Har du set en skildpadde?

Se her, hvor andre har set skildpadder 2018

Vi vil gerne have dine obseravtioner.

Hvor er der set skildpadder, i den danske natur?

Se vores interaktive skildpaddekort for 2018

Vi vil gerne have jeres observationer, af skildpadder, i naturen også de dødfunden. Vi vil også meget gerne vide, hvis I ser skildpadder gentagende gange, på den samme lokalitet. Det er vigtig viden, hvor meget påvirker sumpskildpadder, vores naturlige danske dyreliv, på de enkelt lokaliteter.
Hvor er skildpadden set, gerne så nøjagtigt, som muligt. Er der et foto, vil det være ekstra flot (det behøver ikke være prof. kvalitet). Vi vil også gerne have lov til, at benytte jeres billeder, hvis vi må.

Ønsker I som virksomhed/organisation en mere detaljeret information om, hvor og hvornår der er set skildpadder. Kontakt os. 

Send oplysninger til Sumpskildpadder
Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 
Tlf.: 22348298

Vores oplysninger benyttes i det arbejde Miljøministeriet udfører. Invasive arter