Hjælp terrapiner til det gode liv

Det her syn, hvor Nikita sidder med en Guløret terrapin unge, kommer vi ikke til at se mere.

Denne side er opdateret d.3. nov. 2019

Vi kan intet gøre uden du og andre ønsker det. Vi kan kun tilbyde vores hjælp, men alene kan vi kun gøre så meget.

Vi er godt klar over at de Guløret-, Rødøret terrapiner invasive skildpadder ikke er lige så vigtige som klimaet og flygtninge. Men de er dyr der ikke kan gøre for at de er her. Når vi har bragt terrapiner frem, har vi også et ansvar overfor at dyrene har et godt liv.

Ønsker du at gøre noget for de invasive skildpaddearter, så de ikke ender ude i vores fællees danske natur?

Vi kan modtage de invasive terrapiner, enten gratis eller til reduceret pris, der er fundet i naturen og de dyr der er hos personer med sociale problemer, der ikke selv kan betale for aflevering af en terrapin til os. 

Men vi kan ikke alene redde og hjælpe de invasive skildpadder, uden du og andre ønsker at hjælp dyrene.

Vores omkostning ved at redde en terrapin er beregnet til kr.320 - Vi skal selv beholde de invasive skildpadder, vi må ikke finde private hjem til dyrene!

Ønsker du også at skildpadder skal have det bedre og ikke ende ude i vores fælles natur? Få kroner kan hjælpe en skildpadde, der skal langt mere til for at redde klimaet og Verdens flygtninge.

Meget mere om vores holdning til loven der gør Guløret og Rødøret terrapiner nærmest ulovlige, nedenfor.

Vil du gøre mere? Kontaktinfo. Sumpskildpadder

Sumpskildpadder holdning til forbuddet mod terrapiner

Guløret terrapin der hygger sig mellem andemad. Sådan skal en terrapin leve i fangenskab og ikke aflives!

Her hos Sumpskildpadder mener vi - Loven mod terrapiner er ugennemtænkt og lavet af bureaukrater. I hvert fald af fagfolk der sidder for meget på deres bagdel. - Vi ved godt, at mange hensyn skal tages - men, der kunne godt være lagt lidt stræk ind i EU-loven, så de enkelte lande kunne finde individuelle løsninger, på de forskellige dyrearter, hvis de ville og havde muligheden for det.

Sumpskildpadder kunne sagtens lave en løsning, hvor terrapiner ikke kom ud i naturen, og tage imod alle terrapiner også gratis, hvis vi kunne få hjælp til at holde de Guløret og Rødøret terrapiner sikret i gode anlæg. Så kunne skildpaddens ejer komme af med deres terrapiner, på en fornuftig måde, uden de skal gøres til småkriminelle. Hvilket de reelt set er, hvis de giver deres terrapin væk, til nogle der bare vil passe godt på deres terrapin, men ikke har en modtageraftale hos Miljøstyrelsen.

Vi har haft kontaktet Miljøministeriet og Miljøstyrelsen flere gange. Desværre kan vi ikke komme gennem med vores for dyrene livsvigtige forslag. Miljøstyrelsen vil meget gerne hjælpe, men de er bundet fast på loven. Lov skal selvfølgelig altid holdes, det er vi ikke uenige i.

Sumpskildpadder bryder sig ikke om at levedygtige skildpadder bare skal aflives. Hvilket de bliver hos de Zoo der må modtage terrapiner, hvad skal de også gøre ved dem? Sumpskildpadder arbejder kun med skildpadder og vi har viden, erfaring og frivillige der kan klare opgaven.

Hvis vi skal modtage en terrapin, er vi i dag nødt til at tage et gebyr pr. terrapin vi hjælper og modtager. Så vi blandt andet kan bygge anlæg, hvor vi kan holde de Guløret og Rødøret terrapiner sikret og de ikke ender ude i naturen. Hvilket vi gerne vil!

Desværre har det været nødvendigt at lægge gebyr på de invasive terrapiner vi modtager

Vi har hjulpet og givet hjem til mange terrapiner.

Mellem 2016 -2019 har vi modtaget og hjulpet over 1000 guløret- og rødøret terrapiner og hundredevis af skildpaddeejer.

På grund af vores gebyr, forventer vi desværre nu at miste mindst 80% af de terrapiner vi normalt har modtaget gratis. Mange af de terrapiner vil ende ude i naturen, hvor skildpadder gør skade på vores naturlige danske dyreliv?

Det ærgrer os i Sumpskildpadder, at det er nødvendigt med et gebyr på terrapiner. Vi har i tre år forsøgt af alle kræfter at undgå det, ved at skildpaddens ejer frivilligt kunne støtte med et beløb til vores arbejde, når man afleverede sin Guløret- og Rødøret terrapin til os.

Desværre har den frivillige støtte vi har modtager, været meget lille, når skildpaddeejer har afleveret sit dyr til os. Nogle enkelte terrapin-ejer har påtaget sig deres ansvar og støtte vores arbejde rimeligt, hvilket vi har været glad for.

Vi er desværre endt ud med at stå næsten alene tilbage, med de fleste udgifter selv. Det kan en lille forening som Sumpskildpadder ikke længere holde til.

Det er heller ikke rimeligt overfor vores medlemmer, at Sumpskildpadder skal trækkes ned, måske endda risikere helt at skulle lukke. Fordi vi i bund og grund har påtaget os ejerens eget ansvar, for deres egen skildpadde. I et forsøg på at give terrapiner det gode liv og holde dyrene ude af naturen.

Vi er en lille dyreværnsforening der har udgifter som alle andre. I vores tilfælde udgør terrapiner flere hundrede eller 2/3 del af de dyr vi modtager. Vi skal ikke have profit af vores arbejde, men, det skal hænge sammen. Vi er frivillige, intet går til løn her!

Terrapiner ødelægger livet for det danske naturlige dyreliv.

Sæt ikke de invasive terrapiner ud i naturen

Sumpskildpadder formål er at hjælpe skildpadder videre til nye gode hjem og hjælpe skildpaddeejer af med deres skildpadder på en god måde, dermed er vi med til at holde sumpskildpadder ude af den danske natur. Men de invasive arter, skal vi selv passe på resten af dyrenes liv.

Vi bruger ingen penge på løn, alt arbejde udføres af frivillige

Tre Guløret terrapiner efterladt i en spand! Dette syn bliver mere almindeligt!

Alle andre og lovlige skildpaddearter kan adopteres til nye gode hjem, for en donation til vores arbejde, derved betaler dyrene selv for nogle af deres egne udgifter.

Skildpadder modtages her

Hvis det offentlige Danmark vil have vores hjælp til terrapiner og vi skal give vores hjælp, om muligt gratis, fordi ejerne ikke støtter os, så må det offentlige Danmark påtage sig et ansvar overfor de terrapiner - eller også må dyrets ejer selv dække vores udgifter deres guløret og rødøret terrapin pålægger os. Desværre kan eller vil mange ikke betale gebyret! Så deres skildpadde på en ordentlig måde kan få det gode liv, her hos Sumpskildpadder.

Vi kan herfra kun håbe på, at andre også vil hjælpe skildpadder i nød og får øjene op for de problemer de invasive Guløret- og Rødøret terrapiner skaber for den danske natur og vil være med til at redde de levedygtige terrapiner og passe på vores fælles natur.

Vi er klar til at stille frivillige, råd og erfaring til for at hjælpe dyr i nød. Terrapinerne kan ikke gøre for det!

Vil du vide mere om, hvorfor terrapiner kaldes invasive og loven imod dyrene: Lov - Invasive dyr

Hvordan genkender du en terrapin?

Guløret terrapin Bemærk de sorte prikker under bugen - Der vil normalt være mellem 2 - 14 sorte prikker/pletter under bugen, så er det en terrapin. Se mere under linket "Genkend en terrapin".

De forbudte terrapiner er:

  • Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans)
  • Guløret eller gulbuget terrapin (Trachemys scripta scripta)
  • Cumberland-terrapin (Trachemys scripta troostii)
  • Terrapin mix og krydset (Trachemys scripta ssp.)

Alle de her terrapiner er ulovlig, at købe, sælge, yngle med og give væk i Danmark og EU.

Genkend en terrapin på denne side, fortæller og viser vi dig, hvordan du genkender en terrapin.

Er du i tvivl, så ser vi meget gerne på et foto af din skildpadde. Kontaktinfo. Sumpskildpadder 

Vi kan modtage alle skildpadder: Indlevering af skildpadder her

Vi tager gerne imod din terrapin

Terrapiner kan vi stadigvæk modtage og derved hjælpe skildpaddeejer, mod et mindre gebyr. Vi giver alle terrapiner en chance for at få det gode liv. Vi afliver ikke bare terrapiner her, vi forsøger at hjælpe så mange terrapiner som vi har mulighed for.

Guløret terrapin hjælper til. Jeg var væk et par minutter, fra at lægge ny belægning på dyrenes land. Da jeg kom tilbage, havde hun lige gjort det hele klar til mig og lå ny og slappede af. Det var herfra let for mig at skrue hegnet fast, så dyrene kan kravle op på solpladsen, uden at skride tilbage i vandet. Hegnet lå endnu løs, i de par minutter jeg var ude og hjælpe en anden skildpadde, over telefonen. Hun er én af de mange forbudte terrapiner, der har fået det gode liv. Vi håber du kan se fornuften i at hjælpe de invasive skildpadder ind i sikre anlæg. Støt vores arbejde med skildpadder - Mobilepay 17426