Guldskildpadder - Chrysemys picta bellii

Guldskildpadden hedder Painted (malet) turtle i sit hjemland, fordi skildpaddens bugskjold, er farvet i røde, hvide, gule og olivenfarvede mønstre. Her ser du den Vestlige Guldskildpaddes flotte bugskjold.

Denne side er opdateret d.14. okt. 2020

Akvarium indretning til Chrysemys picta.

Denne sumpskildpaddeart (Chrysemys picta ssp.) må ikke importeres ind i EU. Skildpadden kan ikke sælges af dyrehandlen. Arten er forbudt, at sælge kommercielt. Du må som privat gerne holde skildpadden.

Guldskildpadden kommer formodentlig på EU's dødsliste, i løbet af kort tid?

Pasningsvejledning til guldskildpadde (Chrysemys picta) i PDF-fil

Underarten kaldes forskelligt. Vi har her til siden, benyttet billeder af Chrysemys picta bellii.

Guldskildpadderne - Chrysemys picta er de mest udbredte vildtlevende skildpadder i Nordamerika. De lever i langsomt rindende, frisk vand, fra det sydlige Canada til Louisiana og det nordlige Mexico, og fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Guldskildpadden kaldes også Indianerskildpadden eller den malede skildpadde.

Der er fire anderkendte underarter af skildpadden - Chryesmys picta.

  • Den sydlige - Chrysemys picta dorsalis eller Southern painted turtle
  • Midtland - Chrysemys picta marginata eller Midland painted turtle
  • Den østlige - Chrysemys picta picta eller Estern painted turtle
  • Den vestlige - Chrysemys picta bellii eller Western painted turtle

Ingen af (Chrysemys picta ssp.) arterne må importeres til EU og sælges i dyrehandlen.

Guldskildpadde eller Indianderskildpadde

Vestlig Guldskildpadde nyder solen, hos Sumpskildpadder.

Beskrivelse - Guldskildpadde - Western painted er en medium stor Nordamerikansk sumpskildpadde, det er den største af de malede skildpadder. Voksne hanner kan nå en skjoldlængde på 10 - 18 cm, hunner kan nå en skjoldlængde på 18 til 25 cm.

Skildpaddens skjold er glat og oval, uden nogen tegn på en køl eller forhøjning. Dens skjold varierer fra oliven til sort farvet og på dens hals ben og hale har den gule, orange eller røde striber. Skjoldet og bugskoldet er ikke hængslet sammen, på de malede skildpadder. Guldskildpadden har et flot orange rødt mønster på bugskjoldet. Dens luffer er med svømmehud, så det er en særdeles god svømmer, der gerne må have dybt vand og svømme i, det gælder også for ungerne.

Guldskildpaddens hoved virker distingveret. Dens ansigt har kun gule striber, med en stor gul streg bag dens øjne. På kinden har den to brede gule striber, der mødes ude på spidsen af kæben. Skildpadens øverste kæbe er slebet til et omvendt V, med en nedadvendt tand-lignende tegning på begge sider.

Skildpadden er aktiv i dagtimerne, hvor den kan ligge og solbade i timevis på land eller på en træstamme.

De fire anerkendte underarter. Der er omfattende variationer på skjoldenes farve, mønster og størrelse, på de fire underarter af Chrysemys picta. For eksempel mangler den sydlige guldskildpadde (malede skildpadde) - Chrysemys picta dorsalis mønstret på plastron.

Fodring i fangenskab - Denne skildpadde er altædende, men med stærk hang til kød. Det giver ejerne af denne skildpadde mange muligheder for, at give skildpadden et alsidigt foder. Det er vigtigt at holde styr på skildpaddens kost og sikre, at du giver den en god og afvekslende foder. Fodret kan bestå af fisk, rejer med skal, melorme, vand og land insekter, snegle, røde myggelarver, kogt kylling med mere, en god foderpille som supplementets foder (her bruger jeg selv produktet Reptomin). Ser du din skildpadde spise vandplanter, så kan du forsøge, at give den salat, squash og lidt frugt. Forsøg dig frem, hvis skildpadden gerne vil tage det foder.

Du skal ikke blive nervøs, hvis din Guldskildpadde, ikke æder noget, i en 2-3 ugers tid, det vil ikke være unormalt. Selvfølgelig skal skildpadden virke aktiv ellers kan dyret jo være syg.

Fodrings hyppighed - De første 6 måneder af skildpaddens liv, fodre du skildpadden, hver dag. Efter 6 måneder, skifter du til at fodre til, hver anden dag.

Terrarium indretning - Det er helt nødvendigt at denne skildpadde både har en varmepære og en UVB-pære, hængende over skildpaddens solplads. Solpladsens temperatur skal være mellem 31 og 35 grader. Vandets temperatur på 22-23 grader, er tilpas for denne art. Eftersom Guldskildpadden er en glimrende svømmer, så bør den have så dybt vand, som det er muligt at give den.

Akvarietemperatur der passer til denne skildpadde. Temperaturen i vandet bør ligge på en 22-25 grader. Solpladsens temperatur 30-34 grader, vil være passende. Luftens temperatur 27-30 grader.

Akvarium størrelse - En enkelt voksen han Guldskildpadde vil have det udmærket i et ca. 300 liters akvarium. En hun bør have op imod et 500 liters akvarium. Det vil give skildpadden godt med plads, og en god livskvalitet. Meget vand holder skildpadden i god form, sammen med en god filtrering af vandet. En god solplads kan bygges af sand, grus, et stort stykke kort eller drivtømmer, det skal bare være noget der kan undestøtte skildpaddens vægt og holde sig i ro. Tilføjer du yderliger skildpadder til akvariet, så bør du tilføje yderliger halvdelen af det vand, én skildpadde bør have (det vil sige; 1. han = 300 liter, 2. hanner = 450 liter vand).

Vestlig Guldskildpadden - Western painted som den kaldes i Nordamerika, det er en god begynder skildpadde. Den er hårdfør og meget tam overfor sin ejer. Det gør denne skildpadde mere fornøjelig, fordi den ikke konstant flygter og gemmer sig, når sin ejer dukker op. Hun skildpadden kan være lidt mere af en håndfuld, fordi den kan blive ret stor. 

Sociale egenskaber

Sydlig guldskildpadde (Chrysemys picta dorsalis)

Guldskildpadder er gode at have sammen med andre sumpskildpadder, selvfølgelig skal de have godt med plads. Hannerne, kan være aggressive overfor de arter, der ligner dem selv, f.eks. kan det give problemer, at holde den guløret terrapin sammen med guldskildpadden. Skildpadderne kan blive aggressive overfor hinanden, selvom de har gode pladsforhold. 

Sumpskildpadden har nogle kraftige kæber, så de kan nemt aflive mindre skildpadder. Det anbefales, at man sætter sumpskildpadder sammen, der har nogenlunde den samme størrelser.

Køn. Hannen er generelt mindre og fladere end hunnen. Han har lange frontklør og en længere og tykkere hale. Hunnen vokser i et hurtigere tempo en hannen.

Opførsel i naturen. Guldskildpadden anses for at være en dagaktiv art. Skildpadden benytter nætterne til at sove, på bunden af sit vandhul. I nogle steder, af skildpaddens udbredelsesområde, er der observeret natlige aktiviteter, blandt skildpadderne. Guldskildpadden bliver gerne aktiv omkring solopgang, hvor den begynder dagen med, at sole sig, i flere timer, hvor den ligger på alt der går ud i vandet, fra træstammer til klipper og sandrevler. Solpladsen deler Guldskildpadderne gerne sammen med andre skildpadde-arter, hvor de kan ligge helt op til 50 dyr og sole sig, på den samme træstamme. Resten af ​​dagen deler de mellem at sole sig og finde føde.

I de nordligeste egne af Guldskildpaddens leveområde, er skildpadde mest aktive fra marts til oktober, skildpadden overvintrer, i den resterende del af året, mens de sydlige populationer kan være aktiv, gennem alle månederne. Under dvaletilstand, ligger Guldskildpadden normalt neddykket unde vandet, ned til 2 meters dybde, hvor skildpadden har gravet sig ned i det bløde bundlag.

Bemærkning til arten - Guldskildpadder anses for at være en invasiv art i den danske natur, og derfor uønsket.

Derfor er der et importforbud, af Guldskildpadder til EU og derfor også Danmark. Guldskildpadder der er indført og købt før forbuddet, deres unger, må gerne sælges. Der er ingen forbud mod at eje en Guldskildpadde, eftersom man ikke skal kunne dokumenterer dyrets oprindelse. Guldskildpadder kan overleve den danske vinter og kan sammen med terrapinerne, fortrænge vores hjemmelige dyrearter, hvis de sættes ud i naturen.

Læs også, nederst på denne side: Historisk bøde for salg af Guldskildpadder!

Læs mere: Generel viden om sumpskildpadder

Forskelligt om Guldskildpadder

Chrysemys picta bellii - Western painted turtle

Guldskildpadden ligger meget af tiden i solen, skildpadden er set, hvor den lå ovenpå en rugende vandfugl.

Guldskildpadder parringsdans, hvor hannen vifter med sine klør, hen over hunnens næse. Er hun interesseret i ham, så vil hun blive på stedet og se på ham. - Hun skildpadden er i stand til at lagre, sæd fra forskellige hanner, efter parringen, så en enkelt kuld æg, kan være blevet befrugtet, af flere hanner.

Guldskildpadden er den eneste Nord Amerikanske skildpadde art, der naturligt dækker hele kontinentet. 

Guldskildpadder/Indianerskildpadder findes i flere underarter. 

Guldskildpadden er i dag forbudt, at sælge i den danske dyrehandel. For nuværende, er der endnu ingen restriktioner for private vedr. yngel og salg.

Akvarium indretning til de større sumpskildpaddearter

Reproduktion og unger

Western painted turtle - Gulskildpadde

Guldskildpadder lægger gerne 1 til 2 kuld æg om året. Hvert kuld indeholder fra 1 til 23 æg, det vil afhænge af størrelsen på hunnen. Udrugningstiden varer mellem 65 til 80 dage. Udrugnings temperaturen ligger mellem 22 - 32 grader. Der vil blive udruget 2/3 del hanner når udrugnings temperatur ligger under 28 grader. Der vil blive udruget 2/3 del hunner, hvis temperaturen ligger over 30 grader. Det vil blive et mix af kønnene, hvis udrugnings temperaturen er 28 - 30 grader. 

Rygskjoldet på de nyfødte unger, er runde og med en køl, farven og mønstre på både huden og skjoldet er lysere end hos den voksne skildpadde. Hovedet, øjne og hale på de nyudklækkede unge er også forholdsmæssigt større, end hos den voksne skildpadde.

Painted turtle - Chrysemys picta unger

Guldskildpaddens reder, er meget udsat for rovdyr, vaskebjørne, slanger, gnavere og mennesker er blandt de værste rovdyr. Unge skildpadder er også i stor risiko for angreb, fra frøer og store vadefugle, mens de voksne skildpadder kan blive taget, af alligatorer, rovfugle og vaskebjørne.

Hvis skildpadde ungen ellers overlever, de farer den udsættes for, i sine første leveår, så vil hannen blive kønsmodne i en alder af 2 - 5 år og hunnen i en alder af 4 - 8 år.

Guldskildpadden kan forvente og blive 20 år.

Guldskildpadde lægger æg

Guldskildpadden har gravet sin redde, i kanten af en havedam, her i Danmark. Nu bliver æggene så lagt. Efter skildpadden har lagt sit æg, så placerer dyret, ægget på plads, i redden. Så snart skildpadden har lagt sine æg, så dækker den jord, hen over redden og klapper jorden godt fast med sine bagluffer.
Guldskildpadden kaldes også Indianerskildpadden, i sit hjemland Nord Amerika, hedder den Western painted turtle, det latinske navn er Chrysemys picta bellii.
Video af Jan Petersen. - Nedenfor kan du se en unge, fra et af æggene, i videoen.

Denne unge, kommer af et af de æg, der blive lagt i videoen ovenfor. Ungen er her 3. cm. og ca. 1 måned gammel.

Vitaminer, mineraler og det nødvendige UVB-lys

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

UVB-lys (benyt 5,0 UVB kaldes også Forest) og varme er nødvendig for, at skildpadden kan optage kalk og vitaminer. UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau og parringsadfærd. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets hamskifte og skjoldet udvikler sig som det skal og skildpaddens kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Skildpadder kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke får sollys eller får kunstigt ultraviolet lys, UVB-lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan trænge gennem glas. D3-vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Skildpaddens foder skal indholde A-vitamin, det har betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Tilsæt derfor foderet vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin. Da Guldskildpadder kun spiser under vandet, kan det være svært at undgå, at vitaminerne flyder ud i vandet. Her kan man stoppe vitaminer og mineraler ind i melorme eller regnorme, som skildpadderne vil æde uden tøven. 

UVB lys øger appetitten, nødvendig for optagelse af kalk og vitaminer, aktivitetsniveauet og parringsadfærden, UVB-lys er nødvendig for, at dyrets hamskifte og skjoldet udvikler sig som det skal og skildpaddens kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Bemærk! At en UVB-pære, afgiver ikke varme nok (max. ca.26 grader), til en solplads, det er ikke nok varme til de fleste sumpskildpadder. Det er derfor også nødvendigt, at hænge en varmepære op, over solpladsen. 

Det er derfor også nødvendigt at hænge en varmepære op, over solpladsen. I dag benytter vi kun halogen pærer som varmepære. 

Under varmepæren skal temperaturen ligge på 30 - 35 grader. Der skal også være et køligere område på solpladsen, på ca.20 grader. Skildpadden kan så selv bestemme, hvilken temperatur den vil ligge under.

Du kan læse mere om, hvilke pærer der skal bruges og hvorfor det er nødvendigt med UVB-lys og varmepærer

Køb dine pærer, foder, vitaminer og mineraler til skildpadder på SkildpaddeShop

Overlever arten i fremtiden?

Et par unger af Chrysemys picta bellii - Guldskildpadde.

Forskere forudser nu, at Guldskildpadden - Chrysemys picta vil blive udryddet, på grund af den globale opvarmning

En trio af forskere fra Iowa State University har forudsagt, at Guldskildpadden styrer mod udslettelse, over det næste århundrede, som følge af den globale opvarmning. Forskningen der er udført af holdet, tyder på, eftersom planeten bliver varmere, så vil Guldskildpadden begynde at producere, kun hunner, hvad der vil fører til en gradvis udryddelse af arten.

Guldskildpadder er nogle af de mest almindelige arter, af skildpadder, i Nordamerika og derfor ikke i øjeblikket opført som truede.
Det vil snart ændre sig, forudsiger ISU teamet, fordi kønnet på skildpaddens afkom er bestemt af luftens temperatur, i mens de er unge og stadig udvikler sig, inde i ægget. Team medlem Fredric Janzen har studeret Guldskildpaddens ruge vaner, i over 25 år. Han har fundet ud af, at Guldskildpaddens rede, ligesom mange andre krybdyr, er påvirket af hvor varmt eller koldt det er udenfor. Jo varmere temperaturen er, så vil det resultere i, at der fødes flere hunner, er det koldere, så vil det resultere i, at der kommer flest hanner.

Ved hjælp af data fra Janzen forskning, der hjalp til, at der kunne skabes matematiske modeller, der kan forudsige kønnet i Guldskildpaddens æg, inden de udklækkes. Holdet havde en succesrate på 40 ud af 46. Deres modeller viser, at en gennemsnitlig temperaturstigning på blot 1,1 ° C ville være nok til, at Guldskildpadden vil producere flest hunner. Den generelle konsensus blandt Jordens videnskabsmænd, er, at de gennemsnitlige temperaturer i Nordamerika, vil stige med cirka 4 ° C i løbet af det næste århundrede. Medmindre der sker ændringer, vil det med størst sandsynlighed, udslette Guldskildpadden som art.

Guldskildpadden er i stand til at justere timingen, af deres æglægning. Holdet konstaterer, at dyrene kan rykke deres æglægning, med op til 10 dage. Hvis det er meget varmt i foråret, så vil hunnerne begynde at lægge æggene tidligere. Det samme kan ske, hvis foråret kommer sent, her kan skildpadden udskyde æg-lægningen nogle få dage, i håb om, at det vil blive varmere. Men det vil ikke være nok til, at forhindre, at det hovedsagligt vil være hunner, der fødes i fremtiden. Holdet siger, selv om skildpadderne vil forsøge, at tilpasse sig, det varmere klima, eventuelt ved at lægge deres æg i skyggen, det vil ikke hjælpe, fordi det stadig vil være for varmt. Guldskildpadden har en lange levetid og tager lang tid om at blive kønsmoden, og på grund af det, vil dyret ikke være i stand til at udvikle sig i takt med den globale opvarmning. Holdet siger, dyrene vil simpelthen løber tør for tid.

Hele artiklen, kan læses på engelsk her

Video med Guldskildpadder i naturen

Her kan du se en flot video, med Guldskildpadder - Western painted turtle ude i naturen. Videoen er lånt af JCVdude på Youtube.

Indianer skildpaddens naturlige habitat m.m. i Nordamerika

Gudinden Shaman skildpadde kvinde.

Guldskildpadder tilbringer det meste af deres tid i lavvandede vandløb, søer og floder. De kan også findes i enge, moser og damme, de er enda fundet svømmende i kvægets drikketrug. Langsomt flydende vand, med en blød, mudret bund og vegetation, hvor der er nedsænkede træstammer er ideelle levested for Guldskildpadder. Guldskildpadder kan indimellem ses, hvor de forsøger at krydse en motorvej om sommeren. Hvorfor finder man en sumpskildpadde på en motorvej? Det er normalt hunner der vil finde vej til en redeplads, hvor de kan lægge deres æg i. Det er bedst, ikke at forstyrrer skildpadden, men blot lade dem være eller hjælpe skildpadden med at krydse kørebanen.

Lakota indianerne kalder skildpadde "keya". Skildpadden er ofte portrætteret i Lakota indianernes historier, kunst og kunsthåndværk.

Guldskildpadden er en særdeles hårdfør skildpadde, det er ikke udsædvanligt at se den svømme under isen om vinteren.


Levested for Guldskildpadder

Havedam

I denne havedam, svømmer der en flok Guldskildpadder.

Guldskildpadden er meget hårdfør overfor de fleste temperaturer. De kan derfor godt klare sig udendørs året rundt. Hvis du har en dam, der tilbyder de rigtige forhold. Med en minimum vanddybde på 1,20 m., hvor skildpadden kan søge ned på bunden og gå i hi i de kolde måneder.

Har du Guldskildpadder i din havedam, sammen med andre arter, så vil Guldskildpadden tit, være den skildpadde art der viser sig først, på land, efter vinter dvalen. Er der en solstråle, så skal den udnyttes.

Hvis du har en havedam, så kan du sætte dine Guldskildpadder derud, om sommeren. Men det er vigtigt at huske, at skildpadder er rene udbryderkonger. En stensætning rundt om dammen vil sjældent være nok. Du kan f.eks. sikre stedet, med en indhegning af eternitplader eller lignende. Det er også afgørende, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som et supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i. har du en stor dam og blander denne skildpadde med andre sumpskildpaddearter og senere vil fange kun denne art igen, så kan du få problemer. De er lyn hurtige. 

Her er et eksempelt på, hvad der skal til for at have Guldskildpadden udendørs året rundt.
Hanne, gæst her på hjemmesiden, fortæller: At de har to Rødøret terrapiner, der lever året rundt, i et udendørsbassin, hvori der er 2500 liter vand, med en max. vanddybde på 120cm.
En kommenter til Hannes bassin: det er vigtigt med en god dybde på minimum 1,20 m. gerne 1,50 m., for ikke, at isen skal bundfryse om vinteren, samtidig skal der også være en stor vandvolume ellers er der ikke ilt nok i dammen til dyrene. Hvis isen bundfryser eller iltindholdet bliver for lavt, så har du ingen skildpadder, når foråret kommer. Brug eventuelt en god kraftig luftpumpe, der kan ilte vandet om vinteren. 
En havedam, alene lavet af plastfolie er ikke så velegnet, at overvintre i, som en dam med lerbund. Det er vigtigt at dammen, har svagt skrånede sider, op mod overfladen, som skildpadden kan klatre op af. Du kan få plastfolie med grusbelægning på 
(det er dyrt), det kan skildpadden få godt fast i. 

Et lille vinter trick: stik en balle halm eller et stort bundt tagrør ned i havedammen, inden frosten begynder. Isen lægger sig nu om halmen. lav nu et hul i isen, stik en haveslange ned i vandet, tab noget af vandet ud af dammen (evt. brug en pumpe), så der bliver en luftlomme på ca.3 cm. Luftlommen mellem isen og vandet vil nu virke som isolering. 
Det anbefales også, at du bruger en god luftpumpe, i din havedam 
(bemærk, det skal være en kraftig luftpumpe, der er beregnet til en havedam). En luftpumpe, hjælper både til en god iltning af vandet og holder en lille del af overfladen isfri.
De nævnte tiltag, vil også hjælpe med, at fjerne de giftige gasser der opstår i en havedam, på grund af rådne planterester o.a. nu kan blive udskiftet med frisk luft. På denne måde sikre du også, at fiskene klare vinteren i havedammen. - Nogle bruger en flamingokasse med låg, i stedet for en balle halm (skær først bunden af kassen). Når isen kommer, vil du under låget, nu have et isfrit område. Så man gennem hele vinteren kan løfte låget op og kikke og kontroller, at det hele er som det skal være, nede i vandet. 
Skildpadderne må ikke sættes ud, i den danske natur, undtagen, når de er hegnet godt ind.

Måske er din havedam ikke dyb nok, til en overvintring. Hvornår skal sumpskildpadderne tages ind. Guldskildpadder og Terrapiner kan opholde sig i havedammen til oktober, hvor nattefrosten for alvor begynder at sætte ind. Venter du for længe med at tage skildpadderne ind, så risikerer du, at skildpadderne forsøger at gå i vinterdvale i dammen. De begynder at grave sig ned i bundlaget, når de har gjort det, så er det temmelig besværligt at finde dem igen.

Dvale - I denne periode tager skildpadden næsten intet foder til sig. Skildpaddens stofskifte og fordøjelse hviler midlertidig i to-tre måneder ved ca. 10 grader. Temperaturkravene til vinterdvalen kan næsten kun opfyldes på en altan eller i en vinterhave. Skildpadden kan også anbringes i kælderen eller i et haveskur. Men det er vigtigt at holde øje med dem i hele perioden. Da de intet spiser og heller ikke udskiller noget, kan vi give skildpadderne sand som underlag. Eventuelt kan man bruge korkstykker til at dække dem med, så dyrene føler sig trykke.
Dyrene kan også holde deres vinterhi i deres akvaterrarie, hvis man har mulighed for det. Vinterhiet behøver ikke at være særlig langt, og vanstandet må gerne sænkes. Vandet bør stå lidt højere en skjoldets største bredde. På den måde kan skildpadden vende sig om, hvis den vælter om på ryggen, og det hvilende dyr kan få luft uden at svømme.
I dvaletilstanden forbruger dyret næsten ingen ilt. Skildpadden optager ilt gennem kloakken fra vandet.
Det er ikke nødvendigt at udskifte vandet i dvaleperioden. Så længe vandet er rent og iltrigt og under 10 grader, ved denne temperatur nedsættes skildpaddens stoftskifte, og energiforbruget minimeres. Sørg for at der under dvale perioden, hele tiden er en god gennemluftning af vandet.

Skildpadden kan også lægges i køleskabet, hvis dyret skal lægges i dvale. Læs mere under siden: Vinterdvale

Afslutning af vinterdvalen skal ske i et roligt tempo.

Læs mere om: Skildpadder går i dvale 

Herunder kan du se de fire undearter af Guldskildpader.

Western painted turtle - Chrysemys picta bellii

Han.

Estern painted turtle - Chrysemys picta picta

Han.

Southern painted turtle - Chrysemys picta dorsalis

Han.

Midland painted turtle - Chrysemys picta marginata

Hun.

Guldskildpadde - Chrysemys picta dorsalis han der soler sig på en træstamme.