⬆ Vi kan modtage sumpskildpadder og landskildpadder.
Vi passer gerne din skildpadde, i din ferie eller resten af livet.
⯀Skildpadder ABC. Esbjerg. Kontakt på e-mail.: skildpadder.abc@gmail.com

Du kan indlevere din skildpadde til os

Det eneste vi mangler er flodhesten.

Vi har hjulpet skildpadder til det gode liv, siden 2011.

Du undgår at din skildpadde:

  • ender hos en skildpaddehoarder - De personer vil tit selv kontakte dig, får de nys om, at du vil af med din skildpadde!
  • giver dig en dårlig samvittighed - Vi tager os af skildpadden.
  • ender ude i den danske natur - Vi sikrer, at alle skildpadder får et anlæg, der passer arten.
  • kommer til at mangle noget - Kvalitet og sikkerhed er ikke gratis. 

Prisen for at aflevere en sumpskildpadde fra kr.370 

Prisen for at aflevere en landskildpadde fra kr.370

Husk! Aflivning af en skildpadde, koster hos dyrlægen mellem kr.600-900 + kremering kr.300-500

Vi sørger for at din skildpadde vil få det gode skildpaddeliv. 

Indlevering af skildpadder

Vi kan også passe din skildpadde i en ferie eller i lang tid. Fra pr.mdr. kr.185 - Vil du vide mere om Pasning af skildpadde

Skildpadder ABC, Esbjerg - Kontakt Skildpadder.ABC@gmail.com - Vi ringer gerne tilbage.

Bemærk ny e-mailadresse

Vi har fået ny e-mailadresse.: 

Skildpadder.ABC@gmail.com 


Vandplanter og sumpskildpadder

 

3,5 kg. Cooter og en 28 gr. lille alm. moskusskildpadde

De to sumpskildpadder er indleveret til os.
 
 
Begge arter sælges som unger, i dyrehandlen.
Cooter måler ca.4.cm. som nyklækket unge og opnår en skjoldlængde som voksen på 30/40 cm. - Har du et akvarium der er stort nok til en voksen Cooter?
 
Alm. moskusskildpadder opnår en skjoldlængde på ca.12cm. som voksen. De er noget letter at finde plads til.
 
Vi passer gerne din skildpadde - Både landskildpadder og sumpskildpadder, i en ferie eller længere tid. - Skildpadder kan indleveres, til det gode skildpaddeliv. - Vi modtager ikke længere de invasive arter.
 
 

Havskildpadde sover godt

Video by: Eli Ralston

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen

Fiskekrog i halsen på en guløret terrapin. Denne skildpadde klarede det ikke.

Lystfiskere fanger sumpskildpadder, hvert år i de danske søer, damme og åer. 

Tror du din kæleskildpadde kommer levende fra at sluge en fiskekrog? Mange sumpskildpadder får bare kappet linen og sættes tilbage i søen igen, skildpadden vil med sikkerhed svømme en langsom død i møde, med krogen siddende fast i halsen. Andre vil få den fangede skildpadde aflivet. Men er det rimeligt, at lystfiskeren skal have den udgift, det burde være skildpaddens ejer!

Din kæleskildpadde er ikke sikret et langt og godt liv, fordi du har efterladt skildpadden til naturen! 

Lad være med at sætte din kæleskildpadde ud i naturen. Få hjælp, fra én af de utallige steder, Miljøstyrelsen har godkendt, hvor du kan aflevere din skildpadde eller gå til dyrlægen. Indlevering af skildpadder

Skildpaddens fjender i den danske natur!

Vi kan modtage enkelte skildpadder

Bjergbestigning

Græsk landskildpadde (Testudo hermanni). Alle vores landskildpadder har mulighed for at klatre, det er med til at holde skildpadderne aktive og i form.
Vi passer gerne din skildpadde, hvis du ikke selv kan i en periode eller længere tid.
Enkelte sumpskildpadder og landskildpadder kan indleveres, til det gode skildpaddeliv.

Vi kan modtage enkelte skildpadder

Leopardskildpadde - Det gode skildpadde liv.

Prisen for at aflevere en sumpskildpadde fra kr.370 

Prisen for at aflevere en landskildpadde fra kr.370

Husk! Aflivning af en skildpadde, koster hos dyrlægen mellem kr.600-900 + kremering kr.300-500

Vi sørger for at din skildpadde vil få det gode skildpaddeliv.

Vi modtager ikke længere de invasive skildpaddearter / guløret-, og rødøret terrapiner.

Mere om aflevering af skildpadder 

Vi kan også passe din skildpadde, i din ferie eller resten af livet. Fra kr.185 pr. mdr.

⯀Skildpadder ABC - Kvaglundparken 1. Esbjerg. Mail.: skildpadder.abc@gmail.com  

Rødfodet skovskildpadde (Geochelone carbonaria)

Rødfodet skovskildpadde (Geochelone carbonaria)

Rødfodet skovskildpadde bliver i gennemsnit 30 cm i skjoldlængde, men kan nå over 40 cm i skjoldlængde.

Skovskildpadden lever i naturen mest af blade og frugt, de går bestemt ikke af vejen for et ådsel eller mindre dyr, hvis lejligheden byder sig.

Skildpaddens skjold er i naturen normalt glat og afrundet, i fangenskab ser vi tit, at skjoldet udvikler Toblerone toppe. Det skyldes forkert fodring og pasningensfejl.

Mere om den Rødfodet skovskildpadde

Snapskildpadde hygge

Video fra 2015. Denne alm. snapskildpadde havde levet i et akvarium, uden mulighed for skildpadden at kunne komme op på land og sole sig. Derfor ser skjoldet så grå og kedelig ud. Skjoldet havde flere store huller, på grund af skjoldråd.
Som I kan se, vil snapskildpadden gerne ligge og sole sig. Dagligt blev skildpadden kløet på skjoldet. Brød skildpadden sig ikke om det, så var den bare hoppet i vandet.

Lige nu kan der frit afleveres en snapskildpadde, hos os. Kontakt.: skildpadder.abc@gmail.com

Hvornår kan jeg sætte mine skildpadder ud i haven?

Vi sætter vores sumpskildpadder ud i havedammen, når vandets temperatur er 15 grader.

Hvorfor 15 grader? Vi holder vores sumpskildpadder inde i ca.20 graders varmt vand. Flytter vi pludselig vores sumpskildpadder ud i vand, der er mere end 5 grader koldere end det vand de lever i, så er der risiko for at sumpskildpadderne kan få og evt. dø af lungebetændelse.

Hvad skal jeg holde øje med?

Husk, her om foråret, at få tjekket havedammens indhegning. Det vil være så ærgerligt at miste sine sumpskildpadder, til naturen. Sumpskildpadder må ikke kunne slippe ud i den danske natur - dansk lov!

I løbet af vinteren kan en mår, ræv eller andre dyr, være trængt ind i dyrenes anlæg. De kan have efterladt et hul, i eller under indhegningen, hegn er måske revet i stykker. Akrylplader, er måske revnet og skal nu kun have et lille tryk, og skildpadden er ude? Træstolper og brædder kan være rådnet og bør nu skiftes ud.

Teksten er fra siden - Skildpadder i haven

Fodring af moskusskildpaddeunger

Anbefalet fodring: De første 6 måneder af skildpaddens liv; må du gerne fodre den nyfødte og helt unge skildpadde, flere gange dagligt, med små portioner.

Vi benytter vores eget kvalitetsfoder til både unger og voksne moskusskildpadder. Find kvalitets sumpskildpaddefoder på www.SkildpaddeShop.dk der finder du flere udmærkede foderpiller..

Andre foderemner, kan være alle former for vandinsekter, myggelarver, små ferskvandssnegle, små regnorme eller ferskvandsfisk en gang dagligt, nok til at det mindsker ungens appetit, men ikke blive helt stoppet.

Den helt nyfødte unge, skal kun have en enkelt eller to foderpiller om dagen eller du kan give ungen en halvvoksen guppy eller 1. cm regnorm om dagen. Når ungen er ca. en måned gammel, så kan ungen spise en voksen han/lille guppy hun, en halv græshoppe eller ca. 2,5 cm. regnorm.

Lad den unge skildpadde få maden, så udelt som det er muligt. Ungen har godt af at arbejde med sit foder, det skal den også have tid til.

Har du flere små skildpaddeunger. Gør dig den ulejlighed at holde øje med, om alle ungerne får noget at spise. Her hos Sumpskildpadder, har vi set flere eksempler, på skildpaddeunger, der ikke har fået mad nok. Hvor det har været de stærkeste unger, der har taget al fodret.

Efter 6 måneder skiftes der over til at fodre kun hver anden dag.

Rødøret terrapin han forsøger at imponere en ung manat

Den unge manat er dog ikke synderlig imponeret af den lidt selvovervurderende terrapin´ tilnærmelser.
Sjovt, at så forskellige dyr viser interesse for hinanden.

Burgers´ Zoo Holland.

"Magnus" passer vi under uddannelse

"Magnus" er lige vågnet.

"Magnus" en russisk landskildpadde han, passer vi imens dens ejer er under uddannelse. 

Vi er glade for at kunne hjælpe. Ejeren kan nu koncentrer sig fuldt ud om sin uddannelse, uden at skulle spekulere på at plukke ukrudtsplanter og få skiftet bundlag og gøre alle de andre ting magnus kræver, for at have det gode skildpaddeliv.

Billedet viser "Magnus" der lige er vågnet op, efter en god eftermiddags lur. 

Ejer har bestilt sammen med pasningsningsaftalen, at få sendt et foto af "Magnus" med tekst til, hver måned.

Er pasning noget for dig og din skildpadde. Se mere: Pasning skildpadder

skildpadder.abc@gmail.com 

--

Mangler du foder og udstyr SkildpaddeShop.dk - Det gode skildpaddeliv

Skildpaddeunge udruges for øjnene af os

Fra første dagen, hvor det lille embryo begynder sin udvikling, til ægget klækker, hvor den lille færdigudviklede skildpaddeunge kommer frem. Denne inkubationsteknik er udviklet af TurtleVale Ltd
Vil du vide mere om: Parring, æg og unger - Find siden oppe under MERE ⬈

Hvorfor må guløret, cumberland- og rødøret terrapiner ikke handles og gives væk længere?

Du må ikke købe, sælge eller give din terrapin væk!

Du må ikke købe, sælge og give væk din guløret-, cumberland- og rødøret terrapiner eller krydsning med/af terrapiner. 

Terrapiner hører ind under dyrearter der regnes som invasive arter i Danmark. Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Gul- og rødøret terrapiner og andre sumpskildpaddearter gør livet surt for vores naturligt tilhørende danske dyrearter. Det er padder af forskellige arter, blandt andre de sjældne grønne løvfrøer og latterfrøer der lever på Bornholm, deres æg og haletudser, de sjældne lille vandsalamander og deres larver, ællinger, sjældne fugleunger og æg, dyrt udsat fiskeyngel og andre dyr. Det er derfor en god grund til, at skildpadden ikke må sættes ud i naturen.

Du må ikke købe, sælge eller give din terrapin væk på Den Blå Avis - Gul & Gratis eller andre steder.

Vil du vide mere om, hvad terrapiner og sumskildpadder kan give af problemer i den danske natur. Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Her kan du aflevere din guløret- rødøret terrapin Miljøstyrelsen de invasive arter.

Havskildpadder stortrives under coronakrisen

Havskildpadder stortrives under coronakrisen. Kemp’s Ridley havskildpadden er i gang med at lægge æg.

Mennesketomme strande under coronakrisen giver havskildpadder ro til at lægge æg, siger chefforsker i USA.

På grund af de mange karantæner verden over, hvor folk bliver hjemme, er der mennesketomt på strandene. Det nyder havskildpadderne godt af.

Ifølge Sarah Hirsch, der er forskningschef på marinecenteret Loggerhead i Florida, USA, får havskildpadderne endelig ro til at lægge æg på strandene.

- Det bliver et rigtigt godt år.... Artiklen fortsætter på siderne om: Havskildpadder

Pas på hoarder!

Foto fra dansk samler! Personer med samlermani kan ikke dække skildpaddens behov.

Tænk over, hvem du afleverer din skildpadde til!

Skildpaddehandler: Aflever ikke din sumpskildpadde, til de skildpaddehandler der ikke har en tilladelse fra Miljøstyrelsen, så de må de modtage invasive skildpaddearter. De vil i mange tilfælde kun udnytte andres problemer og tænker tit kun på egen profit og ikke på dyrenes bedste.

Personer med samlermani eller skildpaddehoarder: som de også kaldes, de magter tit ikke opgaven. Vi kender flere personer, i Danmark, der bare ikke kan lade være med at samle/hoarde alle de skildpadder til sig, de kan komme i nærheden af. Du kan let kende dem, "de vil kontakte dig for at må modtage din skildpadde!" Såsnart de har set eller hørt om, du mangler hjælp. 

Profitjæger! Det samme gælder, aflever ikke din landskildpadde og sumpskildpadde, til profitjæger! Du ved ikke noget om, hvor eller hvem din kæleskildpadde ender hos, måske i udlandet. De prioritere ikke din skildpadde først og bryder sig ikke om, hvem dyrene kommer til. Vi kender flere profitjæger.

Tænk dig om, når du sælger dit akvarium og udstyr: Sælger du dine skildpadder med, skal du først sikre dig, at den nye ejer også er interesseret i dyrene og ikke kun i akvarium og udstyr. Vi ved sumpskildpadder er blevet smidt ud i den første og nærmeste dam eller sø, den nye ejer er kørt forbi. Skildpadder i naturen

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen: Det er livsfarligt for skildpadden, at blive efterladt i den danske natur. Skildpaddens fjender i naturen

Mangler du et godt råd, vi kender mange af de ovenstående personer skildpadder.abc@gmail.com 

Skildpadder kan drukne?

Sørg for at dine moskusskildpadder let kan komme op til vandoverfladen og få ilt. Du kan indrette akvariet med en akvarie-bagvæg, grene, mange planter, trærødder eller sten.

Om foråret, drukner der mange sumpskildpadder, i de danske havedamme!

Desværre drukner der rigtig mange sumpskildpadder, ude i de danske hjem og haver, fordi dyrene lever, i akvarier der mangler land/solplads og kun har glatte glassider og havedamme med kun glat folie og uden land.

Skildpadder kan drukne:

  1. af træthed, når den ikke kan få luft, finde land
  2. når de "plumpes" ned i vandet
  3. når de bliver stresset - Om stress
  4. når de blive bange (taber luft) Se video
  5. når de er syge - Link til sygdom
  6. når dyrene vågner efter endt dvale, havedam - og ikke har let ved at kan klatre op til overfladen. Dyrene er fyldt med mælkesyre, når de vågner af dvalen. Læs mere om; Sumpskildpadder i dvale hvordan undgår jeg at skildpadden drukner?

Meget mere, kan du læse om: Drukning og nær-drukning og hvordan redder jeg en druknet skildpadde?