Falsk landkortskildpadde "Mississippi" (Graptemys pseudogeographica)

Graptemys pseudogeographica kohnii - Mississippi Map Turtle

Falsk landkortskildpadde kan SLET IKKE undvære UVB-lys. Bare få måneder uden UVB-lys, vil skade de falske landkortskildpadder. Det gælder både unge og voksne dyr. 

Den falske landkortskildpadde findes primært i de store floder og de tilstrømmende vandløb, men de findes også i søer, damme og til tider også i moser. Arten hører naturligt til i Nordamerika. Skildpadden ønsker vand med rigelig vegetation, hvor der er gode muligheder for solbadning og med langsom strøm, der må gerne være mudret bund, men de findes også i de hurtig strømmende floder.

Her på siden, vil der vises billeder af, hvordan du kan se forskel, på underarterne, af Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogoegraphica.

Graptemys pseudogeographica kohnii 

Graptemys pseudogeographica pseudogeographica 

Graptemys pseudogeographica ouachitensis

Graptemys pseudogeographica sabinensis

Der er generelt ingen problemer ved, at mixe hanner og hunner som man vil, når det er falske landkortskildpadder. Det er ikke en aggressiv sumpskildpaddeart. 

Akvarium indretning til Falsk landkortskildpadde.

Denne side er opdateret d.16. dec. 2021

Graptemys ouachitensis

Graptemys pseudogeographica

Foto. Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - False Map Turtle. Hanner bliver tit ikke store.

English text at the bottom of the page.

Pasningsvejledning til landkortskildpadder, i PDF-fil

Status i USA - Beskyttet, bortset fra Mississippi-floden og dens tilsluttede tilløb. Her er de lovligt at tage med et gyldigt fisketegn.

Beskrivelse - Denne skildpadde er generelt rolig og bider ikke. Det er en mediumstørrelse skildpadde, der bliver mellem 12 til 27 cm i rygskjoldslængde.

Skildpadden er meget afhængig, af, at kunne sole sig.

Foto: Denne voksne han med en skjoldlængde på kun 10.cm. har manglet UVB-lys og varme i sine unge år. Det baggerste af skjoldkanten er desværre rådnet væk. 

Hvor kommer navnet falsk landkortskildpadde fra?Skjoldet er mørkebrun, oliven eller sort. Denne skildpadde har fået sit navn efter de lyse gule linjer, der danner det netformede eller kortmønster på bugskjoldet, men dette mønster er normalt skjult på voksne. På hals og ben, ser vi de gule linjer der ligner stier på et kort. 

Ældre hunner har mørke pletter på skjoldet. Der er en lang køl hen over rygskjoldet, der er temmelig fremtrædende, selv hos voksne. Kanten på bagsiden af rygskjoldet ersavtakkede. Hornpladerne er matgul med sorte linjer og swirls. Hoved og lemmer er sorte eller mørkeoliven. Der er lyse gule streger på hoved og lemmer. På hovedet har skildpadden to store gule nakkepletter, lige bag dens øjne. Bemærk, at pletterne ingen forbindelse, har til nogle af de linjer der går ned langs dyrets hals. (Se foto længere nede).

Hunnerne får et skjold på op til 27 cm. længde, de er  meget større end hannerne. Hun skildpadden har også et bredt hoved og kort hale. Voksne hanner får en max. 15 cm. langt skjold, de har lange kløer på forlufferne og en lang tyk hale, med kloak åbning, der sidder lige vedkanten af skjoldet. Unge dyr har lysere skæl   og aftegninger, et mørk mønster på bugskjoldet og en udtalt køl hen over rygskjoldet.
Bugskjoldet er næsten helt fladt.

Alder. Falsk landkortskildpadde vil typisk leve i 30-50 år. Men, vi har viden om en hun, der i en alder af 72 år stadigvæk lagde æg.

Levemåde - Den falske landkortskildpadde har en kortere aktiv sæson, sammenlignet med de andre skildpadder fra Iowa. De er aktive fra april til september. De er dagaktive og bruger meget tid på at solebade.  
De fourager i korte perioder i løbet af dagen. De voksne og unge skildpadder, de bruger det meste af dagen på solbadning. De daser og soler sig på alting, over vandet, så længe det ligger væk fra kysten, ude på dybt vand. Træstubbe og væltede træer med mange grene og klipper vil give dyret ideelle solpladser og et stort antal skildpadder 
vil dase på de steder. 
Disse skildpadder skal man nærme sig meget forsigtigt, eftersom de er meget overvågne dyr. Hvis én af dem dykker, så dykker de alle. Skildpadderne kommer tilbage ret hurtigt, men vil vende meget forsigtige i vandet, indtil faren er drevet over.  Skildpadden bevæger sig kun tæt ved vandet.

Habitat i fangenskab - Falsk landkortskildpadde solbader meget. Skildpadden skal kunne komme op på land og få tørret både sin ryg og bugskjold. 

Eftersom landkortskildpadder er mere nervøs end andre skildpadder, bør placeringen af deres akvarium eller dam, vælges med omhu. Skildpadder der befinder sig i et meget trafikeret miljø, kan blive stresset, af den konstante opmærksomhed. Dette kan også føre til skjold skader. Sumpskildpadder, der konstant dykker mod bunden, i panik, er mere udsatte for, at skade skjoldets kanter, hvilket kan føre til infektioner og muligvis død. 

Landkortskildpaddernes nervøsitet, bør der tages hensyn til, derfor må du vælge placeringen af skildpaddens hjem, med største omhu, det gælder indenfor som udenfor.

Landkortskildpadder synes at være mindre tolerante, overfor dårligt vand, end andre sumpskildpadder. For at have en sund skildpadde, så er det vigtigt, at vandets renhed og kvalitet opretholdes.

Ved håndtering af skildpadden, vil de sjældent bide, men tilgængæld vil de tit lade vandet.

Akvarium/terrarium - En lille flok 2-4 landkortskildpadder, der har en rygskjoldlængde på 16-18 cm, kan holdes i ca. 400 liter vand, gerne mere vand. Er dyrene større, måske 20-24 cm, så skal de have tilsvarende mere vand og dermed et større akvarium.

Om man har en enkelt eller 4 sumpskildpadder, så ændre det ikke noget væsentlig på de liter vand, dyrene skal have. Hver enkelt sumpskildpadde skal have plads til at kunne svømme rund og få dækket sit behov for motion. En sumpskildpadde i god kondition, er typisk, en skildpadde der er rask. Når den udover plads også har en solplads, med både en UVB- og varmepære

Vil du starte med et mindre akvarium, til din lille nykøbte sumpskildpadde, så kan du eventuelt begynde med et akvarium i halv størrelse, af, hvad de voksne dyr skal have.

Giv din skildpadde det rette akvarium, fra starten, hvis du vil være sikker på succes og forblive glad for din hobby. Vi ved af erfaring, at mange sumpskildpadder aldrig kommer ud, af deres første akvarium. Alle har de bedste intentioner, når de første gang står med den lille ny sumpskildpadde.

Som de fleste andre sumpskildpadder, så vil hannen være mindre end hunnen. Meget tit ser, vi landkortskildpadde hanner, der kun har en skjoldlængde på ca. 10-11 cm.

Akvarium indretning til de større sumpskildpaddearter

Skildpadden bør have en vandtemperatur på ca.20-22 grader. Lufttemperatur 27-30 grader. Solplads temperatur 31-35 grader.
Skildpadden er god til at svømme, derfor skal dyret have en så stor vandybde som det er muligt. Bundlaget kan være alt fra sand til et fint-medium størrelse gruslag.

Føde i fangenskab - Den falske landkortskildpadde er generelt kødæder. Det vil være bedst og mest naturligt for dyrene at fodre med hele foderdyr, f.eks. regnorme, vandsnegle fra sø, bænkebidere, vandinsekter, melorme, tørfisk og småfisk fra ferskvand. Det er vigtigt, at skildpadderne også får ben og indvolde fra fisken, som indeholder mange vitaminer og mineraler.

Fodring af sumpskildpadder - Som et supplement kan du give skildpadden de færdiglavede foderpiller. Find kvalitets foderpiller på SkildpaddeShop.dk

I naturen spiser den falske landkortskildpadde gerne fisk (især døde fisk), vandindsekter, snegle fra sø og måske spiser den også lidt vandplanter. 

Parring

Et par falske landkortskildpadder - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica. Den mindste er en han.

Hannen kommer til hunnen bagfrasvømmer over hendevender sig mod hendeog trommer sine kløer mod hendes snude.
Den falske landkortskildpadde lægger æg i foråret. Hunnerne lægger op til tre kuld æg om året (Ernst, Lovich, and Barbour, 1994). De bygger rede sent i maj til juli. Almindeligvis vil skildpadden ikke trække langt for at lægge æg. Hunnerne kan finde på at grave nogle falske reder, før de endelig lægger mellem 8-22 elliptiske æg, gennemsnitlig 14 æg, ca. 32-41 mm lange og 18-26 mm brede, en vægt melle 6-11 gramHvor det er muligt, vil de oftest bygge rede i en sandrevle. Når æggene klækkes, så har ungerne en længde på 25-32 mm, de kommer frem i august eller september, det kan ske, at de overvintre i reden (Vogt, 1981). Skildpadden er voksen i en alder af ca. 14 år (Ernst, Lovich, and Barbour, 1994). 

Udrugning i rugemaskine - Temperaturen skal være ca. 28 grader og en luftfugtighed på 80-90 %. Æggene klækker efter 60-82 dage. Udruger man i en hjemmelavet rugekasse, vil det være en god ide, at have et låg over selve æggekasse. Husk, at låget skal være lidt skrå, så æggene ikke får vanddråber ned over dem. Se her, hvordan man kan bygge en 
rugekasse

UVB lys og varme er meget vigtigt for denne skildpadde

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Den falske landkortskildpadde synes mere udsat for skjoldproblemer, end andre sumpskildpadde arter.

De allerfleste sygdomme hos skildpadder, opstår fordi dyrets ejer ikke har hængt både en UVB-pære og en varmepære op over skildpaddens solplads. - Over 60% af alle ”kæleskildpadder” er syge! Det er fakta og kunne så let undgås, hvis skildpaddens ejer og dyrehandler ved, hvad der er vigtigt og nødvendigt for en skildpadde. Det ved du heldigvis nu.

UVB-lys kan anskaffes som pærer, hvilket de fleste gør og som lysstofrør. Varmepæren kan i princippet være alle pærer, der lyser og afgiver varme nok.

Vigtig viden, en UVB-pæres stråler, virker kun godt nok, inden for det første år. Herefter har UVB-strålerne fra pæren tabt så meget værdi, at pæren nu skal udskiftes med en ny UVB-pære. Bemærk, UVB-pæren kan for det meste endnu lyse, med pæren afgiver ikke nok UVB-stråler. Du kan eventuelt nu benytte den brugte pære, et andet sted. Husk, UVB- og varmepærer skal kasseres til genbrugsaffaldet.

Vi anbefaler at du skriver dato på pærens sokkel, hvornår pæren er udskiftet, så husker du lettere, hvornår pæren igen skal skiftes, efter højst 1. år.

Til en solplads skal der bruges båden en UVB-pære og en varmepære. Altså to pærer.

Foto: Se eksempel på en god UVB- og varmepære.

Vi skal forsøge at efterligne naturen og solens stråler. Derfor hænger vi båden en UVB-pære og en varmepære op over solpladsen, sammen efterligner pærerne solens stråler. Din skildpadde vil nu søge lyset ved at vende sig op imod pærerne, i naturen vil det være solens stråler, skildpadden vender sig imod.

Lad være med at anskaffe dig bundvarme til skildpadden, det kan være udmærket til en gekko, men, du har en skildpadde der vil have lys/solen som varmegiver.

Både UVB- og varmepæren hænges sammen, lige ved siden af hinanden, enten i pære-fatninger eller i terrarielamper.

De fleste UVB-pærer gavner skildpadden, hvis de ikke hænger mere end højst 15. cm. over skildpadden. Men, tjek altid æskens fakta. UVB i lysstofrør de virker gerne ved lidt større afstand, her må du tjekke, hvad fabrikanten skriver på æsken.

Temperaturen på solpladsen, skal være 30-35 grader under varmepærerne, vil være passende for de afrikanske sumpskildpaddearter.

Temperaturen reguleres ved at hæve eller sænke varmepæren. Er der for koldt på solpladsen, skal varmepæren sænkes lidt og omvendt. Vi kan desværre ikke give dig nogle centimeter, så den rette højde rammes, det afhænger helt af de omgivelser varmepæren skal hænge i. Benyt et termometer, læg det på solpladsen og mål temperaturen. Tjek temperaturen en gang i mellem, på solpladsen, en ny varmepære vil ændre effekt, i løbet af sin levetid.

Bemærk, alle skildpaddearter skal have adgang til både UVB-lys og varme. Ingen skildpadde uden undtagelse.

Som varmepære, benytter vi i dag halogen spot pære på 35 eller 50 watt, hvilket er nok til at varme de fleste solpladser op, til 30-35 grader. Har du flere sumpskildpadder, skal du afpasse antallet af solpladser.   

Halogen spot pærer kan holde til vandsprøjt og har en levetid på flere tusinde timer.

En glødepære kan ikke tåle vandsprøjt eller tåle at blive berørt når den er varm. Glødepæren holder kun 2-4 måneder i et skildpaddeanlæg. Halogen spot pæren er meget billigere over tid.

Sørg for at skildpaddens land, er stort nok til også at have et lidt køligere område, hvor skildpadden kan trække hen, hvis den ikke vil ligge direkte på solpladsen. Skildpadden kan så selv bestemme, hvilken temperatur den vil ligge under.

Ide til at bygge en solplads: Akvarium indretning

Din skildpadde holder sin fordøjelse og krop i gang, ved at kunne flytte sig rundt i akvariet og op på land, som skildpadden har behov for. Husk, din skildpadde er koldblodet dyr og skildpaddens krop, har den sammen temperatur som dyrets omgivelser afgiver. Ligge skildpadden under UVB- og varmepæren, så har skildpadden behov for varme, fodret skal fordøjes og kroppen kan udvikle sig.

Vil du vide mere om, hvad koldblodet dyr (vekselvarme) er: Skildpadder = Krybdyr

De mest brugte UVB-pærer, der benyttes til de allerfleste skildpaddearter, kaldes enten 5,0 – 6,0 – 100 – Forest, det er en skala der fortæller om UVB-strålernes kraft. Skalaen der bruges, afhænger af fabrikatet du anskaffer dig. UVB-pærer kan anskaffes som sparepærer, hvilket er udmærket, de findes normalt i 13 watt og 26 watt. En UVB-pære på 13 watt er normalt nok for de fleste.

Advarsel: Du må ikke give dine skildpadder en kraftigere UVB-pære eksempel 10,0 – 12,0 og derved tro at den stærkere pære, bare kan hænges højere op. Mere er ikke bare bedre, men kan rent ud sagt være livsfarlig for din skildpadde.

Din skildpadde skal have adgang til både UVB-lys og varme for at kunne optage vitaminer, mineraler og kalk fra det gode foder du giver den, til gavn for skildpaddens krop og skjold.

Har skildpadden ikke adgang til UVB-lys og varme, så vil det gode foder du har givet skildpadden, bare løbe lige igennem skildpadden og ikke gavne dyret, din skildpadde vil blive syg og til sidst vil din skildpadde dø.

UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau, parringsadfærd og mulighed for at optage vitaminer og mineraler. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets skjold og skelet kan udvikle sig som det skal og skildpadden kan skifte sine skæl og skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Mangler skildpadden UVB-lys og varme, så vil din skildpadde ikke kunne skifte skæl og ham/hud. Kan skæl og hamskifte ikke forgå normalt, så vil din skildpadden kunne ende med at blive deform og kroppen og dens organer ikke udvikle sig optimalt, din skildpadde vil heller ikke have kræfter og energi til at lægge æg.

En voksen skildpadde hun, der ikke lægger æg, det er tegn på at der er noget galt, normalt er det fordi skildpadden ikke har adgang til UVB-lys og eller varme.

Din skildpadde har behov for en normal døgnrytme, med dag og nat, lad UVB- og varmepæren lyse i ca.12 ad gangen, i døgnet.

Husk, at UVB-lys ikke kan trænge gennem glas, plexiglas, akryl eller andre materialer. Så vil UVB-lyset ikke hjælpe din skildpadde.

Inden du går ud og handler en UVB-pære, skal du selv finde ud af, hvad det er du søger efter? – Lær at genkende en UVB-pære? Du kan ikke regne med at din lokale dyrehandler ved nok? Vi har tit set nye skildpaddeejer komme hjem med en forkert pære.

Bemærk. En UVB-pære koster mellem kr.150-kr.240 

Du kan læse mere om UVB-lys og varme, hvordan du genkender en UVB-pære, test, biologien og hvorfor det rette lys er livsvigtigt for din skildpadde: UVB-lys og varme

Vi ved godt der findes pærer, hvor fabrikanten påstår at pæren indeholder både UVB-lys og varme. I praksis bliver pærerne enten meget for dyre at anvende eller fungere i praksis ikke godt nok. Vi har testet det meste på markedet. Vent med de specialpærer indtil du har fået meget mere erfaring, med at holde skildpadder.

Find dine pærer på Skildpaddeshop.dk 

Helbred. Den falske landkortskildpadde synes mere udsat for skjoldproblemer, end andre sumpskildpadde arter.

Her hos Skildpadder ABC har vi bemærket, hvis denne skildpaddeart mangler UVB-lys, bare i nogle få måneder, så vil det være nok til at skildpaddens skjold tager så meget skade, at det kan vare flere år inden skildpadden kommer sig igen, hvis dyret nogensinde gør det? Derfor er det særdeles vigtigt at denne skildpadde får den helt nødvendige solskin eller har både en UVB- og varmepære over solpladsen. Ellers vil der opstå skjoldproblemer som svamp, råd, deformt skjold og måske endda ende med at skildpadden dør.

Skildpadde der har overlevet uden UVB-lys og varmepære i 2 år!

Foto. Voksen hun af Falsk landkortskildpadde. Der var ved at rådne væk i en bajle vand. Uden solplads, med UVB-lys og en varmepære. Vi reddede skildpaddens liv, men vi kan ikke genskabe skjold der er rådnet væk. 

Det er ikke for sjovt, når vi fortæller dig, at denne skildpaddeart skal have UVB-lys der fungere og en varmepære der lyser og hænger ned over dyrenes solplads.

De skildpadder vi har modtaget der har set værst ud, fordi de har manglet en solplads, med fungerende UVB-lys og varme, det er de Falske landkortskildpadder.

Skifter skæl og hud/ham

En ung falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica spiser en musling.

Falsk landkortskildpadde (Graptemys pseudogeographica).

De hvide pletter der er på skjoldet, det er skildpadden der er ved at skifte skjoldplader/hamskifte. Det er meget vigtigt at denne skildpaddeart altid har UVB-lys og en varmepære, så skildpadden ikke får problemer med deres ham/hud og skælskifte.

The whitespots on the carapace, the turtle is shedding. UVB-light is necessary for this turtle species.

Graptemys p. kohnii og pseudogeographica. Graptemys ouachitensis og sabinensis

Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogegraphica.

Baur, 1890. Graptemys pseudogeographica kohnii - Mississippi

Gray, 1831. Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - False map turtle

Cagle, F.R. 1953. fandt to nye underarter af Graptemys pseudogeographica.

Graptemys pseudogeographica ouachitensis - Ouachita map turtle og Graptemys pseudogeographica sabinensis - Sabine map turtle.

 

Ansigtstegninger

Underarter

Her kan du se de forskellige underarters ansigts tegninger.

Lever roligt sammen med andre skildpadder

Her kan du se to Falsk Landkortskildpadde, der ligger og soler sig sammen med flere andre arter sumpskildpadder. Den baggerste og den forrest midtfor er landkortskildpadder

Opførsel - Denne skildpadde er meget rolig og bider ikke. Falsk landkortskildpadde er en god skildpadde, at sætte sammen med moskusskildpadder, cooter og andre sumpskildpaddearter. Det vil ikke være den falske landkortskildpadde, der begynder en eventuel ballade. 

Man kan også roligt holde flere hanner og hunner sammen, der vil normalt ikke opstå problemer. 

Du kan også holde en enkelt landkortskildpadde alene i dit akvarium, det giver ingen problemer.

Havedam - Denne skildpadde lever godt sammen med terrapiner, moskusskildpadder og andre arter, i et havebassin. 
Kan denne skildpadde blive ude i dammen om vinteren og gå i dvale? I de nordlige egne af skildpaddens hjemland USA, her går skildpadden i dvale.
 

Læs mere om at holde sumpskildpadder i en havedam

Læs mere om: Skildpadder går i dvale

Men det er vigtigt at huske, at skildpadder er rene udbryderkonger. Almindelig lavt grøn havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder godt klatre over! Her kan du bukke toppen, af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, den vej. Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan de store skildpadder også kravler over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, sat på tværs, enten lidt oppe eller på toppen.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen, det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Hvis hegnet er afsluttet med et bræt, på tværs, i toppen, er også sikkert. Du kan også benytte lodrette stolper, eternit plader eller fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert.

Men, pas på med små skildpadder under åben himmel. En havedam der ikke er overdækket med et trådnet, vil være indbydende for katte, rotter, rovfugle, fiskehejre, krager og måger, hvor de kan finde på at snuppe sig en lille skildpadde og løbe eller flyve væk med! Her hjælper det kun at have et trådnet over dammen. Unger af landkortskildpadder er i risiko for at forsvinde ud i den blå luft, til ca. 3. års alderen.

Falske landkortskildpadder kan holdes i en sikret havedam, om sommeren. 

Lidt mere erfarne skildpaddeejer, har succes med at holde den falske landkortskildpadde i havedammen, hele året rundt. Hvor dyrene om vinteren, ligger i dvale på bunden, af dammen, under de rette forhold. Hvor der blandt andet skal være en god gennemluftning/iltning, af dammen.

Mere om de rette forhold: Dam & skildpadder

Falsk landkortskildpadde

Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica ouachitensis - False Map Turtle. Skildpadden er midt i ham- og skjoldskife. Hvilket er en helt naturlig del af skildpaddens liv. Skifter dine landkortskildpadder ikke skæl, så vil det normalt skyldes problemer med din UVB- og varmepære på land.

Bugsiden hos ung skildpadde

Graptemys pseudogeographica pseudogeographica

Her kan vi se det særprægede mønster på skildpaddens bugskjold. Det flotte mønster fortager sig desværre med skildpaddens alder.

Symbiose

En fugl fjerner en igle fra en landkortskildpadde.

Painting: A grackle removes leeches from a basking map turtle.

Nordamerika: Den falske landkortskildpadde ligger gerne og strækker hals, og strækker alle tæer og lemmer ud for at sole sig. Det har ført til en interessant symbiose mellem fuglen Sort trupial (common grackles - Quiscalus quiscula), hvor de lader fuglen hoppe rundt og fjerne igler og andre smådyr.

Indbyrdes forhold: Falske landkortskildpadder har aldrig problemer med hinanden. Det er måske den mindst aggresive af alle de sumpskildpadder, vi ser i hobbyen.

Levested

Levested - Den falske landkortskildpadde findes primært i de store vandløb i Missouri, det øvre Mississippi, og Ohio flodsystem fra Ohio, Indiana, Illinois, Wesconsin, Minnesota og Dakota sydover til Tennesse, vest Mississippi, Lousiana med flodens udløb i Golfen og ind i det østlige Texas.
 

Distribution - Graptemys pseudogeographica occurs primarily in large streams of the Missouri, upper Mississippi, and Ohio River system from Ohio, Indiana, Illinois, Wesconsin, Minnesota, and the Dakotas southward to Tennesse, western Mississippi, Louisiana, and estern Texas.

English text - Graptemys pseudogeographica - Mississipe Map Turtle

False Map Turtle (Graptemys pseudogeographica pseudogeographica)

Population.
Graptemys pseudogeographica shows great variation in local abundance, ranging from a rare element in a turtle community to being by far the dominant species. Subspecies pseudogeographica represents less than 10% of the turtle community in the upper Mississippi, and is abundant only in the upper part of the Missouri. Population declines have been reported from main rivers downstream of Kansas City and St. Louis. 

Habitat and Ecology.
Graptemys pseudogeographica is a turtle of rivers, lakes, ponds, oxbows and occasionally marshlands; mud bottoms are preferred, as are areas with dense aquatic vegetation, and abundant basking sites; it is apparently more generalist in its habitat use than sympatric G. ouachitensis. Nests are placed on sandy banks.
Mississippi Map Turtles are generalist omnivores, feeding on a wide variety of small animal prey including bivalves, carrion, and plant parts. Males reach 15 cm carapace length (CL), females 27 cm CL. Maturity is reached at 4–6 years in males, and at eight years in females; size at maturity is apparently unknown. Longevity may exceed 35 years in captivity. 
Females may produce up to four clutches of about 14 (8–22) eggs. Incubation takes 60–82 days. Hatchlings measure 25–37 mm. 

Map Turtles (Graptemys species), although perhaps the most striking of the “Slider”- type aquatic turtles, are the most difficilt to keep successfully. They are brilliantly patterned chelonians, with fine striping on their shells and skin. Different species can be distinguished by the form these patterns take.

Very wary and nervous turtles, they live in clean rivers and streams in the central and southern portions of the United States. In captivity they require pristine water conditions. Their enclosure should be placed in an area that gets little traffic, as they stress easily The sexes are quite dimorphic, with females growing to just under twice the size of males. Map turtles should be kept only by someone with experience keeping turtles and a willingness to devote a lot of effort and care to them. 

Basking map turtle stretch their hind limbs, spread the webbing between their toes, and extend their heads and forelimbs, and this has led to an interesting feeding and cleaning symbiosis with the common grackles (Quiscalus quiscula) in Wisconsin. The birds remove leeches from the turtles' leg and neck cavities as they move along the basking site carfully inspecting each turtle. The map turtles appear to be oblivious of the grackles, even when rocked back and forth while a leech is being pulled free. (See photo higher up the page.) 

Captive habitat
These are aggressive baskers, so a basking spot is required. UVB lighting is needed as well as a heat lamp over the basking spot.

They are excellent swimmers and their captive habitat should have a water depth as deep as possible. Substrate should be anywhere from a sand to a fine-to-medium size gravel.
Recommended temperature: Air Temperature: Low to mid 80's/27-30 C. Basking Temperature:High 80's to low 90's/31-35 C. Water Temperature: Low to mid 70's/22-25 C.

Arter af landkortskildpadder

Listet alfabetisk

Graptemys barbouri, Carr & Marchland, 1942 – Barbour's map turtle

Graptemys caglei, Haynes & McKown, 1974 – Cagle's map turtle

Graptemys ernsti Lovich & McCoy, 1992 – Escambia map turtle

Graptemys flavimaculata, Cagle, 1954 – yellow-blotched sawback or Yellow-blotched map turtle

Graptemys geographica, Le Sueur, 1817 – northern map turtle, kendt som den alm. landkort skildpadde

Graptemys gibbonsi, Lovich & McCoy, 1992 – Pascagoula map turtle

Graptemys nigrinoda, Cagle, 1954 – Black-knobbed map turtle

Graptemys oculifera, Baur, 1890 – Ringed map turtle

Graptemys pearlensis Ennen, Lovich, Kreiser, Selman, Qualls, 2010 – Pearl River map turtle

Graptemys pulchra Baur, 1893 – Alabama map turtle

Graptemys versa Stejneger, 1925 – Texas map turtle

Graptemys pseudogeographica, Gray, 1831 – False map turtle: underarter

  • Graptemys pseudogeographica kohnii, Baur, 1890 – Mississippi map turtle
  • Graptemys pseudogeographica ouachitensis, Cagle, 1953 – Ouachita map turtle
  • Graptemys pseudogeographica pseudogeographica, Gray, 1831 - False map turtle
  • Graptemys pseudogeographica sabinensis, Cagle, 1953 - Sabine map turtle