Sæt ikke skildpadder ud i naturen!

Kunne sumpskildpadder yngle, i Danmark, så ville vi allerede have haft sumpskildpadder naturligt, i Danmark.

At efterlade sin sumpskildpadde, i naturen, det er ikke en måde at behandle sit "kæledyr" på. Det er dyremishandling! 

Af de sumpskildpadder der sættes ud i naturen, er der mellem 60 - 80% af dyrene, der er syge. Sumpskildpadder der ikke er blevet passet rigtigt. 

Syge dyr, skal ikke efterlades til sig selv, ude i naturen, de dyr skal bringes ind til dyrlægen eller afleveres hos Sumpskildpadder. For hjælp! Tlf.:22348298 hverdag kl.11-17.

Derfor bliv medlem, af Sumpskildpadder og hjælp os, så vi sammen kan vi forsøge, at stoppe denne forkastlige opførelse. Bliv medlem  


 Mangler din sumpskildpadde noget

Måske en god solplads/landel, en UVB pære, en varmepære, rent vand, ordentlig foder, vitaminer, kalk og mineraler eller noget andet? Så kan vi hjælpe dig, kik ind på vores SkildpaddeShop.dk Det gode skildpaddeliv.


Ser du en skildpadde, i naturen

Ser du en skildpadde, ude i naturen, så vil vi meget gerne vide det. Det mere vi ved om, hvor der er skildpadder, i naturen. Meget bedre kan vi hjælpe dyrene. Se vores interaktive kort: Hvor er der set skildpadder


Bliv medlem af Sumpskildpadder

Her hos Sumpskildpadder arbejder vi for, at holde skildpadder, ude af naturen.

Bliv medlem og vi kan sammen gøre mere, for naturen og skildpadder.

Danmarks dyreliv lider

Foto: Llle vandsalamander er en lille padde, med lang krop, lang hale og en orange stribe på maven. Den bliver op til 9 cm lang. Den er gået meget tilbage i den danske natur. Den ædes bl.a. af de udsatte skildpadder.

Sumpskildpadder må modtage din terrapin! Vi har en tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Du kan afleverer en skildpadde, på vores skildpadder opsamlingshjem

Det er blevet ulovligt, at købe, sælge og formidle terrapiner, for private, gennem Den Blå Avis og Gul & Gratis og andre internet platforme og diverse forummer.

Du må ikke som privat person, give eller sælge din guløret terrapin, til andre!

Du må ikke avle eller udsætte din terrapin til naturen! Læs mere om loven HER

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen. Det er kun uansvarlige ejer der kan finde på det. Det er fauna forurening og ulovligt. 

Kæledyr fra fremmede egne må ikke slippes ud i vores dansk natur.

Danmarks naturlige dyreliv er tilpasset dansk natur gennem mange, mange år. 

En dyreart, som aldrig har hørt til i den danske natur, kan udvikle sig på en fuldstændig uforudset måde. Den kan blive en trussel mod vore danske dyrearter, enten som rovdyr over for dem eller som konkurrent til dem. 

Der er desværre mange kæledyr, der ender deres tilværelse ude i naturen. Det er især kæledyr, der holdes i akvarier eller havedamme, som ejerne skiller sig af med på denne måde.

Sumpskildpadder er populære kæledyr. Står du hos dyrehandleren og får lyst til at anskaffe dig en lille fin sumpskildpadde på størrelse med en 5-krone, så er det en god idé at tænke på, at de fleste små skildpaddeunger, ender med at blive på størrelse med en tallerken. En voksen sumpskildpadde kræver et stort akvarium for at trives. 

En voksen skildpadde, som du ikke ønsker at have som kæledyr mere, kan være svær at slippe af med. Dyrehandleren er sjældent interesseret i at få den tilbage, og de fleste, som overvejer at anskaffe sig en skildpadde, foretrækker en lille. En lille sumpskildpadde, er, jo bare en stor sumpskildpadde ”forklædt” som lille! 

Det synes måske som en god ide, at sætte sumpskildpadden ud i den nærliggende sø, men det vil gå ud over padder af forskellige arter, de sjældne grønne løvfrøer og latterfrøer, deres haletudser, de sjældne lille vandsalamander og deres larver, ællinger, sjældne fugleunger og æg, dyrt udsat fiskeyngel og meget mere. Det er derfor en god grund til, at skildpadden ikke må sættes ud i naturen.

Derfor er kæledyr i naturen en dårlig idé.

Hvad sker der med den udsatte skildpadde, lider den en kummerlig død, til vinter? Sover skildpadden bare stille ind i frosten eller lider den en meget smertefuld død? 

Vil du selv forsøge, at aflive dyret. Det må vi på det kraftigeste advare imod. Vi har flere gange hørt, at blandt andre nogle dyrehandler anbefaler, at lægge den skildpadde, man er blevet træt af, ned i en fryser og på den måde aflive sin skildpadde GØR DET IKKE! Læg aldrig en skildpadde ned, i en fryser! Skildpadden vil ikke dø, i løbet af kort tid! Skildpadden vil lide uhyggeligt meget, inden dyret dør! Der er anmeldelsespligt for dyremishandling! Aflivning

Guldfisk klarer sig godt i den danske natur. De æder haletudser og salamanderlarver og kan i værste fald være med til at udrydde padderne i et vandhul. Der er således også en god grund til, at guldfisk ikke må sættes ud i naturen. 
Det samme gælder andre fiskearter som f.eks. karpe- og størarter indkøbt til havedamme.

Det sidste du tænker på, når du anskaffer dig et kæledyr, er, at du på et eller andet tidspunkt måske bliver nødt til at skille dig af med det igen. Bliver det aktuelt for dig, så må du ikke sætte dyret ud i naturen. Vores kæledyret kan være en alvorlig trussel mod vores natur.

Bliver du træt af dit kæledyr, så forsøger mange, at prakke skildpadden på sin nabo, barets skolekammerat eller man opretter annoncer i (Den Blå Avis/DBA.dk - Gul og Gratis). Der er bare ingen garanti for, at din skildpadde kommer til et godt hjem. Vi ved af erfaring, at mange skildpadder fortsætter med at "leve", en kummerlig tilværelse, bare et nyt sted.

Her hos Sumpskildpadder modtager vi gerne din skildpadde og forvoksede akvariefisk, gratis for dig. Vi må også modtage terrapiner

Send aldrig en skildpadde med posten! Eller aflever en skildpadde, til en person, der ikke ved, at skildpadden kommer!

Smid ikke akvarieplanter, fisk og skildpadder ud i nature. Der er stor risiko for, at de udkonkurrere vores egen plante- og dyreliv.

Må man holde sumpskildpadder i en sø, dam?

Foto. Et sikker hegn, for sumpskildpadder.

Her hos Sumpskildpadder, får vi henvendelser fra personer, der gerne vil adopterer sumpskildpadder, til deres egen sø eller dam. Vi har normalt heller ingen problemer med, at leverer sumpskildpadder til en sø eller en dam. Hvis ellers vandhullet, er hegnet rigtigt ind, så skildpadder ikke kan komme væk fra deres vandhul.

Nogle tror fejlagtigt, at deres sø, er så stor og skøn, at skildpadden ikke vil vandre væk og derfor ikke behøver, at hegne deres dam ind! Det er nu engang skildpaddens natur, at undersøge livets andre muligheder og vandre væk.

  1. Det er ulovligt, at forsøge, at holde sumpskildpadder, i en uindhegnet sø eller dam.
  2. Sumpskildpadder kan vandrer fra sin sø, dam eller vandhul når skildpadden er på udkik efter et nyt levested, efter en mage, når skildpadden vil lægge sine æg eller hvis stedet dyret lever, bliver forstyrret, tørrer ud og andet.

Derfor kan ingen adopterer sumpskildpadder, fra os, der ikke har deres vandhul hegnet ind. Der kan læses andre steder på denne side om, hvilke problemer sumpskildpadder giver vores naturlige danske dyreliv. Skildpadder hører ikke naturligt til i Danmark.

Vi vil meget gerne hjælpe med til, at finde en god løsning for indhegningen, af din sø og dam. Kontakt Sumpskildpadder tlf.: 22348298 - Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk

Læs mere om, hvordan det rettet hegn kan se ud: Skildpadder i haven

Det globale klima ændres, flere skildpadder kan overleve i Danmarks natur!

Skildpadder ødelægger vores natur!
 
Billedet viser en lappedykker på rede. 
 
Skildpadder vil have sol, derfor kravler de op op land, tuer og op på redekanter. Ligger der f.eks. en lappedykker på rede og der kommer en skildpadde op og vil lægge sig på kanten, af reden og sole sig. Så kan lappedykkeren intet gøre, den kan pikke lidt til skildpaddens skjold, men, det gør jo ligesom ikke skildpadden noget! Lappedykkeren vil fortrænge fra reden, er der unger eller æg i reden, så får skildpadden sig et lækkert måltid. Lappedykkeren vil ikke komme tilbage, til en rede, den engang har forladt. Er det det man ønsker sig, når skildpadden sættes ud i en sø? 
Hvad med blishønen, rørhønen og ænderne, alle de her fugle, risikerer at miste deres unger og æg!
 
Andre dyr der lider, er de danske padder, frøer, vandsalamander, fisk og deres yngel og æg, risikerer også livet, når der er skildpadder i vandhullet.
 
Skildpadder går amok!
Hvad gør man, når familiens skildpadde ikke længere er så spændende, og har vokset sig alt for stor til sit akvarium? Dyrehandleren vil ikke have den tilbage, og en aflivning er alt for dyr.
 
For mange familier er svaret at give skildpadden sin frihed ved at sætte den ud i det nærliggende vandhul. Men det er en rigtig dårlig idé, fortæller zoolog Morten Vissing fra Aqua i Silkeborg.
 
- De laver ballade derude, og man skal for guds skyld aldrig nogensinde sætte skildpadder ud i naturen, siger han.
 
Æder de andre dyr
Selvom skildpadderne sagtens kan overleve i dan danske natur, går det hårdt ud over den øvrige fauna. Det danske dyreliv, har ingen forsvar imod skildpadder!
 
- Problemet med dem, når de kommer ud i et vandhul, er, at de æder løs af frøer, frøæg og haletusser. Og så forstyrrer de også de ynglende fugle i rørskoven som f.eks. lappedykkere og blishøns.
 
- Problemet er stort i de områder, hvor de bliver sat ud. Og det er typisk de samme vandhuller de bliver sat ud i - nemlig de bynære søer og vandhuller, siger han.
 
Et dårligt kæledyr
Morten Vissing opfordrer derfor til at tænke sig om en ekstra gang, når familiens næste gang skal have et kæledyr.
 
- Jeg tror, at ni ud af ti skildpaddekøb er en impulshandling, hvor du egentligt var nede for at købe en guldfisk, og så falder du over de små nuttede skildpadder. Så køber du dem i stedet for, fordi det er noget børnene også kan sidde med i hænderne, siger han.
 
Men gør man det, får man ifølge Morten Vissing også et kæledyr, der bliver 20 -25 år, der sviner meget, der lugter og også kan finde på at bide.
 
- Det er absolut det værste kæledyr, man kan købe til børneværelset. Der findes mange andre alternativer, siger han. 
---
Finder du en skildpadde i naturen.
Du må gerne samle skildpadden op og afleverer skildpadden til Sumpskildpadder 
Sumpskildpadder har tilladelse til at modtage alle skildpadde-arter.
Du må ikke samle terrapiner ind til dig selv! Læs her hvorfor?

Ser du en skildpadde i naturen

Foto. Mølledammen, Sønderborg. Fotograf Max Hansen

Har du set en skildpadde, i naturen, så vil vi meget gerne vide hvor. Har du taget et foto, af skildpadden, så vil vi også meget gerne modtage det. Billedet vil vi gerne have lov til at kunne benytte, samtidig vil sted og foto indgå i vores arbejde, om de udsatte skildpadder.

Skildpadder set, i naturen 2017. Google Map klik link til interaktivt kort.

Finder eller fanger du en skildpadde, i naturen, kan du afleverer skildpadden HER

Se billeder: Skildpadder i naturen

Oplysninger og billeder kan sendes til:

Sumpskildpadder Tlf.: 22348298  Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 

Når du sælger dit akvarium-udstyr og skildpadde!

Undlad, at sælge din skildpadde, sammen med dit akvarium-udstyr!

Vi ved, af erfaring, at nogle vil købe, dit udstyr og så tager de din skildpadde med, som et nødvendigt onde. Fordi du kun vil sælge dit udstyr, sammen med dyret. Du tænker - Hvor skal du ellers gøre af din skildpadde, når akvariet er væk?

Vi ved, at flere vil smide skildpadden ud, i den nærmeste sø, de kommer forbi!

Her hos Sumpskildpadder modtager vi mange skildpadder, der er fulgt med et salg, af akvarium-udstyr. Hvilket vi er meget glade for. 

Derfor gør det rette, ulejlig dig med først at finde et godt hjem, til din skildpadde, inden du sælger du dit akvarium. 

Så er du sikker på, at du gør det bedst for din skildpadde. Dem der køber dit udstyr, bliver glade og dem der køber din skildpadde, bliver glade.

Mangler du et hjem, til din skildpadde, så kontakt@sumpskildpadder.dk - Ring 22348298 Hverdage mellem kl.11-17

Undlad at yngle med dine sumpskildpadder!

Foto. Vel ser de nuttede ud, de små Gulørede terrapiner. Men, synes du også de er det, når dyrenes skjold, når de 30 cm.!


Lad nu være med at yngle, med din skildpadde, hvis du er det mindste i tvivl om, at du kan få ungerne afsat, på en fornuftig måde. 

Du må ikke yngle med terrapiner. Lov imod terrapiner

Vi har rigelig med løsslupne skildpadder, ude i den danske natur, hvor mange af skildpadderne lever en kummerlig tilværelse.

Ønsker du en skildpadde eller et ekstra dyr, så kan det være en god ide, at hjælpe til med, at aftage en skildpadde, der er blevet til overs. I stedet for, at du køber en skildpadde hos dyrehandleren.
Den tiloversblevende skildpadde, kan du tit få, til en meget overkommelig pris eller slet ingen, ejeren vil være dig meget taknemmelig. Hvis bare skildpadden, kommer til et godt hjem.
Det er for det meste, mere end vanskeligt at komme af med sine Guløret terrapiner gennem den Blå Avis og Gul & Gratis.

Har du en skildpadde du gerne vil af med, så få en gratis annonce, på vores: Adoptions-liste

Sumpskildpadde set i Esbjerg

Guldskildpadder - Western Painted Turtle - Chrysemys picta bellii, det er vist denne art der svømmer rundt i Vognsbølparken, Esbjerg. Set d. 25. marts 2012.
Skildpadden hører til de Nordamerikanske arter. Denne skildpadde bliver op til 25 cm. Denne sumpskildpadde har ikke et dansk navn.
Det er endnu en sumpskildpadde der har overlevet vinteren. Skildpadden var sikkert blevet for stor, for dens ejer, så vedkommende har bare smidt dyret ud i søen. Skildpadden er her igang med at solbade.
Foto er taget med en 250 mm telelinse. Desværre er skildpadden lidt for langt væk til, at jeg kan fange den rigtig godt i mit kamera.

Øverste foto er taget d.27. marts 2012. Her så jeg igen den samme skildpadde. I dag havde jeg mit teleskop med og den holder jeg foran mit kamera og tager billedet. Det er derfor ikke helt skarp. Nu er sumpskildpadden bekræftet til at være en han af Guldskildpadde - Western painted turtle - chrysemys picta bellii.

Observeret af Claus Sumpskildpadder.dk 

Sumpskildpadder lever i søerne i København

Foto af Thomas Andreasen: Den mest almindelige skildpaddeart, der gæster søerne i København, er terrapiner, som den, der ses på billedet her.

Skildpadder, der ellers er mest udbredt i tempererede og tropiske områder, kan blandt opleves, ved søerne i København og de fleste andre søer og vandhuller i Danmark.

Ser du en skildpadde, ude i naturen, så vil vi meget gerne vide det. Se vores interaktive kort: Hvor er der set skildpadder

 

 

 

 

 

Skildpadder solbader også. I hvert fald har en medarbejder på Kristeligt Dagblad set to skildpadder, der ellers ikke er en del af den danske fauna, nyde solen sammen ved søerne i København.

Ifølge Center for Park og Natur ved Københavns Kommune er det ikke sjældent, at de selv opdager eller bliver gjort opmærksomme på dyr i storbyen, som normalt ikke lever frit i Danmark.

Biolog Susanne Henriksen kan fortælle om flere lignende eksempler, blandt andet med fugle, som hun gætter på er undsluppet fra små private zoologiske haver. I Utterslev Mose ved København fandt medarbejdere ved Københavns Kommune for nogle år siden ligeledes en meget stor guldfisk, der på grund af sin usædvanlige størrelse blev givet til Danmarks Akvarium.

Susanne Henriksen peger på et fællestræk ved alle historierne.

"Folk bliver trætte af deres kæledyr, men nænner ikke at slå dem ihjel, og derfor sætter de dem ud i naturen," siger hun.

Det er dog forbudt at sætte kæledyr ud i naturen ifølge naturbeskyttelsesloven. Dels er det synd for dyrene, og dels er det ødelæggende for dyre- og plantearter, som hører naturligt hjemme i søerne.

Men nogle dyr kan faktisk overleve i det kolde danske klima.

"Vi har tidligere registreret skildpadder i søerne i København. Hvis de kan komme dybt nok ned, hvor der er isfrit, kan de overleve. Det har vi set eksempler på," siger hun om skildpadden, der ellers er mest udbredt i tempererede og tropiske have.

Susanne Henriksen kan ikke give et dækkende billede af, hvor ofte det sker, at Københavns Kommune finder eksotiske dyrearter i den danske natur, for det registrerer kommunen ikke.

Men der er grund til at tro, at de skildpadder, som allerede nu lever frit i Danmark, vil blive der i lang tid, da nogle af arterne kan blive op til 30 år gamle.

Kilde: kristeligt-dagblad.dk  Skrevet af Anne Katrine Gottfred Jensen

Skildpadder i Aarhus-sø

Skildpadden nød Aarhus-solen, da den blev indfanget på et mobilkamera. Foto: Privatfoto.

Kan det virkelig passe, at der lever vilde skildpadder i Stadionsøen?
Sådan lød spørgsmålet fra en læser, der som dokumentation sendte et billede taget ved Stadionsøen mellem Jyllands Allé og Stadion Allé.

Her ses ganske rigtig en skildpadde i færd med at nyde solen.

Spørgsmålet blev sendt videre til cand.scient. Frank Jensen ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Ingen overraskelse

Han kunne hurtigt afgøre, at der er tale om et eksemplar af sumpskildpaddearten rødøret terrapin.

Skildpaddefotoet var dog ikke en stor overraskelse for museumsinspektøren.

”Dem har vi set rigtig mange af i danske søer,” lyder det fra Frank Jensen.

Populært kæledyr

Selv om den rødørede terrapin anses for at være en invasiv art i den danske natur, er den næppe selv vandret op gennem Europa til Aarhus.

Den rødørede terrapin, der har en skjoldlængde på 20-30 cm. og en vægt på to kg., er nemlig et populært kæledyrsvalg.

Ofte sker der dog det, at skildpaddeinteressen ikke varer ved, i de op til 35 år skildpadden kan opnå aldersmæssigt, hvorefter uansvarlige ejere slipper dyret fri i den danske natur, forklarer Frank Jensen.

Tegneserie-skildpadde

Her kan skildpadden overleve i mange år.

”De kan sagtens tåle frost, men den danske sommer er ikke varm nok til at den kan formere sig,” siger Frank Jensen, som dermed afviser, at en decideret skildpadde-plage er under opsejling.

Det er der imidlertid under varmere himmelstrøg, hvilket betyder, at den rødørede terrapin er på top 100-listen over de alvorligste invasive arter i Verden.

Interessen for den rødørede terrapin tog et gevaldigt ryk, da det slutningen af 1980’erne blev offentliggjort at tegneseriehelte-skildpadderne Teenage Mutant Ninja Turtles oprindeligt var rødørede terrapiner.

Artikel af Jens Arvid Spærhage Hansen  Offentliggjort 26.05.11jp.dk

Har du selv set skildpadder i den danske natur? Fortæl hvor og send evt. foto til  
kontakt@sumpskildpadder.dk

Skildpadde klækket i det fri i Danmark

Skildpaddeungen - en europæisk sumpskildpadde - er godt seks cm. lang og vejer 3,9 g. Foto:

Hidtil har man troet, at klimaet i Danmark var for koldt til, at fritlevende skildpadder kunne få unger. Men i Silkeborg sker der noget...

Æg fra en sumpskildpadde er klækket i det fri i Danmark. Dyrepasser Gunnar Hede på AQUA i Silkeborg fandt forleden en lille skildpadde vandrende på stien. Og selv om AQUA Park ikke er natur, så er det dog ude i det fri. De fleste håndbøger om krybdyr fortæller, at skildpadder, der findes i naturen i Danmark, ikke kan yngle, da klimaet er for koldt.

En oprindelig bestand

»Vi har i flere år diskuteret, om de skildpadder, der findes i naturen i Danmark, kan være rester af en oprindelig bestand, eller om de som udsatte alligevel har kunnet yngle og dermed skabe fritlevende bestande. Vi ved næsten sikkert, at de skildpadder, der er fundet i Midtjylland, må være udsatte, idet de er genetisk forskellige fra skjold fundet i moser på Fyn og Bornholm. Fritlevende skildpadder har imidlertid været kendt fra området i mange årtier, og måske har de ynglet i naturen uanset deres oprindelse,« siger Jan Kjærgaard fra Skov- og Naturstyrelsen.

Skildpaddeungen – en europæisk sumpskildpadde – er godt seks cm. lang og vejer 3,9 g. Skildpaddeunger kan klække i rederne sent på efteråret og overvintre i reden for først at gå til vandhullerne næste forår.

AQUA har europæisk sumpskildpadde i deres anlæg, og en af dem må sidste år have forladt vandhullet og vandret ud for at lægge æg.

Sumpskildpadder bliver først kønsmodne omkring 10-års alderen, til gengæld kan de blive over 100 år
Af Erik Nørby Offentliggjort 08.05.08 
jp.dk

Der findes en del link på internettet, med debat om, lever den europæiske skildpadde vildt i Danmark? Det er spændende læsning.

Pas på snapskildpadden i naturen

En aggressiv skildpadde truer den danske natur. Den spiser f.eks. ællinger og mosegrise og kan også bide mennesker. Foto af Common Snapping Turtle (Chelydra serpentina)

Pas på snapskildpadden - den er farlig

En aggressiv skildpadde truer med at ødelægge den danske natur.

Snapskildpadden er et populært kæledyr, men mange glemmer, at den kan blive 60 cm lang og nå en vægt på 16-20 kilo.

Nu advarer ferskvandcenteret Aqua i Silkeborg mod at sætte skildpadden ud i naturen, som mange gør, når den er blevet for stor en mundfuld for ejeren.

Spiser ællinger og fisk
Skildpadden spiser nemlig alt fra ællinger og frøer til fisk og mosegrise. Men den er også farlig for mennesker.

- I modsætning til andre skildpadder kan snapskildpadden ikke trække sit hoved ind i skjoldet, men forsvarer sig ved at bide.

- Og den kan snildt bide tommelfingeren af en granvoksen mand og i naturen kan et nysgerrrigt barn nemt komme til skade, siger dyrepasser Morten Vissing fra ferskvandscenteret Agua i Silkeborg.

Kilde:  DR P4 Østjylland    29. sep. 2010 af Anette Klokkerholm

Folk forlader deres kæledyr i naturen

En europæisk sumpskildpadde i et vandhul i Sønderskoven. Foto: Claus Thorsted

Folk efterlader deres kæledyr i naturen
FARVEL: Det virker som ren idyl ved et vandhul i Sønderskoven, hvor en skildpadde soler sig på en gren og tusindvis af guldfisk svømmer rundt i vandet. Men skildpadder og guldfisk hører ikke hjemme i den danske natur. det er fauna forurening.

– Folk tømmer deres havebassiner i vandhullet. De vandhuller er en enestående del af vores natur især for løvfrøerne. Men fiskene spiser alle frøernes æg og haletudser, siger Irmelin Müller, der er naturvejleder ved Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland.

I Sønderborg findes der også skildpadder i Mølledammen og løsgående tamme kaniner i Ulkebøl.

Martin Reimers, der er skovfoged i Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland, er ikke begejstret for kæledyrene i naturen.

– Guldfisk yngler som skidt og kanel, og naturen bliver truet. Folk kommer også deres vandplanter ud i naturen, og de kan overtage et helt vandhul. Jo flere fisk, der er i et vandhul jo dårligere bliver forholdene for frøer, tudser og salamander. Det er den vigtigste grund til, at folk skal lade være med at flytte rundt på naturen, siger Martin Reimers.
Kilde:
jv.dk  Sønderborg af Katrine Lund Walsted. 19. maj 2009

Invasive arter: Historisk dom i sag om 600 ulovlige guldskildpadder

For første gang i Danmark er der faldet dom i en sag om ulovlig import og salg af en såkaldt invasiv art. Dommen kan få stor signalværdi i kampen mod de invasive arter, vurderer Naturstyrelsen.

Det drejer sig helt konkret om en dyrehandler, der i strid med loven har importeret 600 guldskildpadder fra USA og videresolgt knap 500 af dem til dyrehandlere rundt om i landet. Retten i Aalborg har idømt ham en bøde på 40.000 kr. Dyrehandleren erkendte, at han har overtrådt lovgivningen, men mente ikke, at bødens størrelse var rimelig.

Det er nemlig forbudt at importere guldskildpadder til EU-landene, fordi de kan skabe en række problemer for de hjemmehørende arter. På samme måde som dræbersnegle, bjørneklo og mink er guldskildpadderne en såkaldt invasiv art. Fælles for de invasive arter er, at de kan skabe en række problemer i naturen – bl.a. fordi de nemt kan fortrænge nogle af de arter, der allerede er her.

Guldskildpadder er hårdføre og kan sagtens overleve en dansk vinter. Og hvis der bliver sat guldskildpadder ud i naturen, kan det få alvorlige konsekvenser for rovfisk f.eks. gedder – og ikke mindst haletudser og padder.

Naturen har indrettet sig på, at der er så og så mange rovfisk i en sø, og hvis der så lige pludselig bliver sat guldskildpadder ud, kan det være svært for de andre rovdyr at skaffe sig føde nok. Samtidig vil skildpadderne kunne gøre indhug i bestandene af f.eks. haletudser og padder, der lever på steder, hvor der normalt ikke er rovdyr”, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Når en invasiv art først én gang har etableret sig, er det ofte meget svært, for ikke at sige umuligt, at udrydde den. Derfor er det meget vigtigt, at de mennesker, der har købt en af de ulovlige skildpadder ikke sætter den ud i naturen, f.eks. i et vandhul.

Desværre er der utallige eksempler på, at folk sætter deres kæledyr ud i naturen, f.eks. fordi de er blevet trætte af dem eller ikke længere har tid til at passe dem. Men det er ulovligt at sætte kæledyr ud, og det kan som sagt gå ud over andre arter i den danske natur, som vi er forpligtigede til at beskytte. Så hvis man ikke længere ønsker at have den guldskildpadde man har købt, vil vi opfordre til, at man går til dyrlægen og får den aflivet”, siger biolog Maj Friis Munk fra Naturstyrelsens særlige CITES-afdeling, som fik nys om sagen i fjor. Kontoret tager sig bl.a. af sager, hvor dyr importeres ulovligt.

Vi fandt ud af at firmaet udbød guldskildpadder til salg og meldte så sagen til politiet”, fortæller Maj Friis Munk.

Da Naturstyrelsen greb ind i sagen, havde dyrehandleren nået at videresælge 500 guldskildpadder. Resten af skildpadderne blev beslaglagt. Herefter lavede Naturstyrelsen en aftale med København Zoo, hvor dyrene har opholdt sig siden efteråret.

Naturstyrelsen vurderer, at dommen kan få en vigtig signalværdi i kampen mod de invasive arter:

Vi håber helt klart, at en bødestraf på 40.000 kroner vil have en afskrækkende effekt, så vi kan undgå lignende tilfælde. Det er vigtigt, at omverdenen forstår, at det har konsekvenser, når man overtræder reglerne på området”, siger Hans Henrik Svart.

Udvalgte fakta om guldskildpadder:

  • Latinsk navn: Chrysemys picta.
  • Naturligt levested: Udbredt fra Mexico til det sydlige Canada.
  • Føde: Snegle, haletudser, fisk, krebs, igler og forskellige planter.
  • Størrelse: De voksne bliver op til 25 cm. lange.

Kilde: Nyhedsbrev Skov og Natur 2008. 

Får du en skildpadde på krogen?

Får du en skildpadde på krogen?
 
Lad være med at smide skildpadden ud igen, aflever skildpadden hos Sumpskildpadder. Så tager vi ansvaret for skildpadden og du hjælper den danske natur til en bedre fremtid, uden skildpadder.

Sumpskildpadder mangler naturlige fjender, i Danmark

Foto. Cooter og "krokodille". Fotograf ukendt?

Sumpskildpadder mangler naturlige fjender, i den danske natur.

Vaskebjørne og mårhunde indvandre til Danmark. De er rovdyr, der kan tage en sumpskildpadde. Men, vaskebjørne og mårhunde betragtes, lige som sumpskildpadder, som invasive arter og de skal derfor holdes væk, fra Danmarks natur.

"Mårhunden er et relativt nyt dyr i Danmark. Før 1995 findes der kun én observation af arten, og i dag regner man med, at der er mellem 2000 - 3000 mårhunde i Jylland. Et specialestudie fra Københavns Universitet har for første gang undersøgt mårhundenes reproduktion i Danmark.

I Danmark er mårhunden et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt har hjemme i den danske natur, og at den påvirker biodiversiteten i Danmark i negativ retning.

Her i landet findes mårhunden kun i Jylland. Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark." Tekst februar 2018 Miljøstyrelsen' hjemmeside

Du kan læse mere om de invasive arter, på Miljøstyrelsen' hjemmeside

Her hos Sumpskildpadder arbejder vi for, at holde skildpadder, ude af naturen. 

Bliv medlem og vi kan sammen gøre mere, for naturen og skildpadder

Pas på!

Kør ikke skildpadden over. Mange steder i verden, skal man passe på med, ikke at køre skildpadderne over.

Det danske vejvæsen risikerer, at skulle til at stille et ekstra skilt op langs vores veje, hvis danskerne fortsætter med deres ulovlige udsætning, af kæleskildpadder til naturen. 

Du kan støtte vores arbejde:

  • MobilePay 53711
  • Sydbank reg. 7701 konto 0002 348 306
  • Bliv medlem
  • Vi sender et indbetalingskort, enten med mail eller med post

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening 
Tlf.: 22348298 - mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 

Telefontid - Aftal tid for besøg
- Hverdag kl.11 - 17
- Besøg udenfor normal åbningstid kan aftales

Hvor kan jeg og hvordan afleverer jeg min skildpadde, hos hos Sumpskildpadder