Hvad arbejder Sumpskildpadder med?

Thomas fra bestyrelsen renser filter.

Denne side er opdateret d.9. okt. 2019

Sumpskildpadder er ændret fra at kunne tage imod alle skildpadder gratis  - til i dag at kunne hjælpe de skildpaddeejer der hjælper og støtter os.

Vi har indtil nu i princippet kunne tage imod skildpadder gratis. Vores succes har gjort at vi har fået flere og flere skildpadder ind, hvilket vi har været meget glade for. Desværre har økonomien ikke fulgt med og selv om vi er frivillige og ulønnede, så hænger det desværre ikke længere samme for os.

Derfor har vi strammet op!

I den senere tid har vi i Sumpskildpadder været i gang med at lægge foreningen om, fra gratis hjælp, til – Vi kan hjælpe dig og din skildpadde – hvis du hjælper Sumpskildpadder.

Det har været nødvendigt at skære fra og stramme økonomisk op. De sidste sæsoner har vi haft store underskud. Derfor er der i dag lagt gebyr på de Guløret og Rødøret terrapiner vi modtager - de kaldes også de "invasive skildpadder" - Vi forventer derfor i dag en frivillig donation af skildpaddeejer, når de aflevere deres skildpadde til os.

Du kan til gengæld forvente at bestyrelsen i Sumpskildpadder sørger for at alt foregår som det skal. Alle de indleverede skildpadder får en ny chance for at få det gode liv. Vi er ikke skildpaddesamler eller skildpaddehandler, der søger profit - Vi sørger for at din skildpadde får det rette og gode liv. Hvor skildpadden er til glæde for mennesker, der er interesseret i og har tid til skildpadden.

På grund af de her ændringer vil vi uden tvivl miste skildpadder, der ikke indleveres til os og derfor potentielt vil havne i naturen eller et andet sted, hvor din skildpadde ikke prioriteres højst.

Hos Sumpskildpadder ender din skildpadde ikke hos: 

Personer med samlermani: Kan de magte opgaven? Vi kender flere personer, i Danmark, der bare ikke kan lade være med at samle alle de skildpadder til sig, de kan komme i nærheden af. Du kan let kende dem, "de vil kontakte dig for at må modtage din skildpadde"! En del af dem tror, de er de eneste der kan hjælpe din skildpadde. Vi er jævnlig forbi skildpaddesamler, der har gabt over for mange skildpadder.

Profitjæger: Det samme gælder, aflever ikke din landskildpadde og sumpskildpadde, til profitjæger! Du ved ikke noget om, hvor eller hvem din kæleskildpadde ender hos, måske i udlandet. De prioriterer ikke din skildpadde først og bryder sig ikke om, hvem dyrene kommer til. Vi kender flere profitjæger og er absolut ikke interesseret i dem.

I naturen: Sumpskildpadder er ødelæggende for den danske naturs naturlige dyreliv. Sæt ikke skildpadder ud i naturen! Hvorfor?

Der er altid nogle der falder for den nemme løsning, der ikke altid giver én den bedste samvittighed overfor sin skildpadde.

Vi har også været nødt til at forlade samarbejdet med andre skildpaddeinternater, ikke fordi vi vil, men, fordi vi ikke længere gratis kan modtage deres indsamlede skildpadder.

Enten strammede vi op i Sumpskildpadder og skar ned på arbejdet, til de få frivillige vi nu engang er og ikke påtage os flere opgaver end vi kan overkomme - Men, der er bare så mange opgaver med skildpadder vi gerne vil hjælpe med! - Eller også kunne vi lukke og slukke og så slet ikke hjælpe skildpadder.  

Vi går gerne tilbage til at kunne tage imod alle skildpadder gratis eller for et mindre beløb, hvis støtte og donationer skulle komme ind til opgaven. Vil du vide mere, så kontakt venligst vores formand Claus. Kontaktinfo.

Vi er meget åbne omkring vores arbejde, det er helt enkelt fordi, vi gerne vil hjælpe skildpadder til det gode liv. Derfor kan du også læse endnu mere om hvad vi gør for skildpadder, deres ejer og naturen.

Mere om gebyret på terrapiner og hvorfor? 

Sumpskildpadder er et trekløver skildpadder, natur og mennesker

Blandt mange skildpadder, har vi hjulpet denne skønne moskusskildpadde-unge.

Vi giver alle skildpadder en ny chance, for at få det gode skildpaddeliv, vi passer på det danske naturmiljø, hvor vi hjælper til med at stoppe udsætningen af skildpadder til naturen, hvor skildpadder er en belastning for den naturlige fauna, vores fælles natur. Vi modtager de glemte skildpadder og hjælper dermed de mennesker, der er kommet i forlegenhed, med en skildpadde de ikke længere har tid, råd eller overskud til.

Vi hjælper ca. 1000 dyr, hvert år.

Skildpadderne kan ikke gøre for, at de fleste af dem bliver købt, ved en pludselig indskydelse. Næsten alle der har fået en skildpadde, uden at tænke sig om, de mister lige så hurtigt interessen for deres skildpadder, der nu ikke længere er så nuttede.

Desværre mangler skildpadder de lange øre, den blød pels eller de charmerende pigge på ryggen. Så man umiddelbart får lyst til at hjælpe og støtte dyrene, så de får det gode liv.

Mange har gennem deres opvækst, haft en fascination for krybdyr og skildpadder. Du har måske plaget dine forældre om at få en skildpadde? Hvor er din barndoms skildpadde, slange eller gekko blevet af? Mange krybdyr bliver i dag efterladt, ude i den danske natur (hvad selvfølgelig er ulovligt*). Kun en skildpadde har en lille chance for at overleve, ude i den danske natur.

Vi forsøger at redde skildpadderne inden de sættes ud i naturen. Skildpadder kan hurtig gøre stor skade på det naturlige dyreliv, der findes i en dam.
Den sumpskildpadde der er sat ud* i naturen, denne skildpadde tager ingen hensyn til om det er en sjælden dansk dyreart, der bliver ædt. Vi kan her nævne nogle af de dyr skildpadder æder, det kan være den sjældne lille grønne løvfrø, latterfrøen på Bornholm, dem er der ikke mange af længere, den lille vandsalamander og deres æg, haletudser og yngel, vandfugle og ændernes æg, fugleunger og ællinger, dyrt udsat fiskeyngel forsvinder også i maverne på sumpskildpadder. Læs mere: Sæt ikke dyr ud!

Vi kan gøre meget mere for skildpadder og naturen, men, vi kan ikke gøre det gratis.  

Hvad kan vi gøre hos Sumpskildpadder? 

  1. Vi kan tage imod alle slags skildpadder, både sumpskildpadder og landskildpadder.
  2. Vi kan holde skildpadder ude af vores fælles natur, hvor skildpadder ikke hører hjemme. Skildpadder æder de danske sjældne padder, deres æg og yngel, udsat fiskyngel, ællinger og fugleunger. Skildpadder ødelægger naturen.
  3. Vi kan sørger for at de fundne og indfangede skildpadder, fra naturen, de kommer ind i  sikre og gode anlæg.
  4. Vi fører statistik, hvor skildpadder ses i Danmark. Mere her
  5. Vi tilbyder oplysning, råd og vejledning
  6. Vi stiller pasningsvejledninger gratis til rådighed, både til private og professionelle.
  7. Vi kan finde nye og gode hjem, til de glemte skildpadder

Sumpskildpadder kunne gøre meget mere for Danmarks dyre- & naturbeskyttelse.

Hvad gør vi med de skildpadder vi modtager?

Alle lovlige skildpaddearter, finder vi nye hjem til eller beholder dem selv. På nær de skildpaddearter der er på EU's dødsliste.

Mange skildpadder finder vi nye hjem til, men, først når vi er sikre på at dyrene er raske eller i det mindste raske nok til at komme videre - Hvilket der kan gå måneder og år med. Ikke alle skildpadder kan blive helt raske, mange af de skildpadder kommer derfor aldrig videre fra os. De skildpaddearter der er på EU og dansk lov invasive dyreliste. De skildpaddearter må vi ikke finde hjem til hos private. Vi beholder derfor selv de skildpadder, de dyr skal vi etablerer anlæg til (det er dyrt). Derfor er der i dag pålagt et gebyr på de skildpadder.

På Invasiv listen er nu Guløret-, Cumberland og Rødøret terrapiner og krydsninger af arten (Trachemys scripta ssp.). De skildpadder kaldes også ""invasive". Mere om EU's forbud

Alle skildpadder får en ny chance for at få det gode liv.

Vi er de eneste med en håndteringsaftale af de "invasive" skildpaddearter, der ikke bare afliver dyrene. Vi ønsker ikke at aflive levedygtige skildpadder.

Sumpskildpadder ønsker ikke denne lovgivning, hvor man forbyder en bestemt skildpaddeart og gør deres ejer mere eller mindre kriminelle, hvis de gerne vil af med deres dyr.

Vi har foreslået Ministeriet og Miljøstyrelsen andre løsningsforslag, der ville være mindst lige så gavnlig for vores natur. Men, der er langt vej fra Sumpskildpadder til EU og vi skal også overbevise alle de andre lande der er med i EU.

Vil du vide mere om vores meninger, om EU-s dødsliste lovgivning: Lov (jura) Forbud

Sumpskildpadder vil kunne gøre meget mere.

Kontaktinfo. Sumpskildpadder


 

Mange skildpadder har behov for hjælp!

Som billederne nedenfor viser, er der skildpadder nok der mangler hjælp - Dengang det var frivilligt om skildpaddejeren støttede vores arbejde - I dag får vi ca. 10% skildpadder ind, fordi man skal give en donation eller betale et gebyr, til vores arbejde, så vi kan give skildpadder det gode liv. 

  • Turen gik til Sjælland, her indsamlede vi 102 skildpadder.

  • Christian der er vores næstformand, han er i gang med at skylle dyrenes kasser og give dem rent vand. Det gør vi altid under længere transporter.

  • Bilen er fyldt godt op, når vi er ude og køre.