Clemmys guttata - Prikket flodskildpadde

Prikket flodskildpadde.

Denne side er opdateret d.28. aug. 2020

English text at the bottom of the page.

Akvarium indretning til Prikket flodskildpadde.

Skildpadden er en af de mindste skildpaddearter, fundet i USA. Skildpaddens skjold er sort med runde og gule pletter, pletterne varierer efter skildpaddens alder. Det ældre skildpadden er, det flere pletter kan den have. Der er talt helt op til 125 pletter, fordelt ud over skjoldet og krop. De unge skildpadder, kan have helt ned til kun en enkelt plet på, hvert skæl. Skildpaddens ben er mest sorte, med røde og orange pletter mixed mellem de gule pletter.  Bugskjoldet er mere ensfarvet sort. 

Skildpadden kan opnå en en skjoldlængde på 10 - 13 cm. Rekord længden er 14 cm. Hunnen kan blive lidt større end hannen.

Prikket flodskildpadde - Spotted Turtle - Clemmys guttata

Bugen af en Pletted flodskildpadde.

Køn. Bestemmes let på de  voksne skildpadder. Hannen har en sort kind, hvor hunnen har en meget lysere orange eller rødlig kind. Hannen har også en længere, tykkere hale. De fleste voksne hanner, har brunlige øjne, og hunnerne har orange øjne.

Andre oplysninger. Skildpadden har ikke store svømmeluffer, hvorfor den ikke svømmer helt så godt som mange af de andre sumpskildpadder. Skildpadden vil gerne ligge på land og køle af under skyggefulde områder og køle af.

Den Plettede flodskildpadde kan sagtens overleve dens ejer. Skildpadden er kendt for, at kunne opnå en alder på over hundrede år, rekorden skulle være over 150 år.

Der er ikke fundet nogle underarter, af denne skildpadde. Der er dog lidt forskel på den prikkedes flodskildpaddes størrelse og farver, i de forskellige leveområder, i USA. 

Læs også: Generelt om sumpskildpadder

Føde og leveforhold

Føde ude i naturen. Skildpadden æder lidt af hvert. På skildpaddens kostplan er der fårekyllinger, andre insekter, orme, snegle, vandplanter, krebs og til tider alger. Den plettede flodskildpadde elsker at spise orm. Det ældre skildpadden bliver, vil de spise alt fra vandplanter bl.a. vandpest til insekter bl.a. græshopper. Alle fødeemner spises i vandet, selv om skildpadden finder fodret på land, så vil de trække føden ned i vandet og æde det. 

Føde i fangenskab. Her kan du give dine skildpadder regnorm, havesnegle, insekter, rejer med skal, muslinger og vandplanter. Benyt en god skildpadde foderpille f.eks Reptomin, men dette foder skal kun benyttes som et supplement.

Habitat i fangenskab

Clemmys guttata

Den plettede flodskildpaddes akvaterrarium kan bygges ret enkelt. For, at komme så tæt på dyrets foretrukkende habitat i naturen, så tilbyder du skildpadden i akvaterrariet, det halve til vand og den anden halvdel til landdel. Her kan du eventuelt benytte: trærødder, skifer, bundlaget kan være sand med små sten til mellem store sten, med vandplanter. Skildpadden kan lide at sole sig, så der skal være varmespot og UVB-lys adgang på landdelen.

På landdelen kan du eventuelt benytte dig af tørveblokke, muld og mos, det vil hjælpe til, at holde en jævn fugtighed. 

Et akvarium på 250 liter, helst større, har plads til tre skildpadder. Vanddybden behøver ikke, at være mere end ca. 20 cm. til denne art. 

Solpladsens temperatur bør være 35 grader og vandet 21 - 24 grader. 

Vitaminer, mineraler og det nødvendige UVB-lys og varme

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

UVB-lys (benyt 5,0 UVB kaldes også Forest) og varme er nødvendig for, at skildpadden kan optage kalk og vitaminer. UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau og parringsadfærd. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets hamskifte og skjoldet udvikler sig som det skal og skildpaddens kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Skildpadden bruger meget af dagen med at ligge og solbade. Skildpadder kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke får sollys eller får kunstigt ultraviolet lys, UVB-lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan trænge gennem glas. D3-vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Tilsæt derfor foderet vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin. 

Hvis du kan give dine skildpadder adgang til direkte sol, så vil dyrene elske det. Husk, solens stråler kan ikke gennemtrænge glas, akryl, plexiglas eller andre materialer.

Bemærk! At en UVB-pære, afgiver ikke varme nok (max. ca.26 grader), til en solplads, det er ikke nok varme til de fleste sumpskildpadder. Det er derfor også nødvendigt, at hænge en varmepære op, over solpladsen. Vi benytte i dag kun halogen pære 35/50 watt varmepærer for at holde de ca.35 grader på solpladsen, der passer denne skildpaddeart. 

En god landdel med UVB-lys og varme hjælper skildpadden til, at holde sig tør og fri for alger og svamp. Giv dyrene en døgnrytme, hvor UVB- og varmepæren er 12 timer, i døgnet.

Du kan læse mere om, hvilke pærer der skal bruges og hvorfor det er nødvendigt med både UVB-lys og varme, til dine sumpskildpadder: UVB-lys og varme

Køb dine pærer, foder, vitaminer og mineraler til skildpadder på SkildpaddeShop

Læs mere: Generel viden om sumpskildpadder 

Habitat i naturen

Clemmys guttata - Prikket flodskildpadde

Den plettede skildpadde findes ofte i sumpede områder, som enge, moser, søer, damme, vandløb og grøfter. Skildpadden vil for det meste være i områder, hvor der er relativt stille vand. 

Opførsel. Skildpadden er for det meste dagaktiv. Det er normalt kun redesøgende hunner, der er aktive om natten. 

Havedam. Skildpadden vil have gavn af, at kunne komme ud i en havedam. Vi vil dog foreslå, at du tager skildpadden ind om efteråret. Læs mere om havedam

Levested

Den prikkede flodskildpaddes levesteder spænder fra Maine-området hele vejen ned til det centrale Florida. Staterne omfatter: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia og Florida.

Reproduktion og unger

Unge af den prikkede flodskildpadde.

Kurmageriet består af en ret voldsom jagt og bideri fra hannens side.

Det er at foretrække, at have en stor landdel, hvis du tænker på at avle, med skildpadderne. Hunnen får så bedre valgmuligheder med hensyn til at finde æglægningspladser. 

 

Dansk avlet Prikket flodskildpadde - Clemmys guttata unge.

Hunnen lægger gennemsnitligt 4 æg. I naturen er klækketiden mellem 70 - 83 dage. 

Ungen måler er ca. 2,5 cm. ved fødsel. Hvis ellers ungen får den rigtige føde, så vil skildpadde ungen kunne tredoble sin størrelse, på kun få måneder.

Dansk avlet Prikket flodskildpadde - Clemmys guttata unger.

Skildpadden bør håndteres forsigtigt. Tag kun skildpadden op, i kort tid, et par gange om ugen. Hvis du ønsker at avle med din skildpadde, så frarådes det helt at håndtere dyrene, skildpadderne har brug for at være stress-fri. 

English text

Spotted turtle.

Spotted Turtle - Clemmys guttata

Description. The spotted turtle is one of the smallest turtles found in the United States. Its black shell is with yellow spots, which vary depending on the spotted turtle’s age. Older turtles can have many more spots. Younger turtles have normaly just a few spots. Its legs are mainly black with red or orange and yellow spots.

Sex can be determined. Males have a black chin, females have a much brighter orange or reddish chin. Males have a longer, thicker tail. In most adults, males have brownish eyes, and females have orange eyes.

Size. Adults range from about 4 to 6 inches (10 - 13 cm.) long. When hatchlings emerge from their eggshells, they measure about 1 inch long. They can triple their size in just a few months. They can be raised to adults in about three years.

Life Span. These turtles are known for living more than 100 years, and the oldest on record live more than 150 years old. 

Caging. 70 Gallons/250 liter aquarium can house one male and two female spotted turtles,  Add plants, roots, stone to provide comfort and prevent turtles from drowning.

A few different basking spots should be made available to allow your turtle to climb out of the water and completely dry off. This prevents algae and fungus growth on its skin and shell. A heat lamp and UVB bulbs should be placed above the basking spot. Submersible filters can also be used to help keep the water clean. 

Spotted turtles are poor swimmers, so they should be kept in shallow water about 4 to 6 inches/20 cm. deep. 

Lighting and Temperature. I recommend a water temperature around 70 degrees fahrenheit/23 graders celsius with a basking area of about 90 degrees732 graders celsius. Spotted turtles should have a few basking areas. Heat is necessary for any turtle fighting a respiratory infection.

A few UVB bulbs should be included, as well. They simulate natural light and assist turtles in synthesizing vitamin D3, which aids calcium absorption.

Diet. Spotted turtles feed on a variety of things. Wild turtles feed on just about anything that lives or falls in the water and can fit in their mouth. They prefer foods such as insects, earthworms, mealworms, crickets, clams, prawns with shell, ReptoMin Turtle pellets and maybe a little vegetation that might grow in your pond or aquarium.

Feed the adult spotted turtles every other day. The young Turtle shall be fed every day until they are 6 months old.

In the wild spotted turtles usually feed from late March through late October. Sometimes they eat into early November. A turtle's stomach must be empty before it enters into a full state of hibernation. Otherwise the food will eventually rot in its stomach and possibly kill the turtle.