Flugtsikker dit skildpadde-anlæg

Sørg for god indhegning, af skildpadder

Dammen er hegnet ind, med akrylglas hele vejen rundt. Højden er ca. 35 cm.

Hvordan sikrer jeg mig, at mine skildpadder, ikke flygter ud i naturen?

På denne side, viser vi og giver dig idéer til, hvordan du kan holde både sump- og landskildpadder sikkert, inde, i dit anlæg og dyrene ikke slipper ud i naturen. Hvilket skildpadder ikke må. 

Det er sværer at holde skildpadder, inde i sin havedam og skildpaddeanlæg, end mange tror? Mange sumpskildpadder og landskildpadder, er dygtige til at klatre og grave. Hvilket man skal tage i betragtning, når dyrenes anlæg sikres.

Har du ingen erfaring, med skildpadder, i udendørs anlæg, så vil du blive overrasket over, hvad skildpadder kan kravle over og grave sig ud af. For mange er for nonchelan, med at sikre deres skildpadder godt nok. 

Vi kan ikke undestrege nok, skildpadder må ikke kunne slippe ud, i den danske natur. Hvorfor må skildpadder ikke komme ud i naturen? 

Er du i tvivl, om dine sumpskildpadder, er hegnet sikker nok inde. Så er du velkommen til, at kontakte os. Hverdage kl.11-17 tlf.: 22348298 - Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 

Sumpskildpadder må ikke kunne slippe ud i naturen. Det er ulovligt!

Hvilke ulykker gør en sumpskildpadde i naturen? Læs mere her

Meget mere om at holde skildpadder, i haven: Skildpadder i haven

Sikre dit anlæg mod flugt!

Eksempel på en sikker indhegning, af sumpskildpadder. Her er de øverst 5-10 cm., af hegnet, bukket ind mod dammen. Samtidig er der lagt sten/fliser, langs hegnet, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

Selv om du er ejer, af din egen sø eller dam, så skal vandområdet hegnes behørigt ind, hvis du vil sætte skildpadder i. Sumpskildpadder er en invasiv/ødelæggende art i Danmarks natur. 

Det er ulovligt, at sætte sumpskildpadder ud i sin dam, hvis dyrene kan vandre direkte ud i naturen. Skildpadder vil vandre væk fra dammen, det sker især når hunner vil lægge deres æg.

Der kan ikke adopteres skildpadder fra Sumpskildpadder, hvis ikke din dam er hegnet sikkert ind.

Sumpskildpadder er de rene udbryderkonger.

Derfor er det meget vigtigt, at du ikke er nonchalant, når du skal sikre dine sumpskildpadder. Det er helt nødvendigt, at du har helt kontrol over, hvor dine sumpskildpadder er. Du bør tage imod den viden, de mere erfarne sumpskildpadde-ejer tilbyder dig. Vi ved, af erfaring, at sumpskildpadder kan kravle over næsten alt! Sørg for at dine sumpskildpadder møder en udhængende kant, når dyrene forsøger at klatre over et hegn, enten det er et stakit, trådhegn eller en stenvæg/mur (se video).

Hvorfor skal sumpskildpadder ikke ud i den danske natur?

Tror du en murstensvæg er sikker?

En muresten væg, kan skildpadder klatre over. Selv en pudset murestensvæg, har vi set voksne sumpskildpadder 50 cm. op af!

Vigtigt ved indhegning!

Sådan et "hundehegn", stopper ikke din sumpskildpadde.

Et almindelig, lavt og "grønt" havehegn, der er sat stramt op, det kan de store skildpadder let klatre over! 

Her kan du bukke toppen af hegnet, ind mod damme, så skulle det være skildpaddesikret, den vej.

Det samme gælder med en stensætning og et flethegn, dem kan dine skildpadder også kravle over. En stensætning og et flethegn, de kan forbedres, med et trådnet eller et bræt, der er bukket eller lagt ned og rager ud over dyrene, når de forsøger, at kravle op.

Benytter du metalhegn, så er det en god ide, at male eller sprøjtemale trådhegnet sort. Så falder trådnette helt ind i omgivelserne og bliver næsten helt usynlig, for øjet.

Et hegn, hvor toppen, er bukket ind mod dammen (se foto eksempler), det kommer skildpadderne ikke over, men, måske under. Som du kan se, på billedet længere oppe, der er der lagt sten og fliser, op imod hegnet. Det kan sumpskildpadder ikke grave under. Du kan også grave hegnet lidt ned i jorden, så er dine dyr godt sikret, den vej.


Gode løsninger!

Et hegn, kan også afsluttes på toppen, med et bræt, der ligger ned og rager ud over og ind mod dammen. Det holder dine sumpskildpadder inde, hvor de skal være, i dammen.

Du kan også benytte lodrette metal stolper, eternit plader/fibercement plader, akryl plader, vandfast krydsfiner eller glaserede fliser, noget med en glat overflade, hvor dyrene ikke kan få fat, det vil være sikkert. Både over jorden og sikre sumpskildpadderne imod, at grave sig ud under hegnet.

Se nedenfor billeder, hvordan du kan sikre din dam, mod flugt.

Klik på billederne. 

 • Akrylplader er en sikker løsning.

 • Afrunding på toppen, kommer skildpadden ikke over.

 • Bræt på tværs, kan skildpadden ikke kravle over.

 • Sikker indhegning. Hegn der bukker ind imod anlægget og kampesten, så skildpadder ikke kan grave sig ud.

 • Fliser der hænger ud over dammen, holder sumpskildpadden inde.

Dårlige løsninger!

Flethegn. Ikke sikkert! Stod pilen derimod lodret, så kunne det måske fungere?

Billederne nedenfor, viser usikre løsninger til, at holde dine skildpadder inde. De kan fungerer, hvis der på toppen lægges brædder, fliser eller andet der stikker ud over, ind imod dammen. Som skildpadden vil ramme imod, hvis den når helt op til kanten.

Du skal huske, din skildpadde har 24 timer i døgnet til at træne, på hegnet.

 • En muresten væg, kan skildpadder klatre over. Selv en pudset murestensvæg, har vi set sumpskildpadder 50 cm. op af! Se video, på denne side.
 • Uanset hvor højt et stakit/hegn er, vil skildpadder klatre over!
 • Stenmur bygget op af chaussesten, brosten kan skildpadden klatre over! 
 • Raftehegn, der har bark, skildpadden vil kunne få godt fat i barken.

Klik på billederne.

 • Lav murestensvæg. Ikke sikkert!

 • Et meget højt hegn. Ikke sikkert!

 • Chaussesten, brosten. Ikke sikkert!

 • Det er bare for let. Det er let at sikre, med et bræt, på toppen, der rager ind over anlæget.

 • Det er svært, at holde skildpadder inde!

 • Raftehegn. Ikke engang, selv om rafterne stod lodret. Ikke sikkert!

Ide til en skildpadde-dam, uden hegn omkring

Tværsnit af en havedam, hvor hegnet er fjernet. I stedet for, er der gravet en "skjult" grøft, så dyrene ikke kan komme ud, af havedammens område. Men, dyrene kan stadigvæk komme tilbage fra grøften, til dammen.

 1. Græsplæne.
 2. Glat væg, hvor dyrene ikke kan få fat. Skildpadder er meget dygtige klatrer.
 3. Grøft. Dyrene bliver stoppet, men ikke fanget.
 4. Dyrene kan kravle tilbage, i dammen.
 5. Vandfald, udstrømmer.
 6. Sumpet område.
 7. lavvandet område. Her placeres pumpen, til filtret.
 8. Undervandszone. Skal skildpadderne overvintre i dammen, så skal dybden være minimum 1,20-1,50 m. 
 9. Stamme, hvor skildpadderne kan ligge og sole sig.
 10. Plantehylder.
 11. Plantehylder.
 12. Strand, hvor skildpadderne kan lægge deres æg.

Snapskildpadde vil til vandet

Man skal tænke sig godt om, når skildpadder skal hegnes ind. Et højt hegn, er slet ikke nok, til at holde sine skildpadder inde. Havde der været et ombuk, øverst oppe, ind over skildpadden, så havde skildpadden aldrig kunne komme over. Et hegn, behøver ikke at være ret højt, der skal bare være et ombuk, ind imod anlægget.

Hurtig eller midlertidig indhegning af din dam

Skildpadde barriere, flexrør.

Flexrør, kan også være en ide. Flexrør fås i plast, flere farver og i metermål. Flexrør er rund og har en glat overflade, som skildpadden ikke kan kravle over. Diameter på røret bør vel være minimum ca. 110 mm., afhængig af dyrenes størrelser. Flexrør kan ligge som en slange, rundt om, det område der skal sikres. Det er let at gå hen over og hindrer ikke din eller hundens adgang til området.

Selvfølgelig kan flexrør ikke benyttes alle steder. Men, hvor terrænnet er jævnt og ikke er overgroet, så skulle det virke efter hensigten, at holde skildpadderne inde.

Vi har set, rørene blive brugt, som dyrevenlige foranstaltninger, ved vådområder i USA, hvor rørene vil holde de fleste skildpadderne fra, at kravle ud på vejen og blive dræbt.