Cooter - Pseudemys

Pseudemys suwanniensis - Suwannee Flod Cooter

Cooter - Pseudemys er en slægt af store, planteædende, sumpskildpadder fra det sydlige og østlige USA. De er ofte omtalt som cooters, der måske stammer fra Kuta, ordet for skildpadde i Bambara og Malinké sproget, bragt til Amerika af afrikanske slaver. 

Pasningsvejledning til cooter (Pseudemys)

Cooter - Pseudemys

Pseudemys alabamensis - Alabama red-bellied

Vi vil vise flere af Pseudemys - Cooter arter her på siden.

Slægten Pseudemys omfatter flere arter, taxonomien er endnu ikke helt på plads, vedrørende denne art. Medlemmer af denne slægt, er blandt de største, af de skildpadder, der sælges gennem dyrehandlen. De kan opnå en rygskjold længde, på op til 44 cm. og veje 4 kilo og mere. Alle lever de i vand, de tilbringer meget af deres tid til solbadning. Skildpadden findes i søer, floder og damme, hvor man let kan få dyrene, der ligger soler sig, på sten og træstammer.

 • P. alabamensis - Alabama Redbelly Turtle  -  Mål 30-37 cm. 
 • P. concinna - Eastern River Cooter  -  Mål 30-43 cm.
 • P. floridana - Florida Cooter  -  Mål 23-40 cm.
 • P. gorzugi - Western River Cooter  -  mål 24 cm.
 • P. nelsoni - Florida Redbelly Turtle  -  Mål 23-37 cm. 
 • P. peninsularis - Peninsula Cooter  -  Mål 23-37 cm.
 • P. rubriventris - Eastern Redbelly Turtle  -  Mål 25-40 cm.
 • P. suwanniensis - Suwannee River Cooter  -  Mål 33-44cm.
 • P. texana - Texas River Cooter  -  Mål 17-33 cm.

Pseudemys alabamensis - Alabama Red-bellied Cooter

Pseudemys alabamensis

Pseudemys alabamensis er en stor skildpadde. Den kan opnå en rygskjolds længde på 33 cm. 

Køn. Hunnen bliver større end hannen. Hun kan opnå en rygskjoldslængde på 37 cm. hvorimod hannen højest blive ca. 29 cm. og har en mere hvælvet rygskjold. Hannen har lange for klør og en kraftig hale, med kloakken sidende uden for rygskjoldets rygskjold.

Levested. P. alabamensis findes på Golf kysten i USA. Skildpadden finde udbredelsesmæssigt på et lille sted. Hoved populationen af P. alabamensis findes i Mobile Bugt og de tilstødende vandløb til Mobile og Baldwin Amter, Alabama. En anden og mindre, population, findes omkring 16-37 km. mod vest, hvor de dukker op i de nedre dele af Pascagoula floden og Biloxi Bugtens afvandingsområde i Mississippi. 

Der er ikke fundet underarter, til denne skildpadde.

Opførelse. Gennem år med varme vintre, kan P. alabamensis være aktiv, hele året rundt. Jævnligt er skildpadden presset til, at gå i dvale, nede i den bløde bundlag. I det mindste, i en kortere periode, af vinteren. Som de andre Cooters, så er skildpadden, dagaktiv og benytter det meste af dagen, enten til, at lede efter føde eller ligge og sole sig. Skildpadden er meget opmærksom, mens den solbader og vil hurtigt, dykke, ved forstyrrelser.

Læs mere om: Skildpadder går i dvale

Habitat. Skildpadden lever i ferskvand, normalt, i vandløb, floder med blød bund og bugte med lavt vanddybde på 1-2 m., med solpladser, langs vandet. Skildpadden vil også helst have en tæt undervands vegetation, omkring sig.

S. alabamensis er også set i brakvand.

Føde. Denne skildpadde art er omnivorous, det vil sige, at de spiser alt, de finder og fanger på deres vej, fra planter til fisk og ådsler. 

Du skal ikke fodre din Cooter mere en 3 gange om ugen.

Skildpadden vil forlade vandet, hvis den ser, en lækker insekt eller orm, men den skal tilbage i vandet igen, inden den kan synke sin føde. Cooters vil også med entusiasme jage og dræbe små fisk. Der er også blevet observeret, at skildpadden spiser ådsler, den finder i vandkanten. 

Fangenskabs habitat. De her Cooter er aggressive solbader, så en solplads er helt nødvendigt for denne skldpadde. UVB belysning er nødvendig og en varmelampe, de skal begge hænge over solpladsen. Et varmelegme anbefales, så vandets temperatur holdes mellem 22 - 24 grader, i akvariet. De er fremragende svømmere og de bør have en vandybde, der er så dybt som muligt. Bundlaget kan være alt fra sand til fin medium grus.

Pseudemys alabamensis skal have et meget stort akvarium, de er bedst, at have i en havedam.

Fangenskab

Pseudemys concinna concinna eller Hiroglyf Cooter. 8 cm. lang skildpaddeunge.

Cooters ligger meget af tiden på solpladsen. Skildpadden har behov for en helt tør solplads, hvor den både skal have en UVB pære (læs om UVB-lys længere nede på siden) og en varme pære. Solpladsens temperatur skal ligge mellem 31 og 35 grader. Et varmelegme anbefales, så vandets temperatur holder sig mellem 22 - 24 grader.

Skildpadden blive så stor, at den ikke er let at have i et akvarium, men, man kan have fornøjelse af, at have skildpadden i en havedam.

Som alle andre sumpskildpadder, så vil hannen ikke blive så stor som hunnen.

Opførsel. Skildpadden er en fremragende svømmer, derfor bør skildpadden have godt med plads og så stor en vanddybde som muligt. Skildpadden kan bevæge sig med en overraskende fart gennem vand og på land. Skildpadden sover nede i vande, hvor de gemmer sig i vegetationen.  

De skildpadder der lever i forholdsvis varme områder, de vil holde sig aktive hele vinteren. Cooters der lever i et koldere klima, de vil gå i hi gennem vinteren, hvor de graver sig ned i mudderet, under vandet. Skildpadden sænker sit hjerteslag og stofskifte imens den ligger i hi, samtidig trækker skildpadden ikke vejret, under vandet. Skildpadden kan udskille ilt, fra vandet, gennem sin kloak. 

Florida Redbelly Turtles - Pseudemys nelsoni
Skildpadden findes i Florida og det sydelige af Georgia USA.
Foto Jane Walden.

Skildpadden skal have en god solplads, med UVB-lys og varme

UVB pære og varmepære. Begge pærer, er livsnødvendige, for din sumpskildpadde.

UVB lys er nødvendig for, at skildpadden kan optage kalk og vitaminer. UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau og parringsadfærd. UVB-lys er nødvendig for, at dyrets hamskifte og skjoldet udvikler sig som det skal og skildpaddens kan skifte sine skæl/skjoldplader uden problemer, som dyret vokser til.

Skildpadden er hårdfør og bruger meget af dagen med at ligge og solbade. Skildpadder kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke får sollys eller får kunstigt ultraviolet lys, UVB-lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan trænge gennem glas. D3-vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Tilsæt derfor foderet vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin. 

Hvis du kan give dine skildpadder adgang til direkte sol, så vil dyrene elske det.

Bemærk! At en UVB-pære, afgiver ikke varme nok (max. ca.26 grader), til en solplads, det er ikke nok varme, til de fleste sumpskildpadder. Det er derfor også nødvendigt, at hænge en varmepære op, over solpladsen. Brug f.eks. en Dragon Sun Spot. Vi benytte 60 watt varmepærer for at holde de 31-35 grader, der er nødvendig, på solpladsen.

Du kan benytte, hvilken som helst varmepære, så længe pæren kan varme solpladsen op, til den for skildpadden nødvendige temperatur., de fleste arter, er det 31-35 grader.

Vi benytter selv en Zoo Med Reptisun 5,0 UVB 13 watt (se foto).

Du kan læse mere om, hvilke pærer der skal bruges og hvorfor det er nødvendigt med UVB-lys og varme, til dine skildpadder: UVB-lys er nødvendigt  Varme er nødvendigt

Læs mere: Generel viden om sumpskildpadder

 • Pseudemys rubriventris og Chrysemys picta picta

 • P. suwanniensis - Suwannee River cooter

Reproduktion og unger

Peninsula Cooter - pseudemys floridana peninsularis

Parrings-dans. Hannen bruger sine lange klør til at vifte med, omkring hunnens ansigt. Tit, vil hunnen ignorere hannens tilnærmelser. 

Efter at hannen har sniffet pheromoner, omkring hunnens hale, vil hannen begynde sin parrings dans. Han vil svømme hen over hunnen og berører hunnens hoved ved at vifte med sin lange hale hen over hunnens hoved. Det er også set, at hunner gør det samme for at tage initiativ til parring. Er hunnen modtagelig, for hannens tilnærmelser, så vil hun lade sig synke, ned på bunden og tillade hannen, at parre sig med hende.

Efter flere uger vil hunnen kravle, op på land og søge efter et egnet rede sted. Hunnen vil lægge mellem 12 og 20 æg, tæt på vandet. Æggene klægger indenfor 45 -56 dage. Ungerne vil tit blive i deres redder, den første vinter.

 • Pseudemys concinna concinna

 • Peninsula Cooter (Pseudemys peninsularis)

 • Pseudemys nelsoni Rødbuget cooter

Pseudemys concinna - Eastern River Cooter eller Hiroglyf cooter

Pseudemys concinna - Eastern River Cooter

Hiroglyf cooter har en tand-ligendende tygge-forhøjning i over kæben. Den bruger sikker denne forhøjning til, at tygge blade og sejt vegetation.

Føde. Til skildpaddens føde, er et bredt udvalg af vandplanter også en del planter, der står tæt ved vandkanten, hører til skildpaddens kost. Hvis skildpadden finder nedfalds frugt, så spiser den også dem med stor fornøjelse.

I fangenskab, vil skildpadden spise enhver form for planter, insekter, orm, snegle, skaldyr og fisk. Som kalk supplement, så kan du eventuelt give din skildpadde sepiaskaller (sepiaskaller findes i blæksprutter).  

Køn. Hunnen bliver større end hannen. Hun kan opnå en rygskjoldslængde på 43 cm. hvorimod hannen højest blive ca. 30 cm.. De har en ret flad rygskjold. Hannen har lange for klør og en kraftig hale, med kloakken sidende uden for rygskjoldets rygskjold.

Levested. Denne skildpadde findes i Virginia og ned i det nordelige af Florida.

Pseudemys nelsoni - Florida Red-Belly

Rødbuget cooter (Pseudemys nelsoni)

Det er denne cooter vi ser mest, her hos Sumpskildpadder. En enkelt voksen rødbuget cooter kræver et 450 - 500 liter akvarium, så skildpadden har nok svømmeplads. 

Opførsel. Skildpadden opfører sig eksemplarisk overfor andre skildpadde-arter. Vi har aldrig haft problemer med cooter hos Sumpskildpadder. De går tit deres egne veje og ligge gerne hele dagen på solpladsen. 

Køn. Hunnen bliver større end hannen. Hun kan opnå en rygskjoldslængde på 33 cm. hvorimod hannen højest blive ca. 23 cm. og har en mere hvælvet rygskjold. Hannen har lange for klør og en kraftig hale, med kloakken sidende uden for rygskjoldets rygskjold.

Fangenskabs habitat. De her Cooter er aggressive solbader, så en solplads er helt nødvendigt for denne skldpadde. UVB belysning er nødvendig og en varmelampe, de skal begge hænge over solpladsen. Et varmelegme anbefales, så vandets temperatur holdes mellem 22 - 24 grader, i akvariet. De er fremragende svømmere og de bør have en vandybde, der er så dybt som muligt. Bundlaget kan være alt fra sand til fin medium grus.

Den rødbugede cooter er rigtig god, at have i en havedam.

Føde. Denne skildpadde er mest planteædende. Du skal ikke fodre din Cooter mere en 3 gange om ugen.

Levested. Skildpadden er udbredt i Florida og ind i Georgia.

Rødbuget cooter (Pseudemys nelsoni) og alligator. Foto Alan Cressler