Indfangning af skildpadder, med flydefælde

Her er der fanget en guløret terrapin, i flydefælden.

Sumpskildpadder der bliver sat ud i den danske natur er et stort problem. De spiser frøer, salamandere, haletudser, ællinger og æg m.m.
 
Det er vigtigt at få fjernet de skildpadder der er udsat i naturen. Det er dog ikke noget alle bare kan gøre.
For det første, kræver det tilladelse fra søens ejer, ofte er ejeren den pågældende kommune.
For det andet, skal man være godkendt til at modtage terrapiner. Den tilladelse har Sumpskildpadder fra Miljøstyrelsen.
 
Vi har pt. et forsøg med indfangning af skildpadder i gang. Indfangningen sker ved hjælp af en flydefælde, som sikre at skildpadderne ikke kan komme til skade eller drukne. Fælden tjekkes dagligt.
De indfangne skildpadder bliver målt, vejet og fotograferet.
 
På billedet tjekkes fælden. Der er gået en stor hun terrapin i. Hun vejer 2,1kg og har en skjoldlængde på 22cm.
 
 
 
Vi modtager alle skildpaddearter også de forbudte terrapiner.
 
Sumpskildpadder
For hjælp!
Tlf.:22348298
Mail.:kontakt@Sumpskildpadder.dk
Hverdag kl.11-17