Invasive og forbudte vandplanter skal du være opmærksom på!

Gode vandplanter til skildpadde dammen.

Vi kan være bagefter med at opdater de invasive og forbudte planter, her på siden.

Derfor, find mere viden om invasive og forbudte vandplanter: Miljøstyrelsen

Under topsiden Havdeam - linker vi til endnu mere relevant viden, om at holde sumpskildpadder i havedam. 

Denne side er opdateret d.22. marts 2022

Planter til din skildpadde dam

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd. Foto H. Nygaard

Vandplanter spiller en afgørende rolle i skildpadde damme. De fungerer som fødekilde, skjulested og yngleområde for dine skildpadder. Flydeplanter, undervandsplanter og planter langs kanten af dammen, det er de tre hovedkategorier af vandplanter, som er i din skildpadde dam.

  • Flydende vandplanter benyttes som skjul, for de små skildpadder. 
  • Flydende planter benyttes til foder.
  • Undervands planter findes under vandet eller i overfladen. Plantens rødder er enten forbundet til bundlaget eller flyder frit i vandet. 
  • Kantplanter.

Gode og sikre planter, til dine skildpadder: 

Vi linker til Wikipedia, Sumpskildpadder støtter dette net-opslagsværk. Altsammen for, at forbedre skildpaddernes liv.

Når du har skildpadder, så er undervandsplanter, som vandpest og hornblade vigtige, fordi de optager næringsstoffer fra vandet og derved begrænser algevæksten.

Vandpest, hornblad og krebseklo kan brede sig meget, men det er ikke noget problem. Bliver der for mange planter, kan de nemt fiskes op og smides på komposten.

Klip sumpplanterne ned om efteråret, ellers falder de visne planter ned i dammen, hvor de går i forrådnelse.

Vandhyacinter og muslingeblomster er ikke dyre planter. De er ikke vinterhårdføre, og holder derfor kun sommeren over.

Undgå at plante nøkkeroser i nærheden af springvand, da planterne ikke kan lide at få sprøjtet vand på bladene.

Videncenter Bolius De bedste planter til din havedam i almindelighed.

Læs også siden: Vandplanter til akvarium med sumpskildpadder.

Ønsker du mange planter, i din dam, så skal du skaffe dig sumpskildpadder, der ikke æder dine planter.  Er du i tvivl om, hvilken skildpadde-art, dine skildpadder er? Så kan du læse mere her: Sumpskildpaddearter


Sikre vandplanter - Se slideshov

 

Andemad, (flydeplante)

Vand Hyacinth - Eichornia sp., (flydeplante)

Hornblad - Ceratophyllum demersum, (undervandsplante)

Vandpest, (undervandsplante)

Krebseklo, (flydeplante)

Muslingeblomst - Pistia stratiotes, (flydeplante)

Åkande - Vandlilje, (flydeplante)

Nøkkeroser, (flydeplante)

Vandbregne - Salvinia natans, (flydeplante)

Denne kunstige åkande, æder sumpskildpadder. Så hold "planten" væk fra din skildpaddedam. Vi tester og tjekker udstyr og andet for dig og dine skildpadder.