Sæt ikke skildpadder ud i den danske natur!

Sæt ikke din sumpskildpadde ud i de danske damme og vandhuller. Du kan være med til at udrydde blandt andre den grønne løvfrø og andre for Danmark naturligt tilhørende dyr.

Denne side er opdateret d.3. april 20120

Kan sumpskildpadder yngle, i Danmark, så ville vi allerede have haft sumpskildpadder naturligt, i Danmark. Men, med en sommer som den vi har haft 2018, så er det måske allerede sket? Mere om det emne: Europæiske sumpskildpadder


 Mangler du eller din sumpskildpadde hjælp?

Måske skal du bare have lidt inspiration eller hjælp. Måske mangler du en ide, til en god solplads/landel, hvilken UVB pære, en varmepære skal jeg vælge. Hvordan med rent vand, ordentlig foder, vitaminer, kalk og mineraler, hvad som helst, vi kan hjælpe dig med, så du bevarer din interesse, for de skildpadder du allerede har og sikkert er glad ved, men, du mangler måske bare lige det sidste. 

Din kæleskildpadde er ikke sikret et godt liv i naturen!

Vaskebjørn æder en sumpskildpadde. Ja, vaskebjørnen kan let selv fange en sumpskildpadde.

Voksne kæleskildpadder der sættes ud i den danske natur, kan møde dyr, der vil æde dem, det er blandt andre vaskebjørn, mårhund og odder. 

De små sumpskildpadder kan tages af fiskehejre, kragefugle, katte, ræve m.fl. Løse hunde kan også gøre livet surt for din sumpskildpadde.

Er det det man ønsker for sin kæleskildpadde? Nej, vel er det ej, I vil i bund og grund det bedste for jeres skildpadder.

Link til: Livsfarliget for kæleskildpadder at ende i naturen

At efterlade sin sumpskildpadde i naturen, det er ikke en måde at behandle sit "kæledyr" på. Det er dyremishandling! 

Af de sumpskildpadder der sættes ud i naturen, er der mellem 60 - 80% af dyrene der er syge, sumpskildpadder der ikke er blevet passet rigtigt. 

Syge dyr, skal ikke efterlades til sig selv, ude i naturen, de dyr skal bringes ind til dyrlægen eller afleveres hos Sumpskildpadder

Bliv medlem af Sumpskildpadder og hjælp os, så vi sammen kan vi forsøge at stoppe at sumpskildpadder sættes ud i vores fælles natur. Bliv medlem  

Invasive arter

Gul- og rødøret terrapiner hører ind under dyrearter der regnes som invasive arter i Danmark.

Alle er interesseret i at holde invasive dyrearter, ude af Danmark. Fordi de dyr, de kan ødelægge livet, for vores naturlige danske dyreliv. Alle sumpskildpaddearter betragtes på lige fod med de invasive arter. Skildpadder efterlades i den danske natur, mange af de skildpadder kan udmærket leve, året rundt, i Danmark.

Forbud og lovgivning om skildpadder

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Sumpskildpadder sættes ud i naturen, hvilket de ikke må og bliver derfor en invasiv art. Om sumpskildpadder endnu yngler i Danmark, er der en del tvivl om? Enkle sumpskildpaddeunger er dukket frem, på friland! Se mere om det emne: Europæiske sumpskildpadder


 Hvad er problemet? 

  • Sumpskildpadder æder padder, det er blandt andre frøer, deres æg og haletudser - salamander, deres æg og yngel. Flere af arterne er nu sjældne i Danmark!
  • Sumpskildpadder æder dyrt udsat fiskeyngel. 
  • Sumpskildpadder svømmer ikke af vejen for at tage ændernes æg og ællinger - hønsefuglenes æg og kyllinger.
  • De større sumpskildpadder tager også gerne en voksen and, hønsefugle og fiskehejren kan heller ikke vide sig sikker!
  • De helt store sumpskildpaddearter, som snapskildpadder, de kan hurtig rydde en dam, for alt levende! Ja, katte og andre dyr i samme størrelse er også endt deres liv på snapskildpaddens menu.

Frøens æg ædes af sumpskildpadder Photo Geoff Gallice/Wikipedia (CC BY 2.0)

"Hvad er problemet, at en sumpskildpadde æder et par frøæg?" 

Sumpskildpadder nøjes ikke med at æde et par æg!

Så snart frøer og salamander og andre paddearter har lagt deres klaser af æg, så vil sumpskildpadden gå i gang fra en ende af og æde af æggene indtil de næsten revner. Det kan gøre at tusindvis af padder ikke udvikler sig og bliver til voksne padder. Det er noget der kan mærkes på en lokalitet, at sumpskildpadder æder paddernes "kaviar"!

Sumpskildpadden tager ingen hensyn til, om den æder en sjælden grøn løvfrø, latterfrø eller de æder en lille vandsalamander. Alt imens den danske natur stille og rolig bliver fattigere.

Danskernes viden om at der "smides" i massevis af sumpskildpadder ud i vores fælles natur, hvert år, er ikke stor eller slet ikke eksisterend? 

Her kommer Sumpskildpadder ind og forsøger at informere om problemet og samtidig vil vi gerne hjælpe danskerne af med deres skildpadder, på en forsvarlig måde. 

Urørt natur, har ikke sumpskildpadder! Vi passer på Danmarks dyreliv!

Danmarks dyreliv lider -

Skildpadder tænker ikke over om det er den sjældne Grønne løvfrø eller én af Bornholms sidste Latterfrøer den æder!

 flere steder mere end andre. Det er ikke bare sumpskildpadder der kan ødelægge livet for vores naturlige dyreliv - der er også vandhuller der er blevet afvandet eller fyldt op - vandhullerne er groet til med pil - der er plantet træer omkring vandhullerne, der skygger for solen - der kan være sat guldfisk eller ænder ud i vandhullerne.

Sumpskildpadder forsøger at hjælpe, så der ikke bliver sat så mange sumpskildpadder ud i naturen. Det ene med det andet, hjælper alt sammen vores danske naturlige dyreliv, til en større chance for at kunne klare sig.

Sumpskildpadder må modtage de forbudte sumpskildpadder! Vi har en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Det er blevet ulovligt at købe, sælge og formidle terrapiner, for private, gennem Den Blå Avis og Gul & Gratis og andre internetplatforme og diverse forummer.

Du må ikke som privat person, give eller sælge din guløret terrapin, til andre!

Du må ikke avle eller udsætte din terrapin til naturen! Læs mere om loven HER

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen. Det er kun uansvarlige ejer der kan finde på det. Det er fauna forurening og ulovligt. 

Kæledyr fra fremmede egne må ikke slippes ud i vores dansk natur.

Danmarks naturlige dyreliv er tilpasset dansk natur gennem mange, mange år. 

En dyreart, som aldrig har hørt til i den danske natur, kan udvikle sig på en fuldstændig uforudset måde. Den kan blive en trussel mod vores naturligt levende danske dyrearter, enten som rovdyr over for dem eller som konkurrent til dem. 

Der er desværre mange kæledyr, der ender deres tilværelse ude i naturen. Det er især kæledyr, der holdes i akvarier eller havedamme, som ejerne skiller sig af med på denne måde.

Sumpskildpadder er populære kæledyr. Står du hos dyrehandleren og får lyst til at anskaffe dig en lille fin sumpskildpadde på størrelse med en 5-krone, så er det en god idé at tænke på, at de fleste små skildpaddeunger, ender med at blive på størrelse med en tallerken. En voksen sumpskildpadde kræver et stort akvarium for at trives. 

En voksen skildpadde, som du ikke ønsker at have som kæledyr mere, kan være svær at slippe af med. Dyrehandleren er sjældent interesseret i at få den tilbage, og de fleste, som overvejer at anskaffe sig en skildpadde, foretrækker en lille. En lille sumpskildpadde, er, jo bare en stor sumpskildpadde ”forklædt” som lille! 

Det synes måske som en god ide at sætte sumpskildpadden ud i den nærliggende sø - lad være med at gøre det!

Hvad sker der med den udsatte skildpadde, lider dyret måske en kummerlig død, til vinter? Sover skildpadden bare stille ind i frosten eller lider den en meget smertefuld død? Dør skildpadden af stress, sult eller bliver skildpadden skudt? Det er vel ikke det du ønsker for din skildpadde?

Den lille vandsalamander

Lille vandsalamander er en lille padde, med lang krop, lang hale og undersiden med de mørke pletter og den orange stribe ned midt på maven. Den bliver op til 9 cm lang. Den er gået meget tilbage i den danske natur. Skildpadden er især dygtig til, at æde de danske padders æg.

Guldfisk kan mange gange klare sig godt, i den danske natur. De æder alt fra frø- og salamander æg og deres haletudser og yngel. Det kan i værste fald være med til at udrydde padderne i et vandhul. Der er således også en god grund til, at guldfisk ikke må sættes ud i naturen. 
Det samme gælder andre fiskearter som f.eks. karper og stør indkøbt til havedamme.

Det sidste du tænker på, når du anskaffer dig et kæledyr, er, at du på et eller andet tidspunkt måske bliver nødt til at skille dig af med det igen. Bliver det aktuelt for dig, så må du ikke sætte dyret ud i naturen. Vores kæledyret kan være en alvorlig trussel mod vores natur.

Bliver du træt af dit kæledyr, så forsøger mange, at prakke skildpadden på sin nabo, barnets skolekammerat eller man opretter annoncer i (Den Blå Avis/DBA.dk - Gul og Gratis). Der er bare ingen garanti for, at din skildpadde kommer til et godt hjem. Vi ved af erfaring, at mange skildpadder fortsætter med at "leve", en kummerlig tilværelse, bare et nyt sted. Mange gange, er køber kun interesseret i dit akvarium og udstyr og smider skildpadden ud, i den første den bedste sø/dam de møder på hjemturen. Det er vel ikke det du ønsker for din skildpadde?

Smid ikke akvarieplanter, fisk og skildpadder ud i nature. Der er stor risiko for, at de udkonkurrere vores egen plante- og dyreliv.

Lille vandsalamander

Sæt ikke din kæleskildpadde ud i naturen, den vil æde vandsalamander!

Først var der 3. ællinger

Ikke mange tror på at sumpskildpadder æder ællinger. I denne video får vi syn for sagen.

Må man holde sumpskildpadder i en sø, dam?

Et sikker hegn, for sumpskildpadder. Bemærk det øverste af hegnet er bukket ind imod dammen. Det kan en skildpadde ikke komme over.

Du må ikke anskaffe, overtage eller købe Guløret- og Rødøret terrapiner, fra andre. Mere om loven

Nogle tror fejlagtigt at deres sø er så stor og skøn, at skildpadden ikke vil vandre væk og derfor ikke behøver, at hegne deres dam ind! Det er nu engang skildpaddens natur, at undersøge livets andre muligheder og vandre væk.

  1. Det er ulovligt, at forsøge, at holde sumpskildpadder, i en uindhegnet sø eller dam.
  2. Sumpskildpadder vil vandrer fra sin sø, dam eller vandhul, når sumpskildpadden presses væk af stærkere skildpadder, og når de søger mage, når sumpskildpadden vil finde et egnet sted at lægge sine æg eller hvis skildpadden bliver forstyrret, dammen tørrer ud og andet.

 Der kan læses andre steder på denne side om, hvilke problemer sumpskildpadder giver vores naturlige danske dyreliv. Skildpadder hører ikke naturligt til i Danmark.

Læs mere om, hvordan den rettet indhegning kan se ud: Skildpadder i flugtsikre anlæg

Det globale klima ændres, flere skildpadder kan overleve i Danmarks natur!

Skildpadder kan ødelægge natur!
 
Skildpadder vil have sol, derfor kravler de op op land, tuer og op på redekanter. Ligger der f.eks. en lappedykker på rede og der kommer en sumpskildpadde op og vil lægge sig på kanten, af reden og sole sig. Så kan lappedykkeren intet gøre, den kan pikke lidt til skildpaddens skjold, men, det gør jo ligesom ikke skildpadden noget! Lappedykkeren vil fortrænge fra reden, er der unger eller æg i reden, så får skildpadden sig et lækkert måltid. Lappedykkeren vil ikke komme tilbage, til en rede, den engang har forladt. Er det det man ønsker sig, når skildpadden sættes ud i en sø? 
Hvad med blishønen, rørhønen og ænderne, alle de her fugle, risikerer at miste deres unger og æg!
 
Andre dyr der lider, er de danske padder, frøer, vandsalamander, fisk og deres yngel og æg, risikerer også livet, når der er skildpadder i vandhullet.

Tænk over, hvem du afleverer din skildpadde til!

Falske landkortskildpadder og Guløret terrapiner.

Sumpskildpadder: Aflevere ikke din sumpskildpadde, til de skildpaddeindsamler der ikke har en tilladelse fra Miljøstyrelsen, så de må modtage terrapiner! De vil i mange tilfælde kun udnytte andres problemer og tænker tit kun på egen profit og ikke på dyrene! 

Landskildpadder: Det samme gælder, aflever ikke din landskildpadde, til profitjæger! Du ved ikke noget om, hvor eller hvem din kæleskildpadde ender hos, måske i udlandet.  Vi kender flere profitjæger og er absolut ikke interesseret i dem. 

Personer med samlermani/hoarder: Personer der ikke kan magte opgaven. Vi kender flere personer, i Danmark, der bare ikke kan lade være med at samle alle de skildpadder til sig, de kan komme i nærheden af. En del af dem tror, at de er de eneste der kan hjælpe skildpadder bedst. Har de overhovedet råd til at holde alle de skildpadder, de får ind? Er det sådan et sted, din skildpadde skal hen? Vi er jævnlig forbi skildpaddeejer, der har gabt over for mange skildpadder. Tit, er det med store udgifter for Sumpskildpadder at hjælpe dem! 

Tænk dig om, når du sælger dit akvarium og udstyr: Sælger du dine skildpadder med, skal du sikre dig, at den nye ejer også er interesseret i dyrene og ikke kun i akvarium og udstyr. Vi ved sumpskildpadder er blevet smidt ud i den første den bedste sø, den nye ejer er kørt forbi. 

Undlad at yngle med dine sumpskildpadder!

Guløret terrapin unger. De er ulovlige at avle og sælge.

Lad nu være med at yngle med din sumpskildpadde, hvis du er det mindste i tvivl om loven og om du kan få ungerne afsat, på en fornuftig måde. 

Vi har rigelig med løsslupne sumpskildpadder, ude i den danske natur, hvor mange af skildpadderne lever en kummerlig tilværelse.

Ønsker du en skildpadde, så kan det være en god ide, at hjælpe til med at aftage en skildpadde, der er blevet til overs. I stedet for, at du køber en skildpadde hos dyrehandlen.

Du må ikke yngle med din rød-, guløret terrapin, du må ikke overtage en terrapin, du må heller ikke sælge din terrapin eller give den væk. 

Pas på - på vejen!

Kør ikke skildpadden over. Mange steder i Verden, skal man passe på med ikke at køre skildpadder over.

Det danske vejvæsen risikerer, at skulle til at stille ekstra skilte op langs vores landeveje, hvis danskerne fortsætter med deres ulovlige udsætning, af kæleskildpadder til naturen.