Hjælp terrapiner til det gode liv

Sumpskildpadder holdning til forbuddet mod terrapiner

Guløret terrapin der hygger sig mellem andemad. Sådan skal en terrapin leve i fangenskab og ikke aflives!

Her hos Sumpskildpadder mener vi - Loven mod terrapiner er ugennemtænkt og lavet af bureaukrater. I hvert fald af fagfolk der sidder for meget på deres bagdel.

Sumpskildpadder kunne sagtens lave en løsning, hvor terrapiner ikke kom ud i naturen, og tage imod alle terrapiner også gratis, hvis vi kunne få hjælp til at holde de Guløret og Rødøret terrapiner sikret i gode anlæg. Så kunne skildpaddens ejer komme af med deres terrapiner, på en fornuftig måde, uden de skal gøres til kriminelle. Hvilket de reelt set er, hvis de giver deres terrapin væk, til nogle der vil passe godt på deres terrapin, men ikke har en modtager-aftale med Miljøstyrelsen.

Vi har haft kontaktet Miljøministeriet og Miljøstyrelsen flere gange. Desværre kan vi ikke komme gennem med vores for dyrene livsvigtige forslag. Miljøstyrelsen vil meget gerne hjælpe, men de er bundet fast på loven. Lov skal selvfølgelig altid holdes, det er vi ikke uenige i.

Sumpskildpadder bryder sig ikke om at levedygtige skildpadder bare skal aflives. Hvilket de bliver hos de Zoo der må modtage terrapiner, hvad skal de også gøre ved dem? Sumpskildpadder arbejder kun med skildpadder og vi har viden, erfaring og frivillige der kan klare opgaven.

Hvis vi skal modtage en terrapin, er vi i dag nødt til at tage et gebyr pr. terrapin vi modtager, så vi kan bygge anlæg til at holde de Guløret og Rødøret terrapiner sikret og de ikke ender ude i naturen. Hvilket vi gerne vil!

Vil du hjælpe økonomisk - Kontaktinfo. til vores formand Claus

Desværre har det været nødvendigt at lægge gebyr på de terrapiner vi modtager

Vi har hjulpet og givet hjem til mange terrapiner.

Denne side er opdateret d.20. sep. 2019

De sidste 3 år har vi modtaget over 1000 guløret og rødøret terrapiner.

På grund af vores gebyr, forventer vi nu at miste mindst 80% af de terrapiner vi normalt modtager, mange af de terrapiner vil ende i naturen, hvor skildpadder gør skade på vores naturlige danske dyreliv?

Det ærgrer os i Sumpskildpadder, at det er nødvendigt med et gebyr på terrapiner. Vi har i tre år forsøgt af alle kræfter at undgå det, ved at skildpaddens ejer frivilligt kunne støtte med et beløb til vores arbejde, når man afleverede sin terrapin til os. Desværre har den frivillige støtte været lille. Vi er desværre endt ud med at vi står alene tilbage med de fleste udgifter selv. Det kan vi ikke længere holde til, det er heller ikke rimeligt overfor vores medlemmer, at Sumpskildpadder skal trækkes ned, måske endda helt lukke, fordi vi alene skal afholde alle de udgifter terrapiner pålægger os. Vi vil meget gerne kunne tage imod de guløret og rødøret terrapiner, inde de smides ud i naturen. 

Vi er en dyreværnsforening der har udgifter som alle andre. I vores tilfælde udgør terrapiner flere hundrede eller 2/3 del af de dyr vi modtager.

Terrapiner ødelægger livet for det danske naturlige dyreliv. Sæt ikke terrapiner ud i naturen

Vi har været nødt til at lægge et gebyr på terrapiner, fordi EU og dansk lov har placeret terrapiner på invasiv-listen. Det har givet Sumpskildpadder flere udgifter ved at hjælpe guløret og rødøret terrapiner, end nogle andre skildpaddearter.

Udgifter for os, er blandt andre ekstra omkostninger ved at skulle beholde terrapiner selv, vi skal bygge store dyre anlæg, så vi selv kan opbevarer og passe terrapiner, terrapiner kan ikke omplaceres til andre. Vi er imod at levedygtige dyr skal aflives!

Sumpskildpadder formål er at hjælpe skildpadder videre til nye gode hjem og hjælpe skildpaddeejer af med deres skildpadder på en god måde, dermed er vi med til at holde sumpskildpadder ude af den danske natur. 

Skal vi igen tage gratis imod terrapiner, skal der hjælp til.

Tre Guløret terrapiner efterladt i en spand! Dette syn bliver mere almindeligt!

Selv om vi ikke bruger en krone på løn og alt arbejde udføres af frivillige.

Alle andre og lovlige skildpaddearter kan adopteres til nye gode hjem, derved betaler de selv nogle af deres egne udgifter. 

Skildpadder modtages

Hvis det offentlige Danmark vil have vores hjælp til terrapiner og vi skal give vores hjælp, om muligt gratis, fordi ejerne ikke støtter os, så må det offentlige Danmark påtage sig et ansvar overfor de terrapiner - eller også må dyrets ejer selv til at betale de udgifter deres guløret og rødøret terrapin pålægger os. 

Vi kan kun håbe på, at andre også vil hjælpe dyr i nød og får øjene op for de problemer de invasive skildpadder skaber i den danske natur og vil være med til at redde de levedygtige terrapiner ind i sikre anlæg. Vi er klar til at stille frivillige, råd og erfaring til for at hjælpe dyr i nød. Terrapinerne kan ikke gøre for det!

Vil du vide mere om, hvorfor terrapiner kaldes invasive og loven imod dyrene: Lov - Invasive dyr

 

Hvordan genkender du en terrapin?

Guløret terrapin Bemærk de sorte prikker under bugen - Der vil normalt være mellem 2 - 14 sorte prikker/pletter under bugen, så er det en terrapin. Se mere under linket "Genkend en terrapin".

De forbudte terrapiner er:

  • Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans)
  • Guløret eller gulbuget terrapin (Trachemys scripta scripta)
  • Cumberland-terrapin (Trachemys scripta troostii)
  • Terrapin mix og krydset (Trachemys scripta ssp.)

Alle de her terrapiner er ulovlig, at købe, sælge og give væk, i Danmark og EU.

Genkend en terrapin på denne side, fortæller og viser vi dig, hvordan du genkender en terrapin.

Er du i tvivl, ser vi gerne på et foto af din skildpadde. Kontaktinfo. Sumpskildpadder 

Vi kan modtage alle skildpadder: Indlevering af skildpadder her

Vi tager gerne imod din terrapin

Terrapiner kan vi stadigvæk modtage og derved hjælpe skildpaddeejer, mod et mindre gebyr. Vi giver alle terrapiner en chance for at få det gode liv. Vi afliver ikke bare terrapiner her, vi forsøger at hjælpe så mange terrapiner som vi har mulighed for.

Ønsker du at hjælpe Sumpskildpadder, så vi kan tage imod endnu flere terrapiner?

Sumpskildpadder formand i gang med arbejdet, her står han med en lille Guldøret terrapin. Skildpadden har ikke gjort noget galt!

Er du interesseret i at bevare den danske natur, og samtidig hjælpe terrapiner og andre sumpskildpaddearter til det gode skildpaddeliv. Vi vil også gerne kunne hjælpe skildpaddeejer der ikke selv kan betale, personer der er blevet syge eller på andre måder har sociale problemer.

Ønsker du eller dit firma at hjælpe til med arbejdet, så er vores formand Claus klar til at tage en snak om, hvordan vi i fællesskab kan lindre problemerne.

Er du interesseret i at hjælpe de glemte skildpadder?
- MobilePay 17426
- Sydbank reg. 7701 konto 0002 209 490
- SkildpaddeShop.dk

Kontaktinfo. Sumpskildpadder

Nikita hygger sig med en Guløret terrapin. Dette syn, får ingen nye i hobbyen at se længere!