03-05-2020

Generalforsamling 2020 under Corona.

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening.
Har afholdt generalforsamling d.27. april.

Esbjerg referat af generalforsamlingen.
1. Formanden ledede e-mail mødet.
2. Formandens beretning, blev taget til efterretning.
3. Regnskab blev godkendt.
4. Vedtægts ændring blev godkendt: Vedtægternes §5 er nu ændret fra: om foreningens formue og aktiver, idet de kan overføres til andre almennyttig dyreværnsmæssige formål...… Vedtægternes §5 hedder nu: om foreningens formue og aktiver, idet de kan overføres til andre NGO’er der er enten nødhjælps- eller
interesseorganisationer/foreninger efter bestyrelsens valg.
5. Bestyrelsesmedlemmer der blev valgt, er Christian D. Sand og Bo R. Nielsen.
6. Sabrina N. Eggers blev valgt som suppleant.
7. Til revisor, valgte generalforsamlingen Deloitte Esbjerg.
8. En enig generalforsamling, godkender at lukke dyreværnsforeningen Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening.

Der vil blive indkaldt til en sidste generalforsamling. Hvor vi endelig vil lukke og slukke.
Formanden takker for en god generalforsamling, dog noget anderledes end det vi plejer.
Men, Corona er vi ikke herre over, vi kan kun passe på, hvilket vi har gjort, med denne måde at afholde vores generalforsamling.

Med venlig hilsen p.b.v.

Claus K. Sand

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening