Referat af generalforsamling 2018 i Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Afholdt d.26. april kl.19 - 22

Sumpskildpadder

Kvaglundparken 1. 3.sal.

6705 Esbjerg Ø

 

Velkomst ved formand Claus Sand.

 

Årets dagsorden.

1.Valg af dirigent.

Formanden blev opfordret til at påtage sig hvervet.

 

2.Beretning.

Beretningen blev aflagt af formand Claus Sand.

2017 har igen været et travlt år. For Sumpskildpadder. Hvor vi har hjulpet endnu flere skildpadder, end i de tidligere år.

Vi har en god og positiv udvikling, af vores medlemsdatabase. Hvilket vi er meget glade for. Uden vores medlemmer, har Sumpskildpadder ingen berettigelse.

Vi har gennemført en opgradering af sikkerheden og kvaliteten, hos vores skildpadder opsamlingshjem. Alle opsamlingshjem, skal i dag, underskrive en aftale, med Sumpskildpadder. Hvor kvaliteten holdes, vi gennemgår deres sikkerhed, dyr må kun afleveres til Sumpskildpadder m.m. Aftalen er ikke kun vores krav, vi tilbyder også vores opsamlingshjem, bl.a. foder med mere. I dag, har vi en god gruppe af opsamlingshjem og et godt samarbejde med KrybdyrInternatet. Bestyrelsen i Sumpskildpadder, har det overordnede ansvar overfor vores medlemmer og de danske myndigheder.

Miljøstyrelsen kom pludselig ud med et krav, medio 2017 om, at os der kan modtage terrapiner, vi skulle have en tilladelse, fra Miljøstyrelsen, hver gang vi flyttede rundt på terrapiner. Det ville sige, vi hver eneste gang, når vi henter skildpadder, hos vores opsamlingshjem, så skulle Miljøstyrelsen først give os lov, en tilladelse. Vi hverken ville eller kunne arbejde med de krav. Vi kan bl.a. komme ud for, at skildpadder pludselig skal hentes akut, det vil sige, at dyr kan dø, inden vi kan gøre noget og har fået en tilladelse hentet hjem! Vi fik straks indkaldt til et møde, med Miljøstyrelsen. Hvor vi fremlagde vores problemer overfor dem. Under mødet, fandt vi frem til en løsning med Miljøstyrelsen, alle kunne acceptere. Vi kan nu transportere skildpadder rundt, mellem vores egne opsamlingshjem, som vi vil, hvilket redder mange terrapiner fra at skulle aflives. Skal vi have skildpadder videre, til øvrige steder, der har Miljøstyrelsen’ tilladelse til at holde terrapiner, så skal vi søge om en transporttilladelse. Det kan vi leve med.

Når vi nu er ved Miljøstyrelsen. Så har vi til Miljøstyrelsen, afleveret flere rapporter om skildpadder, i årets løb, blandt andet om, hvor er der set skildpadder, i den danske natur, hvor mange terrapiner er der indsamlet. Her kan vi nævne, at Sumpskildpadder indsamler langt hovedparten af alle de fundne og indleverede terrapiner. Vi har også nået at leveret billeder til Miljøstyrelsen, af alle de forbudte terrapin underarter (Trachemys script sp.) der findes, med tekst og beskrivelse af dyrene til.

Vores SkildpaddeShop er kommet godt i gang og er nu med til at dække nogle af vores faste udgifter. I dag er vores webshop en uundværlig del af Sumpskildpadder og vores fortsatte mulighed for at kunne redde og modtage skildpadder. Vi kan oplyse her, at en webshop, er ret omkostningskrævende at holde i gang, både, hvad angår tidsforbruget af frivillig arbejdskraft og kapitalbindingen i lager.

Vi har i årets løb, haft en nedgang i den frivillig støtte og donationer til vores arbejdet med at hjælpe skildpadder, passe på vores fælles natur og kunne hjælpe de mennesker, der er kommet i en ufrivillig klemme, med deres dyr. Der er fortsat et stort behov for frivillig støtte.

Vi har i årets løb, ændret adoptionsprisen, for de mere almindelige skildpaddearter. Nu, må den nye skildpaddeejer selv bestemme, hvor meget de vil give i støtte, til vores arbejde, for en skildpadde. Det gælder for moskusskildpadder og andre almindelige arter.

Vi har gennem året haft et meget stort arbejdspres, på vores kontor. Det er der desværre fortsat ikke fundet en løsning på. Vi kan endnu ikke kunne ansætte en bogholder.  

Vi har fået flere henvendelser ind, om dyrehandler og andre, der modtager de forbudte terrapiner og så sælger dem videre. De dyrehandler indsamler vi beviser imod, og samler dem i en rapport, der så sendes ind til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen’ juridiske afdeling tager sig af den videre sagsbehandling.

3.Regnskabet for 2017 blev fremlagt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt, af generalforsamlingen.

4. Vedtægtsændrings forslag fra medlem.

Forslaget lød på, at skildpadder opsamlingshjem skal være gratis medlem, af Sumpskildpadder.

Forslag havde ingen tilslutning, og blev dermed ikke vedtaget. Der blev blandet nævnt, under debatten, om bestyrelsen i Sumpskildpadder og andre grupper også skal være gratis medlem?

 

5.(6).Valg til bestyrelsen.

Genvalgt blev Thomas Rasmussen og Claus Sand.

 

7. Suppleant er nu Anne Julie Møller Jensen.

 

8.Til revisor, for Sumpskildpadder, fortsætter Deloitte i Esbjerg.

 

9. Der var ingen indkommende forslag.

 

Generalforsamlingen blev afholdt med en god spørgelyst, blandt de fremmødte. Vi er glade for det store fremmøde. Tak for et godt møde.

 

Formand                                                                                                  Næstformand

Claus K. Sand                                                                                         Christian D. Sand

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem                                                                           Bestyrelsesmedlem

Thomas Rasmussen                                                                            Bor Regn Nielsen

 

Sumpskildpadder sekretariat, Kvaglundparken 1. 3.sal. 6705 Esbjerg Ø.

Bestyrelsen. Valgt på generalforsamlingen d.26. april 2018

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Formand Claus K. Sand

Næstformand Christian D. Sand

Bestyrelsesmedlem Thomas Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem Bo Regn Nielsen 

1. Suppleant Anne Julie Møller Jensen

Årsrapport 2017 kan ses på siden: Info Sumpskildpadder

Medlemstilbud er sendt ud

Har du fået vores medlemstilbud? Sendt til dig søndag d.11. marts.

Sig til, hvis du mangler vores medlemsmail? Måske er den endt i dit spamfilter?

Mail.:kontakt@sumpskildpadder.dk - Tlf.:22348298

--

Er du ikke medlem, af Sumpskildpadder, så kan du blive det for kun kr.100

Se mere om, at blive medlem og hvilke fordele du får og gavn vi har af dit medlemsskab.

Tilladelsen til at må modtage terrapiner

Tilladelse er fornyet d.1.marts 2018

Sumpskildpadder må modtage terrapiner (Trachemys scripta sp.). Tilladelsen gælder også vores skildpadder opsamlingshjem, der er placeret rundt i Danmark.

Vi er herfra Sumpskildpadder meget glade for, at kunne indgå som en del af Miljøstyrelsen håndteringsforanstaltning mod terrapiner (Trachemys scripta sp.)

Tilladelsen er fornyet d.1. marts 2018

Gælder for alle Sumpskildpadder opsamlingshjem og KrybdyrInternatet

Sumpskildpadder funger som de andre dyreværensorg./foreninger

d.5. marts.

Sumpskildpadder funger som de andre dyreværensorg/foreninger.

Vi modtager skildpadder, som andre dyreværn modtager katte og hunde. 
Vi sørger for at få skildpadderne raske (over 60% af de skildpadder vi modtager er ikke raske).

Når skildpadden er rask, så forsøger vi at finde et nyt og godt hjem, til skildpadden. Lige som de andre dyreværn.

Hos Sumpskildpadder, kan man ikke bare adopter/afhente en skildpadde og tro, at vi er ligeglade med, hvad der sker med skildpadden. Nej, vi sikrer os, at den kommende skildpaddeejer ved, hvad de går ind til og har viden om pasning af en skildpadde? At de har et ordentlig anlæg, til skildpadden? Har de ikke styr på deres sager, så beholder vi skildpadden.

Vi har ikke millioner af kroner, at gøre godt med og kan derfor ikke oprette internater, med lønnet personale. Derfor har vi frivillige skildpadder opsamlingshjem. De er i tæt samarbejde og dialog med Sumpskildpadder hovedafdeling og de holdes hele tiden ajour med det sidste nye der vedrører skildpadder. Så vi sammen kan hjælpe så mange skildpadder som muligt.

Alle skildpadder der modtages hos vores skildpadder opsamlingshjem, de samles hos Sumpskildpadder i Esbjerg. Erfarne skildpaddefolk kører rundt, til vores mange skildpadder opsamlingshjem, flere gange om året, så vi hele tiden sikrer os, at skildpadder har det godt og at sikkerheden er i orden, hos vores skildpadder opsamlingshjem.

Sumpskildpadder har et tæt samarbejde, med Miljøstyrelsen, hvorfra vi har alle tilladelser til, at må tage imod skildpadder også de ulovlige skildpaddearter. 
De ulovlige skildpaddearter, beholder vi gerne selv eller deler skildpadderne med vores samarbejdspartner/Zoo, der også arbejder sammen med Miljøstyrelsen og har deres tilladelser på plads.

Hver gang vi transporterer de ulovlige skildpaddearter, lige nu er det mest Terrapiner (Trachemys scripta sp.), så skal Miljøstyrelsen give deres tilladelse til transporten. 
Alle skildpadder skal transporteres i plasticbokse, med siker lukkemekanisme. Ingen skildpadder må kunne flygte ud i naturen, hvis der skulle ske et uheld.

Vi skal holde regnskab med, hvilke skildpadder vi modtager og har inde. Rapporter skal afleveres til Miljøstyrelsen, om alle skildpadder og hvad der sker med dem.

Miljøstyrelsen har givet Sumpskildpadder tilladelse til, at må oprette skildpadder opsamlingshjem. Sumpskildpadder og vores skildpadder opsamlingshjem, er underlagt lovgivningen og vores aftale med Miljøstyrelsen. Der er intet overladt til tilfældigheder. Er der problemer, så vil Sumpskildpadder straks tage affære og underette Miljøstyrelsen om det.

Vil du vide mere, så er du velkommen til, at kontakte Sumpskildpadder.

Ønsker du at blive skildpadder opsamlingshjem, kontakt os endelig og vi vil komme forbi og tage os en snak om tingene og se på forholdene.
Vores skildpadder opsamlingshjem er alle underlagt en kontrakt, der sikre os, at alle arbejder ansvarligt og for skildpaddernes bedste.

Bliv medlem og du er medbestemmende i, hvordan vi hjælper skildpadder. Bliv medlem

Lager udvidelse

Christian og Claus mit i larm og støv.

Vi manglede lagerplads. Så Christian og Claus gik i gang med at rykke ned. Nu skal vi bare have ryddet op og sat nogle reoler op, så skulle vores lager, være klar.

Vi modtager indimellem akvarier, udstyr og andre gode sager i støtte og donation til vores arbejde, med dyrene. Hvilket vi er meget glade for.

Kære medlem af Sumpskildpadder

Endnu et år, er gået. 

Tiden er nu til, at årets kontigent, på kr.100 betales, så de glemte skildpadder, får en chance, at få det gode skildpaddeliv.
Kontigentet er godkendt, på vores generalforsamling d.27. april 2017
 
Vi har haft travlt, i 2017. Så travlt, at vi skal have mere hjælp ind, på vores kontor.
Over 1000 skildpadder, har vi hjulpet. 
Vores største udgift, i 2017 er til kørsel. Hvor skildpadder, er hentet til Esbjerg, fra vores samarbejdspartner og opsamlingshjem.
 
Vi er i gang med, at finde frivillige, der vil deltage, i et nyt udvalg, der skal tage sig af kommende medlemsaktiviteter og tilbud til jer.
Har du lyst til at deltage, har du en ide eller et forslag, til en medlemsaktivitet eller tilbud. Så hører vi meget gerne fra dig.
 
Kontingent kr.100 kan betales, med:.
  • MobilePay 53711 (Bemærk, nyt nummer!)
  • Sydbank til reg.7701 konto 0002 306 348
  • Indbetalingskort fremsendes. Mail eller brev. 
Vi vil sende dig, en kvittering, for din indbetaling, midt i februar måned.
 
Der er mange måder, du kan hjælpe Sumpskildpadder og de glemte skildpadder
 
Vi har desværre ikke nået, at få oprette et automatisk kontingent indbetalingssystem. Vi har systemet, men, desværre har vi ikke nået, 
at få det indkørt. Vi vil fortsat forsøge, at finde en regnskabskyndig, der kan tage sig af vores regnskab
og medlemskontingent. Hvilket vi endnu ikke har haft held til. Alt kan lade sig gøre, hvis vi har penge nok. Dyrene skal prioritere højest,
så må andet vente.
 
Vi håber du vil gentegne, dit medlemskab, i Sumpskildpadder. Vi har et stort behov for, at så mange som muligt, står bag vores arbejde.
Vi har med jeres hjælp, fået en god kontakt til Miljøstyrelsen. Hvor vi i dag hjælper dem, blandt andet med optælling, af sumpskildpadder, 
der er set i naturen. Se her vores interaktive kort over sete skildpadder, i naturen. Det er vigtigt, at vi ved, hvor der er sat skildpadder ud, i naturen.
Vi håber I vil hjælpe, med til, at sende observationer ind, til os.
 
I 2017, har det været nødvendigt, for os, at åben en SkildpaddeShop.dk Det har taget og tager meget af vores tid, men shoppen, der er helt nødvendigt,
hvis vil skal hjælpe skildpadder. Og det vil vi, ingen andre dyreværn gør det. Blandt andre er Dyrenes Beskyttelse, helt stoppet med at hjælpe skildpadder, 
efter vi er kommet til. Alle skildpadder bliver henvist, til os. 
Vi vil gerne i fremtiden, have mulighed for, at kunne køre ud og hente de skildpadder, der fanges, i naturen. Men, der kan vi endnu ikke tilbyde. 
Dyrene kan indtil videre afleveres til, det nærmeste af vores skildpadder opsamlingshjem.  
 
2018 er kommet godt fra start. Der er allerede kommet mange skildpadder ind, til os. Hvilket vi er meget glade for, så ender de skildpadder, 
ikke ude i naturen. Sumpskildpadder er et trekløver, vi hjælper skildpadder, naturen og de mennesker, der er kommet i klemme, med deres skildpadder. 
 
Vi forventer, at sende 3-4 mail ud, om året.
 
Døren står altid åben, for vores medlemmer.
Er der noget vi kan gøre for dig, så sig endelig til.
Tak for dit medlemskab og din hjælp, til de glemte skildpadder.

Med venlig hilsen
Claus Sand
Formand
 
Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening
Sekretariat
Kvaglundparken 1. 3.sal.
6705 Esbjerg Ø 

Bil sponsor, på plads, for 2018 - Få rabat på vinterdæk!

Sumpskildpadder, har her op til jul, fået en helårs aftale, på plads, om bil gennem  www.TO-HANDEL.dk i Esbjerg.

5% rabat fratrækkes, dine nye vinterdæk hos www.TO-HANDEL.dk og deres allerede billige priser. Hvis du nævner: "Sumpskildpadder" ved dæk køb.

Priseksempler på vinterdæk 

Dunlop - GoodYear - Continental

Støt www.TO-HANDEL.dk  - De hjælper de glemte skildpadder.

Kontakt for nye vinterdæk. 
Kontakt for nye vinterdæk. 
Find os: RAVNEVEJ 5, 6705 ESBJERG Ø. - TLF: 60 63 56 53 - MAIL: TUE@TO-HANDEL.DK

Nyt MobilePay nummer 53711

Vores MobilePay nummer er ændret til 53711

Indsamlingsnævnets tilladelse til Sumpskildpadder.dk 2018

Tilladelse til at indsamle støtte, til Sumpskildpadder. Pris for Sumpskildpadder kr.1.100

SkildpaddeShop

Vores nye SkildpaddeShop er en del af Sumpskildpadder.dk 

Chrysemys picta sp. kommer på EU dødsliste

Guldskildpadder/Indianerskildpadder findes i flere underarter. Alle Chrysemys picta bliver forbudt.
Vi formoder, at denne sumpskildpaddeart forbydes allerede fra næste år.

Guldskildpadden er allerede forbudt, at sælge i den danske dyrehandel. For nuværende, er der ingen restriktioner for private.

Guløret terrapin, er allerede på EU dødsliste

Referat af generalforsamling 2017 Sumpskildpadder

Generalforsamling afholdt d. 27. april 2017
Støt vores arbejde www.UVB-lys.dk og hjælp skildpadder til det gode skildpaddeliv.

Årsrapport 2016

Sumpskildpadder regnskab, for 2016.
Køb dit kvalitets www.Skildpaddefoder.dk og hjælp skildpadder til det gode skildpaddeliv.

Vedtægter Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening 2017

Vedtægter, med generalforsamling ændringer d. 27. april 2017.
Til de små, de barnlige, til sjov og hygge www.Naturtøjdyr.dk og hjælp skildpadder til det gode skildpaddeliv.

Bestyrelse, valgt på generalforsamlingen d.27. april 2017

Bestyrelsen i Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Formand Claus K. Sand

Næstformand Christian D. Sand

Næstformand Thomas Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem Bo Regn Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Jesper N. Nielsen

  1. Suppleant Jan Petersen

Nyt medlemskontingent på kr.100 blev vedtaget.

Tak for et godt møde, og til vores medlemmer, hvor nogle af jer kom langvejs fra.

Formand Claus 

Nye skildpadder opsamlingshjem

Christiansfeld. Fotograf Svend-Erik.

Vi har åbnet nye skildpadder opsamlingshjem, i Nykøbing Falster, Nørre Snede og Christiansfeld.

Tak til Kirsti, Michael og Svend-Erik og velkommen til Sumpskildpadder.

Skildpadder opsamlingshjem

Skifter du mail-adresse

Husk, at fortælle Sumpskildpadder, din nye mail-adresse, hvis du fortsat gerne vil have vores nyhedsmail.

Tlf.: 22314298

Mail.: Kontakt@Sumpskildpadder.dk

Udskiftning i vores bestyrelsen

Bo Regn Nielsen

Jan Petersen træder ud af vores bestyrelse, på grund af arbejde. Vores nye  bestyrelsesmedlem er Bo Regn Nielsen, der tidligere har været 1. suppleant, til bestyrelsen. 

Vi mister heldigvis ikke Jan, han overtage 1. suppleant pladsen efter Bo. Det kan ske fordi Jan træder tilbage som bestyrelsesmedlem, i Sumpskildpadder.

Vi takker begge for jer jeres indsats for Sumpskildpadder og glæder os til at arbejde sammen med jer, i de nye roller.

Formand Sumpskildpadder

Claus Sand

TV Syd kikkede forbi d. 2. oktober

Sumpskildpadder havde besøg af TV Syd i dag. Vi havde et par hyggelige timer, hvor der blev filmet og vi talte om skildpadder.

 

 

Se Sumpskildpadder på TV Syd: 

Nu skal du afleverer din sumpskildpadde i Esbjerg