13-09-2020

Hvorfor vi ikke tager gratis imod skildpadder?

Fordi, det er der ikke råd til. 

Medmindre skildpaddens ejer selv påtager sig et ansvar, for skildpaddens videre liv. 

Forløberen for Skildpadder ABC, er dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening (kaldet Sumpskildpadder), hvor vi søgte legater og fonde og andre om støtte til vores arbejde. Foreningen blev lukket på grund af Corona.

Som foreningens tidligere formand, undertegnede startede jeg først Moskusskildpadder.dk op i 2011. Det var meningen at jeg kun skulle have hjemmesiden her, hvor jeg ville fortælle om moskusskildpadder og deres pasning mv. Det tog om sig, fordi mange havde behov for at kunne komme af med deres skildpadde på en god måde, hvor det ikke var nødvendigt at skulle aflive deres skildpadde.

Det holdt jeg alene køerne indtil 2014, med store underskud, hvert år. De underskud betalte jeg af egen lomme. Det var ikke rimeligt at fortsætte på den måde. Med det meget store behov der var for at hjælpe skildpadde, måtte jeg komme op med en bedre løsning eller glemme alt om at hjælpe skildpadder. Vi var nogle stykker der gik sammen og oprettede dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening. Hvor vi blandt meget andet arbejde, søgte legater og fonde og andre om støtte til vores dyreværnsarbejde. 

Det lykkedes os at holde foreningen i gang gennem 6 år, indtil Corona, fjernede vores økonomiske grundlag. Bestyrelsen tog den nødvendige beslutning at lukke ned for dyreværnsforeningen, så dyr og forretningen kunne afvikles til alles bedste. De sidste likvider der var tilbage i foreningens kasse, de blev overført til Red Barnet. 

Vi kan glæde os over, at det lykkedes os gennem årene at skaffe økonomi og gode hjem til flere tusinde skildpadder, der i dag har fået det gode skildpaddeliv. Masser af kælsskildpadder og heriblandt de invasive skildpaddearter har vi holdt ude af den danske natur, hvor de kunne gøre skade på vores naturlige danske dyreliv eller skildpadder måske lider en kummerlige død, hvilket er det der typisk sker når en skildpaddeejer ikke vil påtage sig det fulde ansvar for sit kæledyr.

Jeg havde nu accepteret at det var slut med at hjælpe skildpadder, troede jeg. Men min interesse for skildpadder forsvinder selvfølgelig ikke bare lige sådan. I det små vil jeg gerne hjælpe skildpadder, til det gode liv. Med mine års erfaring med at hjælpe skildpadder, kan jeg ikke bare gå tilbage til start, hvor jeg betalte mange af udgifterne selv, eller under dyreværnsforeningen Sumpskildpadder.dk, hvor støtte kunne søges gennem fonde mv. Som privat er der ingen organisation bagved, derfor må det hele balancere økonomisk ved egenbetaling, når man beder om hjælp til sin skildpadde. - I dag er jeg førtidspensionist, og derfor er det helt naturligt at der ikke er råd til at tage imod skildpadder gratis. - Det kan derfor være nødvendigt at vi herfra siger nej tak, til at tage imod en skildpadde, hvis vi enten ikke har plads eller økonomi til skildpadden eller skildpaddens ejer ikke vil betale det beløb der bliver bedt om.

Det skal nævnes her, så misforståelser undgås - Vi har udmærket økonomi til at hjælpe alle de skildpadder, vi her sige ja tak til at hjælp, det skal ingen være i tvivl om. Tager skildpaddens ejer et ansvar, ved aflevering af skildpadden, så er vi her klar til at påtage os det ansvar der skal til, så skildpadden får det gode liv.

Det er min viden, erfaring og lysten der er grundlaget for at kunne hjælpe skildpadder, og et par søde frivillige der tager sig af arbejdet. Kan man give bare lidt tilbage til samfundet, i min situation, så er det vel også rimeligt at man gør det og ikke bare lader skildpadder være skildpadder. Uanset om man får tak for det eller ej. Skildpadder ABC er i dag rent hobby, men med viden og erfaring tilbage fra de bedre tider. 

Er der plads til overs i vores økonomi, efter der er blevet betalt husleje, el, vand, foder, udstyr og alt det andet der skal til. Vi vil med glæde hjælpe flere af de skildpaddeejer der ikke selv kan betale, så deres skildpadder også kan få det gode liv.

Min filosofi har altid været, skal jeg hjælpe, så skal det gøres ordentligt. Dyrene skal have det de har behov for. - Derfor kan jeg ikke nøjes med at grave et par huller, i en græsplæne eller leve med at klemme endnu en skildpadde ind bag glasdøren, i et allerede overfyldt terrarium og ellers bare lade dyrene klare sig for lud og kold vand. Der skal altså meget mere til. At hjælpe skildpadder, det koster penge. Det mangler også bare at udvise respekt overfor de skildpaddeejer, der overlader deres skildpadde til andre. De ejere har været glade for deres skildpadde og ønsker naturligvis det bedste for deres skildpaddes videre liv og det skal vi gi' dem ellers må vi sige nej tak. 

Når vi tager imod en skildpadde, der har behov for et nyt hjem, så er det underordnet, hvad der er grunden. Vi tilbyder viden og erfaring, den er gratis, det er alt andet der koster.

Skildpadde-hjælpen i Danmark er i dag en noget broget affære, hvor skildpaddehoarder og profitjæger har kronede dage. Hvor mangel på ansvar og en laden stå til overfor dyrene er normen, bare deres egne behov dækkes. Dyrets ejer får, hvad de betaler for? Skildpadden kan intet gøre, andet end hænge fast i livet, med det yderste af sine negle. - Masser af skildpadder lever et kummerligt liv, hvor de bliver sendt rundt mellem dyrets ejer og videre til en skolekammerat, til nabo, til familie, som om de befinder sig i en bedre karruseltur. - Zoologiske haver med en håndteringsaftale fra Miljøstyrelsen, de afliver af gode grunde de fleste skildpadder, de modtager, hvilket skildpaddeejerne selvfølgelig ikke ønsker "min skildpadde skal have det bedste". At aflive skildpadden, når man er nået hertil, ville måske været bedre for skildpadden - end det næste dyrets ejer kan finde på at kaste det stakkels dyr ud i. Aflivning kan ske hos en dyrlæge.

Naturen🤔 det virker som om det er den allerbedste ide mange skildpaddeejer kan komme op med. "Jeg efterlader min søde lille skildpadde ude i den danske natur". "Her får min lille skalle det godt!". Ja, det er er da en fortræffelig ide⸮ En kæleskildpadde der har levet hele sit liv, i et lille akvarium, hvor fodret er blevet serveret i mundrette stykker, så skildpadden ikke kløjes i maden. I bedste fald kan vi kalde ejerens ide - misforstået godhed. Desværre er der rigtig mange skildpaddeejere der har den vildfarende ide, at de vil efterlade deres skildpadde ude i naturen.

Skildpadder hører ikke hjemme i den danske natur og skildpadder betragtes derfor også af EU og den danske regering for en invasiv art 

Sæt ikke skildpadder ud i naturen   se også   Skildpaddens fjender i naturen

Heller ingen af de store danske dyreværn tager imod skildpadder, de ved godt det er en meget dyr opgave der er svær at løse og finde økonomi til. Derfor holder de sig til de populære katte, hunde og kaniner. Hvilket nogle af dem også er endda meget dygtige til og skal have ros for.

Vi hjælper det vi kan, lidt hjælp har også ret. Vi har ingen problemer med at hjælpe, de skildpadder vi tager imod i dag. Det er de skildpadder, hvor dyrets ejer har forstået at man påtager sig et ansvar fra den dag man overtager en skildpadde og til dyret enten er død eller overdraget til andre, hvor man har sikret sig at sin skildpadde bliver ordentligt passet og der er fuld kontrol over skildpaddens videre liv. 

Uanset hvad, så hygger vi os med at hjælpe skildpadder.

Skildpadder ABC