Hold Moskusskildpadder og Kinesiske trekølsskildpadder i din havedam

Moskusskildpadde på træstamme. Det er en helt naturlig situation, at se moskus. her i sit naturlige habitat.

Denne side er opdateret d.2. maj 2021

Siden anbefales også hvis du holder Kinesiske trekølsskildpadder

Alm. moskusskildpadder kan leve året rundt i en fornuftig størrelse havedam.

Pyramide og Snap moskusskildpadder kan sættes ud i din havedam om sommeren, vi vil dog tage de to arter ind til efteråret. De er ikke helt så kuldetolerante som den Alm. moskusskildpadde er det.

I de fleste havedamme vil der kunne være plads til en lille flok moskusskildpadder også sammen med svømmende sumpskildpaddearter, koi og guldfisk.

Men, skal det blive en succes, så skal du tage nogle enkelte hensyn, til dine moskusskildpadder og gøre nogle mindre tiltag i din dam, inden du sætter dyrene løs i dammen.

Herfra Skildpadder ABC anbefaler vi at du holder kinesiske trekølsskildpadder på samme måde som moskusskildpadder. 

Tilvænning til havedam - Skal sumpskildpadder der normalt lever i et akvarium, ud i en havedam, så kan udmærket tilvænne flere sumpskildpaddearter til livet i havedam. Om foråret kan du sætte dine sumpskildpadder ud i din havedam, når vandets temperatur er 15 grader. 

Sætter du dine Moskus- og Kinesiske trekølsskildpadder ud i havedam om sommeren, så er der ingen problemer ved det, og dyrene kan umiddelbart sættes ud på kanten af dammen, hvorfra de så selv finder ned i vandet. Vandets temperatur skal mindst være 15 grader. Så vil dine skildpadder undgå at få luftvejs sygdomme

Alle moskusskildpaddearter kan udmærket leve, ude i din havedam. Men, du vil bare ikke se dine moskusskildpadde så meget som de svømmende skildpaddearter. Eftersom moskusskildpadder lever det meste af deres liv under vandet, på bunden og langs kanterne, i dammen..

Moskusskildpadder skal kunne kravle op fra bunden og op til overfladen og få luft.

Vi har desværre set mange druknede Moskus- og Kinesiske trekølsskildpadder!

Du skal også tage nogle hensyn til Moskusskildpadder og de Kinesiske trekølsskildpadder, vedrørende dammens opbygning. Er dammen tætnet med bassinfolie eller er det en færdigstøbt plasticdam, der umiddelbart kan være livsfarligt for en moskusskildpadde. Fordi bassinfolien er glat, og plasticdammens sider, tit er ret stejle. Med nogle tilføjelser, så kan de damme også fungere udmærket til moskusskildpadder.

Eftersom en moskus. og trekøl. helst kravler rundt og de svømmer ikke ret meget. Så vil det blive svært for en dyrene at gribe fat i den glatte bassinfolie eller plastikside og kravle op til overfladen og få luft. Er der ro i dammen, så klarer moskusskildpadden måske forhindringen, med de glatte sider. Men bliver en moskus- el. trekøl. stresset eller måske endda jaget, så bliver det pludselig en helt anden sag for skildpadden at komme sikkert op til overfladen og potentiel livsfarlig for skildpadden.

Om foråret, hvor en sumpskildpadde vågner op, af sin dvale. På denne tid, er sumpskildpadden svagest og mangler kræfter og energi og skildpadden kan derfor have svært ved at overkomme selv mindre forhindringer, på vej, op til vandoverfladen.

En moskus. har det med at tabe sit luft, hvis dyret stresses eller bliver bange. Taber en moskus. først sit luft, så bliver dyret lige så tung som en sten. Og det siger sig selv at skildpadden så ikke længere kan svømme og kun vil kunne kravle op til vandoverfladen, hvis så ikke skildpadden kan gribe fast i noget med sine klør, så har vi balladen. 

Du skal derfor sørge for, at moskusskildpadden kan kravle, fra bunden og op til vandoverfladen og få luft. Læg en træstamme, trærødder, en bane eller to med grusbelagt folie (se foto), ned i dammen, så moskusskildpadden kan gribe fat og selv klatre sikkert op til overfladen.

Sikker indhegning: Sørg for at dammen er hegnet sikkert ind, så din skildpadde ikke kan komme ud i naturen. Mere om sikker indhegning af en havedam Der ikke er helt så let at bygge, som mange tror det er!

Mere om at holde skildpadder i havedam - Vi har meget mere om at holde moskusskildpadder og andre sumpskildpaddearter i havedam: Skildpadder i havedam

Moskusskildpadder kan sulte

Overflade svømmende sumpskildpadder, koi og guldfisk kan hurtigt æde fodret fra moskusskildpadder.

Moskusskildpadder kan sulte, når de er sammen med andre sumpskildpadder pg fisk!

Har du moskusskildpadder sammen med sumpskildpadder, bl.a. cooter, falske landkortskildpadder, koi og guldfisk der svømmer i vandoverfladen. Så skal du være meget opmærksom på om dine moskusskildpadder får foder nok?

Moskusskildpadder har svært ved selv at finde det foder, dyrene har behov for i de små formstøbte plastikdamme. De fleste havedamme er tit slet ikke store nok til, at kunne producerer foder nok til selv en mindre flok sumpskildpadder, der lever på bunden af dammen. Derfor skal man fodre sine sumpskildpadder løbende.

Er man nu nervøs for om ens skildpadder får foder nok, så vej dyrene i begyndelsen af sæsonen og løbende gennem sommeren. Taber dyrene sig, så skal du give dine skildpadder lidt mere foder.

Giver du dine vandlevende skildpadder flydende foderpiller, så vil moskusskildpadder have svært ved at få fat på fodret, inden de svømmende dyrearter har spist det hele. Går det sådan dag efter dag, så vil dine moskusskildpadder hurtigt begynde at tabe i vægt!

Hvad kan du gøre for at undgå det? Du skal allerførst være klar over at moskusskildpadder er aften- og nataktive, imens de svømmende arter er mest aktive i dagtimerne.

Vi anbefaler derfor at du fodre dine moskusskildpadder om aftene og langs kanten af dammen. Dine øvrige sumpskildpadder og fisk fodrer du om dagen, ude midt på dammen. Det giver dine moskus. en fordel. Du kan også give dine moskus. foder der synker, det kan være stykker af ferskvandsfisk, regnorm, snegle og andet foder der synker. Ja, det vil nok give dig lidt mere arbejde, at holde liv i dine moskusskildpadder, når du samtidig har svømmende sumpskildpaddearter, men, er det ikke en del af hyggen ved at holde skildpadder.

Hvis du også har givet nogle hjemløse moskusskildpadder et nyt og godt liv, så er fornøjelsen bare meget størrer. I de fleste havedamme vil der kunne være plads til en lille flok moskusskildpadder. De skal også have del i det gode skildpaddeliv.

Moskus. kan med andre arter

Alm . moskusskildpadde hun, bidt i stykker bag til. Foto taget flere år efter skaden er sket.

Moskusskildpadder kan normalt godt leve sammen med terrapiner, cooter, falske landkortskildpadder (Mississippi).

Moskusskildpadder kravler rundt på bunden og de andre arter svømmer mest i overfladen og er på land. Vi ved af erfaring, fra akvarier, at de svømmende arter kan forstyrre moskusskildpadder, når de svømmer frem og tilbage hen over dem. Det er derfor vigtigt at du giver dine moskusskildpadder nogle huler, eventuelt keramik-potter eller trærødder dyrene kan gemme sig i og under.

Aggressive moskusskildpadder. Hvilke problemer kan der være mellem moskusskildpadder og andre skildpaddearter.

Moskus. og de kinesiske trekølsskildpadder ligner hinanden en hel del og de vil derfor både kunne give hinanden kærlighed og meget ballade.

Moskusskildpadder kan normalt godt leve sammen med terrapiner, cooter, falske landkortskildpadder og kinesiske trekølsskildpadder i en havedam.

Moskusskildpadder kravler rundt på bunden og de andre arter, svømmer mest i overfladen og er på land. Man vil dog kunne observerer, at de svømmende arter, måske vil forstyrre moskusskildpadderne, når de svømmer frem og tilbage hen over dem. Derfor giv dine moskusskildpadder nogle huler eller trærødder dyrene kan gemme sig i og under. 

Har du flere moskusskildpadde hanner sammen, i dammen, så kan der opstå problemer mellem dyrene. Det vil især ske, hvis dammen ikke er ret stor og hvor hanner ikke kan komme væk fra hinanden. To hanner der mødes, bliver aldrig bedste venner, de vil slås. En moskusskildpadde han, kan også være alt for ivrig efter at vil parre sig med en hun. Hun kan derfor lide overlast, men det kan en han nu også. Se billedet, her er det en han, der er blevet jaget væk af en hun, hvor hun har beholdt et stykke af skjoldet. Det større havedam dine skildpadder har, det større chance er der for at dyrene kan komme væk fra hinanden.

Når alt kommer til alt, så kan de fleste problemer med de aggressive dyr føres tilbage til, at skildpadden er stresset og har for lidt plads! Selv om dine skildpadder har 1000 -10,000 liter vand, så er det kun en "vandpyt" for skildpadder. I naturen, kan skildpadder normalt fjerne sig flere hundrede meter væk fra hinanden, hvis de har bøvl med hinanden.

Det er svært at holde øje med om alle moskusskildpadder i en havedam har det godt! Det er lettere i en terrassedam, med lavt vand.

Læs mere: Aggressive sumpskildpadder

Vinterdvale

Hold skildpadder i din dam, om vinteren. læs også om emnet på andre sider:

Vi får tit mange spørgsmål om moskusskildpadder der holdes i havedam "Kan moskusskildpadder leve ude i havedammen om vinteren?"

Du skal glemme alt om at holde moskusskildpadder og andre sumpskildpaddearter i din havedam, hvis din dam, kun er én af de små formstøbte plastikdamme, et badekar, en stor keramik krukke eller en tønde.

Moskusskildpadder er hårdføre sumpskildpadder, der udmærket kan gå i dvale i din havedam, under de rette forhold. En havedam er et kunstigt anlagt anlæg, der skal være naturlige opgange fra bund til vandoverfladen, der skal være mulighed for moskusskildpadden at grave sig ned i jorden ved dammen. 

Moskusskildpadder går i vinterdvale, det kan ske både i dammen og oppe på land. I moskusskildpaddens oprindelsesland Nordamerika. Moskusskildpadden vil til vinter typisk kunne finde på at kravle op på land og lægge sig under store sten, træstammer eller under død vegetation, hvor de vil ligge i dvale til foråret. I moskusskildpaddens hjemland USA, her benytter moskusskildpadder blandt andre gerne bisamrottens hule. Skildpadden kravler gerne ned i en hule, hvor der også kan være andre moskusskildpadder. I sådanne huler er der fundet op til 400 moskusskildpadder, der lå i dvale sammen. 

Det er ikke sådan at du nu absolut skal grave en hule, hvori dine moskusskildpadder kan gå i dvale. Mindre kan gøre det. 

Du kan oprette et sikket sted ved siden af dammen, hvor du leder din skildpadden hen, ved at tilbyde skildpadden let og løst jord eller kompost, hvor skildpadden så går i dvale. Eventuelt kan du oprette en kompostbunke, som du vil gøre til et pindsvin. - Du kan også grave et mindre område, ved dammen, hvor du løsner jorden, bland gerne lidt muldjord i (uden gødning), grav gerne et par spadestik ned i jorden. Så er jorden dejlig løs for skildpadden at grave i og skildpadden vil kunne ånde. 

Læg så en god lag blade, grene og andet planteaffald løst hen over, så vil der være lunt og godt, for skildpadden. I stedet for haveaffald, kan du benytte en isoleringsmåtte. Moskusskildpadden skal nok finde stedet.

I sommerhalvåret ser vi jævnligt moskusskildpadder og kinesiske trekølsskildpadder grave sig ned i deres æglægningskasse, hvor der er lagt løst muldjord i, her har dyrene tit lavet et ånde-rør til sig selv. Vi kan se de små huller i mulden. Andre gange er de bare helt usynlige fra overfladen.

Imellem jord og muldjord, kan den nedgravede moskusskildpadde stadigvæk trække luft. Hvorimod det er umuligt for skildpadden at trække luft, nedgravet i en sandkasse. Sand er for tæt et materiale.

Du skal være klar over, lader du dine moskusskildpadder og andre sumpskildpadder overvintre ude, så vil der altid være en chance for at nogle af dyrene dør, under vinterdvalen. Var vores klima i Danmark optimal, for sumpskildpadder, så ville der allerede naturligt leve ynglende sumpskildpadder, i den danske natur.

Moskusskildpadder kan også gå i vinterdvale, på bunden, af din havedam. Her er det vigtigste at vanden er rent og bliver godt gennemluftet, så der skabes rigeligt med ilt til de moskusskildpadder der ligger under vandet.

Moskusskildpadder "ånder" med tungen

Læs mere om, hvordan du forbedre dine moskusskildpadders overlevelseschance, gennem vinterdvalen. Vinterteknik

Terrassedam

Moskusskildpadder kan med fordel holdes i en terrassedam. Her vil vandstanden normalt ikke være særlig dyb. I det lave vand, kan du let se og følge med i dine moskusskildpadders liv.

Sørg for at din skildpadde møder en kant, når dyret forsøger - for den vil forsøge at klatre ud af sin dam. Se billederne nedenfor: Flugtsikker dam!


 

Flugtsikker dam!

Du skal sikre, at dine moskusskildpadder ikke kan komme ud i den danske natur! Det er ulovligt, at lukke moskusskildpadder ud i naturen.

Du skal være særlig opmærksom på at dit hegn er fint nok, så moskusskildpadden ikke kan mase sig ud eller under hegnet. Moskusskildpadder er især dygtige til at klatre op af et træstakit, en havemur og andre næsten glatte overflader.

Derfor er det meget vigtigt at du ikke bare er nonchalant og tror at du har styr på dine moskusskildpadder. Det er helt nødvendigt, at du holder dig til de mere erfarne moskusskildpaddeejers viden. Vi ved af erfaring, at moskusskildpadder kan kravle over næsten alt! Sørg for at dine moskusskildpadder møder en kant, når dyrene forsøger at klatre over et hegn, enten det er et stakit eller en muret væg.

Vi har en hel side, om flugtsikring af sin havedam

Moskusskildpadder lægger æg

Her stikker der et moskusskildpadde æg op af mulden.

Sørg for at dine moskusskildpadder har et sted, hvor de kan grave deres æg ned.

Et bed med jord er helt tilstrækkelig for moskusskildpadder (havskildpadder graver deres æg ned i en sandstrand).

Lægger dine moskusskildpadder æg, under en hedebølge, som i sommeren 2018 så er der chance for at der dukker moskusskildpaddeunger frem udendørs! Det år, modtog vi flere observationer om, at der var klækket moskusskildpaddeunger, udendørs i haveanlæg.

 

 

Skildpadder i haven

Badekar dam fungerer ikke til sumpskildpadder, at overvintre i! Tag dine moskusskildpadder ind vinteren over. Moskusskildpadder kan ikke kravle op af de glatte sider, der skal være flere muligheder for dem at klatre op. Det er livsvigtigt.

Læs meget mere: Skildpadder i haven

Indhold:

  • Hvornår kan skildpadder sættes ud?
  • Byg en havedam
  • Hold dammen fri for alger, uden kemi
  • UVC filtrering. Hold dammen fri for alger.
  • Havedam og terrassedam til skildpadder
  • Planter til din sumpskildpadde dam. Find selv planterne, ude i naturen.
  • Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring
  • Dammens dybde og materialer. Gør det rigtigt, så dine dyr kan klare sig udendørs.
  • Andre forhold, æglægning

Andre sider: