KrybdyrInternatet - Kokkedal - Sjælland

Kontakt hverdage, efter kl.16 tlf.:40454990 - Kokkedal, Sjælland.

Krybdyrinternatet rummer både plejestation og internat for skadede og mishandlede krybdyr, og drives på frivillig basis af Pernille og Claus Thomsen i deres eget hjem i Kokkedal og for egne midler.

Krybdyrinternatet samarbejder med Dyreværnet, idet Krybdyrinternatet har Dyreværnets krybdyr i pleje, og hjælper med at finde egnede adoptivfamilier, når dyrene er restituerede. Disse dyr bortadopteres via Dyreværnets hjemmeside. Dyr, der er for skadede til at komme ud i nye familier, men som af krybdyrlæge vurderes til at kunne få et værdigt liv, bliver boende hos Pernille og Claus i permanent pleje. Ydermere har Krybdyrinternatets plejeafdeling også et alderdomshjem for gamle, hovedsageligt skildpadder, hvis ejere er gået bort eller er blevet for gamle til at passe dyrene. 

Krybdyrinternatet samarbejder ydermere med Sumpskildpadder.dk, og fungerer som modtagestation for sumpskildpadder på Sjælland. 

Endvidere modtages dyr til videreformidling, når oprindelige ejere ikke længere ser sig i stand til at beholde dyrene. Derudover indbringes fundne dyr af 3. mand til Krybdyrinternatet. 

Venlig orientering. Vi er ikke en zoologisk have, hvor man kan komme på besøg, uden ærinde.


Tak til www.Krybdyrsiden.dk og www.Monis.dk for donationer, til vores arbejde. 

Adoptionsklare skægagamer

Skægagamer

Er du interesseret i at adopterer en eller flere skægagamer, så er du velkommen til, at få dig en snak med Pernille og Claus.

Kontakt på hverdage, efter kl.16

  • 40454990
  • mail@Krybdyrinternatet.dk

 

Slanger til adoption

Lige for tiden, har vi kongesnoge, kongepython og nogle specielle arter, klar til adoption.

Er du interesseret, så er du velkommen til at kontakt os.

Adoptionsklare skildpadder

Alm. moskusskildpadde (Sternotherus odoratus)

KrybdyrInternatet i Kokkedal har adoptionsklare skildpadder:

  • Alm. moskusskildpadder  (Sternotherus odoratus). Adoptionspris kr.150 
  • Vi har flere græske landskildpadder (Testudo hermanni sp.) forskellige underarter. Adoptionspris fra kr.600

Krybdyrinternatet modtager:
MobilePay til "22 34 82 98" og kontant betaling.
Indbetaling mærkes med Krybdyrinternatet.

Kredit gives ikke.

Adopterer du et krybdyr eller skildpadde, så husk, at tage en transportkasse med!

Pernille & Claus

Kontakt hverdage, efter kl.16 tlf.:40454990

Claus har haft krybdyr siden 4-års alderen og Pernille har ud over sine egne kæledyr altid haft et stort hjerte for nødlidende dyr. Sammen har de udviklet deres krybdyr interesse og erfaring, så de i dag er et meget stærkt team, når det kommer til pasning og pleje af dyr, der har været skadede eller mishandlede, og de ser det begge som en livsopgave at gøre tingene rigtigt for de sagesløse dyr, der ofte har været så frygtelig meget ondt igennem. 

Pernille og Claus sørger også for vidensformidling omkring krybdyr og deres pasning og pleje ved at holde foredrag udvalgte steder samt afholde lukkede arrangementer i eget hjem. Der gives også individuel rådgivning omkring anskaffelse samt pasning og pleje, samt rådgivning til offentlige instanser og pressen.

Kontaktinformation

KrybdyrInternatet, Kokkedal, Sjælland.
Syge krybdyr, modtages ikke umiddelbart. Ring og spørg.
Kontakt på hverdage, efter kl.16

  • 40454990
  • mail@Krybdyrinternatet.dk

Krybdyrinternatet's frivillige arbejde kan støttes med:

  • MobilPay til 22 34 82 98
  • Sydbank reg. 7701 konto 0002 348 306
  • PayPal

Husk at mærke din støtte med "Krybdyrinternatet".

Krybdyrinternatet benytter Sumpskildpadder's indbetalingssystemer.

Krybdyrinternatet i Ude og Hjemmet uge 43. 2016.

KrybdyrInernatet i Radio 24syv

Denne radio udsendelse, er optaget før Sumpskildpadder modtog tilladelsen fra SVANA til at må modtage terrapiner. Lov mod terrapiner

Lyt med på podcast. Claus Thomsen fra Krybdyrinternatet og repræsentant for Sumpskildpadder, Kokkedal på Sjælland, fortæller om den nye EU dødsliste og sumpskildpadde-arten terrapiner (Trachemys scripta sp.)

Lyt til radio 24syv podcast HER