google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Kurmageri - Parring - Rugekasse - Unger

Parringsdans mellem guløret terrapiner.

Parringsdans mellem guløret terrapiner.

Parring og udrugning af æg hos vandlevende skildpadder.

Parringsdans mellem guløret terrapiner, her vifter han med sine klør, hen over hunnens næse. Er hun interesseret i ham, så vil hun blive på stedet og se på ham. 

Guldskildpadder (Chrysemys picta ssp.) og andre arter benytter den samme viften.

Vi må i dag ikke yngle med gul- og rødøret terrapiner (Trachemys scripta ssp.).         Lov imod terrapiner

Nogle hanner forstår ikke et "nej". Hvor parringsdansen så ender ud i slagsmål. Typisk er terrapin hunnen større end hannen og hun "tæver" ham - Så er den ikke længere. Andre gang er hannen meget dominerende og hvis ikke hun vil parre sig, med ham, så kan han finde på at bide hunnen, bag til og i nakken. Det er almindelig skildpaddeopførsel. Fordi et par sumpskildpadder er lidt hårde ved hinanden, det behøver der ikke ske noget ved. Problemer opstår for alvor, når der går hul på hinanden. Problemet, er her, at uanset, hvor stort et akvarium, vi giver vores sumpskildpadder, så vil det kun være en pyt, i forhold, til naturens tilbud.

I den guløret-, og rødøret terrapins hjemland Nordamerika, her kan en hun flygte, til den anden ende af søen og ingen kommer til skade. I et akvarium, kan det let gå galt, hvis en hun ikke vil lade sig parre. Skildpadden kan aldrig slippe helt væk, hvis han vil have fat i hende. I frustration, kan han derfor ende med at bide hunnen gentagende gange, så der går hul på nakkeskindet eller halen bides af. I sårene kan der opstå betændelse. Dyrene skal straks skilles ad.

Mere om bid, sår og skinproblemer

Læs mere om de aggressive skildpadder og hvad du kan gøre.

Denne side er opdateret d.23. marts 2023

Hvorfor lægger min sumpskildpadde ikke æg?

Eksempel på en hun, rødøret terrapin der nok aldrig bliver rask nok til at lægge æg.

Skildpadden er fejlfodret gennem mange år, bemærk udposninger ved bagben. Det er ikke fedt. Men, tegn på dårlig fodring, af skildpadden, sikkert med rejer fra Havet, katte- og hundefoder, føde der indeholder alt for meget protein, for sumpskildpadder.

Bemærk også skoldet, der er deformt, især bagtil. Det er tegn på, at skildpadden har levet i for varmt akvarievand (formodentlig 26-28 °. Det normale er 20-22 °). På grund af for varmt vand og fejlfodring, er skildpadden blevet deform og skildpaddens organer er svækket, det fortæller udposningen, ved benene os (udposningen er lige som en slap ballon, der har mistet sin luft).

Ser du et barn, fra et 3. land, der har tynde arme og ben, men en meget stor mave, den har barnet ikke, fordi barnet er mæt og har for spist sig, desværre er barnet fejl- og underernæret. Den samme konklusion gør vi os, med skildpadden, når vi ser en skildpaddens udposning, ved benene os.

Eksempel på en hun, rødøret terrapin der nok aldrig bliver rask nok til at lægge æg.

Skildpadden er fejlfodret gennem mange år, bemærk udposninger ved bagben. Det er ikke fedt. Men, tegn på dårlig fodring, af skildpadden, sikkert med rejer fra Havet, katte- og hundefoder, føde der indeholder alt for meget protein, for sumpskildpadder.

Bemærk også skoldet, der er deformt, især bagtil. Det er tegn på, at skildpadden har levet i for varmt akvarievand (formodentlig 26-28 °. Det normale er 20-22 °). På grund af for varmt vand og fejlfodring, er skildpadden blevet deform og skildpaddens organer er svækket, det fortæller udposningen, ved benene os (udposningen er lige som en slap ballon, der har mistet sin luft).

Ser du et barn, fra et 3. land, der har tynde arme og ben, men en meget stor mave, den har barnet ikke, fordi barnet er mæt og har for spist sig, desværre er barnet fejl- og underernæret. Den samme konklusion gør vi os, med skildpadden, når vi ser en skildpaddens udposning, ved benene os.

Desværre er der mange sumpskildpadder og moskusskildpadder hunner der ikke lægger æg eller kommer til at lægge æg.

En sumpskildpadde hun er typisk kønsmoden, når hun er 5. år gammel og vil nu jævnligt lægge æg. Hunner lægger æg også uden der er en han i nærheden af dem. Hvornår en skildpadde er kønsmoden, det kan svinge lidt hos de forskellige arter.

"Hvorfor lægger min sumpskildpadde ikke æg, den er 6. år gammel?"

Mange køber en voksen sumpskildpadde, på nettet, tit af personer, der ikke længere "orker" sin skildpadde. Selv om du gør alting rigtigt, er det ikke sikkert at du får held til, at din sumpskildpadde vil lægge æg. Hvis skildpadden ikke har været passet ordentligt, de første år, af skildpaddens liv, så vil sumpskildpadden eller moskusskildpadden ikke lægge æg. Skildpadden har simpelthen ikke kræfter og energi til at opbygge æg, i kroppen og lægge dem.

Mellem 60-80% af alle voksne sumpskildpadder og moskusskildpadder, de er ikke passet optimalt.

Det typiske problem er. Skildpadden har måske ikke haft en solplads, hvor der ovenover har hængt en UVB-pære der fungerer eller skildpadden har manglet en varmepære? Det vil være nok til at sætte skildpadde bagud, med sit helbred.

I skal være klar over, at en UVB-pære ikke afgiver UVB-lys nok, når pæren er mere end 1. år gammel. UVB-pæren lyser måske? Men, afgiver ikke UVB-lys nok. 

Mere om UVB- og varmepære

UVB-lys skal der til, hvis din skildpadde skal kunne optage kalk, mineraler og vitaminer i dens krop. Er skildpadden ikke i god nok kondition eller er fysisk rask, så lægger skildpadden ingen æg! 

Skildpadden kan med tiden, igen begynde at lægge æg, hvis skildpadden igen fodres og passes ordentligt. Se, hvordan din skildpadde skal passes, under din artsbeskrivelse.

Skildpadder ABC får mange sumpskildpadder og moskusskildpadder ind, der ikke lægger æg. Når vi så har haft skildpadden inde, i måske et år, tit meget længere tid, så begynder skildpadden igen at lægge æg.

Vi er bekendt med, at der er gået helt op til 17 år, inden en sumpskildpadde, igen er begyndt at lægge æg. Desværre vil mange skildpadder aldrig lægge æg, fordi, de har været passet for dårligt, i alt for mange år. Mange skildpadder kommer sig desværre aldrig eller bliver rask igen, efter år med dårlig pasning.

Skildpadder passet dårligt Se eksempler på skildpadder, du ikke skal anskaffe dig

Anskaf din skildpadde hos:

  • personer, der gennem mange år, selv har avlet, deres skildpadder, de gør normalt en ære i at have gode skildpadder og gode forhold til deres skildpadder.
  • dyrehandlen, men, køb en unge. Denne skildpaddeunge er endnu ikke ødelagt, ved dårlig pasning, gennem lang tid.
  • Skildpadder ABC. Hjælp os med at give en skildpadde et nyt og godt hjem. Vi har de indleverede skildpadder inde, mellem ca. 6 måneder til flere år, så vi sikrer os skildpadden er i så god kondition, som det er nmuligt, inden du henter skildpadden. Vi vil fortælle dig, hvis der kan være problemer med en skildpadde. Vi har altid 1. måneds returret.

Skildpaddeunge udruges for øjnene af os

Fra første dag, hvor det lille skildpadde embryo begynder sin udvikling, til ægget klækker, hvor den lille færdigudviklede skildpaddeunge kommer frem. Denne inkubationsteknik er udviklet af TurtleVale Ltd

Parring og kurmageri

Pyramide moskusskildpadder parre sig.  (Sternotherus carinatus).

Pyramide moskusskildpadder parre sig. (Sternotherus carinatus).

Efter dvalens ophør begynder parringstiden. Sæsonen begynder for mange sumpskildpaddearter med hårde revir-, og parringskampe mellem hannerne. Svømmer skildpadder indenfor i et akvarium, så er det parringstid året rundt.

Det er sjældent at skildpadder pådrager hinanden de helt store skader, under de her kampe. Selvom kampene kan se meget voldsomme ud. Men, det kan ske at en skildpadde han får en så stor skaden, at den senere dør af det. Normalt vil den svageste han hurtig opgive kampen og forlade området. 

Det kan være svært for en skildpadde han at komme væk, hvis de er i et akvarium eller mindre dam. Her vil den svage han blive tævet igen og igen. Hvorfor det kan være nødvendigt at tage den svage part op og placer skildpadden et andet sted.

Hvis to jævnbyrdige hanner mødes i kamp, så kan en dyst varer i timevis.

Udendørs. Hannens parringsdrift begynder straks ved sæsonens start. Han vil forsøge sig med enhver hun, der krydser dens vej og begynde at gøre kur til hende. Men, det er hunnen der bestemmer, hvornår parringen skal finde sted. Skildpaddens æg skal først være modne nok, så de kan blive befrugtet, før kommer hunnens hormonproduktion ikke i gang, så hun er parringsvillig. 

Kurmageri hos mange sumpskildpadder foregår oftest i vandet. Mange sumpskildpadder hanner begynder deres parringsleg, hvor de svømmer omkring hunnen, imens han foretager nogle sitrende bevægelser med sine for-fødder, gerne helt op under hunnens næse.

Dansen (kan vi kalde det hannen gør) som hannen udfører, er artsbestemt med bevægelser, der passer til netop denne arts hunner, så de forskellige arter ikke parrer sig med hinanden.

Parring og kurmageri i et akvarium

Har du en meget viril skildpadde han?

Så kan det give problemer for en skildpadde hun, der aldrig kan finde ro for en meget viril han. Det kan ende med at hun vil lide fysisk overlast, hvis man bare lader stå til. Hun kan blive skambidt, i halen (halen bides af), bagben og nakke kan blive skadet. Sker der skader på hunnen, så er det nødvendigt at fjerne dyrene fra hinanden. 


Det vil være bedst at holde flere hunner, sammen med en enkelt han. 

Det er især moskusskildpadde hanner, der kan være hårde ved en hun.

Vores akvarier, er små levesteder, i forhold til naturens muligheder. I naturen, kan en hun svømme væk, fra en viril og træls han. Det kan hun ikke i et akvarium, ligegyldigt, hvor stort et akvarium vi tilbyder vores sumpskildpadder. 

Tænk dig om!

Opdræt
Er det nødvendigt for dig at opdrætte skildpadder? Tænk på, om der allerede findes nok af din skildpaddeart, kan du komme af med de skildpaddeunger, du opdrætter, hvis ikke, hvad vil du så gøre med skildpaddeungerne? Har du selv plads, til ungerne i 50 år?

Så længe skildpadderne er små, så er der ingen problemer. Ja, der er nok, at tænke over, inden du går i gang, med dit opdræt. Måske er det bedre, at du redder en skildpadde eller to i stedet for!

Der er jo ingen grund til, at føje flere skildpadder til gruppen, af dyr der er til overs.

At opdrætte skildpadder, kræver erfarne folk, det er ikke noget for nybegynder. Husk lige, er der et behov?

Husk! Hunner vil lægge æg, uanset om der er en han til stede. Hvis hunnerne eller passes rigtigt.

Pas på med ikke at avle hybride skildpadder. Hybride skildpadder kan en sjælden gang opstå, hvor to forskellige skildpaddearter parrer sig, med hinanden og der kommer et fælles hybrid afkom. Mere om hybrider og mutaitoner blandt skildpadder.

Det er forbudt, at opdrætte terrapiner. Terrapin forbud

Kan den guløret terrapins æg klække i naturen og anlæg?

Udrug ikke terrapiner det er forbudt i Danmark og EU!

Udrug ikke terrapiner det er forbudt i Danmark og EU!

"Kan den gul- og rødøret terrapins æg klække, i naturen?" 

Det kan terrapiners æg formodentlig ikke endnu? Det er det eneste svar, vi kan give for nuværende. På grund af klimaændringerne, så er det måske tæt ved at vi snart kan se terrapin unger, der svømmer rundt, i de danske søer, damme og åer. Der mangler undersøgelser, på området.

Sommeren 2018 har måske givet sumpskildpadder-æg tilpas mulighed for at klække!


Med de nyeste klimaoplysninger (2023), så vil vi måske inden 2050 kunne se sumpskildpaddeunger, i den danske natur!

"Kan den gul- eller rødøres terrapin (med andre arter) æg klække, hvis æggene er lagt i et drivhus?" Det vil der være meget stor sandsynlighed for, at æg der er lagt i drivhus, mistbænk eller noget der ligner, her vil skildpaddens æg kunne blive udklækket.

Landskildpaddens æg kan udmærket klække, under glas.

"Kan terrapiners æg klække, hvis man i forbindelse med sit akvarium, har bygget en solplads, hvor der er et æglægningssted, med muldjord?" Hvis der hænger en varmepære, ind over æglægningsstedet, så vil der være stor risiko for at æggene klækkes. Derfor, har du et æglægningssted, så rod det igennem og fjern eventuelle æg. For en sikkerheds skyld.

Vi har haft et forputtet moskusskildpadde æg, der klækkede en unge, i dyrenes æglægnings- og solplads (15 liter muld). Ægget blev udklækket i muldjord (uden gødning). Vi fjerner normalt æg, så vi ingen unger får, der er moskusskildpadder nok der har behov for hjælp og nyt hjem. Det her æg var åbenbart gemt godt af vejen?

Ønsker man skildpaddeunger, så findes der mange andre lovlige skildpaddearter, man kan yngle med. Men, tænk dig om, inden du går i gang. Kan du komme af med dine skildpaddeunger, har du selv plads til dyrene, i 50 år?

Der produceres rigeligt med unger, på verdens skildpaddefabrikker.

Skildpadder ABC yngler ikke sumpskildpaddeunger.

Hjemmebygget rugekasse

Hjemmebygget rugekasse.

Hjemmebygget rugekasse.

Du kan udruge sumpskildpadde æg, uden en rugekasse/maskine, men dine chancer er så små for at få unger.

De fleste af os må nok heller ikke benytte ovnen, i køkkenet, i end 2-3 måneder, ved 30 grader, med en skål vand stående i bunden af ovnen? Det skulle ellers nok kunne fungere 😉

Hjemmebygget rugekasse: Den nemmeste måde, er at lægge æggene i en plastikbeholder af en slags. Bor et par et par huller i det buede låg (Bemærk at låget, over æggene, bør være lidt buet eller skrå, så kondensvand løber ned langs undersiden af låget og væk, vandet må ikke dryppe ovenpå æggene, det kan æggene rådne ved).  

Hvad der bruges til bundlag for æggene, er en smagssag. Du kan bruge en blanding af almindeligt sand og spagnum, eller vermiculite som bundlag til æggene. Sørg for, at skildpaddens æg er renset, så æggene ikke har jord på sig, når du lægger dem, i rugekassen, de kan ellers mugne og gå til.

Nogle benytter Vermiculite, det kan købes hos SkildpaddeShop.dk eller benyt muldjord, der ikke er tilsat gødning, det finder du på en planteskole eller hos byggemarkeder. 

Vermiculite 
bruges, fordi det er let at holde fugtigt. Selve beholderen til æggene, stilles ned i en større beholder/akvarium, der så står ovenpå eventuelt et par mursten. Temperaturen holdes på 25-31 grader, ved hjælp af et akvarie varmelegeme i den største beholder, hvori der er vand. Vandet når op til bunden af æggenes beholder. Benyt et termometer, så du kan holde kontrol med temperaturen i skålen, hvor æggene ligger. Luftens temperatur inde i beholderen, bør ideelt set ligge på omkring 27-29 grade. 

Du kan selv være med til at bestemme, hvilket køn de nye unger, der forhåbentlig kommer ud af æggene bliver. Holdes temperaturen over 29 grader, så kommer der flest hunner. Er temperaturen derimod under 28 grader, så vil der blive flest hanner.

Du kan benytte et huskeråd: Kolde drenge og varme piger!  

Temperaturen i rugekassen, indstilles mellem til 25-31 grader, med en luftfugtighed på 95-98%. Til at måle luftfugtigheden med, kan du benytte et hygrometer.

Det køligere temperaturen er, og ustabilt temperaturen er, jo længere tid tager det at udklække æggene. Temperatur spiller en stor rolle, når æggene forventes at klække. Sumpskildpaddens æg (afhængig af art) klækker normalt mellem dag 60 og dag 110. Ligger temperaturen konstant under 24 eller konstant over 33 grader, så kommer der tit ingen unger. Temperaturen i naturen kan godt svinge mellem ca.15 om natten og 35 grader om dagen og der vil stadigvæk komme unger.

Håndtering af æggene. Vigtigt! Du må ikke dreje rundt med æggene, når de flyttes fra terrariet og over i rugemaskinen. Æggene skal lægges over i rugemaskinen, med samme side op, som de er taget op fra æggets findested! Grunden til det er, at i moskusskildpaddens æg, der er blomme og hviden ikke adskilt, som i fugleæg. Benyt en blød blyant eller fedtstift, at mærke hvert æg med, så du hele tiden ved, hvordan ægget skal ligge i rugemaskinen. Nøjes du med at placerer skildpaddens æg halvt ned i bundlaget, så kan du hele tiden følge med i, hvordan æggene udvikler sig. 

Flamingokasse som rugekasse

En flamingokasse, kan blive en udmærket rugekasse. Kassen er en brugt importkasse, til akvariefisk. Måske har din dyrehandler, en kasse i overskud?

Indret flamingokassen, som vi viser ovenfor.

Husk! Hunner lægger æg, selv om der ikke er en han i nærheden. Hvis sumpskildpadden er passet godt.

Vermiculite

Vermiculite bruges som bundlag til skildpaddens æg, og fordi det er let at holde fugtigt. 

Man kan også benytte muldjord. Hvis du gør, benyt muldjord uden tilsat gødning.

Vermiculite finder du hos SkildpaddeShop.dk

Rugemaskine til skildpaddeæg

Eksempel på rugemaskine, til skildpaddens æg.

Denne rugemaskine har digitalt thermostyring af temperaturen.


En føler som skrues ned til æggene, sikrer at æggene holder den samme temperatur, i hele udrugningsperioden. Vandbakken i bunden af rugekassen, sikrer at luftfugtigheden holdes stabil, imens æggene udruges. 

Skildpaddeæg lægges i rugemaskine | København Zoo

De rødfodet skovskildpadder har lagt æg. Dyrepasseren graver æggene op og lægger dem i en rugemaskine. Det er nemlig vigtigt at æggene udruges ved den helt rigtige temperatur.
Husk, at besøge København Zoo.

Æg lægges i kanten af havedam

Del siden

Guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) har gravet en redde, hvor dyret lægger sine æg forsigtig ned i.

Skildpadder der vil lægge æg

Guløret terrapin graver rede til sine æg. Vi anbefaler i dag, at benytte muldjord (uden gødning).

Guløret terrapin graver rede til sine æg. Vi anbefaler i dag, at benytte muldjord (uden gødning).

1. Observer din skildpaddes opførsel. Har du din skildpadde i et akvarium, så vil du måske se skildpaddehunnen opføre sig lidt "desperat", fordi den vil ud, så den kan grave sine æg ned. Det kan se ud som om, at skildpadden forsøger at kravle op og ud af akvariet. Har du bundlag i dit akvarium, så vil du sikkert kunne se skildpadden gå rundt og lugte, til bundlaget.

2. Tjek for æg. Tag et godt og solidt greb omkring skildpadden. Du kan med en finger, mærke ind over deres bagben, mellem ryg og bug skjoldet. Hvis skildpadden er klar til at lægge æg, så vil du kunne føle de runde klumper, med din finger. 

3. Har du ikke et æglægningssted i skildpaddens akvarium/terrarium, så kan du lave en midlertidig æglægningsplads. Fyld en spand halvt op med sand eller muld, læg spanden om på siden, på skildpaddens landdel. Her vil din skildpadde lægge sine æg, fordi det er sikkert og et beskyttet område, at placere sin rede. Hvis skildpadden er i et akvarium, så tag skildpadden ud og placer den i et tørre akvarium eller beholder, hvor skildpadden skal have adgang til en rede plads. 

Lægger skildpadden sine æg i akvariet, så vil æggene gå til.

Hunner lægger æg, selv om der ikke er en han i nærheden. Hvis sumpskildpadden er passet godt. 

Inspiration til æglægningsplads og solplads, til din skildpadde: Land/solplads

Hvordan kan du se, et æg er befrugtet

Moskusskildpaddeæg. Her ser du tydeligt den pinkog hvide farve på det nylagte æg. Ser ægget ligedan ud efter 3 uger, så er ægget ikke befrugtet.

Moskusskildpaddeæg. Her ser du tydeligt den pinkog hvide farve på det nylagte æg. Ser ægget ligedan ud efter 3 uger, så er ægget ikke befrugtet.

De fleste sumpskildpadder lægger deres æg, på én gang i et enkelt hul. Udklækning af æggene, tager tid, normalt 2-3 måneder.

Hvis du selv udruger skildpaddens æg og venter på at ungerne skal komme ud, så kan du blive utålmodig og derfor komme i tvivl om æggene stadigvæk er i live.

Der er nogle måder, hvorved du kan se om der er liv i æggene. Når vi tager hensyn til den store forskel der er i de forskellige arters udrugningstid, så kan du aldrig være 100% sikker på at et æg er levedygtig før det er klækket. 

1. Du skal behandle æggene med forsigtighed, når du undersøger dem. Læg ægget tilbage med samme side op, som du tog ægget op. Sæt eventuelt et forsigtigt kryds på oversiden af ægget.

Skildpaddes æg især de blødskallede æg er meget skrøbelige. For meget eller hård håndtering af æggene, kan derfor skade det lille skildpaddefoster.

2.Tag æggene med ind i et mørkt rum og hold en lille lommelygte op til undersiden af, hvert æg. Hvis ægget er befrugtet, så vil du kunne se skildpaddefostret inden i, som en skygge. 

3. Undersøg ægget igen med en lommelygte, i et mørkt rum, en uge efter den første undersøgelse, hvis du ikke så noget foster ved den første undersøgelse. Udviklingen af skildpaddens æg, der er en langsom proces og du kan måske endnu ikke kunne se nogen udvikling.

4. Se efter farveskift på æggets skal. Når skildpaddens æg først er lagt, så vil æggeskallen have en pink-hvid farve (se foto). Som nu fostret udvikler sig, så vil æggeskallen blive mørkere og miste sin pink farve. Hvis ægget ikke er befrugtet eller i live, så vil der ikke være sket nogen farveændring på ægget.

5. Føl på ægget. Som skildpaddefostret udvikler sig og tiden går, så vil æggets overflade ændre sig og kan føles hårdere eller mere gummiagtige. Æg der ikke er liv i eller er ubefrugtede, her vil æggets overflade ikke ændre sig.

Æggene skal altid vende den samme side op

Sæt et mærke, på æggene, så ved du altid, hvilken side der er op. Moskusskildpadde æg.

Sæt et mærke, på æggene, så ved du altid, hvilken side der er op. Moskusskildpadde æg.

Hvis et sumpskildpaddeæg vendes, så kvæles fostret (embryoet).

Som du kan se, så er æggene allerede markeret, så de igen bliver lagt ned i rugekassen, med denne side op.

Her er der kun benyttet sand, til æglægningssted.
Vi anbefaler i dag, at du benytter muldjord (uden gødning). Du kan evt. blande lidt sand i. 

Her hos Sumpskildpadder ruger vi aldrig æg ud. Der er rigeligt med skildpadder der trænger til nye hjem.

Skildpadde embryo

Skildpadde embryo.

Skildpadde embryo.

Embryoet (det ny foster) begynder sin dannelse, øverst i ægget. Hvis et sumpskildpadde æg vendes, så kvæles fostret (embryoet).

Grunden til det er, at i sumpskildpaddes æg, er blommen og hviden ikke adskilt, som i fugleæg. Husk derfor at mærke, hvert æg, med en blød blyant eller fedtstift, så du hele tiden, er sikkert på, at æggene ligger præcist, i rugemaskinen, som du samlede dem op. Hvis du nøjes med. at lægger skildpaddens æg halvt ned, i bundlaget, så kan du, hele tiden følge med i, hvordan æggene udvikler sig.

Det lille foster (embryoet) vil antageligt, først sætte sig fast, i toppen, af ægget, inden for ca. et døgns tid, efter ægget er lagt. Men, nogle gange kan embryoet, hæfte sig hurtigere, nævnes det i litteraturen. Derfor vær forsigtig, når du flytter skildpaddens æg.

Nyfødt skildpaddeunge med æggeblomme

Myklækket skildpaddeunge med æggblomme.

Myklækket skildpaddeunge med æggblomme.

Her ser du en nyklækket skildpaddeunge, hvor æggeblommen, endnu ikke er optaget, i ungens system. Denne blomme, må du ikke beskadige. 

Skildpadden lever af blommen, de første dage, af dens liv.

Den bedste måde at passe på en blommesæk, er ved, at lade din skildpaddeunge svømme fra dag 1. Skildpadder i naturen, de svømmer med det samme. Så ikke noget med at pylre og holde ungerne på land.

Lad ungerne være sig selv, i et akvarium, hvor de ikke er sammen med de voksne skildpadder. Sørg for, at ungerne har mange planter, rødder eller andet så dyrene let kan kravle op til overfladen.

Advarsel. Lad især være med at avle unger af terrapiner, der smides i tusindvis af terrapiner ud i naturen, toilettet, i affaldsspanden. 

Skildpadder deler evolutions oprindelse med fugle

Kyllingen og skildpadde udviklingsplan.

Kyllingen og skildpadde udviklingsplan.

Skildpadder tilhører ikke en primitiv gruppe af krybdyr, men en søster gruppe af fugle, krokodiller og uddøde dinosaurer, ifølge International Turtle Genome Consortium nylig udgivet rapport.

Baseret på en undersøgelse af gnomisk information, forudser forskerne, at skildpadderne skal have delt sig fra denne gruppe, for omkring 250 millioner år siden, under den store udslettelse af dinosaurerne.

"Skildpadder er interessante, fordi de tilbyder en exceptionel mulighed for at forstå de store evolutionære ændringer, der skete i hvirveldyrenes historie," siger Dr. Naoki Irie fra Japans Riken Center for Developmental Biology, der ledede undersøgelsen. "Vi forventer, at denne forskning vil motivere yderligere arbejde for at belyse den eventuelt årsagssammenhæng mellem disse hændelser," sagde Irie.

Akvarium til sump-, og moskusskildpadde unger

Elefantfod benyttes sammen med en luftpumpe.

Elefantfod benyttes sammen med en luftpumpe.

Til filtrering, anbefaler vi at du benytter en elefantfod/svampefilter, som du ser på billedet. 

En elefantfod, kan redde din sumpskildpaddeunges liv. Elefantfod er et filter der benyttes sammen med en luftpumpe. Selve skummaterialet giver en ekstra god bio/mekanisk filtrering, i et lille akvarium. Elefantfoden er specielt velegnet til opdræts-akvarier, så småfisk ikke suges ind i filtret.

Elefantfoden er også god til at holde en sumpskildpaddeunge væk fra indsugningen.

For kr.70-100 kan du anskaffe dig en elefantfod, luftpumpe koster kr.150-300 hos din lokale dyrehandler. Sådan et sæt kan redde din sump-, og moskusskildpadde ungers liv.

Her hos Skildpadder ABC, har vi aldrig mistet en sumpskildpadde, til akvariets indsugning. Vi sikrer os med en elefantfod, når vi har unger vi passer.

Alternativ brug, af elefantfod. Du kan også benytte en elefantfod til din filterpumpe. Har du en løs elefantfod, kan du sikkert godt med lidt snilde, skubbe/presse den ind over dit normalt filters indsugningsrør. Måske skal der laves lidt tilpasning? 

Se, hvordan vi har gjort, på denne side: Alternativ brug

Nu kan dine sumpskildpaddeunger pjatte rundt i akvariet uden at blive fanget i pumpesystemet. 

Husk, at tjekke elefantfoden, om det hele fungere som det skal.

Det vil være ærgerligt at miste en unge, når man for få kroner kan sikre sig imod uheld.