Sumpskildpadder vision

Vision for Sumpskildpadder.

Foreningens mission er, at:

 • bibringe mennesker viden om skildpaddens behov og naturlige adfærd
 • yde hjælp til skildpadder i nød
 • arbejde for at skildpadder fjernes fra og holdes ude af naturen
 • indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har skildpadder i deres varetægt
 • samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Sumpskildpadder
 • arbejde for at forbrugerne efterspørger skildpadder, der har haft god dyrevelfærd
 • dyrehandlere der handler med krybdyr også skal forhandle det nødvendige tilbehør
 • forbyde import af skildpadder, fra ikke EU lande og kun tillade salg af skildpadder, der er avlet, indenfor EU

Sumpskildpadder bygger på fem værdier:

Engagement - Faglighed - Åbenhed - Respekt - Loyalitet

Sumpskildpadder vision:

 • At være førende indenfor vores niche af dyrevelfærd og sætter ambitionsniveauet højt. Vi vil være fagligt dygtige, være den største skildpadde organisation, så vi taler med en stærk stemme ift. de øvrige dyreværnsorganisationer og vi vil konstant arbejde for at sætte rammer for dyrevelfærd. Rammerne skal være der hvor der er harmonisk samhørighed imellem skildpadder, mennesker og natur.
 • I dag er der mange steder den harmoniske samhørighed ikke findes. Mange mennesker har skildpadder, under dårlige forhold - uden hensyntagen til hvorledes dyrets naturlige behov tilgodeses.
 • Mennesket sætter rammerne for dyrenes velfærd. Det er vores pligt at sætte disse rammer, så dyrene får deres naturlige behov tilgodeset.
 • Samtidig har Sumpskildpadder naturen med i foreningens vision. Dyr og natur hænger uløseligt sammen og foreningen ønsker ligeledes at tage hensyn til dyrene og deres sammenhæng med naturen.