Alt om forbuddet mod terrapiner

Invasive kæledyr afleveres i store mængder

Mindre guløret terrapiner. Terrapiner kan blive op til 30 cm. i skjoldlængde.

13-02-2017

Mange danskere afleverer deres invasive kæledyr til de virksomheder og foreninger, som Miljøstyrelsen har aftale med. Der er f.eks. afleveret over 300 sumpskildpadder på et halvt år.

Over 300 terrapin sumpskildpadder, 38.000 signalkrebs og fire muntjakker (hjorte) er afleveret til institutioner og foreninger, efter det blev ulovligt at holde, avle eller handle med 37 forskellige invasive dyre-og plantearter i EU i august sidste år. I Danmark findes 12 af arterne i naturen.

-Det er et fint resultat, når man tænker på, at dyrene i værste fald kunne være sat ud i naturen, hvor de kan gøre stor skade. Det er meget vigtigt, at folk aldrig sætter deres kæledyr ud i naturen, men kommer af med dem på en ansvarlig måde, hvis de ikke kan have dem mere, siger Helene Nyegaard Hvid, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter:

- Når nu videresalg af nogle kæledyr er blevet forbudt, vil vi gerne medvirke til at sikre, at de ikke kommer ud i naturen. Vores hovedformål er jo netop at forhindre, at skadelige invasive dyr og planter spreder sig i naturen og udkonkurrerer oprindelige arter.

Miljøstyrelsen har indgået aftale med syv virksomheder og foreninger, som vil sikre, at dyrene enten opbevares forsvarligt, indtil de dør af naturlige årsager – eller bliver aflivet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

Man må gerne beholde sit invasive kæledyr, indtil det dør, bare man sikrer, at det ikke undslipper til naturen eller formerer sig. Det er også lovligt at fange f.eks. signalkrebs, bringe dem hjem og spise dem.

Miljøstyrelsen har gang i flere tiltag for at skabe fokus på de invasive arter i naturen. Link til denne artikel


Følgende har fået indleveret invasive arter siden august 2016:

Knuthenborg Safaripark: Fire muntjakker

Feriepark Jesperhus i Nykøbing Mors: 10 sumpskildpadder

AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg: 38.000 signalkrebs og 82 sumpskildpadder

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening: 214 sumpskildpadder af arten terrapin.

Læs mere om invasive arter her, og hvad du kan gøre: 

Kilde: Hans Erik Svart  -  Specialkonsulent. Naturbeskyttelse

Sumpskildpadder må modtage alle skildpaddearter

Genkend en terrapin, se længere nede på siden

Du kan afleverer din terrapin til Sumpskildpadder's opsamlingshjem og samarbejdspartner

Andre sumpskildpadder, der ikke længere må importeres til EU

Vi har tilladelse til at må modtage de forbudte terrapiner

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, i daglig tale SVANA. Har fra 1.februar 2017 ændret navn til Miljøstyrelsen.

Sumpskildpadder må modtage alle skildpaddearter også terrapiner (Trachemys scripta sp.). Tilladelsen gælder også vores skildpadder opsamlingshjem, der er placeret rundt i Danmark.

Alle de terrapiner vi modtager, vil få et godt liv. Ingen skildpadder blive aflivet. Vi har samarbejde, med blandt andet Aqua Akvarium & Dyrepark. De har også tilladelse til at holde terrapiner.

Vi er herfra Sumpskildpadder meget glade for at indgå som en del af Miljøstyrelsen's håndteringsforanstaltning mod terrapiner af arten Trachemys scripta sp.

Sumpskildpadder
Sekretariat
Kvaglundparken 1. 3.sal.
6705 Esbjerg Ø

Tlf.:22348298 - Mail.:Kontakt@Sumpskildpadder.dk

Åbningstid - Aftal tid for besøg

 • Mandag - fredag kl.11 - 17
 • Vi åbner gerne, hvis vi kan hjælpe en skildpadde
 • Anonym aflevering

Terrapiner er nu blevet forbudt i Danmark og EU

Guløret terrapin (Trachemys scripta scripta)

Her fortæller vi om loven, med bemærkninger til fra Sumpskildpadder' ledelse.

Genkend en terrapin, længere ned på siden.

Det er nu blevet ulovligt, at købe, sælge og formidle terrapiner, for private, gennem Den Blå Avis og Gul & Gratis og andre internet platforme og diverse forummer.

Du må ikke som privat person, give eller sælge din guløret terrapin, til andre!

Du må ikke købe eller overtage terrapiner!

Du må beholde de terrapiner, du havde 1. august 2016

Du må ikke avle med eller udsætte din terrapin til naturen!

Sumpskildpadder er glade for, at der bliver gjort opmærksom på problemet med sumpskildpadder i naturen. 

Sumpskildpadder har stor erfaring med, at håndterer terrapiner på en ordentlig måde og er villige til, at rette os ind efter det offentliges henvisninger. 

Noget mange ikke tænker på, er, at det året rundt vil blive tilladt, for jægere, at skyde de terrapiner de møder, ude i naturen! De kæleskildpadder private har sat ud i naturen!

Forbuddet gælde alle terrapiner (Trachemys scripta sp.) Det er både guløret, rødøret og cumberland terrapiner og krydsning af dem (Se billederne nedenfor).

Dyrehandlen må op til et år efter lovens ikrafttrædelse, fortsat sælge ud af de terrapiner, de havde på lager d. 1. august 2016, til private. Men, de må ikke købe nye terrapiner hjem eller importerer flere nye terrapiner ind i EU, efter d. 1. august 2016. 

Ejere, der har haft terrapiner, op til bekendtgørelsen trådte i kraft, de må beholde deres terrapiner, indtil de dør. Hvis ejeren sikre, at deres terrapiner ikke yngler eller på nogen måde kan undslippe fangenskab. Ejeren af terrapiner må ikke transporterer og udsætte sine terrapiner i naturen.

Ejeren må dog gerne tage sin terrapin med, i sommerhuset, hvis skildpadden er sikret, så dyret ikke kan slippe ud i naturen.

Se hvordan: Indhegning af sumpskildpadder

Ejeren må ikke sælge sine terrapiner eller give dyrene væk! Skal ejeren, af en eller anden grund, af med sine terrapiner, så må de kun afleverer terrapiner, til blandt andre Sumpskildpadder og Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, vi har en tilladelse fra Miljøtyrelsen. Du kan også afleverer din terrapin hos dyrlægen, for aflivning!

Herfra Sumpskildpadder, ved vi af erfaring, at der ikke vil være ret mange skildpadde-ejere der vil betale kr.500-1.000 for en aflivning, af en sumpskildpadde! Skildpadden vil i stedet for tit blive sat ud, i den danske natur, til stor skade for sjældne padder, fisk og fugle, deres yngel, unger og æg.

Sumpskildpadder skal modtage terrapiner gratis og vi skal selv afholde alle omkostninger med de terrapiner, vi modtager.

Derfor modtager vi meget gerne din hjælp

Dyrlæger der kan klare opgaven, at aflive en sumpskildpadde!

Der er ikke mange dyrlæger der vil aflive en skildpadde.

Du må ikke selv forsøge, at aflive en skildpadder. Hvorfor! Se her

Den nye lov indeholder en begrænset mulighed for, at nogle dyreværnsorganisationer, zoologiske haver og lign. kan få en tilladelse til at holde og modtage terrapiner, når en række strenge krav til formål og opbevaring er opfyldt.
Sumpskildpadder må modtage terrapiner. Sumpskildpadder kan derfor spille en rolle, i den dansk forvaltningsplan, omkring terrapiner og vi kan beholde dyrene, indtil de dør. 

Sumpskildpadder har forslag der virkelig kunne hjælpe, hele vejen rundt. 

Der findes mellem 40 og 50 vandlevende skildpaddearter, der kan overleve, ude i den danske natur, året rundt. 

 • Gør import af vandlevende skildpadder forbudt, til EU. EU importerer i millioner af vandlevende skildpadder, fra blandt andet de Nordamerikanske skildpadde-fabrikker. De fleste de skildpadder, til den visse død! Lad Europas skildpadde-ejere, have lov til, at yngle og opdrætte de vandlevende skildpadder de vil. Det vil gøre, at mængden af tilgængelige sumpskildpadder, der nu bliver sat til salg, vil falde. De europæiske skildpaddeejer vil ikke producerer nær så mange dyr, som skildpadde-fabrikkerne rundt i verden gør. Er der færrer skildpadder til salg, af en art, så vil prisen stige, på de pågældende dyr. Det gør så, at virkelige entusiaster og dygtige hobby-folk, stadigvæk vil have adgang til en pragtfuld hobby. Ingen skildpadder vil længere blevet solgt spontant, fra èn af de dårlige dyrehandlere (der i mange tilfælde, kun tænker på penge og ikke dyrets fremtidige liv), til personer, der hurtigt bliver træt af deres sumpskildpadde og smider dyret ud i naturen.

Lov-teksten finder du længere nede på siden, i link.

Sammen kan vi gøre mere for naturen og skildpadder.

For skildpadder og naturen, vi håber du vil støtte med lidt eller meget:

Læs mere Miljøstyrelsen

Du skal endelig samle en skildpadde op, du møder i naturen!

Så længe du vil afleverer skildpadden, til Sumpskildpadder og vores samarbejdspartner, så er det ok. Terrapiner modtages  -  Miljøstyrelsen har den komplette liste, for dem der modtager terrapiner HER

Genkend en terrapin, længere ned på siden.


Er du i tvivl om noget ved loven eller andet der vedrører skildpadder, så er du meget velkomme til at kontakte Sumpskildpadder. Det gør forretninger, dyreværnsorganisationer, myndigheder og private allerede. Vi står klar til at hjælpe. 

Tlf.: 22348298 - Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 

Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter - retsinformation.dk

Genkend en terrapin

De sorte pletter, der fortæller dig, at du har en terrapin.
Se video nedenfor.

Det bedste kendetegn på, at det er en terrapin, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet.
Der er mellem 2 og 14 sorte pletter på bugen  
Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger, mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal
og hvor meget pletterne er "smurt" ud over bugskjoldet. Unger og yngre terrapiner har normalt mere runde og rene sorte pletter.
Det ældre terrapinen bliver, det mere "tværes" den sorte plet ud, som et penselstrøg.
Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
Der findes undtagelser. Læs mere HER 

+20 år gammel rødøret terrapin

Rødøret og Cumberland terrapiner, har ens bug, med 12 sorte pletter, med én sort plet fordelt ud på, hver enkelt bugskæl.
Guløret terrapin har 4 sorte pletter, fordelt på de forreste fire bugskæl.

Bemærk: Du er altid velkommen til at sende et foto af din sumpskildpadde, så du ikke gør noget forkert. Vi hjælper dig meget gerne.

Guløret terrapin

Området indenfor den røde ring, kaldes bugskjold.

Begynder vi, at kikke på resten af undersiden, udenfor den røde ring, kaldes broen og de ydre kantskæl, så er der flere sumpskildpaddearter, der har sorte pletter der.

Se video af sumpskildpaddearten cooter, længere nede.

 

 • Trachemys scripta scripta

  Guløret terrapin. En ren underart, har fire sorte pletter. En plet på, hver af de forreste fire bugskæl.
  Alle de viste terrapiner, er forbudt, at importerer til EU.

 • Trachemys scripta troostii

  "Cumberland terrapin". Bugen er magen til, den rødøret terrapin.
  En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

 • Trachemys scripta elegans

  Rødøret terrapin.
  Den rødøret terrapin har været forbudt at importerer til i EU, siden 1997.
  En ren underart, har 12 sorte pletter. En plet på, hver bugskæl.

Genkend en terrapin

Det bedste kendetegn på, at det er en terrapin du har, er de sorte pletter, skildpadden har på bugskjoldet. Der er mellem 2 og 14 sorte pletter, på bugen (se video). Er der det, så er det en terrapin (Trachemys scripta).

De fleste terrapiner er krydsninger mellem rød- gul og cumberland terrapiner, derfor kan der være stor forskel i pletternes antal og hvor meget pletterne er "smurt" ud over skjoldet. Meget gamle terrapiner, deres pletter, kan være "smeltet" sammen, så bugen bliver næsten helt sort.
I videoen, er det en cumberland terrapin (Trachemys scripta troostii), der står model.

Nu skulle du så være ekspert, i terrapiner og let kunne genkende én. Eller hvad? Se videoen lige nedenunder, med en cooter (Pseudemys nelsoni). Ja, den ligner en terrapin.

Cooter (Pseudemys nelsoni) - Tilladt i Danmark!

Her ser du en cooter og ikke en guløret terrapin. De fleste vil sige, at sumpskildpadden her, er en guløret terrapin! Det er det ikke.
Det er ikke let, at se forskel. Denne cooter er tilladt, at købe og modtage i Danmark.
Cooter og terrapiner æder og lever ret ens, og begge arter lever glimrende, i Danmark.

Vi ser også en gang imellem en terrapin, helt uden bugpletter!
At forbyde en enkelt sumpskildpaddeart, terrapiner, virker måske lidt ugennemtænkt?

Vi modtager alle skildpaddearter

Er din sumpskildpadde mellem de ovenfor viste terrapin-arter, så er det nu ulovligt, at skille sig af med skildpadden. Du kan komme af med din terrapin, hos Sumpskildpadder,   Aqua Akvarium & Dyrepark  i Silkeborg, vi afliver ikke din terrapin. Du kan også afleverer din terrapin hos dyrlægen og Zoo København.

Sumpskildpadder har presset på!

Brev fra Miljøministeriet.

- For at skildpadde-ejer fortsat kan komme af med deres terrapiner, på en ordentlig måde. Vi har forsøgt at belyse de problemer der kan opstå, når ingen længere må flytte, sælge eller give deres terrapiner videre. Flere skildpadder, vil ende deres liv, ude i naturen. Ingen eller kun få vil betale, flere hundrede kroner for en aflivning, hos en dyrlæge! 

Herfra Sumpskildpadder har vi skrevet en liste, over de skildpadder, der findes i Verden, der kan overleve året rundt, i den danske natur. Der er mellem fyrre og halvtreds skildpadde-arter, der kan det. At lukke for importen, alene for terrapiner, til EU, vil ikke hjælpe. Snart vil andre skildpadde-arter tage over og blive solgt fra dyrehandlen. Mange af de skildpadderarter, der kommer til Danmark og dermed vil fylde terrapinens plads ud, de skildpaddearter vil formentlig også ende deres liv, ude i naturen. 

Sumpskildpadder er ikke så glade for, at man vil kriminaliserer ejere, af terrapiner. Hvem skal holde øje med om en terrapin får unger? Hvem holder øje med om en terrapin skifter hjem? For det vil ske, i mange år fremover, med terrapiner. De bliver gamle.

Her fra Sumpskildpadder ser vi hellere, at der var blevet et import-forbud af alle skildpadderarter, ind i EU. Det vil gøre det, at der vil blive færre skildpadder, til salg og derfor vil prisen, så stige på det enkelte dyr. Man vil indenfor EU fortsat kunne avle skildpadder og sælge de dyr. Den dygtige hobbymand, vil så stadigvæk kunne skaffe og holde de skildpadderarter, vedkommende ønsker. Med en højere pris på en skildpadde, så vil vi formodentlig slippe for de mange spontane køb af skildpaddeunger. De skildpadde køb, der meget tit ender med, at enten dør skildpadden eller også sættes skildpadden ud i naturen.

Bliv medlem af Sumpskildpadder - Er vi flere kan vi gøre meget mere!

Sumpskildpadder i Radio 24syv

Denne radio udsendelse, er optaget før Sumpskildpadder modtog tilladelsen fra SVANA til at må modtage terrapiner. SVANA har fra 1.februar 2017 ændret navn til Miljøstyrelsen.

Lyt med på podcast. Claus Thomsen fra Krybdyrinternatet og repræsentant for Sumpskildpadder, Kokkedal på Sjælland, fortæller om den nye EU dødsliste og sumpskildpadde-arten terrapiner (Trachemys scripta sp.) 

Lyt til radio 24syv podcast HER