Livsbetinget sygdom

Denne side er opdateret d.14. okt. 2019

Vores råd, hører ind under det der kaldes husråd. Derfor anbefaler vi, at du tager din skildpadde med til en krybdyrkyndig dyrlæge

Næb flækket Kinesisk trekølsskildpadde. Næbet er måske forsøgt klippet, så flækker det let eller blevet bidt som unge, af en større sumpskildpadde? Her skal man holde øje med om næbet gror uhensigtsmæssigt, næbet gror ind i munden, skærer i kødet på skildpadden. Sker det, skal skildpadden have slebte eller klippet sit næb, hos dyrlægen.

Stress: Skildpadden flyder i vandoverfladen - Spiser ikke

Guløret terrapinder der ligger skævt i vandet.

Stress, er ikke ualmindeligt blandt sumpskildpadder. Stress der påvirker sumpskildpadden, er undervuderet, som en årsag, til dårlig helbred.

Der kan være mange grunde til, skildpadden bliver stresset.

Vi ser det jævnlig, når sumpskildpadder flyttes til et nyt hjem eller bare skifter anlæg, det vil stresse en skildpadde, nogle dyr mindre, andre dyr stresses mere af situationen. Stress kan give sig udslag i, at skildpadden ikke vil spise, ikke kan synke og ligger måske også skævt i vandoverfladen. Denne stress vil normalt fortage sig efter 8-14 dage. Hvorefter skildpadden vil være frisk igen. Har skildpadden fortsat problemer efter 2 uger, så skal I kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge. Dyrlægen kan tjekke skildpadden, om der er andet galt med dyret?

Stress der opstår af andre grunde end flytning. For at hjælpe skildpadden, skal du tænke over, hvad er der sket af nyt omkring skildpadden?

Er skildpadden blevet flyttet eller fået nyt anlæg? Er akvariet blevet flyttet hen til et sted, hvor der nu er mere uro?

Er man begyndt at tage skildpadde op? Sumpskildpadder er ikke kæledyr. Sumpskildpadder "gider" normalt ikke at blive taget op, hvor man sidder med skildpadden og nusser dyret. 

Er det andre dyr, der påvirker skildpadden? Nye beboer kan stresse, bare ved at blive sat ned i anlæget. Territoriet skal nu deles! Hvilken dynamik ændres, kommer der slagsmål, dominans, parrings aktivitet? Ændringer kan påvirker skildpadder, så de får stress.

Er der kommet nye dyr eller mennesker i hjemmet? Har I fået kat, hund? Katten vil måske op til skildpadden, så snart I vender ryggen til? Hunden løber måske frem og tilbage foran akvariet? Er der kommet nye børn og besøgende i hjemmet, der måske prikker på akvariet, der løbes og bevæges mere rundt om akvariet end normalt? Skildpadder kan også mærke vibration og rystelser i gulvet, især trægulve kan vippe et akvarium ret meget!

Bliver dammen besøgt af nye dyr? Besøges jeres havedam af katte, hunde, forskellige rovdyr som mink, mår, odder, mårhund og vaskebjørn. Ja, det er rigtig nok! De nævnte dyr, er i Danmark og de kan og vil forsøge at fange skildpadder. Det stresser skildpadder.

Er der sket ændringer i anlæget? Skildpaddens ejer, roder måske rundt med dekorationen, i tide og utide, det vil også stresse sumpskildpadder.

Er anlæget indrettet rigtigt? En termostat eller pære er måske gået i stykker? Sumpskildpaddens vand og solplads er måske blevet for koldt Husk at tjekke skildpaddens anlæg.

Stress kan påvirker skildpaddens kondition og immunforsvaret kan svækkes. Er skildpadden blevet svækket, kan skildpadden blive modtagelig for infektion. Du ser måske at skildpaddens øjne er lidt hævet, skildpadden snøfter måske og trækker vejret anderledes? Så skal du kontakte en krybdyrskybdig dyrlæge. Problemer med øjne og luftveje.

Efter en flytning, opdager du at sumpskildpadden, ligger og flyder eller skævt i vandoverfladen. 

Se tiden lidt an et par uger. Fortsætter problemet ud over de 14 dage, kan du tage skildpadden med til dyrlægen

Sumpskildpadder der er stresset, de vil tit gerne forsvarer sig lidt mere aggressivt og måske også bide mere end normalt, når de håndteres. Stressede Moskusskildpadder vil både bide og afgiver en kraftig musk lugt, fra kirtler, der sidder, under skjoldet, bag til. Kinesiske trekølsskildpadder afgiver også en musklugt, når de stresses.

Har stressen udviklet sig og skildpadden nu har fået en øjen eller luftvejs infektion, skildpadden er måske holdt op med at spise. Sumpskildpadden vil nu typisk ligge stille hen, enten oppe på land eller på bunden, i et roligt hjørne i akvariet eller havedam. 

Hvad kan man gøre, i akvariet, hæv vandets temperatur til 24-25 grader, i en 8-14 dage. Sørg for at skildpadden får en ny og frisk UVB pære. Hvorfor er UVB-lys så godt og uundværlig for skildpadder?  

Giv skildpadden det bedste og rigtige foder. Sørg for at skildpadden får ro, lad være med at rode rundt i akvariet. Reagerer skildpadden ikke, på de ændringer og forbedringer i æøbet af 8-14 dage, så skal du kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge

Køb friske UVB og varmepærer, på vores SkildpaddeShop

Skildpadden der har levet i et dårligt miljø

Denne 9 år gammel rødøret terrapin hun, lider af metabolisk knoglesygdom.

Familien der ejede skildpadden, var ellers glade for dyret, men havde ikke undersøgt, hvordan en skildpadde skal passes, så dyret kunne leve et sundt og godt liv. 

Dyrlægen havde ellers været på besøg og set dyrets tilstand, men dyrlægen havde ikke rådgivet familien om, at ændre på skildpaddens miljø og leveforhold.
Skildpadden havde hele sit liv, levet under et tæt glaslåg. Glas blokere effektivt for alle UVB/A stråler, så lyset ikke gavner skildpadden. Skildpaddens tank, var indkapslet i en trækasse, hvor glaslåget, gjorde hele opsætningen helt tæt og med høj luftfugtighed. Altsammen var det med til, at gøre skildpadden mere og mere syg. 

Billedet fortæller: Denne rødøret terrapin der er flad, som en pandekage, lider af metaboliske knoglesygdom, der normalt udvikler sig ved, at dyrets foder mangler kalk og D-vitamin, fosfor niveauet er for højt, samtidig er det typisk, at skildpadden heller ikke har fået tilstrækkeligt med UVB-lys. UVB-lys er helt nødvendigt for skildpadder, så de kan optage kalk og producere D-vitamin, der er helt nødvendigt for skildpadder. 

Desværre er mange skildpadde-ejere ikke klar over, at skildpaddens miljø og levested, sammen med fodret, kan have en så negativ indvirkning på en skildpadde. Et tæt låg, over skildpaddens levested, er en total katastrofe, for skildpadden.

Læs mere om: Akvarium indretning for de større skildpadder og for de mindre skildpadder

Mangler UVB-lys,vitaminer og kalk

Kinesisk trekølsskildpadde har manglet UVB-lys og har derfor også kalkmangel. Kalk, mineraler og vitaminer kan skildpaddens krop ikke optage, uden en UVB pære eller direkte sollys. UVB pærer virker i max. 1. år uanset de om stadigvæk lyser.

For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker, at knogler og skjold udvikler sig forkert og bliver bløde og falder sammen. I visse tilfælde kan skildpaddens kæbeknogler også blive så påvirket, så dyret ikke kan spise. 

Hos sumpskildpadder ses der ved D3-vitaminmangel, at skjoldet bliver blødt og gummiagtigt, og skjoldet får et bulet eller kegleformet udseende. Se foto.

Skildpadden på billedet, har netop manglet en UVB pære. Skjold og knogler er derfor blevet afkalket, nu skildpaddens skjold faldet sammet og er blevet deform.

Når vi opretter en solplads med UVB lys og varmepære, så forsøger vi at efterligne solens stråeler. Går skildpadden i din havedam, så får skildpadden solens stråler helt naturligt.

Hvordan giver man sine sumpskildpadder UVB-lys og varme

Køb friske UVB og varmepærer, på vores SkildpaddeShop

Sumpskildpadder fodres tit forkert

Fejlernæret skildpadde, med hævede led, skildpadden kun har levet af rødt kød (skildpadder spiser ikke køer) og kattefoder.

I katte- og hundefoder, er der alt for meget protein i, for skildpadder og det vil gøre at din sumpskildpadde bliver deform og få organ problemer.
 
Hævede led og ballon lignende udposninger, fra ud under skjold, ses oftest ved fejlernæring. Når skildpadder halter eller slæber med sine ben, kan det skyldes fejlernæring. Vi ser typisk fejlfodring, hvor skildpadden kun har levet af rejer (fra Havet), oksekød, katte- og hundefoder.

Hævede led ses oftest ved urinsyregigt, men også infektion og knoglebrud kan spille ind. Når skildpadder halter, kan det skyldes gigt, smertevoldende fremmedlegemer på trædefladerne, knoglebrud, knoglebetændelse, kalkmangel eller hos hunner tilbageholdte æg. Ophobning af æg kan udøve et sådant indre pres, at nerver klemmes og skildpadden modsætter sig bevægelse. 

Hel eller delvis lammelse kan skyldes rygmarvsskader, blæresten samt tilbageholdte æg.
 
De ovenstående sygdomme kræver, at dyret tages under akut dyrlæge behandling, og at der sker en omlægning af dyrets kost. 

Læs mere om foder, forebyggelse af vitamin- og kalkmangel under Foder og mineraler
 
Sygdomstegn relateret til reproduktionssystemet: Tilbageholdte æg / mangel på æglægning. Skildpadder lægger sjældent æg, medmindre de har det rette sted, hvor de kan grave æg ned. Sumpskildpadder skal derfor have adgang til områder med spagnum, uden gødning, sand eller et andet lignende materiale.
Æg kan dog også tilbageholdes på grund af lidelser i æggelederen, kalkmangel, unormal æg-størrelse, smertevoldende tilstande i de indre organer. 
 
Vi har set sumpskildpadder, hvor skjoldet var så deformt, at både overskjold og bugskjold, buggede helt sammen bagtil, så sumpskildpadde umuligt kunne have klemt æg ud. Nu ville denne sumpskildpadde næppe havde lagt æg, fordi den var så dårligt passet og derfor ikke havde overskud til at producerer æg.

Sumpskildpadder bliver ikke deform af sig selv

Fejlfodret Rødøret terrapin. Skildpadden har levet af muslinger, rejer, fisk fra Havet og kattemad og skinke. Bemærk det krøllede og ujævne skjold. Se også udposning ved bagben, det er ødmer, det er ikke et tegn på at skildpadden er fed, men, et typisk tegn på forkert fodring gennem lang tid.

Blødt skjold. Et blødt skjold har nogle sumpskildpadder helt naturligt, de kaldes Blødskjoldsskildpadder.

Hvis din skildpadde er meget ung, så vil den også have et blødere skjold, indtil skjoldet hærder helt naturligt. Det skyldes ikke dårligt helbred. 

Et typisk forløb der fører til et deformt skjold: Man synes ikke ens sumpskildpadde spiser nok? Man synes måske at det er sjovt at se, hvordan en sumpskildpadde reagerer (lidt vildt) når den får en reje (Grønlandsk reje måske? I hvert fald ensformigt foder). Nu kan der ske det, at du efterhånden vender din sumpskildpadde til kun at vil spise rejer. 

Hvad kan der da ske ved det? Din sumpskildpadde vil efterhånden få for lidt vitaminer og mineraler/kalk! Får din skildpadde for lidt mineraler/kalk, så vil skildpadden efterhånden miste kalk i sit skelet og skjold. Skjoldet vil efterhånden blive let miste det stive i skjoldet. Skildpadden er nu i stor risiko for at blive deform.

Har skildpadden ingen solplads eller en solplads, hvor skildpadden kan blive helt tør? Så har du en skildpadde der altid er opblødt af vandet! Mangel på mineraler/kalk i kroppen og en skildpadde der er våd og opblødt hele tiden, er en sikker vej til at blive deform.

Bare se dyrene på billederne overfor og nedenfor, hvor deforme de viste sumpskildpadder er blevet. Billedet overfor. Denne Rødøret terrapin har levet af blåmuslinger, rejer og fisk fra Havet, der ikke er særlig rig på vitamner og mineraler, det er et unaturligt foder for skildpadden, udover har sumpskildpadden fået kattemad og skinke. Skinke er et færdiglavet menneske føde, der er fyldt med salt. De her fødeemner er alt for unaturlig at give sin skildpadde. Det er foder der i løbet af et til to år vil ødelægger skildpaddens organer. 

Forarbejdet og emballeret skaldyr og fisk indeholder betydelige mængder af salt. 

Sumpskildpadder kan ikke i naturen, naturligt selv finde foder fra Havet og færdiglavet skinke! Benyt denne tommelfingerregel - kan skildpadden selv finde det foder du giver den, ude i naturen? Hvis skildpadden ikke kan, så er du sikkert i gang med at fodre din skildpadde helt forkert.

Bløde pletter, på skildpaddens skjold skyldes at skildpadden får forkert kost. Skildpadden mangler kalk. Skildpadden kan slet ikke optage kalk i sin organisme, hvis ikke der hænger UVB-lys og varme over dyrets solplads. UVB-lyset er nøglen til, at skildpadder kan optage mineraler, kalk og vitaminer, i deres krop. Så vigtigt, er UVB-lys!!!
I enkelte tilfælde, kan det også skyldes en svampeinfektion, men, så har skildpadden manglet UVB-lys og eller varme længe (se billederne, af skildpadder med deform og rådden skjold).

Skildpadder 
(alle krybdyr) skal have UVB-lys til at producere vitamin D3. D3- vitamin har bl.a. betydning for at calcium kan optages i dyrets kroppen, så skildpaddens knogler og skjold opbygges korrekt. Uden nok UVB-lys, vil skildpadden opleve, at den får skjold problemer og metabolisk knoglesygdom, og sandsynligvis vil dø. Ja, det er virkelig så vigtigt! Hvis du ikke har råd til at købe en UVB.pære, så skal du ikke få dig en skildpadde, før du har
Læs mere om UVB-lys: UVB-lys er livsnødvendigt for din sumpskildpadde

Behandling. Sørg for at skildpaddens foder er fyldt med mineraler, kalk og vitaminer. Sørg for, at skildpadden har en god solplads, hvor skildpadden kan blive helt tør og har adgang til UVB-lys og varme ellers vil skildpadden ikke kunne optage de livsvigtige mineraler og vitaminer, fra fodret. Er de her betingelser i orden, så skulle skildpadden gerne komme sig.

UVB-pærer/UVB-lysstofrør holder, alt efter fabrikat et halvt til et helt år. Her hos Sumpskildpadder skifter vi UVB pærer/lysstofrør ud efter ca.6 måneders brug. 

Ellers, må du forbi en krybdyrkyndig dyrlæge

Skildpadder = krybdyr og skal passes derefter.

Dårligt foder til sumpskildpadder

Skildpaddefoder finder du let på vores SkildpaddeShop.dk

Deforme sumpskildpadder

Terrapin der har levet i en glasbowle. Skildpadden har fået facon efter bowlens runde bund.

Din skildpadde vil blive deform, hvis den har for lidt plads!

Denne terrapin har levet hele sit liv, i en glasbowle. Bemærk hvordan skildpadden er blevet deform og runder, denne deformitet vil sumpskildpadden aldrig slippe af med.

Her hos Sumpskildpadder har vi haft en guløret terrapin inde, der havde et bugskjold der var så buet, at enten kunne kun skildpaddens forben eller kun skildpaddens bagben nå jorden af gangen!

Se mere: Hvor galt kan det gå

Sumpskildpadde virrer ukontrolleret med sit hoved

Virrer ukontrolleret med hovedet.

Vi møder sommetider sumpskildpadder, der virrer/rykker ukontrolleret med deres hoved. Det kan enten være B1-vitaminmangel eller også har skildpadden spist, noget (potteplante) den er blevet lidt "skæv" eller forgiftet af? Hvis det er en forgiftning, så kan det tage en måned eller længere, inden skildpadden er sig selv igen? B1-vitaminmangel påvirker skildpaddens nervesystem, og kan give skildpadden de her virrende bevægelser.

Vi anbefaler at du straks henvender dig til en krybdyrkyndig dyrlæge

Vi ville straks gå i gang med at give skildpadden et vitamin, kalk og mineraltilskud. benyt evt. vores egen Korvimin der indeholder mineraler, kalk og vitaminer. Læs mere om Korvimin: Skildpaddefoder

Benyt en kvalitets sumpskildpaddefoder for at forebygge denne situation, der indeholder alle vintaminer, kalk og mineraler.

Spiselige planter

Dårligt foder

Skildpadder æder bundlag

Røntgenbillede af en skildpadde, der har slugt grus.

De vilde skildpadder kan bruge hele dagen, på at udforske deres omgivelser. De er derfor ikke begrænset af, at bevæge sig på kun et slags bundlag. 

Skildpadder i fangenskab, i for små akvarier, de dyr, kan kede sig og bliver sultne og kan derfor finde på at æde af bundlaget.
For at afholde dine sumpskildpadder fra at æde af bundlaget, så kan du forsøge at aktiverer dyrene. Giv dine skildpadder fødeemner, der ikke er parteret i mundndrette stykker, så kan sumpskildpadden også få brugt sine klør og næb til, at rive fødeemnet i stykker selv,og derved holde deres næb og klør i god stand. 
 
Giv dine sumpskildpadder så stort et akvarium, med så meget vand i som muligt. Intret akvariets miljø, med masser af gemmesteder, hvor dyrene skal lede efter deres føde, under og bagved trærødder, planter, store dekorationssten og huler. Sådan kan du få dine skildpadder til at bruge meget tid med, at lede efter deres føde og forhåbentlig undgår du, at dyrene får lyst til at æde af bundlaget.
Spiser din skildpadde af småsten, fra bundlaget, så vil småstenne, i de fleste tilfælde, kommer stenene ud igen.

Her er, hvad en guløret terrapin, er kommet af med, af småsten, på dag 11., efter vi havde modtaget skildpadden. Stenene blev bare ved med at komme ud, sammen med afføring.

Hvorfor sumpskildpadder æder småsten, her mener nogle, at småsten, giver skildpadden ballast, andre mener skildpadden forsøger at skaffe sig mineraler og derfor forsøger at æde "mineralrige sten" evebtuelt sten af kalk, hvis dyrene skulle mangle kalk? Andre mener at småsten bruges til at male/knuse deres foder med. Sådan lidt lige som fugle, de æder også småsten, småstenene ligger så i fuglens kråse og maler korn og andre frø, så deres tarmsystem kan fordøje fodret. Her hos Sumpskildpadder tror vi mere på, at æder sumpskildpadden mange småstn, så handler det om at skildpadden bare keder sig?

Forstoppelse og diarré

Denne kunstige gule blomst, har været igennem tarm-systemet, på en Guløret terrapin. Få dage efter vi havde modtaget en stor terrapin, kom denne plante ud.

Forstoppelse skyldes normalt at din sumpskildpadde har spist enten af bundlaget, af korkplader eller taget en bid af dekorationen.
 
Har din sumpskildpadde forstoppelse, så vil vi anbefale dig, at tage forbi dyrlægen, med skildpadden. Her vil din skildpadde måske blive røntgenfotograferet. Dyrlægen vil sikkert også forsøge at give skildpadde lidt paraffinolie, både oralt og indført i skildpaddens kloak.
Det kan blive nødvendigt at opererer skildpadden, hvis forstoppelsen ikke rykker sig, ved ovenstående behandling.
 
Vi benytter af og til lidt parafinolie, til skildpadder med forstoppelse. Paraffinolien vil med lidt tålmodighed, tit kunne løsne den "prop", der sidder fast i dyrets tarm.
 
Vi har set og hørt om skildpadder, der har ædt alt fra bolde, skruer, ølkapsler til plasticplanter. Pas på med, hvad du placerer i sumpskildpaddens miljø.
 
Diarré. 
Der kan opstå diarré, på grund af bakterier eller parasitter, men diarré (og somme tider med opkast) ses ofte på grund af fejlfodring. Undersøg om din skildpaddeart får det rette foder. 
Mange overfodre deres skildpadder med rejer og fisk fra Havet. Sumpskildpadder der normalt lever i ferskvand, de kan dårligt tåle det saltholdige og for dem unaturlige foder, fra Havet. Vi ser tit sumpskildpadder der er overfodret med Grønlandske/Vesterhavsrejer, nogle af de skildpadder, kan vi ikke redde og de dør for os! Derfor hold igen med det foder.
 
Vi modtog en Guløret terrapin, skildpadden havde i 18 måneder levede kun af Grønlandske rejer. Vi kunne ikke redde skildpadden, den døde. Vi har haft flere lignende eksempler, på sumpskildpadder der kun har levet af Vesterhavsrejer eller andet ensformigt foder og desværre er døde for os. 

Vokser ikke! Svømmer ikke! Sover meget!

4 år gammel Pyramide moskusskildpadde, skildpadden er knap 5 cm. (skulle have været ca.12 cm). Denne skildpadde har levet alle årene, uden UVB-lys, ingen har holdt øje med, om skildpadden har spist noget eller om de andre skildpadder åd alt fodret. Utroligt, at dyret har overlevet?

Vokser ikke.  
Ikke alle skildpadder vil vokse i samme takt, men de skal nogenlunde have den samme vækstrate. Nogle ting, der kan hæmme væksten: Indvendige parasitter, spiser forkert kost, forkert belysning, dyret har det for koldt eller er sygt. Sørg for, at den korrekte temperatur opretholdes for den pågældende art. Sørg for, at din UVB-lys stadig fungerer. Skift din UV pære ud mindst en gang om året, nogle mærker holder kun et halvt år!

Kontroller også at din skildpadde faktisk spiser. Har du flere dyr, kan du adskille dyrene i separate bokse/akvarier ved fodring. Vurder så, hvor meget, hver af dine dyr spiser. Man skal huske, at holde øje med om alle dyrene spiser og får lov til at spise, for de andre skildpadder.

Hvis du ellers giver alle dine dyr en god pleje og de ikke vokser. Så tyder det på at du har et sundhedsproblem, hvad enten det er sygdom eller parasitter. Her vil en tur til din dyrlæge være på sin plads. 


Svømmer ikke. 
Hvis din vandlevende skildpadde ikke vil være i vandet, er det et tegn på problemer. Sædvanligvis er dette et tegn på en luftvejsinfektion eller en anden sygdom og skildpaddens sundhed bør undersøges nærmere. Et andet tegn på at din skildpadde ikke svømmer er at vandets temperatur ikke er rigtig. Typisk, vandet er for koldt. Syge skildpadder soler sig ofte, med vil normalt være sløve og trække sig tilbage i deres skjold.

I en flok, hvor der er mere end én skildpadde, kan aggression mod hinanden være et problem. Hvis der er en anden skildpadde der er en bølle og hele tiden aggressivt forsøger at parre sig, kan en skildpadde blive chikaneret ud af vandet. Hvis skildpadden ellers er sundt og rask, så put skildpadden tilbage i vandet igen og se, hvad der sker. Hold øje med dyrene, hvordan dyret opfører sig med de andre skildpadder. Du skal måske holde øje med dyrene i et stykke tid, men vær opmærksom og se efter tegn på frygt og / eller aggression (der med mener jeg, dyret drejer fra og / eller svømme dyret vil væk fra den anden skildpadde). Moskusskildpadder kan også slippe luftbobler ud, hvis de bliver forskrækket, bange, nervøse, det kan også være et udtryk for at de er ophidset/der sker noget spændende, måske er der kommet en ny skildpadde i tanken. Se vores video  af en ophidset/legesyg skildpadde. Men det må vel kaldes på den gode måde, når den samtidig vifter med sine luffer. 

Mere om, hvordan du genkender og undgår: Aggressive skildpadder

Hvis aggression ikke er problemet, så tjek din skildpadde efter andre tegn og symptomer på sygdom.


Sover meget. 
Det er et tydeligt symptom på, at der kan være et helbredsproblem. Normalt kan det afhjælpes med at justere temperaturene. En kold skildpadder, vil generelt sover meget. Prøv at hæve temperaturen til den angivne indstilling for arten og prøv det en dags tid. Normal vandtemperatur for de voksne sumpskildpadder er 20-22 grader og en solplads med 30-35 grader. For unger op til 6 måneders alderen, skal du lægge 5 grader til. Hvis det ikke hjælper, så søg en kvalificeret dyrlæge, så hurtigt som muligt. 

Du skal også være opmærksom på andre tegn eller symptomer, der kunne tyde på mulige årsager, eller sygdomme.

Spiser skildpadden ikke? - Er skildpadden "kræsen"

Kinesisk trekølsskildpadder æder mus. Det foder ville skildpadden hurtig falde for, hvis vi ikke kun gav mus ved sjældne lejligheder.

Spiser sumpskildpadden ikke. 

Der kan være mange grunde til, hvorfor din skildpadden ikke spise noget eller helt er holdt op med at spise. Nogle grunde kan være stress, dyrets levested er for koldt, forkert kost, får for mange livretter som rejer, fisk og mus, du fodre et forkert sted (f.eks. på land, når det er en vandlevende skildpadde).

Sygdom: Har skildpadden hævede eller helt lukkede øjne og derfor ikke kan se (kan skyldes luftvejs problemer eller hudbetændelse). Ubehandlet vil det føre til, at skildpadden sulter ihjel.  

Der kan også være en række andre årsager. Løsning af problemet kræver, at du afdække årsagerne til, at din skildpadde ikke spiser.

Nogle dyr spiser godt af de foderpiller du fodre med, andre vil ikke tage fodret, fordi de er kræsne eller er blevet kræsen. Er skildpadden kræsen, så er du nødt til at arbejde med dyret for at få den til at tage sit basisfoder igen.

Husk nu, at det er foderpiller til vandlevende skildpadder du skal give din sumpskildpadde. Landskildpaddefoder vil din sumpskildpadde blive syg af. Vi ved godt, at det virker overflødig på dig at fortælle, men, vi ved af erfaring, at ikke alle tænker over det!

Skildpadden kan holde op med at spise i en periode, hvis dyret har skiftet hjem eller akvarium. Stresse ses tit hos sumpskildpadder. Det tager som regel kun nogle få dage, op til fjorten dage, inden skildpadden har vænnet sig til de nye omgivelser og igen vil spise. Det tager skildpadden ikke skade af.

Har du fået skildpadden fra en anden, så husk, at spørge om, hvilken foder de har givet sumpskildpadden. Så læg ud med det og skift stille og roligt over til det fodre du vil fodre med. Så kan det tage lidt ekstra tid inden skildpadden har vænnet sig til det foder du vil give den. Men, skildpadder begynder normalt at spise hurtigere i et nyt anlæg.

Nogle skildpadder har perioder, hvor de er helt raske, men ikke spiser. Har du sådan en skildpadde, så må du være mere opmærksom på dyret, i løbet af denne periode, indtil den igen begynder at spise af fodret. For at sikre, at der ikke er andre problemer. Desuden vil nogle skildpadder spise mindre, som dagene bliver kortere, det er helt normalt for sumpskildpadder, der lever udenfor. Lever sumpskildpadden derimod i et akvarium, så skulle dagenes længde jo ikke påvirke skildpadden. Indendørs har dagens længde udenfor jo ingen betydning, hvis ellers skildpadden har en fast dags rytme, med lys om dagen og mørke om natten. Og alligevel ser vi, at efteråret kan påvirke enkelte sumpskildpadder til at spise mindre?

Vi hører jævnlig fra skildpaddejer, at deres sumpskildpadde ikke spiser eller ikke spiser ret meget, men skildpadden virker ellers rask.

Vi skal først have styr på, om sumpskildpadden har en solplads, med en 30-35 graders varme under varmepæren og en frisk UVB pære? Mangler skildpadden det, så vil sumpskildpadden typisk miste appetitten. Funger UVB pæren? UVB pærer virker max. 1 år, så skal de skiftes. UVB-lys er måske det vigtigste at du tilbyder din sumpskildpadde. Uden det rette UVB-lys, så vil skildpadden miste appetitten og meget andet. Mere om UVB-lys og varme

Er solpladsen og anlægget ellers som det skal være: Indretning af akvarium - så springer vi videre i forsøget på at få din skildpadde til at spise eller spise det du vil have skildpadden skal.

Det næste kan være, at I jævnlig (for tit) giver skildpadden fisk, rejer, mus eller noget andet foder skildpadden hellere vil have, så skildpadden i protest ikke vil spise sit basisfoder. Skildpadden finder hurtig ud af om I for tit giver den sit favoritfoder, så vil skildpadden bare springe basisfodret over og vente på sine livretter.

For at vende sumpskildpadden tilbage til sit basisfoder, så skal i en periode lade skildpadden sulte. 14 dage, er ikke noget problem at skildpadden ikke vil spise. Er skildpadden kræsen, er det ikke skildpaddens skyld, I er ikke konsekvente nok, I skal bare blive ved med at give skildpadden det foder, I vil have skildpadden skal spise. Skildpadden vil med garanti blive sulten.

Test. Prøv at teste skildpadden, er skildpadden kræsen? Forsøg at give sumpskildpadden et par rejer, I ved de frosne Grønlandske-, Nordsøreje(ikke normalt skildpaddefoder). Nu tester vi skildpadden. Tø nogle rejer op, prøv så at give rejerne til skildpadden. Jeg tror skildpadde vil spise rejerne med god appetit? Spiser skildpadden rejerne, så er dyret bare blevet kræsen og klarer sig med de livrettet i giver skildpadden (nok lidt for tit).

Rejer er et meget potent foder, og sumpskildpadder kan ikke holde sig fra dem. Men, rejer er ikke et normalt foder for sumpskildpadder. Alting med måde, sommetider er med måde, mere sjældent end de vi synes. Hvilket hurtigt kan ende ud i misforstået godhed, der ikke er gavnlig for din sumpskildpadde. 

Du kan også prøve at give din sumpskildpadde nogle Cichlide sticks at spise i stedet for, det vil sumpskildpadden næsten altid tage. Dette foder er virkelig potent i vandet. Der er tit god succes med dette foder, hvis sumpskildpadden ikke vil æde sit basisfoder. Efterhånden begynder du at blande nogle af dine foderpiller sammen med Cichlide Sticksne. Som tiden går, så blander du lidt flere foderpiller sammen med Cichlide sticksne. Til sidst har skildpadden helt vænnet sig til at spise foderpiller til sumpskildpadder.

Nogle sumpskildpadder er nervøse og vil ikke spise, hvis vi kikker på. Så må vi jo gå og lade dyret få madro.

Hvis din skildpadde bare ikke vil spise, uanset hvad du prøver. Så må du straks lade en dyrlæge kikke på skildpadden. Mange sundhedsmæssige problemer kan opstå, ved ikke at dyret spiser (vitamin-, og mineralmangel mv.).

Skildpadde fodres med slange

Claus er her i gang, med sonde fodring.

Det kan være nødvendigt, at hjælpe, en syg skildpadde med at spise. Her hos Sumpskildpadder, sondefodre vi, de meget syge skildpadder, med en slange. Slangen føres ned i skildpaddens mavesæk, gennem dyrets mund.
 
Begynd ikke selv på det her, uden forudgående instruktioner af dyrlægen eller en erfaren, skildpadde person!

Rejer og fisk fra Havet - Kan slå din skildpadde ihjel!

Ødemer, vand i kroppen. Det er ikke fedt! Men, typisk skyldes denne tilstand at skildpadden er fodret ensformigt med foder fra Havet. Det giver din skildpadde mangler af forskellige vitaminer og mineraler.

Sumpskildpadder kan ikke alene leve af fisk fra havet og "Grønlandske/Nordsø rejer". Det foder har et højere saltindhold end ferskvandsfisk. Husk nu på, at sumpskildpadder lever normalt i ferskvand. Foder fra Havet, er ikke et naturligt og godt sumpskildpaddefoder. Din skildpaddes organer har problemer med at udskille saltet, fra dyrets organer. Sumpskildpadden vil med tiden få organ/nyresvigt og til sidst dø.

Der er vandlevende skildpadder der kan tåle saltholdigt foder. Diamondback terrapiner kan tåle foder, der er fanget i havet. Fordi de kirtler der kan udskille salt fra kroppen. 

Du kan en sjælden gang, give din sumpskildpadde en reje og et stykke fisk fra Havet. Men, vi ser helst, at du lader være. 

Hvis du gerne vil give din skildpadde en reje (en sjælden gang), så kan du lægge rejen i blød, i en skål, natten over i køleskabet. På den måde trækkes noget af saltet ud af rejen og vil derfor ikke belaste skildpadden, så meget. På samme måde kan du gøre det med fisk fanget i havet. 

En skildpadde der udelukkende har levet af "grønlandske" rejer og fisk fra Havet, vil typisk virke oppustet og lasket i sit skind, lidt som om, at der poser en ballon ud under dyrets skjold (se billeder). Der opstår det samme med skildpadden, som de billeder, vi ser, i TV, af de fejl og underernærede børn, med store oppustede maver. De er ikke fede, men, lider af fejlernæring.

Protein mangel: Kan give de samme symptomer, der ses på billedet (opsvulmet skildpadde, med ødemer). Utilstrækkelige protein niveauer, kan også forårsage ødematøse symptomer - Kwashiorkor (de sultne børn, med opsvulmede maver). 

Vi har på et tidspunkt, modtaget en sumpskildpadde, der med sikkerhed kun havde levet af "grønlandske" rejer i 18 måneder. Vi kunne ikke rede skildpadden. Sumpskildpadden havde ødemer, vand i kroppen. Det er ikke fedt! Ødemer opfører sig helt anderledes end fedt, når du trykker på det. Ødemer er mere "flappet/som en ballon der mangler luft" end fedt der spænder huden helt ud.

Det er ikke sjældent, at vi modtager sumpskildpadder der ikke klarer sig, fordi de har levet af et alt for ensformigt foder. 
Husk nu, at give dine sumpskildpadder båden en frisk UVB pære (holder max. 1. år) og varmepærer (solplads 30-35° på solpladsen) ellers kan skildpadden ikke optage mineraler, kalk og vitaminer, til kroppen. UVB-lys og varme

I de tilfælde, hvor hævelsen er pludselig og alvorlig, kaldes det ødem (som netop betyder hævelse af væv), der normalt betragtes som, et symptom på noget andet, i stedet for at være en sygdom i sig selv. Ødemer kan komme af syge organer, lever, hjerte- eller nyreproblemer samt svampe-, bakterie- eller virusinfektioner - Du kan ikke selv behandle de problemer.

Her skal der søges hjælp, hos en krybdyrkyndig dyrlæge

Find det gode sumpskildpaddefoder, på vores SkildpaddeShop

Mundhulebetændelse/Stomatitis

Et slemt eksempel, på Stomatitis, hos en landskildpadde.

Ses ikke så tit hos skildpadder, men når det ses, skyldes det ofte bakterier. 

Det ses typisk som osteagtigt, gult rødbrunt-grå belægning, der sidder på mundens bløde væv, der ses typisk rødme og forøget spytsekretion. 

Ofte opstår det når mundhulens slimhinde er beskadiget (sår, rifter, nedsat immunforsvar mm). Det kan dog også skyldes en svampeinfektion, som næsten altid fører tilbage til forkert pasning (forkert temperatur, UV-belysning, fodring). 

I nogle tilfælde kan skildpadden have været udsat for en viral/smittet herpes-type infektion, mens andre kan skyldes clamydia og E. coli organismer. Ubehandlet, kan det være fatalt. Det skal bemærkes, at den virale form, er meget smitsom. Skildpadden skal straks sættes i karantæne.

En skildpadde med mundhulebetændelse/stomatitis vil ikke spise.

Behandling: Dyrlægen skal kontaktes og vil så vurdere om dyret skal behandles med antibiotika. 

Foder sidder fast i skildpaddens hals

Her er det en moskusskildpadde der netop har slugt et stort stykke fisk, du kan se bulen på undersiden af halsen.
Der er taget mange billeder, før det her foto blev taget i det rette øjeblik, hvor fodret glider ned gennem halsen på skildpadden.

Skildpadden har et stykke foder i halsen.

Dyret har en bule på halsen. Hvad skal og kan du gøre?

Det skal du ikke være så nervøs over. Skildpadder kan godt finde på, at sluge et stort stykke foder, især, hvis der er en anden skildpadde i nærheden, der også er interesseret i det samme stykke foder.

Skildpaddens luftrør og svælg, de er ikke forbundet, lige som hos os, så skildpadden kan ikke kvæles, i et almindelig stykke foder.

Ser du en bule, på skildpaddens hals og du ved eller har set, at dyret lige har spist. Så forsvinder det stykke foder, lige så stille, ned i maven på skildpadden, efter et stykke tid. Ellers kommer det ud igen, så er der ingen skade sket.

Forvokset næb (”ørnenæb”)

Forvokset næb. Rødøret terrapin.

Ses ofte hos skildpadder, der ikke fodres optimalt. 
Får du sådan en skildpadde, så skal der ske en ændring, af dyrets foderplan, så den passer skildpaddens behov, for kalk og grove fibre. Giv ikke din skildpadde "søbe mad", i den tro, at du gør dyret en tjeneste. Giv i stedet for, din skildpadde, så hele foder emner, at skildpadden skal arbejde mere med sit næb for, at flænse og rykke fodret i stykker.
 
Ofte må det forvoksede næb, trimmes. Forsøger man, at klippe næbbet, med en saks, så kan næbbet, let splintre. 
Det er desværre set, at næbbet er revnet helt op i dyrets næsehule. Det gror aldrig sammen igen (Se billedet, øversy på siden).
 
En næb-trimning bør derfor foretages med forsigtighed og omhu, for ikke at forvolde skildpadden skade. 
Din dyrlæge bør klare opgaven.