Hvordan holder jeg bedst min skildpadde inde?

Dammen er hegnet ind, med akrylglas hele vejen rundt. Højden er ca. 35 cm.

Hvordan holder vi vores skildpadder inde, i dammen.

Her fortæller vi om, hvordan vi kan holde sumpskildpadder sikkert, i vores havedam og vi viser forskellige gode indhegninger og hvilke der ikke fungerer

Skildpadder må ikke slippe ud i naturen. Det er ulovligt!

Hvilke ulykker gør en sumpskildpadde i naturen? Læs mere her

Sikre din havedam mod flugt!

Eksempel på en sikker indhegning, af dine skildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen. Samtidig er der lagt sten, i bunden af hegnet, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

Selv om du er ejer af din sø eller dam, så skal vandområdet hegnes behørigt ind, hvis du vil sætte skildpadder i. Sumpskildpadder er en invasiv/udsat art i Danmarks natur. 

Det er ulovligt, at sætte skildpadder ud i sin dam, hvis dyrene kan vandre videre ud i naturen, uanset om du er ejeren af vandhullet. Skildpadder vil vandre væk fra dammen, det sker især når hunner vil lægge deres æg.

Der kan ikke adopteres skildpadder hos Sumpskildpadder, hvis ikke din dam er hegnet sikkert ind.

Når du sætter dine sumpskildpadder ud i havedammen, så er det vigtigt at huske, skildpadder er de rene udbryderkonger.

Derfor er det meget vigtigt, at du ikke bare er nonchalant og tror, at du har styr på dine sumpskildpadder. Det er helt nødvendigt, at du holder dig til de mere erfarne sumpskildpadde-ejers viden. Vi ved, af erfaring, at sumpskildpadder kan kravle over næsten alt! Sørg for at dine sumpskildpadder møder en kant, når dyrene forsøger, at klatre over et hegn, enten det er et stakit eller en muret væg (se foto).

Vigtigt ved indhegning!

Sådan et "hundehegn", stopper ikke din sumpskildpadde.

Et almindelig, lavt og "grønt" havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder let klatre over! 

Her kan du bukke toppen af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, den vej.

Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan dine skildpadder også kravle over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, der er bukket eller lagt ned og rager ud over dyrene, når de forsøger, at kravle op.

Benytter du metalhegn, så er det en god ide, at male eller sprøjtemale trådhegnet sort. Så falder trådnette helt ind i omgivelserne og bliver næsten helt usynlig, for øjet.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen (se foto eksempler), det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Som du kan se på det øverste foto, så er der lagt sten og fliser, op imod hegnet. Der kommer dyrene heller ikke under. Du kan også grave hegnet lidt ned i jorden, så kommer skildpadderne ikke ud den vej.


Gode løsninger!

Et hegn, kan også afsluttes på toppen, med et bræt, der ligger ned, brættet rager ud over, ind imod dammen, det holder også dine skildpadder inde i dammen.

Du kan også benytte lodrette metal stolper, eternit plader/fibercement plader, akryl plader, vandfast krydsfiner eller glaserede fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert.

Se nedenfor billeder, hvordan du kan sikre din dam, mod flugt.

Klik på billederne. 

 • Akrylplader er en sikker løsning.

 • Afrunding på toppen, kommer skildpadden ikke over.

 • Bræt på tværs, kan skildpadden ikke kravle over.

 • Sikker indhegning med armeringsjern, volieretråd og kampesten.

 • Fliser der hænger ud over dammen, holder sumpskildpadden inde.

Dårlige løsninger!

Billederne nedenfor, viser usikre løsninger til, at holde dine skildpadder inde. De kan fungerer, hvis der på toppen lægges brædder, fliser eller andet der stikker ud over, ind imod dammen. Som skildpadden vil ramme imod, hvis den når helt op til kanten.

Du skal huske på at skildpadden har 24 timer, i døgnet til, at komme ud og over.

 • En muresten væg, kan skildpadder klatre over. Selv en pudset murestensvæg, har vi set sumpskildpadder 50 cm. op af!
 • Uanset hvor højt et stakit/hegn er, vil skildpadder klatre over!
 • Stenmur bygget op af chaussesten, brosten kan skildpadden klatre over! 

Klik på billederne.

 • Lav murestensvæg. Usikker!

 • Et højt hegn. Ikke sikkert!

 • Chaussesten, brosten. Ikke sikkert!

 • Det er bare for let.

 • Det er svært, at holde skildpadder inde!

Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring

Tværsnit af en havedam, hvor hegnet er fjernet. I stedet for, er der gravet en "skjult" grøft, så dyrene ikke kan komme ud, af havedammens område. Men, dyrene kan stadigvæk komme tilbage fra grøften, til dammen.

 1. Græsplæne.
 2. Glat væg, hvor dyrene ikke kan få fat. Skildpadder er meget dygtige klatrer.
 3. Grøft. Dyrene bliver stoppet, men ikke fanget.
 4. Dyrene kan kravle tilbage, i dammen.
 5. Vandfald, udstrømmer.
 6. Sumpet område.
 7. lavvandet område. Her placeres pumpen, til filtret.
 8. Undervandszone. Skal skildpadderne overvintre i dammen, så skal dybden være minimum 1,20-1,50 m. 
 9. Stamme, hvor skildpadderne kan ligge og sole sig.
 10. Plantehylder.
 11. Plantehylder.
 12. Strand, hvor skildpadderne kan lægge deres æg.

Snapskildpadde på flugt

Man skal tænke sig godt om, når skildpadder skal hegnes ind.

Hurtig eller midlertidig indhegning af din dam

Skildpadde barriere, flexrør

Flexrør, kan også være en ide. Flexrør fås i plast, flere farver og i metermål. Flexrør er rund og har en glat overflade, som skildpadden ikke kan kravle over. Diameter på røret bør vel være minimum ca. 110 mm., afhængig af dyrenes størrelser. Flexrør kan ligge som en slange, rundt om, det område der skal sikres. Det er let at gå hen over og hindrer ikke din eller hundens adgang til området.

Selvfølgelig kan flexrør ikke benyttes alle steder. Men, hvor terrænnet er jævnt og ikke er overgroet, så skulle det virke efter hensigten, at holde skildpadderne inde.

Vi har set, rørene blive brugt, som dyrevenlige foranstaltninger, ved vådområder i USA, hvor rørene vil holde skildpadderne fra, at kravle ud på vejen og blive dræbt.


 

Kontakt Sumpskildpadder tlf.:22348298  -  Mail.:Kontakt@Sumpskildpadder.dk