Leopardskildpadder (Geochelone pardalis)

Her har vi været ude og plukke friske ukrudtsplanter, til vores leopardskildpadde.

Denne side er opdateret d.12. maj 2020

Leopardskildpadden (Geochelone pardalis), lever naturligt i Afrika. Leopardskildpadden vil have en skjoldlængde på 25-45 cm. Det er derfor nødvendigt, at man tænker sig godt om, inden man anskaffer sig en leopardskildpadde. Andre underarter af Leopardskildpadden, fra Somalia og Ethiopien kan blive temmelig store, helt op til 75 cm i skjoldlængde. Hunnerne vokser sig ofte større end hanner. Men, på grund af store geografiske variationer, kan man ikke benytte det som kønsbestemmelse. Hanner vil normalt have et konkav bugskjold og større hale. 

Noget andet du også skal være klar over, det er at leopardskildpadder kan blive meget gamle. I naturen lever leopardskildpadden mellem 50-100 år.

Leopardskildpadden skal mindst være 10 år, inden de er kønsmoden. Skildpadden lægger typisk 18 æg, nedgravet. 

Fodring.
Leopardskildpadder har et stort behov for at få en fiberrig kost, det kan bestå af ukrudtsplanter og græsser, du selv finder, i naturen. Du må ikke give din leopardskildpadde frugt. I vinterperioden, hvor det kan være lidt mere vanskelig at samle ukrudtsplanter, fra fra naturen, kan du benytte hø, af forskellig slags og en god kvalitet  landskildpaddefoderpiller. Det er samtidig vigtigt, at du drysser vitaminer, mineraler og kalkpulver ud over skildpaddens foder. Du kan også give dine landskildpadder sepiaskaller, og evt. en kalkblok, skildpadden selv kan gnave i. Vi giver vores landskildpadder mineraler og vitaminer, hver gang vi fodre dyrene, med ukrudtsplanter. Din landskildpadde skal altid have adgang til rent og frisk vand. Vi holder en enkelt dag, om ugen, fodringsfri dag.

Find fodret på vores SkildpaddeShop.dk

Leopardskildpadden bliver stor, derfor skal dyrets anlæg og være stort, hvis du vil have din skildpadde til at trives. Et minimumsanlæg til en voksen leopardskildpadder, vil være omkring 3m2, hvor siderne er mindst 60 cm i højden. Skildpadden skal have ca. 23-24°C som normal temperatur og en solplads, hvor skildpadden kan lægge sig hen og få både UVB-lys og varme, med en temperatur, på omkring 37-38°C. Husk, holder du flere leopardskildpadder sammen, så skal dyrene have flere solpladser eller en meget stor solplads. 

Husk, at din UVB pære, skal være frisk (holder max.1 år). UVB lys er helt nødvendig for landskildpadder ellers kan de ikke optage de livsnødvendige vitaminer og mineraler dyrene har behov for. Vi anbefaler det der svarer til en UVB 10,0. Om sommeren, på de varme dage, kan leopardskildpadden godt komme udendørs og nyde det direkte sollys. Husk sollys virker ikke på landskildpadder gennem glas-, plastictag og drivhus. Sollyset skal være helt ufiltreret, hvis det skal gavne landskildpadden. 

UVB og varmepærer kan du finde, på SkildpaddeShop.dk 

Leopardskildpadden skal ikke udsættes for træk, det skal der tænkes over. Om natten vil vi tages leopardskildpaden ind. Leopardskildpadder er glade for at grave, skildpaddens anlæg, skal bygges af solide materialer.

I skildpaddens indendørs anlæg, kan du som bundlag benytte muldjord. Det gør vi hos os. Vi benytte ren muldjord, til vores landskildpadder. Du kan også sammen med muldjorden give landskildpadden noget hø. Vi benytter vores egen varmebehandlede hø. Så er vi sikre på, at der ikke kommer svampespore, skab og tæger med ind i anlægget, hvilket let kan ske, når høet hentes hos landmanden. Du kan også benytte groft sand, som bundlag. Afføring og gammelt foder, fjerne du dagligt. 

At lade sin leopardskildpadde gå på et koldt betongulv, anbefales ikke.

Giv leopardskildpadden en god hule, hulen kan eventuelt fores med hø og blade.

Husk at din skildpadde skal have en UVB-pære (eller direkte og ufiltreret sollys) hele året rundt og Nekton med mineraler, kalk og vitaminer - Gerne fra SkildpaddeShop.dk

Hvor lever leopardskildpadder (Geochelone pardalis) naturligt

Hvor lever vores "Flemming" naturligt, i Afrika. På savannen fra Sudan i Nordafrika til Sydafrikas sydspids.

Håndtering. Leopardskildpadden løftes med et fast greb mellem, ind under skjoldet, fra begge sider. Du skal være være påpasselig ved skildpaddens beb, store landskildpadder har mange kræfter i deres ben og nogle vil forsøge at skubbe sig fri. Store dyr, har et meget kraftigt bid. Leopardskildpadden er ikke kendt for at vil bide. Men, du skal altid være opmærksom på det.

Leopardskildpadden

Skildpaddens skjold er faldet sammen, det blev heldigvis reddet. Det skyldes forkert fodring og manglende UVB-lys og mineraler, kalk og vitaminer.

Denne leopardskildpadde har vi fået indleveret, skildpadden skal vi finde et nyt og godt hjem til ellers beholder vi skildpadden selv. 

Det er altid med stor respekt vi modtager skildpaddeejerens skildpadde eller skildpadder.

Måske har skildpadden været i hjemmet i flere årtier og nu skal man af den ene eller anden grund af med sin skildpadde. Sådan en skildpadde er efterhånden blevet en del af familien. Vi er meget glade for den tillid der vises os, og vi må modtage denne skildpadde, til videre pasning.

Vi forsøger altid at få skildpadden videre til nye gode hjem, men, det haster aldrig. Vi skal sikre os at det nye hjem er det rigtige sted for skildpadden. Det er ikke et arbejde vi tager let på, vi er helt klar over det ansvar der hviler på os.

Hvis man selv finder hjem, til sin skildpadde, så kan man aldrig med sikkerhed vide, hvad der sker med sin skildpadde? Bliver min skildpadde bare solgt videre, for profit! Bliver min skildpadde passet godt nok eller bliver min skildpadde en karrussel skildpadde, der flyttes rundt fra familie til familie? Det kan du altsammen undgå genne Sumpskildpadder.

Vi kender alle de brodne kar i hobbyen. 

Ved at aflevere sin landskildpadde hos os, så sikrer ejeren sig, at deres skildpadde får det gode skildpaddeliv.

Leopardskildpadde (Geochelone pardalis)

Leopardskildpadden (Geochelone pardalis) er en tur med ude i naturen. Her finder landskildpadden selv de ukrudtsplanter skildpadden helst vil spise. Så plukker vi nogle af dem. Skildpadden var i pleje, hos os i et par år. Skildpadden lever i dag, sammen med en gruppe leoparder og lever det gode skildpaddeliv.