Sumpskildpadder har udgifter og kun få indtægter

Terrassedam hos Sumpskildpadder.

Vores 1.prioritet, er, at vores skildpadder altid skal passes.

Vi har gennem lang tid gabt over mere end vi kunne klare, fordi der er så mange skildpadder problemer i Danmark der har behov for at blive løst og gjort noget ved. Ingen skal være i tvivl om, at vi meget gerne vil redde og hjælpe alle de danske skildpadder, dyrenes ejer og holde skildpadder ude af naturen, for vores alles bedste. Vi har desværre ikke frivillig nok og en god nok økonomi til at løse alle opgaver. Det er frivillige i Esbjerg vi mangler. 

Vi har gennem længere tid arbejdet på at finde en større balance i den frivillige arbejdstid vi har til rådighed og vores økonomi. Vi har i år lukket 7. skildpadder-opsamlingshjem. Det har ikke været populært, men, desværre var det helt nødvendigt for bestyrelsen i Sumpskildpadder, der står med det overordnede ansvar for vores dyr og økonomi. Vi havde desværre ikke penge og tid til vores opsamlingshjem. At lukke alle vores opsamlingshjem, det vil over året hjælpe os meget med vores frivillig tid og økonomi. Vi mister uden tvivl nogle skildpadder, dyr der ikke bliver afleveret til os og måske vil ende deres liv i naturen, hvor skildpadder ikke må sættes ud i!

Vi kan bare ikke rede skildpadder, hjælpe mennesker og passe på naturen uden frivilliges hjælp og en økonomi til at bakke arbejdet op med. Alle skildpadder hentes til Esbjerg, hvor dyrene passes og plejes indtil de kan komme videre. Vi giver alle skildpadder en ny chance. Vi afliver ikke bare de skildpadder vi får ind! Dyrene bruger vi meget tid på, så, hver enkelt skildpadde får det bedst mulige liv.

Vi er ramt af de faktiske realiteter og vi har derfor været nød til at skære betragtelig ned på vores tilbud til skildpadder og deres ejer, vores telefon- og åbningstider er reduceret til tirsdag og onsdag. Vi skal kunne nå at passe dyrene godt og nå de opgaver vi er pålagt og skal klare. 

Vi kan tilbyde de danske skildpadder og deres ejer - hjælp til selvhjælp, det vil sige at skildpaddeejerne må til at yde lidt mere selv, hvis de vil have hjælp til deres skildpadder.

For den enkelte skildpaddeejer er der blevet længere til afleveringssteder for skildpadder, vi har nu lavet et samarbejde med to internater KrybdyrInternatet i Kokkedal og Falster-Krybdyr De har viden og erfaring og kan modtage alle skildpadder, hvilket vi er meget glade for, de kan hjælpe dig på en ordentlig måde og de sparer os for meget tid. 

Vi kan derfor ikke længere gratis tage imod skildpadder. Vi forsøger os med, at den enkelte skildpaddeejer må betale et frivillige beløb pr. dyr. Det gør at økonomisk belastede personer, fortsat kan komme af med deres skildpadder fornuftigt.

Vores udgift pr. skildpadde vi modtager er kr.250

Desværre kan ikke alle opgaver i Sumpskildpadder udføres ulønnet, fordi vi mangler frivillige og hvis der mellem vores frivillige, ikke findes de rette kompetencer. Så skal vi ud og betale os fra at få løst opgaver.

Vi kan modtage MobilePay til 53711 (5 ciffer) når du adoptere og aflevere skildpadder.

Der er sket en hel del ændringer i vores forening, det vil blive for meget at komme ind på her.

Der er et stort behov for at hjælpe de danske skildpadder og deres ejer, og fjerne skildpadder fra naturen. Hvis vi havde økonomi til det og flere frivillige i Esbjerg, så kunne vi med vores viden og erfaring gøre meget mere. Som det er lige nu kan foreningen Sumpskildpadder kun kradse lidt i problemerne. Men, vi gør hvad vi kan.

Hvad koster det at aflever sin skildpadde til en dyrlæge? Kr.600-1.000 pr. dyr. Krybdyrkyndig dyrlæger

Skildpadder må ikke slippes ud i naturen. Hvorfor?

Flere skildpaddearter kan du ikke bare sælge eller give væk. Hvorfor?

Ønsker du at hjælpe vores arbejde kan du:

Fortsat god sommer
Formand Sumpskildpadder
Claus