Kinosternon - Klapskildpadder

Her ses tydeligt de røde pletter, på siden af skildpaddens hoved. Kinosternon scorpioides han.

Kinosternon arter kaldes også Klapskildpadder eller Mudderskildpadder.

Læs om Kinosternon scorpioides og Kinosternon baurii (lille klapskildpadde) længere nede på siden, lige som du også finde taxonomy for klapskildpadder og moskusskildpadder, familien (Kinosternidae).

Kinosternon (Mudderskildpadder) og Sternotherus (moskusskildpadder) hører ind under den samme familie gruppe Kinosternidae.

Akvarium indretning til de mindre skildpadder

Denne side er opdateret d.14. nov. 2021

Kinosternon vogti sp. nov. Ny art fundet i Mexico

Kinosternon vogti sp. cm.nov. Skjoldlængde godt

  • Vallarta Mud Turtle - Kinosternon vogti sp. nov.

En helt ny art klapskildpadde Mud/mudder skildpadde, er fundet, i Mexico. Kinosternon vogti.

Slægten Kinosternon i Mexico er repræsenteret af 12 arter, Denne mikroendemisk mudderskildpaddeart fra den centrale stillehavskyst i Mexico. Den nye art, lever i små vandløb og damme, i og nær byen Puerto Vallarta, Jalisco. Desværre er der endnu ikke fundet naturlige populationer af arten.

Den nuværende viden om arten tyder på, at Kinosternon vogti sp. nov. er en af de mest truede ferskvandsskildpadderarter. Et presserende bevaringsprogram er nødvendigt såvel som for udforskning i området og finde en levedygtige populationer af arten.

Link til PDF-fil: Kinosternon vogti

Kinosternon cruentatum - Beskrivelse

Kinosternon scorpioides cruentatum han.

English text at the bottom of the page.

Denne art, bliver mellem 12-15 cm. I modsætning til mange andre skildpadde-arter, så er hannen større end hunnen.

Typisk kan skildpadden kendes ved, de røde eller orange farver, på siden af hovedet. De røde / orange pletter kan også forekomme, på dyrets lemmer.

Kinosternon scorpioides cruentatum - Red-cheeked Mud Turtle - Klapskildpadde. 

Der er anerkendt seks underarter af Kinosternon scorpioides scorpioides / abaxillare / albogulare / carajasensis / cruentatum / seriei.

Man skal være opmærksom på, at Kinosternon cruentatum kan parre sig, med andre Kinosternon arter, hvilket kan gøre artens kendetegn uklare.

Selvom det kan være svært, at tro, så er det farverige mønster, en del af skildpaddens camouflage. I mellem undervandsplanterne, kan den gøre sig næsten usynlig.

Skildpaddens skjold, er meget højt. Skildpaddens skjold, er hængslet, så skildpadden kan klappe sit bugskjold og rygskjold, helt sammen, så skildpadden, er lukket helt inde, i skjoldet (deraf navnet klapskildpadde). Bugskjoldet er gul / orange, ofte med et sort eller brunt mønster, afhængig af dyrets oprindelsessted, der er små lokale forskelle, i deres kendetegn. Som de vokser op, har skildpadden, 3 køl, langs rygskjoldet, de forsvinder helt med alderen. Under hagen er der 6-8 skægtråde.

Føde. Du kan give dyrenes insekter, krebsdyr, havesnegle og mosesnegle, orm, melorm, fisk og lidt kød. Du kan supplere deres foder med en god skildpaddefoderpille (det kan eventuelt være Tetra Reptomin, Sera Raffy P og JBl Energil der indeholder tørrede rejer og småfisk. Det benytter vi her hos Sumpskildpadder). Er din skildpadde ikke vandt til foderpiller, der flyder, så kan det tage lidt tid, inden den finder ud af det. Men, lad foderpillerne synke til bunden, så vil skildpadderne hurtig genkende det, som foder og spise det, eftersom de er vandt til, at søge foder på bunden.

K. s. cruentatum kan også finde på, at æde lidt vandplanter, de tager gerne andemad.

Det er meget almindeligt, at skildpadden, går ud af vandet for, at lede efter føde. I naturen, går de bestemt ikke uden om, et ådsel, de tager også meget gerne snegle, insekter, mindre padder vil de også tage.

Husk at tilføje fodret et kalk og vitamin tilskud, du kan også lægge en sepiaskal (kommer fra blæksprutten), ned til skildpadde, det vil de fleste skildpadder gerne tage.

Du skal være opmærksom på, at du ikke fodre K. s. Cruentatum, mere en 2 til 3 gange i ugen, skildpadden har let ved, at blive fed. 

Køn

Kinosternon cruentatum han, bemærk penis. Denne art, har hannen en meget stor hale, hvor penis ligge inden i. Skildpadden er lige modtaget, derfor er skjoldet ikke helt på toppen.
Please note Rescued turtle, the shield does not look good.

Hannerne er normalt større end hunnerne og de har en kraftigere og længere hale end hunnen. Hannens hale ender i et spids horn (deraf det alternative navn scorpiodes). Hannernes kloak sidder ved kanten af rygskjoldet eller uden for skjoldkanten.

Hunnerne blive kønsmodne, når de har en skjoldlængde på omkring 10 cm, hannerne er omkring 12 cm. Hvis ellers dyrene er fodret normalt. Dyrene vil så være ca. 4 år.

Opførsel. Hannerne kan være aggresive. Sæt ikke to hanner sammen, så giver det ballade. En flok med en 3-4 hunner og en han, vil normalt fungere godt.

K. scorpiodes tilbringer en del tid, på land. De vil også gerne hænge ud, i lavvandede områder, hvor de kan skjule sig, under planterne. 

Dyrene kommer gerne frem i mørkningen, tidligt om morgenen og igen hen imod natten.

Bliver dyrene bange, så lukker de sig inde, i deres skjold og kan afgive en ubehagelig musk lugt. Men, de har let ved, at vende sig til et liv i fangenskab.

Skildpadden vil helst gå og kravle, de svømmer helst ikke mere end højst nødvendigt.

Taxonomi. Mudder-, klapskildpadder hører til arten Kinosternon, der sammem med Moskusskildpadder, der hører til arten Sternotherus. Begge arter, hører til gruppen Kinosternidae.

Du kan læse mere, om Taxonomi nederst på siden. 

Parring og reproduktion

En flok unger, af Kinosternon cruentatum.

I naturen, sker parringen i vores efterår/vinter. Det svarer til slutningen af regntiden, i Mellemamerika. 

Hannen vil jage hunnen, som regel i vandet. Her vil han begynde og bide hende, i ben og hals. Hun lægger sine æg omkring 2 måneder senere, det er den moder pleje æggene får, resten klarer solen. 

I mindre akvarier, kan det være nødvendigt, at fjerne hannen i perioder, så hunnen kan få lidt ro.

Man skal være opmærksom på, at Kinosternon s. cruentatum kan parre sig, med andre Kinosternon arter. 

Hun vil lægge mellem 2 og op til 9 elliptiske æg (normalt 3-4 æg). Før hunnen begynder, at lægge sine æg, søger hun hen til et skyggefuldt sted, som regel i nærheden af nogle planter (måske fordi der er lidt mere fugtigt eller reden er lidt bedre skjult for rovdyr) og ikke så langt væk fra vandet. Med sine bagben, graver hun et hul, der normalt ikke er så dybt, de sidst æg, der lægges, bliver tit kun halvvejs dækket til. Nogle hunner, lægger deres æg, direkte på jorden, mellem lidt blade og planter.

Afhængig af temperaturen (ca. 28 grader), så vil æggene klækkes efter 3 en halv til 5 måneder. Den nyklækkede unge, vil straks gå i gang med at søge føde.

De 2-3 cm store skildpaddeunger lever i konstant fare for, at blive spist af deres fjender, størrer fisk også skildpadder vil tage dem. Derfor må de små unger, nu holde sig godt gemt mellem vandplanterne og ellers være målrettet: spise så meget som muligt for, at vokse så hurtigt som muligt.

Kinosternon cruentatum

Kinosternon cruentatum klapskjold, hun.

Kinosternon cruentatum

Kinosternon cruentatum - Klapskildpadde

Levested

Kinosternon cruentatum distribution.

Kinosternon s. cruentatum lever i de kystnære områder, i Mellemamerika.

Ud mod Atlanterhavskysten, i Tamaulipas (Mexico, lige nedenfor den amerikanske grænse, syd for Brownsville), Belize, Guatemala, Honduras og ned til det nord-østlige Nicaragua og Costa Rica.

Stillehavskysten ved Tehuantepec (Mexico, nær Oaxaca), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua til Costa Rica.

Habitat i naturen. Dyrene lever i langsomt rindende vandløb og rolige søer, damme og moser. De skjuler sig gerne mellem planterne, her kan de bevæge sig helt ubemærket rundt, imens de leder efter føde.

Skildpadden går ikke i hi/dvale.

Habitat i fangenskab. Et stort akvarium med masser af skjulesteder, der øger skildpaddernes chance for, at komme overens. Det er vigtigt, at skildpadden har adgang til en god solplads, med både UVB-lys og varme. Skildpadden er ret sky på land, derfor må der gerne være flere landdele, hvor skildpadden kan ligge ugeneret, gerne gemt mellem planter.

Akvarievandets temperatur bør ligge mellem 24 - 26 grader.

Solpladsens temperatur bør ligge mellem 35 - 40 grader. 45 grader er ikke noget problem, for skildpadden, så længe skildpadden kan flytte sig ud af varmen, hvis den får behov for det.

Som alle andre Kinosternon arter, så er cruentatum også temelig uforenelige. Du skal altid kun holde en voksen han, i samme akvarium. To hanner vil slås. Holder du flere dyr sammen, så bør du for en sikkerhedsskyld, altid have et andet akvarium stående klar.

Arten er ikke egnet til at holde udenfor, i en havedam - selv om sommeren.

UVB-lys og varme

Dette sæt pærer, med en 5,0 UVB-pære og en 35 eller 50 watt halogen varmepære, vil være udmærket, til de fleste skildpaddehold. Har du mange dyr, så skal der hænges flere sæt pærer op. SkildpaddeShop.dk

Temperatur og UVB-lys i akvariet
Alle klapskildpadder skal have en solplads med en UVB-pære og en varmepære. Temperaturen skal under pæren ligge på ca. 30-35 grader, dyrene skal også have et køligere område på ca. 20 grader. 

Mange ser ikke deres Klapskildpadde kravle op på land. Klapskildpadder er mere sky end andre skildpaddearter, de skal tit have flere måneder til at vænde sig til deres nye hjem, inden de kravler op på land. I begyndelsen vil de nok kun kravle op om natten.

Klapskildpadder kravler ikke så tit op på land, når de holdes i et akvarium, hvis akvarievandets temperatur er over 24 grader, men kommer vandets temperatur ned på 20 grader, så vil du sikkert se dine sumpskildpadder kravle på land og sole sig. Hvem vil også op af vandet, hvis det er 28/30 grader varmt? Hvilket er alt for høje temperaturer for den voksne skildpadde.

De voksne Klapskildpadders vandtemperatur skal ligge mellem 20-22 grader. Klapskildpaddens unger skal gerne have en lidt højere vandtemperatur på 26-28 grader, det første halve år, herefter kan de udmærket klare sig med voksen temperatur. Brug et termometer til at tjekke, at terrariets temperaturer er passende.

Varmepære. Her benytter vi altid halogen pærer 35 eller måsk 50 watt. Alle sumpskildpaddearter, moskusskildpadder og klapskildpadder skal have adgang til en varmepære. Benyt evt. de viste pærer på foto.

UVB- og varmepærer kan købes hos vores venner på SkildpaddeShop.dk

Klapskildpadder vil gerne have ro omkring dem, når de kravler op på land. 

Her hos Skildpadder ABC har dyrene adgang til en halogen varmepære og en 5,0 UVB-pære, på deres landdel. I den ene ende er der varmt og i den anden ende af landdelen, er der mere køligt ca. 20 grader. Dyrene skal har en dagsrytme på 10-12 timer, hvor pærerne er tændt.

Klapskildpadder har ikke helt den samme behov for UVB lys og varme, som de andre sumpskildpaddearter. Men de skal alle have adgang til både UVB-lys og varme.

Mere viden om UVB-lys og varmepærer og hvorfor det er vigtigt?

Hunner vil lægge æg, derfor er det vigtigt at dyrene har et landområde, hvor de kan komme op og lægge deres æg. Du kan bygge et lille æglægningsområde, enyt eventuelt en skål eller lignende, hvor du fylder muldjord uden gødning i eller kokosmuld, det behøver ikke være så stort.

Kinosternon baurii (lille klapskildpadde)

Kinosternon baurii (lille klapskildpadde)

Lille klapskildpadde eller 3-stribede mudderskildpadde.

Det er en lille oval skildpadde, en velformet skildpadde. Skildpadden har et to-hængslet bugskjold. Denne lille skildpadde er mere beskyttet end en moskusskildpadde, det koster lidt på skildpaddens mobilitet, i forhold til en moskusskildpadde. Skildpaddens hoved, er ret stort og dyret har kraftige kæber, der kan knuse snegle. Skildpaddens skin farve varierer mellem grå og til sort.

Her kan man tydelig se, de tre striber, langs rygskjoldet.

Skildpaddens hud og skjold varierer meget, i farver. Langs rygskjoldet, ses tydeligt de tre lyse striber. Et par uregelmæssige vandrette gule "lyn" striber, løber langs siden af skildpaddens hovedet på hver side. Den øverste stribe løber forbi øjet fra næsen, som en alm. moskusskildpadde.

Ungernes rygskjold har køl, men de mister den med alderen. Voksne hanner har længere og kraftigere haler end hunnerne.

Levested

Lille klapskildpadde forekommer i hele Florida (undtagen nordøstlige FL), op gennem det sydøstlige Georgia og trænger lidt ind i det sydlige South Carolina.

Det tyder ikke på, at denne skildpadde, er god, at lade gå i dvale.

Skildpadden kan holdes i en vandtemperatur på 23-26ºC.

Solpladsens temperatur skal ligge mellem 31-35 grader. Sørg for, at skildpaddens solplads, er så stor, at det giver mulighed for en varieret temperatur, hvis dyret foretrækker det.

Skildpadden kan holdes ude i en havedam, om sommeren.

Vanskeligheder

Nyklækket kinosternon baurii

Unger er sarte, de har en temmelig høj dødelighed, i fangenskab. Det kræver noget nær specialistbehandling, at opdrætte dem, det er meget sværer, at opdrætte lille klapskildpadder, en det er, at opdrætte moskusskildpadder. Vi anbefaler kun de mest dedikerede, at opdrætte arten. Når ungen når en 5-7cm. i skjoldlængde, så er dyrene ganske hårdføre og kan passes af de fleste.

Fodring og fodringshyppighed

Anbefalet fodring: De første 6 måneder af skildpaddernes liv; må du gerne fodre den nyfødte og helt unge skildpadde, flere gange dagligt, med små portioner.

Der findes flere udmærkede foderpiller, til sumpskildpadder. Sørg for, at fodret er til sumpskildpadder. Vi ser desværre jævnlig, at sumpskildpadder lever af landskildpaddefoder og omvendt!

Andre foderemner, kan være alle former for vand- og landinsekter, myggelarver, små ferskvandssnegle, bænkebider, små regnorme eller ferskvandfisk en gang dagligt, nok til at det mindsker ungens appetit, men ikke blive helt stoppet.

Den helt nyfødte unge, skal kun have en enkelt eller to foderpiller om dagen eller du kan give ungen en halvvoksen guppy eller 1.cm. regnorm om dagen. Når ungen er ca. en måned gammel, så kan den spise en voksen han/lille guppy hun, en halv græshoppe eller ca. 2,5 cm. regnorm.

Lad den unge skildpadde få maden, så udelt som det er muligt. Den har godt af at arbejde med sit foder, det skal den også have tid til. 

Har du flere små skildpadde unger. Gør dig den ulejlighed, at holde øje med, om alle ungerne får noget at spise. Her hos Sumpskildpadder, har vi set flere eksempler, på skildpadde unger, der ikke har fået mad nok. Hvor det har været de stærkeste unger, der har taget alt fodret.

Efter 6 måneder skiftes der over til, at fodre kun hver anden dag. 

Mere om fodring

Leve i harmoni

Skildpadde hannen vil parre sig med hunnen, hun er ikke særlig villig.

Mudder. og moskusskildpadder arterne kan måske tolerere hinanden; det er især hanner, der ligner hinanden, der kan skabe problemer. Men der er ingen garanti for, at forskellige skildpadder-arter kan leve sammen.

Hvad værre er, enhver skildpadde kan skade en anden skildpadde, Mudder og moskusskildpadder har stærke kæber og skader kan ske hurtigt og være irreversibel (de kan bogstaveligt talt bide benene rent af hinanden). Skildpadder hanner er generelt tilbøjelige til sexuelt at chikanerende hunnerne (hanner kan angribe uvillige hunner, eller hunner kan gøre gengæld), hvilket kan nødvendiggøre adskillelse.

Taxonomy for Mud and Musk Turtles (Kinosternidae)

K. cruentatum han.

Description 
Most kinosternids are small turtles, 10-15 cm (4-6 inches) in carapace length. The highly domed carapace has a distinct keel down its center. The genus Staurotypus gets much larger, to 30 cm (12 inches). Females are generally larger than males, but males have much longer tails. Kinosternids can be blackbrowngreen, or yellowish in color. Most species do not have shell markings, but some species have radiating black markings on each carapacescute. Some species have distinctive yellow striping along the sides of the head and neck.

The musk turtles are so named because they are capable of releasing a foul smelling musk from glands under the rear of their shell when disturbed. They are native to North and South America.

Diet
All members of the family are carnivorous, feeding 
 on crustaceans, aquatic insectsmollusksannelidsamphibians, small fish, and sometimes carrion.

Reproduction Kinosternids lay approximately four hard-shelled eggs during the late spring and early summer. After hatching, some species overwinter in the subterranean nest, emerging the following spring. Some adults also spend the winter on land, constructing a burrow with a small air hole that is used on warm days.

Kinosternids contain the only species of turtle known, or at least suspected, to exhibit parental care. Studies of the yellow mud turtle in NebraskaUSA, suggest females sometimes stay with the nest and may urinate on the eggs long after laying, to either keep them moist or to protect them from snake predation (by making them less palatable).

Taxonomy
Family KINOSTERNIDAE

Kilde: Wikipedia. Med tilføjelser af Claus Sand 


Mudderskildpadder - Kinosternon arter

Kinosternon arizonense, han.

Kinosternon baurii

Kinosternon hirtipes murrayi

Kinosternon flavescens

Kinosternon sonoriense sonoriense

Kinosternon subrubrum hippocrepis

Kinosternon subrubrum steindachneri

Kinosternon subrubrum hippocrepis

Kinosternon subrubrum subrubrum

Kinosternon cruentatum, hun.