21-08-2018

Gul- og rødøret terrapiner er en stor udgift for os

Vi har svært ved at have råd til at tage imod de gule- og rødøret terrapiner, medmindre dyrenes ejer betaler os for at tage imod deres skildpadder. Ikke alle kan eller vil betale, vi er bevidst om at mange terrapiner derfor vil ende deres liv i naturen.

Gul- og rødøret terrapiner er i dag blevet forbudt at købe og sælge af private. Vi må modtage de forbudte terrapiner. Lov imod terrapiner

Det her vil Sumpskildpadder gerne kunne.

Sumpskildpadder er et trekløver. 

  • Vi hjælper skildpadder til et bedre liv.
  • Vi passer på vores natur og dyreliv.
  • Vi hjælper mennesker, der er kommet i klemme, med deres dyr.

Efter den nye lov imod terrapiner, er trådt i kraft, så er det blevet sværere og dyrere for Sumpskildpadder at bevarer alle blade i trekløveret.

Vi forsøger at redde skildpadder, inden de måske ender deres liv ude i den danske natur og vi vil også gerne kunne indsamle de skildpadder, der allerede er sat ud i naturen.

Ingen andre dyreværnsforeninger vil have det mindste med sumpskildpadder at gøre, fordi de koster dem penge. 

Ja, det er ikke gratis at hjælpe og redde skildpadder. Men, vi kan dog gøre det for et minimum af omkostninger, af, hvad de andre skal have for opgaven. Fordi vi alle i Sumpskildpadder arbejder frivilligt og ulønnet. Alligevel, vurder vi, at vi kommer til at mangle del kroner i år, så vi helt frit og uden problemer kan modtage og indsamle de forbudte gul/rødøret terrapiner. 

Ingen har sagt at vores arbejde skal være problemfrit, hvilket det nu heller ikke er, selv, hvis vi fjerner terrapin problemet. Vi er glad for skildpadder, vi er i det hele taget glade for det arbejde, vi kan udføre, for vores fælles natur og ikke mindst er vi glade for at kunne give mere viden til de danske skildpaddeejer og endelig kunne hjælpe dem, hvis det bliver nødvendigt.

Sumpskildpadder i naturen, de ødelægger leveforholdet for de danske naturligt hjemmehørende dyrearter og æder deres fødegrundlag. Sumpskildpadder æder alle arter af vandlevende insekter også de sjældne, frøer af alle arter også de sjældne grønne løvfrøer, latterfrøen og den lille vandsalamander og deres æg og yngel, bliver også en del af sumpskildpaddernes føde.

Fugle, ænder, deres kyllinger og ællinger, de forsvinder også, hvor der lever sumpskildpadder. Af andre fuglearter der påvirkes af sumpskildpadder, er blandt andet den toppede lappedykker, dens æg og unger. Er lappedykkeren én gang jaget væk, fra sin rede, så bliver der ingen unger, det år. Det er bare nogle af de dyr, der påvirkes og udkonkurreres af sumpskildpadder. 

Læs mere om sumpskildpadde problemet: Sæt ikke dyr ud!

Herfra Sumpskildpadder vil vi fortsat forsøge at hjælpe alt det vi kan, med det vi har af muligheder. 

Bliv medlem kr.100 af Sumpskildpadder og deltag i arbejdet for de glemte skildpadder og vores fælles natur. - Husk at sende dit navn og mailadresse med din indbetaling til MobilePay 53711 Sydbank reg. 7701 konto 0002 209 490

Formand 

Sumpskildpadder