Hold sumpskildpadder i haven - Havedam

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Sumpskildpadder i havedam.  

Sumpskildpadder kan ikke leve, kun i vand. Sumpskildpadder skal kunne kravle op på land og få solbad og kunne lægge deres æg. 

Vigtigt. Du sprudler af interesse og engagement og vil bare se skildpadder, i din dam, nu.

Ny havedam: Slå lidt koldt vand i blodet og tænk på dyrenes ve og vel. Men, inden du sætter sumpskildpadder ud i din havedam, hav lidt tålmodighed. Sørg nu for at få havedammen bygget færdig, byg en sikker indhegning rundt om dammen, så skildpadder ikke kan slippe ud i den danske natur, hvilket de ikke må! Få lidt erfaring med din havedam, inden du sætter levende dyr ud i dammen. Vi anbefaler at du sætter dine nye sumpskildpadder ud om foråret i din nye havedam (vandtemperatur skal være minimum 15 grader), så dyrene kan vende sig til det udendørs liv inden vinteren. 

Vigtigst for sumpskildpadder, om vinteren, i en havedam: Blandt andre har John stillet os et spørgsmål. "Hvad skal jeg tænke på, når jeg gerne vil have sumpskildpadder, i min 80 cm. dybe havedam, om vinteren?

Vores svar. "Vedr. din havedam, så er der nye undersøgelser, der viser, at dybden af dammen, ikke er så væsentligt som en god iltning af sin havedam.

Iltning af dammen, året rundt, og helt nede fra bunden af, det vil presse de dårlig gasser ud af dammen, som uvægerlig vil opstå, når gl. blade og andet går i forrådnelse.
Sumpskildpadder kan ikke tåle at der ikke er et minimum af ilt i dammen, når de ligger i dvale.
 
Der er flere sumpskildpaddearter der kan overvintre i en dam året rundt, hvis dyrene ellers er i en god nok kondition, når de går i dvale. For eller vil skildpadder bare dø unde dvaleperioden. Det er blandt andre cooter - moskusskildpadder - Kinesisk trekøl - Kinesisk stribethals og de europæiske sumpskildpadder  - (Falske landkortskildpadder) med forbehold - Gule- og rødøret terrapiner
 
To andre vigtige ting, hvis du skal holde sumpskildpadder, i din havedam, det er at havedammen sikres, så dyrene ikke kan komme ud i naturen og at det skal være meget let for sumpskildpadder at kunne klatre op til vandoverfladen, efter vinterdvalen. Der drukner mange sumpskildpadder, der ikke har kræfter til at komme op til vandoverfladen, efter en lang vinter i dvale."
 
Under havedam kan du finde meget relevant viden om at holde sumpskildpadder i havedam. Sikring af havedam - Året rundt i havedam her får du årets gang og mange tips til at holde liv i dine skildpadder.
 
Denne side er opdateret d.10. nov. 2021

Læs nedenfor på denne side:

 • Hvornår kan skildpadder sættes ud?
 • Byg en havedam.
 • Hold dammen fri for alger, uden kemi
 • UVC filtrering. Hold dammen fri for alger.
 • Havedam og terrassedam til skildpadder.
 • Planter til din skildpadde dam. Find selv planterne, ude i naturen.
 • Ide til en skildpaddedam, uden hegn omkring.
 • Dammens dybde og materialer. Gør det rigtigt, så dine dyr kan klare sig udendørs.
 • Andre forhold, æglægning.
 • Fodre skildpadder, så fiskene ikke æder fodret. Byg en foderø.

Gode skildpaddearter til havedam:

Mange andre skildpadde-arter kan også have god gavn af at komme ud i den friske luft. 

Vandlevende skildpadder Læs mere under arterne.

Hold sumpskildpadder i haven

Fotograf Michael Sørensen Odder Fotoklub

Undersider til denne hovedside om havedam. Klik dig videre til:

Når vi taler om havedam

Så er det ikke de formstøbte plastikdamme vi mener.

De kan kun benyttes til sumpskildpadder, som sommerophold. 

Ønsker du at holde sumpskildpadder året rundt, i en udendørs dam, så skal du glemme alt om sådan en formstøbt plastikdam. Sumpskildpadder vil ikke kunne overleve, en dvaleperiode, gennem en lang vinter, i sådan en plasticdam. 

Vi ved godt, at der er ingen regler uden undtagelser, men, lad være med at spille hasard med sumpskildpaddens liv. 

Byg i stedet for en stor foliedam. Læs mere om, hvordan jeg bygger en havedam, i bogen du kan downloade nedenfor.

Hold sumpskildpadder på en sikker måde, i din havedam

Bemærk, at hegnet hælder ind imod dammen, det sikrer, at sumpskildpadder ikke kan kravle ud.

Vigtigt, inden du begynder.

Det vigtigste, er, at sumpskildpadder ikke må kunne slippe ud i naturen. Sumpskildpadder er ødelæggende, for vores naturlige danske dyrearter. 

Sæt ikke sumpskildpadder ud i naturen

Hvordan flugtsikre jeg min havedam, så sumpskildpadderne ikke kravler ud i naturen? 

Flugtsikre din havedam

Du må ikke anskaffe dig terrapiner, til din nye havedam. 

Lov imod terrapiner

Hvis du har en dam, så kan du sætte dine sumpskildpadder derud om sommeren. De fleste Nordamerikanske sumpskildpaddearter kan overvintre i en ordentlig havedam, hvis du giver dine sumpskildpadder de rette forhold. 

Årets gang i dammen Tips og tricks året rundt.

Det er vigtigt, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som et supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i.

Husk, at tjekke dine skildpadders helbred jævnligt. Det er let , at overse en syg skildpadde, hvis du har en stor dam.

Ligger din skildpadde stille, på det samme sted, hver gang du kommer forbi, det kan være et tegn på sygdom.

Byg en havedam

Politikens bog om vand i haven. Her kan du blive inspireret.

Vi anbefaler denne bog.

Bogen "Vand i haven"<--- downloade her.

Det er hyggeligt, at kunne se sine skildpadder, ligge i solen og hygge sig og samtidig spare på el-regningen.

Der findes mange gode forklaringer på nettet om, hvordan du anlægger din egen havedam. Derfor vil vi ikke opfinde den dybe tallerken endnu engang. Men, i stedet henvises til et link i Bolius - Boligejernes Videncenter 👇

Sådan anlægger du en havedam

Design din skildpaddedam, så dine dyr let kan komme op til vandoverfladen.

Efter endt dvale er sumpskildpaddens celler fyldt af mælkesyre (det kan du læse om i artiklen "Dvale uden ilt"), og sumpskildpadden vil derfor være meget stiv og have svært ved at bevæge sig og af sig selv komme op til vandoverfladen og få ilt.

Har skildpadden ikke let ved at klatre op til vandoverfladen, evt. ved hjælp af en træstamme, ujævne sider, plantevækst, svagt skrånede sider, folie med stenbelægning, evt. *havehegn (100x50 mm se foto) der er rullet ned i dammen, gerne rul et par baner ned i dammen om efteråret. Ellers kan sumpskildpadder let drukne, når vandets temperatur begynder at stige og sumpskildpadden vågner. det flere muligheder skildpadden har for at komme op til vandoverfladen, det større er chancen for at se dine dyr levende igen.

Havehegn lægger vi i vores damme om vinteren, så dyrene har noget at klatre i, når de vågner efter endt dvale. 

Dvale uden ilt - Hvordan overlever sumpskildpadden dvaleperioden uden ilt?

Meget mere, kan du læse om: Drukning og nær-drukning

Skildpaddeejer der har en dam, med vandfald og en høj vand-gennemstrømning, enten ved hjælp, af pumper, springvand eller luftsten, der gennemlufter dammen, det lader til, at de ejer har en større succes med, at deres sumpskildpadder overlever, vinterens dvale. Prøv at indarbejde det i din dam, hvis du har planer om, at dine sumpskildpadder skal overvintre, i dammen.

Mangler der vandgennemstrømning, i en dyb dam, om vinteren, så kan det betyde, at der er vandlag i dammen, der er uden ilt. Ønsker man ikke at installerer passende filtersystem, luftsten eller andet der kan få vandlagene til, at flyde sammen. Så er det bedre at have en dam, der ikke er dybere en 3/4 meter. I denne dybde kan solen, få de planter der er i dammen til, at producerere ilt, under isen. Hvilket vil hjælpe sumpskildpadder til at overleve dvale perioden.

Sørg for at dine sumpskildpadder er sikret, så de ikke kan komme ud i naturen.
Skildpadder er dygtige klatre, en hurtig søgning af videoer, på nettet, vil overbevise dig om, hvor dygtige de egentlig er. En stenmur, her er det muligt, for en skildpadde, at få fat i de revner, der er mellem stenene og er derfor ikke sikker nok. En skildpadde har tid nok og vil forsøge igen og igen, indtil den kommer over. Benytter du trådhegn, af en slags, så kan du bukke de øverste 5-10 cm. ind mod dammen eller lægge et bræt, på toppen, så skildpadderne ikke kan kravle over. Bygger du et hegn af brædder, rafter, læg et bræt, på toppen, der rager ud over hegnet og ind mod dammen, som skildpadden vil ramme i, når den er på vej over kanten, af hegnet.

Du skal også sikre hegnet, i bunden, det kan gøres ved, at du graver hegnet lidt ned i jorden eller lægge en flise/stenkant, langs med hegnet, så dyrene ikke kravler under.  

Til indhegning, af dammen, kan der også benytte glatte materialer. Det kan være akrylplade, metalplader og lignende glatte materialer. Er der et sted, hvor hegnet ikke er sikret, vil dine skildpadder, med sikkerhed finde det og forsvinde, ud i naturen. Hvilket de ikke må!  

Hunnen lægger æg også selv om der ikke er en han, i anlægget. Derfor sørg for at der er et område, rundt om dammen, hvor der er jord, sand eller et underlag, skildpadden kan grave i. 

Nogle sumpskildpaddearter, blandt andre moskusskildpadder, vil overvintre i en dynge blade/kompost eller de graver sig ned i jorden, langs dammens kant, dyrene skal have mulighed for det. Læg eventuelt en isoleringsmåtte, ud til dyrene, de kan kravle under.

En dam, af beton og skildpadder, det er en dårlig kombination. Desværre er mange ikke klar over, at de skæl, der sidder på skildpaddens bugskjold, de er ikke så hårde, som de ser ud til. Når skildpadden klatrer over kanten, i en dam, støbt af beton eller svømmer rundt i en dam, af beton, så kan det let give stød skader og skjoldet knækker stykker af og der kommer let små ridser, i skællaget, af bugskjoldet. Sandkorn fra betonen kiler sig ind, under skællene. Alt sammen kan meget let fører til betændelse, skjoldråd og til sidste ende med skildpaddens død.

Læs mere om de skader beton kan give skildpadder 

Husk også, godt nok, er skildpadder glade for solen, men, de skal have adgang til skygge, i løbet af dagen. Ligger dammen, midt i græsplænen, så tænkt over, hvor der måske kan plantes et par buske, opbygges et vandfald eller på anden måde, kan laves et skyggefuldt hjørne, hvor skildpadderne kan finde hen.

Et formstøbt bassin, er ikke en god dam, hvis du ønsker, dine skildpadder skal overvintre i dammen. De glatte sider, vil være umulig for mange sumpskildpadder, at komme op af, efter en vinter, i dvale. Der skal der gives klatre muligheder til dyrene.

Få flere tips og idéer til, hvordan du kan sikre dine sumpskildpadders overlevelseschancer, under og efter vinterens dvale: Vinterdvale

God fornøjelse med anlægget. 

Gå til linket på Bolius. Boligejernes Videncenter
En havedam giver ro og et rigt dyreliv i haven, men kræver en del arbejde at anlægge. Bunden kan laves af damfolie, et formstøbt bassin eller ler: 

Sådan anlægger du en havedam 

Dam og dekoration af beton - Glem det

En terrapin der har levet med en opgang i beton. Dyret har slæbt sig over betonkanten og derved er de her skader opstået.

Byg ikke en havedam eller dekorationer i beton, det kan vi ikke anbefale til skildpadder. De små sandkorn, der er i beton, de slider og ridser skildpaddens skjoldkant og bugskjoldet. Derved er der risiko for, at skildpadden får de små sandkorn, skubbet ind mellem dyrets skæl, her vil sandkornene sidde og gnave og der vil dannes betændelse og skjoldråd er begyndt.

Byg ikke dekoration i PU skum og flamingo, det kan vi ikke anbefale til skildpadder. Finder skildpadden først ud, af, at de kan bide i det hårde skum materiale (og det gør de), så går de løst på det og gnaver stykker af. Der vil være stor risiko for, at de får materialet i maven og derved kan få forstoppelse og dø.

Hvornår kan skildpadder sættes ud i en havedam

Vi plejer at sige, når temperaturen i dammen ligger på 15 grader, så vil det være udmærket at sætte sine indendørs skildpadder ud i dammen.

Normalt har man sine sumpskildpadder i 20 grader varmt vand indendørs. Sumpskildpadder kan udmærket klare at gå 5. grader ned i vandtemperatur, uden først at skulle have en tilvænningsperiode, på nogle dage. Sænkes temperaturen pludselig mere end de 5 grader, så anbefaler vi at du sænker vandtemperaturen over nogle dage.

Sæt dine skildpadder ud en dag, hvor solen skinner. Skildpadderne vil straks blive tiltrukket af solens stråler, og kravle op på land, hvor de vil ligge og nyde solen.

Terrapiner (regler og loven imod terrapiner), Cooter, Falske landkortskildpadde, Kinesiske trekølsskildpadder og andre skildpadde-arter har god gavn af at komme ud i den friske luft. 

Sørg for, at dit hegn er sikkert, når dyrene sættes ud. Efter vinteren, kan sne og nedfaldne grene have ødelagt hegnet. 

Flugtsikre din dam

Skildpadder må ikke kunne slippe ud, i den danske natur. Hvorfor?

Sumpskildpadder skal have land og æglægningsplads

Guldskildpadde (Chrysemys picta bellii) graver sine æg ned, i blomsterbedet, i kanten af en havedam. Efter skildpadden har lagt sine æg, i redden. Dækker skildpadden jord hen over redden og klapper jorden godt fast, med sine bagluffer.
Sumpskildpadder skal have et land, de kan kravle op på. Hvis man hegner lidt landområde ind, sammen med, at man hegner din dam ind. Så vil skildpadderne kravle op på land og grave i jorden, det vil være udmærket som æglægningssted.
Videoen er optaget af vores bestyrelsesmedlem Jan Petersen.

Hold moskusskildpadder og kinesiske trekølskildpadder i havedam

Alm. moskusskildpadde på træstamme.

"Kan jeg holde moskusskildpadder i min havedam?" Ja, året rundt!

Hos Skildpadder ABC kan du adopter moskuskildpadder der mangler nyt hjem.

Holder du moskusskildpadder og kinesiske trekølsskildpadder i din havedam 

Så skal du tage nogle hensyn til, at de to sumpskildpaddearter, har problemer, med glat damfolie!!!

Vi anbefaler, at holde kinesiske trekølsskildpadder på samme måde som moskusskildpadder. 

Meget mere om at holde Moskusskildpadder i havedam også kinesiske trekølsskildpadder.

Vi har set mange druknede kinesiske trekølsskildpadder! 

Er din skildpadden druknet? Førstehjælp til skildpadder

Hold dammen fri for alger, uden kemi

Hold din dam fri for nedfaldende blade. Hæng et løvnet over dammen, om efteråret.

Hvis du vil undgå, at havedammen udvikler sig til en stinkende algesump, skal du vedligeholde den jævnligt. Fjern visne blade fra dammen og hold planterne i ave:                                                        Sådan vedligeholder du din havedam 

Side-link indeholder

 • Hvorfor pleje havedammen?
 • Hvordan undgår du, at der kommer for mange alger i vandet?
 • Hvad gør du, hvis der er for mange alger i vandet?
 • Hvad gør du, hvis bunden af dammen er fyldt med slam?
 • Hvordan sørger du for ilt og cirkulation i havedammen?
 • Hvordan undgår du, at dammen gror til i planter?
 • Halm som algedræber!

Det er nogle af de bedste anvisninger, der findes. Derfor skriver vi ikke selv om dette emne. Samtidig benyttes der ingen kemikalier, så for dyrenes skyld, er de her løsninger at foretrække. 

Man kan ikke forvente, at have en havedam, helt uden alger, når man holder sumpskildpadder. Men, vi kan komme tæt på, med denne sides hjælp, fra Bolius.dk: Sådan vedligeholder du havedammen

Halm som algedræber - Andre har med succes, fjernet alger med halm. Her kan du benytte 50 gram halm pr. 1 kvm vand overflade (det er uanset, hvor dyb dammen er), er dammens overflade 10 kvm, så skal du benytte 500 gram halm. Du kan eventuelt stoppe halmen ind i et par damestrømer. Halmen virker helt simpelt ved, når halm nedbrydes, så afgiver det et stof, der holder alger nede. Du skal ikke forvente at der sker noget de første par uger, først efter ca. seks uger vil du have opnået en effekt, i din dam. Som temperaturen stiger, vil halmen hurtigere gå i opløsning og algebekæmpelsen vil stige.

UVC-filter til havedam

Her er et typisk UVC filter, hvor UVC pæren er beskyttet inde i et vandtæt quartsrør, der lader strålerne trænge i gennem og dermed reducerer mængden af svævealger, bakterier, vira, encellede parasitter og enkelte svampetyper.

Bemærk, UVC-lys / filter har intet med UVB-lys / de UVB-pærer vi hænger op over skildpaddens land, i et indendørs-akvarium.
 
Svævalger giver dammens vand et grønligt skær og i visse tilfælde bliver vandet helt uigennemsigtigt af alger. Svævealgerne er så små, at man ikke bare kan "fiske dem op" af vandet, men bliver nødt til at filtrere dem fra, ved hjælp af et UVC lys-filter og et mekanisk filter. UVC-filtrering bruges i dag af de fleste havedamsejere for at forebygge eller fjerne svævealger, fra dammen.
 
Alger formerer sig meget hurtigt, på ca. et døgn kan én alge formere sig, med op til 10.000 alger!
For at bekæmpe sådan en mængde alger, så bruger man UVC lys.
UVC lyset beskadiger algen, således at den ikke kan formere sig og på den måde undgår man svævealgernes grønlige skær, i vandet.
 
Princippet er ganske enkelt, man pumper vandet fra dammen ind forbi et UVC lys, som ændrer ved svæv-algernes DNA. Dette gør, at de ikke er i stand til at formere sig, og i løbet af ca. 14 dage dør algerne hen, og vandet klarer op.
 
Derudover reducerer UVC apparater mængden af bakterier, vira, encellede parasitter og enkelte svampetyper.
 
UVC apparater findes i mange forskellige udformninger. For at finde den rigtige størrelse kan følgende tommelfinger regel bruges: Der skal ca. 3 Watt + min. 1 watt pr. 1000 liter vand. Derudover skal mængden af vand i havedammen pumpes igennem UVC apparatet mindst hver 2. time. Optimalt - en gang pr. time eller mere.
 
Eksempel.
En havedam på 5.000 liter vand: 
Antal Watt:
3 Watt + (5 x 1) Watt = 8 Watt
Pumpekapacitet: 
(5000 / 2) liter/time = 2.500 liter/time eller mere
 
Vi skal her understrege, at de UVC lys der findes i handlen ikke steriliserer hverken vandet eller fiskene!
 
UVC lys-filter sættes på udløbet.
 
UVC lys må du under ingen omstændighedder kikke ind i! 😎

Til en terrassedam eller havedam, kan et gennemløbsfilter være en rigtig god investering. Tal med din leverandør, om størrelsen på sådan et filter, til din dam. Det afhænger af, hvor stor dammen er, hvor mange skildpadder og fisk der er i dammen. Skildpadder sviner meget, så filteret skal være effektivt, hvis du skal undgå alger. Der findes mange eksempler på filter, til udendørsanlæg.

Planter til din skildpadde dam

Åkander og nøkkeroser kan du sikre med kyllingetråd eller havehegn. Foto H. Nygaard

Vandplanter spiller en afgørende rolle i skildpadde damme. De fungerer som fødekilde, skjulested og yngleområde for dine skildpadder. Flydeplanter, undervandsplanter og planter langs kanten af dammen, det er de tre hovedkategorier af vandplanter, som er i din skildpadde dam.

 • Flydende vandplanter benyttes som skjul, for de små skildpadder. 
 • Flydende planter benyttes til foder.
 • Undervands planter findes under vandet eller i overfladen. Plantens rødder er enten forbundet til bundlaget eller flyder frit i vandet. 
 • Kantplanter.

Gode og sikre planter, til dine skildpadder: 

 • Andemad, (flydeplante)
 • Vand Hyacinth - Eichornia sp., (flydeplante)
 • Krebseklo, (flydeplante)
 • Muslingeblomst - Pistia stratiotes, (flydeplante)
 • Åkande - Vandlilje,  (flydeplante)
 • Nøkkeroser, (flydeplante)
 • Vandbregne - Salvinia natans, (flydeplante)

Du skal i dag, være opmærksom på, at mange havedam- og akvarieplanter hører ind under invasive plantearter:  Miljøstyrelsen

Klip sumpplanterne ned om efteråret, ellers falder de visne planter ned i dammen, hvor de går i forrådnelse.

Vandhyacinter og muslingeblomster er ikke dyre planter. De er ikke vinterhårdføre, og holder derfor kun sommeren over.

Undgå at plante nøkkeroser i nærheden af springvand, da planterne ikke kan lide at få sprøjtet vand på bladene.

 

De bedste planter til din havedam i almindelighed.

Læs også siden: Vandplanter til akvarium

Ønsker du mange planter, i din dam, så skal du skaffe dig sumpskildpadder, der ikke æder dine planter.  Er du i tvivl om, hvilken skildpaddeart, dine skildpadder er? Så kan du læse mere her: Sumpskildpaddearter

Andemad, (flydeplante)

Vand Hyacinth - Eichornia sp., (flydeplante)

Krebseklo

(flydeplante)

Indhegning af sumpskildpadder

Eksempel på en sikker indhegning, af dine skildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen.

Selv om du er ejer af din sø eller dam, så skal vandområdet hegnes behørigt ind, hvis du vil sætte skildpadder i.

Sumpskildpadder er en invasiv/udsat art i Danmarks natur. 

Det er ulovligt, at sætte skildpadder ud i sin dam, hvis dyrene kan vandre videre ud i naturen, uanset om du er ejeren af vandhullet. Skildpadder vandre væk fra dammen, når hunner vil lægge deres æg.

Der kan ikke adopteres skildpadder hos Sumpskildpadder, hvis ikke din dam er hegnet sikkert ind.

Når du sætter dine sumpskildpadder ud i havedammen, så er det vigtigt at huske, skildpadder er de rene udbryderkonger.

Et almindelig, lavt og grønt havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder let klatre over! 
Her kan du bukke toppen af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, fra den vej.

Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan dine skildpadder også kravle over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, der er bukket eller lagt ned og rager ud over dyrene, når de forsøger, at kravle op.

Benytter du metalhegn, så er det en god ide, at male eller sprøjtemale trådhegnet sort. Så falder trådnette helt ind i omgivelserne og bliver næsten helt usynlig, for øjet.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen (se foto eksempler), det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Som du kan se på det første foto, så er der lagt sten og fliser, op imod hegnet. Der kommer dyrene heller ikke ud. Du kan også grave hegnet lidt ned i jorden, så kommer skildpadderne ikke ud den vej.

Et hegn, kan også afsluttes på toppen, med et bræt, der ligger ned, brættet rager ud over, ind imod dammen, det holder også dine skildpadder inde i dammen.

Lodrette metal stolper, eternit plader/fibercement plader, akryl plader, vandfast krydsfiner eller glaserede fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert.

En muresten væg, med pudset fuge, kan skildpadder klatre over!
Uanset hvor højt et stakit/hegn er, vil skildpadder forsøge at klatre over!

Pas på, med små skildpadder under åben himmel. En havedam der ikke er overdækket med et trådnet, vil være indbydende for katte, rotter, rovfugle, fiskehejre, krager og måger, hvor de kan finde på at snuppe sig en lille skildpadde og løbe eller flyve væk med! Her hjælper det kun at have et trådnet over dammen. Sumpskildpaddeunger, er i risiko for at forsvinde ud i den blå luft, til ca. 2. års alderen.

Det er også afgørende, at du kan overskue dammen og følge med i skildpaddernes liv. Et udendørs ophold er vældig sundt for skildpadderne. De får masser af ufiltreret sollys, så de kan danne D3-vitamin. Som et supplement vil de også selv kunne fange små vanddyr, ligesom en havedam i reglen vil give dem mere vand at svømme i.

Det her gælder både sump- og landskildpadder.

Læs mere her: Flugtsikre din dam

Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring

Inspiration til, hvordan en havedam kan se ud. Bemærk sikringen yderst, med en grøft, hele vejen rundt om dammen.

Tværsnit af en havedam, hvor hegnet er fjernet. I stedet for, er der gravet en "skjult" grøft, så dyrene ikke kan komme ud, af havedammens område. Men, dyrene kan stadigvæk komme tilbage fra grøften, til dammen.

 1. Græsplæne.
 2. Glat væg, hvor dyrene ikke kan få fat. Skildpadder er meget dygtige klatrer.
 3. Grøft. Dyrene bliver stoppet, men ikke fanget.
 4. Dyrene kan kravle tilbage, i dammen.
 5. Vandfald, udstrømmer.
 6. Sumpet område.
 7. lavvandet område. Her placeres pumpen, til filtret.
 8. Undervandszone. Skal skildpadderne overvintre i dammen, så anbefaler vi en minimumsdybde på 1,20 m. 
 9. Stamme, hvor skildpadderne kan ligge og sole sig.
 10. Plantehylder.
 11. Plantehylder.
 12. Strand, hvor skildpadderne kan lægge deres æg.


Der findes mange gode forklaringer på nettet om, hvordan du anlægger din egen havedam. Derfor vil vi ikke opfinde den dybe tallerken endnu engang. Men, i stedet henvise til et link i Bolius.

Boligejernes Videncenter. LinkSådan anlægger du en havedam


Vi har et par enkelt bemærkninger, til linket, når det er sumpskildpadder, vi gerne vil have i dammen. 
Dybden af dammen, er vigtig, sammen med en god vandcirkulation og gennemluftning/iltning, af dammen, og et område, af dammen er isfrit. Vi anbefaler 1,20 m. til det dybeste sted, i dammen. 

Et formstøbt bassin, er ikke en god dam, hvis du ønsker, dine skildpadder skal overvintre i dammen.

Husk, at dine skildpadder skal hegnes ind. En stenkant, er ikke nok, den kravler skildpadderne over. Benyt eventuelt trådhegn, det findes i mange slags. Her skal du huske, at bukke de øverste 5-10 cm. ind mod dammen, så skildpadderne ikke kan kravle over. Samtidig, skal du også grave hegnet lidt ned i jorden, så dyrene ikke kravler under. Du kan også lægge en stenkant rundt omkring hegnet.

Dammens dybde og vandcirkulation om vinteren

Du kan benytte en stor luftsten, med pumpe til, der kan give vandcirkulation, på bunden af dammen.

Vandcirkulation og en god gennemluftning/iltning af dammen, er vigtiget, hvis dine sumpskildpadder skal have chance for at overleve, vinterens dvale.

Sumpskildpadder udnytter ilten, i vandet, gennem vinteren. 

Vandcirkulation er mere vigtig end dybt vand. Vi anbefaler dog en dybde på 1,20 m. Det er især vigtigt, at der er en stor vandvolume, i dammen ellers, er, der ikke ilt nok i dammen til dyrene. Hvis isen bundfryser eller iltindholdet bliver for lavt, så har du ingen skildpadder, når foråret kommer. Brug en god kraftig luftpumpe, der kan ilte vandet og skabe cirkulation, på bunden af dammen. Der ligger altid noget slam/planterester der udvilker skadelige gasser, de bliver presset ud af vandet, ved vandcirkulationen. Du skal lægge luftstenen og have vandcirkulation, helt ned på det dybeste sted ellers hjælper det ikke skildpadden. Skildpadden lægger sig gerne i dvale, på det dybeste sted, i dammen.

 

Vi ved af erfaring, at de europæiske sumpskildpadder kan klare sig under mindre fordelagtige forhold end de nordamerikanske sumpskildpadde-arter. 

Herfra, synes vi ikke det er dybde nok, for skildpadderne, til en overvintring. Men, lokale forhold kan spille ind. Der er ingen regler uden undtagelser.

En havedam, alene lavet af plastfolie er ikke så velegnet, at overvintre i, som en dam med lerbund, eller folie med et gruslag. Det er vigtigt at dammen, har svagt skrånede sider, op mod overfladen, som skildpadden kan klatre op af. Du kan få plastfolie med grusbelægning på (det er dyrt), det kan skildpadden få godt fast i. Læg en bane eller to, ned i dammen, af folie, med grusbelægning, så sikre du, at dine sumpskildpadder, altid kan kravle op, til overfladen. Især efter vinterdvalen, er der risiko for, at sumpskildpadder drukner.

Har du en dam med foliebund, så kan du eventuelt lægge et par baner af grusfolie ned til bunden, så har dine sumpskildpadder gode muligheder for at kravle op til overfladen. Europæiske sumpskildpadder og moskusskildpadder vil have stor glæde af det.

Brug ikke kemikalier i din dam, hvis du skulle få alger i dammen. Find i stedet problemet og løs det.

Læs mere om: Sådan vedligeholder du havedammen uden kemikalier!

Husk! Om vinteren skal der være vand cirkulation, på det dybeste sted i dammen. Det er gerne her dine sumpskildpadder lægger sig i dvale. Cirkulationen kan ske med en stor luftsten eller vand der cirkulerer hen over bunden. De skadelige gasser og stoffer, der dannes i bundmaterialet, nedfaldende blade med mere, i en udendørs dam, de gasser skal presses ud af dammens vand ellers vil dine sumpskildpadder dø.

Mere viden om: Sumpskildpadder i dvale

Æglægningsplads

Her er der god plads, langs bredden til at skildpadder kan grave deres æg ned i jorden.

Sørg for at dine sumpskildpadder har et sted, hvor de kan grave deres æg ned. Et bed med jord er helt tilstrækkelig, for sumpskildpadder. Det er havskildpadder der graver deres æg ned i sand, sandstrand. Havskildpadder

Du kan bare lade æggene være, de vil med 99% sikkerhed ikke blive klække udendørs.


Eksempler på øer, der er lette at bygge

En ø, der er let at skrue sammen. Benyt nogle brædder, det må gerne være nogle ru eller uhøvlede brædder, skildpadder kan holde fast i. Skildpadderne er glade for sådan en ø, der er let for selv små skildpadder, at kravle op på. 
Skub en fem seks brædder sammen, hvor du, under bunden, skruer et par brædder på tværs. Vi har set de her øer, i forskellige udformninger. De er lette at holde på samme plads i dammen, bind en snor til øen og ned til en sten på bunden eller lad dem drive med strømmen rundt, i dammen.

Du kan også benytte fodre dine sumpskildpadder, på de her små øer. Især de kinesiske trækølsskildpadder spiser gerne fra sådan en platform.

Du kan også bruge en træstamme, i den længde der passer til din dam. Her vil skildpadder kunne ligge og føle sig sikre for omverden og få deres sol.  

Fodringsring til sumpskildpadder

Fotograf Helle Schultz.

Hvordan kan du fodre dine sumpskildpadder, så dine fisk, i havedammen ikke kan tage fodret?

Ide. Byg en flydende fodringsring - foderø.

Denne skildpaddeejer, har bygget en foderø. Moskusskildpadder og andre sumpskildpadder skal her klatrer over kanten på foderplatform og indtil fodret, der ligger inde i midten. Koi og guldfisk kan nu ikke få fat på skildpaddernes foder, fordi fodret er beskyttet af et net, der er fastgjort så det dækker hele bunden af platformen.

Sumpskildpadder kan nu kravle op og spise deres foder i fred, for fiskene.

Hvis dine skildpadder ikke kan finde frem til den ny fodringsplatform, så giv det lidt tid, det lykkes normalt ret hurtigt for skildpadder, at finde frem til fodret. Synes du det tager for lang tid for dine skildpadder at finde vej, så kan du eventuelt lokke dine skildpadder frem med nogle stykker kyllingekød. Fra kyllingen vil der strømme lidt blod og andet ud i dammen, dine skildpadder hurtigt vil få færten af og trække efter. 

Den flydende foderø, kan evt. bygges som en træramme eller plastic nedløbsrør (de kan købes i byggemarkeder), nedløbsrør der er lukket sammen, de flyder nok til at sumpskildpadder kan klatre over kanten. Du kan benytte træ eller bassinfolie til at beklæde rørsystemet med og som skildpadder kan klatre i. Nedløbsrør alene, bliver for glat for skildpadder at klatre over. Andre materialer du kan bruge, kan være flamingo, der også vil holde sig nok flydende, nok til at et par sumpskildpadder kan klatre op på øen. Men, flamingo skal pakkes ind på en måde, så flamingo stumper ikke ender i skildpaddens tarm.

En stor havedam, med bare nogle års levetid, sådan en dam vil producere meget foder til sumpskildpadder. Frøer, haletudser og masser af insekter, og andet småkravl, dine skildpadder gerne spiser.

Men, man skal altid holde øje med at især moskusskildpadder får mad nok og ikke fisk og de andre sumpskildpaddearter tager det hele.