Skildpadder ABC / Sumpskildpadder - Det gode skildpaddeliv!

Denne side er opdateret d.26. okt. 2021

Hjælp til skildpadder

Vi kan modtage og passe enkelte vandlevende- og landsskildpadder.

God hjælp og pasning Hvor vi tilbyder din skildpadde det den har behov for og mere til - Vi sørger for at din skildpadde får det gode skildpaddeliv, lige som vores egne dyr - Vi kan hjælpe dig med, enten permanent eller lang- og korttids pasning, lige som du ønsker dig. 

Måske ønsker du at besøge din skildpadde - Ønsker du at modtage billed og lille tekst, hver måned om, hvordan det går - Ønsker du særlig foder og pasning - Ønsker du ekstra håndfodring af din skildpadden? 

Det er ret enkelt, hvad du ønsker dig, hjælper vi dig med at give din skildpadde. Vi garanterer at prisen for pasning følger med op, så alle er glade 🙂

Særlig hjælp - Vi kan i enkelte tilfælde hjælpe skildpadder og deres ejer gratis. Evt. hvor sygdom, dødsfald, social deroute og andet spiller ind.

Ønsker du et tilbud, på aflevering/pasning af din skildpadde eller ønsker du at besøge os, er du meget velkommen til at kontakte os:

📧 Email til skildpadder.abc@gmail.com eller kontaktsiden

📞 Telefontid mandag kl.15-17 tlf.93835964 

Adresse: Skildpadder ABC. Kvaglundparken 1. 3.sal. nr.35. 6705 Esbjerg Ø - Besøg efter aftale

🦽Handicapvenlige forhold.

Besøg til at se vores anlæg, kan ske efter aftale. Se billeder nedenfor. 

Vi har over 35 års erfaring med skildpadder.

Skildpadder ABC holder til i Esbjerg. Vi har både inde- og udeanlæg.

Vores historie

Hos Skildpadder ABC - Der vil jeg få det gode skildpaddeliv!

Forløberen for Skildpadder ABC, er først den privatejede Moskusskildpadde.dk, hvor jeg alene hjælper dyr, derefter blev det til dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening, i daglig tale kaldet Sumpskildpadder, hvor vi søgte legater og fonde og andre om støtte til vores arbejde. Foreningen blev lukket på grund af Corona og navnet ændres til Skildpadder ABC.

I 1982 fik jeg mine første Rødøret terrapiner. Med de to første sumpskildpadder og frem til i dag har jeg snart 40 års erfaring med skildpadder.

Som foreningens tidligere formand, undertegnede startede jeg først Moskusskildpadder.dk op i 2011. Det var meningen at jeg kun skulle have hjemmesiden her, hvor jeg ville fortælle om moskusskildpadder og deres pasning mv. Det tog om sig, fordi mange havde behov for at kunne komme af med deres skildpadde på en god måde, hvor det ikke var nødvendigt at skulle aflive deres skildpadde.

Det holdt jeg alene køerne indtil 2014, med store underskud, hvert år. De underskud betalte jeg af egen lomme. Det var ikke rimeligt at fortsætte på den måde. Med det meget store behov der var for at hjælpe skildpadde, måtte jeg komme op med en bedre løsning eller glemme alt om at hjælpe skildpadder. Vi var nogle stykker der gik sammen og oprettede dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening. Hvor vi blandt meget andet arbejde, søgte legater og fonde og andre om støtte til vores dyreværnsarbejde. 

Vi åbnede internetforretningen SkildpaddeShop.dk Det gav os meget mere arbejde, men shoppen gav os et overskud, vi kunne benytte til at hjælpe skildpadder i nød med.

Dyreværneforeningen lukker pga. Corona og shoppen blev i 2020 overtaget af vores bestyrelsesmedlem Thomas, der i dag driver SkildpadderShop.dk - Her får man gennemtestet foder og udstyr til skildpadder, til gavn for skildpaddeejer og deres dyr.

Det lykkedes os at holde foreningen i gang gennem 6 år, indtil Corona, fjernede foreningens økonomiske grundlag. Bestyrelsen tog den nødvendige beslutning at lukke ned for dyreværnsforeningen, så dyr og forretningen kunne afvikles til alles bedste. De sidste likvider der var tilbage i foreningens kasse, de blev overført til Red Barnet <--- du kan se ved selvsyn. Vores revisorfirma var Deloitte i Esbjerg.

Vi kan glæde os over, at det lykkedes os gennem årene at skaffe økonomi og gode hjem til flere tusinde skildpadder, der i dag har fået det gode skildpaddeliv. Masser af kælsskildpadder og heriblandt de invasive skildpaddearter har vi holdt ude af den danske natur, hvor de kunne gøre skade på vores naturlige danske dyreliv eller skildpadder måske lider en kummerlige død, hvilket er det der typisk sker når en skildpaddeejer ikke vil påtage sig det fulde ansvar for sit kæledyr.

Jeg havde nu accepteret at det var slut med at hjælpe skildpadder, troede jeg. Men min interesse for skildpadder forsvinder selvfølgelig ikke bare lige sådan. I det små vil jeg gerne hjælpe skildpadder, til det gode liv. Med mine mange års erfaring med at hjælpe skildpadder, kan jeg ikke bare gå tilbage til start, hvor jeg betalte mange af udgifterne selv, eller under dyreværnsforeningen Sumpskildpadder.dk, hvor støtte kunne søges gennem fonde mv. Som privat er der ingen organisation bagved, derfor må det hele balancere økonomisk ved egenbetaling, når man beder om hjælp til sin skildpadde.

I dag er jeg førtidspensionist, og derfor er det helt naturligt at der ikke er råd til at tage imod skildpadder gratis. - Det kan derfor være nødvendigt at vi herfra siger nej tak, til at tage imod en skildpadde, hvis vi enten ikke har plads eller skildpaddens ejer ikke vil betale det beløb der bliver bedt om. 

Det skal nævnes her, så misforståelser undgås - Vi har udmærket økonomi til at hjælpe alle de skildpadder, vi her sige ja tak til at hjælp, det skal ingen være i tvivl om. Tager skildpaddens ejer et ansvar, ved aflevering af skildpadden, så er vi her klar til at påtage os det ansvar der skal til, så skildpadden får det gode liv.

Det er min viden, erfaring og lysten der er grundlaget for at kunne hjælpe skildpadder, og et par søde frivillige der tager sig af arbejdet. Kan man give bare lidt tilbage til samfundet, i min situation, så er det vel også rimeligt at man gør det og ikke bare lader skildpadder være skildpadder. Uanset om man får tak for det eller ej. Skildpadder ABC er i dag rent  hobby, men med viden og erfaring tilbage fra de bedre tider. 

Er der plads til overs i vores økonomi, efter der er blevet betalt husleje, el, vand, foder, udstyr og alt det andet der skal til. Vi vil med glæde hjælpe flere af de skildpaddeejer der ikke selv kan betale, så deres skildpadder også kan få det gode liv.

Min filosofi har altid været, skal jeg hjælpe, så skal det gøres ordentligt. Dyrene skal have det de har behov for. - Derfor kan jeg ikke nøjes med at grave et par huller, i en græsplæne eller leve med at klemme endnu en skildpadde ind bag glasdøren, i et allerede overfyldt terrarium og ellers bare lade dyrene klare sig for lud og kold vand. Der skal altså meget mere til. At hjælpe skildpadder, det koster penge. Det mangler også bare at udvise respekt overfor de skildpaddeejer, der overlader deres skildpadde til andre. De ejere har været glade for deres skildpadde og ønsker naturligvis det bedste for deres skildpaddes videre liv og det skal vi gi' dem ellers må vi sige nej tak. 

Når vi tager imod en skildpadde, der har behov for et nyt hjem, så er det underordnet, hvad der er grunden. Vi tilbyder viden og erfaring, den er gratis, det er alt andet der koster.

Skildpaddeejer mangler hjælp. Skildpadde-hjælpen i Danmark er i dag en noget broget affære, hvor skildpaddehoarder og profitjæger har kronede dage. Hvor mangel på ansvar og en laden stå til overfor dyrene er normen, bare deres egne behov dækkes. Dyrets ejer får, hvad de betaler for? Skildpadden kan intet gøre, andet end hænge fast i livet, med det yderste af sine negle. - Masser af skildpadder lever et kummerligt liv, hvor de bliver sendt rundt mellem dyrets ejer og videre til en skolekammerat, til nabo, til familie, som om de befinder sig i en bedre karruseltur. - Zoologiske haver med en håndteringsaftale fra Miljøstyrelsen, de afliver af gode grunde de fleste skildpadder, de modtager, hvilket skildpaddeejerne selvfølgelig ikke ønsker "min skildpadde skal have det bedste". At aflive skildpadden, når man er nået hertil, ville måske været bedre for skildpadden - end det næste dyrets ejer kan finde på at kaste det stakkels dyr ud i. Aflivning kan ske hos en dyrlæge.

Naturen🤔 det virker som om det er den allerbedste ide mange skildpaddeejer kan komme op med. "Jeg efterlader min søde lille skildpadde ude i den danske natur". "Her får min lille skalle det godt!". Ja, det er er da en fortræffelig ide⸮ En kæleskildpadde der har levet hele sit liv, i et lille akvarium, hvor fodret er blevet serveret i mundrette bider, så skildpadden ikke kløjes i maden. I bedste fald kan vi kalde ejerens ide - misforstået godhed. Desværre er der rigtig mange skildpaddeejere der har den vildfarende ide, at de vil efterlade deres skildpadde ude i naturen. Derfor - Det er ikke en god ide at eftelade sin skildpadde ude i naturen - Det er også ulovligt!

Skildpadder hører ikke hjemme i den danske natur og skildpadder betragtes derfor også af EU og den danske regering for en invasiv art  

Sæt ikke skildpadder ud i naturen   se også   Skildpaddens fjender i naturen

Heller ingen af de store danske dyreværn tager imod skildpadder, de ved godt det er en meget bekostelig opgave der er svær at løse og finde økonomi til. Derfor holder de sig til de populære katte, hunde og kaniner. Hvilket nogle af dem også er endda meget dygtige til og skal have ros for.

For fremtiden: Vi er nu gået tilbage til at være privat tilbyder af exclusiv pasning og modtager af alle slags skildpadder - Undtaget gule- og rødøret terrapiner også kaldet de invasive arter. Terrapiner er alt for dyre at håndtere for en privatperson, hvis det skal være seriøst.

Mangler du hjælp til din skildpadde, er du velkommen til at tage kontakt. Vi finder så ud af sammen om vi kan hjælpe dig og din skildpadde. Bemærk, vi har normalt ikke gratis hjælp.

Særlig hjælp: Vi kan i enkelte tilfælde hjælpe skildpadder og deres ejer gratis. Evt. hvor sygdom, dødsfald, social deroute og andet spiller ind.

Når jeg ikke kan længere, så er der personer der gerne vil tage over. 

Venlig hilsen
Skildpadder ABC
Claus Sand

Vi har over 35 års erfaring med skildpadder.

Advarsler - Copyright - Persondata

Der kommer hvert år ændringer og tilføjelser vedr. invasive dyre- og plantearter. Det er ikke sikkert at vi har nået at rette vores tekster til?

Flere oplysninger om invasive dyre- og plantearter finder du på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Ønsker du at benytte vores billeder og tekst

Ikke kommerciel brug: Husk at refererer til SkildpadderABC.dk eller Sumpskildpadder.dk når du kopier vores billeder. Tak! Så ved beskueren også, hvor de kan få flere oplysninger.

Det kan udmærket lade sig gøre for: 

Skoleelever, studerende og andre private, der ønsker at benytte et foto eller en del af teksten, til ikke kommercielle formål. I må gerne kopiere et foto og tekst til, så længe du/I husker at referere til enten SkildpadderABC.dk - Sumpskildpadder.dk - Moskusskildpadde.dk

Bemærk! Har du kommercielle interesser, er du dyrlæge, dyrehandler, forfatter, myndighed, hjemmesideejer o.a. og ønsker du at benytte vores billeder og tekst, så kontakt os. Det er ikke svært at få lov til at benytte vores billeder og tekster til kommercielt brug af professionelle o.a., hvis man spørger først.

Mail.: skildpadder.abc@gmail.com

Ulovligt brug af vores billeder og tekster, af professionelle og til kommercielle formål der vises i bøger, blade, plakater, folder mv. og internetplatforme af alle slags, blandt andre hjemmesider og andre sider, det kan være Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest o.a. vil blive sendt til vores advokat, uden yderligere advarsel.

Advokat
Kirk Larsen & Acanius
Torvet 21
6700 Esbjerg

Vores domæner og persondata

Vores domæner:

Alle domæner er åbne og linker til denne hjemmeside.

Denne hjemmeside er skrevet og ejes af C. Sand.

Persondatapolitik 123hjemmesider.dk/SimpleSite ApS

Cookie-Politik - Find dem her GDPR