Moskusskildpadder kan leve året rundt i havedam

Moskusskildpadde på træstamme. Det er en helt naturlig situation, at se moskus. her i sit naturlige habitat.

Men, skal det blive en succes, så skal du tage nogle hensyn, til dine moskusskildpadder og gøre nogle tiltag i din dam, inden du sætter dyrene løs i dammen.

Herfra Sumpskildpadder anbefaler vi at du holder kinesiske trekølsskildpadder på samme måde som moskusskildpadder. 

Vi har set mange druknede kinesiske trekølsskildpadder!

Alle moskusskildpaddearter kan udmærket leve, ude i din havedam. Men, du vil bare ikke se dine moskus så meget som de svømmende skildpaddearter. Eftersom moskusskildpadder lever det meste af deres liv under vandet, på bunden og langs kanterne, i dammen.

Du skal også tage nogle hensyn til moskusskildpadder, vedrørende dammens opbygning. Er dammen tætnet med bassinfolie eller er det en færdig støbt plastic dam, der umiddelbart kan være livsfarligt for en moskusskildpadde. Fordi bassinfolien er glat, og plasticdammens sider, tit er ret stejle. Eftersom en moskusskildpadde helst kravler rundt og svømmer ikke ret meget. Så vil det være svært for en moskusskildpadde, at få fat og komme op til overfladen og få luft. Er der ro i dammen, så klarer moskusskildpadden måske forhindringen, med de glatte sider. Men bliver en moskusskildpadde stresset eller måske endda jaget, så er det en helt anden sag, for skildpadden at komme op til overfladen og potentiel livsfarlig for skildpadden.

Om foråret, hvor en sumpskildpadde vågner op, af sin dvale. På denne tid, er sumpskildpadden svagest og mangler kræfter og energi og skildpadden kan derfor have svært ved at overkomme selv mindre forhindringer, på vej, op til vandoverfladen.

En moskus. har det med, at tabe sit luft, hvis dyret stresses, bliver bange. Taber en moskus. først sit luft, så bliver dyret lige så tung som en sten og det siger sig selv at skildpadden så ikke længere kan svømme og kun vil kunne kravle op til overfladen, hvis der ellers er noget skildpadden kan gribe fast i, med sine klør. Det giver bassinfolie og en bassinvæg i plastic ikke dyret nogen mulighed for! 

Du skal derfor sørge for, at moskusskildpadden kan kravle, fra bunden og op til overfladen og få luft. Læg en træstamme, trærødder, en bane eller to med grusbelagt folie (se foto), ned i dammen, så moskusskildpadden kan få fat og selv komme sikkert op til overfladen.

Sikker dam, sørg for at dammen er hegnet sikkert ind, så din skildpadde ikke kan komme ud i naturen. Mere om sikker indhegning af en havedam

Adopter moskusskildpadder, hos Sumpskildpadder


 Moskusskildpadder kan sulte, sammen med andre sumpskildpadder!

Har du moskusskildpadder sammen med sumpskildpadder der svømmer i vandoverfladen, cooter, terrapiner og andre arter. Så skal du være opmærksom på om dine moskusskildpadder får foder nok. Moskusskildpadder har svært ved selv at finde det foder dyrene har behov for, i de fleste havedamme. De fleste havedamme, er slet ikke store nok til, at kunne producerer foder nok, gennem hele sæsonen, til selv en mindre flok sumpskildpadder. Derfor skal man fodre sine skildpadder løbende.

Er man nervøs for om ens skildpadder får foder nok, så vej dine skildpadder i begyndelsen af sæsonen og løbende gennem sommeren. Taber dyrene sig, så skal du give dine skildpadder lidt mere foder.

Giver du dine vandlevende skildpadder flydende foderpiller, så vil moskusskildpadderne have svært ved, at få fat på fodret, inden de svømmende arter har spist det hele. Går det sådan dag efter dag, så vil dine moskusskildpadder hurtigt begynde at tabe i vægt! Hvad kan man gøre? Du skal allerførst være klar over at moskusskildpadder er aften- og nataktive, imens de svømmende arter er mest aktive i dagtimerne. Derfor vil det være en god ide, at fodre dine moskusskildpadder om aftene. Giv dine moskus. foder der synker, fisk fra ferskvand, regnorm, snegle og andet foder der synker. Ja, det vil nok give dig lidt mere arbejde, at holde mosskusskildpadder sammen med de svømmende skildpadde-arte, i en havedam.

Produkter til din havedam, kan skaffes hos www.KoiGarden.dk

Moskus. kan med andre arter

Alm . moskusskildpadde hun, bidt i stykker, bag til. Fotograf Kirsti Mygdam Testroote

Moskusskildpadder kan normalt godt leve sammen med terrapiner, cooter, falske landkortskildpadder (Mississippi).

Moskusskildpadder kravler rundt på bunden og de andre arter, svømmer mest i overfladen og er på land. Vi ved af erfaring, fra akvarier, at de svømmende arter kan forstyrre moskusskildpadderne, når de svømmer frem og tilbage hen over dem. Derfor giv dine moskusskildpadder nogle huler, eventuelt keramik-potter eller trærødder dyrene kan gemme sig i og under.

Moskusskildpadden kan sulte! Når moskusskildpadder lever sammen med andre sumpskildpadde-arter, der svømmer i vandoverfladen. De overflade-svømmende skildpadder, er gode til at tage fodret, inden det lander nede på bunden hos moskusskildpadden.

Aggressive moskusskildpadder. Hvilke problemer kan der være mellem moskusskildpadder og andre skildpadde-arter.

Moskus. og de kinesiske trekølsskildpadder ligner hinanden en hel del og de vil derfor både kunne give hinanden kærlighed og ballade.

Moskusskildpadder kan normalt godt leve sammen med terrapiner, cooter, falske landkortskildpadder og kinesiske trekølsskildpadder i en havedam.

Moskusskildpadder kravler rundt på bunden og de andre arter, svømmer mest i overfladen og er på land. Man vil dog kunne observerer, at de svømmende arter, måske vil forstyrre moskusskildpadderne, når de svømmer frem og tilbage hen over dem. Derfor giv dine moskusskildpadder nogle huler eller trærødder dyrene kan gemme sig i og under. 

Har du flere moskusskildpadde hanner sammen, i dammen, så vil det næsten helt sikkert give problemer mellem dyrene. De to hanner vil slås. En moskusskildpadde han, kan også være alt for ivrig efter at vil parre sig med en hun. Hun kan derfor lide overlast (se billedet). Det større havedam dine skildpadder har, det større chance er der for, at dyrene kan komme væk fra hinanden.

Når alt kommer til alt, så kan de fleste problemer, med de aggressive dyr, føres tilbage til, at skildpadden er stresset og har for lidt plads! Selv om dine skildpadder har 1000 -10,000 liter vand, så er det kun en "vandpyt" for skildpadderne. I naturen, kan skildpadder normalt fjerne sig flere hundrede meter, fra hinanden, hvis de har bøvl med hinanden.

Det er svært at holde øje med om alle moskusskildpadderne har det godt! Det er lettere i en terrassedam, med lav vandstand.

Læs mere: Aggressive sumpskildpadder

Moskus der overvintre i og ved havedammen

Kan moskusskildpadder leve ude i havedammen om vinteren?

Du skal glemme alt om det, hvis du kun har en af de færdig støbte damme, et badekar, en stor keramik krukke eller en tønde (ja, de spørgsmål får vi). 

Hold skildpadder i din dam, om vinteren. læs på andre sider:

Moskusskildpadder går i vinterdvale, det kan ske både i dammen og oppe på land. I skildpaddens oprindelsesland Nordamerika, der vil moskusskildpadden typisk finde allerede forladt hule, tæt ved vandhullet. Her vil skildpadden kravle ned og overvintre, gerne sammen med andre moskusskildpadder. I sådanne huler, er der fundet op til 400 moskusskildpadder, der lå i dvale sammen. 

Du kan oprette et sted, ved siden af dammen, hvor mskusskildpadden kan gå i dvale. Opret en mindre kompostbunke, som du vil gøre til et pindsvin. Sørg for, at der er jord, eventult blandet sammen med lidt muldjord i, neden under komposten, som skildpadden let kan grave i. Hvis moskusskildpadden vil på land og gå i dvale, så skal skildpadden nok finde området. 

Vi vil grave et par spadestik ned, og enten benyt ren muldjord, hentet i byggemarkedet eller på planteskolen eller blande godt med muldjord sammen, med jorden. Så er det dejligt løs, for skildpadden at grave sig ned i. Læg så en god lag blade, grene og andet planteaffald løst over, så vil der være lunt og godt, for skildpadden. I stedet for haveaffald, kan du benytte en isoleringsmåtte, hvor jorden nedenunder, er forberedt på samme måde.

Vi ser jævnlig, i sommerhavåret, at vores moskusskildpadder graver sig ned, i en de baljer, vi har stående, med muldjord i. Heri kan skildpadderne tage en timeout, og ligge en uge fjorten dage, inden de kommer frem igen. 

I jord og muldjord, kan den nedgravede moskusskildpadde stadigvæk trække luft. Hvorimod det er umuligt, for skildpadden, at trække luft, nedgravet i en sandkasse.

Du skal være klar over, lader du dine moskusskildpadder og andre sumpskildpadder overvintre ude, Så er der altid chance for, at nogle af dyrene dør. Var vores klima, i Danmark optimal, for sumpskildpadder, så ville der allerede leve ynglende sumpskildpadder, i den danske natur.

Moskusskildpadder kan også gå i vinterdvale, på bunden, af din havedam. Her er det vigtigste, at vanden bliver gennemluftet. Det er mere vigtigt en dammen, er dyb. 

Læs mere om, hvordan du forbedre dine moskusskildpadders overlevelseschance, gennem vinterdvalen. Vinterteknik

Terrassedam

Moskusskildpadder kan med fordel holdes i en terrassedam. Her vil vandstanden normalt ikke være særlig dyb. I det lave vand, kan du let se og følge med i dine moskusskildpadders liv.

Sørg for, at din skildpadde møder en kant, når dyret forsøger, for den vil forsøge, at klatre ud af sin dam. Se billederne nedenfor: Flugtsikker dam!


 

Flugtsikker dam!

Du skal sikre, at dine moskusskildpadder ikke kan komme ud i den danske natur! Det er ulovligt, at lukke moskusskildpadder ud i naturen.

Du skal være særlig opmærksom på, at dit hegn, er fint nok, så moskusskildpadden ikke kan mase sig ud eller under hegnet. Moskusskildpadder er især dygtige til at klatre op af et træstakit, en havemur og andre næsten glatte overflader.

Derfor er det meget vigtigt, at du ikke bare er nonchalant og tror, at du har styr på dine moskusskildpadder. Det er helt nødvendigt, at du holder dig til de mere erfarne moskusskildpadde-ejers viden. Vi ved, af erfaring, at moskusskildpadder, kan kravle over næsten alt! Sørg for at dine moskusskildpadder møder en kant, når dyrene forsøger, at klatre over et hegn, enten det er et stakit eller en muret væg.

Moskusskildpadder lægger æg

Her stikker der et moskusskildpadde æg op af mulden.

Sørg for at dine moskusskildpadder har et sted, hvor de kan grave deres æg ned. Et bed med jord er heldt tilstrækkelig, for skildpadderne (havskildpadder graver deres æg ned i en sandstrand).

Du kan bare lade æggene være, de vil med næsten 99,9% sikkerhed ikke blive klække udendørs.

Produkter til din havedam, kan skaffes hos www.KoiGarden.dk

Skildpadder i haven

Badekar dam fungerer ikke til skildpadder, at overvintre i! Tag dine moskus. ind vinteren over.

Læs meget mere: Skildpadder i haven

 • Hvornår kan skildpadder sættes ud?
 • Byg en havedam
 • Hold dammen fri for alger, uden kemi
 • UVC filtrering. Hold dammen fri for alger.
 • Havedam og terrassedam til skildpadder
 • Planter til din skildpadde dam. Find selv planterne, ude i naturen.
 • Ny side: Flugtsikkert havedam Vigtigt, din skildpadde må ikke slippe ud i naturen.
 • Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring
 • Dammens dybde og materiale. Gør det rigtigt, så dine dyr kan klare sig udendørs.
 • Andre forhold, æglægning
 • Vinterteknik Hvordan kan jeg holde skildpadder om vinteren?
 • Dammens fisk og skildpadder

Produkter til din havedam, kan skaffes hos www.KoiGarden.dk