"Snap" moskusskildpadde (Sternotherus minor minor)

Denne side er opdateret d.28. april 2021

English text at the bottom of the page.

Arten Sternotherus minor minor blev beskrevet, af palæontolog Louis Agassiz i 1857. Skildpaddens navn er Sternotherus minor minor. Her hos Skildpadder ABC kalder vi den "snap-moskusskildpadde", fordi den ligner en snapskildpadde

Snap moskusskildpadden skulle være den mest aggressive af alle  moskusskildpadder?

Generel viden moskusskildpadder Gælder for alle arter af moskusskildpadder

Sternotherus minor opdeles i to underarter, Sternotherus minor minor vi kalder "Snap" og Sternotherus minor peltifer vi kalder "Stribethals".

Naturlig habitat og føde m.m.

S. minor minor

Habitat. Sternotherus minor lever i floderåer og sumpe. Den findes gerne ved væltede træer og klippefremspring.

S. Minor minor der bor lidt nordligere i USA, de vil gå i dvale. Skildpadden graver sig ca. 30 cm. ned i det mudrede bundlag eller nær vandkanten, under sten, træstammer eller under død vegetation og i bisamrottens hule og i bæverens bo og flere andre steder.  

Moskusskildpadder der lever i fangenskab skal du ikke lægge i dvale. 

Læs mere om: Skildpadder går i dvale

Udseende. Skildpadden har et forholdsvis højt og hvælvet skjold, og den har et stort hoved, hvad der gør, at den lidt ligner en Snapskildpadde Chelydra serpentina. Farven på dens skjold er brunlig, med mørke tegninger. Huden er grå, på hovedet er der mørke pletter. Voksne kønsmodne dyr bliver gennemsnitlig 12-14,5 cm. 
Ungerne af S. m. minor har ligesom tre omvendte skibskøle, hen langs ryggen. Hoved, hals og ben er med sorte pletter. Rygskjoldet har et sortstribet mønster, blandet med sorte pletter. Bugplade er rødligorange. De fleste nyfødte unger har en skjoldlængde på 22-27 mm.

Akvarium. Et akvarium på 250 liter kan godt indeholde en mindre flok på en 3-4 moskusskildpadder. Jo mere plads du kan give dine dyr, det bedre er det. S. minor er en aktive lille skildpadde og de vil benytte hele den tilbudte plads. 

Stærk filtrering tilrådes, da dyrene er nogle grise med deres foder. Vandkvaliteten vil hurtig blive for dårlig, hvis der ikke er en tilstrækkelig filtrering. Tilføj gerne akvariegrus til bundlag og vandplanter til dyrene, da de gerne roder rundt på bunden og søger føde. 
S. minor foretrækker meget vand, med en mindre landdel. S. minor kan sagtens trives i et habitat med dybt vand. Selvom de soler sig mindre end andre sumpskildpaddearter, så skal de have muligheden for det, det er vigtigt.
Solpladsen kan laves på mange måder, du kan eventuelt benytte sten, korkø, trærod, flydeø fra SkildpaddeShop.dk
 
 
Føde. Sternotherus minor fouragere på lavt vand, fra få cm. vanddybde ned til 12,5 m. dybde er de set. Det er primært snegle de æder, men de lever også af alger, vandplanter, insekter, krebs og fisk. Imens S. m. minor vokser, skifter den fra at være insektædende til at spise flere vandsnegle. Denne underart har udviklet en kraftig en kraftig kæbe med stærke musklerog, der tilsyneladende er tilpasset til at spise snegle, med et hårdt skjold.
 
Husk. Moskusskildpadder spiser helst fra bunden. Vil du kun fodre dine nyanskaffede Moskusskildpadder, med flydende foderpiller. Så kan det tage nogle dage, inde de finder fodret, hvis de ikke er vant til det foder, hvilket skildpadden sagtens klarer.

Læs her mere om fodring af moskusskildpadder i fangenskab.

Andre oplysninger. I modsætning til andre moskusskildpadder, synes Snap moskusskildpadden at være dagaktive. Det er sandsynligvis en tilpasning, til dens levested, hvor vandtemperaturen i vandløbene opretholde en konstant temperatur (på omkring 21 grader) året rundt. En skildpadde med personlighed, der vil reager på sine omgivelser.

Snap moskus. skal have UVB-lys og varme

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

Snap moskusskildpadder solbader ikke meget, men de skal have land med en solplads. Alle moskusskildpadder skal have muligheden for at solbade.

Snap moskusskildpadden vil kravle op på land, når den skal lægge æg.

Temperaturen på terrariets solplads bør være 30-35 grader.

Vandets temperatur 20-23 grader.

Brug et termometer til at tjekke, at terrariets temperaturer er passende. Det vil være passende temperaturer for Snap moskusskildpadde  (Sternotherus minor minor).  

Sørg for at Snap moskusskildpadden får en god foderpille, der indeholder alle vitaminer og mineraler skildpadden har behov for. 
 
Over solpladsen skal der hænge en UVB-pære 5,0 / 6,0 /100 kaldes lidt forskelligt efter fabrikat. UVB-lys øger sumpskildpaddens appetit, aktivitetsniveau, parringsadfærd og dyrets hamskifte og at skjoldet udvikler sig som det skal og skildpadden kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til. UVB-lys hjælper skildpadden med at danne det aktive vitamin D3, der især har stor betydning for, at dyrets knogler/skjold opbygges korrekt (optagelse af kalk).
 
Ved siden af UVB-pæren hænger vi en halogen varmepære 35 watt, der kan holde solpladsens temperatur på de 30-35 grader, der er nødvendigt. Sørg også for at skildpadden har et sted på land, hvor temperaturen er ca.20 grader. 
 
Vi benytter altid selv halogen pærer, de kan tåle vandsprøjt og holder meget længere end en glødepære.
 
Vil du vide mere om UVB-lys og varme
 
Er du i tvivl om, hvilken UVB-pære din skildpadde skal have? Så spørg endelig hos SkildpaddeShop.dk 

Reproduktion

Få dage gammel unge S. minor minor.

Han er kønsmoden når alderen er 3-9 årHun er kønsmoden i 5-9 års alderen, gennemsnitlig er de otto år. 

Hunnerne placerer ofte redererne i en træstub* eller i bunden af et træ. Hun lægger mellem 2-5 kuld, med 1-5 æg af gangen pr. årog antallet af æg pr. kuld svarer til hunnens kropstørrelse

Æggene er hårde og aflange ca. 28,5 17,2 mm. Æggene klækkes efter 61-119 dage.

Læs også: Udrugning, æg, parring

Levevis

Sternotherus minor minor hun.

Moskusskildpadder kan bo med andre arter.
Sternotherus minor minor lever normalt godt med Falske landkortskildpadder og flere andre rolige arter.

Man skal være forsigtige med at holde moskusskildpadde hanner sammen med nært beslægtede arter, som hanner af Kinosternon arterne kaldes også Klapskildpadder (de sælges ikke ofte i Danmark) og Kinesiske trekølsskildpadde hanner. Der kan let opstå aggressioner mellem rivaliserende hanner, og indimellem også med hunner der ikke bryder sig om en han der flirter. Så hold øje med, hvordan de lever sammen, måske skal et enkelt dyr flyttes.

Indenfor alle skildpaddearter findes der individer der er "asocial" og kræver at blive isoleret. Moskusskildpadder har alle så meget kraft i deres kæbe, at de let kan gøre skade på hinanden. Her hos Skildpadder ABC ser vi især skader på ben og øjne. 

Mere om de "aggerssive skildpadder"

Moskusskildpadder er ikke så godt rustet til, at fange fisk og de spiser kun lidt plantemateriale. Moskusskildpadden er derfor bedre end de andre sumpskildpadde arter, at putte i akvariet, sammen med fisk og planter. Men, det kan nok ikke helt undgås, at der vil smutte en fisk. Du vil aldrig mere eller kun sjælden se, at der ligger en død fisk, i dit akvarium, Moskusskildpadden vil hurtigt få ryddet op.

Forveksling mellem S. minor minor og S. carinatus

(Sternotherus minor minor) Snap moskusskildpadden har som ung, tre køl hen langs rygskjoldet. - Den voksne S. minor minor køl, kan let forveksles med kølen på en voksen Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus).

Voksne dyr. Pyramide moskus. har en mere stejl køl og kun én enkelt køl, imod Snap moskus. der har en mere afrundet rygskjold. 

Se nedenfor slide-show: Hvordan ser du forskel på Snap-, og Pyramide moskusskildpadder.

Snap moskusskildpadde (Sternotherus minor minor) og
Pyramide moskusskildpadde (Sternotherus carinatus).

Levested i Nord Amerika

Levested i Nord Amerika

Snap moskuskildpadden lever naturligt i Nordamerika.

S. minor minor lever i det sydvestlige Virginia, det østlige Tennessee og centrale Georgia, sydpå til det centrale Florida og vestpå til Pearl River systemet, i det sydlige af det centrale Mississippi.

 

Undersøgelser er i gang vedr. S. minor minor

Sternotherus minor minor unge.

Der er undersøgelser i gang om Sternotherus minor minor findes i to former?

Der måske kun adskiller sig ved, at de voksne skildpadder har forskellige størrelser? Det er bevist nu, at begge "former" optræder i samme område, DNA undersøgelse er nødvendig for at få det endeligt bekræftet. Den "lille under-art" skulle kun få en skjoldlængde på 6-9 cm, hvorimod den "store underart" skulle kunne opnå en skjoldlængde på over 10 cm og op til 14.5 cm. Men intet er endelig afgjort endnu?

 Nyt: Læs her mere om den nye moskusskildpaddeart Aliflora

Loggerhead Moskusskildpadde - S. minor minor

English text - Loggerhead Musk Turtle - Sternotherus minor minor

S. minor minor - Loggerhead Musk Turtle

Habitat an ecology. Sternotherus minor is mainly carnivorous, feeding on a variety of aquatic invertebrates when young but shifting to a diet dominated by freshwater snails and clams as they grow. In ssp. minor, males mature at about three to six years of age at about 2-2.5” / 5.5-6.0 cm carapace length (CL), and may reach up to 4.5” / 12 cm CL. Females mature at about five to eight years of age at about 2.5-3.5” / 7.0-8.0 cm CL; females grow slightly larger than males, reaching 5.5” / 14.5 cm CL. Florida females of subspecies S. minor produce about three (one to five) clutches of about 3.3 (on to five) eggs, for an annual output of 6-12 eggs. Hatchlings measure 1” / 22-27 mm CL and about 3 g. Longevity may exceed 20 years; Generation length is unknown.

Distribution. Sternotherus minor living from southwestern Virginia, eastern Tennessee, and central Georgia south to central Florida and west to the Pearl River system in southern-central Mississippi.

Captive habitat. Sternotherus minor minor / Loggerhead musk prefer a greater sized water area. Loggerhead musk are well able to thrive in deep water habitat. Though infrequent baskers, ample opportunity to do so is important. A spotlight over their basking area will be utilized. This area can be in the form of a rock projecting from the water, or in the case of young specimens, floating aquatic plants are preferred. Much like the stinkpot, loggerheads are a very outgoing and responsive turtle, with little of the shyness of the razorback.

Diet. In the wild, it feeds on aquatic snails and insects, craw dads. Adult males specialize on mollusk and develop enlarged powerful jaws to crush them. In captivity, Does well on high quality turtle pellets such as Mazuri and Reptomin, as well as earth worms, crawdads and feeder fish on occasion.

Temperature range. Air Temperature: 75° - 83°F. / 24-28C. Basking Temperature: Mid 80's to low 90's F. / 28-34C. Water Temperature: Mid to High 70's F. / 24-26C.Recommended enclosurea.

30 gallon /120 liter aquaria is sufficient for the loggerhead musk. The addition of more than a single specimen would require the keeper to adjust the enclosure size accordingly. As always, more room is always better. These are active turtles, and they will utilize the space offered. Strong filtration is advised, as these are messy feeders, and water quality is often compromised if filtration is not adequate. Either a bare bottom or river pebble substrate is suitable for this species. If given a choice, river pebbles are preferred as these turtles like to forage on the bottom. Though a southern species, extremes of temperature are best avoided. As inhabitants of springs that maintain a more or less constant temperature, extreme temperature either on the low or high side may be stressful.

Community habitat. Given ample space, loggerhead's do very well in community settings. Painted turtles, sliders and cooters are good choices as tank mates. Loggerhead's are well able to live in the deeper water that these basking species require, and usually coexist peacefully provided the size difference of the inhabitants is not pronounced. Caution is advised when maintaining any musk turtles together with their own kind or closely related species. Aggression between rival males, or with unreceptive females often results. These situations should be monitored closely. As with all musk turtles, but to a greater extent, loggerheads should be handled with caution. Their powerful jaws are very capable of producing an unpleasant experience for their keeper if handled carelessly.

Other information. Unlike other musk turtles, the Loggerhead appears to be diurnal. This is probably an adaptation to its habitat, where the water temperatures in the springs maintain a constant temperature (in the low 70's fahrenheit / 21celsius) year round. A very personable and responsive turtle.

Studies are in progress. Some say Sternotherus minor minor has two forms, depending on the adult size. But it is proven that both 'forms' occur in the same area, DNA examination is needed to investigate further development about this. The small form his SCL reach from 6-9cm, where the big 'form' SCL is more then 10cm till 14.5cm... But nothing is sure yet.