Hvad arbejder Sumpskildpadder med?

Denne side er opdateret d.14. juli 2019

Sumpskildpadder er en NGO der hjælper skildpadder, skildpaddeejer og den danske natur. Alle os der arbejder med skildpadder, er frivillige og ulønnede.

Vi kan ikke udføre vores opgaver uden private donationer og støtte. Det offentlige Danmark har ingen økonomisk indflydelse på vores arbejde.

 

Sumpskildpadder er et trekløver skildpadder, natur og mennesker

Blandt mange skildpadder, har vi hjulpet denne skønne moskusskildpadde-unge.

Sumpskildpadder og de internater vi samarbejder med, er et trekløver, skildpadder, naturen og mennesker.

Vi giver alle skildpadder en ny chance, for at få det gode skildpaddeliv, vi passer på det danske naturmiljø, hvor vi hjælper til med at stoppe udsætningen af skildpadder til naturen, hvor skildpadder er en belastning for den naturlige fauna, vores fælles natur. Vi modtager de glemte skildpadder og hjælper dermed de mennesker, der er kommet i forlegenhed, med en skildpadde de ikke længere har tid, råd eller overskud til.

Vi hjælper ca. 1000 dyr, hvert år.

Skildpadderne kan ikke gøre for, at de fleste af dem, er slæbt ind i Danmark og ikke er så nuttede længere som voksne. Desværre mangler skildpadder de charmerende spidse øre, den blød pels, en lang hale eller pigge. Så man umiddelbart får lyst til at støtte og hjælpe til med arbejdet, med at redde skildpaddernes liv.

Mange har gennem deres opvækst, haft en fascination for krybdyr og skildpadder. Du har måske plaget dine forældre om at få en skildpadde? Hvor er din barndoms skildpadde, slange eller gekko blevet af? Mange krybdyr, er blevet efterladt, ude i den danske natur (hvad er ulovligt*). Kun skildpadderne har haft en lille chance for at overleve, ude i naturen, til i dag!

Vi forsøger at redde skildpadderne inden de sættes ud i naturen og de skildpadder, der allerede er sat ud i naturen. Skildpadder er til stor skade for vores fælles danske natur.
Den skildpadde der er sat ud* i naturen, denne skildpadde æder, de for i Danmark sjældne dyrearter, vi kan nævne nogle få, den lille grønne løvfrø, den lille vandsalamander og de æg, fugleunger og ællinger der fødes ved vores vådområder, blandt andre fugle, den toppede lappedykkers æg og unger, dør der mange af. Læs mere: Sæt ikke dyr ud!

Vi håber meget du vil støtte vores arbejde. Enten som medlem eller du handler på vores SkildpaddeShop.dk 

Hvad gør vi så hos Sumpskildpadder? 

 1. Vi kan tage imod alle slags skildpadder, både sumpskildpadder og landskildpadder.
 2. Vi holder skildpadder ude af vores fælles natur, hvor skildpadder ikke hører hjemme. Skildpadder æder de danske sjældne padder, deres æg og yngel, udsat fiskyngel, ællinger og fugleunger. Skildpadder ødelægger naturen.
 3. Vi sørger for at de fundne og indfangede skildpadder, fra naturen, de kommer ind i og under sikre og gode forhold.
 4. Vi fører statistik, hvor skildpadder ses i Danmark. Mere her
 5. Vi tilbyder oplysning, råd og vejledning
 6. Vi stiller pasningsvejledninger gratis til rådighed, både til private og professionelle.
 7. Vi finder nye og gode hjem, til de glemte skildpadder
 8. Vi samarbejder med det offentlige Danmark bl.a. Miljøstyrelsen og Miljøministeriet.

Sumpskildpadder er med vores frivilliges hjælp, en del af Danmarks dyre- & naturbeskyttelse.

Ønsker du at støtte vores arbejde:

Kontakt os hvis du er interesseret i at gøre noget for vores arbejde.

*Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Hvad gør vi med de skildpadder vi modtager?

Alle lovlige skildpaddearter, finder vi nye hjem til eller beholder dem selv. På nær de skildpaddearter der er på EU's dødsliste.

De allerfleste skildpadder finder vi nye hjem til, men, først når vi er sikre på at dyrene er raske eller i det mindste raske nok til at komme videre. Ikke alle skildpadder bliver nogensinde helt raske, det kan tage fra få måneder til et livslangt ophold hos os. Vi beholder selv en del af de skildpadder, der aldrig kan blive helt raske.

På EU's dødsliste er nu Guløret, Cumberland og Rødøret terrapiner og krydsninger af arten (Trachemys scripta ssp.). De skildpadder kaldes også ""invasive" skildpaddearter. Mere om EU's forbud

De "invasive" skildpaddearter må ikke komme ud til private. De skildpadder kan flyttes mellem os der har en håndteringsaftale med Miljøstyrelsen. Hvorved vi redder en hel del af dyrene. Sumpskildpadder beholder selv en stor del af de skildpadder. De syge "invasive" skildpadder, de aflives. Hvis vi ikke kan finde plads til de "invasive" skildpaddearter, så bliver de desværre aflivet, hen ad vejen. Men, alle dyrene får en ny chance for at få det gode liv.

Vi er de eneste med en håndteringsaftale af de "invasive" skildpaddearter, der forsøger at finde plads til dyrene.

Vi ønsker ikke at aflive levedygtige skildpadder.

Sumpskildpadder ønsker ikke denne lovgivning, hvor man forbyder en bestemt skildpaddeart og gør deres ejer mere eller mindre kriminelle, hvis de gerne vil af med deres dyr.

Vi har foreslået Ministeriet og Miljøstyrelsen andre løsningsforslag, der ville være mindst lige så gavnlig for vores natur. Men, der er langt vej fra Sumpskildpadder til EU og vi skal også overbevise alle de andre lande der er med i EU.

Vil du vide mere om vores meninger, om EU-s dødsliste lovgivning: Lov (jura) Forbud

Sumpskildpadder vil kunne gøre meget mere, hvis flere deltog i arbejdet og flere blev medlem og støttede vores arbejde.

Kontaktinfo. Sumpskildpadder

Se billeder og videoer fra vores lokaler

Et af vores anlæg, Sumpskildpadder Esbjerg.

Her har vi dyrehold, med plads til 250 dyr. Alle de lovlige og forbudte skildpadder, de flyttes fra vores samarbejdspartner KrybdyrInternatet.dk og Falster-Krybdyr.dk til Sumpskildpadder i Esbjerg.

Inden dyrene kommer videre, skal alle dyrene undersøges og helbredes, hvis det er nødvendigt, inden de kan komme videre til nye gode hjem hos private og zoo 

Se Sumpskildpadder Esbjerg

Vil du vide mere om vores administration, tilladelser m.m.

Nakskov politi var forbi med en sumpskildpadde, til Falster-Krybdyr.dk

Sumpskildpadder sekretariat og dyrehold, i Esbjerg. Kontakt og find os

Sumpskildpadder fungerer som andre dyreværnsorganisationer, der modtager katte og hunde. 

Venlig orientering. Sumpskildpadder og vores samarbejdspartner, er ikke zoologisk haver, hvor man kan komme på besøg, uden ærinde. I kan desværre ikke forvente, at dukke uanmeldt op og så få adgang. Det skyldes ikke uvilje. Men, det vil kræve lønnet personale, zoo godkendelser, en meget større økonomi og meget mere. Hvilket er helt uerealistisk, at kunne opnå, for niche dyreværnsforeninger. Vi hjælper ca.1000 skildpadder om året. 

Er du medlem af Sumpskildpadder, så er du velkommen forbi og se vores dyr. Det er aftalt med Miljøstyrelsen.


Billederne er fra nogle af vores ture, rundt i Danmark, efter skildpadder. 

 • Turen gik til Sjælland, her indsamlede vi 102 skildpadder.

 • Christian der er vores næstformand, han er i gang med at skylle dyrenes kasser og give dem rent vand. Det gør vi altid under længere transporter.

 • Bilen er fyldt godt op, når vi er ude og køre.