Falsk landkortskildpadde "Mississippi" (Graptemys pseudogeographica)

Graptemys pseudogeographica kohnii - Mississippi Map Turtle

Denne side er opdateret d.14. okt. 2020

Akvarium indretning til Falsk landkortskildpadde.

Den falske landkortskildpadde findes primært i de store floder og de tilstrømmende vandløb, men de findes også i søer, damme og til tider også i moser. Arten hører naturligt til i Nordamerika. Skildpadden ønsker vand med rigelig vegetation, hvor der er gode muligheder for solbadning og med langsom strøm, der må gerne være mudret bund, men de findes også i de hurtig strømmende floder.

Her på siden, vil der vises billeder af, hvordan du kan se forskel, på underarterne, af Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogoegraphica.

Graptemys pseudogeographica kohnii 

Graptemys pseudogeographica pseudogeographica 

Graptemys pseudogeographica ouachitensis

Graptemys pseudogeographica sabinensis

Der er generelt ingen problemer ved, at mixe hanner og hunner som man vil, når det er falske landkortskildpadder. Det er ikke en aggressiv sumpskildpaddeart. 

Graptemys ouachitensis

Graptemys pseudogeographica

Foto. Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - False Map Turtle.

English text at the bottom of the page.

Pasningsvejledning til landkortskildpadder, i PDF-fil, kan du finde på siden her

Status i USA - Beskyttet, bortset fra Mississippi-floden og dens tilsluttede tilløb. Her er de lovligt at tage med et gyldigt fisketegn.

Beskrivelse - Denne skildpadde er generelt rolig og bider ikke. Det er en mediumstørrelse skildpadde, der bliver mellem 12 til 27 cm i rygskjoldslængde.

Skildpadden er meget afhængig, af, at kunne sole sig.

Skjoldet er mørkebrun, oliven eller sort. Denne skildpadde har fået sit navn efter de lyse gulelinjer, der danner det netformede eller kortmønster på bugskjoldet, men dette mønster er normalt skjult på voksne.

Ældre hunner har mørke pletter på skjoldet. Der er en lang køl hen over rygskjoldet, der er temmelig fremtrædende, selv hos voksne. Kanten på bagsiden af rygskjoldet ersavtakkede. Hornpladerne er matgul med sorte linjer og swirls. Hoved og lemmer er sorte eller mørkeoliven. Der er lyse gule streger på hoved og lemmer. På hovedet har skildpadden to store gule nakkepletter, lige bag dens øjne. Bemærk, at pletterne ingen forbindelse, har til nogle af de linjer der går ned langs dyrets hals. (Se foto længere nede).

Hunnerne får et skjold på op til 27 cm. længde, de er  meget større end hannerne. Hun skildpadden har også et bredt hoved og kort hale. Voksne hanner får en max. 15 cm. langt skjold, de har lange kløer på forlufferne og en lang tyk hale, med kloak åbning, der sidder lige vedkanten af skjoldet. Unge dyr har lysere skæl   og aftegninger, et mørk mønster på bugskjoldet og en udtalt køl hen over rygskjoldet.
Bugskjoldet er næsten helt fladt.

Alder. Falsk landkortskildpadde vil typisk leve i 30-50 år. Men, vi har viden om en hun, der i en alder af 72 år stadigvæk lagde æg.

Levemåde - Den falske landkortskildpadde har en kortere aktiv sæson, sammenlignet med de andre skildpadder fra Iowa. De er aktive fra april til september. De er dagaktive og bruger meget tid på at solebade.  
De fourager i korte perioder i løbet af dagen. De voksne og unge skildpadder, de bruger det meste af dagen på solbadning. De daser og soler sig på alting, over vandet, så længe det ligger væk fra kysten, ude på dybt vand. Træstubbe og væltede træer med mange grene og klipper vil give dyret ideelle solpladser og et stort antal skildpadder 
vil dase på de steder. 
Disse skildpadder skal man nærme sig meget forsigtigt, eftersom de er meget overvågne dyr. Hvis én af dem dykker, så dykker de alle. Skildpadderne kommer tilbage ret hurtigt, men vil vende meget forsigtige i vandet, indtil faren er drevet over.  Skildpadden bevæger sig kun tæt ved vandet.

Habitat i fangenskab - Falsk landkortskildpadde solbader meget. Skildpadden skal kunne komme op på land og få tørret både sin ryg og bugskjold. 

Eftersom landkortskildpadder er mere nervøs end andre skildpadder, bør placeringen af deres akvarium eller dam, vælges med omhu. Skildpadder der befinder sig i et meget trafikeret miljø, kan blive stresset, af den konstante opmærksomhed. Dette kan også føre til skjold skader. Sumpskildpadder, der konstant dykker mod bunden, i panik, er mere udsatte for, at skade skjoldets kanter, hvilket kan føre til infektioner og muligvis død. 

Landkortskildpaddernes nervøsitet, bør der tages hensyn til, derfor må du vælge placeringen af skildpaddens hjem, med største omhu, det gælder indenfor som udenfor.

Landkortskildpadder synes at være mindre tolerante, overfor dårligt vand, end andre sumpskildpadder. For at have en sund skildpadde, så er det vigtigt, at vandets renhed og kvalitet opretholdes.

Ved håndtering af skildpadden, vil de sjældent bide, men tilgængæld vil de tit lade vandet.

Akvarium/terrarium - En lille flok 2-4 landkortskildpadder, der har en rygskjoldlængde på 16-18 cm, kan holdes i ca. 400 liter vand, gerne mere vand. Er dyrene større, måske 20-24 cm, så skal de have tilsvarende mere vand og dermed et større akvarium.

Om man har en enkelt eller 4 sumpskildpadder, så ændre det ikke noget væsentlig på de liter vand, dyrene skal have. Hver enkelt sumpskildpadde skal have plads til at kunne svømme rund og få dækket sit behov for motion. En sumpskildpadde i god kondition, er typisk, en skildpadde der er rask. Når den udover plads også har en solplads, med både en UVB- og varmepære

Vil du starte med et mindre akvarium, til din lille nykøbte sumpskildpadde, så kan du eventuelt begynde med et akvarium, i halv størrelse, af, hvad de voksne dyr skal have.

Giv din skildpadde det rette akvarium, fra starten, hvis du vil være sikker på succes og forblive glad for din hobby. Vi ved af erfaring, at mange sumpskildpadder aldrig kommer ud, af deres første akvarium. Alle har de bedste intentioner, når de første gang står med den lille ny sumpskildpadde.

Som de fleste andre sumpskildpadder, så vil hannen være mindre end hunnen. Meget tit ser, vi landkortskildpadde hanner, der kun har en skjoldlængde på ca. 10-11 cm.

Akvarium indretning til de større sumpskildpaddearter

Skildpadden bør have en vandtemperatur på ca.22 grader. Lufttemperatur 27-30 grader. Solplads temperatur 31-35 grader.
Skildpadden er god til at svømme, derfor skal dyret have en så stor vandybde som det er muligt. Bundlaget kan være alt fra sand til et fint-medium størrelse gruslag.

Føde i fangenskab - Den falske landkortskildpadde er generelt kødæder. Det vil være bedst og mest naturligt for dyrene at fodre med hele foderdyr, f.eks. regnorme, vandsnegle fra sø, bænkebidere, vandinsekter, melorme, tørfisk og småfisk fra ferskvand. Det er vigtigt, at skildpadderne også får ben og indvolde fra fisken, som indeholder mange vitaminer og mineraler.

Fodring af sumpskildpadder - Som et supplement kan du give skildpadden de færdiglavede foderpiller. Find kvalitets foderpiller på SkildpaddeShop.dk

I naturen spiser den falske landkortskildpadde gerne fisk (især døde fisk), vandindsekter, snegle fra sø og måske spiser den også lidt vandplanter. 

Parring

Et par falske landkortskildpadder - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica. Den mindste er en han.

Hannen kommer til hunnen bagfrasvømmer over hendevender sig mod hendeog trommer sine kløer mod hendes snude.
Den falske landkortskildpadde lægger æg i foråret. Hunnerne lægger op til tre kuld æg om året (Ernst, Lovich, and Barbour, 1994). De bygger rede sent i maj til juli. Almindeligvis vil skildpadden ikke trække langt for at lægge æg. Hunnerne kan finde på at grave nogle falske reder, før de endelig lægger mellem 8-22 elliptiske æg, gennemsnitlig 14 æg, ca. 32-41 mm lange og 18-26 mm brede, en vægt melle 6-11 gramHvor det er muligt, vil de oftest bygge rede i en sandrevle. Når æggene klækkes, så har ungerne en længde på 25-32 mm, de kommer frem i august eller september, det kan ske, at de overvintre i reden (Vogt, 1981). Skildpadden er voksen i en alder af ca. 14 år (Ernst, Lovich, and Barbour, 1994). 

Udrugning i rugemaskine - Temperaturen skal være ca. 28 grader og en luftfugtighed på 80-90 %. Æggene klækker efter 60-82 dage. Udruger man i en hjemmelavet rugekasse, vil det være en god ide, at have et låg over selve æggekasse. Husk, at låget skal være lidt skrå, så æggene ikke får vanddråber ned over dem. Se her, hvordan man kan bygge en 
rugekasse

Graptemys p. kohnii og pseudogeographica. Graptemys ouachitensis og sabinensis

Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogegraphica.

Baur, 1890. Graptemys pseudogeographica kohnii - Mississippi

Gray, 1831. Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - False map turtle

Cagle, F.R. 1953. fandt to nye underarter af Graptemys pseudogeographica.

Graptemys pseudogeographica ouachitensis - Ouachita map turtle og Graptemys pseudogeographica sabinensis - Sabine map turtle.

 

Ansigtstegninger

Underarter

Her kan du se de forskellige underarters ansigts tegninger.

Lever roligt sammen med andre skildpadder

Her kan du se to Falsk Landkortskildpadde, der ligger og soler sig sammen med flere andre arter sumpskildpadder. Den baggerste og den forrest midtfor er landkortskildpadder

Opførsel - Denne skildpadde er meget rolig og bider ikke. Falsk landkortskildpadde er en god skildpadde, at sætte sammen med moskusskildpadder, cooter og andre sumpskildpaddearter. Det vil ikke være den falske landkortskildpadde, der begynder en eventuel ballade. 

Man kan også roligt holde flere hanner og hunner sammen, der vil normalt ikke opstå problemer. 

Du kan også holde en enkelt landkortskildpadde alene i dit akvarium, det giver ingen problemer.

Havedam - Denne skildpadde lever godt sammen med terrapiner, moskusskildpadder og andre arter, i et havebassin. 
Kan denne skildpadde blive ude i dammen om vinteren og gå i dvale? I de nordlige egne af skildpaddens hjemland USA, her går skildpadden i dvale.
 

Læs mere om at holde sumpskildpadder i en havedam

Læs mere om: Skildpadder går i dvale

Men det er vigtigt at huske, at skildpadder er rene udbryderkonger. Almindelig lavt grøn havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder godt klatre over! Her kan du bukke toppen, af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, den vej. Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan de store skildpadder også kravler over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, sat på tværs, enten lidt oppe eller på toppen.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen, det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Hvis hegnet er afsluttet med et bræt, på tværs, i toppen, er også sikkert. Du kan også benytte lodrette stolper, eternit plader eller fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert.

Men, pas på med små skildpadder under åben himmel. En havedam der ikke er overdækket med et trådnet, vil være indbydende for katte, rotter, rovfugle, fiskehejre, krager og måger, hvor de kan finde på at snuppe sig en lille skildpadde og løbe eller flyve væk med! Her hjælper det kun at have et trådnet over dammen. Unger af landkortskildpadder er i risiko for at forsvinde ud i den blå luft, til ca. 3. års alderen.

Falske landkortskildpadder kan holdes i en sikret havedam, om sommeren. 

Lidt mere erfarne skildpaddeejer, har succes med at holde den falske landkortskildpadde i havedammen, hele året rundt. Hvor dyrene om vinteren, ligger i dvale på bunden, af dammen, under de rette forhold. Hvor der blandt andet skal være en god gennemluftning/iltning, af dammen.

Mere om de rette forhold: Dam & skildpadder

Falsk landkortskildpadde

Falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica ouachitensis - False Map Turtle. Skildpadden er midt i ham-, skjoldskife.

Symbiose

En fugl fjerner en igle fra en landkortskildpadde.

Painting: A grackle removes leeches from a basking map turtle.

Den falske landkortskildpadde ligger gerne og strækker hals, og strækker alle tæer og lemmer ud for at sole sig. Det har ført til en interessant symbiose mellem fuglen Sort trupial (common grackles - Quiscalus quiscula), hvor de lader fuglen hoppe rundt og fjerne igler og andre smådyr.

UVB lys og varme er meget vigtigt for denne skildpadde

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

UVB-lys er helt nødvendig for den Falske landkortskildpaddes velbefindende og helbred.
En UVB pære og en varmepære er begge nødvendige at hænge op over skildpaddens solplads. Skildpadden vil opholde sig meget på solpladsen. Når solen skinner i naturen, så ligger landkortskildpadden og solbader, det meste af dagen.

UVB lys og varme er helt nødvendig for at skildpadden kan optage de mineraler, kalk og vitaminer der findes i skildpaddens foder. Skildpadder er krybdyr og reagerer fuldstændig anderledes end pattedyr gør på det foder de spiser, og skildpadder optager også mineraler og vitaminer anderledes.

UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau og parringsadfærd. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets hamskifte og skjoldet udvikler sig som det skal og skildpaddens kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til. Hæng derfor en UVB pære og varme pære op, over skildpaddens solplads, så kravler skildpadden selv op. på land, når den behøver en dosis lys og varme. Husk, at UVB-lys ikke virker gennem glas eller andre materialer.

UVB-pæren er mest effektiv indtil 15 cm. afstand fra dyret.  Benytter du et UVB lysstofrør, skal du følge fabrikantens anbefaling, vedrørende afstand over dyrene. Sørg for at pærerne lyser ca. 12 timer i døgnet, så dyret får en normal døgnrytme.

Bemærk! At en UVB-pære, afgiver ikke varme nok (max. ca.26 grader), til en solplads, det er ikke nok varme til de fleste sumpskildpadder. Det er derfor også nødvendigt, at hænge en varmepære op, over solpladsen. Vi benytter i dag kun Halogen pære.

Dine skildpadder skal også kunne kravle op på land, hvor dyrene kan få en højere temperatur på 30-35 grader. Ellers vil skildpadden ikke kunne forbrænde/fordøje sit foder og derved få gavn af dit dyre indkøbte foder. 

Husk, dine skildpadder skal også have adgang til en skyggefuld plads, hvor temperaturen er ca.20 grader.

Du kan læse mere om, hvilke pærer der skal bruges og hvorfor det er nødvendigt med både UVB-lys og varme, til dine sumpskildpadder: UVB-lys og varme

Helbred. Den falske landkortskildpadde synes mere udsat for skjoldproblemer, end andre sumpskildpadde arter. Her hos Sumpskildpadder, har vi bemærket, hvis denne skildpaddeart mangler UVB-lys, bare i få måneder, så vil det være nok til at skildpaddens skjold kan tage så meget skade, at det kan vare flere år, inden skildpadden kommer sig igen, hvis dyret nogensinde gør det? Derfor er det særdeles vigtigt at denne skildpadde får den helt nødvendige sol/UVB-lys. Ellers vil der opstå skjoldproblemer som svamp, råd, deformt skjold og måske endda ende med at skildpadden dør.

Køb dine UVB- og varmepærer på SkildpaddeShop.dk

En ung falsk landkortskildpadde - Graptemys pseudogeographica pseudogeographica spiser en musling.

Falsk landkortskildpadde (Graptemys pseudogeographica).

De hvide pletter der er på skjoldet, det er skildpadden der er ved at skifte skjoldplader/hamskifte. Det er meget vigtigt at denne skildpadde art, har UVB-lys, så dyret ikke får problemer med ham og skæl/skjold skiftet.

The whitespots on the carapace, the turtle is shedding. UVB-light is necessary for this turtle species.

Graptemys pseudogeographica pseudogeographica

Her kan vi se det særprægede mønster på skildpaddens bugskjold. Det flotte mønster fortager sig desværre med skildpaddens alder.

Levested

Levested - Den falske landkortskildpadde findes primært i de store vandløb i Missouri, det øvre Mississippi, og Ohio flodsystem fra Ohio, Indiana, Illinois, Wesconsin, Minnesota og Dakota sydover til Tennesse, vest Mississippi, Lousiana med flodens udløb i Golfen og ind i det østlige Texas.
 

Distribution - Graptemys pseudogeographica occurs primarily in large streams of the Missouri, upper Mississippi, and Ohio River system from Ohio, Indiana, Illinois, Wesconsin, Minnesota, and the Dakotas southward to Tennesse, western Mississippi, Louisiana, and estern Texas.

English text - Graptemys pseudogeographica - Mississipe Map Turtle

False Map Turtle (Graptemys pseudogeographica pseudogeographica)

Population.
Graptemys pseudogeographica shows great variation in local abundance, ranging from a rare element in a turtle community to being by far the dominant species. Subspecies pseudogeographica represents less than 10% of the turtle community in the upper Mississippi, and is abundant only in the upper part of the Missouri. Population declines have been reported from main rivers downstream of Kansas City and St. Louis. 

Habitat and Ecology.
Graptemys pseudogeographica is a turtle of rivers, lakes, ponds, oxbows and occasionally marshlands; mud bottoms are preferred, as are areas with dense aquatic vegetation, and abundant basking sites; it is apparently more generalist in its habitat use than sympatric G. ouachitensis. Nests are placed on sandy banks.
Mississippi Map Turtles are generalist omnivores, feeding on a wide variety of small animal prey including bivalves, carrion, and plant parts. Males reach 15 cm carapace length (CL), females 27 cm CL. Maturity is reached at 4–6 years in males, and at eight years in females; size at maturity is apparently unknown. Longevity may exceed 35 years in captivity. 
Females may produce up to four clutches of about 14 (8–22) eggs. Incubation takes 60–82 days. Hatchlings measure 25–37 mm. 

Map Turtles (Graptemys species), although perhaps the most striking of the “Slider”- type aquatic turtles, are the most difficilt to keep successfully. They are brilliantly patterned chelonians, with fine striping on their shells and skin. Different species can be distinguished by the form these patterns take.

Very wary and nervous turtles, they live in clean rivers and streams in the central and southern portions of the United States. In captivity they require pristine water conditions. Their enclosure should be placed in an area that gets little traffic, as they stress easily The sexes are quite dimorphic, with females growing to just under twice the size of males. Map turtles should be kept only by someone with experience keeping turtles and a willingness to devote a lot of effort and care to them. 

Basking map turtle stretch their hind limbs, spread the webbing between their toes, and extend their heads and forelimbs, and this has led to an interesting feeding and cleaning symbiosis with the common grackles (Quiscalus quiscula) in Wisconsin. The birds remove leeches from the turtles' leg and neck cavities as they move along the basking site carfully inspecting each turtle. The map turtles appear to be oblivious of the grackles, even when rocked back and forth while a leech is being pulled free. (See photo higher up the page.) 

Captive habitat
These are aggressive baskers, so a basking spot is required. UVB lighting is needed as well as a heat lamp over the basking spot.

They are excellent swimmers and their captive habitat should have a water depth as deep as possible. Substrate should be anywhere from a sand to a fine-to-medium size gravel.
Recommended temperature: Air Temperature: Low to mid 80's/27-30 C. Basking Temperature:High 80's to low 90's/31-35 C. Water Temperature: Low to mid 70's/22-25 C.

Arter af landkortskildpadder

Listet alfabetisk

Graptemys barbouri, Carr & Marchland, 1942 – Barbour's map turtle

Graptemys caglei, Haynes & McKown, 1974 – Cagle's map turtle

Graptemys ernsti Lovich & McCoy, 1992 – Escambia map turtle

Graptemys flavimaculata, Cagle, 1954 – yellow-blotched sawback or Yellow-blotched map turtle

Graptemys geographica, Le Sueur, 1817 – northern map turtle, kendt som den alm. landkort skildpadde

Graptemys gibbonsi, Lovich & McCoy, 1992 – Pascagoula map turtle

Graptemys nigrinoda, Cagle, 1954 – Black-knobbed map turtle

Graptemys oculifera, Baur, 1890 – Ringed map turtle

Graptemys pearlensis Ennen, Lovich, Kreiser, Selman, Qualls, 2010 – Pearl River map turtle

Graptemys pulchra Baur, 1893 – Alabama map turtle

Graptemys versa Stejneger, 1925 – Texas map turtle

Graptemys pseudogeographica, Gray, 1831 – False map turtle: underarter

  • Graptemys pseudogeographica kohnii, Baur, 1890 – Mississippi map turtle
  • Graptemys pseudogeographica ouachitensis, Cagle, 1953 – Ouachita map turtle
  • Graptemys pseudogeographica pseudogeographica, Gray, 1831 - False map turtle
  • Graptemys pseudogeographica sabinensis, Cagle, 1953 - Sabine map turtle