Hvor tit, hvor meget og med hvad kan jeg fodre sumpskildpadder?

Rødbuget cooter. Det er hyggeligt, at håndfodre.

På denne side, fortæller vi kort om fodring af sumpskildpadder. Nederst på siden, finder du link til dide, hvor vi gennemgår, mere om godt og dårligt foder til sumpskildpadder og deres vitamin behov

--

Fodring og fodringshyppighed: Anbefalet fodring af unger: De første 6 måneder af skildpaddens liv; må du gerne fodre den nyfødte og helt unge skildpadde, flere gange dagligt, med små portioner.

Sumpskildpadder har vores eget kvalitets sumpskildpaddefoder der indeholder alle nødvendige mineraler, kalk og vitaminer.

Vi benytter vores eget foder til alle sumpskildpaddearter, både unger og sumpskildpadder op til 5 kilo.

Der findes flere udmærkede foderpiller, til sumpskildpadder. Sørg for, at fodret er til sumpskildpadder. Vi ser desværre jævnlig, at sumpskildpadder lever af landskildpaddefoder og omvendt!

Andre foderemner, kan være alle former for vandinsekter, myggelarver, små ferskvandssnegle, små regnorme eller ferskvands-fisk en gang dagligt, nok til at det mindsker ungens appetit, men ikke blive helt stoppet.

Ønsker du at give dine sumpskildpadder en snack og hyggefodre. Så kan du benytte vores tørrede ferskvandsrejer. Find dem på vores SkildpaddeShop.dk

Den helt nyfødte unge, skal kun have en enkelt eller to foderpiller om dagen eller du kan give ungen en halvvoksen guppy eller 1.cm. regnorm om dagen. Når ungen er ca. en måned gammel, så kan den spise en voksen han/lille guppy hun, en halv græshoppe eller ca. 2,5 cm. regnorm.

Lad den unge skildpadde få maden, så udelt som det er muligt. Den har godt af at arbejde med sit foder, det skal den også have tid til.

Har du flere små skildpadde unger. Gør dig den ulejlighed, at holde øje med, om alle ungerne får noget at spise. Her hos Sumpskildpadder, har vi set flere eksempler, på skildpadde unger, der ikke har fået mad nok. Hvor det har været de stærkeste unger, der har taget alt fodret.

Efter 6 måneder skiftes der over til, at fodre kun hver anden dag. Du kan nu forsøge, at tilbyde skildpadden mælkebøtteblade og andet grønt. Spiselige planter

Sumpskildpadderarter der ikke spiser planter, vil ikke spise planter, uanset, hvormeget man forsøger. Derfor skal du kende din sumpskildpaddeart. 

Men, hvis din sumpskildpadde går i et akvarium, med planter som vandpest og lignende planter. Så vil dyret selv tage for sig af plantedekorationen, hvis den overhovedet vil spise af det grønne. Læs her om egnede - vandplanter  til sumpskildpadder.

Sørg for at fodre dine skildpadder varieret med f.eks. regnorme, snegle fra have, skov og sø, ferskvands-fisk og en god sumpskildpaddefoder  en gang eller to om ugen. 

Terrapiner, cooter og andre sumpskildpadde arter, vil gerne og skal spise planter (ukrudtsplanter) for ikke, at få for meget protein i deres føde. 

Kød indeholder meget protein. Sumpskildpadder skal have ca. dobbelt så meget kalk/calcium som forsfor. Sumpskildpadder der lever af for meget kød, vil typisk få for meget fosfor. Populært sagt, fosfor atomer skubber kalk atomer væk, så der forsvinder kalk fra skildpaddens skjold og skellet. For meget fosfor vil gøre skildpaddens skjold blød og give skildpadden metabolisk knoglesygdom/metabolic og pyramide- og deform rygsskjold. Skildpaddens knoglerne bliver som gummi og svage. Vi ser det jævnlig, hvor skildpadden ikke længere kan bruge sine bagben. 

Her er nogle planter der ikke vil skade dine skildpadder. Forsøg dig frem og find ud af, hvilke ukrutsplanter dine skildpadder vil spise. Mælkebøtter og skvalderkål er nogle af de planter, sumpskildpadderne nok skal spise. 

Mange sumpskildpadder har aldrig set skyggen af en plante, derfor skal du forvente en vis tilvænningstid, inden skildpadderne begynder at æde planter. 

Sumpskildpadder vil naturligt i naturen leve mest af vandplanter og de planter, dyrene kan nå fra vandkanten. Se en liste af ukrudtsplanter, dine sumpskildpadder kan spise, hvis de vil: Spiselige ukrudtsplanter 

n forspise terrapin, med pyramideskjold også akldet tobleroneskjold.

Terrapiner kan spise meget, så pas på med overfodring. 

Overfodring, det kan forårsage en hurtig vækst og er skadeligt for skildpaddens organer som lever og nyrer. Sumpskildpaddens skjold forvokser og blive deform. Sumpskildpadder på et par år, kan være blevet lige så store som voksne sumpskildpadder, på 5 år. 
Moskusskildpadder synes ikke, at være så tilbøjelig til, at deres skjold bliver deform (få pyrmideskjold), af overfodring som andre sumpskildpaddearter. 

Har du fisk, i dit akvarium, så skal du være klar over, at dine skildpadder kan snuppe en fisk, hvilket er naturligt for skildpadder at gøre. Vi har en side, med fisk, der kan være gode, at sætte sammen med dine skildpadder. Fisk i skildpadde-akvariet 

Vi har tit nogle der spørger om, hvordan kan vi sikre, at vi fodre vores skildpadder nok? Det er næsten umuligt, at fodre sine sumpskildpadder for lidt. De fleste fodre, alt for meget. Er du i tvivl om du fodre din skildpadde nok, så kan du holde øje med skildpaddens vægt. Bliv nu ikke for "hysterisk" med, at veje din skildpadde. Skildpadde vil helst have lov til, at passe sig selv i akvariet. Når du har haft skildpadder et stykke tid, så har du fået en god fornemmelse for, at fodre din skildpadde. 

Sørg for at have en god pillefoder, til dine sumpskildpadder. Et foder der indeholde alle mineraler og vitaminer, dine dyre har behov for. Pillefoder er ikke let at komme udenom, når man har skildpadder og er glimrende sammen med alsidig fodring. Sommetider har man lidt travlt, sådan er det nu engang, så er det rart, at have en god sumpskildpadde foderpille, man lige kan give sine skildpadder. Vores skildpaddefoder

Svømmer dine skildpadder rundt, udendørs, i en havedam, så vil dyrene selv finde, meget foder, i dammen, snegle, haletudser, planter, småfisk og insekter med mere. Her må du holde igen med at fodre, du skal højst fodre dine skildpadder, et par gange om ugen, det vil være nok.  

Som tommelfingerregel kan man bruge;  Når du giver de voksne dyr foderpiller, så giv hver skildpadden den fodermængde, der svaret til det halve af hovedets størrels på skildpadden, hver anden til tredje dag (se nedenfor).

Det er cirka, hvad de kan spise på under 10-15 minutter (det kan sagtens gå hurtigere). Du må gerne gemme fodret lidt rundt i akvariet og igen skal du give din skildpadde, så hele foderstykker som det nu er muligt.  

Sørg for, at give din sumpskildpadde et så fast og hel foder, som muligt. Giv ikke din skildpadde "søbefoder", det er foder der i misforstået godhed er hakket, blendet og skåret helt i stykker, til din skildpadde og som skildpadden derfor bare kan sluge, helt uden at arbejde med og tygge fodret. Hvad ikke er en særlig god ide, fordi din skildpadde skal både udfordres, bruge og slide sit næb. 

Over tid kan du tilpasse kostens indhold og holde lidt regnskab med dyrets vækst, aktivitetsniveau og appetit. Det er en god, at veje din skildpadde regelmæssigt. På den måde har du føling med, at din skildpadde får nok føde. Det kan være vanskeligt, om ikke umuligt, at kontrollere, hvor meget en enkelt skildpadde spiser, hvis dyret, er, én i en flok. 

Tænk over, hvad din skildpadde selv vil kunne finde, af foder, i naturen og ikke i køledisken i Brugsen. Vi er godt klar over, at vi blander naturlig foder og sumpermarkeds foder lidt her. Men, Verden er ikke altid helt perfekt, i en travl hverdag.

Husk at give vitaminer og kalk til skildpaddens kost, gerne på en fast dag, i ugen.

--

Rejer og fisk fra Havet. Lad være med, at falde i den grøft, at give dine sumpskildpadder rejer, hver dag. "Det er så sjovt, at håndfodre sine dyr og se dem, være helt vilde, efter foderet." Ja, det er sumpskildpadder, vilde med rejer. Men, rejer fra Havet, er ikke sumpskildpaddefoder. Vi har fået flere sumpskildpadder ind, der er døde efter de kun har spist rejer. Fisk der er fanget i Havet, er heller ikke godt foder, til dine sumpskildpadder. Alle rejer og fisk, fra Havet, indeholder for meget salt, for dine sumpskildpadder. Dagligt fodring af saltfoder, vil give dine sumpskildpadder problemer, de kan ikke udskille, det salt rejer og fisk indeholder og skildpadderne vil til sidst, få indre skader, på deres organer. I værste fald, vil de dø.

Tænk over, hvad kan sumpskildpadder selv, naturligt finde, i deres omgivelser.

Læs meget mere om, hvad din skildpadde kan spise: Foder og mineraler

Ønsker du at give dine sumpskildpadder en snack og hyggefodre. Så kan du benytte vores tørrede ferskvandsrejer. Find dem på vores SkildpaddeShop.dk

Hvor meget foder skal min sumpskildpadde have?

Der er ingen grund til, at spille foder, der ikke bliver spist eller skildpadden ikke har godt af.

En halv år gammel og ældre sumpskildpadde, fodrer man kun hver anden dag. 

Hvor meget foder skal skildpadde have, når der fodres med foderpiller?

Vi har den tommelfingerregel, her hos Sumpskildpadder, at man giver sin skildpadde, den mængde foder, der svarer til det halve af skildpaddens hoved størrelse. 

Ønsker du at give dine sumpskildpadder en snack og hyggefodre. Så kan du benytte vores tørrede ferskvandsrejer. Find dem på vores SkildpaddeShop.dk

Fodre med ferskvandsfisk aborre, skaller mv

Ferskvandsfisk er et naturligt og godt foder, til dine sumpskildpadder.

Fodre med regnorm

Har du forsøgt, at fodre dine sumpskildpadder, med regnorm. Det er ret morsomt, at se på.

Sådan fodre vi de voksne sumpskildpadder

Vi benytter Korvimin til alle vores skildpadder.
Vi skal give over 100 dyr vitaminer og mineraler, derfor blender vi ferskvandsfisk og blander Korvimin i.
Køb det på vores SkildpaddeShop.dk

  • Fodring sker, hver anden dag. Fodre du fast, på en lige/ulige dag. Det er let at huske.
  • Vores sumpskildpadders grundfoder er ferskvandsfisk (sumpskildpadder lever i ferskvand).
  • Et par dage om ugen fodres dyrene, med en god foderpille, til sumpskildpadder.
  • Plantemateriale fodre vi med, på fodringsdage. Her benytter vi vandplanter og ukrudtsplanter. Benyt ikke supermarkeds grønt. Giv gerne dyrene de planter, de gider spise.
  • En dag, hver uge, blander vi ekstra kalk og vitaminer, i skildpaddernes fisk.  
  • Vores skildpadder har altid adgang til Sepiaskaller, det giver dyrene et ekstra kalktilskud. Du kan også benytte æggeskaller. 

Køb foderpiller, kalk/mineraler og vitaminer, i vores SkildpaddeShop

Uden UVB-lys og varme, så gavner fodret ikke!

Hæng UVB pæren og varmepæren, ved siden af hinanden. Vi efterligner solen.

Når du nu fodre dine skildpadder, med det rigtige foder. Så er det jo temmelig fjollet, hvis man ikke giver sine skildpadder adgang til en ordentlig solplads, hvor der hænger både en UVB pære og en varmepære. 

Uden UVB-lys (det er kunstig sollys) og varme, så kan skildpadden ikke optage vitaminer og kalk, fra det foder du giver dyret! Skildpadden vil derfor dø, med tiden. 

Foto. Til venstre hænger en UVB pære og til højre en varmepære. UVB pæren må højst hænge 15 cm. over skildpadden ellers hjælper uv-lyset ikke din skildpadde. UVB pæren skal skiftes mindst en gang om året, selv om pæren stadigvæk lyser. Skriv dato på fatningen, når du hænger pæren op. Under varmepæren, skal temperaturen ligge på 30-35 grader.

Reptisun 5,0 UVB og en 60w. varmepære. Find dem, på www.SkildpaddeShop.dk

Krybdyr er en helt anden verden end pattedyr. Skildpadder er koldblods dyr, de har kropstemperatur, som deres omgivelser. Skildpaddens biologiske processer fungerer meget langsommere en hos pattedyr. Derfor kan en skildpadde passes på et eksistens minimum i flere år, uden at dø.

Læs mere om, hvorfor UVB-lys og varme er livsnødvendigt for din sumpskildpadde.

Livsnødvendigt for din sumpskildpadde: UVB-lys   Varme pære

Støt skildpadder i nød og køb UVB- og varmepæere på vores www.SkildpaddeShop.dk

Eksempel på en foderplan for cooter og terrapiner.

Meget mere om foder til skildpadder

Foder og vitaminer Hvilket foder er godt og hvor meget foder skal jeg give mine skildpadder

Dårligt foder Hvilket foder skal vi ikke give sumpskildpadder