google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Guldskildpadder (Chrysemys picta)

Guldskildpadden kaldes

Guldskildpadden kaldes "malet skildpadde" i sit hjemland, fordi skildpaddens bugskjold, er farvet i røde, hvide, gule og olivenfarvede mønstre. Her ser du den Vestlige Guldskildpaddes (Chrysemys picta bellii) flotte bugskjold.

Guldskildpadde kaldes også indianerskildpadde (Chrysemys picta). Der er fire underarter.

Denne sumpskildpaddeart (Chrysemys picta ssp.) må ikke importeres ind i EU. Skildpadden kan ikke sælges af dyrehandlen. Arten er forbudt, at sælge kommercielt. Du må som privat gerne holde skildpadden.

Pasningsvejledning til guldskildpadde (Chrysemys picta) i PDF-fil

Guldskildpadder (Chrysemys picta) er de mest udbredte vildtlevende skildpadder i Nordamerika. De lever i langsomt rindende, frisk vand, fra det sydlige Canada til Louisiana og det nordlige Mexico, og fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Guldskildpadden kaldes også Indianerskildpadden eller den malede skildpadde.

Der er fire anerkendte underarter af skildpadden - Chrysemys picta.

  • Den sydlige - Chrysemys picta dorsalis eller Southern painted turtle
  • Midland - Chrysemys picta marginata eller Midland painted turtle
  • Den østlige - Chrysemys picta picta eller Estern painted turtle
  • Den vestlige - Chrysemys picta bellii eller Western painted turtle

Ingen af (Chrysemys picta ssp.) arterne må importeres til EU og sælges i dyrehandlen.

Lov om skildpadder

Du kan endnu være heldig at finde skildpadden privat, hvilket er helt ok.

Akvarium indretning til Chrysemys picta.

Denne side er opdateret d.23. april 2023

Guldskildpadde eller Indianderskildpadde

Vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) nyder solen, hos Skildpadder ABC.

Vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) nyder solen, hos Skildpadder ABC.

Beskrivelse - Guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) er en medium stor Nordamerikansk sumpskildpadde, det er den største af de malede skildpadder. Voksne hanner kan nå en skjoldlængde på 10 - 18 cm, hunner kan nå en skjoldlængde på 18 til 25 cm.

Skildpaddens skjold er glat og oval, uden nogen tegn på en køl eller forhøjning. Dens skjold varierer fra oliven til sort farvet og på dens hals ben og hale har den gule, orange eller røde striber. Skjoldet og bugskoldet er ikke hængslet sammen, på de malede skildpadder. Guldskildpadden har et flot orange rødt mønster på bugskjoldet. Dens luffer er med svømmehud, så det er en særdeles god svømmer, der gerne må have dybt vand og svømme i, det gælder også for ungerne.

Guldskildpaddens hoved virker distingveret. Dens ansigt har kun gule striber, med en stor gul streg bag dens øjne. På kinden har den to brede gule striber, der mødes ude på spidsen af kæben. Skildpaddens øverste kæbe er slebet til et omvendt V, med en nedadvendt tand-lignende tegning på begge sider.

Skildpadden er aktiv i dagtimerne, hvor den kan ligge og solbade i timevis på land eller på en træstamme.

De fire anerkendte underarter. Der er omfattende variationer på skjoldenes farve, mønster og størrelse, på de fire underarter af Chrysemys picta. For eksempel mangler den sydlige guldskildpadde (malede skildpadde) - Chrysemys picta dorsalis mønstret på plastron.

Fodring i fangenskab - Denne skildpadde er altædende, men med stærk hang til kød. Det giver ejerne af denne skildpadde mange muligheder for, at give skildpadden et alsidigt foder. Det er vigtigt at holde styr på skildpaddens kost og sikre, at du giver den en god og afvekslende foder. Fodret kan bestå af fisk, rejer med skal, melorme, vand og land insekter, snegle, røde myggelarver, kogt kylling med mere, en god foderpille som supplementets foder.

Fodring af sumpskildpadder

Ser du din skildpadde spise vandplanter, så kan du også forsøge, at give den lidt ukrudtsplanter. Forsøg dig frem, hvis skildpadden gerne vil tage det foder.

Du skal ikke blive nervøs, hvis din Guldskildpadde ikke spiser noget, i en 2-3 ugers tid, det vil ikke være unormalt. Selvfølgelig skal skildpadden virke aktiv ellers kan dyret jo være syg.

Fodrings hyppighed - De første 6 måneder af skildpaddens liv, fodre du skildpadden, hver dag. Efter 6 måneder, skifter du til at fodre til, hver anden dag.

Terrarium indretning - Det er helt nødvendigt at denne skildpadde både har en varmepære og en UVB-pære, hængende over skildpaddens solplads. Solpladsens temperatur skal være mellem 30-35 grader. Vandets temperatur på 22-23 grader, er tilpas for denne art. Eftersom Guldskildpadden er en glimrende svømmer, så bør den have så dybt vand, som det er muligt at give den.

Akvarietemperatur der passer til denne skildpadde. Temperaturen i vandet bør ligge på en 22-25 grader. Solpladsens temperatur 30-35 grader, vil være passende. Luftens temperatur 27-30 grader.

Akvarium størrelse - En enkelt voksen han Guldskildpadde vil have det udmærket i et ca. 300 liters akvarium. En hun bør have op imod et 500 liters akvarium. Det vil give skildpadden godt med plads, og en god livskvalitet. Meget vand holder skildpadden i god form, sammen med en god filtrering af vandet.

En god solplads kan bygges af sand, grus, et stort stykke kort eller drivtømmer, det skal bare være noget der kan understøtte skildpaddens vægt og holde sig i ro. Tilføjer du yderligere skildpadder til akvariet, så bør du tilføje yderligere halvdelen af det vand, én skildpadde bør have (det vil sige; 1. han = 300 liter, 2. hanner = 450 liter vand).

Vestlig Guldskildpadden - Western painted som den kaldes i Nordamerika, det er en god begynder skildpadde. Den er hårdfør og meget tam overfor sin ejer. Det gør denne skildpadde mere fornøjelig, fordi den ikke konstant flygter og gemmer sig, når sin ejer dukker op. Hun skildpadden kan være lidt mere af en håndfuld, fordi den kan blive ret stor.

Sociale egenskaber

Sydlig guldskildpadde (Chrysemys picta dorsalis)

Sydlig guldskildpadde (Chrysemys picta dorsalis)

Guldskildpadder er gode at have sammen med andre sumpskildpadder, selvfølgelig skal de have godt med plads. Hannerne, kan være aggressive overfor de arter, der ligner dem selv, f.eks. kan det give problemer, at holde den guløret terrapin sammen med guldskildpadden. Skildpadderne kan blive aggressive overfor hinanden, selvom de har gode pladsforhold. 

Sumpskildpadden har nogle kraftige kæber, så de kan nemt aflive mindre skildpadder. Det anbefales, at man sætter sumpskildpadder sammen, der har nogenlunde den samme størrelser.

Køn. Hannen er generelt mindre og fladere end hunnen. Han har lange frontklør og en længere og tykkere hale. Hunnen vokser i et hurtigere tempo en hannen.

Opførsel i naturen. Guldskildpadden anses for at være en dagaktiv art. Skildpadden benytter nætterne til at sove, på bunden af sit vandhul. I nogle steder, af skildpaddens udbredelsesområde, er der observeret natlige aktiviteter, blandt skildpadderne. Guldskildpadden bliver gerne aktiv omkring solopgang, hvor den begynder dagen med, at sole sig, i flere timer, hvor den ligger på alt der går ud i vandet, fra træstammer til klipper og sandrevler. Solpladsen deler Guldskildpadderne gerne sammen med andre skildpadde-arter, hvor de kan ligge helt op til 50 dyr og sole sig, på den samme træstamme. Resten af ​​dagen deler de mellem at sole sig og finde føde.

I de nordligste egne af Guldskildpaddens leveområde, er skildpadde mest aktive fra marts til oktober, skildpadden overvintrer, i den resterende del af året, mens de sydlige populationer kan være aktiv, gennem alle månederne. Under dvaletilstand, ligger Guldskildpadden normalt neddykket unde vandet, ned til 2 meters dybde, hvor skildpadden har gravet sig ned i det bløde bundlag.

Bemærkning til arten - Guldskildpadder anses for at være en invasiv art i den danske natur, og derfor uønsket.

Derfor er der også et importforbud af Chrysemys picta ssp., ind EU og derfor også Danmark. Guldskildpadden må ikke sælges, fra dyrehandlen. Der er ingen forbud mod at eje og yngle med sine Guldskildpadde. Du må også give dine guldskildpadder og deres yngel, til andre.

Guldskildpadder kan overleve den danske vinter og de kan sammen med terapierne fortrænge vores hjemmelige dyrearter, hvis de sættes ud i naturen.

Læs mere: Generel viden om sumpskildpadder

Forskelligt om Guldskildpadder

(Chrysemys picta bellii) Vestlig guldskildpadde. Den mest almindelige af guldskildpadderne i Danmark.

(Chrysemys picta bellii) Vestlig guldskildpadde. Den mest almindelige af guldskildpadderne i Danmark.

Guldskildpadden ligger meget af tiden i solen, skildpadden er set, hvor den lå ovenpå en rugende vandfugl.

Guldskildpadder parringsdans, hvor hannen vifter med sine klør, hen over hunnens næse. Er hun interesseret i ham, så vil hun blive på stedet og se på ham. - Hun skildpadden er i stand til at lagre, sæd fra forskellige hanner, efter parringen, så en enkelt kuld æg, kan være blevet befrugtet, af flere hanner.

Guldskildpadden er den eneste Nord Amerikanske skildpadde art, der naturligt dækker hele kontinentet. 

Guldskildpadder/Indianerskildpadder findes i flere underarter. 

Guldskildpadden er i dag forbudt, at sælge i den danske dyrehandel. For nuværende, er der endnu ingen restriktioner for private vedr. yngel og salg.

Akvarium indretning til de større sumpskildpadder: Akvarium indretning

Reproduktion og unger

Vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii)

Vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii)

Guldskildpadder lægger gerne 1 til 2 kuld æg om året. Hvert kuld indeholder fra 1 til 23 æg, det vil afhænge af størrelsen på hunnen. Udrugningstiden varer mellem 65 til 80 dage. Udrugnings temperaturen ligger mellem 22 - 32 grader. Der vil blive udruget 2/3 del hanner når udrugnings temperatur ligger under 28 grader. Der vil blive udruget 2/3 del hunner, hvis temperaturen ligger over 30 grader. Det vil blive et mix af kønnene, hvis udrugningstemperaturen er 28 - 30 grader. 

Rygskjoldet på de nyfødte unger, er runde og med en køl, farven og mønstre på både huden og skjoldet er lysere end hos den voksne skildpadde. Hovedet, øjne og hale på de nyudklækkede unge er også forholdsmæssigt større, end hos den voksne skildpadde.

Fortsætter

Guldskildpaddens unger tør op, efter endt dvaleperiode

Nogle skildpaddearter er frosttolerante og kan overleve med isdannelse inde i deres kroppe (så længe isen dannes uden for cellerne). Nogle skildpaddearter kan nedkøle deres kropsvæsker, så det fortsat er flydende, under frysepunktet, i nogle tilfælde helt ned til -15°C, måske endda -30°C.
Guldskildpaddens unger (Chrysemys picta) kan på den måde overleve i reden indtil foråret. Guldskildpadden er verdens nordligste, levende skildpadde.
Fortsætter👇

Ungernes reder er udsat for prædatorer

Guldskildpadde unger (Chrysemys picta)

Guldskildpadde unger (Chrysemys picta)

Guldskildpaddeungernes reder, er meget udsat for rovdyr, som vaskebjørne, slanger, gnavere og mennesker er blandt de værste rovdyr. Unge skildpadder er også i stor risiko for angreb, fra store tudser og store vadefugle, mens de voksne sumpskildpadder kan blive taget, af alligatorer, rovfugle og vaskebjørne.

Hvis skildpadde ungen ellers overlever, de farer den udsættes for, i sine første leveår, så vil hannen blive kønsmodne i en alder af 2 - 5 år og hunnen i en alder af 4 - 8 år.

Guldskildpadde (Chrysemys picta) kan i naturen opnå en alder på 55 år.

Guldskildpadde lægger æg

Vestlig guldskildpadde graver sin redde, i kanten til en havedam, her i Danmark. Nu bliver æggene så lagt. Efter skildpadden har lagt sit æg, så placerer dyret, ægget på plads, i redden. Så snart skildpadden har lagt sine æg, så dækker den jord, hen over redden og klapper jorden godt fast med de baggerste fødder.
Guldskildpadden kaldes også Indianerskildpadden, i sit hjemland Nord Amerika, hedder den Western painted turtle, det latinske navn er Chrysemys picta bellii.
Video af Jan Petersen. - Nedenfor kan du se en unge, fra et af æggene, i videoen.

Denne unge, kommer ud af det kul æg, der blev lagt i videoen ovenfor. Ungen er her 3. cm. og ca. 1 måned gammel.

Denne unge, kommer ud af det kul æg, der blev lagt i videoen ovenfor. Ungen er her 3. cm. og ca. 1 måned gammel.

Vitaminer, mineraler og det nødvendige UVB-lys

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Skildpadder der lever indendørs.

De allerfleste sygdomme hos skildpadder, opstår fordi dyrets ejer ikke har hængt både en UVB-pære og en varmepære op over skildpaddens solplads. - Over 60% af alle ”kæleskildpadder” er syge! Det er fakta og kunne så let undgås, hvis skildpaddens ejer og dyrehandler ved, hvad der er vigtigt og nødvendigt for en skildpadde. Det ved du heldigvis nu.

UVB-lys kan anskaffes som pærer, hvilket de fleste gør og som lysstofrør. Varmepæren kan i princippet være alle pærer, der lyser og afgiver varme nok.

Vigtig viden, en UVB-pæres stråler, virker kun godt nok, inden for det første år. Herefter har UVB-strålerne fra pæren tabt så meget værdi, at pæren nu skal udskiftes med en ny UVB-pære. Bemærk, UVB-pæren kan for det meste endnu lyse, med pæren afgiver ikke nok UVB-stråler. Du kan eventuelt nu benytte den brugte pære, et andet sted. Husk, UVB- og varmepærer skal kasseres til genbrugsaffaldet.

Vi anbefaler at du skriver dato på pærens sokkel, hvornår pæren er udskiftet, så husker du lettere, hvornår pæren igen skal skiftes, efter højst 1. år.

Til en solplads skal der bruges båden en UVB-pære og en varmepære. Altså to pærer.

Vi skal forsøge at efterligne naturen og solens stråler. Derfor hænger vi båden en UVB-pære og en varmepære op over solpladsen, sammen efterligner pærerne solens stråler. Din skildpadde vil nu søge lyset ved at vende sig op imod pærerne, i naturen vil det være solens stråler, skildpadden vender sig imod.

Lad være med at anskaffe dig bundvarme til skildpadden, det kan være udmærket til en gekko, men, du har en skildpadde der vil have lys/solen som varmegiver.

Både UVB- og varmepæren hænges sammen, lige ved siden af hinanden, enten i pære-fatninger eller i terrarielamper.

De fleste UVB-pærer gavner skildpadden, hvis de ikke hænger mere end højst 15. cm. over skildpadden. Men, tjek altid æskens fakta. UVB i lysstofrør de virker gerne ved lidt større afstand, her må du tjekke, hvad fabrikanten skriver på æsken.

Temperaturen på solpladsen, skal være 30-35 grader under varmepærerne, vil være passende for denne sumpskildpaddeart.

Temperaturen reguleres ved at hæve eller sænke varmepæren. Er der for koldt på solpladsen, skal varmepæren sænkes lidt og omvendt. Vi kan desværre ikke give dig nogle centimeter, så den rette højde rammes, det afhænger helt af de omgivelser varmepæren skal hænge i. Benyt et termometer, læg det på solpladsen og mål temperaturen. Tjek temperaturen en gang i mellem, på solpladsen, en ny varmepære vil ændre effekt, i løbet af sin levetid.

Bemærk, alle skildpaddearter skal have adgang til både UVB-lys og varme. Ingen skildpadde uden undtagelse.

Som varmepære, benytter vi i dag halogen spot pære på 35 eller 50 watt, hvilket er nok til at varme de fleste solpladser op, til 30-35 grader. Har du flere sumpskildpadder, skal du afpasse antallet af solpladser.   

Halogen spot pærer kan holde til vandsprøjt og har en levetid på flere tusinde timer.

En glødepære kan ikke tåle vandsprøjt eller tåle at blive berørt når den er varm. Glødepæren holder kun 2-4 måneder i et skildpaddeanlæg. Halogen spot pæren er meget billigere over tid.

Sørg for at skildpaddens land, er stort nok til også at have et lidt køligere område, hvor skildpadden kan trække hen, hvis den ikke vil ligge direkte på solpladsen. Skildpadden kan så selv bestemme, hvilken temperatur den vil ligge under.

Ide til at bygge en solplads: Akvarium indretning

Din skildpadde holder sin fordøjelse og krop i gang, ved at kunne flytte sig rundt i akvariet og op på land, som skildpadden har behov for. Husk, din skildpadde er koldblodet dyr og skildpaddens krop, har den sammen temperatur som dyrets omgivelser afgiver. Ligge skildpadden under UVB- og varmepæren, så har skildpadden behov for varme, fodret skal fordøjes og kroppen kan udvikle sig.

Vil du vide mere om, hvad koldblodet dyr (vekselvarme) er: Skildpadder = Krybdyr

De mest brugte UVB-pærer, der benyttes til de allerfleste skildpaddearter, kaldes enten 5,0 – 6,0 – 100 – Forest, det er en skala der fortæller om UVB-strålernes kraft. Skalaen der bruges, afhænger af fabrikatet du anskaffer dig. UVB-pærer kan anskaffes som sparepærer, hvilket er udmærket, de findes normalt i 13 watt og 26 watt. En UVB-pære på 13 watt er normalt nok for de fleste.

Advarsel: Du må ikke give dine skildpadder en kraftigere UVB-pære eksempel 10,0 – 12,0 og derved tro at den stærkere pære, bare kan hænges højere op. Mere er ikke bare bedre, men kan rent ud sagt være livsfarlig for din skildpadde.

Din skildpadde skal have adgang til både UVB-lys og varme for at kunne optage vitaminer, mineraler og kalk fra det gode foder du giver den, til gavn for skildpaddens krop og skjold.

Har skildpadden ikke adgang til UVB-lys og varme, så vil det gode foder du har givet skildpadden, bare løbe lige igennem skildpadden og ikke gavne dyret, din skildpadde vil blive syg og til sidst vil din skildpadde dø.

UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau, parringsadfærd og mulighed for at optage vitaminer og mineraler. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets skjold og skelet kan udvikle sig som det skal og skildpadden kan skifte sine skæl og skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Mangler skildpadden UVB-lys og varme, så vil din skildpadde ikke kunne skifte skæl og ham/hud. Kan skæl og hamskifte ikke forgå normalt, så vil din skildpadden kunne ende med at blive deform og kroppen og dens organer ikke udvikle sig optimalt, din skildpadde vil heller ikke have kræfter og energi til at lægge æg.

En voksen skildpadde hun, der ikke lægger æg, det er tegn på at der er noget galt, normalt er det fordi skildpadden ikke har adgang til UVB-lys og eller varme.

Din skildpadde har behov for en normal døgnrytme, med dag og nat, lad UVB- og varmepæren lyse i ca.12 ad gangen, i døgnet.

Husk, at UVB-lys ikke kan trænge gennem glas, plexiglas, akryl, Polycarbonat eller andre materialer. Så vil UVB-lyset ikke hjælpe din skildpadde.

Inden du går ud og handler en UVB-pære, skal du selv finde ud af, hvad det er du søger efter? – Lær at genkende en UVB-pære? Du kan ikke regne med at din lokale dyrehandler ved nok? Vi har tit set nye skildpaddeejer komme hjem med en forkert pære.

Bemærk. En UVB-pære koster mellem kr.175-kr.250 

Du kan læse mere om UVB-lys og varme, hvordan du genkender en UVB-pære, test, biologien og hvorfor det rette lys er livsvigtigt for din skildpadde: UVB-lys og varme

Vi ved godt der findes pærer, hvor fabrikanten påstår at pæren indeholder både UVB-lys og varme. I praksis bliver pærerne enten meget for dyre at anvende eller fungere i praksis ikke godt nok. Vi har testet det meste på markedet. Vent med de specialpærer indtil du har fået meget mere erfaring, med at holde skildpadder.

Del siden

Overlever arten i fremtiden?

Et par unger af vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii).

Et par unger af vestlig guldskildpadde (Chrysemys picta bellii).

Forskere forudser nu, at Guldskildpadden (Chrysemys picta ssp.) vil blive udryddet, på grund af den globale opvarmning

En trio af forskere fra Iowa State University har forudsagt, at Guldskildpadden styrer mod udslettelse, over det næste århundrede, som følge af den globale opvarmning. Forskningen der er udført af holdet, tyder på, eftersom planeten bliver varmere, så vil Guldskildpadden begynde at producere, kun hunner, hvad der vil fører til en gradvis udryddelse af arten.

Guldskildpadder er nogle af de mest almindelige arter, af skildpadder, i Nordamerika og derfor ikke i øjeblikket opført som truede.
Det vil snart ændre sig, forudsiger ISU teamet, fordi kønnet på skildpaddens afkom er bestemt af luftens temperatur, i mens de er unge og stadig udvikler sig, inde i ægget. Team medlem Fredric Janzen har studeret Guldskildpaddens ruge vaner, i over 25 år. Han har fundet ud af, at Guldskildpaddens rede, ligesom mange andre krybdyr, er påvirket af hvor varmt eller koldt det er udenfor. Jo varmere temperaturen er, så vil det resultere i, at der fødes flere hunner, er det koldere, så vil det resultere i, at der kommer flest hanner.

Ved hjælp af data fra Janzen forskning, der hjalp til, at der kunne skabes matematiske modeller, der kan forudsige kønnet i Guldskildpaddens æg, inden de udklækkes. Holdet havde en succesrate på 40 ud af 46. Deres modeller viser, at en gennemsnitlig temperaturstigning på blot 1,1 ° C ville være nok til, at Guldskildpadden vil producere flest hunner. Den generelle konsensus blandt Jordens videnskabsmænd, er, at de gennemsnitlige temperaturer i Nordamerika, vil stige med cirka 4 ° C i løbet af det næste århundrede. Medmindre der sker ændringer, vil det med størst sandsynlighed, udslette Guldskildpadden som art.

Guldskildpadden er i stand til at justere timingen, af deres æglægning. Holdet konstaterer, at dyrene kan rykke deres æglægning, med op til 10 dage. Hvis det er meget varmt i foråret, så vil hunnerne begynde at lægge æggene tidligere. Det samme kan ske, hvis foråret kommer sent, her kan skildpadden udskyde æglægningen nogle få dage, i håb om, at det vil blive varmere. Men det vil ikke være nok til, at forhindre, at det hovedsageligt vil være hunner, der fødes i fremtiden. Holdet siger, selv om skildpadderne vil forsøge, at tilpasse sig, det varmere klima, eventuelt ved at lægge deres æg i skyggen, det vil ikke hjælpe, fordi det stadig vil være for varmt. Guldskildpadden har en lange levetid og tager lang tid om at blive kønsmoden, og på grund af det, vil dyret ikke være i stand til at udvikle sig i takt med den globale opvarmning. Holdet siger, dyrene vil simpelthen løber tør for tid.

Hele artiklen, kan læses på engelsk her

Video af Guldskildpadder i naturen

Her kan du se en flot video. Guldskildpadder (Chrysemys picta bellii) der lever frit i naturen. Videoen er lånt af JCVdude på YouTube.

Indianer skildpaddens naturlige habitat m.m. i Nordamerika

Gudinden Shaman skildpadde kvinde.

Gudinden Shaman skildpadde kvinde.

Guldskildpadder tilbringer det meste af deres tid i lavvandede vandløb, søer og floder. De kan også findes i enge, moser og damme, de er endda fundet svømmende i kvægets drikketrug. Langsomt flydende vand, med en blød, mudret bund og vegetation, hvor der er nedsænkede træstammer er ideelle levested for Guldskildpadder. Guldskildpadder kan indimellem ses, hvor de forsøger at krydse en motorvej om sommeren. Hvorfor finder man en sumpskildpadde på en motorvej? Det er normalt hunner der vil finde vej til en rede plads, hvor de kan lægge deres æg i. Det er bedst, ikke at forstyrrer skildpadden, men blot lade dem være eller hjælpe skildpadden med at krydse kørebanen.

Lakota indianerne kalder skildpadde "keya". Skildpadden er ofte portrætteret i Lakota indianernes historier, kunst og kunsthåndværk.

Guldskildpadden er en særdeles hårdfør skildpadde, det er ikke usædvanligt at se den svømme under isen om vinteren.

Levested for Guldskildpadder

Havedam

I denne havedam, svømmer der en flok Guldskildpadder.

I denne havedam, svømmer der en flok Guldskildpadder.

Guldskildpadden er meget hårdfør overfor de fleste temperaturer. De kan derfor godt klare sig udendørs året rundt. Hvis du har en dam, der tilbyder de rigtige forhold. Med en minimum vanddybde på 1,20 m., hvor skildpadden kan søge ned på bunden og gå i hi i de kolde måneder.

Har du Guldskildpadder i din havedam, sammen med andre arter, så vil Guldskildpadden tit, være den skildpadde art der viser sig først, på land, efter vinter dvalen. Er der en solstråle, så skal den udnyttes.

Hvis du har en havedam, så kan du sætte dine Guldskildpadder derud, om sommeren. Men det er vigtigt at huske, at skildpadder er rene udbryderkonger. En stensætning rundt om dammen vil sjældent være nok. Du kan f.eks. sikre stedet, med en indhegning af eternitplader eller lignende. Det er også afgørende, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som et supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i. har du en stor dam og blander denne skildpadde med andre sumpskildpaddearter og senere vil fange kun denne art igen, så kan du få problemer. De er lyn hurtige. 

Overlevelse af vinterdvale. Der er nye undersøgelser, der viser, at dybden af dammen, ikke er så væsentligt som en god iltning af sin havedam.


Iltning af dammen, gennem vinteren, skal ske helt nede fra bunden af. Gennemluftning af dammens vand vil presse de dårlig gasser ud af dammen, som uvægerlig vil opstå, når gamle blade og andet går i forrådnelse.


Sumpskildpadder skal have et minimum af ilt i dammen, når de ligger i dvale.


Hvis isen bundfryser eller iltindholdet bliver for lavt, så har du ingen sumpskildpadder, når foråret kommer. Brug eventuelt en god kraftig luftpumpe, der kan ilte vandet om vinteren. 
En havedam, alene lavet af plastfolie er ikke så velegnet, at overvintre i, som en dam med ler bund. Det er vigtigt at dammen, har svagt skrånede sider, op mod overfladen, som skildpadden kan klatre op af. Du kan få plastfolie med grusbelægning på 
(det er dyrt), det kan skildpadden få godt fast i. 

Et lille vinter trick: stik en balle halm eller et stort bundt tagrør ned i havedammen, inden frosten begynder. Isen lægger sig nu om halmen. lav nu et hul i isen, stik en haveslange ned i vandet, tab noget af vandet ud af dammen (evt. brug en pumpe), så der bliver en luftlomme på ca.3 cm. Luftlommen mellem isen og vandet vil nu virke som isolering. 
Det anbefales også, at du bruger en god luftpumpe, i din havedam 
(bemærk, det skal være en kraftig luftpumpe, der er beregnet til en havedam). En luftpumpe, hjælper både til en god iltning af vandet og holder en lille del af overfladen isfri.
De nævnte tiltag, vil også hjælpe med, at fjerne de giftige gasser der opstår i en havedam, på grund af rådne planterester o.a. nu kan blive udskiftet med frisk luft. På denne måde sikre du også, at fiskene klare vinteren i havedammen. - Nogle bruger en flamingokasse med låg, i stedet for en balle halm (skær først bunden af kassen). Når isen kommer, vil du under låget, nu have et isfrit område. Så man gennem hele vinteren kan løfte låget op og kigge og kontroller, at det hele er som det skal være, nede i vandet. 
Skildpadderne må ikke sættes ud, i den danske natur, undtagen, når de er hegnet godt ind.

Måske er din havedam ikke dyb nok, til en overvintring. Hvornår skal sumpskildpadderne tages ind. Guldskildpadder og Terrapiner kan opholde sig i havedammen til oktober, hvor nattefrosten for alvor begynder at sætte ind. Venter du for længe med at tage skildpadderne ind, så risikerer du, at skildpadderne forsøger at gå i vinterdvale i dammen. De begynder at grave sig ned i bundlaget, når de har gjort det, så er det temmelig besværligt at finde dem igen.

Dvale - I denne periode tager skildpadden næsten intet foder til sig. Skildpaddens stofskifte og fordøjelse hviler midlertidig i to-tre måneder ved ca. 10 grader. Temperaturkravene til vinterdvalen kan næsten kun opfyldes på en altan eller i en vinterhave. Skildpadden kan også anbringes i kælderen eller i et haveskur. Men det er vigtigt at holde øje med dem i hele perioden. Da de intet spiser og heller ikke udskiller noget, kan vi give skildpadderne sand som underlag. Eventuelt kan man bruge korkstykker til at dække dem med, så dyrene føler sig trykke.
Dyrene kan også holde deres vinterhi i deres akva-terrarium, hvis man har mulighed for det. Vinterhiet behøver ikke at være særlig langt, og vanstandet må gerne sænkes. Vandet bør stå lidt højere en skjoldets største bredde. På den måde kan skildpadden vende sig om, hvis den vælter om på ryggen, og det hvilende dyr kan få luft uden at svømme.
I dvaletilstanden forbruger dyret næsten ingen ilt. Skildpadden optager ilt gennem kloakken fra vandet.
Det er ikke nødvendigt at udskifte vandet i dvaleperioden. Så længe vandet er rent og iltrigt og under 10 grader, ved denne temperatur nedsættes skildpaddens stofskifte, og energiforbruget minimeres. Sørg for at der under dvale perioden, hele tiden er en god gennemluftning af vandet.

Skildpadden kan også lægges i køleskabet, hvis dyret skal lægges i dvale. Læs mere under siden: Vinterdvale

Hvordan sikrer man sine sumpskildpadders overlevelse bedst muligt, gennem vinterdvalen: Havedam og vinterteknik

De fire underarter af guldskildpadder

Slideshow

Western painted turtle - Chrysemys picta bellii
Western painted turtle - Chrysemys picta bellii
Han.
Estern painted turtle - Chrysemys picta picta
Estern painted turtle - Chrysemys picta picta
Han.
Southern painted turtle - Chrysemys picta dorsalis
Southern painted turtle - Chrysemys picta dorsalis
Han.
Midland painted turtle - Chrysemys picta marginata
Midland painted turtle - Chrysemys picta marginata
Hun.

Sydlig guldskildpadde (Chrysemys picta dorsalis) han der soler sig på en træstamme.

Sydlig guldskildpadde (Chrysemys picta dorsalis) han der soler sig på en træstamme.