Side 2. Alm. snapskildpadde & alligator snapskildpadde

Alm. snapskildpadde (Chelydra serpentina) ligger gerne og flyder i vandoverfladen og får solens stråler, de er vigtige for alle skildpadder.

Brug af sider. Orientering vedrørende brug af side 1. og side 2. om snapskildpadder

 • Både den almindelige- og alligator snapskildpadden, er omtalt her på siden, mellem hinanden.
 • Når vi skriver snapskildpadde - Så gælder det begge arter.
 • Gælder kun for den ene at arterne, så skriver vi, hvilken snapskildpadde det gælder.

Denne side er opdateret d.9. juli 2022

Kan de to arter parrer sig og få unger?

Hybrid alm. snapskildpadde og alligator snapskildpadde unge. Husk, hybride skildpadder, er normalt sterile dyr. Foto fra SerpaDesign YouTube.

Ja, det kan de. Derfor, hvis du vil yngle med den alm. snapskildpadde og alligator snapskildpadden, hold arterne, hver for sig og bland dem ikke. 

Der er desværre et marked, for de her dyr. 

 • Hybride dyr, er skildpadder der er mix parret med en anden art.
 • Mutationer, er skildpadder, vi mennesker har manipuleret, så de ser ud som de gør.

Her hos Skildpadder ABC, bryder vi os ikke om denne unaturlige form for avl.

Det er skildpadder, der tit bevidst bliver fremavlet for, at tjene penge og til fornøjelse, for os mennesker. Det er en monstrøs form for dyreavl.

Selvfølgelig kan der ske uheld og der opstår hybride arter. 

Avler man bevidst med de hybrider skildpadder, så er man på glatis, efter vores mening.

Vil du læse mere om hybride og mutationer blandt skildpadder

Fang selv foder til din snapskildpadde.

Alligator snapskildpadde fanger krebs. Der er et naturligt foder, for snapskildpadder, i deres naturlige hjemland Nordamerika.

I vores danske natur, har vi den invasive signalkrebs. Din snapskildpadde vil meget gerne æde krebs, hvilket er et naturligt foder, for snapskildpadder, i deres hjemland. Lad derfor din snapskildpadde æde nogle signalkrebs. 

De invasive signalkrebs, må man gerne fanges, til eget forbrug. Se mere om det, længere nede på siden 👇

Signalkrebs er en invasiv art, der udkonkurrerer vores egne flodkrebs. Mere om, hvorfor signalkrebs er skadelige for vores naturlige danske dyreliv. Miljøstyrelsen 

Husk fisketegn den skal vi alle have. Husk også at få en evt. tilladelse fra den lokale sportsfiskerforening.

Se en signalkrebs 👇 

Signalkrebsen kan kendes på to lyse pletter på klosaksen, det har givet den navnet ”signal”-krebs. Foto Wikimedia.

Pasningsvejledning Alm. snapskildpadde og alligator snapskildpadde

Ung alm. snapskildpadde, hos Skildpadder ABC, der er kravlet op på land, det gør den dagligt.

 

Til printvenlig ----> Pasningsvejledning til alm.- og alligator snapskildpadden


Alm. snapskildpadde & alligator snapskildpadde pasning

Er den alm. snapskildpadde noget for en begynder, absolut ikke.

Fordi en alligator snapskildpadde kan blive ekstrem stor (verdens største ferskvandsskildpadde), så er alligator snapskildpadden absolut, slet ikke noget for en begynder. Selv en erfaren skildpaddeholder, bør holde sig langt væk, fra denne skildpadde-art, hvis man ikke kan tilbyde denne skildpadde plads nok.

Fangenskab. Den almindelige snapskildpadde vil normalt have det bedst med en vandtemperatur mellem 21 - 25 grader. Den alm. Snapskildpadde er ekstremt kulde tolerant. I dyrets hjemland, ses skildpadden ofte bevæge sig under isen.

I et akvarium eller tank, vil en alligator snapskildpadden have det bedst med en vandtemperatur mellem 23 - 26 grader.

Nyklæggede unger, af de to arter, vil have fordel af at have vandet et par grader varmere.

Varmelegeme. Har du i dit akvarium, behov for et eller flere varmelegemer, så sørg for at de er monteret med beskyttelsesskærm omkring - hjemmelavet beskyttelsesskærm. Så skildpadden ikke får brandsår, fordi den har lagt sig ovenpå et varmelegeme. Det er bedst at hænge et varmelegeme lodret op i et hjørne af akvariet, så er du mest sikker på at snapskildpadden ikke kommer til skade eller gør skade på kablet der fører til varmelegemet.

Ved de lidt større snapskildpadder, så skal elledninger, der går ned i skildpaddens vand også sikres. Se sikret elledning

Begge snapskildpadde arter kan holdes, i et store akvarium, tank eller indendørs dam. Der har en minimumvanddybde, så dyret skal strække sin hals helt ud, for at trække sin luft. Det er ikke noget problem at give snapskildpadder dybt vand. Bare sørg for at skildpadden kan klatre op til vandoverfladen. Læs mere under akvarium indretning

Den alm. snapskildpadde kan også holdes, i en havedam. Skildpadden kan med succes holdes i en dam, vinteren over. Hvis forskellige forudsætninger respekteres. Læs mere på siden: Havedam og skildpadder

Alligator snapskildpadden (Macrochelys temminckii) kan du ikke forvente, vil overleve i en havedam, gennem en dansk vinter.

Snapskildpadden vil gerne ligge i vandkanten, på lavt vand. Her kan skildpadden bare ligge og stikke hovedet op over vandet. På den måde, kan snapskildpadden også få sit livsnødvendige UVB-lys/sollys. Desværre ser vi mange snapskildpadder der ingen UVB-lys får, når de holdes i et akvarium eller indendørs dam.

Vi holder gerne 5-15 kilo store snapskildpadder i tanke med 1000 liter vand. 
Større snapskildpadder bør have tanke, der indeholder 2000 liter vand og mere. Unge skildpadder, på 15/25 cm. kan leve udmærket i akvarier eller tanke, med minimum 400 liter vand i og mere.
Med 400 liter vand, mener vi, et 400 liters akvarium, der er fyldt helt op til kanten, med vand. Det kan også være et 600 liters akvarium, der er fyldt 2/3 del op, altså indeholder 400 liter vand.

Vi tilbyder vores snapskildpadder at de kan lægge sig op, på lavt vand, her kan de ligge og stikke hovedet op, over vandet. Dyrene har også en stor solplads, hvor de kravler op, hver dag. Men, det kræver at dyrene har ro og føler sig trygge ellers kravler dyrene ikke op på land.

Byg en god, stor landdel/solplads, hvor snapskildpadden kan kravle op. Tilføj meget gerne et sted, hvor skildpadden kan ligge halvt oppe på land og eller en platform, hvor skildpadden kan ligge halvt under vandoverfladen.

Hæng UVB pæren ud til vandkanten, så vil skildpadden stadigvæk få gavn, af UVB-lyset eller lad UVB-røret hænge ud, over det lavvandede område, når den kun ligger i vandkanten. Sådan ligger vores dyr tit.

Store skildpadder skal selvfølgelig have større solpladser, det vil sikkert være nødvendigt at hænge flere UVB-pærer eller rør op, sammen med flere varmepærer. Hele dyret, skal gerne varmes op og have UVB-lys.

Sørg for at begge snapskildpaddearter, har en god solplads, med både UVB-lys og varme og en temperatur mellem 31 - 35 grader. Både den alm. og alligator snapskildpadden vil kravle op på land for at blive tørre og blive varmet igennem af solens stråler/UVB-lys og varme pæren. Den alm. snapskildpadde kravler mest op på land.

Vi benytter 13/26 watt UVB-pærer og 50/100 watt halogen varmepærer til snapskildpaddens solplads. Findes på SkildpaddeShop.dk

En vigtig ting er at skildpaddens akvarium/tank skal sikres, så skildpadden ikke kan kravle ud. Snapskildpadder er meget stærke og dygtige klatrer (det kan ikke understreges nok).

Til snapskildpadder skal du have et kraftigt filtreringsanlæg. Alt afhængig af, hvor kraftig du filtrerer skildpaddens vand, så bør du udskifte 30-50% af vandet ca. hver 14. dag, gerne oftere.

Fortsætter nedenfor 👇

Opførsel

Alligator snapskildpadde forsøger at skjule sig under en træstamme

En snapskildpadde opholder sig meget på bunden, hvor de kan være nedgravet i bundlaget.

For at snapskildpadden skal føle sig tryg, i akvariet, så bør skildpadden have gemmesteder, det kan være trærødder, store afrundede sten og andet, det vil hjælpe skildpadden med til at føle sig tryg og usynlig.

Bemærk. Alligator snapskildpadder er ikke glade for at blive samlet op. Du kan derfor risikere, at snapskildpadden ikke vil spise i længere tid efter.

Fællesskab. Den almindelige snapskildpadde kan normalt holdes sammen med en anden alm. snapskildpadde, af cirka samme størrelse. Det vil normalt ikke skabe problemer. Vel at bemærke at dyrene har et akvarium eller en tank, som beskrevet på siden: Snapskildpadder s.1.

Men, der er aldrig en regel uden undtagelser, ved det mindste problemer, skal du skille dyrene fra hinanden.

Selv om man ser alligator snapskildpadden holdes, sammen med andre skildpaddearter, i Zoo udstillinger, så anbefaler vi at du holder alligator snapskildpadden alene.

Her hos Skildpadder ABC holder vi snapskildpadder sammen, når de er omkring samme størrelse.

Du skal ikke sætte andre skildpaddearter sammen med snapskildpadder. Især skildpadder der er mindre end snapskildpadden selv, vil blive betragtet som foderdyr.

Fortsætter nedenfor 👇

Foder og fodring

Krebsebrik. Læg evt. et stykke fisk, kattemad eller noget andet der lugter, du vil hurtigt få lokket nogle krebs til, de vil nu kravle ind over nettets kant, for at få fat på fodret, nu skal du bare trækker krebsebrikken/nettet op.
Set hos effektlageret.dk

Føde i fangenskab. Snapskildpadder vil spise ferskvand krebs, fjerkræ, snegle, regnorme, foderpiller, flydende andemad, vandhyacint, muslingeblomst og vandpest. Du kan også give din snapskildpadde salatblade, bedre er ukrudtsplanter, som mælkebøtteblade, skvalderkål og andet ukrudt. Forsøg dig lidt frem. Husk, nye foderemner, tager tid, at vænne din skildpadde til.

Bliv inspireret på siderne: 

Spiselige ukrudtsplanter og Vandplanter

Snapskildpadder er alt ædende, i naturen. Snapskildpaddens oprindelsesland Nordamerika lever snapskildpadder meget af krebs. Hvis du har mulighed for at skaffe krebs, er det et godt og naturligt foder for snapskildpadder. Du kan let selv fange krebs, benyt evt. en krebsebrik. Husk fiskekort.

Du kan også give dine snapskildpadder snegle, der findes flere større sneglearter. Skildpadden har kraftige kæber, der er beregnet til at gennembryde, sneglens hus og krebsens skjold. Det er let at yngle sine egne snegle, så du med jævne mellemrum, kan fodre din snapskildpadde, med en håndfuld friske snegle.

Du kan også fodre din snapskildpadde med lidt fjerkræ, det kan være kylling og måske kalkun. Vi anbefaler, at du let koger fjerkræ, inden du giver fuglen til dine skildpadder, så vi ikke risikere at en eventuelt Salmonella bakterie, breder sig i anlægget.

Ferskvandsfisk kan du eventuelt serverer levende, til de større dyr, mus og regnorm tager de også gerne lidt af, de mindre snapskildpadder, tager gerne levende guppyer.

I naturen tager snapskildpadden gerne ådsler, af gnaver, større dyr, fugle og fisk. Vi skal ikke i gang med at give vores snapskildpadder Road Kill/overkørte dyr og lignende. Så vil vi bare åbne op for bakterier og smitte, i skildpaddens anlæg, vi selv kan risikere at blive syge af! 

Gnaver som foder. Vi giver en gang imellem vores snapskildpadder, mus og rotter. Det er et meget dyrt foder, så det sker kun en sjælden gang. Her giver vi heller ikke vores snapskildpadder mus og rotter, der er fanget i muse/rottefælder. Du risikere at fylde snapskildpaddens anlæg op med bakterier, vi selv kan blive syge af. Mus og rotter skal være avlet til foder brug, inden du skal benytte dem.

Et godt ​​kosttilskud, vil være en god sumpskildpadde foderstick, der indeholder vitaminer, mineraler og kalk. De større dyr, de vil hurtigt kunne tømme en lille dåse fodersticks. 

Køb 10 liter sumpskildpadde fodersticks hos SkildpaddeShop.dk

Vi ved, der findes krokodille-foderpiller, en større foderpille, det kan være et udmærket foder også som et supplement. Vi har ikke kunne finde en leverandør, i Europa? Måske kender du en leverandør, af krokodille-foderpiller, så hører vi gerne fra dig?

Gode købefoder til sumpskildpadder 

Spiser din snapskildpadde ikke? - Så kan det være at snapskildpadden mangler UVB-lys. UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau, parringsadfærd og mulighed for at optage vitaminer og mineraler. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets skjold og skelet kan udvikle sig som det skal og skildpadden kan skifte ham/hud uden problemer, som dyret vokser til.

 • Opdrættede mus til foderbrug.

 • Det er let at avle snegle selv.

 • Fjerkræ, kylling, kalkun, and.

Alligator snapskildpadden gider ikke at blive rørt ved

2.kg. stor alligator snapskildpadde. Der er endnu langt vej til de 80 kilo.

Vi kan være nødt til at løfte vores alligator snapskildpadde, ud af vandet. Når vi gør det, kan vi være helt sikre på, at skildpadden ikke gider spise i lang tid efter. Derfor skal vi tænke os om, og ikke unødvendigt tage skildpadden ud af sit anlæg.

Både den alm. snapskildpadde og alligator snapskildpadden gider ikke at du rører og holder dem. De vil straks forsøge at bide ud efter dig og komme fri af dig. Derfor er selv en kun 5 kg. snapskildpadde, noget af en skildpadde håndfuld at skulle håndterer, især for en ny i hobbyen.

Snapskildpadder vil forsvarer sig. Billeder nedenfor, de viser en alm. snapskildpadde, hvordan en snapskildpadde altid vil være klar til at forsvare sig selv. For det første vil skildpadden rejse sig op, på alle sine ben, så skildpadden ser større ud og skildpadden åbner gabet helt op. Skildpadden vil gøre udfald imod dig, hvis du kommer indenfor dyrets bid område. Det er helt det samme du vil se, de voksne snapskildpadder gør. Derfor skal du altid være vågen og holde godt øje med din snapskildpadde, så du ikke kommer til skade. Den lille snapskildpadde på billederne, den vil bide hul i din finger.

Du kan se større bidskader, der er gjort af snapskildpadder, lidt længere nede 👇

 • Alm. snapskildpadde

 • 10 cm skjoldlængde

Snapskildpadder bider hårdt.
Vi ligger lidt let ud, med det her billede, hvor en 4.kg stor alligator snapskildpadde har bidt sig fast i en stor skalle. Hvilket er naturligt foder for skildpadden.

En snapskildpadde har et voldsomt bid! - Ubehagelige billeder nedenfor👇

Alligator snapskildpadde har skadet en finger så meget, at den skulle amputeres.

En snapskildpadde har et voldsomt bid!

Er du blevet bidt? Hvad kan man gøre, hvis man først er blevet bidt? 

Vi anbefaler aldrig at du håndtere en stor snapskildpadde alene. Uheld sker!

En voksen snapskildpadde er normalt ret aggressiv, under håndteringen. Det er især når skildpadden skal tages ud af vandet og op på land, skildpadden kæmper imod. Skildpaddens voldsomme bid og skarpe kløer, kan i værste fald sende dig på skadestuen, med flænger og måske amputerede fingre og tæer eller bid i kinden, ses også.

Skulle du blive bidt, af en snapskildpadde, du selv kan håndtere, og du endnu har dine fingre i behold, så vil din bedste mulighed være at du straks stikker skildpadde og din hånd tilbage i vandet, skildpadden vil måske beslutte sig for at slippe din finger/hånd og lade dig være.

Du kan også forsøge at hælde vand, fra en kande/spand, ud over dyrets næse og hoved, så vil skildpadden normalt hurtigt give slip på dig.

Sidste mulighed, hvis du er alene med skildpadden. Stik skildpaddens næse og hoved og din egen hånd ind under den kolde vandhane, med fuld kraft på strålen. Det vil normalt få skildpadden til at slippe.

Vand der strømmer ud over skildpaddens næse og hoved, hjælper normalt, fordi du lukker af for skildpaddens åndedræt.

Er du alene med en stor og tung skildpadde (de kan veje op til 80 kg!), der i forvejen er svær at bakse rundt med. Hvor skildpadden har bidt sig fast i dig og ikke vil give slip igen. Er du låst fast i situationen og kan du ikke gøre noget af det vi skriver ovenfor, så må du vente, indtil skildpadden slipper dig igen. Det kan virke kontraintuitivt, men det er den bedste måde at agere på i denne situation. HOLD DIG I RO. Dyret vil slippe dig, der skal du være klar til at komme væk.

Skildpadden vil slippe dig, den ønsker heller ikke at hænge fast i dig. - Imens skildpadden har fat i dig, må du forsøge at holde dig i ro, så meget du nu kan, undgå at lave larm, råb ikke, snapskildpadden kan høre dig og fornemme enhver forstyrrelse, og det vil bare stresse skildpadden endnu mere. 

Når skildpadden har sluppet dig, prøv nu at lade skildpadden få lidt ro, og lov til at være lidt i fred et stykke tid. Skildpadden er stresset, efter oplevelsen.

Mindre sår, kan du selv klare. Hvordan du gør, se længere nede 👇

Bidt af alligator snapskildpadde

Her fik skildpaddens ejer lov til at beholde sine fingre og hånd. Det sker desværre ikke i alle tilfælde.

I din omgang med en snapskildpadde, der skal du altid være vågen og holde godt øje med din snapskildpadde, så du ikke kommer til skade.

Er du det mindste usikker eller bange, når du skal håndtere din snapskildpadde, så hold dig fra skildpadden. Det er i de situationer, du let laver en fejl og du har balladen.

Foto. Fingre og hånd beholder han heldigvis.

En svane har været for tæt ved en snapskildpadde. Normalt ville snapskildpadden have druknet og bagefter ædt svanen.

Førstehjælp til sårpleje og rensning af sår og skrammer

Apotekets sårpleje.

Hvorfor skal man rense sår?

Det er vigtigt at rense sår og skrammer, så man forebygger, at der går betændelse i såret, da det er nemt for bakterier at trænge ind i åbne sår. Samtidig giver det huden de bedste forudsætninger for at sikre en hurtig, let og smertefri heling af sår og hudafskrabninger.

Større sår bør blive tilset af en læge, men overfladiske sår, skrammer og hudafskrabninger på ben, arme, ansigt m.m. kan tilses derhjemme.

Den mest effektive metode er at skylle med enten rent postevand eller sterilt saltvand. 

Sådan renser du et sår:

 • Rens såret grundigt med rigeligt vand, gerne en steril saltvandsopløsning, eks. Apotekets Sårskyl, der ikke svier på den tilskadekomne og kan sprayes direkte på såret fra en afstand på 10-20 cm.
 • Vask huden rundt om såret, men vær opmærksom på at undgå sæbe i såret, da det kan forsinke sårhelingsprocessen.
 • Kig efter om der er urenheder i såret, så som grus, småsten eller asfaltpartikler og fjern dem forsigtigt med en ren (afsprittet) pincet.
 • Såret behøver ikke at blive tildækket efterfølgende. Hvis det kommer i berøring med tøj, kan det være en god ide med et plaster eller bandage for at undgå irritation. 

Link til: Apotekets side om sårpleje

Anskaf ikke en snapskildpadde - Du vil fortryde dit valg.

Hvor vil du gøre af snapskildpadden, når den bliver stor?

I stedet for at anskaffe dig en snapskildpadde, hvilket du hurtig bliver træt af! Besøg i stedet for: 

Få dig i stedet for en moskusskildpadder de er det nærmeste vi kommer mini snapskildpadder. Derfor overvej stærkt, at vælge moskusskildpadder, i stedet for snapskildpadder.

Jeg ønsker ikke længere, at beholde min snapskildpadde. Hvad gør jeg? 

Mange, rent ud sagt - "klaphatte", har gjort og vil i fremtiden sætte deres snapskildpadde ud i naturen! Hvilket også er ulovligt.

Kan ejerne ikke finde andre muligheder, end sætte skildpadden ud i naturen, i nattens mulm og mørke? Jo det kan de, hvis de vil.

Aflevere snapskildpadden til Skildpadder ABC, det er dog ikke gratis.

Andre muligheder, hvis ingen vil tage imod skildpadden, det er at tage snapskildpadden med til en dyrlæge og få skildpadden aflivet. En aflivning, af en almindelig sumpskildpadde, kan let koste kr.1000. Prisen for aflivning, af en stor snapskildpadder, her rækker kr.1000 nok ikke langt! 

Enten du har råd eller ej, så må du betale prisen. Du har selv anskaffet dig snapskildpadden. 

Der findes gode og dygtige snapskildpaddeejere. Tak for jer.

Vil du have hjælp? Kontakt Skildpadder ABC