google-site-verification: google1e56d2b7845351c8.html

Snap moskusskildpadde (Sternotherus minor minor)

Snap moskusskildpadden er nok den mest dagaktive af alle de moskusskildpaddearter vi har.

English text at the bottom of the page.

Arten Sternotherus minor minor blev beskrevet, af palæontolog Louis Agassiz i 1857. Skildpaddens navn er Sternotherus minor minor. Her hos Skildpadder ABC kalder vi den "snap-moskusskildpadde", fordi den ligner en snapskildpadde

Snap moskusskildpadden skulle være den mest aggressive af alle moskusskildpadder?

Bemærk: Generel viden moskusskildpadder Gælder for alle arter af moskusskildpadder og hænger sammen med denne side.

Sternotherus minor opdeles i to underarter, Sternotherus minor minor vi kalder "Snap" og Sternotherus minor peltifer vi kalder "Stribethals".

Denne side er opdateret d.15. april 2023

Naturlig habitat og føde m.m.

S. minor minor

S. minor minor

Habitat. Sternotherus minor lever i floder, åer og sumpe. Den findes gerne ved væltede træer og klippefremspring.

S. Minor minor der bor lidt nordligere i USA, de vil gå i dvale. Skildpadden graver sig ca. 30 cm. ned i det mudrede bundlag eller nær vandkanten, under sten, træstammer eller under død vegetation og i bisamrottens hule og i bæverens bo og flere andre steder.  

Moskusskildpadder der lever i fangenskab skal du ikke lægge i dvale. 

Læs mere om: Skildpadder går i dvale

Udseende. Skildpadden har et forholdsvis højt og hvælvet skjold, og den har et stort hoved, hvad der gør, at den lidt ligner en Snapskildpadde Chelydra serpentina. Farven på dens skjold er brunlig, med mørke tegninger. Huden er grå, på hovedet er der mørke pletter. Voksne kønsmodne dyr bliver gennemsnitlig 12-14,5 cm. 
Ungerne af S. m. minor har ligesom tre omvendte skibskøle, hen langs ryggen. Hoved, hals og ben er med sorte pletter. Rygskjoldet har et sortstribet mønster, blandet med sorte pletter. Bugplade er rødligorange. De fleste nyfødte unger har en skjoldlængde på 22-27 mm.

Akvarium. Et akvarium på 250 liter kan godt indeholde en mindre flok på en 3-4 moskusskildpadder. Jo mere plads du kan give dine dyr, det bedre er det. S. minor er en aktive lille skildpadde og de vil benytte hele den tilbudte plads. 

Stærk filtrering tilrådes, da dyrene er nogle grise med deres foder. Vandkvaliteten vil hurtig blive for dårlig, hvis der ikke er en tilstrækkelig filtrering. Tilføj gerne akvariegrus til bundlag og vandplanter til dyrene, da de gerne roder rundt på bunden og søger føde. 

S. minor foretrækker meget vand, med en mindre landdel. S. minor kan sagtens trives i et habitat med dybt vand. Selvom de soler sig mindre end andre sumpskildpaddearter, så skal de have muligheden for det, det er vigtigt.

Solpladsen kan laves på mange måder, du kan eventuelt benytte sten, korkø, trærod, flydeø fra SkildpaddeShop.dk

Føde. Sternotherus minor fouragere på lavt vand, fra få cm. vanddybde ned til 12,5 m. dybde er de set. Det er primært snegle de æder, men de lever også af alger, vandplanter, insekter, krebs og fisk. Imens S. m. minor vokser, skifter den fra at være insektædende til at spise flere vandsnegle. Denne underart har udviklet en kraftig en kraftig kæbe med stærke musklerog, der tilsyneladende er tilpasset til at spise snegle, med et hårdt skjold.

Husk. Moskusskildpadder spiser helst fra bunden. Vil du kun fodre dine nyanskaffede Moskusskildpadder, med flydende foderpiller. Så kan det tage nogle dage, inde de finder fodret, hvis de ikke er vant til det foder, hvilket skildpadden sagtens klarer.

Læs her mere om fodring af moskusskildpadder i fangenskab.


Andre oplysninger. I modsætning til andre moskusskildpadder, synes Snap moskusskildpadden at være dagaktive. Det er sandsynligvis en tilpasning, til dens levested, hvor vandtemperaturen i vandløbene opretholde en konstant temperatur (på omkring 21 grader) året rundt. En skildpadde med personlighed, der vil reager på sine omgivelser.

Snap moskus. skal have UVB-lys og varme

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Skildpadder der lever indendørs.

Vandtemperaturen bør ligge på 20-23 grader for Snap moskusskildpadden.

Alle moskusskildpadder skal have adgang til både en UVB-pære og en varmepære. 

Moskusskildpadder er sky skildpadder. De vil gerne have ro omkring sig, når de kravler op på land. Noget andet er, moskusskildpadder er skumrings og nataktive. I aften og nattetimerne, vil skildpadderne kravle mere op på land. Især hvis der er ro omkring dyrene.

Men du skal altid give dine moskusskildpadder en solplads, med både en UVB-pære og en varmepære, uanset om du ikke synes dine moskusskildpadder kravler op på land. Det kan vi forsikre dig om, at dine moskuskildpadder vil gøre, i starten imens du er væk og vender ryggen til.

De allerfleste sygdomme hos skildpadder, opstår fordi dyrets ejer ikke har hængt både en UVB-pære og en varmepære op over skildpaddens solplads. - Over 60% af alle ”kæleskildpadder” er syge! Det er fakta og kunne så let undgås, hvis skildpaddens ejer og dyrehandler ved, hvad der er vigtigt og nødvendigt for en skildpadde. Det ved du heldigvis nu.

UVB-lys kan anskaffes som pærer, hvilket de fleste gør og som lysstofrør. Varmepæren kan i princippet være alle pærer, der lyser og afgiver varme nok.

Vigtig viden, en UVB-pæres stråler, virker kun godt nok, inden for det første år. Herefter har UVB-strålerne fra pæren tabt så meget værdi, at pæren nu skal udskiftes med en ny UVB-pære. Bemærk, UVB-pæren kan for det meste endnu lyse, med pæren afgiver ikke nok UVB-stråler. Du kan eventuelt nu benytte den brugte pære, et andet sted. Husk, UVB- og varmepærer skal kasseres til genbrugsaffaldet.

Vi anbefaler at du skriver dato på pærens sokkel, hvornår pæren er udskiftet, så husker du lettere, hvornår pæren igen skal skiftes, efter højst 1. år.

Til en solplads skal der bruges båden en UVB-pære og en varmepære. Altså to pærer.

Foto: Se eksempel på en god UVB- og varmepære.

Vi skal forsøge at efterligne naturen og solens stråler. Derfor hænger vi båden en UVB-pære og en varmepære op over solpladsen, sammen efterligner pærerne solens stråler. Din skildpadde vil nu søge lyset ved at vende sig op imod pærerne, i naturen vil det være solens stråler, skildpadden vender sig imod.

Lad være med at anskaffe dig bundvarme til skildpadden, det kan være udmærket til en gekko, men, du har en skildpadde der vil have lys/solen som varmegiver.

Både UVB- og varmepæren hænges sammen, lige ved siden af hinanden, enten i pære-fatninger eller i terrarielamper.

De fleste UVB-pærer gavner skildpadden, hvis de ikke hænger mere end højst 15. cm. over skildpadden. Men, tjek altid æskens fakta. UVB i lysstofrør de virker gerne ved lidt større afstand, her må du tjekke, hvad fabrikanten skriver på æsken.

Temperaturen på solpladsen, skal være 30-35 grader under varmepærerne, vil være passende for de afrikanske sumpskildpaddearter.

Temperaturen reguleres ved at hæve eller sænke varmepæren. Er der for koldt på solpladsen, skal varmepæren sænkes lidt og omvendt. Vi kan desværre ikke give dig nogle centimeter, så den rette højde rammes, det afhænger helt af de omgivelser varmepæren skal hænge i. Benyt et termometer, læg det på solpladsen og mål temperaturen. Tjek temperaturen en gang i mellem, på solpladsen, en ny varmepære vil ændre effekt, i løbet af sin levetid.

Bemærk, alle skildpaddearter skal have adgang til både UVB-lys og varme. Ingen skildpadde uden undtagelse.

Som varmepære, benytter vi i dag halogen spot pære på 35 eller 50 watt, hvilket er nok til at varme de fleste solpladser op, til 30-35 grader. Har du flere sumpskildpadder, skal du afpasse antallet af solpladser.   

Halogen spot pærer kan holde til vandsprøjt og har en levetid på flere tusinde timer.

En glødepære kan ikke tåle vandsprøjt eller tåle at blive berørt når den er varm. Glødepæren holder kun 2-4 måneder i et skildpaddeanlæg. Halogen spot pæren er meget billigere over tid.

Sørg for at skildpaddens land, er stort nok til også at have et lidt køligere område, hvor skildpadden kan trække hen, hvis den ikke vil ligge direkte på solpladsen. Skildpadden kan så selv bestemme, hvilken temperatur den vil ligge under.

Ide til at bygge en solplads: Akvarium indretning

Din skildpadde holder sin fordøjelse og krop i gang, ved at kunne flytte sig rundt i akvariet og op på land, som skildpadden har behov for. Husk, din skildpadde er koldblodet dyr og skildpaddens krop, har den sammen temperatur som dyrets omgivelser afgiver. Ligge skildpadden under UVB- og varmepæren, så har skildpadden behov for varme, fodret skal fordøjes og kroppen kan udvikle sig.

Vil du vide mere om, hvad koldblodet dyr (vekselvarme) er: Skildpadder = Krybdyr

De mest brugte UVB-pærer, der benyttes til de allerfleste skildpaddearter, kaldes enten 5,0 – 6,0 – 100 – Forest, det er en skala der fortæller om UVB-strålernes kraft. Skalaen der bruges, afhænger af fabrikatet du anskaffer dig. UVB-pærer kan anskaffes som sparepærer, hvilket er udmærket, de findes normalt i 13 watt og 26 watt. En UVB-pære på 13 watt er normalt nok for de fleste.

Advarsel: Du må ikke give dine skildpadder en kraftigere UVB-pære eksempel 10,0 – 12,0 og derved tro at den stærkere pære, bare kan hænges højere op. Mere er ikke bare bedre, men kan rent ud sagt være livsfarlig for din skildpadde.

Din skildpadde skal have adgang til både UVB-lys og varme for at kunne optage vitaminer, mineraler og kalk fra det gode foder du giver den, til gavn for skildpaddens krop og skjold.

Har skildpadden ikke adgang til UVB-lys og varme, så vil det gode foder du har givet skildpadden, bare løbe lige igennem skildpadden og ikke gavne dyret, din skildpadde vil blive syg og til sidst vil din skildpadde dø.

UVB-lys og varme øger foruden skildpaddens appetit, dyrets aktivitetsniveau og parringsadfærd, sørger for at skildpaddens krop og skjold udvikler sig som det skal og skæl og hamskifte foregår let, som nu skildpadden vokser sig størrer. Mangler skildpadden UVB-lys og varme, så vil din skildpadde ikke kunne skifte skæl og ham/hud. Kan skæl og hamskifte ikke forgå normalt, så vil din skildpadden kunne ende med at blive deform og kroppen og dens organer ikke udvikle sig optimalt, din skildpadde vil heller ikke have kræfter og energi til at lægge æg.

En voksen skildpadde hun, der ikke lægger æg, det er tegn på at der er noget galt, normalt er det fordi skildpadden ikke har adgang til UVB-lys og eller varme.

Din skildpadde har behov for en normal døgnrytme, med dag og nat, lad UVB- og varmepæren lyse i ca.12 ad gangen, i døgnet.

Husk, at UVB-lys ikke kan trænge gennem glas, plexiglas, akryl, Polycarbonat eller andre materialer. Så vil UVB-lyset ikke hjælpe din skildpadde.

Inden du går ud og handler en UVB-pære, skal du selv finde ud af, hvad det er du søger efter? – Lær at genkende en UVB-pære? Du kan ikke regne med at din lokale dyrehandler ved nok? Vi har tit set nye skildpaddeejer komme hjem med en forkert pære.


Bemærk. En UVB-pære koster mellem kr.175-kr.260

Du kan læse mere om UVB-lys og varme, hvordan du genkender en UVB-pære, test, biologien og hvorfor det rette lys er livsvigtigt for din skildpadde: UVB-lys og varme

Vi ved godt der findes pærer, hvor fabrikanten påstår at pæren indeholder både UVB-lys og varme. I praksis bliver pærerne enten meget for dyre at anvende eller fungere i praksis ikke godt nok. Vi har testet det meste på markedet. Vent med de specialpærer indtil du har fået meget mere erfaring, med at holde skildpadder.

Find dine pærer på Skildpaddeshop.dk 

Reproduktion

Få dage gammel unge S. minor minor.

Få dage gammel unge S. minor minor.

Han er kønsmoden når alderen er 3-9 årHun er kønsmoden i 5-9 års alderen, gennemsnitlig er de otto år. 

Hunnerne placerer ofte redererne i en træstub* eller i bunden af et træ. Hun lægger mellem 2-5 kuld, med 1-5 æg af gangen pr. årog antallet af æg pr. kuld svarer til hunnens kropstørrelse

Æggene er hårde og aflange ca. 28,5 17,2 mm. Æggene klækkes efter 61-119 dage.

Levevis

Sternotherus minor minor hun.

Sternotherus minor minor hun.

Moskusskildpadder kan bo med andre arter.
Sternotherus minor minor lever normalt godt med Falske landkortskildpadder og flere andre rolige arter.

Man skal være forsigtige med at holde moskusskildpadde hanner sammen med nært beslægtede arter, som hanner af Kinosternon arterne kaldes også Klapskildpadder (de sælges ikke ofte i Danmark) og Kinesiske trekølsskildpadde hanner. Der kan let opstå aggressioner mellem rivaliserende hanner, og indimellem også med hunner der ikke bryder sig om en han der flirter. Så hold øje med, hvordan de lever sammen, måske skal et enkelt dyr flyttes.

Indenfor alle skildpaddearter findes der individer der er "asocial" og kræver at blive isoleret. Moskusskildpadder har alle så meget kraft i deres kæbe, at de let kan gøre skade på hinanden. Her hos Skildpadder ABC ser vi især skader på ben og øjne. 

Mere om de "aggerssive skildpadder"

Moskusskildpadder er ikke så godt rustet til, at fange fisk og de spiser kun lidt plantemateriale. Moskusskildpadden er derfor bedre end de andre sumpskildpadde arter, at putte i akvariet, sammen med fisk og planter. Men, det kan nok ikke helt undgås, at der vil smutte en fisk. Du vil aldrig mere eller kun sjælden se, at der ligger en død fisk, i dit akvarium, Moskusskildpadden vil hurtigt få ryddet op.

Forveksling mellem S. minor minor og S. carinatus

(Sternotherus minor minor) Snap moskusskildpadden har som ung, tre køl hen langs rygskjoldet.


Den voksne S. minor minor køl, kan let forveksles med kølen på en voksen Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus).

Voksne dyr. Pyramide moskus. har en mere stejl køl og kun én enkelt køl, imod Snap moskus. der har en mere afrundet rygskjold. 

Se nedenfor slide-show: Hvordan ser du forskel på Snap-, og Pyramide moskusskildpadder.

Snap moskusskildpadde (Sternotherus minor minor) og
Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus).

Slideshow

Levested i Nord Amerika

Levested i Nord Amerika

Levested i Nord Amerika

Snap moskuskildpadden lever naturligt i Nordamerika.

S. minor minor lever i det sydvestlige Virginia, det østlige Tennessee og centrale Georgia, sydpå til det centrale Florida og vestpå til Pearl River systemet, i det sydlige af det centrale Mississippi.

Undersøgelser er i gang vedr. (S. minor minor)

Sternotherus minor minor unge.

Sternotherus minor minor unge.

Der er undersøgelser i gang om Sternotherus minor minor findes i to former?

Der måske kun adskiller sig ved, at de voksne skildpadder har forskellige størrelser?

Det er bevist nu, at begge "former" optræder i samme område, DNA undersøgelse er nødvendig for at få det endeligt bekræftet.

Den "lille underart" skulle kun få en skjoldlængde på 6-9 cm, hvorimod den "store underart" skulle kunne opnå en skjoldlængde på over 10 cm og op til 14.5 cm. Men intet er endelig afgjort endnu?

 Nyt: Læs her mere om den nye moskusskildpaddeart Aliflora

Loggerhead Moskusskildpadde - S. minor minor

Loggerhead Musk Turtle (Sternotherus minor minor)

S. minor minor - Loggerhead Musk Turtle

S. minor minor - Loggerhead Musk Turtle

English text.


Habitat an ecology. Sternotherus minor is mainly carnivorous, feeding on a variety of aquatic invertebrates when young but shifting to a diet dominated by freshwater snails and clams as they grow. In ssp. minor, males mature at about three to six years of age at about 2-2.5” / 5.5-6.0 cm carapace length (CL), and may reach up to 4.5” / 12 cm CL. Females mature at about five to eight years of age at about 2.5-3.5” / 7.0-8.0 cm CL; females grow slightly larger than males, reaching 5.5” / 14.5 cm CL. Florida females of subspecies S. minor produce about three (one to five) clutches of about 3.3 (on to five) eggs, for an annual output of 6-12 eggs. Hatchlings measure 1” / 22-27 mm CL and about 3 g. Longevity may exceed 20 years; Generation length is unknown.

Distribution. Sternotherus minor living from southwestern Virginia, eastern Tennessee, and central Georgia south to central Florida and west to the Pearl River system in southern-central Mississippi.

Captive habitat. Sternotherus minor minor / Loggerhead musk prefer a greater sized water area. Loggerhead musk are well able to thrive in deep water habitat. Though infrequent baskers, ample opportunity to do so is important. A spotlight over their basking area will be utilized. This area can be in the form of a rock projecting from the water, or in the case of young specimens, floating aquatic plants are preferred. Much like the stinkpot, loggerheads are a very outgoing and responsive turtle, with little of the shyness of the razorback.

Diet. In the wild, it feeds on aquatic snails and insects, craw dads. Adult males specialize on mollusk and develop enlarged powerful jaws to crush them. In captivity, Does well on high quality turtle pellets such as Mazuri and Reptomin, as well as earth worms, crawdads and feeder fish on occasion.

Temperature range. Air Temperature: 75° - 83°F. / 24-28C. Basking Temperature: Mid 80's to low 90's F. / 28-34C. Water Temperature: Mid to High 70's F. / 24-26C.Recommended enclosurea.

30 gallon /120 liter aquaria is sufficient for the loggerhead musk. The addition of more than a single specimen would require the keeper to adjust the enclosure size accordingly. As always, more room is always better. These are active turtles, and they will utilize the space offered. Strong filtration is advised, as these are messy feeders, and water quality is often compromised if filtration is not adequate. Either a bare bottom or river pebble substrate is suitable for this species. If given a choice, river pebbles are preferred as these turtles like to forage on the bottom. Though a southern species, extremes of temperature are best avoided. As inhabitants of springs that maintain a more or less constant temperature, extreme temperature either on the low or high side may be stressful.

Community habitat. Given ample space, loggerhead's do very well in community settings. Painted turtles, sliders and cooters are good choices as tank mates. Loggerhead's are well able to live in the deeper water that these basking species require, and usually coexist peacefully provided the size difference of the inhabitants is not pronounced. Caution is advised when maintaining any musk turtles together with their own kind or closely related species. Aggression between rival males, or with unreceptive females often results. These situations should be monitored closely. As with all musk turtles, but to a greater extent, loggerheads should be handled with caution. Their powerful jaws are very capable of producing an unpleasant experience for their keeper if handled carelessly.

Other information. Unlike other musk turtles, the Loggerhead appears to be diurnal. This is probably an adaptation to its habitat, where the water temperatures in the springs maintain a constant temperature (in the low 70's fahrenheit / 21celsius) year round. A very personable and responsive turtle.

Studies are in progress. Some say Sternotherus minor minor has two forms, depending on the adult size. But it is proven that both 'forms' occur in the same area, DNA examination is needed to investigate further development about this. The small form his SCL reach from 6-9cm, where the big 'form' SCL is more then 10cm till 14.5cm... But nothing is sure yet.

Del siden