Sjældne vandlevende skildpadder

Skildpadderne her på siden, de behøver ikke at være sjældne i naturen, men, sjældne i den danske dyrehandel eller slet ikke eksisterende i den danske dyrehandel.

Vi fortæller lidt om de forskellige arter, måske fordi deres udseende er lidt anderledes eller de har nogle spændende overlevelsesmetoder.

Denne side er opdateret d.21. dec. 2021

Mary flodskildpadde (Elusor macrurus)

Mary River turtle, kan også kaldes punk skildpadden.

Mød her ultra punk-rock skildpadden, der kæmper for overlevelse!

Denne skildpadde er en kort-halset skildpadde, der lever i Mary River, i det sydøstlige Queensland, Australien. Mary River skildpadde er en af ​​Australiens største skildpadder. Dyrets rygskjoldslængde, er målt op til 50 cm. Hannen af Mary River skildpadden har en meget lang og tyk hale, der kan måle op til to tredjedele af skjoldet længde. 

 

Ud over at trække vejret normalt ved vandets overflade, kan skildpadden også indånde ilt, under vandet, det gør skildpadden gennem sin kloak, der sidder under halen. Kloakken indeholder gællelignende strukturer, hvilket giver skildpadden mulighed for at opholde sig op til 2,5 dag i vandet. Skildpadden kaldes derfor også “bum breathers.” Teknisk set ånder de med deres anus.

Mary River skildpadden er i fare, for udryddelse, på grund af mange års plyndringer af dyrets redepladser, i 1960'erne og 70'erne, hvor disse skildpadder var meget populære, i Australiens dyrehandel. Over 15.000 unger blev sendt til butikkerne, hvert år, i løbet af en tiårig periode. Skildpadden var populær for dets unikke udseende og rolige natur.

Det er en algeart der gror på skildpadden.

Gulnakket skildpadde (Podocnemis unifilis)

Skildpadden er også kendt under navnene yellow-spotted river turtle, yellow-spotted sideneck turtle.

Den gul-hoved sidevender skildpadde er mest aktive midt på morgenen og om eftermiddagen. Grupper af skildpadder kan ses sole sig, i solen på træstammer eller sten, ude midt i floden, de kan også ligge på kysten.

Hunnen kan opnå en skjoldlængde på op til ca. 50 cm., hannerne bliver højst ca. 40 cm.

Denne skildpadde findes primært i Amazon og Orinoco flodsystemer, i det nordlige Sydamerika, herunder Venezuela, østlige Colombia, det østlige Ecuador, nordøstlige Peru, de Guianas, Brasilien og det nordlige Bolivia.

Skildpadden lægger sine æg, sammen med andre hunner af samme art, hvorefter de voksne skildpadder bliver i området, indtil ungerne er klække om kommet ud af æggene. Det er én af de eneste skildpaddearter vi kender, der "passer" på deres afkom, efter æggene er lagt.

Ungerne kommer først frem i samlet flok, efter deres mødre kalder på dem, med en lavfrekvent lyd, og derefter følger de efter deres mødre opad floden.

Flodskildpadde (Carettochelys insculpta)

Flodskildpadde

Skildpaddens snude, ligner en "grisetryne", skildpadden er den eneste overlevende medlem, af en gammel og engang udbredt familie. 

Flodskildpadden er en meget sky skildpadde, der kun viser sig i overfladen, når de skal trække vejret. Snuden ligner en lille grisetryne. Når skilpadden skal trække vejret, stikker kun snuden over vandoverfladen, så det kan foregå både hurtigt og ubemærket. Flodskildpadderne kan du se i Randers Regnskovs Asienkuppel, hvor man netop kun ser dem nærme sig overfladen, når de skal trække vejret.

Flodskildpadden er en vandlevende skildpadde og det kan man se både på skjoldet og på benene. Skjoldet er fladt og strømlinet, mens benene er omdannet til luffer. Forøvrigt den eneste ferskvandsskildpadde med luffer.
Store gamle eksemplarer kan veje over 20 kg.

Flodskildpadden ligner umiddelbart en havskildpadde, da den ligesom havskildpaden har luffer. Lufferne bruges som en slags vinger, når flodskildpadden bevæger sig rundt i vandet. Flodskildpadden er dog ikke nært beslægtet med havskildpadden. Den store lighed skyldes, at både flodskildpadden og havskildpadden er tilpasset livet i de frie vandmasser, hvor det er en fordel at kunne komme hurtig frem.

Når flodskilpadden er neddykket, kan den optage ilt fra vandet gennem nogle små hårlignende udvækster i struben. Derved kan den forlænge sine ophold under vandet.

Hos denne art af skildpadde er det temperaturen i reden, der afgør, om ungerne bliver hunner eller hanner. Ved kølige rede temperaturer udvikles æggene til hanner og ved varme temperaturer udvikles hunner. Denne temperaturafhængige udvikling af kønnene ses også hos krokodiller, andre arter af skildpadder og enkelte firben.

Lokale stammefolk på Ny Guinea opfatter flodskildpadden som et symbol på seksuel forplantning. Ifølge gamle legender straffes man derfor med impotens, hvis man dræber en flodskildpadde.
Det meste af teksten, er lånt fra Randers Regnskov hjemmeside.

Farvet skovskildpadde (Rhinoclemmys pulcherrima manni)

Se mere om arten HER

Skildpadden der er et levende mesterværk!

Vi har her hos Sumpskildpadder haft denne skildpadde inde. Det er en meget spændende og kvik skildpadde.

Først gang man ser denne skildpadde, tror man skildpadden er overmalet med graffiti.

Skildpadden lever i Mellem Amerika. Skildpadden lever i skov områder, mest på land og kræver et fugtigt miljø og vand i nærheden, især i yngleperioden. Skildpadden får en skjoldlængde på 15-20 cm. 

Under parringens ritualet, vil hannen slå sit hovedet imod hunnen. Hvis hun er interesseret i ham, så vil hun hun slå tilbage med sit hovedet. Sådan vil de fortsætte med, at vugge med deres hoveder indtil ... ja ... de går i gang (they get it on)!

Se denne lille video, med skildpadden

Madagascan stor-hoved skildpadde (Erymnochelys madagascariensis)

Skildpadden hører til blandt verdens 25 mest truede skildpadde-arter. 

Skildpadden lever på Madasgar, hvorfra den stadigvæk smugles til Asien, hvor skildpadden indgår i den traditionelle medicin. Hvor befolkningen tror på, at skildpadden kan være med til at sikre dem et langt liv.

Der er sat programmer i gang, hvor arten opdrættes i fangenskab. Et forsøg på, at forhindre arten i at uddø og i håb om, at kunne genudsætte skildpadden igen, i sit lokale habitat.

Aubry's flapshell turtle (Cycloderma aubryi)

Denne skildpaddeart tilhører gruppen af blødskjoldsskildpadder. Skildpadden findes i Demokratisk Republik Congo, Angola, Gabon og givetvis også i Centralafrikansk Republik.

Tudsehovedskildpadde (Phrynops hilarii)

Denne stak (ikke iscenesat) af Sideneck turtles- Phrynops hilarii, blev fotograferet på Phoenix Reptile Expo. Denne art, er hjemmehørende i det sydlige Brasilien, Uruguay, det nordlige Argentina og Paraguay.

Batagur slægten

Der er seks arter af River terrapins i Batagur slægten.

Flod-terrapiner fyldte engang de store flodsystemer i Syd-, og Sydøstasien, fra Mekong til Ganges. Men, en bred vifte af menneskelige aktiviteter, truer nu ​​disse store skildpadder.

Fem af de seks arter i slægten Batagur er rangeret kritisk truede, af IUCN rød liste og er i overhængende fare for udryddelse, medmindre disse trusler kan fjernes.

Skildpaddens æg bliver samlet og spises af befolkningen. Denne indsamling er ret let, fordi hunnerne samles, hvert år, på omkring samme tid for at lægge deres æg, på de samme strande og sandbanker år efter år. De store terrapiner fanges og spises. Desværre er det de store skildpaddehunner, der udgør størstedelen, af ​​denne fangst. De er et let bytte, når de kommer op på land og lægger deres æg.

Andre terrapiner fanges, som et biprodukt under fiskeriet eller de drukner i fiskernes net. Denne voldsomme kommercielhøst, af voksne og unge skildpadder, skal opfylde de store krav til fødevarer, i det sydlige Kina. Det er stærkt medvirkende til at decimere populationen.

River Terrapins - Batagur kechuga.

Beskyttelse af River terrapinens æg har haft topprioritet, hos miljøforkæmpere i Sydøstasien, i løbet af foråret 2013.

Batgur slægten kan opnå skjoldlængder på 50 - 70 cm.

Skildpadden lever i Bangladesh, India, Myanmar, Cambodia.

Fire øjet skildpadde (Sacalia quadriocellata)

Four-eyed turtle - Sacalia quadriocellata

Denne ret ukendte skildpadde art, er en truet art.

Lidt er der kendt om skildpaddens biologi. Den lægger tilsyneladende kuld på 2-6 hvide, aflange æg. Fire øjet skildpadder skulle i fangenskab kunne leve af en kost, af frugt, salat og fisk.

Skildpadden lever i mindre vandløb og små bække i skove, 100 til 400 m over havets overflade
Arten lever i det nordligt Vietnam og sydlige Kina, skildpadden findes også inde i Laos.

Bugskjoldet er lakse-farvet. Skildpaddens rygskjolds-længde er ca. 14-15 cm.

Ligesom så mange andre sumpskildpadder, så udsættes denne skildpadde-art for et stort set helt ukontrolleret og ødelæggende handel, hvor dyret bruges til mad og traditionel medicin, i mange dele af Asien, det er den største trussel mod de fire øjede skildpadder.

De forholdsvis små grupper af dyrene, der holder til i Vietnam og Laos, er ikke de mest truede, med i Kina er arten truet af udrydelse, på grund af Kinas store forbrug af sumpskildpadder, i både madlavningen og deres forbrug af overtroiske medicin.

Pigget skildpadde (Heosemys spinosa)

Skildpadden har fået sit navn efter sit skjold, der fremstår med spidser, skarpe og strittende kanter på rygskjoldet og den tornede køl langs ryggen, denne enestående skildpadde, er også kendt som "tandhjuls skildpadden". 

De tornede skildpadde lever i hele Sydøstasien, fra Thailand og muligvis i det sydlige Myanmar sydpå gennem Malaysia til Sumatra, Borneo og Natuna, flere af de små indonesiske øer og på Filippinerne.

Skildpadden er en omvandrende nålepude. Det menes, at skildpaddens tornede rustning fungerer som afskrækkelse på rovdyr, såsom slanger. 

Rygskjoldets stærkt savtakket kant og tornede køl, bliver slidt ned og går tabt med alderen, så de ældre dyr er meget glattere end end de unge skildpadder.

Som du kan se, så er bugskjoldet på Heosemys spinosa  også ret så dekorativt. 

Indisk tagskildpadde (Kachuga tecta)

Denne art lever i Syd Asien. Det er en rolig vandlevende skildpadde, der findes i rolige vandløb, kanaler, damme. Skildpadden findes også i brakvand i det kystnære område. En blød bund og rigelig med vandplanter, er det foretrukne habitat. Skildpadden ligger gerne og soler sig, i de tidlige morgentimer. 

Stor-hoved skildpadde (Platysternon megacephalum)

Skildpadden har et meget stort, trekantede hoved, som er så stort, i forhold til dyrets krop, at hovedet ikke kan trækkes tilbage, ind under skjoldet. I stedet, er toppen og siderne, af skildpaddens hoved dækket med en stor knogle “tag”, det fungerer som rustning og i modsætning til de fleste skildpadder er kraniet en solid knogle. Skildpadden er en asiatiske skildpadde art, der findes flere underarter. 

Skildpadden vil forsvare sig ved at bide. Selvom skildpadden er en dårlige svømmere, så er disse skildpadder gode til at klatre, de har nogle meget stærke kløer, som de benytter sammen med deres næb og hale. Skildpadden jages som føde, på grund af den voksende befolkning, i området, det er dyrets største trussel. 

"Guldmønt skildpadde" (Cuora trifasciata)

Arten er udbredt i Kina (Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan provinserne og i  Hong Kong og Macau) og det nordlige Vietnam. Arten betragtes som kritisk truet, af udryddelse af IUCN. Skildpadden anvendes i den kinesiske folkemedicin, hvorfor arten er truet, på grund af den ubæredygtig jagt, der er på skildpadden. Dette er en af ​​de mest truede skildpadde arter i verden, ifølge en 2003 vurdering fra IUCN.

"Mekong snegleædende skildpadde" (Malayemys subtrijuga)

Denne lille og smukke skildpadde, er sjælden i naturen og yderst sjældne i fangenskab. Denne art lever dårligt i fangenskab, måske er det på grund af, at, skildpadden næsten kun lever af ferskvands-snegle?

Denne art lever i Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Java og Sumatra.

Voksne skildpadder opnår en skjoldlængde, fra 11 cm, men normalt bliver de mellem 13 og 15 cm.

Der findes ikke meget litteratur om denne art.