Vinterdvale

Sumpskildpadder kan ikke tage ansvaret for, om din skildpadde kan overleve et vinterhi. Der er flere ting, der skal tages højde for. Det kan du læse om, her på siden og under de enkelte skildpadde-arter.

Mange uefaren skildpadde-ejer mister, hver vinter, alle deres dyr, under dvalen, i havedam.

Forøg, dine sumpskildpadders overlevelseschancer

Tilfør cirkulation og ilt, til vandet

De danske vintere, er meget ustabile, tit er der ikke koldt nok. Dine skildpadder risikerer at dø, under dvalen, hvis ikke der er rent vand omkring dem, under hele dvale perioden. Under en "varm" vinter udvikles der let en kultur, af dårlige mikroorganismer og svampe der angriber dine skildpadder, under dvalen. Det risikere dine skildpadder at dø af.  Jo mindre din havedam er, det mindre er chancen for, at dine skildpadder vil overleve en dvale-periode udendørs. En lille havedam, risikere hurtigt, at blive varmet op, hvis der kommer en varmeperiode.

Er du i tvivl, om dine skildpadder kan overleve, en vinter, i din dam. Tag dine skildpadder ind eller benyt en af de andre måder, at lægge dine skildpadder i dvale på.

Læs mere om de forskellige teknikker, her på siden.

Pas på teknikken, at køleskabet ikke begynder at fryse. Det er set før! 

Dvalens forløb - Udendørs levende skildpadder

Vej din skildpadde inden du lægger dyret i dvale/hi. Skildpadden skal være sund og rask og virke tung, inden skildpadden lægges i dvale.

Dvalens perioden, er naturen måde, at beskytte, kolblods dyr/skildpadder på. Skildpadder kan være i dvale, helt op til 8 måneder om året, selvfølgelig afhængig af, hvor skildpadden lever i verden.

Nordamerikanske skildpadder kan have problemer med, at overvintre, udenfor, i Europa! Ikke fordi vores vintre er mere kolde, men fordi temperaturen, i Europa svinger meget mere, end i Nordamerika: Derfor kan skildpadden tit vågne, i de milde perioder. Skildpadder påvirkes, under dvalen, især af lys og temperatur (Læs artikel nederst, på siden: "Hibernating Turtles Aren't Dead to the World"). Forsvinder isen, over dem, så får skildpadden mere lys og skildpadden risikere, at vågne op midt vinter. Det er det samme, ændre temperaturen sig, hvad der ofte sker i Europa. De Nordamerikanske vintre, er meget mere stabile. 

Hvis der så pludselig kommer en frost periode, i løbet af foråret, det kan være farligt. Derfor ser du en skildpadde, der er vågen og padler rundt, i en mild periode, allerede i januar, februar måned og vejret, så pludselig slår om til frost. Her vil det være fornuftigt, at du tager skildpadden ind og lade dyret, komme gradvist tilbage til en varmere temperatur. Dyret skal herefter fodres og passes med UVB-lys og varme, resten af vinteren. Der er ellers store chancer for, at dyret vil dø. Fordi skildpadden ikke kan - slå til og fra, af sin dvale tilstanden, flere gange i en vinter sæson.

Det er derfor vigtigt, at du dagligt, gennem hele vinteren observerer, hvad der sker i din havedam, så du kan gribe ind i tide.

Kort sagt, en sumpskildpadde, der vågner midt i sit vinterhi, vil temmelig sikkert ikke overleve, til foråret.

Dvalens forløb. Mange steder i verden må skildpadder, gå i dvale, tvunget af de skiftende årstider.

Det er ret fantastisk at tænke sig, at skildpadder der normalt ånder ved hjælp af lunger, at de kan opholde sig i måneder under vandet. Det skyldes, at de fleste vandlevende skildpadder har en slags hjælpe-åndedræt. Hvor de enten gennem deres kloak eller deres hals og svælg, kan lade vandet løbe over følsomme områder, hvor skildpadden så kan trække luften ud af vandet.

Betragter du en ned-dykket Moskusskildpadde, der ligger på bunden og slapper af, så vil du se, at skildpadden hele tiden suger vand ind og ud af munden. Det er fordi, at der bagerst, i dyrets mundhule og svælgets slimhinder findes et tæt masket net, af fine blodårer, som er i stand til, at trække ilten ud, af vandet. Lidt på samme måde, som det der sker i en fisks gæller.

Når skildpadden er gået i dvale, så sænkes dyrets stofskifte. Skildpadden eksisterer nu kun på helt lavt blus. Hjertet slår langsomt, kun 2-4 slag i minuttet og kroppens forbrug af ilt, er nu meget begrænset.

Dvale-perioden når mod slutningen.
Tidligt på foråret, typisk i slutningen af marts måned, ser vi de første sumpskildpadder, der vågner op, efter deres dvaleperiode. Dagene er nu blevet længere og lysere, lyset trigger sumpskildpadden til, at vågne op af sin vinterdvale.

Dammens temperatur, er endnu på et lavere temperatur niveau, end den temperatur, der om efteråret sender sumpskildpadderne i dvale.

Sumpskildpadder er aktiv, ved en meget lavere temperatur, tidligt om foråret, end resten af året. Man ser eksempelvis terrapiner, i det nordlige USA og Canada, tidligt om foråret, her ser man sumpskildpadder, der svømmer under isen og mellem grødisen, de ser ud til at have det udmærket.

Du kan begynde at fodre dine sumpskildpadder, men kun lidt, når vandets temperatur, når ca. 10 grader.

Det er også nu du kan gøre din dam forårsklar.

Husk altid, skildpadder, der ikke er i top kondition eller helt raske, de skal ikke i dvale. Der vil være stor sandsynlighed for, at de ikke vågner til foråret.

Dvale indendørs

Skildpadderne er her stillet til dvale i, hver deres kasse.

Indendørs dvale.

Frysning og drukning, er de to største fare, for vandlevende skildpadder, der overvintre udendørs. Derfor tager mange, deres skildpadder ind og lader dyrene overvintre, i et akvarium, om vinteren og hygger sig med dem, i de mørke vinter timer. Her skal skildpadderne have UVB-lys, varme, rent vand og et godt foder. Indtil foråret, hvor de igen kan sættes ud, i havedammen. Læs: Akvarium indretning

Du kan også tage dine skildpadder ind, fra havedammen, hvor du så vælger, at holde dyrene i dvale. Her kan du vælge, at, hver enkelt skildpadde, skal ligge i dvale, for sig selv eller holde flere dyr samlet.

Inden skildpadderne lægges i dvale, så er det vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarm system. Foder-rester vil ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af skildpadderne i god tid, inden dyrene går i dvale. Normalt vil 3 uger, uden foder, være tilstrækkelig tid, for dyrene, inden de lægges i dvale indendørs.

Du kan give, hver skildpadde, deres egen plastic-kasse, med vand i. Kasserne kan du eventuelt stille ind, i et frostfrit rum, haveskur, garage, udestue, drivhus. Her kan dyrene så stables, på en hylde eller i et skab. Bliver vandet lidt plumret. Tag skildpadden op og skift vandet. Det sker der ikke noget ved.
Benyt et termometer, så du dagligt kan følge, med i, hvad temperaturen er, ved skildpadderne. Især skal temperaturen tjekkes, hvis der er vejrskift. 
Vælger du denne måde, så har du den fordel, at du kan holde øje med dine dyr, gennem hele vinteren. Sker der noget uforudset med skildpaddens vægt eller noget andet, så kan du øjeblikkeligt tage affære.

Hold lyset slukket hos dyrene.

De fleste overvintrende skildpadder, har det bedst, hvis de holdes ved en vand-temperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale. En temperatur på over 10 ° kan få skildpadden til kun at døse og ikke være gået helt i dvale. Det vil påvirke skildpadden, så den begynder, at bruge, af sine dyrebare fedtreserver, når stofskiftet stiger. Hvis det sker og skildpadden har brugt, for mange af sine reserver, så, er du nødt til, at tage skildpadden ud, af sin dvale tilstand og lade dyret, komme gradvist tilbage til en varmere temperatur. Dyret skal herefter fodres og passes med UVB-lys og varme, resten af vinteren. 

En måde, hvormed du kan se, om din skildpadde er gået helt i dvale, er, hvis den er aktiv, i sin dvale boks eller hvis du opdager, at skildpadden har tisset og plumret vandet til. Så skal skildpadden flyttes til et køligere sted. Hvor skildpadden, kan komme helt ned i dvale tilstanden.

Det er vigtigt, at du vejer din skildpadde, inden dyret lægges i dvale. Kontroller skildpaddens vægt løbende, under dvale perioden. 
En god tommelfinger-regel, er, at en skildpadde, må kun miste 1 % af sin kropsvægt, pr. måned, i sin dvale periode. For eksempel bør en 500 gram skildpadde, ikke tabe mere end 5 gram pr. måned. Gange/multiplicerer skildpaddens vægt med 0,01. 0,01 x 500 = 5,0 gram. Skriv det ned, på et stykke papir, der holdes tapet til skildpaddens dvale boks. Så får du et godt erfarings materiale, til næste års dvale periode.

Du kan også lade flere dyr, gå sammen, i dvale. Her kan du benytte, et stort akvarium, en stor balje eller en palletank. Hvis du har plads til det, kan dyrene stilles ud i en garage, udestue, drivhus, lade eller måske har du et haveskur, som du kan holde frostfrit. 

Du kan undlade at have bundlag i akvariet/karret eller benyt sand eller grus.

Her bør vanstanden stå lidt højere, en skjoldet på den bredeste skildpadde. På den måde kan skildpadden vende sig om, hvis den vælter om på ryggen, og det hvilende dyr kan få luft uden at svømme.
I dvaletilstanden forbruger dyret næsten ingen ilt. Flere af skildpadderne optager ilt gennem deres kloak/gat, fra vandet. 
Har du flere skildpadder samlet, under dvale perioden, så vil det være en god ide, at gennemlufte vandet, med en luftpumpe.

Du vejer og holde øje med temperaturen, på samme måde, som beskrevet ovenfor.

Husk nu, der skal ingen varmelampe eller lys være over dyrene, imens de er i dvale. Dyrene har det bedst, hvis de holdes ved en vand-temperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale. 

Husk, at beskytte dine skildpadder, imens de ligger i dvale, mod rovdyr, det kan være kat og husmår. Hen på foråret skal du også sikre mod spyfluer.

Synes du det virker bøvlet? Opmærksomhed for detaljer, er forskellen mellem liv og død for din skildpadde. 

Dvale udendørs

Isfri hætte. Benyt eventuelt en flamingokasse.

Mange ønsker ikke, at have deres skildpadder i dvale, ude i deres havedam. Det kan også være risikabelt, hvis temperaturen ændrer sig drastisk. Hvad de europæiske vintre ofte gør!

Lader du alligevel dine skildpadder blive ude, i havedammen, vinteren over, så er der nogle ting, du kan gøre, der forbedre skildpaddernes overlevelses chancer.

Det er vigtigt, at skildpadderne ikke har foder, i deres mave og tarm system, når de går i dvale. Foder-rester vil ligge og rådne og skildpadden vil dø. Derfor stop med fodring af skildpadderne i god tid, inden dyrene går i dvale. Udendørs, holder du gradvis op med fodringen, i september måned og slutter helt med fodringen, allerede i midt, slutningen af september og først i oktober måned, hvor vandets temperatur er nede på 10-12 grader. Du vil opdage, at dine skildpadder spiser mindre og mindre som temperaturen sænker sig.

I dvale periode tager skildpadden, intet foder til sig. Skildpaddens stofskifte og fordøjelse, hviler midlertidig, i vinter månederne. Så snart temperaturen, er under de 10 grader, går skildpaddens fordøjelsessystem i stå.
Temperaturkravene under vinterdvalen, er vanskeligt, at holde øje med, når skildpadderne, er ude i en havedam. Det er næsten kun muligt, f.eks. i en vinterhave eller et drivhus. Skildpadden kan også anbringes i kælderen eller i et haveskur, hvor der er frostfrit og temperaturen er stabil mellem 5 og 8 + grader.

Sørg for at havedammen, er renset op inden vinteren. Blade og planterester fjernes fra dammens bund. Er planterester ikke fjernet, så vil det ligge og rådne og sende giftige affaldsstoffer ud i det vand, skildpadderne skal overleve i.

Dammens dybde, bør være minimum 1,20 - 1,50 m dyb. Dammen må ikke bundfryse, så vil skildpadderne dø. Det større overflade dammen har, det større er chancen for, at dine skildpadder vil overleve.

Forøg, dine sumpskildpadders overlevelseschancer

Tilfør cirkulation og ilt, til vandet

Sørg for, at dammen får ilt og der er cirkulation i havedammen, gennem hele vinteren. Cirkulation i vandet, skaber bevægelse og ilter samtidig vandet.

Cirkulation kan skabes på flere måder. Lad dammens filter system fungerer hele året rundt, sørg for, at filteret ikke kan fryse til. Lad eventuelt pumpens udstrømmer ligge, så der dannes en vandstrøm, i overfladen eller sæt et springvand til, et vandfald kan også være med til, at der holde en isfri åbning.

Du kan eventuel installerer en kraftig luftpumpe, i dammen. Luftpumpen vil være med til, at presse gasser ud af dammens vand, samtidig tilfører pumpen ilt til vandet. Luftpumpen kan også hjælpe til med, at holde en is fri våge åben. De kan købes specielt til havedammen.

De danske vintere, er meget ustabile, tit er der ikke koldt nok. Dine skildpadder risikerer at dø, under dvalen, hvis ikke der er rent vand omkring dem, under hele dvale perioden. Under en "varm" vinter udvikles der let en kultur, af dårlige mikroorganismer og svampe der angriber dine skildpadder, under dvalen. Det risikere dine skildpadder at dø af. Jo mindre din havedam er, det mindre er chancen for, at dine skildpadder vil overleve en dvale-periode udendørs. En lille havedam, risikere hurtigt, at blive varmet op, hvis der kommer en varmeperiode.

Der er også den mulighed, at du ladet et varmelegeme (i metal), flyde i vandet, så der holdes en våge åben (se foto nedenfor). Men, her er det vigtigt, at hele dammens vand temperatur, ikke stiger over de ca. 8 grader, så kommer dine skildpadder ikke ned, i en effektiv, dvale tilstand. Der findes flere forskellige modeller, på markedet

Du kan også monterer, en isfri sikring i din havedam (se foto), før frosten sætter ind. Det vil sikre, at der er en isfri åbning, så der fortsat kan ske en iltning af vandet, så skadelige affaldsstoffer kan fordampe og forsvinde ud af dammen (affaldsstofferne kommer af døde og rådne planterrester og dyrenes efterladenskaber, gennem sommer halvåret).
Du kan selv lave en isfri sikring: Brug en flamingokasse, du lægger ned på vandoverfladen. Fjern bunden i kassen, bevar låget.
Du kan eventuelt kombinere et varmelegemet eller et luftfilter med den isfri sikring.

Skildpadder vil gerne kunne grave sig ned, i et bundlag om vinteren. Det kan være strandsand (det er ikke nødvendigt, at skildpadder har et bundlag, at grave sig ned i).
Vi ved godt, at nogle lader en masse blade, fra buske og træer, blive liggende, på bunden, at dammen. Som skildpadderne, så kan grave sig ned i. Men, det er ikke tilrådeligt, medmindre man har en meget stor dam, og et godt udluftningssystem, der med sikkerhed, kan presse de giftige gasser, ud af vandet, der opstår ved planteresternes forrådnelse.

Har du én af de form-støbte små damme, gravet ned, i haven, så tag dine skildpadder ind, om vinteren.
Har du en lille havedam, på et par tusinde liter, så glem alt om, at lade dine skildpadder overvintre, tag dyrene ind.
Ved de her eksempler, så vil der være sandsynlighed for, at dammen enten bundfryser eller temperaturen i vandet, vil være alt for ustabil, for dyrene og de derfor ikke vil overleve.

Hold dagligt opsyn med din havedam, gennem hele vinteren, så du øjeblikkeligt kan gribe ind, hvis din skildpadde dukker op i utide.

Læs også om vinterdvale, på siden: Havedam og skildpadder

Vågner din skildpadde for tidligt af dvalen.Hvad så?

Guløret terrapiner der er vågnet efter dvalen, med svamp/skimmel og lukkede øjne "dvalesyge".
Fotograf Dennis.

Din skildpadder kommer frem, fra havedammen, i utide.

Hvad kan du gøre, hvis skildpadden kommer frem allerede midt i februar. Det er alt for koldt til, at skildpadden kan klare sig og for ustabilt vejr til, at skildpadden kan finde ud af at gå i hi/dvale igen.

Hvad kan du gøre?
1. Virker skildpadden ellers rask. - Men skildpadden befinder sig i en nødsituation. Tag derfor skildpadden ind og opret et vandmiljø, til skildpadden. Benyt en balje, akvarium, hvad som helst. Lader du skildpadden blive i havedammen, så er der desværre store chancer for, at dyret dør. Læs mere om, hvad du skal gøre, længere nede i artiklen*.

2. Virker skildpadden syg?

Om foråret, kan der dukke sumpskildpadder op, som har fået det vi kalder ”dvalesyge”. Skildpaddens immunforsvar, er svækket.

Skildpaddens immunnforsvar kan være svækket på grund af stress, skildpadden har ikke været helt rask eller i god nok kondition, inden skildpadden er gået i dvale. De sumpskildpadder vil tit bukke under, for den første infektion, de påfører sig, i det tidlige forår.

Når vandtemperaturen stiger, så vil parasitter også vågne, af deres dvale. De parasitter vil angribe, de svækkede sumpskildpadder. Dvalesyge viser sig ved, at skildpadden hænger sløvt i vandoverfladen eller op af en sten, dyret vil også typisk have hævede øjne og svamp og skimmel omkring hovedet. 

Her skal du henvende dig hos en krybdyrkyndig dyrlæge eller få din lokale dyrlæge til at kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge, der kan hjælpe med til, at stille den rigtige diagnose på skildpadden. En dyrelæge vil tit kunne fortælle dig, at din sumpskildpadde pgså har lungebetændelse.

Det er vigtigt, at din skildpadden hurtigt får den rette behandling, hvis dyret skal overleve. For at skildpadden skal overleve, så vil din dyrelæge nok give din skildpadde både antibiotika og et svampemiddel. Det kan vi ikke selv klare, hjemme ved køkkenbordet.

Lungebetændelse er en af de mest almindelige skildpadde dræbere, for skildpadder i fangenskab (diagnosen lungebetændelse, kan kun stilles af en dyrlæge). Lungebetændelse kan vise sig på mange måder. Trækker skildpadden vejret med åben mund, hiver dyret efter vejret, har skildpadden næseflod, slim ved næbet, hoster og eventuelt svømmer skævt. Så har dyret sikkert fået sig en lungebetændelse. 

Desværre kan man ikke altid se, om dyret har en lungebetændelse.

Når du så har været rundt omkring dyrlægen, så kan du straks begynde med, at give skildpadden den optimale pasning.

Er dammens vandtemperatur ikke nået op på ca.15 grader, så skal sumpskildpadden holdes inde, indtil foråret kommer og du kan sætte dyret ud igen, i havdammen.

Du skal give skildpadden et kar, af en slags, hvor vandets temperatur er 20-23 grader. Skildpadden skal have en solplads, hvor skildpadden kan kravle op og ligge under en varmepære, her skal der være en temperatur på 31-35 grader. Skildpadden skal også have en UVB pære, så dyret kan få sat sit immunforsvar i gang og dyret kan optage de ekstra vitaminer og kalktilskud, du giver skildpadden i sit foder. 
Har dyrlægen en anden plan, så benyt den.

Gør ikke den fejl, at have dine skildpadder ude i f.eks. en garage i 10 graders koldt vand og så har skildpadderne en varmeplads, hvor de kan kravle op og der er 30-35 grader (det er misforstået godhed overfor skildpadden)!!! Så er du næsten sikker på, at dyrene vil få lungebetændelse og muligvis dø.
Skildpadder skal enten gå i hi/dvale, i vandet ved ca. 5-8 grader og ingen adgang til en solplads - eller skildpadderne skal have 21 -23 grader i vandet og en solplads med 31 - 35 grader. 
Bland ikke de to helt forskellige forhold sammen, hvis du vil have raske dyr.

Ved nødsituation: Anskaf et kar af en slags - opret en solplads - anskaf en UVB pære, varmepære, varmelegeme, vitamin og kalktilskud og giv dyrene et godt og nærende foder.
Få flere oplysninger om akvarium-indretning og foder og mineraler 

Hvert eneste år ser vi adskillige skildpadder, som dør efter dvaleperioden, af "dvalesyge".

Immunsystemet nedbrydes, og der opstår alvorlige infektioner. ”At lægge en skildpadde i dvale” er lidt en kunstart.

Eksempel på en el-vandvarmer, der kan holde en våge åben, i havedammen, så de giftige gasser, kan slippe ud. Her er det en Shego El-vandvarmer 600 watt.

Dvale i køleskab

Sumpskildpadder i hver deres plastikboks, med låg, hvor de ligger i dvale til foråret.

Husk, der skal være en god luftcirkulation, i køleskabet. Det er ikke madvarer, du vil lægge i dvale, men levende dyr. 

Dvale i køleskab! Du har også den mulighed, at du kan have dine skildpadder, i dvale, i dit køleskab!

Første gang jeg hørte om det, faldt jeg næsten ud af min stol, af grin, bare tanken om det. Skildpadder i mit køleskab? Min fantasi løb lidt af med mig, jeg kunne pludselig se: trekantformede bidemærker i mine grøntsager og klo mærker i mit smør. For ikke at tale om, hvad min krybdyr-fobiske veninde, ville sige, når hun ville række ind efter en sodavand og så ser en skildpadde der kikker tilbage på hende - Når jeg nu tænker over det, så vil det måske være det hele værdCool

Husk, at kontrollere køleskabets temperatur, regn ikke bare med, at temperaturen, står fast på 5 + grader. Termostater, har det med at gå i stykker. Vi har hørt om køleskabe, der begyndte, at fryse, hvor alle skildpadder døde.

De fleste overvintrende skildpadder, har det bedst, hvis de holdes ved en temperatur mellem (4 ° og 8 °), når skildpadderne holdes kunstigt i dvale.

Du kan ikke bare tage, de vågne skildpadder og stille dem ind, i køleskabet. Dyrene skal først gennem en nedkølingsperiode, hvor du samtidig holder helt op med, at fodre skildpadderne. Fodrings-stoppet, skal du begynde med, mindst 3 uger i forvejen. Skildpaddernes tarmsystem, skal være helt tomt ellers ligger foderresterne og rådner, inde i dyret og skildpadden bliver syg og dør.

Vandlevende skildpadder/sumpskildpadder, de skal under dvale perioden, ligge i en plastic-kasse, med vand.

Du kan give, hver skildpadde, deres egen plastic-kasse, med vand i. I køleskabet kan dyrene så stilles på en hylde eller stables ovenpå hinanden. Bliver vandet lidt plumret. Tag skildpadden op og skift vandet. Det sker der ikke noget ved.
Benyt et termometer, så du dagligt kan følge, med i, hvad temperaturen er.
Vælger du denne måde, så har du den fordel, at du kan holde øje med dine dyr, gennem hele vinteren. Sker der noget uforudset med skildpaddens vægt eller noget andet, så kan du øjeblikkeligt tage affære.

Pas på teknikken, at køleskabet ikke begynder at fryse. Det er set før! 

Luft ind i køleskabet.

Sumpskildpadden er nu lagt i, en plastikkasse med vand og et låg over sig. Du kan bore nogle huller i låget, hvis du vil.

Skildpadderne skal være helt i dvale, før de stopper med eller næsten stopper med, at optage ilt.

Du benytter sikkert ikke det køleskab, du har stående, i dit køkken, til skildpaddernes dvale. Men, i stedet for bruger du sikkert et ældre køleskab. Her er gummilisten, sikkert ikke helt tæt, så der vil komme rigeligt med luft ind, til dyrene. Men, for en sikkerheds skyld, vil vi opfordre dig til, at du enten borer et par ventilations huller eller eventuelt tilslutter en luftpumpe (der står uden for køleskabet). Fra luftpumpen, kan du stikke slangen ind gennem dørens gummi-liste. Du kan lade en luft-sten boble op gennem vandet, i et af karrene.

Andre der fortæller om dvale og skildpadder

Her er lidt fra andre, der ved noget om, dyr og skildpadder der går i dvale.

Se udsendelsen: Dvale hos dyr. Skildpadden kan gå i dvale og klare sig uden ilt? Se udsendelsen, hvor der vises skildpadder og andre dyr, der går i dvale og hvordan de kan overleve uden ilt.

Advarsel, til udsendelsen, du vil se dyr der aflives, til forskning. Se det her program fra TV2 oj.: Dvale hos dyr - Du vil få overraskende viden, om skildpadder.

---

Af Tommy Lønstrup Nielsen fra Monis
Ved at lægge skildpadden i køleskabet, i dens vinter dvale, er der flere fordele ved, men, det er ikke alle skildpadder, der skal dvales, på denne måde...
De europæiske skildpadde-arter, disse skildpadder graver sig ned, i naturen, mens temperaturen, er lav og vinteren raser, først til foråret, når jordtemperaturen stiger igen og skildpaddernes indre ur, siger forår, graver de sig frem...

Køleskabet er et næsten perfekt opbevaringssted og mere sikkert end f.eks at overvintre skildpadderne udenfor...
Grunden til at man bruger køleskabet, er fordi temperaturen konstant er 5 grader, betyder, at dyrene kører på vågeblus og ikke fryser ihjel...
En anden ting, som, er en god fordel, er, at der i et køleskab, er en konstant høj luftfugtighed, så skildpadderne ikke dehydrerer, men faktisk optager vand, fra deres omgivelser, hvilket de også gør i naturen, fra jorden, sidst men ikke mindst, er der ikke chancer for, at de dør af iltmangel, da køleskabet bliver åbnet flere gange dagligt... 

Nogle underarter, af f.eks maurisk landskildpadde, går dog ikke i hi, på denne måde. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i artens dvaleforhold, inden man forsøger sig med vinterhi...

---

Landskildpadder der lægges i dvale i køleskabet. Som bundlag i kasserne, kan man benytte kokosfiber, løvfaldsblade, grandnåle, muld eller bark. I naturen graver skildpadderne sig ned i sand, grus og jord, derfor er de materialer helt udmærkede.

Læs meget mere om vinterhi og andre måder at lægge dine landskildpadder i vinterhi: www.marginata.dk 

Pas på teknikken, at køleskabet ikke begynder at fryse. Det er set før! 

 


Overdækning af dam

Her ser du andre løsninger, der måske kan hjælpe dine skildpadder gennem vinteren? 

Dækker man dammen over, med klare og gennemsigtige materialer, så danner man et drivhus agtig klima indenunder, der vil holde temperaturen oppe i dammen og sikkert også holde dine skildpadder vågne, gennem vinteren. Er det det vi vil? Sumpskildpadder vil ikke umiddelbart anbefale den vej.

Vi vil heller gå denne vej, at det ret sikkert vil være bedre at lægge nogle ugennemsigtige isoleringsmåtter over dammen, der hviler på rør, træ eller ander materialer. Det vil holde temperaturen stabilt lav og derfor holde skildpadderne i en tryg og rolig dvale. På den måde vil de danske temperatur skift, gennem vinteren, ikke betyde så meget for skildpadderne. Der skal stadigvæk tilføres cirkulation, til bunden af dammen. 

Husk at holde øje med dine skildpadder, gennem helt vinteren.

  • Isoleringsbolde

  • Overdækning

  • Isoleringsmåtte

Behøver sumpskildpadder, at blive lagt i dvale?

Store guløret terrapiner lever i et akvarium, vinteren over. Om sommeren sættes de ud i dammen igen.

Synes du det hele med dvale, er lidt uoverskueligt, skal skildpadderne lægges i dvale i et køleskab eller skal dyrene blive ude i havedammen vinteren over? I stedet for, kan du simpelhen vælge, at tage dine skildpadder indenfor og have dyrene svømmende i et akvarium. Her kan du indrette et akvarium, med 21-23 grader varmt vand og en solplads på 31-35 grader, med UVB-, og varmepære og alt det andet der hører til.

Vigtigt: Vi anbefaler. Inden du sætter dine sumpskildpadder ud, i din havedam igen, til foråret, så skal solpladsens temperatur sænkes til 20-23 grader, over en ca. 14 dages tid. Dyrene skal stadigvæk have deres UVB lys. Samtidig sænker du vandets temperatur til ca. 15 -16 grader eller i det mindste slukker for vandets varmelegemet. Sætter du skildpadder ud i havedammen, uden, at regulere dyrenes temperatur ned, så risikere du, at dine dyr bliver forkølet og eventuelt får lungebetændelse og måske dør.

På denne måde, kan du nyde dine skildpadder hele året rundt.

Dine sumpskildpadder behøver ikke, at gå i dvale.

Læs mere om: Akvarium indretning

Hibernating Turtles Aren't Dead to the World

Skildpaddens hjerne, måles under dvaleperioden. Rødøret terrapin.

(Kort oversættelse nedenfor)

Like many freshwater turtles, the slider Trachemys scripta can spend the whole winter resting at the bottom of a cold lake with no oxygen. Are they totally comatose, or do they keep a bit of a light on in their brains? To find out, researchers inserted electrodes into anesthetized turtles' heads. The reptiles’ neurons responded to light and vibration—even when the turtles were deprived of oxygen, the group reports online today in Biology Letters. The team also placed nonanesthetized turtles in cold, oxygen-free water in a dark lab for 2 weeks, to make them think it was winter. When the researchers turned on the lights, the turtles started moving around in their tanks. Warming the water had the same effect. (Oxygen and vibration didn't.) The team concludes that the turtles aren't actually comatose in winter; they're waiting for signs of spring in a state of "slow vigilance."

Medforfatter til artiklen dyrepsykolog Jesper G. Madsen Aarhus Universitet.

Kort oversættelse.
Skildpadder kan overleve, en hel vinter, i dvale uden ilt. Er dyret derfor helt i koma?
Ved hjælp af forskellige undersøgelser, hvor skildpadder lå i et kar med vand, i et kølerum, fandt man ud af, at skildpadder responderer på lys og begyndte at bevæge sig. Ilt tilførsel og vibrationer påvirker ikke skildpadden.
Konklusionen var, at skildpadder ikke er i koma, men ligger og venter på de første tegn på forår.

---

Det er netop ændringer i lys og temperatur, der giver de skildpadder, der lever i Europa problemer, om vinteren. Vores vinter vejr, er meget ustabilt.

Falsk landkortskildpadde i dvale

I Ontario Canada, tilbringe de her falske landkortskildpadder flere måneder under isen.