Mellemamerikansk farvet skovskildpadde (Rhinoclemmys pulcherrima manni)

Denne side er opdateret d.2. juli 2021

Skildpadden der er et levende mesterværk!

Her hos Sumpskildpadder har vi haft denne skildpadde inde. Det er en meget spændende og kvik skildpadde.

Først gang man ser denne skildpadde, tror man skildpadden er overmalet med graffiti.

Skildpadden lever naturligt i det sydlige Nicaragua og i det nordlige Costa Rica. 

Under parringens ritualet, vil hannen slå sit hovedet imod hunnen. Hvis hun er interesseret i ham, så vil hun hun slå tilbage med sit hovedet. Sådan vil de fortsætte med, at vugge med deres hoveder indtil ... ja ... de går i gang (they get it on)!

Skildpadden er inteligent og har et godt temperement og er meget omgænglig. Det er en skildpadden med en stor personlighed, der let kan læres at blive håndfodret.

Skildpadden opnår som voksen en skjoldlængde på 19-23 cm. Hannen er måske lidt mindre end hunnen.

I naturen lever skildpadden især af planter, engang imellem vil skildpadden tage insekter og en orm.

I fangenskab spiser de gerne landskildpaddefoder (plantebasseret foder), grøntsager, frugter, ukrudtsplanter, græshopper og indimellem orme og insekter. I modsætning til andre semi-akvatiske skildpadder kan man fodre Rhinoclemmys pulcherrima manni enten på land eller i vandet.

Skildpadden er som ung meget tilknyttet vandet, som skildpadden bliver ældre vil skildpadde nu bruge det meste af sin tid oppe på land. Det skal der tages hensyn til, når der bygges et terrarium til skildpadden.

Det vil derfor være at foretrækket at benytte et lavt og bredt terrarium, i stedet for et højt akvarium til skildpaddens levested.

Skildpadden kever naturligt i skoveomrpder, hvor der findes mindre vandområder. Vi anbefaler et lavvandet akvarium til skildpadden, hvor der er 10-15 cm dybde. 

Skildpadden kan leve sammen med andre skildpadder, der kommer fra sit naturlige leveområde, der samtidig stiller de samme habitatskrav.

Terrarium indretning

Fra Chrysemys.nl

Rhinoclemmys holder sig altid tæt ved vand. 

Til en yngre gruppe skildpadder, kan et akvarium på 120 x 30 x 45 cm. gøre god fyldest. Benyt gerne en plastikboks, til vand, hvor dyrene kan kravle ned i. vandet skal skiftes jævnligt, skildpadden vil svine vandet til. Til voksne skildpadder, vil vi anbefale et terrarium på cirka 180 x 60 x 60 cm. 

Til bundlag kan du benytte kokosmuld eller muldjord uden gødning. Det er bundlag der er god til at holde på fugten. Bundlaget skal være fugtigt med ikke drive af vand. Lad bundlaget have en højde på 10-15 cm. så har skildpadden noget at grave i. Skildpadden vil gerne garve sig helt ned under mulden og kun have et lille kikhul, hvor den holder øje med sine omgivelser.

Skildpadden skal have 32-35 grader på solpladsen, det vil være udmærket for arten. Vand temperaturen 22-24 grader. Vandets pH-værdi anbefales at ligge på 5,2-6 til arten. Men du må hellere overholde alle de andre værdier og anbefalinger end pH-værdien. 

Der skal være en høj fugtighed i anlægget, det er dog vigtigt at skildpadden kan finde steder, hvor der er helt tørt, det kan evt. være på sten, træ, bark.

Selvom fugtigheden skal være høj i terrariet/akvariet, så går det ikke uden ventilation. Derfor sørg for at der er en åbning ind i akvariet.

Skildpadden vil føle sig mere tryg, hvis der er huler, trærødder og gerne nogle kunstige planter, hvor skildpadden kan ligge i skjul. Det vil gøre at skildpadden vil føle sig mere sikker og ikke virke så sky.

Kokosmuld, UVB- og varmepærer finder du på SkildpaddeShop.dk

Skildpadden skal have en god solplads, med UVB-lys og varme

Godt sæt pærer: Reptisun UVB 5,0 13w Halogen varmepærer 35w. www.SkildpaddeShop.dk

Skildpadder der lever indendørs.

De allerfleste sygdomme hos skildpadder, opstår fordi dyrets ejer ikke har hængt både en UVB-pære og en varmepære op over skildpaddens solplads. - Over 60% af alle ”kæleskildpadder” er syge! Det er fakta og kunne så let undgås, hvis skildpaddens ejer og dyrehandler ved, hvad der er vigtigt og nødvendigt for en skildpadde. Det ved du heldigvis nu.

UVB-lys kan anskaffes som pærer, hvilket de fleste gør og som lysstofrør. Varmepæren kan i princippet være alle pærer, der lyser og afgiver varme nok.

Vigtig viden, en UVB-pæres stråler, virker kun godt nok, inden for det første år. Herefter har UVB-strålerne fra pæren tabt så meget værdi, at pæren nu skal udskiftes med en ny UVB-pære. Bemærk, UVB-pæren kan for det meste endnu lyse, med pæren afgiver ikke nok UVB-stråler. Du kan eventuelt nu benytte den brugte pære, et andet sted. Husk, UVB- og varmepærer skal kasseres til genbrugsaffaldet.

Vi anbefaler at du skriver dato på pærens sokkel, hvornår pæren er udskiftet, så husker du lettere, hvornår pæren igen skal skiftes, efter højst 1. år.

Til en solplads skal der bruges båden en UVB-pære og en varmepære. Altså to pærer.

Foto: Se eksempel på en god UVB- og varmepære.

Vi skal forsøge at efterligne naturen og solens stråler. Derfor hænger vi båden en UVB-pære og en varmepære op over solpladsen, sammen efterligner pærerne solens stråler. Din skildpadde vil nu søge lyset ved at vende sig op imod pærerne, i naturen vil det være solens stråler, skildpadden vender sig imod.

Lad være med at anskaffe dig bundvarme til skildpadden, det kan være udmærket til en gekko, men, du har en skildpadde der vil have lys/solen som varmegiver.

Både UVB- og varmepæren hænges sammen, lige ved siden af hinanden, enten i pære-fatninger eller i terrarielamper.

De fleste UVB-pærer gavner skildpadden, hvis de ikke hænger mere end højst 15. cm. over skildpadden. Men, tjek altid æskens fakta. UVB i lysstofrør de virker gerne ved lidt større afstand, her må du tjekke, hvad fabrikanten skriver på æsken.

Temperaturen på solpladsen, skal være 32-35 grader under varmepærerne, vil være passende for de afrikanske sumpskildpaddearter.

Temperaturen reguleres ved at hæve eller sænke varmepæren. Er der for koldt på solpladsen, skal varmepæren sænkes lidt og omvendt. Vi kan desværre ikke give dig nogle centimeter, så den rette højde rammes, det afhænger helt af de omgivelser varmepæren skal hænge i. Benyt et termometer, læg det på solpladsen og mål temperaturen. Tjek temperaturen en gang i mellem, på solpladsen, en ny varmepære vil ændre effekt, i løbet af sin levetid.

Bemærk, alle skildpaddearter skal have adgang til både UVB-lys og varme. Ingen skildpadde uden undtagelse.

Som varmepære, benytter vi i dag halogen spot pære på 35 eller 50 watt, hvilket er nok til at varme de fleste solpladser op. Har du flere sumpskildpadder, skal du afpasse antallet af solpladser.   

Halogen spot pærer kan holde til vandsprøjt og har en levetid på flere tusinde timer.

En glødepære kan ikke tåle vandsprøjt eller tåle at blive berørt når den er varm. Glødepæren holder kun 2-4 måneder i et skildpaddeanlæg. Halogen spot pæren er meget billigere over tid.

Sørg for at skildpaddens land, er stort nok til også at have et lidt køligere område, hvor skildpadden kan trække hen, hvis den ikke vil ligge direkte på solpladsen. Skildpadden kan så selv bestemme, hvilken temperatur den vil ligge under.

Ide til at bygge en solplads

Din skildpadde holder sin fordøjelse og krop i gang, ved at kunne flytte sig rundt i akvariet og op på land, som skildpadden har behov for. Husk, din skildpadde er koldblodet dyr og skildpaddens krop, har den sammen temperatur som dyrets omgivelser afgiver. Ligge skildpadden under UVB- og varmepæren, så har skildpadden behov for varme, fodret skal fordøjes og kroppen kan udvikle sig.

Vil du vide mere om, hvad koldblodet dyr (vekselvarme) er: Skildpadder = Krybdyr

De mest brugte UVB-pærer, der benyttes til de allerfleste skildpaddearter, kaldes enten 5,0 – 6,0 – 100 – Forest, det er en skala der fortæller om UVB-strålernes kraft. Skalaen der bruges, afhænger af fabrikatet du anskaffer dig. UVB-pærer kan anskaffes som sparepærer, hvilket er udmærket, de findes normalt i 13 watt og 26 watt. En UVB-pære på 13 watt er normalt nok for de fleste.

Advarsel: Du må ikke give dine skildpadder en kraftigere UVB-pære eksempel 10,0 – 12,0 og derved tro at den stærkere pære, bare kan hænges højere op. Mere er ikke bare bedre, men kan rent ud sagt være livsfarlig for din skildpadde.

Din skildpadde skal have adgang til både UVB-lys og varme for at kunne optage vitaminer, mineraler og kalk fra det gode foder du giver den, til gavn for skildpaddens krop og skjold.

Har skildpadden ikke adgang til UVB-lys og varme, så vil det gode foder du har givet skildpadden, bare løbe lige igennem skildpadden og ikke gavne dyret, din skildpadde vil blive syg og til sidst vil din skildpadde dø.

UVB-lys og varme øger foruden skildpaddens appetit, dyrets aktivitetsniveau og parringsadfærd, sørger for at skildpaddens krop og skjold udvikler sig som det skal og skæl og hamskifte foregår let, som nu skildpadden vokser sig størrer. Mangler skildpadden UVB-lys og varme, så vil din skildpadde ikke kunne skifte skæl og ham/hud. Kan skæl og hamskifte ikke forgå normalt, så vil din skildpadden kunne ende med at blive deform og kroppen og dens organer ikke udvikle sig optimalt, din skildpadde vil heller ikke have kræfter og energi til at lægge æg.

En voksen skildpadde hun, der ikke lægger æg, det er tegn på at der er noget galt, normalt er det fordi skildpadden ikke har adgang til UVB-lys og eller varme.

Din skildpadde har behov for en normal døgnrytme, med dag og nat, lad UVB- og varmepæren lyse i ca.12 ad gangen, i døgnet.

Husk, at UVB-lys ikke kan trænge gennem glas, plexiglas, akryl eller andre materialer. Så vil UVB-lyset ikke hjælpe din skildpadde.

Inden du går ud og handler en UVB-pære, skal du selv finde ud af, hvad det er du søger efter? – Lær at genkende en UVB-pære? Du kan ikke regne med at din lokale dyrehandler ved nok? Vi har tit set nye skildpaddeejer komme hjem med en forkert pære.

Bemærk. En UVB-pære koster mellem kr.150-kr.240 

Du kan læse mere om UVB-lys og varme, hvordan du genkender en UVB-pære, test, biologien og hvorfor det rette lys er livsvigtigt for din skildpadde: UVB-lys og varme

Vi ved godt der findes pærer, hvor fabrikanten påstår at pæren indeholder både UVB-lys og varme. I praksis bliver pærerne enten meget for dyre at anvende eller fungere i praksis ikke godt nok. Vi har testet det meste på markedet. Vent med de specialpærer indtil du har fået meget mere erfaring, med at holde skildpadder.

Find dine pærer på Skildpaddeshop.dk 

Vi modtager indimellem Rhinoclemmys pulcherrima, her hos Sumpskildpadder. 

Denne skildpadde er kommet ind og skildpadden var ret slidt at se på, og havde måske ikke haft de rette forhold at leve i.

Efter nogle måneder, hos os, så skildpadden allerede meget bedre ud.

Rhinoclemmys pulcherrima manni