Året rundt, i din havedam

Gennemluftning af vandet, giver dine sumpskildpadder den bedste overlevelseschance

AquaOxy 500 er med luftslange og iltsten.
Set hos KoiGarden.dk

I oktober, november måned, tilføjer du, ekstra gennemluftning/iltning, til din havedam.

Ved at gennemlufte vandet, i havedammen, så sikre du bedst, at de sumpskildpadder der ligger i dvale, at de også vågner igen, til foråret.

Det er gerne på det dybeste sted i dammen, dine skildpadder vil trække ud, i de koldeste perioder, af vinteren. Her skal du sørge for, at der er en god iltning, af vandet.
 
Nye undersøgelser har vist, at tilførelse af ilt, til dammen, er det der redder flest sumpskildpadder, gennem vinteren.
 
Vandcirkulationen og iltning af vandet, det kan ske med en kraftig luftpumpe, monteret en stor luftsten, benyt gerne flere. Sørg for, at luftstenen kommer helt ned på bunden og dermed får skabt en god vandcirkulation og får iltet vandet.
 
Luftpumpen er også med til at presse gasser ud af dammen, de gasser der opstår, når blade og planterester rådner. Stillestående gasser, dræber mange sumpskildpadder, hvert år, under dyrenes vinterdvale.
 
Du kan også lade din filterpumpe køre hele vinteren, bare sørg for, at den ikke fryser til. Et løbende vandfald, vil også hjælpe med til den gode vandcirkulationen og iltningen af dammen. Et vandfald, er også god til at holde en våge åben, i isen, gennem vinteren. En våge, hjælper meget til at dine sumpskildpadder vil overleve. Gasser fra rådne plantematerialer, vil kunne slippe ud, gennem denne åbning, i isen. 
 
Er dammens bund fyldt med et muderlag, og sumpskildpadder graver sig ned, i det lufttætte mudder, så har sumpskildpadden ingen mulighed for, at optage ilt og vil dø.
 
Sumpskildpadder i dvale, de sætter deres system, næsten helt i stå. Hjerteslaget går ned på 2-3 slag i minuttet.
 
Sumpskildpadder har forskellige teknikker til, at trække ilt, ud af vandet, imens de ligger i dvale. Nogle sumpskildpaddearter, lader vandet løbe ind i kloakken, hvorfra ilten kan trænge ind, gennem dyrets slimhinde, andre arter kan lade ilten trænge gennem deres skind og andre lader vandet løbe ned i svælget, hvorfra ilten kan finde vej, inde i skildpadden.
 
Vores venner www.KoiGarden.dk har de kraftige og sikre luftpumper, der er gode til udendørs brug.

Vil du have mange flere tips og tricks, om vinterteknik, der kan hjælpe dine sumpskildpadder, gennem vinterenVinterteknik

Vinter forberedelse af sumpskildpaddens dam

Løvnet er set hos Koi Garden

Om efteråret er der flere ting, der kan gøres, så du forbedre dine sumpskildpadders overlevelseschancer.

Det skal siges her, at mange sumpskildpadder dør, under deres vinterdvale. Især, hvis du har fået nye, voksne sumpskildpadder ind, i løbet af sommeren. Det er umuligt, at se, om de dyr, er raske nok til, at kunne klare en vinter, i dvale? 

Inden vinter

De fleste flydende planter, som vandhyacint og Muslingeblomst (Pistia stratiotes), det er en god ide, at tage planterne ind og lade dem overvintre i et akvarium eller en balje. Sørg for at planterne, har godt med lys, vinteren igennem.

Du kan forbedre dine skildpadders overlevelseschance, i havedammen.

Når have sæsonen er ved, at være slut, så er der nogle ting vi kan gøre for, at forbedre sine skildpadders overlevelse chancer, under vinterdvalen. Det er ikke helt let, at forholde sig til, i de her dage, hvor temperaturen, er over 20 grader.
Men, efteråret er tiden, hvor grundlaget for forårets og sommerens algevækst problemer begynder.

Træer og buske er begyndt at tabe deres blade. Du kan holde blade væk fra din dam ved, at benytte et løvnet. Hæng nettet ud over dammen. Det vil kunne fange de fleste blade. Ellers må du i gang med at rense dammen for de nedfalden blade og andet slam.

Nedbrydningsprocessen af plantemateriale kræver meget ilt. I værste fald bruges alt ilten og dammen fyldes med giftige gasser i stedet for, så dine skildpadder ikke overlever den kommende vinter.

Forøg, dine sumpskildpadders overlevelseschancer, sørg for en god ilttilførelse, til vandet. Nye undersøgelser, har vist, at ilførelse, er det der redder flest sumpskildpadder, gennem vinteren. Sumpskildpadder har forskellige teknikker til, at optager ilt, fra vandet.

Det er især Guløret terrapiner (Trachemys scripta sp.), Cooters (Pseudemys sp.), Falske landkortskildpadder (Graptemys pesudogeographica sp.), og Moskusskildpadder (Sternotherus sp.), der har gavn af, at dammen bliver godt ventileret, gennem vinteren.

Har du moskusskildpadder, der skal overvintre, i og ved dammen. Opret et vinterhi område, ved dammen, med blade, grene og andet haveaffald, læg eventuelt en isoleringsmåtte. Moskusskildpadder kravler normalt op på land og graver sig ned, i jorden, hvor de så overvintre. Har du et vinterhi, så vil dyrene normalt grave sig ind under og her være mere sikret, gennem vinteren. 

De danske vintre, er generelt dårligt egnede til, at holde sine sumpskildpadder, i havedam. Vinteren i Danmark, er meget ustabil, hvor temperaturen svinger meget. Havde vi en stabil og kold vinter, så havde vi sikkert naturligt sumpskildpadder levende, i vores natur.

Her får du meget mere viden, om vinterteknik og vinterforberedelse, der kan sikre, at dine sumpskildpadder overlever vinterdvalen.

Sumpskildpadder vandrer, sørg for at sikre dit hegn

Fotograf Karin Kærgaard.

Her om sommeren, vandrer sumpskildpadder, fra deres dam og ud i landet, hvor de leder efter gode æglægningssteder. 

Er din havedam ikke sikret godt nok, så vil der være stor risiko for, at sumpskildpadden vil finde vej ud i naturen.

De mange udsatte "kæleskildpadder", kan findes, hvor de krydser landevejen og i baghaver, hvor hunner graver, en rede, til deres æg.

Karin Kærgaard var hurtig og fik fotograferet, en guløret terrapin hun, der var i fuld gang med æglægning, i hendes baghave.
På billedet, kan man tydelig se, det hul, skildpadden har gravet, i jorden og skimte æggene. Her lægger hun sine æg og sikre reden, hvor hun dækker jord hen over.

Skildpadden blev fanget og indleveret, på et af vores skildpadder opsamlingshjem. Vi er glade for, at Karin tog sig tid til, at køre forbi med skildpadden. Vi sørger for, at alle de indleverede skildpadder får et godt liv. Men, i fangenskab, hvor skildpadderne ikke kan ødelægge livet for vores naturlige, danske dyreliv. Sæt ikke skildpadder ud i naturen

Reden blev gravet igennem, så der med sikkerhed ikke kom unger ud af de æg.

Sørg for at din havedam er sikker, så sumpskildpadder ikke kan komme ud. Sumpskildpadder kan kravle over, næsten, hvad som helst. Hvordan du sikre din havedam

Højsommer i havedammen

Alle vores sumpskildpadder trives, i det gode vejr. Dyrene ligger oppe på land og soler sig, livet er godt. Men, har alle dyrene det godt? 

Vi må ikke glemme, det enkelte dyr. Har du set lille "Skalle" for nydelig? Måske mistrives sumpskildpaddens liv, af en anden skildpadde, af ens katte, skildpadden bliver skubbet væk, når der deles mad ud, af skildpadder og fisk, er skildpadden så lille, at den er smuttet ind i havefiltret?

Dammens teknik og filter, kan også pludselig gå i stå! 

Der sker mange dramaer, hvert år, i de danske havedammen. Mange af dem kan undgås, hvis du husker, at kikke efter alle dine sumpskildpadder.  

Alle har mistet sumpskildpadder, i foråret

Guløret terrapin har lige akkurart overlevet, vinterdvalen, i voldgraven ved Nyborg Slot. Sådan begynder mange sumpskildpadder foråret, hvis de ikke er døde gennem vinteren. Lad være med at sætte sumpskildpadder ud i naturen.

Foråret 2017 har krævet mange sumpskildpadders liv.

Foråret har trukket ud, det har sumpskildpadder der har lagt i dvale, ikke gavn af. De skal hurtigst muligt efter endt dvaleperiode, op og i gang, med, at forbedre deres immunforsvar, ved at tage føde til sig og have et boost solskin.

Man har fundet ud af, ved undersøgelser, at sumpskildpadder reagerer på lys og temperatur stigning, de vil begynde at bevæge sig. 
Sumpskildpadder ligger og venter på de første tegn på forår.

Det er netop ændringer i lys og temperatur, der giver de sumpskildpadder, der lever i Danmark problemer, om vinteren. Vores vinter vejr, er meget ustabilt. Sumpskildpadder begynder først at tage føde til sig når vandets temperatur er over ti grader. Temperatur og lyset ændrer sig, især efter jul, begynder "foråret" måske 4-6 gange. Men, vandets temperatur, når aldrig så langt op, at den vågne sumpskildpadde begynder at tage føde til sig. Kulden vælter ind over dammen igen igen, og sumpskildpadden skal igen gå i dvale, uden føde! Det er ikke sundt for skildpaddens immunforsvar!

Vinterdvale

Sumpskildpadder kommer frem, efter dvale

Foto: Årets første sol. Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans) han. Fotograf Michael Braae-Cortsen.

Tidligt på foråret, typisk i slutningen af marts måned, ser vi de første sumpskildpadder, der vågner op, efter deres dvaleperiode. Dagene er nu blevet længere og lysere, lyset trigger sumpskildpadden til, at vågne op af sin vinterdvale.

Dammens temperatur, er endnu på et lavere temperatur niveau, end den temperatur, der om efteråret sender sumpskildpadderne i dvale.

Sumpskildpadder er aktiv, ved en meget lavere temperatur, tidligt om foråret, end resten af året. Man ser eksempelvis terrapiner, i det nordlige USA og Canada, tidligt om foråret, her ser man sumpskildpadder, der svømmer under isen og mellem grødisen, de ser ud til at have det udmærket.

Du kan begynde at fodre dine sumpskildpadder, men kun lidt, når vandets temperatur, når ca. 10 grader. Vores sumpskildpaddefoder, er velegnet til at få skildpadden i gang.

Det er også nu du kan gøre din dam forårsklar.

Sådan vedligeholder du din havedam Linker til Bolius.dk

Sumpskildpadder der ligger i dvale indendørs.
Har du sumpskildpadder, der ligge i dvale i indendørs, eventuelt i kælderen eller måske i et køleskab, så vil de fleste sætte deres sumpskildpadder ud, i havedammen, når vandet er ca. 15 grader. 

Tidlig forår - Dvalesyge blandt sumpskildpadder

Om foråret, kan der dukke sumpskildpadder op, som har fået det vi kalder ”dvalesyge”. Skildpaddens immunforsvar, er svækket.

Skildpaddens immunnforsvar kan være svækket på grund af stress, skildpadden har ikke været passet godt nok, og derfor ikke helt rask og i god nok kondition, inden skildpadden er gået i dvale. De sumpskildpadder vil tit bukke under, for den første infektion, de påfører sig, i det tidlige forår.

Når vandtemperaturen stiger, så vil parasitter også vågne, af deres dvale. De parasitter vil angribe, de svækkede sumpskildpadder. Dvalesyge viser sig ved, at skildpadden hænger sløvt i vandoverfladen eller op af en sten, dyret vil også typisk have hævede øjne og svamp og skimmel omkring hovedet.  

Her skal du henvende dig hos en krybdyrkyndig dyrlæge eller få din lokale dyrlæge til at kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge, der kan hjælpe med til, at stille den rigtige diagnose på skildpadden.  En dyrelæge vil tit kunne fortælle dig, at din sumpskildpadde også har lungebetændelse.
Det er vigtigt, at din skildpadden hurtigt får den rette behandling, hvis dyret skal overleve. For at skildpadden skal overleve, så vil din dyrelæge nok give din skildpadde både antibiotika og et svampemiddel. Det kan vi ikke selv klare, hjemme ved køkkenbordet.

Lungebetændelse er en af de mest almindelige skildpadde dræbere, for skildpadder i fangenskab (diagnosen lungebetændelse, kan kun stilles af en dyrlæge). Lungebetændelse kan vise sig på mange måder. Trækker skildpadden vejret med åben mund, hiver dyret efter vejret, har skildpadden næseflod, slim ved næbet, hoster og eventuelt svømmer skævt. Så har dyret sikkert fået sig en lungebetændelse. 

Desværre kan man ikke altid se, om dyret har en lungebetændelse.

Hvad så, når skildpadden, er taget ind?
Når du så har været rundt omkring dyrlægen, så kan du straks begynde med, at give skildpadden den optimale pasning.

Er dammens vandtemperatur ikke nået op på ca.15 grader, så skal sumpskildpadden holdes inde, indtil foråret kommer og du kan sætte dyret ud igen, i havdammen.
Akvarum indretning 

 • Dvalesyg guløret terrapin. Der er fyldt med svamp og skimmel, omkring dyrets øjne.

 • Svækket guløret terrapin, vågnet op efter dvalen. Fotograf Dennis.

Svømmer skildpadden rundt i januar - marts måned

Terrapiner er dukket op, i utide.

Ser du din sumpskildpadde, svømme rundt, i havedammen, på denne tid. Så vil vi tage skildpadden ind, resten af vinteren.

Tag ikke skildpadden direkte ind, i 20 grader varmt vand. Start skildpaddens opvarming, med 10 grader varmt vand, hæv vandets temperatur, over et par dage, til vandet er 20-22 grader varmt. Husk, skildpadden skal også have en solplads, med 30-35 grader, under varmepæren. Sumpskildpadden skal også have en UVB pære op.

Hvilken UVB- og varmepære skal jeg vælge?

Indretning af akvarium

Skildpadden kan sættes ud igen, når dammens vandtemperatur er omkring 15 grader.

Ser du din sumpskildpadder under isen?

Hænger sumpskildpadden oppe under isen? Eller kan du se skildpadden, gennem isen, hvor dyret ligger nede på bunden, på lavt vand?

Hver vinter, når isen kommer, så ser vi sumpskildpadder der flyder op, og ligger under isen.

Det er ikke et godt tegn! Hvis sumpskildpadden hænger oppe, under isen. Det kan være tegn på, at skildpadden har dannet gasser, i dyrets tarmsystem. Tager du ikke den flydende sumpskildpadde ind, så vil skildpadden typisk dø. Vores erfaring er, at de skildpadder må tages ind og leve resten af vinteren inde, i et akvarium eller balje.

Tag ikke skildpadden direkte ind, i 20 grader varmt vand. Start skildpaddens opvarming, med 10 grader varmt vand, hæv vandets temperatur, over et par dage, til vandet er 20-22 grader varmt. Husk, skildpadden skal også have en solplads, med 30-35 grader, under varmepæren. Sumpskildpadden skal også have en UVB pære op.

Hvilken UVB- og varmepære skal jeg vælge?

Åben forsigtigt en våge, i isen og saml skildpadden ind. 

Indretning af akvarium

Ligger sumpskildpadden derimod på bunden (dyret flyder ikke!), så ligger skildpadden sikker trygt og godt i dvale. Lad skildpadden ligge.

Dukker din sumpskildpadde op, til overfladen, efter jul, tag skildpadden ind.

Ser du dine sumpskildpadder i november måned?

Vandlevende skildpadder og sne, er ikke den rette coktail.

Vores danske klima, er ikke idéel for de vandlevende skildpadder. Temperaturen i Danmark, er simpelhen for varm og ustabil. 

Det er ikke kulden der slår vores sumpskildpadder ihjel. Det er dét at temperaturen svinger, der giver sumpskildpadder problemer. Så længe der er frost, vil skildpadderne blive på bunden af dammen. Kommer der pludselig meget solskin og temperaturen stiger, så dukker mange skildpadder op i utide. Nogle dage senere, kan temperaturen falde igen. Hvor mange gange en sumpskildpadde kan vækkes fra sin dvale tilstand og gå tilbage i dvale igen, gennem en vinter, det ved vi ikke?

Noget andet er, stiger temperaturen, så giver det også energi til svampe, bakterier og andre kedelige organismer der får bedre livsbetingelser. De kan også være med til at slå din skildpadde ihjel, gennem en lang vinter.

I november måned, er vores sumpskildpadder gået i dvale og har lagt sig på bunden af vores havedam. Men, vi har pludselig fået to cifret varmegrader, med solskin og vi ser alle steder, at sumpskildpadder dukker op til overfladen, hvor de lægger sig op på land og soler sig.

Hvad skal man gøre ved de skildpadder? Vores råd, herfra Sumpskildpadder, er, at lade skildpadderne være. De lægger sig forhåbentlig ned på bunden af havedammen igen, når kulden igen kommer.

Skulle en enkelt skildpadde, blive ved med at padle rundt, selv om vejret skifter til kulde igen, så tag skildpadden ind. Hvis du vil være sikker på at skildpadden overlever vinteren.

Start en balje eller et akvarium op. Kan skildpadden sættes i dvale under kontrollerede forhold, er det måske en god ide? Men, ikke altid så let. Vinterdvale

Husk, at give dine sumpskildpadder en vandtemperatur, på 20-22 grader og byg et land op, med både en UVB- og varmepære. Indretning af akvarium

Du kan ikke give dine skildpadder kold vand (12-15 grader), at svømme rundt i og en varmeplads med 30-35 grader. Det risikerer at give dine skildpadder luftvejsproblemer

Er din havedam vinterklar?

Vinterteknik, der hjælper dine skildpadder til at overleve vinteren.

Vinter forberedelse

Løvnet

Inden vinter

De fleste flydende planter, som vandhyacint og Muslingeblomst (Pistia stratiotes), det er en god ide, at tage planterne ind og lade dem overvintre i et akvarium eller en balje. Sørg for at planterne, har godt med lys, vinteren igennem.

Du kan forbedre dine skildpadders overlevelseschance, i havedammen.

Når have sæsonen er ved, at være slut, så er der nogle ting vi kan gøre for, at forbedre sine skildpadders overlevelse chancer, under vinterhi. Det er ikke helt let, at forholde sig til, i de her dage, hvor temperaturen, er over 20 grader.
Men, efteråret er tiden, hvor grundlaget for forårets og sommerens algevækst problemer begynder.

Træer og buske er begyndt at tabe deres blade. Du kan holde blade væk fra din dam ved, at benytte et løvnet. Hæng nettet ud over dammen. Det vil kunne fange de fleste blade. Ellers må du i gang med at rense dammen for de nedfalden blade og andet slam.

Nedbrydningsprocessen af plantemateriale kræver meget ilt. I værste fald bruges alt ilten og dammen fyldes med giftige gasser i stedet for, så dine skildpadder ikke overlever den kommende vinter.

Forøg, dine sumpskildpadders overlevelseschancer, sørg for en god ilttilførelse, til vandet. Det er især Guløret terrapiner (Trachemys scripta sp.), Cooters (Pseudemys sp.), Falske landkortskildpadder (Graptemys pesudogeographica sp.), og Moskusskildpadder (Sternotherus sp.), der har gavn af, at dammen bliver godt ventileret, gennem vinteren.

Her får du meget mere viden, om vinterteknik og vinterforberedelse, der kan sikre, at dine sumpskildpadder overlever vinterdvalen.

Fodring og vandskift

Når vandets temperatur når ned på 12 grader, så stopper du med at fodre dine skildpadder. Skildpadderne skal have tømt en del, af deres tarm, inden de går i hi.

Når dam og filter er renset, så kan du med fordel skifte op til 30% vand, inden vinter. Det sikrer god vandkvalitet og giver dine skildpadder de bedste betingelser for vinteren.


Rengøring af bunddræn

Sørg for at dit bunddræn er spulet og gjort rent for slam. I slammet lever der parasitter og ved at fjerne parasitterne, så reduceres risikoen for et parasit angreb, i løbet af foråret. Vi ser mange skildpadder, der er døde af blandt andet svampangreb. 

 

 • Rengøring af havedammen

  Inden frosten sætter ind, er det vigtigt at havedammen er gjort ren, slam og blade fjernet. Efteråret med sit løvfald, det giver mange nedfalds blade og meget slam, i dammen. Hvilket forringer vandkvaliteten efterhånden som det nedbrydes. De gasser der derved opstår, de er med til at slå dine skildpadder ihjel. Slam og blade fjernest lettest ved hjælp af et løvnet eller en vand-støvsuger.

 • Rengøring af Pumpen

  Det er meget vigtigt at havedammens filter, bliver gjort rent, inden vinter.
  Det er en fordel at filteret kører året rundt. Du skal være opmærksom på at filteret er frostsikret.
  Hold din pumpe ren, forlænger pumpens levetid, samtidig mindsker det også pumpens strømforbrug.
  Filterpump, set hos KoiGarden.dk

 • Iltning af vandet

  Sørg for en god gennemluftning og eller vandbevægelse, af din dam. En kraftig luftpumpe, med luftsten monteret (se foto), der holder en isfri, våge åben, gennem hele vinteren. En åbning i isen, forbedre iltningen af vandet, og forbedre sumpskildpaddernes overlevelseschancer. En god gennemluftning af vandet på bunden, forbedre sumpskildpaddens mulighed for at optage ilt, fra vandet. Det er tit på bunden dine sumpskildpadder lægger sig og går i hi. Terrapiner optager ilt gennem deres kloak. Gennemluftningen er samtidig med til at presse de dårlige gasser ud, af vandet. Gasser der opstår på grund af rådne planterester.

 • Vintersikring -Hold en våge åben i isen

  Når frosten kommer, er det vigtigt at holde en våge åben i isen.
  Benytter du ikke en luftpumpe, kan du i stedet for benytte en termosikring, sammen med en god vandgennemstrømning, der sikrer en god iltning af vandet. Sørg for at vandet, på bunden også mærker vandgennemstrømningen. Her ligger skildpadderne typisk i hi. Vågen sikrer at de dårlige gasser presses ud af vandet og dermed formindskes risikoen for at skildpadderne forgiftes. Isfri sikring af havedammen kan klares med en isfri hætte eller ved brug af et varmelegeme.
  Billede. Isfri termosikring. Set hos KoiGarden.dk

En kraftig luftpumpe, der holder en isfri våge åben, gennem hele vinteren. En åbning i isen, forbedre iltningen af vandet, og forbedre sumpskildpaddernes overlevelseschancer. En god gennemluftning eller vandgennemstrømning, forbedre sumpskildpaddens mulighed for at optager ilt, fra vandet. Det er samtidig med til at presse de dårlige gasser ud, af vandet, gasser der blandt andet opstår, når planterester rådner. Terrapiner optager ilt gennem deres kloak.