Livsbetinget sygdom

Vores råd, hører ind under det der kaldes husråd. Derfor anbefaler vi, at du tager din skildpadde med til en krybdyrkyndig dyrlæge

Næb flækket Kinesisk trekølsskildpadde. Næbet er måske forsøgt klippet, så flækker det let. Det er vanskeligt, vel nærmest umuligt at gøre noget ved. Derfor må der holdes ekstra øje med om skildpadden spiser og om den måske skal have en særlig kost.

Skildpadden der har levet i et dårligt miljø

Denne 9 år gammel rødøret terrapin hun, lider af metabolisk knoglesygdom.

Familien der ejede skildpadden, var ellers glade for dyret, men havde ikke undersøgt, hvordan en skildpadde skal passes, så dyret kunne leve et sundt og godt liv. 

Dyrlægen havde ellers været på besøg og set dyrets tilstand, men dyrlægen havde ikke rådgivet familien om, at ændre på skildpaddens miljø og leveforhold.
Skildpadden havde hele sit liv, levet under et tæt glaslåg. Glas blokere effektivt for alle UVB/A stråler, så lyset ikke gavner skildpadden. Skildpaddens tank, var indkapslet i en trækasse, hvor glaslåget, gjorde hele opsætningen helt tæt og med høj luftfugtighed. Altsammen var det med til, at gøre skildpadden mere og mere syg. 

Billedet fortæller: Denne rødøret terrapin der er flad, som en pandekage, lider af metaboliske knoglesygdom, der normalt udvikler sig ved, at dyrets foder mangler kalk og D-vitamin, fosfor niveauet er for højt, samtidig er det typisk, at skildpadden heller ikke har fået tilstrækkeligt med UVB-lys. UVB-lys er helt nødvendigt for skildpadder, så de kan optage kalk og producere D-vitamin, der er helt nødvendigt for skildpadder. 

Desværre er mange skildpadde-ejere ikke klar over, at skildpaddens miljø og levested, sammen med fodret, kan have en så negativ indvirkning på en skildpadde. Et tæt låg, over skildpaddens levested, er en total katastrofe, for skildpadden.

Læs mere om: Akvarium indretning for de større skildpadder og for de mindre skildpadder

Mangler UVB-lys,vitaminer og kalk

En typisk deform skildpadde, der har levet i for lille et akvarium

For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker, at knoglerne udvikler sig forkert og bliver bløde eller nemt knækker. I visse tilfælde kan kæbeknoglerne blive så påvirket, så dyret ikke kan spise. 

Hos sumpskildpadder ses der ved D3-vitaminmangel, at skjoldet bliver blødt og gummiagtigt, samt får et bulet eller kegleformet udseende. 

Spiser skildpadder katte- og hundefoder, vil din sumpskildpadde få alt for meget protein og blive deform og få organ problemer.

Hvordan giver man sine sumpskildpadder UVB-lys og varme

Køb friske UVB og varmepærer, på vores SkildpaddeShop

Sumpskildpadder fodres tit forkert

Fejlernæret skildpadde, med hævede led, skildpadden kun har levet af rødt kød (skildpadder spiser ikke køer) og kattefoder.

I katte- og hundefoder, er der alt for meget protein i, for skildpadder og det vil gøre at din sumpskildpadde bliver deform og få organ problemer.
 
Hævede led og ballon lignende udposninger, fra ud under skjold, ses oftest ved fejlernæring. Når skildpadder halter eller slæber med sine ben, kan det skyldes fejlernæring. Vi ser typisk fejlfodring, hvor skildpadden kun har levet af rejer (fra Havet), oksekød, katte- og hundefoder.

Hævede led ses oftest ved urinsyregigt, men også infektion og knoglebrud kan spille ind. Når skildpadder halter, kan det skyldes gigt, smertevoldende fremmedlegemer på trædefladerne, knoglebrud, knoglebetændelse, kalkmangel eller hos hunner tilbageholdte æg. Ophobning af æg kan udøve et sådant indre pres, at nerver klemmes og skildpadden modsætter sig bevægelse. 

Hel eller delvis lammelse kan skyldes rygmarvsskader, blæresten samt tilbageholdte æg.
 
De ovenstående sygdomme kræver, at dyret tages under akut dyrlæge behandling, og at der sker en omlægning af dyrets kost. 

Læs mere om foder, forebyggelse af vitamin- og kalkmangel under Foder og mineraler
 
Sygdomstegn relateret til reproduktionssystemet: Tilbageholdte æg / mangel på æglægning. Skildpadder lægger sjældent æg, medmindre de har det rette sted, hvor de kan grave æg ned. Sumpskildpadder skal derfor have adgang til områder med spagnum, uden gødning, sand eller et andet lignende materiale.
Æg kan dog også tilbageholdes på grund af lidelser i æggelederen, kalkmangel, unormal æg-størrelse, smertevoldende tilstande i de indre organer. 
 
Vi har set sumpskildpadder, hvor skjoldet var så deformt, at både overskjold og bugskjold, buggede helt sammen bagtil, så sumpskildpadde umuligt kunne have klemt æg ud. Nu ville denne sumpskildpadde næppe havde lagt æg, fordi den var så dårligt passet og derfor ikke havde overskud til at producerer æg.

Sumpskildpadder bliver ikke deforme af sig selv

Deform guløret terrapin.

Vi ser desværre en del sumpskildpadder der bliver fodret med katte- og hundefoder. Hvilket ikke er godt, fordi katte- og hundefoder indeholder alt for meget protein. 

Sumpskildpadder skal have foder, med lidt protein i. Fordi skildpadder hører til krybdyr og er ikke pattedyr. 

Skildpadder = krybdyr og skal passes derefter.

Skildpadder vil ellers blive syge, og risiker at få både skjold-, organ- og andre livstruende sygdomme. 

Dårligt foder til sumpskildpadder

Skildpaddefoder finder du let på vores SkildpaddeShop.dk

Deforme sumpskildpadder

Terrapin.

Din skildpadde vil blive deform, hvis den har for lidt plads!

Denne terrapin har levet hele sit liv, i en glasbowle. Bemærk hvordan skildpadden er blevet deform og runder, denne deformitet vil sumpskildpadden aldrig slippe af med.

Her hos Sumpskildpadder har vi haft en guløret terrapin inde, der havde et bugskjold der var så buet, at enten kunne kun skildpaddens forben eller kun skildpaddens bagben nå jorden af gangen!

Se mere: Hvor galt kan det gå

Stress

Guløret terrapinder der ligger skævt i vandet.

Stress, er ikke ualmindeligt blandt sumpskildpadder. Stress der påvirker sumpskildpadden, er undervuderet, som en årsag, til dårlig helbred.

Der kan være mange grunde til, skildpadden bliver stresset.

Vi ser jævnlig, når sumpskildpadder skifter hjem, så bliver skildpadden stresset. Det kan give sig udslag i, at skildpadden ikke kan synke eller skildpadden hænger skævt i vandoverfladen. 

Sumpskildpadder er ikke kæledyr. Sumpskildpadder "gider" normalt ikke at blive taget op, hvor man sidder med skildpadden og nusser dyret. 

Sumpskildpadder kan blive stresset, af, at deres anlæg besøges af katte, hunde, forskellige rovdyr og måske en fiskehejre. Dammens ejer, roder måske i dammen og ændrer dammens design, i tide og utide, det vil også stresse sumpskildpadder.

Sumpskildpaddens levested kan være for koldt, dyret får forkert kost, skildpadden fodres  måske oppe på land, hvor skildpadden skulle fodre, nede i vandet.

Sumpskildpadden kan også i korter tid, få lidt hævede øjne. Mange sumpskildpadder er ikke passet korrekt, derfor kan dyrets immunforsvar være nedsat. Hvilket mange sumpskildpadder lider af, dårlig immunforsvar og manglende kondition.

Hvad gør man? Normalt går det over, med ro, godt og rigtigt foder, en solplads, med både UVB-lys og varme. Normalt vil skildpadden være sit gode selv igen, indenfor for en 8-14 dage.

Lever sumpskildpadde, i havedam, og der ligger skævt i vandet. Er vi midt sommer, så lad skildpadde være og hold øje med om skildpadden spiser og ellers virker kvik nok. Se tiden lidt an et par uger. Fortsætter problemet ud over de 14 dage, kan du tage skildpadden med til dyrlægen

Skildpaddens immunnforsvar kan blive svækket, på grund af stress. De sumpskildpadder vil tit være mere modtagelig for infektioner, i øjne og luftvejene.

Sumpskildpadder der er stresset, de er gerne aggressive og vil bide, når de håndteres. Stressede Moskusskildpadder vil både bide og afgiver en kraftig musk lugt, fra kirtler, der sidder, under skjoldet, bag til.

Har stressen udviklet sig, og skildpadden evt. har fået en infektion i sine øjne og eller luftvejene, og er skildpadden holdt op med at spise. Så vil sumpskildpadden typisk ligge stille hen, enten oppe på land eller på bunden, i et roligt hjørne i akvariet eller havedam. 

Hvad kan man gøre, i akvariet, hæv temperaturen lidt i anlægget. Sørg for at skildpadden får en frisk UVB pære (ja, det er meget vigtigt) UVB-lys forbedre alt ved skildpadden. UVB-lys hvorfor? Hæv temperaturen i vandet til 24-25 grader, i en uges tid.  Reagerer skildpadden ikke, på de ændringer, så skal du kontakte en krybdyrkyndig dyrlæge

Køb friske UVB og varmepærer, på vores SkildpaddeShop

Sumpskildpadde virrer ukontrolleret med sit hoved

Virrer ukontrolleret med hovedet.

Vi møder sommetider sumpskildpadder, der virrer, ukontrolleret med deres hoved. Det kan enten være B1-vitamin mangel eller også har skildpadden spist, noget (potteplante) den er blevet lidt "skæv" eller forgiftet af? Hvis det er en forgftning, så kan det tage en måned eller længere, inden skildpadden er sig selv igen? Bi-vitamin mangel påvirker skildpaddeens nervesystem, og kan give skildpadden de bevægelser. Her anbefaler vi, at give skildpadden en god sumpskildpaddefoder-pille, der indeholder alle vitaminer. Eller giv skildpadden frisk ferskvandsfisk, skaller, aborrer.

Spiselige planter

Dårligt foder

Skildpadder æder bundlag

Røntgenbillede af en skildpadde, der har slugt grus.

De vilde skildpadder kan bruge hele dagen, på at udforske deres omgivelser. De er derfor ikke begrænset af, at bevæge sig på kun et slags bundlag. 

Skildpadder i fangenskab, i for små akvarier, de dyr, kan kede sig og bliver sultne og kan derfor finde på at æde af bundlaget.
For at afholde dine sumpskildpadder fra at æde af bundlaget, så kan du forsøge at aktiverer dyrene. Giv dine skildpadder fødeemner, der ikke er parteret i mundndrette stykker, så kan sumpskildpadden også få brugt sine klør og næb til, at rive fødeemnet i stykker selv,og derved holde deres næb og klør i god stand. 
 
Giv dine sumpskildpadder så stort et akvarium, med så meget vand i som muligt. Intret akvariets miljø, med masser af gemmesteder, hvor dyrene skal lede efter deres føde, under og bagved trærødder, planter, store dekorationssten og huler. Sådan kan du få dine skildpadder til at bruge meget tid med, at lede efter deres føde og forhåbentlig undgår du, at dyrene får lyst til at æde af bundlaget.
Spiser din skildpadde af småsten, fra bundlaget, så vil småstenne, i de fleste tilfælde, kommer stenene ud igen.

Her er, hvad en guløret terrapin, er kommet af med, af småsten, på dag 11., efter vi havde modtaget skildpadden. Stenene blev bare ved med at komme ud, sammen med afføring.

Hvorfor sumpskildpadder æder småsten, her mener nogle, at småsten, giver skildpadden ballast, andre mener skildpadden forsøger at skaffe sig mineraler og derfor forsøger at æde "mineralrige sten" evebtuelt sten af kalk, hvis dyrene skulle mangle kalk? Andre mener at småsten bruges til at male/knuse deres foder med. Sådan lidt lige som fugle, de æder også småsten, småstenene ligger så i fuglens kråse og maler korn og andre frø, så deres tarmsystem kan fordøje fodret. Her hos Sumpskildpadder tror vi mere på, at æder sumpskildpadden mange småstn, så handler det om at skildpadden bare keder sig?

Forstoppelse og diarré

Denne kunstige gule blomst, har været igennem tarm-systemet, på en Guløret terrapin. Få dage efter vi havde modtaget en stor terrapin, kom denne plante ud.

Forstoppelse skyldes normalt at din sumpskildpadde har spist enten af bundlaget, af korkplader eller taget en bid af dekorationen.
 
Har din sumpskildpadde forstoppelse, så vil vi anbefale dig, at tage forbi dyrlægen, med skildpadden. Her vil din skildpadde måske blive røntgenfotograferet. Dyrlægen vil sikkert også forsøge at give skildpadde lidt paraffinolie, både oralt og indført i skildpaddens kloak.
Det kan blive nødvendigt at opererer skildpadden, hvis forstoppelsen ikke rykker sig, ved ovenstående behandling.
 
Vi benytter af og til lidt parafinolie, til skildpadder med forstoppelse. Paraffinolien vil med lidt tålmodighed, tit kunne løsne den "prop", der sidder fast i dyrets tarm.
 
Vi har set og hørt om skildpadder, der har ædt alt fra bolde, skruer, ølkapsler til plasticplanter. Pas på med, hvad du placerer i sumpskildpaddens miljø.
 
Diarré. 
Der kan opstå diarré, på grund af bakterier eller parasitter, men diarré (og somme tider med opkast) ses ofte på grund af fejlfodring. Undersøg om din skildpaddeart får det rette foder. 
Mange overfodre deres skildpadder med rejer og fisk fra Havet. Sumpskildpadder der normalt lever i ferskvand, de kan dårligt tåle det saltholdige og for dem unaturlige foder, fra Havet. Vi ser tit sumpskildpadder der er overfodret med Grønlandske/Vesterhavsrejer, nogle af de skildpadder, kan vi ikke redde og de dør for os! Derfor hold igen med det foder.
 
Vi modtog en Guløret terrapin, skildpadden havde i 18 måneder levede kun af Grønlandske rejer. Vi kunne ikke redde skildpadden, den døde. Vi har haft flere lignende eksempler, på sumpskildpadder der kun har levet af Vesterhavsrejer eller andet ensformigt foder og desværre er døde for os. 

Vokser ikke! Svømmer ikke! Sover meget!

4 år gammel Pyramide moskusskildpadde, skildpadden er knap 5 cm. (skulle have været ca.12 cm). Denne skildpadde har levet alle årene, uden UVB-lys, ingen har holdt øje med, om skildpadden har spist noget eller om de andre skildpadder åd alt fodret. Utroligt, at dyret har overlevet?

Vokser ikke.  
Ikke alle skildpadder vil vokse i samme takt, men de skal nogenlunde have den samme vækstrate. Nogle ting, der kan hæmme væksten: Indvendige parasitter, spiser forkert kost, forkert belysning, dyret har det for koldt eller er sygt. Sørg for, at den korrekte temperatur opretholdes for den pågældende art. Sørg for, at din UVB-lys stadig fungerer. Skift din UV pære ud mindst en gang om året, nogle mærker holder kun et halvt år!

Kontroller også at din skildpadde faktisk spiser. Har du flere dyr, kan du adskille dyrene i separate bokse/akvarier ved fodring. Vurder så, hvor meget, hver af dine dyr spiser. Man skal huske, at holde øje med om alle dyrene spiser og får lov til at spise, for de andre skildpadder.

Hvis du ellers giver alle dine dyr en god pleje og de ikke vokser. Så tyder det på at du har et sundhedsproblem, hvad enten det er sygdom eller parasitter. Her vil en tur til din dyrlæge være på sin plads. 


Svømmer ikke. 
Hvis din vandlevende skildpadde ikke vil være i vandet, er det et tegn på problemer. Sædvanligvis er dette et tegn på en luftvejsinfektion eller en anden sygdom og skildpaddens sundhed bør undersøges nærmere. Et andet tegn på at din skildpadde ikke svømmer er at vandets temperatur ikke er rigtig. Typisk, vandet er for koldt. Syge skildpadder soler sig ofte, med vil normalt være sløve og trække sig tilbage i deres skjold.

I en flok, hvor der er mere end én skildpadde, kan aggression mod hinanden være et problem. Hvis der er en anden skildpadde der er en bølle og hele tiden aggressivt forsøger at parre sig, kan en skildpadde blive chikaneret ud af vandet. Hvis skildpadden ellers er sundt og rask, så put skildpadden tilbage i vandet igen og se, hvad der sker. Hold øje med dyrene, hvordan dyret opfører sig med de andre skildpadder. Du skal måske holde øje med dyrene i et stykke tid, men vær opmærksom og se efter tegn på frygt og / eller aggression (der med mener jeg, dyret drejer fra og / eller svømme dyret vil væk fra den anden skildpadde). Moskusskildpadder kan også slippe luftbobler ud, hvis de bliver forskrækket, bange, nervøse, det kan også være et udtryk for at de er ophidset/der sker noget spændende, måske er der kommet en ny skildpadde i tanken. Se vores video  af en ophidset/legesyg skildpadde. Men det må vel kaldes på den gode måde, når den samtidig vifter med sine luffer. 

Mere om, hvordan du genkender og undgår: Aggressive skildpadder

Hvis aggression ikke er problemet, så tjek din skildpadde efter andre tegn og symptomer på sygdom.


Sover meget. 
Det er et tydeligt symptom på, at der kan være et helbredsproblem. Normalt kan det afhjælpes med at justere temperaturene. En kold skildpadder, vil generelt sover meget. Prøv at hæve temperaturen til den angivne indstilling for arten og prøv det en dags tid. Normal vandtemperatur for de voksne sumpskildpadder er 20-22 grader og en solplads med 30-35 grader. For unger op til 6 måneders alderen, skal du lægge 5 grader til. Hvis det ikke hjælper, så søg en kvalificeret dyrlæge, så hurtigt som muligt. 

Du skal også være opmærksom på andre tegn eller symptomer, der kunne tyde på mulige årsager, eller sygdomme.

Spiser skildpadden ikke

Kinesisk trekølsskildpadder æder mus. Det foder ville skildpadden hurtig falde for, hvis vi ikke kun gav mus ved sjældne lejligheder.

Spiser sumpskildpadden ikke. 

Der kan være mange grunde til, hvorfor din skildpadden ikke spise noget eller helt er holdt op med at spise. Nogle grunde kan være stress, dyrets levested er for koldt, forkert kost, får for mange livretter som rejer, fisk og mus, du fodre et forkert sted (f.eks. på land, når det er en vandlevende skildpadde).

Sygdom: Har skildpadden hævede eller helt lukkede øjne og derfor ikke kan se (kan skyldes luftvejs problemer eller hudbetændelse). Ubehandlet vil det føre til, at skildpadden sulter ihjel.  

Der kan også være en række andre årsager. Løsning af problemet kræver, at du afdække årsagerne til, at din skildpadde ikke spiser.

Nogle dyr spiser godt af de foderpiller du fodre med, andre vil ikke tage fodret, fordi de er kræsne eller er blevet kræsen. Er skildpadden kræsen, så er du nødt til at arbejde med dyret for at få den til at tage sit basisfoder igen.

Husk nu, at det er foderpiller til vandlevende skildpadder du skal give din sumpskildpadde. Landskildpaddefoder vil din sumpskildpadde blive syg af. Vi ved godt, at det virker overflødig på dig at fortælle, men, vi ved af erfaring, at ikke alle tænker over det!

Skildpadden kan holde op med at spise i en periode, hvis dyret har skiftet hjem eller akvarium. Stresse ses tit hos sumpskildpadder. Det tager som regel kun nogle få dage, op til fjorten dage, inden skildpadden har vænnet sig til de nye omgivelser og igen vil spise. Det tager skildpadden ikke skade af.

Har du fået skildpadden fra en anden, så husk, at spørge om, hvilken foder de har givet sumpskildpadden. Så læg ud med det og skift stille og roligt over til det fodre du vil fodre med. Så kan det tage lidt ekstra tid inden skildpadden har vænnet sig til det foder du vil give den. Men, skildpadder begynder normalt at spise hurtigere i et nyt anlæg.

Nogle skildpadder har perioder, hvor de er helt raske, men ikke spiser. Har du sådan en skildpadde, så må du være mere opmærksom på dyret, i løbet af denne periode, indtil den igen begynder at spise af fodret. For at sikre, at der ikke er andre problemer. Desuden vil nogle skildpadder spise mindre, som dagene bliver kortere, det er helt normalt for sumpskildpadder, der lever udenfor. Lever sumpskildpadden derimod i et akvarium, så skulle dagenes længde jo ikke påvirke skildpadden. Indendørs har dagens længde udenfor jo ingen betydning, hvis ellers skildpadden har en fast dags rytme, med lys om dagen og mørke om natten. Og alligevel ser vi, at efteråret kan påvirke enkelte sumpskildpadder til at spise mindre?

Vi hører jævnlig fra skildpaddejer, at deres sumpskildpadde ikke spiser eller ikke spiser ret meget, men skildpadden virker ellers rask.

Vi skal først have styr på, om sumpskildpadden har en solplads, med en 30-35 graders varme under varmepæren og en frisk UVB pære? Mangler skildpadden det, så vil sumpskildpadden typisk miste appetitten. Funger UVB pæren? UVB pærer virker max. 1 år, så skal de skiftes. UVB-lys er måske det vigtigste at du tilbyder din sumpskildpadde. Uden det rette UVB-lys, så vil skildpadden miste appetitten og meget andet. Mere om UVB-lys og varme

Er solpladsen og anlægget ellers som det skal være: Indretning af akvarium - så springer vi videre i forsøget på at få din skildpadde til at spise eller spise det du vil have skildpadden skal.

Det næste kan være, at I jævnlig (for tit) giver skildpadden fisk, rejer, mus eller noget andet foder skildpadden hellere vil have, så skildpadden i protest ikke vil spise sit basisfoder. Skildpadden finder hurtig ud af om I for tit giver den sit favoritfoder, så vil skildpadden bare springe basisfodret over og vente på sine livretter.

For at vende sumpskildpadden tilbage til sit basisfoder, så skal i en periode lade skildpadden sulte. 14 dage, er ikke noget problem at skildpadden ikke vil spise. Er skildpadden kræsen, er det ikke skildpaddens skyld, I er ikke konsekvente nok, I skal bare blive ved med at give skildpadden det foder, I vil have skildpadden skal spise. Skildpadden vil med garanti blive sulten.

Test. Prøv at teste skildpadden, er skildpadden kræsen? Forsøg at give sumpskildpadden et par rejer, I ved de frosne Grønlandske-, Nordsøreje(ikke normalt skildpaddefoder). Nu tester vi skildpadden. Tø nogle rejer op, prøv så at give rejerne til skildpadden. Jeg tror skildpadde vil spise rejerne med god appetit? Spiser skildpadden rejerne, så er dyret bare blevet kræsen og klarer sig med de livrettet i giver skildpadden (nok lidt for tit).

Rejer er et meget potent foder, og sumpskildpadder kan ikke holde sig fra dem. Men, rejer er ikke et normalt foder for sumpskildpadder. Alting med måde, sommetider er med måde, mere sjældent end de vi synes. Hvilket hurtigt kan ende ud i misforstået godhed, der ikke er gavnlig for din sumpskildpadde. 

Du kan også prøve at give din sumpskildpadde nogle Cichlide sticks at spise i stedet for, det vil sumpskildpadden næsten altid tage. Dette foder er virkelig potent i vandet. Der er tit god succes med dette foder, hvis sumpskildpadden ikke vil æde sit basisfoder. Efterhånden begynder du at blande nogle af dine foderpiller sammen med Cichlide Sticksne. Som tiden går, så blander du lidt flere foderpiller sammen med Cichlide sticksne. Til sidst har skildpadden helt vænnet sig til at spise foderpiller til sumpskildpadder.

Nogle sumpskildpadder er nervøse og vil ikke spise, hvis vi kikker på. Så må vi jo gå og lade dyret få madro.

Hvis din skildpadde bare ikke vil spise, uanset hvad du prøver. Så må du straks lade en dyrlæge kikke på skildpadden. Mange sundhedsmæssige problemer kan opstå, ved ikke at dyret spiser (vitamin-, og mineralmangel mv.).

Skildpadde fodres med slange

Claus er her i gang, med sonde fodring.

Det kan være nødvendigt, at hjælpe, en syg skildpadde med at spise. Her hos Sumpskildpadder, sondefodre vi, de meget syge skildpadder, med en slange. Slangen føres ned i skildpaddens mavesæk, gennem dyrets mund.
 
Begynd ikke selv på det her, uden forudgående instruktioner af dyrlægen eller en erfaren, skildpadde person!

Rejer og fisk fra Havet - Kan slå din skildpadde ihjel!

Ødmer, vand i kroppen. Det er ikke fedt! Men, typisk skyldes denne tilstand at skildpadden er fodret ensformigt me foder fra havet. Det dør din sumpskildpadde af.

Sumpskildpadder kan ikke alene leve af fisk fra havet og "Grønlandske/Nordsø rejer". Det foder har et højere saltindhold end ferskvandsfisk. Husk nu på, at sumpskildpadder lever normalt i ferskvand. Foder fra Havet, er ikke et naturlig og godt sumpskildpaddefoder. Din skildpaddes organer har problemer med, at udskille saltet, fra dyrets organer. Sumpskildpadden vil med tiden få organ/nyresvigt og til sidst dø.

Der er vandlevende skildpadder der kan tåle saltholdig foder. Diamondback terrapiner kan tåle foder, der er fanget i havet. Fordi de kirtler der kan udskille salt fra kroppen. 

Du kan en sjælden gang, give din sumpskildpadde en reje og et stykke fisk fra Havet. Men, vi ser helst, at du lader være. 

Hvis du gerne vil give din skildpadde en reje (en sjælden gang), så kan du lægge rejen i blød, i en skål, natten over i køleskabet. På den måde trækkes noget af saltet ud af rejen og vil derfor ikke belaste skildpadden, så meget. På samme måde kan du gøre det med fisk fanget i havet. 

En skildpadde der udelukkende har levet af "grønlandske" rejer og fisk fra Havet, vil typisk virke oppustet og lasket i sit skind, lidt som om, at der poser en ballon ud under dyrets skjold (se billeder). Der opstår det samme med skildpadden, som de billeder, vi ser, i TV, af de fejl og underernærede børn, med store oppustede maver. De er ikke fede, men, lider af fejlernæring.

Protein mangel: Kan give de samme symptomer, der ses på billedet (opsvulmet skildpadde, med ødmer). Utilstrækkelige protein niveauer, kan også forårsage ødematøse symptomer - Kwashiorkor (de sultne børn, med opsvulmende maver). 

Vi har på et tidspunkt, modtaget en sumpskildpadde, der med sikkerhed kun havde levet af "grønlandske" rejer i 18 måneder. Vi kunne ikke rede skildpadden. Sumpskildpadden havde ødmer, vand i kroppen. Det er ikke fedt! Ødmer opfører sig helt anderledes end fedt, når du trykker på det. Ødmer er mere "flappet/som en ballon der mangler luft" end fedt der spænder huden helt ud.

Det er ikke sjældent, at vi modtager sumpskildpadder der ikke klarer sig, fordi de har levet af et alt for ensformigt foder. 
Husk nu, at give dine sumpskildpadder båden UVB- og varmepærer ellers kan skildpadden ikke optage mineraler, kalk og vitaminer, til kroppen. UVB-lys og varme

I de tilfælde, hvor hævelsen er pludselig og alvorlig, kaldes det ødem (som netop betyder hævelse af væv), der normalt betragtes som, et symptom på noget andet, i stedet for at være en sygdom i sig selv. Ødem kan komme af syge organer, lever, hjerte- eller nyreproblemer samt svampe-, bakterie- eller virusinfektioner - Du kan ikke selv behandle de problemer. Her skal der søges hjælp, hos en krybdyrkyndig dyrlæge

Find det gode sumpskildpaddefoder, på vores SkildpaddeShop

Mundhulebetændelse/Stomatitis

Et slemt eksempel, på Stomatitis, hos en landskildpadd.

Ses ikke så tit hos skildpadder, men når det ses, skyldes det ofte bakterier. 

Det ses typisk som osteagtigt, gult rødbrunt-grå belægning, der sidder på mundens bløde væv, der ses typisk rødme og forøget spytsekretion. 

Ofte opstår det når mundhulens slimhinde er beskadiget (sår, rifter, nedsat immunforsvar mm). Det kan dog også skyldes en svampeinfektion, som næsten altid fører tilbage til forkert pasning (forkert temperatur, UV-belysning, fodring). 

I nogle tilfælde kan skildpadden have været udsat for en viral/smittet herpes-type infektion, mens andre kan skyldes clamydia og E. coli organismer. Ubehandlet, kan det være fatalt. Det skal bemærkes, at den virale form, er meget smitsom. Skildpadden skal straks sættes i karantæne.

En skildpadde med mundhulebetændelse/stomatitis vil ikke spise.

Behandling: Dyrlægen skal kontaktes og vil så vurdere om dyret skal behandles med antibiotika. 

Foder sidder fast i skildpaddens hals

Her er det en moskusskildpadde der netop har slugt et stort stykke fisk, du kan se bulen på undersiden af halsen.
Der er taget mange billeder, før det her foto blev taget i det rette øjeblik, hvor fodret glider ned gennem halsen på skildpadden.

Skildpadden har et stykke foder i halsen.

Dyret har en bule på halsen. Hvad skal og kan du gøre?

Det skal du ikke være så nervøs over. Skildpadder kan godt finde på, at sluge et stort stykke foder, især, hvis der er en anden skildpadde i nærheden, der også er interesseret i det samme stykke foder.

Skildpaddens luftrør og svælg, de er ikke forbundet, lige som hos os, så skildpadden kan ikke kvæles, i et almindelig stykke foder.

Ser du en bule, på skildpaddens hals og du ved eller har set, at dyret lige har spist. Så forsvinder det stykke foder, lige så stille, ned i maven på skildpadden, efter et stykke tid. Ellers kommer det ud igen, så er der ingen skade sket.

Forvokset næb (”ørnenæb”)

Forvokset næb. Rødøret terrapin.

Ses ofte hos skildpadder, der ikke fodres optimalt. 
Får du sådan en skildpadde, så skal der ske en ændring, af dyrets foderplan, så den passer skildpaddens behov, for kalk og grove fibre. Giv ikke din skildpadde "søbe mad", i den tro, at du gør dyret en tjeneste. Giv i stedet for, din skildpadde, så hele foder emner, at skildpadden skal arbejde mere med sit næb for, at flænse og rykke fodret i stykker.
 
Ofte må det forvoksede næb, trimmes. Forsøger man, at klippe næbbet, med en saks, så kan næbbet, let splintre. 
Det er desværre set, at næbbet er revnet helt op i dyrets næsehule. Det gror aldrig sammen igen (Se billedet, øversy på siden).
 
En næb-trimning bør derfor foretages med forsigtighed og omhu, for ikke at forvolde skildpadden skade. 
Din dyrlæge bør klare opgaven.