Leopardskildpadder (Geochelone pardalis)

Her har vi været ude og plukke friske ukrudtsplanter, til vores leopardskildpadde.

Denne side er opdateret d.26. maj 2021

Leopardskildpadde ( ) lever naturligt i Afrika.

Inden du vælger en leopardskildpadde, skal du være klar over, hvor stor skildpadden kan blive.

Leopardskildpadden vil have en skjoldlængde på 25-45 cm. Det er derfor nødvendigt, at man tænker sig godt om, inden man anskaffer sig en leopardskildpadde. Andre underarter af Leopardskildpadden, fra Somalia og Etiopien kan blive temmelig store, helt op til 75 cm i skjoldlængde. 

Men, på grund af store geografiske variationer, kan man ikke benytte størrelsen som kønsbestemmelse af dyrene. Hanner vil normalt have en konkav bugskjold og større hale. Men, har du ingen leopardskildpadde at sammenligne med, er det svært at bestemme kønnet på en enkelt leopardskildpadde.

Noget andet du også skal være klar over, det er at leopardskildpadder kan blive meget gamle. I naturen lever leopardskildpadden mellem 50-100 år.

Fodring.
Leopardskildpadder har et stort behov for at få en fiberrig kost, det kan bestå af ukrudtsplanter og græsser du selv finder, i naturen. Pre Alpin Testudo er en hø og ukrudtsfoderpille der opblødes i vand, er et godt produkt, det benytter vi især om vinteren, hvor det måske kan være vanskeligt at finde ukrudtsplanter. Det er et godt produkt med over 60 urter, der er avlet økologisk.

Du må ikke give din leopardskildpadde frugt. - I vinterperioden, hvor det kan være lidt mere vanskelig at samle ukrudtsplanter fra naturen, kan du benytte hø, af forskellig slags og en god kvalitet græs -og ukrudtsfoderpille evt. Pre Alpin Testudo. Det er samtidig vigtigt, at du drysser vitaminer, mineraler og kalkpulver ud over skildpaddens foder. Skildpadden har behov for kalk, du kan give dine landskildpadder sepiaskaller og evt. en kalkblok, skildpadden selv kan gnave i. Vi giver vores landskildpadder mineraler, kalk og vitaminer, hver gang vi fodre dyrene med ukrudtsplanter. Din landskildpadde skal altid have adgang til rent og frisk vand. Vi holder en enkelt dag, om ugen, fodringsfri dag.

Håndtering. Leopardskildpadden løftes med et fast greb mellem, ind under skjoldet, fra begge sider. Du skal være være påpasselig ved skildpaddens beb, store landskildpadder har mange kræfter i deres ben og nogle vil forsøge at skubbe sig fri. Store dyr, har et meget kraftigt bid. Leopardskildpadden er ikke kendt for at vil bide. Men, du skal altid være opmærksom på det.

Leopardskildpadder er efter vores mening for krævende at passe, for personer der er nye i hobbyen.

Hvor lever leopardskildpadder (Geochelone pardalis) naturligt

Hvor lever leopardskildpadden naturligt, i Afrika. På savannen fra Sudan i Nordafrika til Sydafrikas sydspids.

Skildpadden lever i de varmeste egne af Afrika og skildpadden vil ikke bare kunne vænne sig til vores nordiske skiftende temperaturer, om sommeren, medmindre vi hjælper skildpadden lidt på vej.
 
Mere nedenfor

Anlæg

Leopardskildpadden bliver stor, derfor skal dyrets anlæg og være stort, hvis du vil have din skildpadde til at trives. Et minimumsanlæg til en voksen leopardskildpadder, vil være omkring 3m2, hvor siderne er mindst 60 cm i højden. Skildpadden skal have ca. 23-24°C som normal temperatur og en solplads, hvor skildpadden kan lægge sig hen og få både UVB-lys og varme, med en temperatur, på omkring 37-38°C.

Holder du flere leopardskildpadder sammen, så skal dyrene have enten flere solpladser eller en meget stor solplads, med flere pærer.

Husk, at din UVB pære skal være frisk (holder max.1 år). UVB-lys er helt nødvendigt for leopardskildpadder ellers kan de ikke optage de livsnødvendige vitaminer, mineraler og kalk skildpadden har behov for. Vi anbefaler det der svarer til en UVB 10,0 (Dessert).

Om sommeren, på de varme dage, kan leopardskildpadden godt komme udendørs og nyde det direkte sollys. Husk sollys virker ikke på landskildpadder gennem glas-, plastictag og drivhus-glas. Sollyset skal være helt ufiltreret, hvis det skal gavne skildpadden. 

UVB-, varmepærer og kvalitetsfoder finder du på SkildpaddeShop.dk 

Om sommeren, på de varme dage, kan leopardskildpadden godt komme udendørs og nyde det gode vejr og solens stråler. Leopardskildpadden må ikke udsættes for træk, det skal du være opmærksom på.

Om natten vil vi derfor enten tage leopardskildpadden ind eller sørge for at skildpadden har et lunt og trækfrit hus/drivhus den kan søge ind i (hold øje med at skildpadden kommer ind, hvis vejret bliver lidt dårligere). Hvilket skildpadden også skal have adgang til om dagen. 

I indendørsanlæg kan du benytte tørret hø som bundlag, det kan skildpadden også spise af, hvis den får lyst til det. Når vi benytter hø, benytter vi varmebehandlet hø. Så er vi sikre på at der ikke kommer svampespore, skab og tæger med ind i anlægget, hvilket let kan ske, hvis høet hentes hos landmanden.

Du kan også benytte groft sand, som bundlag. Hvis der bruges sand til bundlag, så må du ikke fodre direkte på bundlaget, da sand kan hobe sig op i skildpaddens mave tarmsystem. Afføring og gammelt foder fjerne du dagligt. 

At lade sin leopardskildpadde gå på et koldt betongulv, anbefales absolut ikke. Så vil leopardskildpadden hurtigt få luftvejsproblemer og evt. dø. 

Giv leopardskildpadden en god hule, i modsat ende af solpladsen, så har skildpadden mulighed for at skifte mellem et varmt område og et køligere område. Hulen kan eventuelt fores med hø og eller blade.

Leopardskildpadde hjælper vi flere gange om året

Skildpaddens skjold er faldet sammen, det blev heldigvis reddet. Det skyldes forkert fodring og manglende UVB-lys og mineraler, kalk og vitaminer.

Vi modtager nogle leopardskildpadder, hvert år. Det er en rigtig dejlig skildpaddeart. 

Det er altid med stor respekt vi modtager skildpaddeejerens skildpadde eller skildpadder.

Måske har skildpadden været i hjemmet i flere årtier og nu skal man af med skildpadden af den ene eller den anden grund. Skildpadden er efterhånden blevet en del af familien og man vil sikre sig at skildpadden får et godt liv. Vi er altid meget glade for den tillid der vises os, at vi må modtage denne skildpadde og sørge for skildpaddens videre liv.

Vi forsøger altid at få skildpadden videre til nye gode hjem, men, det haster aldrig. Vi skal sikre os at det nye hjem er det rigtige sted for skildpadden. Det er ikke et arbejde vi tager let på, vi er helt klar over det ansvar der hviler på os.

Hvis man selv finder hjem til sin skildpadde, så kan man aldrig med sikkerhed vide, hvad der sker med sin skildpadde? Bliver min skildpadde bare solgt videre, for profit! Bliver min skildpadde passet godt nok eller bliver min skildpadde en karrussel skildpadde, der flyttes rundt fra familie til familie? Det kan du altsammen undgå gennem Skildpadder ABC. 

Der er rigtig mange ting inde i vores overvejelser, inden vi give slip på en skildpadde. Er vi i tvivl, så vil vi fortsætte med at have glæde af skildpadden. leopardskildpadder er netop skildpadder der bringe glæde, med deres rolige og behagelige gemyt.

Ved at aflevere sin landskildpadde hos os, så sikrer ejeren sig at deres skildpadde får det gode skildpaddeliv.

Leopardskildpadde (Geochelone pardalis)

Leopardskildpadden (Geochelone pardalis) er en tur med ude i naturen. Her finder skildpadden de ukrudtsplanter den helst vil spise helst vil spise. Så plukker vi også nogle af dem.

Parring

Leopardskildpadden er normalt minimum 10 år, inden de er kønsmoden. 

Parring kan ske hele året rundt. Om sommeren er han lidt ekstra aktiv i forsøget på at forføre hunnen. Hvis dyrene flyttes fra deres frilandsanlæg til deres indendørs anlæg, stiger deres parringsaktivitet. Hun lægger mellem 8-20 æg op til 3-4 gange om året.

De nye leopardunger kommer frem af ægget efter 120-150 dage, ved en stabil udrugningstemperatur på 30-32°.