Stress ved flytning/skifte akvarium mv.

Ikke så sært, hvis skildpadden bliver stresset!

Denne side er opdateret d.4. juni 2019

Stress, er ikke ualmindelig blandt sumpskildpadder. Stress der påvirker sumpskildpadden, er undervurderet, som en årsag til dårligt helbred.

Der kan være mange grunde til, skildpadden bliver stresset.

Vi ser det jævnlig, når sumpskildpadder flyttes til et nyt hjem eller bare skifter anlæg, det vil stresse en skildpadde, nogle dyr mindre, andre dyr stresses mere af situationen.

Symptomer på stress kan give sig udslag i, at skildpadden ikke vil spise, ikke kan synke/dykke og ligger måske også skævt i vandoverfladen. De nævnte stres symptomer vil normalt fortage sig indenfor 8-14 dage. Hvorefter skildpadden vil være frisk igen.

Husk, når du køber en skildpadde af en ukendt ejer, så er over 60 % af de skildpadder syge! Derfor kan stress være en alvorlig sag og tippe skildpadden ud over kanten og i værste fald, kan skildpadden dø af at blive flyttet, hvilket sker oftere end man skulle tro!

Nu skal du ikke selv få stress og gå i panik over at din skildpadde ikke spiser. Raske sumpskildpadder kan udmærket leve en måned uden foder. 

Har skildpadden fortsat problemer efter 2 uger, så skal I kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge. Dyrlægen kan tjekke skildpadden, om der er andet galt med skildpadden?

Ændrer du akvariets indretning hele tiden?

Guløret terrapin ligger og flyder skævt i vandoverfalden.

Stress der opstår af andre grunde end flytning.

For at hjælpe skildpadden, skal du tænke over, hvad er der sket af nyt omkring skildpadden?

Er skildpadden blevet flyttet eller har du givet skildpadden et nyt anlæg? Skildpadden ved jo ikke at du måske forsøger at forbedre dens liv.

Er akvariet blevet flyttet hen til et sted, hvor der nu er mere uro? Kommer der nu mange mennesker forbi anlæget, hele tiden, det vil stresse skildpadden.

Er du én af dem der så interesseret i akvarium indretning, at du har hænderne nede i akvariet hele tiden og ændre på dekorationen eller tilføre ny dekoration. Det vil også stresse din skildpadde. Har man lige fået sine dyr hjem, vil man helt være lidt mere omkring akvariet, det vil give lidt mere uro omkring dyrene. 

Er du begyndt at tage skildpadde mere op? Sumpskildpadder er ikke kæledyr. Sumpskildpadder "gider" normalt ikke at blive taget op, hvor man sidder med skildpadden og nusser dyret. Skildpadden vil normalt forsøge at kravle væk, bide og hvæse af dig. Det stresser skildpadden.

Stress af andre dyr og mennesker

Skildpadden virker måske ikke stresset lige nu? Sikre dit anlæg, så dyr ikke kan trænge ind. Der er også en salmonella risiko!

Er det andre dyr, der påvirker skildpadden? Nye beboer kan stresse, bare ved at blive sat ned i anlæget. Territoriet skal nu deles! Hvilken dynamik ændres, kommer der slagsmål, dominans, parrings aktivitet? Ændringer kan påvirker skildpadder, så de får stress.

Er der kommet nye dyr eller mennesker i hjemmet? Har I fået kat, hund? Katten vil måske op til skildpadden, så snart I vender ryggen til? Hunden løber måske frem og tilbage foran akvariet? Er der kommet nye børn og besøgende i hjemmet, der måske prikker på akvariet, der løbes og bevæges mere rundt om akvariet end normalt?

Skildpadder kan også mærke vibration og rystelser i gulvet, især trægulve kan vippe et akvarium ret meget!

Stress er undervurderet hos sumpskildpadder

Odder æder en sumpskildpadde fotograf Dan Kaiser.

Bliver dammen besøgt af nye dyr? Besøges jeres havedam af katte, hunde, forskellige rovdyr som mink, mår, odder, mårhund og vaskebjørn. Fiskehejre kan også snuppe mindre sumpskildpadder! Ja, det er rigtig nok! De nævnte dyr, er alle i Danmark og de kan og vil forsøge at fange skildpadder. 

Er der sket ændringer i anlæget? Skildpaddens ejer, roder måske rundt med dekorationen, i tide og utide, det vil også stresse sumpskildpadder.

Er noget i anlæget brudt samment? En termostat eller pære er måske gået i stykker? Sumpskildpaddens vand og solplads er måske blevet for koldt Husk at tjekke skildpaddens anlæg.

Køb friske UVB og varmepærer, på vores SkildpaddeShop

Stress påvirker skildpaddens immunforsvar

Hejre snupper en snapskildpadde. Det tog 15 minutter for hejren at få slugt skildpadden!
Foto af Joseph R. Godreau. Michigan, USA. Fotoserie lagt op på vores Facebook d. 9. jan 2019

Stress kan påvirker skildpaddens kondition og immunforsvaret kan svækkes. Er skildpadden blevet svækket, kan skildpadden blive modtagelig for infektion. Du ser måske at skildpaddens øjne er lidt hævet, skildpadden snøfter måske og trækker vejret anderledes? Så skal du kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge. Problemer med øjne og luftveje.

Efter en flytning, opdager du at sumpskildpadden, ligger og flyder eller skævt i vandoverfladen. 

Se tiden lidt an et par uger. Fortsætter problemet ud over de 14 dage, kan du tage skildpadden med til dyrlægen

Sumpskildpadder der er stresset, de vil tit gerne forsvarer sig lidt mere aggressivt og måske også bide mere end normalt, når de håndteres. Stressede Moskusskildpadder vil både bide og afgiver en kraftig musk lugt, fra kirtler, der sidder, under skjoldet, bag til. Kinesiske trekølsskildpadder afgiver også en musklugt, når de stresses.

Har stressen udviklet sig og skildpadden nu har fået en øjen eller luftvejs infektion, skildpadden er måske holdt op med at spise. Sumpskildpadden vil nu typisk ligge stille hen, enten oppe på land eller på bunden, i et roligt hjørne i akvariet eller havedam. 

Hvad kan man gøre, i akvariet, hæv vandets temperatur til 24-25 grader, i en 8-14 dage. Sørg for at skildpadden får en ny og frisk UVB pære. Hvorfor er UVB-lys så godt og uundværlig for skildpadder?  

Giv skildpadden det bedste og rigtige foder. Sørg for at skildpadden får ro, lad være med at rode rundt i akvariet. Reagerer skildpadden ikke, på de ændringer og forbedringer i æøbet af 8-14 dage, så skal du kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge

Stress hos sumpskildpadder, er undervurderet. Tænk dig lidt om, inden du tager skildpadden op eller flytter rundt i dyrets anlæg. Er det nødvendigt?

Minimer stress ved transport af skildpadden

Sumpskildpadder: Når vi transporterer en sumpskildpadde el. landskildpadde så skal vi sikre os, at skildpadden ikke kan forvilde sig ud i naturen. Sumpskildpadder benytter altid plastikkasser, med låg og snaplukker, til transport af skildpadder. 
Godkendt af Miljøstyrelsen Vi skal sikre os, at skildpadder ikke forsvinder ud i naturen.

Du kan også benytte en god papkasse. Både i en plastikasse, med snaplåg og den viste kasse, kommer der rigeligt med luft ind i, uden du behøver at borer huller i låget. Kommer der huller i låget, vil der komme lys ned til skildpadden, dyret vil blive urolig under transporten og bruge alt for meget energi på, at komme ud af boksen. Er der mørkt omkring skildpadden, så falder skildpadden normalt hurtigt til ro og du minimerer dyrete stress.

Læg gerne nogle aviser, ned i bunden, skildpadden vil tit tømme sig under transporten.

Tager transporten kun nogle få timer, så behøver sumpskildpadden ikke vand.

Er de få ting overholdt, så vil sumpskildpadden normalt komme hel og flot frem. 

Landskildpadder: Landskildpadder skal transporteres tørt og helst mørkt, så vil dyret falde til ro, under transporten.

God tur

Sumpskildpadder