - Artiklen; Global opvarmning vil udrydde guldskildpadden.

Havskildpadder. Temperaturen påvirker om det bliver hanner eller hunner, der klækker.

På strandene, i det nordlige af Australiens Great Barrier Reef, der oplevede de i perioden 1960 til 2016 en stigninger i luft- og havoverfladetemperaturer, der er relateret til global opvarmning og de skiftende regionale klimamønstre, de fik en betydelig effekter på nogle arters kønsforhold.

For eksempel blev kønsforholdet sådan at der nu var 99% hunner ud af alle de unge og halvvoksne grønne havskildpadder (Chelonia mydas) der var, da temperaturen i luften steg.

Havskildpaddeunger kommer frem fra stranden

Cozumel, Mexico - Med hjælp fra frivillige, slipper vi 82 baby havskildpadder ud i Caribien - en fantastisk oplevelse!

Skildpaddeunge udvikler sig i æg

Del siden

Ægløs inkubation til sumpskildpadde. Dette er en inkubationsteknik, som udvikles af TurtleVale Ltd

Ægget fra en Afrikansk sporeskildpadde (Geochelone sulcata) der er ved at blive klækket. Pilen peger mod ægtanden der er ved at skære sig ud af ægget. Foto af Tim Colston

Ægget fra en Afrikansk sporeskildpadde (Geochelone sulcata) der er ved at blive klækket. Pilen peger mod ægtanden der er ved at skære sig ud af ægget. Foto af Tim Colston

Udviklingshastigheden inde i ægget er temperaturafhængig, det varmere temperaturer fremskynder udviklingen og køligere temperaturer bremser den. Inkubationstidens varighed er for de fleste skildpadder mellem 45 og 75 dage.

Nogle få arter, herunder

skorpion mudderskildpadden  (Kinosternon scorpioides) der lever i Central- og Sydamerika og den

nordlige slangehalsskildpadde  (Chelodina rugosa) fra Australien, kan sætte æggets udvikling helt i stå, på pause, kort tid efter at et æg er blevet lagt. Pausen udløses normalt af miljøet, og udviklingen genoptages igen når det rette miljø igen er til stede, det sker normalt når den rette temperatur og fugtighed er vendt tilbage. Inkubationstiden med pause, kan vare helt op til 12 måneder fra ægget er lagt til skildpaddeungen udklækkes.

Hos de fleste skildpadder bestemmes køn af temperaturen. Inden for et snævert temperaturinterval (centreret ved 28°C) her giver en gruppe æg næsten lige mange hunner og hanner. Er temperaturen over de 28°C er alle de klækkede unger hunner, og er temperaturen under de 28°C bliver alle ungerne hanner. 

Klækning består af to separate begivenheder: Først at forlade ægget og herefter komme ud af reden. Unger har en lille, spids, keratin bump på spidsen af ​​trynen. Denne struktur er tilsvarende den æggetand der sidder på fugleunger. Den lille knop skubber skildpaddeungen imod det indvendige af æggeskallen, der til sidst knækkes. Ungen river derefter en større åbning i ægget og kravler ud af skallen.

Efter en lille pause, hvor skildpadden løsner sin krop ud af det trange æg. Begynder ungen nu at grave sig opad. Det kan ungerne gøre alene, men normalt vil flere skildpaddeunger grave sammen, hvor de hjælper hinanden med at grave sig ud i friheden. Hos havskildpadder er en kollektiv indsats nødvendigt, fordi en enkelt unge vil ikke have kræfter nok selv til at klare opgaven alene. Når ungerne først når op til overfladen, så vil ungerne begive sig ned mod vandet. Som æg og unger er det skildpaddens mest sårbare livsstadie, og mange bliver desværre et let måltid for strandens rovdyr. 

Skildpadder kan blive meget gamle

Jonathan skulle være verdens ældste skildpadde og lever endnu på Sct. Helena.

Jonathan skulle være verdens ældste skildpadde og lever endnu på Sct. Helena.

Hvis en skildpadde overlever til den er kønsmoden/voksen, så vil skildpadden sandsynligvis opnå en levetid på to til tre årtier. 

I naturen kan de amerikanske æskeskildpadder (Terrapene carolina) typisk leve til de er over 30 år gamle. Havskildpadder, der først er kønsmodne i en alder på 20-40 år, de vil have en levetid på mindst 50 til 70 år. Kæmpeskildpadden (Geochelone elephantopus) fra Galapagosøerne og Aldabra skildpadden (Aldabrachelys gigantea) fra Seychellerne i det Indiske Ocean, de har levet mere end 60 år i zoologiske haver. Der finde mange skildpadder, der påstås at have levet over 100 og op til 250 år i fangenskab. Men pålidelige beviser mangler for mange af de påståede meget gamle skildpadder. I nogle tilfælde, er skildpadder der skulle have opnået en meget høj alder, de er blevet afsløret gennem skriftlige optegnelser, hvor det viser sig på mystisk at individet måske har skiftet enten køn eller skildpaddeart, et sted undervejs i dyrets livsforløb? 

100 år er ikke maksimum for flere skildpaddearter, især havskildpadder og gigant skildpadder kan overgå den alder, hvis de lever i beskyttede miljøer og de passes godt på. For eksempel Jonathan (Se foto), St. Helena's 189 år (i april 2021) gamle kæmpe skildpadde og skulle være verdens ældste skildpadde. Vi har skrevet en hel side om Jonathan.

Andre gamle skildpadder. Fødselsåret for Galapagos gigantskildpadden (geochelone nigra) Harriet, som boede i Australia Zoo og døde den 23. juni 2006, blev anslået til 1830, og hun blev således mindst 176 år gammel. Hun vejede 180 kilo og tilhørte underarten Chelonoidis nigra porteri.

Siden 1990'erne har historien om Australia Zoo, hvor skildpadden sidst boede, været spredt om, at Harriet var en af ​​skildpadderne der blev fanget af Charles Darwin på Galápagosøerne i 1835 og bragt til England. I 1841 siges hun at være flyttet til Brisbane City Botanic Gardens i Brisbane og boede der, indtil de botaniske haver blev lukket i 1952. Hun blev derefter bragt til et naturreservat på Australiens Sunshine Coast i en britisk embedsmands bagage. En zoo-direktør fra Hawaii siges først at have fundet ud af i 1960, at Harriet var en hun.

Indsamlingen af ​​denne skildpadde af Charles Darwin forekommer yderst usandsynlig, da Harriet med sikkerhed kunne identificeres som Chelonoidis nigra porteri, på basis af mitokondrie-DNA. Denne underart er kun blevet fundet på Santa Cruz - en ø i Galápagos øgruppen, hvor Darwin aldrig satte sin fod. Skildpadden skulle være klækket inden 1850, ifølge en videnskabelige undersøgelse, er blevet bekræftet.

Harriet døde af hjertesvigt den 23. juni 2006. Wikipedia

Den britiske marines forhenværende maskot Timothy skulle være blevet 160 år gammel. Denne 5 kilo tunge mauriske landskildpadde skulle være føde ca.1844 og døde d.3. april. 2006.

Timothy menes at være født ved Tyrkiets Middelhavskyster og blev der taget ombord på en portugisisk kaper i 1854, omkring 10 år gammel, af kaptajn John Guy Courtenay-Everard fra Royal Navy. Skildpadden tjente som maskot på en række flådefartøjer indtil 1892. Hun var skibsmaskot for HMS Queen under det første bombardement af Sevastopol i Krimkrigen (hun var den sidste overlevende fra denne krig), hun blev derefter flyttede over på HMS Prinsesse Charlotte, senere til af HMS Nankin.

Den gennemsnitlige forventede levetid på en skildpadde er dog væsentligt lavere end det potentielle maksimalalder. Skildpadder i fangenskab, der passes ordentligt, de kan måske endda blive helt op til dobbelt så gamle, som gennemsnittet for de skildpadder der lever i naturen. 

Efter sit liv på Havet, kom hun på land og levede hos jarlen af ​​Devon, på Powderham Castle. Fra 1935 var hun ejet af Camilla Gabrielle Courtenay (1913–2010), datter af den 16. jarl af Devon. I 1926 besluttede Timothys ejere, at han skulle parre sig, og så blev "han" opdaget til at være en hun. Det lykkedes aldrig at få hende parret. Timothy er i dag begravet på Powderham Castle

Vi har her hos Skildpadder ABC modtage landskildpadder på over 60 år og ferskvandsskildpadder der var 30 år gamle.

Forskellige skildpadder

Kilder.

Tekst fra. Wikipedia - britannica.com - Ordbog over det danske sprog.

Anatomy of Amphibians and Reptiles - Laurie J. Vitt, Janalee P. Caldwell, in Herpetology (Fourth Edition), 2014

Se også siden der omhandler: