Sæt ikke skildpadder ud i naturen!

Det hører til de gode gerninger, at du vil aflevere enten din egen eller en fundet/fanget gul- rødøret terrapin til os. Hvor kan jeg aflevere min skildpadde?

Kunne sumpskildpadder yngle, i Danmark, så ville vi allerede have haft sumpskildpadder naturligt, i Danmark. Men, med en sommer som den vi har haft 2018, så er det måske allerede sket?

At efterlade sin sumpskildpadde i naturen, det er ikke en måde at behandle sit "kæledyr" på. Det er dyremishandling! 

Af de sumpskildpadder der sættes ud i naturen, er der mellem 60 - 80% af dyrene der er syge, sumpskildpadder der ikke er blevet passet rigtigt. 

Syge dyr, skal ikke efterlades til sig selv, ude i naturen, de dyr skal bringes ind til dyrlægen eller afleveres hos Sumpskildpadder. For hjælp! Kontakt Sumpskildpadder

Bliv medlem af Sumpskildpadder og hjælp os, så vi sammen kan vi forsøge at stoppe at sumpskildpadder sættes ud i vores fælles natur. Bliv medlem  


 Mangler du eller din sumpskildpadde noget?

Vi hjælper dig gerne, så skildpadden ikke ender i naturen.

Måske skal du bare have lidt inspiration eller hjælp. Måske mangler du en ide, til en god solplads/landel, hvilken UVB pære, en varmepære skal jeg vælge. Hvordan med rent vand, ordentlig foder, vitaminer, kalk og mineraler, hvad som helst, vi kan hjælpe dig med, så du bevarer din interesse, for de skildpadder du allerede har og sikkert er glad ved, men, du mangler måske bare lige det sidste. 

Kontakt Sumpskildpadder

Danmarks dyreliv lider -

 flere steder mere end andre. Det er ikke bare sumpskildpadder der kan ødelægge livet for vores naturlige dyreliv - der er også vandhuller der er blevet afvandet eller fyldt op - vandhullerne er groet til med pil - der er plantet træer omkring vandhullerne, der skygger for solen - der kan være sat guldfisk eller ænder ud i vandhullerne.

Sumpskildpadder forsøger at hjælpe, så der ikke bliver sat så mange sumpskildpadder ud i naturen. Det ene med det andet, hjælper altsammen vores danske naturlige dyreliv, til en større chance for at kunne klare sig.

Sumpskildpadder må modtage de forbudte sumpskildpadder! Vi har en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Det er blevet ulovligt, at købe, sælge og formidle terrapiner, for private, gennem Den Blå Avis og Gul & Gratis og andre internet platforme og diverse forummer.

Du må ikke som privat person, give eller sælge din guløret terrapin, til andre!

Du må ikke avle eller udsætte din terrapin til naturen! Læs mere om loven HER

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen. Det er kun uansvarlige ejer der kan finde på det. Det er fauna forurening og ulovligt. 

Kæledyr fra fremmede egne må ikke slippes ud i vores dansk natur.

Danmarks naturlige dyreliv er tilpasset dansk natur gennem mange, mange år. 

En dyreart, som aldrig har hørt til i den danske natur, kan udvikle sig på en fuldstændig uforudset måde. Den kan blive en trussel mod vore danske dyrearter, enten som rovdyr over for dem eller som konkurrent til dem. 

Der er desværre mange kæledyr, der ender deres tilværelse ude i naturen. Det er især kæledyr, der holdes i akvarier eller havedamme, som ejerne skiller sig af med på denne måde.

Sumpskildpadder er populære kæledyr. Står du hos dyrehandleren og får lyst til at anskaffe dig en lille fin sumpskildpadde på størrelse med en 5-krone, så er det en god idé at tænke på, at de fleste små skildpaddeunger, ender med at blive på størrelse med en tallerken. En voksen sumpskildpadde kræver et stort akvarium for at trives. 

En voksen skildpadde, som du ikke ønsker at have som kæledyr mere, kan være svær at slippe af med. Dyrehandleren er sjældent interesseret i at få den tilbage, og de fleste, som overvejer at anskaffe sig en skildpadde, foretrækker en lille. En lille sumpskildpadde, er, jo bare en stor sumpskildpadde ”forklædt” som lille! 

Det synes måske som en god ide, at sætte sumpskildpadden ud i den nærliggende sø - lad være med at gøre det!

Hvad sker der med den udsatte skildpadde, lider dyret måske en kummerlig død, til vinter? Sover skildpadden bare stille ind i frosten eller lider den en meget smertefuld død? Dør skildpadden af stress, sult eller bliver skildpadden skudt? Det er vel ikke det du ønsker for din skildpadde?

Invasive arter: Alle er interesseret i at holde invasive dyrearter, ude af Danmark. Fordi de dyr, de kan ødelægge livet, for vores naturlige danske dyreliv. Alle sumpskildpaddearter betragtes på lige fod med de invasive arter. Skildpadder efterlades i den danske natur, mange af de skildpadder kan udmærket leve, året rundt, i Danmark.

Gul- og rødøret terrapiner hører ind under dyrearter der regnes som invasive arter i Danmark.

Invasive dyr, er de dyr, der selv kan komme ind over den danske grænse. Det gør sumpskildpadder dog ikke, de sættes ud i naturen, hvilket de ikke må. Hvor så skildpadden opfører sig som en invasiv art. Om sumpskildpadder endnu yngler i Danmark, er der en del tvivl om? Enkelt sumpskildpaddeunger er dukket frem, på friland! Se mere om det emne: Europæiske sumpskildpadder

Hvad er problemet? 

  • Skildpadder æder padder, som blandt andet frøer, deres æg og haletudser - salamander, deres æg og yngel m.fl.
  • Skildpadder æder dyrt udsat fiskeyngel. 
  • Skildpadder svømmer ikke af vejen for at tage ændernes æg og ællinger - hønsefuglenes æg og kyllinger. De stører sumpskildpadder tager også gerne en voksen fugl!
  • De helt store sumpskildpaddearter, som snapskildpadder, de kan hurtig rydde en dam, for alt levende!

Skildpadden tager ingen hensyn til, om den æder en sjælden grøn løvfrø, latterfrø eller de æder en lille vandsalamander. Alt imens den danske natur stille og rolig bliver fattigere.

Danskernes viden om at der "smides" i tusindvis af sumpskildpadder ud i vores fælles natur, hvert år, er ikke stor eller slet ikke eksisterende. Sæt ikke skildpadder ud i naturen!

Her kommer Sumpskildpadder ind og forsøger at informere om problemet og samtidig vil vi gerne hjælpe danskerne af med deres skildpadder, på en forsvarlig måde. 

Aflivning. Gør det ikke selv. Der er anmeldelsespligt for Dyremishandling! 

Aflivning foretages af dyrlægen.

Lille vandsalamander

Lille vandsalamander er en lille padde, med lang krop, lang hale og undersiden med de mørke pletter og den orange stribe ned midt på maven. Den bliver op til 9 cm lang. Den er gået meget tilbage i den danske natur. Skildpadden er især dygtig til, at æde de danske padders æg.

Guldfisk kan mange gange klare sig godt, i den danske natur. De æder alt fra frø- og salamander æg og deres haletudser og yngel. Det kan i værste fald være med til at udrydde padderne i et vandhul. Der er således også en god grund til, at guldfisk ikke må sættes ud i naturen. 
Det samme gælder andre fiskearter som f.eks. karpe- og størarter indkøbt til havedamme.

Det sidste du tænker på, når du anskaffer dig et kæledyr, er, at du på et eller andet tidspunkt måske bliver nødt til at skille dig af med det igen. Bliver det aktuelt for dig, så må du ikke sætte dyret ud i naturen. Vores kæledyret kan være en alvorlig trussel mod vores natur.

Bliver du træt af dit kæledyr, så forsøger mange, at prakke skildpadden på sin nabo, barnets skolekammerat eller man opretter annoncer i (Den Blå Avis/DBA.dk - Gul og Gratis). Der er bare ingen garanti for, at din skildpadde kommer til et godt hjem. Vi ved af erfaring, at mange skildpadder fortsætter med at "leve", en kummerlig tilværelse, bare et nyt sted. Mange gange, er køber kun interesseret i dit akvarium og udstyr og smider skildpadden ud, i den første den bedste sø/dam de møder på hjemturen. Det er vel ikke det du ønsker for din skildpadde?

Her hos Sumpskildpadder kan vi modtage din skildpadde. 

Aflevering af dyr

Send aldrig en skildpadde med posten! Eller aflever en skildpadde, til en person, der ikke ved, at skildpadden kommer!

Smid ikke akvarieplanter, fisk og skildpadder ud i nature. Der er stor risiko for, at de udkonkurrere vores egen plante- og dyreliv.

Må man holde sumpskildpadder i en sø, dam?

Foto. Et sikker hegn, for sumpskildpadder.

Her hos Sumpskildpadder, får vi henvendelser fra personer, der gerne vil adopterer sumpskildpadder, til deres egen sø eller dam. Vi har normalt heller ingen problemer med, at leverer sumpskildpadder til en sø eller en dam. Hvis ellers vandhullet, er hegnet rigtigt ind, så skildpadder ikke kan komme væk fra deres vandhul. 

Du må ikke anskeffe, overtage eller købe Gul- og rødøret terrapiner, fra andre. Mere om loven

Nogle tror fejlagtigt, at deres sø, er så stor og skøn, at skildpadden ikke vil vandre væk og derfor ikke behøver, at hegne deres dam ind! Det er nu engang skildpaddens natur, at undersøge livets andre muligheder og vandre væk.

  1. Det er ulovligt, at forsøge, at holde sumpskildpadder, i en uindhegnet sø eller dam.
  2. Sumpskildpadder kan vandrer fra sin sø, dam eller vandhul når skildpadden er på udkik efter et nyt levested, efter en mage, når skildpadden vil lægge sine æg eller hvis stedet dyret lever, bliver forstyrret, tørrer ud og andet.

Derfor kan ingen adopterer sumpskildpadder, fra os, der ikke har deres vandhul hegnet ind. Der kan læses andre steder på denne side om, hvilke problemer sumpskildpadder giver vores naturlige danske dyreliv. Skildpadder hører ikke naturligt til i Danmark.

Vi vil meget gerne hjælpe med til, at finde en god løsning for indhegningen, af din sø og dam. Kontakt Sumpskildpadder 

Læs mere om, hvordan den rettet indhegning kan se ud: Skildpadder i flugtsikre anlæg

Det globale klima ændres, flere skildpadder kan overleve i Danmarks natur!

Skildpadder ødelægger vores natur!
 
Billedet viser en lappedykker på rede. 
 
Skildpadder vil have sol, derfor kravler de op op land, tuer og op på redekanter. Ligger der f.eks. en lappedykker på rede og der kommer en skildpadde op og vil lægge sig på kanten, af reden og sole sig. Så kan lappedykkeren intet gøre, den kan pikke lidt til skildpaddens skjold, men, det gør jo ligesom ikke skildpadden noget! Lappedykkeren vil fortrænge fra reden, er der unger eller æg i reden, så får skildpadden sig et lækkert måltid. Lappedykkeren vil ikke komme tilbage, til en rede, den engang har forladt. Er det det man ønsker sig, når skildpadden sættes ud i en sø? 
Hvad med blishønen, rørhønen og ænderne, alle de her fugle, risikerer at miste deres unger og æg!
 
Andre dyr der lider, er de danske padder, frøer, vandsalamander, fisk og deres yngel og æg, risikerer også livet, når der er skildpadder i vandhullet.
 
---
Finder du en skildpadde i naturen.
 

Ser du en skildpadde i naturen

Foto. Mølledammen, Sønderborg. Fotograf Max Hansen

Har du set en skildpadde, i naturen, så vil vi meget gerne vide hvor. Har du taget et foto, af skildpadden, så vil vi også meget gerne modtage det. Billedet vil vi gerne have lov til at kunne benytte, samtidig vil sted og foto indgå i vores arbejde, om de udsatte skildpadder.

Se vores interaktive kort, hvor er der set skildpadde, i Danmark:

  • 2017 
  • 2018 
  • 2019 Hjælp os med at fylde skildpadder ind 

Bemærk: Skildpadder i naturen, der her og nu er enten fanget eller fundet på friland - de dyr tager vi gerne imod, så vi får skildpadderne ud af naturen.

Aflevere skildpadder hos Sumpskildpadder

Bliv skildpaddespotter for Sumpskildpadder og del dine observationer.

Skildpadde foto fra naturen

Når du sælger dit akvarium-udstyr og skildpadde!

Undlad, at sælge din skildpadde, sammen med dit akvarium-udstyr!

Vi ved, af erfaring, at nogle vil købe, dit udstyr og så tager de din skildpadde med, som et nødvendigt onde. Fordi du kun vil sælge dit udstyr, sammen med dyret. Du tænker - Hvor skal du ellers gøre af din skildpadde, når akvariet er væk?

Vi ved, at flere vil smide skildpadden ud, i den nærmeste sø, de kommer forbi!

Her hos Sumpskildpadder modtager vi mange skildpadder, der er fulgt med et salg, af akvarium-udstyr. Hvilket vi er meget glade for. 

Derfor gør det rette, ulejlig dig med først at finde et godt hjem, til din skildpadde, inden du sælger du dit akvarium. 

Så er du sikker på, at du gør det bedst for din skildpadde. Dem der køber dit udstyr, bliver glade og dem der køber din skildpadde, bliver glade.

Undlad at yngle med dine sumpskildpadder!

Foto. Vel ser de nuttede ud, de små Gulørede terrapiner. Men, det er forbudt, at yngle med terrapiner.


Lad nu være med at yngle, med din skildpadde, hvis du er det mindste i tvivl om loven og om du kan få ungerne afsat, på en fornuftig måde. 

Du må ikke yngle med terrapiner. Lov imod terrapiner

Vi har rigelig med løsslupne sumpskildpadder, ude i den danske natur, hvor mange af skildpadderne lever en kummerlig tilværelse.

Ønsker du en skildpadde eller et ekstra dyr, så kan det være en god ide, at hjælpe til med, at aftage en skildpadde, der er blevet til overs. I stedet for, at du køber en skildpadde hos dyrehandlen.

Du må ikke yngle med dine terrapiner, du må ikke overtage en terrapin, du må heller ikke sælge dine terrapiner eller give dem væk. Sumpskildpadder må modtage din terrapin

Sumpskildpadder lever i søerne det centrale København

Foto af Lise Merete Jørgensen: Den mest almindelige skildpaddeart, der gæster søerne i København, er terrapiner, som den, der ses på billedet her.

Vi modtager mange observationer og billeder ag sumpskildpadder, der ses i naturen. Bliv endelig ved med, at dele jeres oplevelser med os.

Skildpadder i en sø i Holbæk

Skildpadder nød Holbæk-solen, da den blev indfanget på et mobilkamera. Fotograf Karen Brohus.

"Kan det virkelig passe, at der lever vilde skildpadder i Danmark"?
Det spørgsmål, får vi tit, hos Sumpskildpadder.

Selv om den guløret terrapi anses for at være en invasiv art i den danske natur, er den næppe selv vandret op gennem Europa til Holbæk.

Hvorfor ender sumpskildpadder ude i naturen, ofte sker der det, at skildpaddeinteressen ikke varer ved, hvorefter uansvarlige ejere, slipper skildpadden fri i den danske natur. 

Har du selv set skildpadder i den danske natur? Fortæl hvor og send evt. foto til   kontakt@sumpskildpadder.dk

Pas på snapskildpadden i naturen

En aggressiv skildpadde truer den danske natur. Den spiser f.eks. ællinger og mosegrise og kan også bide mennesker. Foto af Common Snapping Turtle (Chelydra serpentina)

Pas på snapskildpadden - den er farlig

En aggressiv skildpadde truer med at ødelægge den danske natur.

Snapskildpadden er et populært kæledyr, men mange glemmer, at den kan blive 60 cm lang og nå en vægt på 16-20 kilo.

Nu advarer ferskvandcenteret Aqua i Silkeborg mod at sætte skildpadden ud i naturen, som mange gør, når den er blevet for stor en mundfuld for ejeren.

Spiser ællinger og fisk
Skildpadden spiser nemlig alt fra ællinger og frøer til fisk og mosegrise. Men den er også farlig for mennesker.

- I modsætning til andre skildpadder kan snapskildpadden ikke trække sit hoved ind i skjoldet, men forsvarer sig ved at bide.

- Og den kan snildt bide tommelfingeren af en granvoksen mand og i naturen kan et nysgerrrigt barn nemt komme til skade, siger dyrepasser Morten Vissing fra ferskvandscenteret Agua i Silkeborg.

Kilde:  DR P4 Østjylland    29. sep. 2010 af Anette Klokkerholm

Folk forlader deres kæledyr i naturen

En europæisk sumpskildpadde i et vandhul i Sønderskoven. Foto: Claus Thorsted

Folk efterlader deres kæledyr i naturen
FARVEL: Det virker som ren idyl ved et vandhul i Sønderskoven, hvor en skildpadde soler sig på en gren og tusindvis af guldfisk svømmer rundt i vandet. Men skildpadder og guldfisk hører ikke hjemme i den danske natur. det er fauna forurening.

– Folk tømmer deres havebassiner i vandhullet. De vandhuller er en enestående del af vores natur især for løvfrøerne. Men fiskene spiser alle frøernes æg og haletudser, siger Irmelin Müller, der er naturvejleder ved Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland.

I Sønderborg findes der også skildpadder i Mølledammen og løsgående tamme kaniner i Ulkebøl.

Martin Reimers, der er skovfoged i Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland, er ikke begejstret for kæledyrene i naturen.

– Guldfisk yngler som skidt og kanel, og naturen bliver truet. Folk kommer også deres vandplanter ud i naturen, og de kan overtage et helt vandhul. Jo flere fisk, der er i et vandhul jo dårligere bliver forholdene for frøer, tudser og salamander. Det er den vigtigste grund til, at folk skal lade være med at flytte rundt på naturen, siger Martin Reimers.
Kilde:
jv.dk  Sønderborg af Katrine Lund Walsted. 19. maj 2009

Pas på!

Kør ikke skildpadden over. Mange steder i verden, skal man passe på med, ikke at køre skildpadderne over.

Det danske vejvæsen risikerer, at skulle til at stille et ekstra skilt op langs vores veje, hvis danskerne fortsætter med deres ulovlige udsætning, af kæleskildpadder til naturen.