Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus)

Denne side er opdateret d.28. aug. 2020

English text at the bottom of the page.

Læs også. Generelt om Moskusskildpadder

Beskrivelse. Skildpadden får normalt en skjoldlængde på ca. 15-17 cm. Det er normalt hannen der bliver størst. Vi har set en S. carinatus han med en skjoldlængde på over 20 cm.

Føde
Sternotherus carinatus er primært kødædende og spiser en bred vifte af hvirvelløse vanddyr og herunder krebs, igler, ferskvandmuslinger, snegle, fiske æg og forskellige insekter og deres larver. De vil også spise fisk og ådsler, rejer med skal. Skildpadden vil til tider spise vandplanter. Ind imellem kan du give skildpadden en god skildpadde foderpille, men, kun som supplement til en varieret foder. 

Moskusskildpadder spiser gerne fra bunden, det er ikke noget problem at vende skildpadden til at tage sit foder fra vandoverfladen.

Pyramide moskusskildpadden kan være aktiv på alle tider af døgnet også om natten. Hvorimod den. Alm. moskusskildpadde er mest aktiv aften og nat.

Læs her mere om foder og mineraler


Opførsel
S. carinatus lever næsten udelukkende i vand, den tilbringer det meste af sin tid i lavvandede, stærkt bevoksede, langsomt strømmende vandløb eller damme. Det eneste tidspunkt de kommer på land er, når hunnerne lægger deres æg. Deres føde består af primært hvirvellæse vanddyr, herunder muslinger, krebs, snegle og forskellige insekter. De lever også af fisk og ådsler. Når en S. carinatus føler sig truet, så frigiver den en grim lugt, der minder om lugten fra et stinkdyr.

Fangenskab
S. carinatus er ofte benyttet som kæledyr, og er jævnligt opdrættet i fangenskab. Dens relative lille størrelse og nemme pleje gør skildpadden til et attraktivt kæledyr.
Det er vigtigt, at vandet er rent. 

Forslag til akvarium
En ca. 250 liters akvarium vil være minimum til et par S. carinatus. Bliver dyrene 20 cm. i skjoldlængde bør skildpadderne have et noget større akvarium. Tilføjer man flere dyr, til akvariet, så skal størrelsen af akvariet selvfølgelig justeres op i størrelse. Som altid, når det er muligt, mere plads er altid bedre. Sternotherus carinatus er normalt en aktiv, mindre sumpskildpadde og de vil benytte hele den tilbudte plads.

Stærk filtrering tilrådes, da dyrene sviner meget med deres foder. Vandkvaliteten vil hurtig blive for dårlig, hvis der ikke er en tilstrækkelig filtrering. 
Tilføj sten og vandplanter til dyrene, da denne art er ret sky af natur og det vil give skildpadden en større følelse af sikkerhed. Det gælder især for unge skildpadder. 

S.carinatus er fra den sydlige del af USA, derfor er de ikke så kulde tolerante som S. odoratus - Almindelig moskusskildpadde.

S. carinatus foretrækker meget vand, en mindre landdel er derfor nok. S. carinatus kan sagtens trives i et habitat med dybt vand. Selvom de ikke soler sig så meget som andre sumpskildpaddearter, så skal de have muligheden for det, det er vigtigt. Hæng en UVB pære og en varmepære op over skildpaddens solplads, skildpadden vil bruge solpladsen. Lyset skal være tændt ca. 12 timer i døgnet.

Solpladsen kan laves på mange måder, benyt en trærod, en trærod eller byg en ø med eventuelt muld og sand. Find inspiration: Akvarium til moskusskildpadder
Unge skildpadder, foretrækker en ø af flydende vandplanter, at ligge på. 
Pyramide moskusskildpadden er mere sky af natur, end andre moskusskildpaddearter. Brug gerne et bundlag af sand eller 1-3 mm akvariegrus i akvariet, det synes at give dyrene en større følelse af sikkerhed. heri kan de grave sig lidt ned og ligge i skjul.

Sameksistens med andre sumpskildpadde arter.
Sternotherus carinatus går som regel rigtig godt sammen med andre skildpadder. De kan normalt godt sættes sammen med bl.a. Falske landkortskildpadder.

Store Pyramide moskusskildpadder med en 15-20 cm. i skjoldlængde de kan godt være meget dominerende i et akvarium, hvor de er sammen med andre skildpaddearter i. 

Man skal være forsigtige med, at holde andre moskusskildpadder sammen, med deres egen slags eller nært beslægtede arter. Der kan opstå aggressioner mellem rivaliserende hanner, eller med uimodtagelig hunner. Så hold øje med, hvordan de lever sammen, måske skal et enkelt dyr flyttes.

Indenfor alle skildpaddearter findes der individer, der er "asocial" og kræver at blive isoleret. Moskusskildpadder har alle så meget kraft i deres kæbe, at de kan gøre skade, på hinanden, f.eks. på et ben. 

Pyramide moskus. er den største af moskusskildpaddearterne, vi har set Pyramide moskus. med skjoldlængder på 20-22 cm. Pyramide moskus. er generelt den mest tilbagetrukket og sky af moskusskildpaddearterne. 

Hvorfor kan moskusskildpadder finde på at bide hinanden og hvad kan man gøre? Aggressive skildpadder

De kan sættes ud i havedammen om sommeren. Vi vil tage dem ind til efteråret og holde dem i et akvarium indtil til næste forår.

Indretning af akvarium til moskusskildpadder

UVB-lys og varme

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

Pyramide moskusskildpadder er ikke helt så kuldetolerante som den alm. moskusskildpadde, så hæv temperaturerne lidt for Pyramide moskusskildpadden i forhold til den alm. moskusskildpadde.

Pyramide moskusskildpadder solbader ikke meget, men, de skal have land, om ikke andet end når hunnen vil lægge æg. Alle moskusskildpaddearter skal kunne komme op på land.

Temperaturen på terrariets solplads bør være 30-35 grader.

Vandets temperatur 22-25 grader.

Brug et termometer til at tjekke, at terrariets temperaturer er passende. Det vil være passende temperaturer for Pyramide moskusskildpadde  (Sternotherus carinatus).  

Tilsæt vitaminer i moskusskildpaddens foder.
Tilsæt kalk, vitaminer og D3 vitaminer til skildpaddens kost.
Husk også at din skildpadde skal have UVB-lys over skildpaddens solplads. UVB-lys øger sumpskildpaddens appetit, aktivitetsniveau, parringsadfærd og dyrets hamskifte og at skjoldet udvikler sig som det skal og skildpadden kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til. UVB-lys hjælper skildpadden med at danne det aktive vitamin D3, der især har stor betydning for, at dyrets knogler/skjold opbygges korrekt (optagelse af kalk).
 
 
Til solplads vil vi benytte en 5,0 (Forest) UVB-pære og halogen varmepære 35/50 watt, der kan holde solpladsens tempersatur på de 30-35 grader. Sørg også for at skildpadden har et sted, hvor temperaturen er ca.20 grader. 
 

Tag hensyn til skildpaddens kraftige næb

Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus). Han 15 cm. i skjoldlængde og en sur bandit overfor andre skildpadder! Han bider ikke efter os, der håndtere ham.

Sternotherus carinatus er måske den mest sky, af moskusskildpadderne.

Skildpadden er ikke så tilbøjelig til at bide mennesker. Men, hvis skildpadden føler sig truet af dig, så vil den bide. Holder du skildpadden på siden af skjoldet, så kan skildpadden nemt bide dig, på grund af sin meget lange hals, derfor hold godt fast bagtil på skildpadden. Skildpaddens bid er smertefuldt og der går let hul i din finger. De store pyramide moskus. kan bide endda meget hårdt!

En han kan været ret voldsom, parringsivrig overfor en hun og han kan være et problem overfor andre sumpskildpadder i akvariet. Som hannen bliver større, kan han bide meget hårdt og let aflive en mindre skildpadde. Vi anbefaler derfor, har du en han, så have mindst tre hunner til ham, han kan fordele sin energi ud på. Mange skildpaddeejer er bedst tjent med kun at holde hunner. 

Som alle de andre moskusskildpaddearter, så solbader de ikke så meget som andre sumpskildpaddearter. Men, de skal have en landdel med det hele.

Reproduktion og unger

Razorback unger.

Hunnen er kønsmoden når dens skjoldlængde er 9 til 10 cm. 

Hunnen lægger 2 - 3 kuld æg om året, med 2 - 4 æg af gangen.

Æggene vejer 5 - 6 gram.

Æggenes udrugningstemperatur ligger på mellem 25 - 29 grader. 

Udrugningstiden varer mellem 80 og 110 dage, og de nyfødte unger vejer mellem 2 og 4 gram.

Levesteder i Nordamerika

Kort over levested for Sternotherus carinatus. - Map, distribution of Sternotherus cariantus.

Sternotherus carinatus er en art af moskusskildpadder, der er hjemmehørende i Nordamerikai USA, hvor skildpadden findes i det sydøstlige Oklahoma, Arkansas, Mississippi, øst i Texas, Florida og Louisiana. 

Denne Pyramide moskusskildpadden går ikke i dvale.

Pyramide moskusskildpadde unge

Beskrivelse

Forveksling mellem S. minor minor og S. carinatus

Imens Snap moskusskildpadde (Sternotherus minor minor) er ung, så har skildpadden 3 køl, langs rygskjoldet.

Snap moskus. kan forveksles med kølen, på en Pyramide moskus. (Sternotherus carinatus).

Men, Pyramide moskus. har en mere stejl køl, og kun én enkelt køl, imod Snap moskus. har en mere afrundet rygskjold.

Se nedenfor slide-show: Hvordan ser du forskel på Snap-, og Pyramide moskusskildpadder.

Snap moskusskildpadde (Sternotherus minor minor) og
Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus).

Rygskjold

Køl, er det øverste skarpe punkt på skjoldet

Bugskjold

Skildpaddens hængsel

Hængsel er det stykke der forbinder bugskjold og rygskjold.

Rygskjold.

English text. Sternotherus carinatus - Razorback Musk Turtle

Han af Sternotherus carinatus - Pyramide moskusskildpadde.

Geographic range
The turtle is found in USA, SE Oklahoma, Arkansas, Mississippi, east Texas, Florida and Louisiana.

Description
The S. carinatus turtle grows to approximately 15 cm (5.9 in) in length, some animals reach 22 cm i length. It has a brown colored Shell With black markings at the edges of each scute. The shell has a distinct, sharp keel down the center of its length, giving the species its common name. The body is normally grey brown in color, with black spotting, as is the head, which tends to have a pear shape to it. It has a long neck, short legs, and a sharp beak. Males can be distinguished from females byt heir longer tails.

Behavior.
They livealmostentirelyin the water, spending most of their time in shallow, heavily vegetated, slow moving creeks, or ponds. The only time they come up on land is when the females lay their eggs. When a S. carinatus turtle feels threatened, it will release a foul odor, similar to a skunk's.

Captivity.
S. carinatus is often used as pets, and is regularly bred in captivity. Its relative small size and easy care makes the turtle an attractive pet.

Diet in captivity.
Their diet consists primarily of creyfish, aquatic invertebrates, including freshwater clams, snails With shell, high quality turtle pellets such as Mazuri and Reptomin, as well as earth worms, and various insects. They also feed on fish and carrion.

Captive habitat.
Being more aquatic than the closely related mud turtles, razorback musk prefer a greater sized water area. Razorback musk are well able to thrive in deep water habitat. Though infrequent baskers, ample opportunity to do so is important. A spotlight over their basking area will be utilized. This area can be in the form of a rock projecting from the water, or in the case of young specimens, floating aquatic plants are preferred. Razorbacks are more shy by nature than other species of musk turtles, and a substrate of river pebbles seems to give them a greater sense of security.

Recommended enclosure.
30 gallon (120 liter) aquaria is sufficient for razorbacks. The addition of more than a single specimen would require the keeper to adjust the enclosure size accordingly. As always, when possible, more room is always better. These are active turtles, and they will utilize the space offered. Strong filtration is advised, as these are messy feeders, and water quality is often compromised if filtration is not adequate. The addition of rocks and aquatic plants are advised owing to this species shy nature, and the greater sense of security that these provide. This especially true of young specimens. Given the southern distribution of this species, they are less likely to be as cold tolerant as the stinkpot.

Community habitat.
Given ample space, razorbacks do very well in community settings. Painted turtles, sliders, and cooters are good choices as tank mates. Razorbacks are well able to live in the deeper water that these basking species require, and usually coexist peacefully provided the size difference of the inhabitants is not pronounced. Caution is advised when maintaining any musk turtles together with their own kind or closely related species. Aggression between rival males, or with unreceptive females often results. As with mud turtles, these situations should be monitored closely. Razorback's are the largest of the musk turtles.

Other information.
Perhaps the shyest of the musk turtles. Not inclined to bite. Like all musk turtles, they are infrequent baskers.