Skildpadder ABC / Sumpskildpadder - Det gode skildpaddeliv!

Tegnet af Chr. Sand.

Skildpadder ABC er dyreværnsarbejde - Vi kan modtage sumpskildpadder og landskildpadder - *NO KILL - Frivilligt hjælp - Pasning af alle skildpadder.

📧 Email til skildpadder.abc@gmail.com eller kontakt os

Bemærk, vi besvarer alle. Mangler du et svar, på mail, tjek dit spamfilter.

📞Telefontid mandag til torsdag kl.15-17: tlf.9383 5964 

🚑Transport.

Besøg efter aftale - Bedst mellem kl.12-17 alle dage.

Adresse: Skildpadder ABC. Kvaglundparken 1. 3.sal. nr.35. 6705 Esbjerg Ø. 

🦽Handicapvenlige forhold.

Besøg til at se vores anlæg, kan ske efter aftale. Se billeder nedenfor. 

Vi har over 35 års erfaring med skildpadder.

Skildpadder ABC holder til i Esbjerg. Vi har både inde- og udeanlæg.

Link til vores 2022 årskalender

*NO KILL betyder, vi afliver ikke sunde eller behandlings mulige skildpadder. Vi forbeholder dødshjælp til dødssyge dyr og de skildpadder der anses for farlige.

Denne side er opdateret d.26. marts 2022

Vores historie

Hos Skildpadder ABC - Der vil jeg få det gode skildpaddeliv!

Forløberen for Skildpadder ABC, er først den privatejede Moskusskildpadde.dk, hvor jeg alene hjælper dyr, derefter blev det til dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening, i daglig tale kaldet Sumpskildpadder, hvor vi søgte legater og fonde og andre om støtte til vores arbejde. Foreningen blev lukket på grund af Corona og navnet ændres til Skildpadder ABC.

I 1982 fik jeg mine første Rødøret terrapiner. Med de to første sumpskildpadder og frem til i dag har jeg snart 40 års erfaring med skildpadder.

Som foreningens tidligere formand, undertegnede startede jeg først Moskusskildpadder.dk op i 2011. Det var meningen at jeg kun skulle have hjemmesiden her, hvor jeg ville fortælle om moskusskildpadder og deres pasning mv. Det tog om sig, fordi mange havde behov for at kunne komme af med deres skildpadde på en god måde, hvor det ikke var nødvendigt at skulle aflive deres skildpadde.

Det holdt jeg alene køerne indtil 2014, med store underskud, hvert år. De underskud betalte jeg af egen lomme. Det var ikke rimeligt at fortsætte på den måde. Med det meget store behov der var for at hjælpe skildpadde, måtte jeg komme op med en bedre løsning eller glemme alt om at hjælpe skildpadder. Vi var nogle stykker der gik sammen og oprettede dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening. Hvor vi blandt meget andet arbejde, søgte legater og fonde og andre om støtte til vores dyreværnsarbejde. 

Vi åbnede internetforretningen SkildpaddeShop.dk Det gav os meget mere arbejde, men shoppen gav os et overskud, vi kunne benytte til at hjælpe skildpadder i nød med.

Dyreværneforeningen lukker pga. Corona og shoppen blev i 2020 overtaget af vores bestyrelsesmedlem Thomas, der i dag driver SkildpadderShop.dk - Her får man gennemtestet foder og udstyr til skildpadder, til gavn for skildpaddeejer og deres dyr.

Det lykkedes os at holde foreningen i gang gennem 6 år, indtil Corona, fjernede foreningens økonomiske grundlag. Bestyrelsen tog den nødvendige beslutning at lukke ned for dyreværnsforeningen, så dyr og forretningen kunne afvikles til alles bedste. De sidste likvider der var tilbage i foreningens kasse, de blev overført til Red Barnet <--- du kan se ved selvsyn. Vores revisorfirma var Deloitte i Esbjerg.

Vi kan glæde os over, at det lykkedes os gennem årene at skaffe økonomi og gode hjem til flere tusinde skildpadder, der i dag har fået det gode skildpaddeliv. Masser af kælsskildpadder og heriblandt de invasive skildpaddearter har vi holdt ude af den danske natur, hvor de kunne gøre skade på vores naturlige danske dyreliv eller skildpadder måske lider en kummerlige død, hvilket er det der typisk sker når en skildpaddeejer ikke vil påtage sig det fulde ansvar for sit kæledyr.

Jeg havde nu accepteret at det var slut med at hjælpe skildpadder, troede jeg. Men min interesse for skildpadder forsvinder selvfølgelig ikke bare lige sådan. I det små vil jeg gerne hjælpe skildpadder, til det gode liv. Med mine mange års erfaring med at hjælpe skildpadder, kan jeg ikke bare gå tilbage til start, hvor jeg betalte mange af udgifterne selv, eller under dyreværnsforeningen Sumpskildpadder.dk, hvor støtte kunne søges gennem fonde mv. Som privat er der ingen organisation bagved, derfor må det hele balancere økonomisk ved egenbetaling, når man beder om hjælp til sin skildpadde.

I dag er jeg førtidspensionist, og derfor er det helt naturligt at der ikke er råd til at tage imod skildpadder gratis. - Det kan derfor være nødvendigt at vi herfra siger nej tak, til at tage imod en skildpadde, hvis vi enten ikke har plads eller skildpaddens ejer ikke vil betale det beløb der bliver bedt om. 

Det skal nævnes her, så misforståelser undgås - Vi har udmærket økonomi til at hjælpe alle de skildpadder, vi her sige ja tak til at hjælp, det skal ingen være i tvivl om. Tager skildpaddens ejer et ansvar, ved aflevering af skildpadden, så er vi her klar til at påtage os det ansvar der skal til, så skildpadden får det gode liv.

Det er min viden, erfaring og lysten der er grundlaget for at kunne hjælpe skildpadder, og et par søde frivillige der tager sig af arbejdet. Kan man give bare lidt tilbage til samfundet, i min situation, så er det vel også rimeligt at man gør det og ikke bare lader skildpadder være skildpadder. Uanset om man får tak for det eller ej. 

Vi vil med glæde hjælpe flere, af de skildpaddeejer der ikke selv kan betale, så deres skildpadder også kan få det gode liv. Som det er nu, er der desværre intet tilbage i vores økonomi til filantropi, efter der er blevet betalt husleje, el, vand (udgifter svarer til en lejlighed), foder, udstyr og alt det andet der skal til. Skildpadder ABC er i dag en dyr hobby for mig, med underskud, vores viden og erfaring deler vi gerne gratis ud af. 

Min filosofi har altid været, skal jeg hjælpe, så skal det gøres ordentligt. Dyrene skal have det de har behov for. - Derfor kan vi ikke nøjes med at grave et par huller, i en græsplæne eller leve med at klemme endnu en skildpadde ind bag glasdøren, i et allerede overfyldt terrarium og ellers bare lade dyrene klare sig for lud og kold vand. Der skal altså meget mere til for at kunne gøre det ordentligt. At hjælpe skildpadder, det koster penge. Det mangler også bare at udvise respekt overfor de skildpaddeejer, der overlader deres skildpadde til os. De ejere har været glade for deres skildpadde og ønsker naturligvis det bedste for deres skildpaddes videre liv og det skal vi gi' dem ellers må vi sige nej tak. 

Når vi tager imod en skildpadde, der har behov for et nyt hjem, så er det underordnet, hvad der er grunden. Vi tilbyder viden og erfaring, den er gratis, det er alt andet der koster.

Skildpaddeejer mangler hjælp. Skildpadde-hjælpen i Danmark er i dag en noget broget affære, hvor skildpaddehoarder og profitjæger har kronede dage. Hvor mangel på ansvar og en laden stå til overfor dyrene er normen, bare deres egne behov dækkes. Dyrets ejer får, hvad de betaler for? Skildpadden kan intet gøre, andet end hænge fast i livet, med det yderste af sine negle. - Masser af skildpadder lever et kummerligt liv, hvor de bliver sendt rundt mellem dyrets ejer og videre til en skolekammerat, til nabo, til familie, som om de befinder sig i på bedre karruseltur.

Zoologiske haver med en håndteringsaftale fra Miljøstyrelsen, de afliver af gode grunde de fleste skildpadder, de modtager, hvilket skildpaddeejerne selvfølgelig ikke ønsker "min skildpadde skal have det bedste". At aflive skildpadden, når man er nået hertil, ville måske været bedre for skildpadden - end det næste dyrets ejer kan finde på at kaste det stakkels dyr ud i. Aflivning kan ske hos en dyrlæge.

Naturen🤔 det virker som om det er den allerbedste ide mange skildpaddeejer kan komme op med. "Jeg efterlader min søde lille skildpadde ude i den danske natur". "Her får min lille skalle det godt!". Ja, det er er da en fortræffelig ide⸮ En kæleskildpadde der har levet hele sit liv, i et lille akvarium, hvor fodret er blevet serveret i mundrette bider, så skildpadden ikke kløjes i maden. I bedste fald kan vi kalde ejerens ide - misforstået godhed. Desværre er der rigtig mange skildpaddeejere der har den vildfarende ide, at de vil efterlade deres skildpadde ude i naturen. Derfor - Det er ikke en god ide at eftelade sin skildpadde ude i naturen - Det er også ulovligt!

Skildpadder hører ikke hjemme i den danske natur og skildpadder betragtes derfor også af EU og den danske regering for en invasiv art  

Sæt ikke skildpadder ud i naturen   se også   Skildpaddens fjender i naturen

Heller ingen af de store danske dyreværn tager imod skildpadder, måske tager de imod et par stykker om året, de ved godt det er en meget bekostelig opgave at hjælpe mange skildpadder. Skildpadde-hjælp er det svært at finde økonomi til og have nok viden om, så skildpadder kan passes på en god måde. Derfor holder de store dyrværn sig til de populære katte, hunde og kaniner. Hvilket nogle af dem også er endda meget dygtige til og skal have ros for. 

Vi er nu privat og frivillige. Vi kan modtage alle salgs skildpadder - Undtaget gule- og rødøret terrapiner også kaldet de invasive arter. Terrapiner er alt for dyre at håndtere for en privatperson, hvis det er manger og det skal være seriøst. Som dyreværnsforening, der modtog vi flere tusinde terrapiner, ingen har potentielt holdt flere terrapiner ude af den danske natur.

Mangler du hjælp til din skildpadde, er du velkommen til at tage kontakt. Vi finder så ud af sammen, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og din skildpadde. Bemærk, vi modtager normalt ikke skildpadder gratis.

Vi kan i enkelte tilfælde hjælpe skildpadder og deres ejer gratis. Evt. hvor sygdom, dødsfald, social deroute og andet spiller ind. 

Foruden at tage os af skildpadder, tester vi en del produkter, om de er sikre og om de er anvendelige til skildpadder.  

Herfra er der tilbage at sige, tænk jer godt om inden I anskaffer jer krybdyr og skildpadder, det er en helt ande Verden en pattedyrenes. 

Tak, til alle jer, der er med til at hjælpe de glemte skildpadder, til det gode skildpaddeliv.

Venlig hilsen
Skildpadder ABC
Claus Sand

Vi har over 35 års erfaring med skildpadder.

English

Turtle Rescue and Rehoming is based in Esbjerg, Denmark and offers rehabilitation, vacations, adoption and education on turtle care. Turtle Rescue was formed by Claus Sand. At times, there may be over 100 turtles in our care, and Claus receives only a little financial help to pay for the care and veterinary bills of the turtles.

Many turtles suffer due to improper care or poor diet from inexperienced owners. Many of the turtles we receive These turtles can arrive with vitamin and minerals deficient or with a variety of shell conditions and stress. Turtles show no signs of disease until they are extremely unwell. It often takes months and even years to rehabilitate those turtles before they have recovered from their ordeals.

Foto - Copyright - Persondata

Til ikke kommerciel brug: Husk at refererer til SkildpadderABC.dk eller Sumpskildpadder.dk når du kopier vores billeder.

Ønsker du at benytte vores billeder og tekst.

Det kan udmærket lade sig gøre: Skoleelever, studerende og andre private, der ønsker at benytte et foto eller en del af teksten, til ikke kommercielle formål. I må gerne kopiere et foto og tekst til, så længe du/I husker at referere til enten SkildpadderABC.dk - Sumpskildpadder.dk - Moskusskildpadde.dk

Billeder til kommercielle brug

Bagved kamera, hos Skildpadder ABC. Helt uredigeret foto. Hvor Claus er i gang med at tage et af de utallige billeder, der benyttes på hjemmesiden og andre steder.

Bestil fotograf: Vi fotografere skildpadder, vi kan hjælpe jer, så I får det helt rigtige billede til jeres behov.

Bemærk! Har du kommercielle interesser, er du dyrlæge, dyrehandler, forfatter, myndighed, hjemmesideejer o.a. og ønsker du at benytte vores billeder og tekst, så kontakt os. Det er ikke svært at få lov til at benytte vores billeder og tekster til kommercielt brug af professionelle o.a., hvis man spørger først.

Mail.: skildpadder.abc@gmail.com 

Ulovligt brug af vores billeder og tekster; af professionelle og til kommercielle formål der vises i bøger, blade, plakater, folder mv. og internetplatforme af alle slags, blandt andre hjemmesider og andre sider, det kan være Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest o.a. vil blive sendt til vores advokat, uden yderligere advarsel.

Advokat
Kirk Larsen & Acanius
Torvet 21
6700 Esbjerg

Vores domæner og persondata

Vores domæner:

Alle domæner er åbne og linker til denne hjemmeside.

Denne hjemmeside er skrevet og ejes af Claus Sand.

Persondatapolitik 123hjemmesider.dk/SimpleSite ApS

Cookie-Politik - Find dem her GDPR