Skildpadder lovgivning §§§ - Invasive arter!

Alligator snapskildpadder (Macrochelys temmincki) er i dag forbudt at købe i Tyskland.

Alligator snapskildpadder (Macrochelys temmincki) er i dag forbudt at købe i Tyskland.

Ulovlige skildpadder og de invasive skildpaddearter.

På denne side, kan du få besked om den danske/EU-lovgivningen §§§ omkring de skildpaddearter vi normalt møder i Danmark. Hvad du må og ikke må?

 • Terrapiner (Trachemys scripta ssp.) Guløret-, cumberland-, og rødøret terrapiner og krydsninger med/af terrapiner.
 • Guldskildpadder (Chrysemys picta)

Der findes mange andre skildpddearter, der er underlagt lovgivningen. Skildpadder der nu er sjældne og kun få af i naturen. Det vil komme for vidt, at komme ind på alle de skildpaddearter her. Her henviser vi i stedet for til CITES og EUR-Lex 

Denne side er opdateret d.10. maj 2022

Guløret-, cumberland- og rødøret terrapiner eller krydsninger med/af terrapiner, de hører idag ind under invasive skildpaddearter.

Du må ikke købe, modtage, sælge eller give væk din guløret-, cumberland- og rødøret terrapin eller krydsninger af arten. Terrapiner betragtes i dag som en invasiv dyreart! 

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Hvordan du genkender en terrapin, se længere nede på siden.

Den biologiske invasion forløber i fire faser: Hvordan?

Terrapiner er forbudt at handle og give væk i Danmark og EU!

Guløret terrapin (Trachemys scripta scripta).

Guløret terrapin (Trachemys scripta scripta).

Her fortæller vi om loven imod terrapiner.

Hvordan gendkender man en terrapin? Det gennemgår vi længere ned på siden.

Det er ulovligt at købe, sælge og formidle guløret-, rødøret terrapiner og cumberland terrapiner og blandings terrapiner og hybride terrapiner Det gælder dig som privat person og dyrehandler.

 • Du må ikke afhænde dine terrapiner gennem Den Blå Avis, Gul & Gratis, diverse Facebook sider og alle andre steder!
 • Du må ikke købe eller overtage terrapiner, fra andre!
 • Du må ikke avle med dine egne terrapiner! 
 • Du må ikke udsætte din terrapin til naturen!
 • Dyrehandlen må ikke sælge eller modtage terrapiner!

Loven trådte i kraft d.1. august 2016. 

Det er tilladt for jægere, at skyde de terrapiner/kæleskildpadder de møder, ude i naturen! 

Forbuddet gælder de Rødøret terrapin - Guløret terrapin - Cumberland terrapin og blandings terrapiner og hybride terrapiner. (Se billederne nedenfor). 

Loven gælder også terrapiner, der er krydset med en anden Trachemys scripta underart eller en helt anden skildpaddeart, kaldes de (Trachemys scripta ssp.) 

Terrapiner og deres æg, må derfor ikke længere ifølge EU og dansk lov:

 • købes
 • sælges
 • gives væk
 • yngles med
 • bringes ind i Danmark eller ud af Danmark
 • og heller ikke frigives til naturen! 

Ejere, der har haft terrapiner, op til bekendtgørelsen trådte i kraft (august 2016), de må beholde deres terrapiner, indtil de dør. 

Ejer af terrapiner og andres sumpskildpaddearter, må holde deres skildpadder i en havedam, hvis ejeren sikre, at deres skildpadder ikke kan undslippe fangenskab.

Hvordan flugtsikrer jeg min havedam: Flugtsikker havedam - Gør det nu ordentligt, det er vores alle sammens danske naturlige dyreliv der lider, fordi mange desværre ikke vil høre efter. 

Hvad må jeg? Ejere af terrapiner, må gerne tage sin terrapin med ud i sit eget sommerhus. Når terrapinen er forsvarligt sikret i en transportkasse, så skildpadden ikke kan slippe ud i naturen, ved uheld. Altså, du må ikke tage din terrapin med til naboens sommerhus eller på familiebesøg.

Du må også transportere dine terrapiner til dyrlægen, ved sygdom og aflivning. Du må også kører dine terrapiner ud til en Zoo/dyreinternat, der har tilladelse til at modtage terrapiner, hvis du vil af med dine terrapiner. Desværre, intet andet.

Sæt ikke skildpadder ud i naturen! Hvad kan en sumpskildpadde gøre ved naturen?

Skildpaddens fjender i naturen! Hvad kan der ske med en sumpskildpadder, der sættes ud i vores vilde natur?

Der er ikke mange dyrlæger der vil aflive en skildpadde.

Du må ikke selv forsøge at aflive en skildpadder. Hvorfor! Se her

Loven mod invasive dyr og planter indeholder en begrænset mulighed for, at nogle, zoologiskehaver kan få en håndteringsaftale gennem Miljøstyrelsen, hvorfor de må modtage de invasive skildpadder. Bemærk, de zoo afliver normalt de indleverede skildpadder.

Hvor kan jeg aflevere min terrapin/invasive skildpaddeart <--- Klik

Lov-teksten finder du længere nede på siden, i link.

Hvorfor må gul- og rødøret terrapiner ikke handles og gives væk længere?

Man må ikke sætte sumpskildpadder ud i naturen.

Man må ikke sætte sumpskildpadder ud i naturen.

Guløret-, cumberland- og rødøret terrapiner eller krydsninger med/af terrapiner, de hører idag ind under invasive skildpaddearter.

Terrapiner hører ind under dyrearter der regnes som invasive arter i Danmark. Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Gul- og rødøret terrapiner og andre sumpskildpaddearter gør livet surt for vores naturligt tilhørende danske dyrearter. Det er padder af forskellige arter, blandt andre de sjældne grønne løvfrøer og latterfrøer der lever på Bornholm, deres æg og haletudser, de sjældne lille vandsalamander og deres larver, ællinger, sjældne fugleunger og æg, dyrt udsat fiskeyngel og andre dyr. Det er derfor en god grund til, at skildpadden ikke må sættes ud i naturen.

Vil du vide mere om, hvad terrapiner og sumskildpadder kan give af problemer i den danske natur. Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Genkend en terrapin, se længere nede på siden

Andre sumpskildpadder, der ikke længere må importeres til EU

Unge af Chrysemys picta bellii. Må ikke sælges i dyrehandlen.

Unge af Chrysemys picta bellii. Må ikke sælges i dyrehandlen.

Denne sumpskildpadde-art (Chrysemys picta ssp.) må ikke importeres ind i EU. Skildpadden kan ikke sælges af dyrehandlen. Arten er forbudt, at sælge kommercielt. Du må som privat gerne holde skildpadden.

Vil du vide mere: eur-lex.europa.eu læs punkt 14

Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter - retsinformation.dk

Må man holde skildpadder, i restauranter?

Fra www.retsinformation.dk

Fra www.retsinformation.dk

Nej, det må man ikke. Vi får jævnlig det spørgsmål. 

Nej, man må heller ikke holde sumpskildpadder, i lukkede akvarieanlæg, hvor gæsterne ikke kan komme til dyrene.

Mad og skildpadder hører ikke sammen, blandt andet på grund af hygiene, risiko for salmonella m.v.

Salmonella og andre sygdomme skildpadder har påført mennesker

Genkend en terrapin

De sorte pletter, der fortæller dig, at du har en terrapin.
Se video nedenfor.

De sorte pletter, der fortæller dig, at du har en terrapin.
Se video nedenfor.

Det bedste kendetegn på at det er en terrapin, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet. 

Der er mellem 2 og 14 sorte pletter på bugen  
Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger, mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal
og hvor meget pletterne er "smurt" ud over bugskjoldet. Unger og yngre terrapiner har normalt mere runde og rene sorte pletter.
Det ældre terrapinen bliver, det mere "tværes" den sorte plet ud, som et penselstrøg.
Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
Der findes undtagelser. Læs mere HER 

+20 år gammel rødøret terrapin

Rødøret og Cumberland terrapiner, har ens bug, med 12 sorte pletter, med én sort plet fordelt ud på, hver enkelt bugskæl.
Guløret terrapin har 4 sorte pletter, fordelt på de forreste fire bugskæl.

Guløret terrapin

Guløret terrapin

Området indenfor den røde ring, kaldes bugskjold.

Begynder vi, at kikke på resten af undersiden, udenfor den røde ring, kaldes broen og de ydre kantskæl, så er der flere sumpskildpaddearter, der har sorte pletter der.

Forveksling kan let ske mellem terrapiner og sumpskildpaddearten cooter. Se video med en cooter nedenfor. Cooter er lovlige, i EU og Danmark. Cooter-arterne kan opnå en skjoldlængde på 35-45 cm. og de sælges i et stort antal, gennem dyrehandlen!

Bakkenbart/gul streg, der går på tværs af halsen.

Guløret terrapin. En ren underart, har fire sorte pletter. En plet på, hver af de forreste fire bugskæl.
Alle de viste terrapiner, er forbudt, at importerer til EU.

Gule streger, der følger halsen.

"Cumberland terrapin". Bugen er magen til, den rødøret terrapin.
En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

Rød streg, bag øjet, der følger halsen.

Rødøret terrapin.
Den rødøret terrapin har været forbudt at importerer ind i EU, siden 1997.
En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

Genkend en terrapin

Det bedste kendetegn på, at det er en terrapin du har, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet. Der er mellem 2 og 14 sorte pletter, på bugen (se video). Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal og hvor meget pletterne er "smurt" ud over skjoldet. Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
I videoen, er det en cumberland terrapin (Trachemys scripta troostii), der står model.

Nu skulle du så være ekspert, i terrapiner og let kunne genkende én. Eller hvad? Se videoen lige nedenunder, med en cooter (Pseudemys nelsoni). Ja, den ligner en terrapin.

Cooter (Pseudemys nelsoni) - Tilladt i Danmark!

Her ser du en cooter og ikke en guløret terrapin. De fleste vil sige, at sumpskildpadden her, er en guløret terrapin! Det er det ikke.
Det er ikke let, at se forskel. Denne cooter er tilladt, at købe og modtage i Danmark.
Cooter og terrapiner æder og lever ret ens, og begge arter lever glimrende, i Danmark.

En cooter, kan få en skjoldlængde på op til 45 cm. + hoved, ben og hale!

Kan terrapinens æg klække i naturen og vores anlæg?

Det er forbudt, at yngle terrapiner, indenfor EU.

Det er forbudt, at yngle terrapiner, indenfor EU.

"Kan terrapinens æg klække, i naturen?" Det kan terrapinens æg formodentlig ikke endnu, i Danmark med normale vejrforhold? Har vi en hedebølge i flere måneder, som i 2018, så tror vi godt at nogle sumpskildpaddearters æg kan klække i Danmark? Det er det bedste svar, vi kan give for nuværende. På grund af klimaændringerne, så er det måske tæt ved, at vi snart kan se, terrapinunger der svømmer rundt, i de danske søer, damme og åer. Der mangler undersøgelser, på området.

"Kan terrapinens æg klække, hvis æggene er lagt i et drivhus?" Det vil der være meget stor sandsynlighed for, at æggene vil kunne klække, i et drivhus eller i et drivhus ligende rum.

"Kan terrapinens æg klække, hvis man i forbindelse med sit akvarium, har bygget en solplads, hvor der er et æglægningssted, med muldjord?" Hvis der hænger en varmepære, ind over æglægningsstedet, så vil der være stor risiko for at æggene klækkes. Derfor, har du et æglægningssted, så rod det igennem og fjern eventuelle æg. For en sikkerheds skyld.

Ønsker man skildpaddeunger, så findes der mange andre lovlige skildpaddearter, man kan yngle med. Men, tænk dig om, inden du går i gang!. Kan du komme af med dine skildpaddeunger, har du selv plads til dyrene i 50 år?

Der produceres rigeligt med unger, på verdens skildpaddefabrikker, der bare klækker for at tilfredsstille kæledyrsmarkedet. Der er kun nogle få % af de skildpaddeunger der bliver mere en et år!

CITES - Indførsel og import af dyr og avlsmateriale

CITES Washingtonkonventionen

CITES Washingtonkonventionen

Vi ser desværre flere og flere eksempler på, at private, efter deres ferie i udlandet, tager skildpadder eller andre krybdyr med hjem til Danmark. 

Du må ikke som ferierejsende, tage f.eks. skildpadder med hjem, fra din rejse i udlandet. Du skal være registreret som importør i Fødevarestyrelsen, før du kan indføre og importere dyr eller avlsmateriale fra andre EU lande og tredjelande. Det har ingen betydning, om dyret er sjælden eller ej. 

Er du privat og har du tænkt dig, at sælges eller bare overdrage dine dyr til en anden ejer, vil ind- eller udførelsen være omfattet af de kommercielle regler. Du skal derfor have tilladelse af Fødevarestyrelsen.

Vi har gennem årene presset på!

Brev fra Miljøministeriet.

Brev fra Miljøministeriet.

- For at skildpaddeejer fortsat kan komme af med deres terrapiner, på en ordentlig måde. Vi har forsøgt at belyse de problemer der kan opstå, når ingen længere må flytte, sælge eller give deres terrapiner videre. Flere skildpadder, vil ende deres liv, ude i naturen. Ingen eller kun få vil betale, flere hundrede kroner for en aflivning, hos en dyrlæge! 

Herfra har vi skrevet en liste, over de skildpadder der findes i Verden, der kan overleve året rundt i den danske natur. Der er mellem fyrre og halvtreds skildpadde-arter, der kan det. At lukke for importen, alene for terrapiner, til EU, vil ikke hjælpe. Snart vil andre skildpadde-arter tage over og blive solgt fra dyrehandlen. Mange af de skildpadderarter, der kommer til Danmark og dermed vil fylde terrapinens plads ud, de skildpaddearter vil formentlig også ende deres liv, ude i naturen. 

Vi ser hellere, at der var blevet et import-forbud af alle skildpadderarter, ind i EU. Det vil gøre det, at der vil blive færre skildpadder, til salg og derfor vil prisen, så stige på det enkelte dyr. Man vil indenfor EU fortsat kunne avle skildpadder og sælge de dyr. Den dygtige hobbymand, vil så stadigvæk kunne skaffe og holde de skildpadderarter, vedkommende ønsker. Med en højere pris på en skildpadde, så vil vi formodentlig slippe for de mange spontane køb af skildpaddeunger. De skildpadde køb der meget tit ender med, at enten dør skildpadden eller også sættes skildpadden ud i naturen.

Ulovlig handel med skildpadder og krybdyr

Bemærk: Skildpadder ABC er bekendt med, mange af de personer der handler ulovligt med de invasive skildpadder og andre ulovlige krybdyr.

Ved du noget? Kontaktinfo.

Vi har ingen myndighed overhovedet, vi ved bare meget om skildpadder.

YouTube SkildpadderABC

Skildpadder ABC YouTube kanal

Nyt. Vlog om skildpadder

Kik også ind hos vores venner, 👇 de hjælper os, med de glemte skildpadder. 

Dette mix redder liv. Reptisun 5,0 UVB-pære - 35 w. halogen spot varmepære - Sera Raffy p fodersticks - ReptiVite med vitaminer og mineraler. Set hos SkildpadderShop.dk
Dette mix redder liv. Reptisun 5,0 UVB-pære - 35 w. halogen spot varmepære - Sera Raffy p fodersticks - ReptiVite med vitaminer og mineraler. Set hos SkildpadderShop.dk
Sand Maleri Galleri

Del siden