Testamente

Har du ingen livsarvinger eller andre slægtninge, der skal arve dig, ville det være en god gerning at tilgodese dyrene ved at betænke Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening i dit testamente. Har du selv skildpadder, som du ønsker foreningen skal tage sig af, kan det indføjes i testamentet.

Man kan henvende sig til sin egen advokat, som sørger for det fornødne i henhold til de ønsker man har vedrørende testamentets indhold. Der betales en mindre stempelafgift samt salær til advokaten. Salæret kan variere alt efter omfanget af testamentet. Der kan altid foretages tilføjelser eller ændringer i et testamente - med mindre man har oprettet det som "uigenkaldeligt".

Man kan også - hvis man ønsker at betænke foreningen - henvende sig til sekretariatet for Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening, hvor vi har mulighed for at bidrage med konsulenthjælp og egen advokat til at tage sig af formalia.

Den korrekte adresse er følgende: 

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening 
Kvaglundparken 1. 3.sal. nr.35 
6705 Esbjerg Ø 
Tlf.: 22348298 - mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk 

Åbningstid - Aftal tid for besøg
- Mandag - fredag kl.11 - 17
- 1. lørdag i mdr. kl.11 - 15
- Besøg udenfor normal åbningstid kan aftales
- Er vi hos dyrene, så tager vi telefonen, udenfor åbningstid

Oplysninger på Sumpskildpadder' advokat:

Advokat
Kirk Larsen & Acanius
Torvet 21
6700 Esbjerg

 

Åbningstid. Dagligt mellem kl.11 - 17