Sumpskildpadder Uldum - Modtagerstation

Denne side er opdateret d.11. august 2019

Her kan du indlevere alle slags skildpadder.

Bo leder vores Uldum afdeling. Skildpadderne vil blive flyttet til vores hovedafdeling i Esbjerg, hvor vi vil tage os af skildpaddens vídere pasning og evt. videreformidling, til et nyt og gode hjem.

Bo sidder med i Sumpskildpadder bestyrelsen, hvor han gerne deler ud af sin erfaring, fra bla. Kold College, i Odense.

Vi har mange skildpaddeejer fra Nord og Østjylland, de sparer nu en del transporttid.

Sumpskildpadder Uldum afd.

Sumpskildpadder Uldum ligger mellem Tørring og den Østjyske Motorvej E45 - Hvor Horsens ligger på den modsatte side af E45.

Du er velkommen til at kontakte Bo: Sumpskildpadder.bo@gmail.com 

Ønsker du at støtte vores arbejde hos Sumpskildpadder Uldum. Kan det ske til: MobilePay 17426 skriv "Uldum".

EU & dansk lov imod "invasive" skildpaddarter 

 

Vi fire internater må hjælpe og modtage alle skildpaddearter, både sump- og landskildpadder.

Udendørlanlæg hos Sumpskildpadder Esbjerg.

- Vi siger aldrig nej! Til at modtage en skildpadde.

- Skildpadder i naturen, der her og nu er enten fanget eller fundet på friland - de dyr tager vi gerne imod, så vi får skildpadderne ud af naturen.  

- Kæle- og privatejede skildpadder af alle slags - de dyr tager vi også gerne imod, men mod betaling. Du kan betale det beløb, du kan eller synes er rimeligt for at aflevere din skildpadde til os.  

Indtil videre vil beløbet være frivilligt, så alle kan være med, og din skildpadde vil fortsat få individuel hjælp. 

Venlig orientering: Vi har kr.250 i udgift på, hver skildpadde vi tager imod. Det er frivilligt at støte arbejdet og ingen må føle dig forlegen ved at aflevere en skildpadde. Vi er her for at hjælpe dig og din skildpadde. 

Kontakt Sumpskildpadder Esbjerg hoved afd. Besøg kan aftales hele ugen.

De forbudte Gul- og rødøret terrapiner  giver vi også en chance for at få det gode skildpaddeliv. EU & dansk lov imod terrapiner

Uldum afd. er godkendt af Sumpskildpadder

Det er vigtigt at de skildpadder der indleveres, opbevares godt og sikkert, dyrene må ikke kunne slippe ud i naturen.

Sumpskildpadder Esbjerg har tilladelser fra Miljøstyrelsen, så vi må modtage alle invasive skildpaddearter. Vi har derfor overopsyn med de nævnte internater, at de invasive arter holdes forsvarligt: