Skildpadder lovgivning §§§ - Invasive arter!

Alligator snapskildpadder (Macrochelys temmincki) er i dag forbudt at købe i Tyskland.

Denne side er opdateret d.3. april 2020

På denne side, kan du få besked om den danske/EU-lovgivningen §§§ omkring de skildpaddearter vi normalt møder i Danmark. Hvad du må og ikke må?

Der findes mange andre skildpddearter, der er underlagt lovgivningen. Skildpadder der nu er sjældne og kun få af, i naturen. De dyr kommer vi ikke ind på. Her henviser vi til CITES og EUR-Lex


Terrapiner betragtes i dag som en invasiv dyreart! 

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Den biologiske invasion forløber i fire faser: Hvordan?

Hvorfor må gul- og rødøret terrapiner ikke handles og gives væk længere?

Man må ikke sætte sumpskildpadder ud i naturen.

Terrapiner hører ind under dyrearter der regnes som invasive arter i Danmark. Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Gul- og rødøret terrapiner og andre sumpskildpaddearter gør livet surt for vores naturligt tilhørende danske dyrearter. Det er padder af forskellige arter, blandt andre de sjældne grønne løvfrøer og latterfrøer der lever på Bornholm, deres æg og haletudser, de sjældne lille vandsalamander og deres larver, ællinger, sjældne fugleunger og æg, dyrt udsat fiskeyngel og andre dyr. Det er derfor en god grund til, at skildpadden ikke må sættes ud i naturen.

Modtager vi en fundet terrapin, og ejeren pludselig vil have skildpadden tilbage igen. Det kan ikke lade sig gøre! Det er der ikke lovhjemmel til. Det er mange politikredse ikke engang klar over. 

Vil du vide mere om, hvad terrapiner og sumskildpadder kan give af problemer i den danske natur. Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Sumpskildpadder må modtage alle skildpaddearter

Unge af Chrysemys picta bellii. Må ikke sælges i dyrehandlen.

Genkend en terrapin, se længere nede på siden

Andre sumpskildpadder, der ikke længere må importeres til EU

Denne sumpskildpadde-art (Chrysemys picta ssp.) må ikke importeres ind i EU. Skildpadden kan ikke sælges af dyrehandlen. Arten er forbudt, at sælge kommercielt. Du må som privat gerne holde skildpadden.

Vil du vide mere: eur-lex.europa.eu læs punkt 14

Guldskildpadden kommer formodentlig snart på EU's dødsliste ?

Terrapiner er forbudt at handle og give væk i Danmark og EU!

Guløret terrapin (Trachemys scripta scripta). Sumpskildpadder må modtage terrapiner.

Her fortæller vi om loven, med bemærkninger til fra Sumpskildpadder' ledelse.

Genkend en terrapin, længere ned på siden.

Det er ulovligt at købe, sælge og formidle Gule- og rødøret terrapiner væk. Det gælder dig som privat person og dyrehandlen.

 • Du må ikke afhænde dine terrapiner gennem Den Blå Avis, Gul & Gratis, diverse Facebook sider og alle andre steder!
 • Du må ikke købe eller overtage terrapiner, fra andre!
 • Du må ikke avle med dine egne terrapiner! 
 • Du må ikke udsætte din terrapin til naturen!
 • *Dyrehandlen må ikke længere sælge eller modtage terrapiner!

Loven trådte i kraft d.1. august 2016.

Sumpskildpadder er glade for, at der bliver gjort opmærksom på problemet med sumpskildpadder i naturen. 

Sumpskildpadder har stor erfaring med at håndtere terrapiner på en ordentlig og sikker måde og er villige til at rette os ind, efter det offentliges henvisninger. 

Det er tilladt, for jægere, at skyde de terrapiner/kæleskildpadder de møder, ude i naturen! 

Forbuddet gælder alle terrapiner (Trachemys scripta ssp.) Det er Rødøret terrapin - Guløret terrapin - Cumberland terrapin og krydsninger mellem dem (Se billederne nedenfor). 

Alle terrapiner (Trachemys scripta ssp.) er ulovlig, at købe, sælge og give væk, i Danmark og EU.

*Dyrehandlen må ikke længere sælge eller modtage terrapiner. Ser du en dyrehandler der alligevel gør det, så vil vi meget gerne høre om det. Har du mulighed for at sende noget dokumentaion med, evt. foto eller en video af forholdene. Så kan vi gå videre med sagen, til Miljøstyrelsen.

Ejere, der har haft terrapiner, op til bekendtgørelsen trådte i kraft, de må beholde deres terrapiner, indtil de dør. Skildpaddeejer, der har købt terrapiner, hos dyrehandlen frem til august 2017, de terrapiner, må man selv beholde.

Ejer af terrapiner, må holde deres terrapiner i en havedam, hvis ejeren sikre, at deres terrapiner ikke kan undslippe fangenskab.

Hvordan flugtsikre jeg min havedam, så sumpskildpadder, ikke bryder ud i naturen?

Ejeren af terrapiner, må ikke transporterer sine terrapiner. Medmindre dyrene er på vej til dyrlægen eller zoo med en håndteringsaftale til at må tage imod terrapiner.

Ejeren må dog gerne tage sin terrapin med i sit eget sommerhus, hvis sumpskildpadden er forsvarligt lukket ind i en transportkasse, så dyret ikke kan slippe ud i naturen.

Se hvordan: Indhegning af sumpskildpadder

Herfra Sumpskildpadder, ved vi af erfaring, at der ikke vil være ret mange skildpaddeejer der vil betale kr.500-1.000 for en aflivning, af en sumpskildpadde! Skildpadden vil i stedet for tit blive sat ud, i den danske natur, til stor skade for sjældne padder, fisk og fugle, deres yngel, unger og æg.

Sæt ikke skildpadder ud i naturen!

Sumpskildpadder modtager gerne terrapiner. Men, terrapiner har vi flere udgifter med,  end nogle andre skildpadder. Udgifter for os, er blandt andre ekstra omkostninger ved at skulle kunne opbevarer terrapiner selv, vi skal bygge store anlæg, terrapiner kan og må vi ikke omplaceres til andre. Vi giver alle skildpadder en ny chance for det gode skildpaddeliv. Vi ønsker ikke at aflive levedygtige dyr.

Dyrlæger der kan klare opgaven, at aflive en sumpskildpadde!

Der er ikke mange dyrlæger der vil aflive en skildpadde.

Du må ikke selv forsøge at aflive en skildpadder. Hvorfor! Se her

Den nye lov indeholder en begrænset mulighed for, at nogle dyreværnsorganisationer, zoologiskehaver og lign. kan få en håndteringsaftale gennem Miljøstyrelsen, til at holde og modtage terrapiner, når en række strenge krav til formål og opbevaring er opfyldt.
Sumpskildpadder må modtage terrapiner. Sumpskildpadder kan derfor spille en rolle, i den dansk forvaltningsplan, omkring terrapiner og vi kan beholde dyrene, indtil de dør. 

Sumpskildpadder har forslag der virkelig kunne hjælpe hele vejen rundt. Vi har udarbejdet et katalog, hvor vi tæller sammen, at der findes mellem 40 og 50 vandlevende skildpaddearter, der kan overleve, ude i den danske natur, året rundt. 

 • Gør import af vandlevende skildpadder forbudt ind i EU. EU importerer i millioner af vandlevende skildpadder, fra blandt andet de Nordamerikanske skildpadde-fabrikker. De fleste de skildpadder, til den visse død! Lad Europas skildpadde-ejere, have lov til, at yngle og opdrætte de vandlevende skildpadder de vil. Det vil gøre, at mængden af tilgængelige sumpskildpadder, der nu bliver sat til salg, vil falde. De europæiske skildpaddeejer vil ikke producerer nær så mange dyr, som skildpadde-fabrikkerne rundt i verden gør. Er der færrer skildpadder til salg, af en art, så vil prisen stige, på de pågældende dyr. Det gør så, at virkelige entusiaster og dygtige hobby-folk, stadigvæk vil have adgang til en pragtfuld hobby. Ingen skildpadder vil længere blevet solgt spontant, fra èn af de dårlige dyrehandlere (der i mange tilfælde, kun tænker på penge og ikke dyrets fremtidige liv), til personer, der hurtigt bliver træt af deres sumpskildpadde og smider dyret ud i naturen.

Lov-teksten finder du længere nede på siden, i link.

Læs mere Miljøstyrelsen

Hvordan transporterer Sumpskildpadder skildpadder?

Skildpadden "Demo" led ikke overlast, under modelarbejdet.

Ejeren af terrapiner, må ikke transporterer sine terrapiner. Dog må man tage sin terrapin, med i sommerhuset. 

Finder du en terrapin, i naturen, må du kun samle den op, hvis du straks aftaler med zoo med håndteringsaftale af invasive skildpadde eller dyrlægen, at dyret er på vej.

Når vi transporterer en sumpskildpadde, så skal vi sikre os, at skildpadden ikke kan flygte ud i naturen. Sumpskildpadder benytter altid plastikkasser, med låg og snaplukker, til transport af skildpadder.
Det er aftalt med Miljøstyrelsen 

Den viste kasse, kommer der rigeligt med luft ind i, uden du behøver at borer huller i låget. Kommer der huller i låget, vil der komme lys ned til skildpadden, dyret vil blive urolig under transportn og bruge alt for meget energi på, at komme ud af boksen. Er der mørkt omkring skildpadden, så falder skildpadden normalt hurtigt til ro.

Læg eventuelt nogle aviser, ned i bunden, skildpadden vil tit tømmer sig under transporten.

Tager transporten kun nogle få timer, så behøver skildpadden ikke vand.

Transporterer vi skildpadder i 4-5 timer, så får de vand, i deres kasse, på halvvejen. Her ligger de nogle minutter, inden vi tømmer kassen igen og kører videre.

Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter - retsinformation.dk

Må man holde skildpadder, i restauranter?

Fra www.retsinformation.dk

Nej, det må man ikke. Sumpskildpadder får jævnlig det spørgsmål. 

Nej, man må heller ikke holde sumpskildpadder, i lukkede akvarieanlæg, hvor gæsterne ikke kan komme til dyrene.

Vi kan gøre noget ved det, når vi med sikkerhed, har fået det bekræftet, enten med billeddokumentation eller flere personer oplyser os om det.

Når vi er sikre på, at en henvendelse holder. Så vil vi skrive en rapport, med bevismateriale og sende ind til Fødevarestyrelsen.

Mad og skildpadder hører ikke sammen, blandt andet på grund af hygiene, risiko for salmonella m.v.

Du er meget velkommen til, at kontakte os

Salmonella og andre sygdomme skildpadder har påført mennesker

Genkend en terrapin

De sorte pletter, der fortæller dig, at du har en terrapin.
Se video nedenfor.

Sumpskildpadder må modtage alle terrapiner (Trachemys scripta ssp.) Det er Rødøret terrapin - Guløret terrapin - Cumberland terrapin og krydsninger mellem dem.

Det bedste kendetegn på, at det er en terrapin, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet.
Der er mellem 2 og 14 sorte pletter på bugen  
Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger, mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal
og hvor meget pletterne er "smurt" ud over bugskjoldet. Unger og yngre terrapiner har normalt mere runde og rene sorte pletter.
Det ældre terrapinen bliver, det mere "tværes" den sorte plet ud, som et penselstrøg.
Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
Der findes undtagelser. Læs mere HER 

+20 år gammel rødøret terrapin

Rødøret og Cumberland terrapiner, har ens bug, med 12 sorte pletter, med én sort plet fordelt ud på, hver enkelt bugskæl.
Guløret terrapin har 4 sorte pletter, fordelt på de forreste fire bugskæl.

Bemærk: Du er altid velkommen til at sende et foto af din sumpskildpadde, så du ikke gør noget forkert. Vi hjælper dig meget gerne.

Guløret terrapin

Området indenfor den røde ring, kaldes bugskjold.

Begynder vi, at kikke på resten af undersiden, udenfor den røde ring, kaldes broen og de ydre kantskæl, så er der flere sumpskildpaddearter, der har sorte pletter der.

Forveksling kan let ske mellem terrapiner og sumpskildpaddearten cooter. Se video med en cooter nedenfor. Cooter er lovlige, i EU og Danmark. Cooter-arterne kan opnå en skjoldlængde på 35-45 cm. og de sælges i et stort antal, gennem dyrehandlen!

 

 • Trachemys scripta scripta

  Guløret terrapin. En ren underart, har fire sorte pletter. En plet på, hver af de forreste fire bugskæl.
  Alle de viste terrapiner, er forbudt, at importerer til EU.

 • Trachemys scripta troostii

  "Cumberland terrapin". Bugen er magen til, den rødøret terrapin.
  En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

 • Trachemys scripta elegans

  Rødøret terrapin.
  Den rødøret terrapin har været forbudt at importerer ind i EU, siden 1997.
  En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

Genkend en terrapin

Det bedste kendetegn på, at det er en terrapin du har, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet. Der er mellem 2 og 14 sorte pletter, på bugen (se video). Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal og hvor meget pletterne er "smurt" ud over skjoldet. Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
I videoen, er det en cumberland terrapin (Trachemys scripta troostii), der står model.

Nu skulle du så være ekspert, i terrapiner og let kunne genkende én. Eller hvad? Se videoen lige nedenunder, med en cooter (Pseudemys nelsoni). Ja, den ligner en terrapin.

Cooter (Pseudemys nelsoni) - Tilladt i Danmark!

Her ser du en cooter og ikke en guløret terrapin. De fleste vil sige, at sumpskildpadden her, er en guløret terrapin! Det er det ikke.
Det er ikke let, at se forskel. Denne cooter er tilladt, at købe og modtage i Danmark.
Cooter og terrapiner æder og lever ret ens, og begge arter lever glimrende, i Danmark.

En cooter, kan få en skjoldlængde på op til 45 cm. + hoved, ben og hale!

Kan terrapinens æg klække i naturen og vores anlæg?

Det er forbudt, at yngle terrapiner, indenfor EU.

"Kan terrapinens æg klække, i naturen?" Det kan terrapinens æg formodentlig ikke endnu, i Danmark med normale vejrforhold? Har vi en hedebølge i flere måneder, som i 2018, så tror vi godt at nogle sumpskildpaddearters æg kan klække i Danmark? Det er det bedste svar, vi kan give for nuværende. På grund af klimaændringerne, så er det måske tæt ved, at vi snart kan se, terrapinunger der svømmer rundt, i de danske søer, damme og åer. Der mangler undersøgelser, på området.

"Kan terrapinens æg klække, hvis æggene er lagt i et drivhus?" Det vil der være meget stor sandsynlighed for, at æggene vil kunne klække, i et drivhus eller i et drivhus ligende rum.

"Kan terrapinens æg klække, hvis man i forbindelse med sit akvarium, har bygget en solplads, hvor der er et æglægningssted, med muldjord?" Hvis der hænger en varmepære, ind over æglægningsstedet, så vil der være stor risiko for at æggene klækkes. Derfor, har du et æglægningssted, så rod det igennem og fjern eventuelle æg. For en sikkerheds skyld.

Ønsker man skildpaddeunger, så findes der mange andre lovlige skildpaddearter, man kan yngle med. Men, tænk dig om, inden du går i gang!. Kan du komme af med dine skildpaddeunger, har du selv plads til dyrene i 50 år?

Der produceres rigeligt med unger, på verdens skildpaddefabrikker, der bare klækker for at tilfredsstille kæledyrsmarkedet. Der er kun nogle få % af de skildpaddeunger der bliver mere en et år!

Sumpskildpadder yngler ikke skildpaddeunger.

Sumpskildpadder har presset på!

Brev fra Miljøministeriet.

- For at skildpadde-ejer fortsat kan komme af med deres terrapiner, på en ordentlig måde. Vi har forsøgt at belyse de problemer der kan opstå, når ingen længere må flytte, sælge eller give deres terrapiner videre. Flere skildpadder, vil ende deres liv, ude i naturen. Ingen eller kun få vil betale, flere hundrede kroner for en aflivning, hos en dyrlæge! 

Herfra Sumpskildpadder har vi skrevet en liste, over de skildpadder, der findes i Verden, der kan overleve året rundt, i den danske natur. Der er mellem fyrre og halvtreds skildpadde-arter, der kan det. At lukke for importen, alene for terrapiner, til EU, vil ikke hjælpe. Snart vil andre skildpadde-arter tage over og blive solgt fra dyrehandlen. Mange af de skildpadderarter, der kommer til Danmark og dermed vil fylde terrapinens plads ud, de skildpaddearter vil formentlig også ende deres liv, ude i naturen. 

Sumpskildpadder er ikke så glade for, at man vil kriminaliserer ejere, af terrapiner. Hvem skal holde øje med om en terrapin får unger? Hvem holder øje med om en terrapin skifter hjem? For det vil ske, i mange år fremover, med terrapiner. De bliver gamle.

Her fra Sumpskildpadder ser vi hellere, at der var blevet et import-forbud af alle skildpadderarter, ind i EU. Det vil gøre det, at der vil blive færre skildpadder, til salg og derfor vil prisen, så stige på det enkelte dyr. Man vil indenfor EU fortsat kunne avle skildpadder og sælge de dyr. Den dygtige hobbymand, vil så stadigvæk kunne skaffe og holde de skildpadderarter, vedkommende ønsker. Med en højere pris på en skildpadde, så vil vi formodentlig slippe for de mange spontane køb af skildpaddeunger. De skildpadde køb, der meget tit ender med, at enten dør skildpadden eller også sættes skildpadden ud i naturen.


Er du i tvivl?

Er du i tvivl om noget ved loven eller andet der vedrører skildpadder, så er du meget velkomme til at kontakte Sumpskildpadder. Det gør forretninger, dyreværnsorganisationer, myndigheder og private allerede. Vi står klar til at hjælpe. 

Kontaktinfo. Sumpskildpadder

Bliv medlem af Sumpskildpadder - Er vi flere kan vi gøre meget mere!

CITES - Indførsel og import af dyr og avlsmateriale

CITES Washingtonkonventionen

Vi ser desværre flere og flere eksempler på, at private, efter deres ferie i udlandet, tager skildpadder eller andre krybdyr med hjem til Danmark. 
 
Du må ikke som ferierejsende, tage f.eks. skildpadder med hjem, fra din rejse i udlandet. Du skal være registreret som importør i Fødevarestyrelsen, før du kan indføre og importere dyr eller avlsmateriale fra andre EU lande og tredjelande. Det har ingen betydning, om dyret er sjælden eller ej. 
Er du privat og har du tænkt dig, at sælges eller bare overdrage dine dyr til en anden ejer, vil ind- eller udførelsen være omfattet af de kommercielle regler. Du skal derfor have tilladelse af Fødevarestyrelsen.