Sumpskildpadder Uldum - Modtagerstation

Guløret terrapin svømmer næsten frit omkring.

Denne side er opdateret d.10. okt. 2019

Her kan du indlevere sumpskildpadder og landskildpadder.

Mail.: Sumpskildpadder.bo@gmail.com 

Første kontakt er indtil videre på mail - Aftaler kan afsluttes over telefonen.

Bo leder vores Uldum afdeling. Skildpadderne vil blive flyttet til vores hovedafdeling i Esbjerg, hvor vi vil tage os af skildpaddens vídere pasning og evt. videreformidling, til et nyt og gode hjem.

Bo sidder med i Sumpskildpadder bestyrelsen, hvor han gerne deler ud af sin erfaring, fra bla. Kold College, i Odense.

Vi har mange skildpaddeejer fra Nord og Østjylland, de sparer nu en del transporttid.

Sumpskildpadder Uldum afd.

Sumpskildpadder Uldum ligger mellem Tørring og den Østjyske Motorvej E45 - Hvor Horsens ligger på den modsatte side af E45.

Du er velkommen til at kontakte Bo: Sumpskildpadder.bo@gmail.com 

Ønsker du at støtte vores arbejde hos Sumpskildpadder Uldum. Kan det ske til: MobilePay 17426 skriv "Uldum".

EU & dansk lov imod "invasive" skildpaddarter 

Aflevering af skildpadder hos Sumpskildpadder Uldum

Vi må og kan modtage alle sump- og landskildpadder. Vi giver dyrene det gode skildpaddeliv.

Sumpskildpadder Esbjerg og Uldum

Frivillig donation ved aflevering af eksempelvis moskusskildpadder. Cooter. Falske landkortskildpadder. Kinesiske trekølsskildpadder og alle øvrige sumpskildpaddearter og alle landskildpaddearter. Vi afliver ikke levedygtige dyr hos Sumpskildpadder.

*Skildpadder i naturen der her og nu er enten fanget eller fundet på friland - de dyr tager vi gerne imod, så vi får skildpadderne ud af naturen.  

- *Kæle- og privatejede skildpadder af alle slags - de dyr tager vi også gerne imod, men mod frivillig donation. Du kan donere det beløb, du synes er rimeligt for at aflevere din skildpadde til os.  

*(er det en Guløret-, Rødøret terrapin, se nedenfor i "Bemærk")

Indtil videre vil din donation være frivilligt, så alle kan være med, og din skildpadde vil fortsat få individuel hjælp. 

Venlig orientering: Vi har godt kr.250 i udgift på, hver skildpadde vi tager imod. Indtil videre kan man donere det man kan, når de nævnte skildpaddearter afleveres. 


Vi modtager MobilePay 17426 (5 ciffer)

Kontakt Sumpskildpadder Uldum og Esbjerg hoved afd. Besøg kan aftales.

Bemærk: *Terrapiner modtager vi mod et gebyr

Guløret terrapin Bemærk de sorte prikker under bugen - Der vil normalt være mellem 2 - 14 sorte prikker/pletter under bugen, så er det en terrapin. Se mere under linket i teksten.

*Guløret og Rødøret terrapiner (Trachemys scripta ssp.) er der desværre et gebyr på kr.320 m/moms pr. terrapin der afleveres. Gælder også de terrapiner der er fundet i naturen

Udgifter for os, er blandt andre ekstra omkostninger ved at skulle kunne opbevarer terrapiner selv, vi skal bygge store anlæg, terrapiner kan og må vi ikke omplaceres til andre og vi har ekstra dyrlæge udgifter ved terrapiner.

Hvordan kan du genkende en terrapin?  Det er ikke så let at genkende den ene skildpaddeart fra en anden, derfor er du i tvivl om, hvilken skildpaddeart du har, er du velkommen til at spørge os. Vi forklarer mere her: Hvorfor, fortæller vi dig her

De forbudte terrapiner giver vi også en chance for at få det gode skildpaddeliv. 

EU & dansk lov imod terrapiner

Uldum afd. modtager gerne dit brugte akvarium, udstyr og foderrester

Leopardskildpadden "Skalle" er nysgerrig efter, hvad der sker.

Uldum afd. er en del af Sumpskildpadder

Det er vigtigt at de skildpadder der indleveres, de håndteres på den rette måde, dyrene må blandt andet ikke kunne slippe tilbage til i naturen.

Sumpskildpadder Esbjerg har tilladelser fra Miljøstyrelsen, så vi må modtage alle invasive skildpaddearter.