17-08-2020

Orientering om Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Dyreværnsforening er nu endelig lukket helt ned. Regnskabet er gjort op og vores revisor er betalt. Foreningens sidste likvider er gjort op, de godt kr.6.200 vi havde tilbage i foreningen, er nu overført til Red Barnet, hvilket vi besluttede på vores sidste generalforsamling. Se foto.

Tak til alle jer der stod bag Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening. 

Skildpadder ABC er trådt i stedet for, men alligevel helt anderledes. Der vil desværre ikke kunne tilbydes nær de samme muligheder for at hjælpe skildpadder og deres ejer. Men lidt hjælp har også ret.

Afgående formand

Claus Sand