Parring og kurmageri

Parringsdans mellem guløret terrapiner.

Denne side er opdateret d.30. april 2020

Guløret terrapin parringsdans, hvor hannen vifter med sine klør, hen over hunnens næse. Er hun interesseret i ham, så vil hun blive på stedet og se på ham. 

Guldskildpadder (Chrysemys picta ssp.) og andre arter benytter den samme viften.

Vi må i dag ikke yngle med gul- og rødøret terrapiner (Trachemys scripta ssp.).         Lov imod terrapiner

Nogle hanner forstår ikke et "nej". Hvor parringsdansen så ender ud i slagsmål. Typisk er terrapin hunnen større end hannen og hun "tæver" ham - Så er den ikke længere. Andre gang, er hannen meget dominerende og hvis ikke hun vil parre sig, med ham, så kan han finde på at bide hunnen, bag til og i nakken. Det er almindelig skildpaddeopførsel. Problemet, er her, at uanset, hvor stort et akvarium, vi giver vores skildpadder, så vil det kun være en pyt, i forhold, til naturens tilbud.

I terrapinens hjemland Nordamerika, kan en hun flygte, til den anden ende af søen og ingen kommer til skade. I et akvarium, kan ingen skildpadder flygte væk, fra hinanden, og det kan derfor ende med, at han bider hunnen gentagende gange, så der går hul på nakkeskindet eller halen bides af. Så har vi balladen. Dyrene skal straks skilles ad. Mere om bid, sår og skinproblemer

Læs mere om de aggressive skildpadder og hvad du kan gøre.

Skildpaddeunge udruges for øjnene af os

Fra første dagen, hvor det lille embryo begynder sin udvikling, til ægget klækker, hvor den lille færdigudviklede skildpaddeunge kommer frem. Denne inkubationsteknik er udviklet af TurtleVale Ltd

Parring

Alm. moskusskildpadde han (Sternotheus odoratus) der vil parre sig med en hun.

Efter dvalens ophør begynder parringstiden. Sæsonen begynder for mange sumpskildpaddearter med hårde revir-, og parringskampe mellem hannerne. (Går skildpadder inde i et akvarium, så er det parringstid året rundt).
Det er sjælden, at skildpadderne pådrager hinanden de helt store skader, under de her kampe. Selvom kampene kan se meget voldsomme ud. Men, det kan ske at en skildpadde han får en så stor skaden, at den senere dør af det. Normalt vil den svageste han hurtig opgive kampen og forlade området. 
 
Det kan være svært for en skildpadde han, at komme væk, hvis de er i et akvarium eller mindre dam. Her vil den svage han blive tævet igen og igen. Hvorfor det kan være nødvendigt, at tage den svage part op og placer skildpadden et andet sted.
Hvis to jævnbyrdige hanner mødes i kamp, så kan en dyst varer i timevis.
 
Hannens parringsdrift begynder straks ved sæsonens start. Han vil forsøge sig med enhver hun, der krydser dens vej og begynde at gøre kur til hende. Men, det er hunnen der bestemmer, hvornår parringen skal finde sted. Skildpaddens æg, skal først være modne nok, så de kan befrugtes, før kommer hunnens homonproduktion ikke igang, så hun er parringsvillig. 
 
Kurmageri hos mange sumpskildpadder foregår oftest i vandet. Mange sumpskildpadder hanner begynder deres parringsleg ved, at svømme omkring hunnen imens han foretager sitrende bevægelser med sine forluffer, gerne helt op under hunnens næse.
Dansen (kan vi kalde det hannen gør) som hannen udfører, er artsbestemt med bevægelser, der passer til netop denne arts hunner, så de forskellige arter ikke parrer sig med hinanden.
Parring og kurmageri i et akvarium
 
Har du en meget viril skildpadde han. Virker det som om, at din skildpadde hun, lider fysisk overlast, så kan det blive nødvendigt, at fjerne hannen. 
Nogle hanner, er meget potente og det kan være nødvendigt, at flytte dem fra hunnerne, i perioder. 
Vores akvarier, er små levesteder, i forhold til naturen. Uden i naturen, kan en hun svømme væk, fra en han. Det kan hun ikke i et akvarium, ligegyldigt, hvor stor akvariet end er. 

Tænk dig om!

Opdræt
Er det nødvendigt for dig, at opdrætte skildpadder. Tænk på, om der allerede findes nok af din skildpaddeart, kan du komme af med de skildpaddeunger, du opdrætter, hvis ikke, hvad vil du så gøre med skildpaddeungerne? Har du selv plads, til ungerne i 50 år?

Så længe skildpadderne er små, så er der ingen problemer. Ja, der er nok, at tænke over, inden du går i gang, med dit opdræt. Måske er det bedre, at du redder en skildpadde eller to i stedet for!

Der er jo ingen grund til, at føje flere skildpadder til gruppen, af dyr der er til overs.

At opdrætte skildpadder, kræver erfarne folk, det er ikke noget for nybegynder. Husk lige, er der et behov?

Husk! Hunner vil lægge æg, uanset om der er en han tilstede. Hvis hunnerne eller passes godt. 

Det er forbudt, at opdrætte terrapiner. Terrapin forbud

Kan guløret terrapin æg klække i naturen og anlæg?

Udrug ikke terrapiner det er forbudt i Danmark og EU!

"Kan terrapinens æg klække, i naturen?" Det kan terrapinens æg formodentlig ikke endnu? Det er det eneste svar, vi kan give for nuværende. På grund af klimaændringerne, så er det måske tæt ved, at vi snart kan se, terrapinunger, der svømmer rundt, i de danske søer, damme og åer. Der mangler undersøgelser, på området.

Sommeren 2018 har måske givet sumpskildpadder-æg tilpas mulighed for at klække!

"Kan terrapinens æg klække, hvis æggene er lagt i et drivhus?" Det vil der være meget stor sandsynlighed for, at æggene vil kunne klække, i et drivhus eller i et drivhus ligende rum.

"Kan terrapinens æg klække, hvis man i forbindelse med sit akvarium, har bygget en solplads, hvor der er et æglægningssted, med muldjord?" Hvis der hænger en varmepære, ind over æglægningsstedet, så vil der være stor risiko for at æggene klækkes. Derfor, har du et æglægningssted, så rod det igennem og fjern eventuelle æg. For en sikkerheds skyld.

Vi har viden om, at kun 22 grader, vil klække moskusskildpaddens æg!

Ønsker man skildpaddeunger, så findes der mange andre lovlige skildpaddearter, man kan yngle med. Men, tænk dig om, inden du går i gang!. Kan du komme af med dine skildpaddeunger, har du selv plads til dyrene, i 50 år?

Der produceres rigeligt med unger, på verdens skildpaddefabrikker.

Sumpskildpadder yngler ikke skildpaddeunger.

Hjemmebygget rugekasse

Hjemmebygget rugekasse.

Du kan udruge skildpaddeæg, uden enrugekasse/maskine, men dine chancer ersmå for at få unger. Den nemmeste måde, er, at lægge æggene en plastikbeholder. Bor et par et par huller  i det buede låg (Bemærk at låget, over æggene, bør være lidt buet eller skrå, så kondensvand løber ned langs undersiden, af låget og væk, vandet må ikke dryppe, ovenpå æggene, det kan ægene rådne ved).  

Hvad der bruges til bundlag, for æggene, er en smagssag. Du kan bruge en blanding af almindeligt sand og  spagnum, eller vermiculite som bundlag til æggene. Sørg for, at skildpaddens æg, er renset, så æggene ikke har jord på sig, når du lægger dem, i rugekassen, de kan ellers mugne og gå til.
Vermiculite kan købes hos visse krybdyrforhandler og i byggemarkeder. 

Vermiculite (se foto længere nede på siden) bruges, fordi det er let at holde fugtigt. Selve beholderen til æggene, stilles ned en større beholder/akvarium, der så står ovenpå eventuelt et par muresten. Temperaturen holdes  25-31 grader, ved hjælp af et akvarie-varmelegme, i den største beholder, hvori der er vand. Vandet når op til bunden af æggenes beholder. Brug et termometer, så du kan holde kontrol på temperaturen, af æggenes miljø. Temperaturen inde i beholderen, bør ideelt set, ligge på omkring 27-29 grade. 

Du kan selv være med til at bestemme skildpaddeungernes køn. Holdes temperaturen over 29 grader, så kommer der flest hunner. Er temperaturen derimod under 28 grader, så vil der blive flest hanner.
 
Du kan benytte et huskeråd: Kolde drenge og varme piger!  

Temperaturen i rugekassen, indstilles til 27-32 grader, med en luftfugtighed på 95-98%. 

Det køligere temperaturen er,  jo længere tid tager det at udklække æggene. Temperatur spiller en stor rolle, når æggene forventes at klække. Sumpskildpaddes æg (afhængig af art) klækker normalt mellem dag 60 og dag 110 Ligger temperaturen konstant under 24 eller konstant over 33 grader, så kommer der tit, ingen unger. Temperaturen i naturen kan godt svinge mellem ca.15 om natten og 35 grader om dagen og der vil stadigvæk komme unger.
 
Håndtering af æggene. Vigtigt! Du må ikke dreje rundt, med æggee, når de flyttes fra terrariet og over i rugemaskinen. Æggene skal lægges over, i rugemaskinen, med samme side op, som de er taget op, fra æggets findested! Grunden til det er, at i sumpskildpaddes æg, er blomme og hviden, ikke adskilt, som i fugleæg. Benyt en blød blyant eller fedtstift, at mærke hvert æg med, så du hele tiden ved, hvordan ægget skal ligge i rugemaskinen. Nøjes du med at placerer skildpaddens æg, halvt ned, i bundlaget, så kan du hele tiden følge med i, hvordan æggene udvikler sig. 

Flamingokasse

En flamingokasse, kan blive en udmærket rugekasse. Kassen er en brugt importkasse, til akvariefisk. Måske har din dyrehandler, en kasse i overskud?

Husk! Hunner lægger æg, selv om der ikke er en han i nærheden. Hvis sumpskildpadden er passet godt.

Rugemaskine til skildpaddeunger

Eksempel på rugemaskine. 
Denne maskine har digitalt termo styring af temperaturen, i rugekassen.
En føler som skrues ned til æggene sikrer at æghene holder den samme temperatur hele tiden og vandbakken, i bunden sikrer at luftfugtigheden er som ønsket.
 
 

Vermiculite

Vermiculite bruges som bundlag til skildpaddens æg, og fordi det er let at holde fugtigt. Vermiculite kan købes hos visse krybdyrforhandler og i byggemarkeder. 

Man kan også benytte muldjord. Anbefales brug det uden gødning.

Æg lægges i kanten af havedam

Guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) har gravet en redde, hvor dyret lægger sine æg forsigtig ned i.

Skildpadder der vil lægge æg

Guløret terrapin graver rede til sine æg. Vi anbefaler i dag, at benytte muldjord (uden gødning).

1. Observer din skildpaddes opførsel. Har du din skildpadde i et akvarium, så vil du kunne se skildpadde hunnen opføre sig lidt desperat, fordi den vil ud, så den kan grave sine æg ned. Det kan se ud som om, at skildpadden forsøger at kravle op og ud af akvariet. Har du bundlag i dit akvarium, så vil du sikkert kunne se skildpadden gå rundt og lugte, til bundlaget.
 
2. Tjek for æg. Tag et godt og solidt greb omkring skildpadden. Du kan med en finger, mærke ind over deres bagben, mellem ryg og bug skjoldet. Hvis skildpadden er klar til at lægge æg, så vil du kunne føle de runde klumper, med din finger. 
 
3. Har du ikke et æglægningssted i skildpaddens akvarium/terrarium, så kan du lave en midlertidig æglægningsplads. Fyld en spand halvt op med sand eller muld, læg spanden om på siden, på skildpaddens landdel. Her vil din skildpadde lægge sine æg, fordi det er sikkert og et beskyttet område, at placere sin rede. Hvis skildpadden er i et akvarium, så tag skildpadden ud og placer den i et tørre akvarium eller beholder, hvor skildpadden skal have adgang til en redeplads. 
Lægger skildpadden sine æg i akvariet, så kan æggene gå til.
 
Hunner lægger æg, selv om der ikke er en han i nærheden. Hvis sumpskildpadden er passet godt. 
Inspiration til æglægningsplads og solplads, til din skildpadde: Land til skildpadder

Hvordan kan du se, et æg er befrugtet

Moskusskildpaddeæg. Her ser du tydeligt den pink, hvide farve på det nylagte æg.

De fleste sumpskildpadder lægger deres æg, på én gang, i et enkelt hul. Afhængig af art, så vil æggene ikke klække inden for de næste uger og måneder. Når først klækningen er begyndt, så kan det tage dage til uger, før alle æg er klækket.  

Hvis du selv udruger skildpaddernes æg og venter på, at ungerne skal komme ud, så kan du blive utålmodig og derfor komme i tvivl, om æggene stadigvæk er i live.
Der er nogle få måder, hvorved du kan se om der er liv i æggene. Når vi tager hensyn til den store forskel der er i de forskellige arters udrugningstid, så kan du aldrig være 100% sikker på, at et æg er levedygtig før det er klækket. 
 
1. Du skal behandle æggene med forsigtighed, når du undersøger dem. Læg ægget tilbage, med samme side op, som du tog det op. Sæt eventuelt et forsigtigt kryds, på oversiden af ægget.
Skildpaddes æg især de blødskallede æg er meget skrøbelige. For meget eller hård håndtering af æggene, kan derfor skade det lille skildpaddefoster.
 
2.Tag æggene med ind i et mørkt rum og hold en lille lommelygte op til undersiden af hvert æg. Hvis ægget er frugtbar, så vil du kunne se skildpaddefostret. 
 
3. Undersøg ægget igen med en lommelygte, i et mørkt rum, en uge efter den første undersøgelse, hvis du ikke kunne se noget foster. Udviklingen af skildpaddens æg, er en langsom proces og du har måske endnu ikke kunne se nogen udvikling.
 
4. Se efter farve skift på æggets skal. Når skildpaddens æg, først er lagt, så vil æggeskallen have en pink-hvid farve. Som nu fostret udvikler sig, så vil æggeskallen blive mørkere og miste den pinke farve. Hvis ægget ikke er befrugtet eller i live, så vil der ikke være nogen farveændring at se på ægget.
 
5. Føl på ægget. Som skildpaddefostret udvikler sig og tiden går, så vil æggets overflade ændre sig og kan føles hårdere eller mere gummiagtige. Æg der ikke er liv i eller er ubefrugtede, her vil æggets overflade ikke ændre sig.

Æggene skal altid vende den samme side op

Sæt et mærke, på æggene, så ved du altid, hvilken side der er op. Moskusskildpadde æg.

Hvis et sumpskildpaddeæg vendes, så kvæles fostret (embryoet).

Som du kan se, så er æggene allerede markeret, så de igen bliver lagt ned i rugekassen, med denne side op.

Her er der kun benyttet sand, til æglægningssted.
Vi anbefaler i dag, at du benytter muldjord (uden gødning). Du kan evt. blande lidt sand i. 

Her hos Sumpskildpadder ruger vi aldrig æg ud. Der er rigeligt med skildpadder der trænger til nye hjem.

Skildpadde embryo

Skildpadde embryo.

Embryoet (det ny foster) begynder sin dannelse, øverst i ægget. Hvis et sumpskildpadde æg vendes, så kvæles fostret (embryoet).

Grunden til det er, at i sumpskildpaddes æg, er blommen og hviden ikke adskilt, som i fugleæg. Husk derfor at mærke, hvert æg, med en blød blyant eller fedtstift, så du hele tiden, er sikkert på, at æggene ligger præcist, i rugemaskinen, som du samlede dem op. Hvis du nøjes med. at lægger skildpaddens æg halvt ned, i bundlaget, så kan du, hele tiden følge med i, hvordan æggene udvikler sig.

Det lille foster (embryoet) vil antageligt, først sætte sig fast, i toppen, af ægget, inden for ca. et døgns tid, efter ægget er lagt. Men, nogle gange kan embryoet, hæfte sig hurtigere, nævnes det i litteraturen. Derfor vær forsigtig, når du flytter skildpaddens æg.

Nyfødt skildpaddeunge med æggeblomme

Myklækket skildpaddeunge med æggblomme.

Her ser du en nyklækket skildpaddeunge, hvor æggeblommen, endnu ikke er optaget, i ungens system. Denne blomme, må du ikke beskadige. 

Skildpadden lever af blommen, de første dage, af dens liv.
 
Den bedste måde, at passe på en blommesæk, er ved, at lade din  skildpaddeunge svømme fra dag 1. Skildpadder i naturen, de svømmer med det samme. Så ikke noget med at pyldre og holde ungerne på land.
Lad ungerne være sig selv, i et akvarium, hvor de ikke er sammen med de voksne skildpadder. Sørg for, at ungerne har mange planter, rødder eller andet så dyrene let kan kravle op til overfladen.
 
 
Advarsel. Lad især være med at avle unger af terrapiner, der smides i tusindvis af terrapiner ud i naturen, toilettet, i affaldsspanden. 
 
Sumpskildpadder producerer ikke skildpaddeunger, vi har rigelig med skildpadder, der mangler nye, gode hjem.

Skildpadder deler evolutions oprindelse med fugle

Kyllingen og skildpadde udviklingsplan.

Skildpadder tilhører ikke en primitiv gruppe af krybdyr, men en søster gruppe af fugle, krokodiller og uddøde dinosaurer, ifølge International Turtle Genome Consortium nylig udgivet rapport.
 
Baseret på en undersøgelse af genomisk information, forudser forskerne, at skildpadderne skal have delt sig fra denne gruppe, for omkring 250 millioner år siden, under den store udslettelse af dinosauerne.
 
"Skildpadder er interessante, fordi de tilbyder et exceptionelt mulighed for at forstå de store evolutionære ændringer, der skete i hvirveldyrenes historie," siger Dr. Naoki Irie fra Japans Riken Center for Developmental Biology, der ledede undersøgelsen. "Vi forventer, at denne forskning vil motivere yderligere arbejde for at belyse den eventuelt årsagssammenhæng mellem disse hændelser," sagde Irie.